wartość emisyjna akcji

Polnord ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 2,12 zł za sztukę

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji serii T Polnordu została ustalona na 2,12 zł za sztukę, podała spółka Walory będą oferowane bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. "Rada nadzorcza spółki, działając na podstawie

Pure Biologic złożył prospekt emisyjny w KNF w zw. z ofertą publiczną akcji

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Pure Biologic złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego UKNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 600 000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki o wartości

Cena emisyjna akcji serii I Ryvu Therapeutics została ustalona na 60 zł/szt.

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Zarząd Ryvu Therapeutics ustalił cenę emisyjną akcji serii I na kwotę 60 zł za każdą akcję, podała spółka. Uwzględniając ustaloną cenę emisyjną, łączna wartość oferty akcji serii I wyniesie ponad 143 mln zł. "W

Prairie rozpoczęła ofertę akcji dla polskich akcjonariuszy po cenie 0,69 zł/szt.

cenie emisyjnej 0,69 zł, podała spółka. "Oferta skierowana jest wyłącznie do akcjonariuszy którzy posiadali akcje Prairie na koniec 20 lipca 2020 r. Uprawnieni akcjonariusze mają możliwość złożenia zapisu na akcje po cenie emisyjnej 0,69 zł. Zapisy przyjmują domy

The Dust pozyskał 1,8 mln zł brutto dzięki emisji 225 tys. akcji serii E

E, o wartości nominalnej 0,1 zł każda i cenie emisyjnej wysokości 8 zł za akcję, w drodze subskrybcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na

Mirbud zakończył emisję akcji serii K o wartości 6,89 mln zł

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Mirbud podwyższył kapitał zakładowy o 637 775,3 zł w wyniku emisji 6 377 753 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podała spółka. Cena emisyjna wyniosła 1,08 zł za akcję, co daje wpływy z emisji na poziomie 6

XTPL pozyskało 9,25 mln zł z subskrypcji prywatnej akcji serii T

. akcji serii T o wartości nominalnej 0,1 zł każda, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jak ustalono, akcje serii T zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej inwestorom wskazanym przez zarząd spółki. Następnie rada nadzorcza XTPL ustaliła cenę emisyjną nowo emitowanych

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Exol dot. programu emisji 1 mln obligacji

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Exol, dotyczący czwartego programu emisji 1 000 000 obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda, podała KNF. "Z

Sygnity ustaliło cenę emisyjną akcji serii Z na 2,7 zł

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sygnity ustaliła cenę emisyjną akcji serii Z na 2,7 zł za jedną akcję, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki, działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Cena emisyjna akcji serii C Selvity została ustalona na 38 zł/szt. 

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Selvity ustalił cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 38 zł za każdą akcję, podała spółka. Rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na ustaloną przez zarząd cenę emisyjną akcji serii C we wskazanej kwocie, podano

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Miraculum zw. z emisją 5 mln akcji

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Miraculum sporządzony w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 5 000 000 akcji serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda oraz zamiarem ubiegania się o

Gino Rossi: CCC objęło akcje serii K o łącznej wartości 60,25 mln zł

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Gino Rossi zawarło z CCC umowę objęcia akcji imiennych serii K, podała spółka. Wskutek zawartej umowy CCC objęło 120 500 000 nowo utworzonych akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,5 zł każda i łącznej wartości nominalnej 60

Pharmena złożyła do KNF prospekt emisyjny w zw. z przeniesieniem notowań na GPW

;Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: - 5 730 000 Akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, - 524 260 Akcji

Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru

emisyjnej w wysokości 43,17 zł za akcję oraz objęciu ich w drodze subskrypcji prywatnej przez Skarb Państwa i pokryciu w całości wkładem niepieniężnym (aportem), podała spółka. Cena emisyjna za jedną akcję serii E ma wynieść 43,17 zł, co oznacza, że łączna wartość emisji wyniesie

Bank Millennium ma zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego

Millennium Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna wynosić będzie 40 000 000 zł i zostanie w całości pokryty przez Bank Millennium S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 120 000 000 zł. Akcje imienne zwykłe w liczbie 40 000 000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja zostaną objęte przez bank po cenie emisyjnej 3 zł

Robyg pozyskał 78,93 mln zł z emisji akcji serii H

ramach subskrypcji prywatnej objęto 26 309 199 akcji; cena emisyjna: 3,0 zł za jedną akcję; w ramach subskrypcji prywatnej spółka zawarła umowy objęcia akcji z 29 osobami. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny

Hubstyle zdecydowało o emisji 9,5 mln akcji serii J po cenie emisyjnej 0,4 zł

wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji serii J wynosi 0,4 zł za jedną akcję. Akcje zostaną objęte wyłącznie wkładami pieniężnymi oraz będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia" - czytamy w uchwale

Biomed-Lublin ma umowy objęcia akcji serii H i G

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Biomed-Lublin zawarł umowę objęcia akcji ze spółką Hurtap z siedzibą w Łęczycy. Umowa przewiduje objęcie 2 495 400 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję po cenie emisyjnej równej 1,03 zł za jedną akcję Biomed w

HubStyle ustalił cenę emisyjną akcji serii I na poziomie 0,5 zł

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - HubStyle ustalił cenę emisyjną akcji serii I na 0,5 zł za jedną akcję, podała spółka. "Zarząd HubStyle działając na podstawie upoważnienia udzielonego mu uchwałą nr 3/2018 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera z ofertą akcji serii L i M

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera w związku z planowaną ofertą do 12 146 145 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz do 4 586 330 akcji zwykłych na okaziciela serii M, podała spółka. Publikacja prospektu

KNF zatwierdził prospekt emisyjny Rafako w związku z ofertą akcji serii K

Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru

W subskrypcji prywatnej Infoscanu objęto 260 tys. akcji serii G

uchwałę w której oświadczył, iż wobec objęcia przez akcjonariuszy 260 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emisja tych akcji doszła do skutku. Cena emisyjna akcji serii G wynosiła 6,00 zł" ? czytamy w komunikacie. W związku z

Jujubee pozyska 300 tys. zł w wyniku objęcia akcji serii I

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Jujubee pozyska 300 tys. zł w wyniku objęcia 150 tys. akcji po 2 zł za sztukę, podała spółka. Akcje zostały objęte przez menedżerów. "Doszło do zawarcia umów objęcia 150 000 akcji serii I, o wartości nominalnej

Miraculum przydzieliło wszystkie akcji serii T3 o wartości 3,75 mln zł

. "W wyniku zamkniętej subskrypcji akcji serii T3 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,5 zł każda, zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 2 500 000 akcji serii T3 o łącznej wartości nominalnej 3 750 000 zł. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii T3, rozumiana jako iloczyn

BOŚ Bank pozyskał 300,74 mln zł z prywatnej emisji akcji serii V

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) w ramach subskrypcji prywatnej przydzielił 30 074 426 akcji serii V o łącznej wartości 300,74 mln zł, podał bank. "Akcje serii V zostały objęte przez 11 uprawnionych inwestorów

Zaduszki gazowników. Już nie ma PGNiG. Został tylko Orlen

jedna akcja PGNiG kosztowała 5,15 zł za sztukę, czyli giełdowa wartość gazowego koncernu wynosiła ok. 30 mld zł.  Gaz pod wodzą Obajtka Na razie nie jest jasne, jak Orlen zamierza wykorzystać potencjał kontrolowanego dotąd przez rząd PGNiG. W środę prezes Orlenu Daniel Obajtek rzucał w tej sprawie

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o podziale spółki i zmianie nazwy

(zwykłe akcje podziałowe). 2. Akcje podziałowe zostaną pokryte w wyniku wniesienia do spółki przejmującej części majątku spółki dzielonej, stanowiącej działalność wydzielaną, o wartości ustalonej w planie podziału na kwotę 381 872 085,0 zł , przez co łączna wartość emisyjna

XTPL ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 74 zł za sztukę

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza XTPL podjęła uchwałę, w której ustaliła cenę emisyjną nowo emitowanych akcji na okaziciela serii T spółki na poziomie 74 zł za jedną akcję serii T, podała spółka. "Cena została ustalona jako VWAP

Akcjonariusze Cherrypick zdecydowali o emisji akcji i niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Cherrypick Games zdecydowali o emisji 88 tys. akcji serii D po cenie emisyjnej 59 zł oraz przeznaczenie zysku netto za 2018 rok w kwocie 742 tys. zł w całości na kapitał zapasowy. "Podwyższenie

PGE i Enea chcą nowych kapitałów. Sasin dołoży miliardy

zwołano na 7 marca.  Po co takie ceregiele? "Uwzględniając, że aktualny kurs akcji PGE jest poniżej wartości nominalnej, a zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych nie można obejmować akcji poniżej wartości nominalnej, proponuje się połączenie podwyższenia kapitału zakładowego PGE w drodze emisji

Milton Essex przydzielił wszystkie akcje w ofercie publ., pozyskał 3,71 mln zł

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Milton Essex dokonał przydziału 2 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyemitowanych w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii L wynosi 3 712

Globalworth Poland Real Estate wyemitował 309,3 mln akcji dla akcjonariusza

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate N.V. podjął uchwałę dotyczącą emisji na rzecz Globalworth Holding B.V. 309 348 725 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 1,6 euro za akcję i łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 494,957 mln euro, podała spółka. Zapłata

RN Próchnika wynaczyła cenę emisyjną akcji serii O na 0,3 zł

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Próchnika podjęła uchwałę w przedmiocie wyzczenia ceny emisyjnej akcji serii O w wysokości 0,3 zł za każdą akcję, podała spółka. W listopadzie akcjonariusze Próchnika zdecydowali o emisji 60 549 089

KNF zatwierdziła prospekt Ultimate Games wz. z przejściem na GPW z NC

na okaziciela serii D, 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 230 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Prospekt emisyjny zostanie opublikowany 22 lipca 2019 roku na stronie internetowej emitenta oraz na stronie

Ryvu Therapeutics pozyskało ponad 143 mln zł z emisji akcji serii I

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics uplasowała wszystkie z 2 384 245 oferowanych akcji serii I po cenie emisyjnej wynoszącej 60 zł i pozyskała od inwestorów ponad 143 mln zł, podała spółka. W ramach przeprowadzonej oferty publicznej

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii J, K do kapitału Tier I

dzisiejszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 lipca 2018 roku o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, po cenie emisyjnej w wysokości 60,15 zł i oraz 10

Qumak wnioskuje do KNF o postępowanie dot. emisji akcji serii L

zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 30 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda" - czytamy w

Rainbow Tours podwyższy kapitał White Olive w ramach inwestycji z PFR

. zostanie podwyższony o kwotę 8 675 950,00 euro poprzez emisję 173 519 nowych akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 50 euro każda akcja i za jednostkową cenę emisyjną w wysokości 108,35 euro każda akcja, tj. za łączną cenę (wartość) emisyjną w wysokości 18 800 783,65 euro

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Biomedu-Lublin zw. z emisją 18 mln akcji

Warszawa, 23.07.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Biomedu-Lublin sporządzony w związku z emisją łącznie 18 000 000 akcji przeprowadzoną w formie subskrypcji prywatnej, podała spółka. Emisja obejmie

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ZCh Police w zw. z emisją akcji serii C

Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki sporządzony na potrzeby oferty publicznej 110 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,0 zł każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75 000 000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110 000 000 akcji

XTPL wyemituje 68-78 tys. akcji po cenie emisyjnej 130 zł sztuka

nie mniejszą niż 6 800 zł i nie większą niż 7 800 zł, w drodze emisji nie mniej niż 68 000 i nie więcej niż 78 000 akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podano także. "Cena emisyjna jednej akcji serii S wynosić będzie 130 zł za jedną

Akcjonariusze Velto Cars zdecydowali o warunkowej emisji do 200 mln akcji

emisji nowych akcji zwykłych, imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w liczbie nie większej niż 200 000 000 akcji" ? czytamy w uchwale. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna jednej akcji serii F wyniesie 0,35 zł

Miraculum przeprowadziło emisję akcji serii W o łącznej wartości 17,27 mln zł

. "Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji na okaziciela serii W, rozumiana jako iloczyn liczby akcji serii W objętych emisją i ich ceny emisyjnej, wyniosła 17 268 334,5 zł" - czytamy dalej. Spółka będzie wnioskować o wprowadzenie akcji serii W do obrotu na Giełdzie

KNF zatwierdziła prospekt Polwaksu w związku z ofertą akcji serii E

ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E. Wraz z wnioskiem spółka złożyła również zaktualizowany prospekt. Pod koniec stycznia br. Polwax poinformował o wznowieniu prac nad prospektem emisyjnym. Wówczas podano, że z uwagi na podjęcie decyzji o niekontynuowaniu procesu

Immofinanz pozyskał ok. 356 mln euro z emisji akcji i obligacji zamiennych

akcje o wartości 120 mln euro, podano także. Cena emisyjna akcji wynosiła 15,31 euro za sztukę. "Immofinanz AG zamierza przeznaczyć pozyskane środki netto na refinansowanie wierzytelności finansowych, wykorzystanie ewentualnych szans wzrostu

Gaming Factory przydzieliło wszystkie akcje w IPO i pozyskało ponad 17 mln zł

emisyjna akcji została ustalona na 15,5 zł, co oznacza, że do spółki trafi nieco ponad 17 mln zł. Do końca lipca spółka chce zadebiutować na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ponad 89%. Firmą

BOŚ ustalił cenę emisyjną akcji serii V na 10 zł

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) ustalił cenę emisyjną akcji serii V na 10 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych na 40 000 000, podał bank. "Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii V

Rafako złożyło w KNF nowy prospekt w związku z ofertą akcji serii K

. 31 października Rafako informowało, że KNF zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubieganiem się o dopuszczenie i

Wznowiona oferta publiczna 2,75 mln akcji Milton Essex rozpoczyna się jutro

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Wznowiona oferta publiczna akcji Milton Essex będzie obejmowała 2,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,1 zł każda i rozpocznie się 30 czerwca br. od budowy księgi popytu, podała spółka

Vivid Games wyemituje 2,54 mln nowych akcji bez pp, cena emisyjna 1,18zł/ szt.

. "Na podstawie ww. uchwały zarządu kapitał zakładowy spółki został podniesiony o kwotę 254 237,4 zł do kwoty 3 228 577 w drodze emisji 2 542 374 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja" - czytamy w komunikacie. Emisja akcji serii

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako dot. oferty 42,5 mln akcji serii K

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru

Akcjonariusze objęli 1,01 mln akcji serii G NanoGroup w subskrypcji prywatnej

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze objęli 1,01 mln akcji serii G NanoGroup oferowanych w subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej 3,6 zł za akcję, podała spółka. Wartość emisji wyniosła 3 652 380 zł. "Objęcie Akcji serii G nastąpiło w

Bank BGŻ BNP Paribas wyemitował 13,3 mln akcji o wartości ok. 800 mln zł

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Banku BGŻ BNP Paribas zakończył subskrypcję akcji nowej emisji - 2 500 000 akcji serii J oraz 10 800 000 akcji serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych w ramach emisji prywatnej. Wartość oferty wyniosła 799,99 mln zł, podął bank

OEX przydzielił 1,1 mln akcji serii D

. [...] Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 17 zł za jedną akcję serii D" - czytamy w komunikacie. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 18 724 565 zł, podano także. Akcje Serii D zostały zaoferowane w trybie subskrypcji

Akcjonariusze PBKM zdecydują 14 X o emisji nowych akcji serii M bez pp 

. "Oferta objęcia nowych akcji zostanie skierowana wyłącznie do obecnego akcjonariusza spółki, tj. Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, spółki założonej zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego (...) w zamian za wkład pieniężny o wartości odpowiadającej łącznej cenie emisyjnej za wszystkie nowe

Legimi przydzieliło obligacjie serii U o łącznej wartości 2,58 mln zł

Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Legimi przydzieliło 2 582 obligacji dwuletnich zabezpieczonych serii U o łącznej wartości emisyjnej 2,582 mln zł, realizując w pełni główny cel emisyjny w postaci refinansowania zadłużenia, poinformowała spółka. Legimi

AmRest wyemituje 7,42 mln akcji po 9,44 euro (40,75 zł) sztuka

na poziomie 9,44 euro (40,75 zł) za akcję, - wartość nominalna nowych akcji to 0,1 euro za akcję, - premia emisyjna wyniosła 9,34 euro za akcję. - klasa i seria nowych akcji jest taka sama, jak klasa i seria pozostałych

Forever Entertainment szacuje zysk netto na 13,4 mln zł w I poł. 2020 r.

Covid-19, ? wzrostowi wartości inwestycji w UF Games, w wyniku podwyższenia jej kapitału zakładowego. Nowi akcjonariusze objęli akcje serii C spółki UF Games po cenie emisyjnej równej 6 zł za akcję. W I półroczu 2020 r. UF Games osiągnęła ponad 0,5 mln zł zysku netto, przy

Qumak wnioskuje do KNF o zawieszenie postępowania dot. prospektu emisyjnego

obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 30 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka. Syndyk masy upadłości Qumak poinformował wcześniej, że decyzja sądu o ogłoszeniu

Akcjonariusze The Dust zdecydują 12 XI o emisji do 225 tys. akcji po 8 zł/szt.

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze The Dust podejmą decyzję o emisji do 225 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej wysokości 8 zł za akcję, w drodze subskrybcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji akcji serii O bez pp

; - czytamy w uchwale. Cena emisyjna akcji serii O została ustalona na 0,38 zł za sztukę. "Zarząd ma nadzieje, iż wartość z wpływów z emisji akcji serii O wynosić będzie co najmniej 4 950 000,0" - czytamy w opinii zarządu

Jujubee zamierza wyemitować 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów

członka rady nadzorczej emitenta" - czytamy w komunikacie. Celem zarządu jest emisja 150 000 akcji serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 15 000 zł, po cenie emisyjnej równej 2 zł za każdą akcję, podano także

NWZ CCC zdecydowało o emisji nowych akcji po cenie nie niższej niż 30 zł/szt.

niż 4 116 800,2 zł oraz nie wyższej niż 5 486 800 zł poprzez emisję nie mniej niż dwóch, ale nie więcej niż 13 700 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,1 zł każda (akcje nowej emisji) w tym: (a) nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości

Polnord rozpoczął działania związane z oferowaniem i subskrypcją akcji serii T

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o rozpoczęciu działań w celu wykonania uchwały emisyjnej poprzez emisję nie więcej niż 75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 2 zł każda, podała spółka. "Według

Grow Uperion rozpoczął zapisy na akcje

wsparcie głównego akcjonariusza - grupy TenderHut to aspekty budujące nasze przewagi konkurencyjne. Potencjalny sukces oferty i realizacja celów emisyjnych pozwoli nam na skokowy wzrost pozycji rynkowej i wartości spółki, stanowiąc jednocześnie ważny krok przed możliwym debiutem na NewConnect w 2021 roku

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Mercator Medical w zw. z emisją akcji serii G

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Mercator Medical sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii G, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF

Boruta-Zachem zakończył publiczną emisję akcji o wartości blisko 10,6 mln zł

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Boruta-Zachem dokonał przydziału 52 915 030 akcji w ramach oferty publicznej akcji serii E z zachowaniem prawa poboru, podała spółka. Wartość emisji to 10,58 mln zł. Otwarcie subskrypcji nastąpiło 30 lipca 2019 r., a

Brand24 złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dot. przejścia na GPW

Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji emitenta, w tym akcji będących dotychczas przedmiotem

Medinice zdecydował o emisji akcji serii E2

, podała spółka. Cena emisyjna został ustalona na 13 zł za akcję. "Zgodnie z uchwałą podwyższeniu ulega kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 3 846,20 zł w drodze emisji nie więcej niż 38 462 nowych akcji serii E2, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja"

Sygnity pozyskało z emisji akcji serii Z łącznie 10 mln zł

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Sygnity w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarła z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10

Elektrobudowa przystąpiła do emisji akcji serii F, bez emisji akcji serii E

, [ii] znaczącą różnicą w zakresie warunków określenia ceny emisyjnej akcji serii F, określonych w uchwale o serii F oraz ceny emisyjnej akcji spółki serii E, która to różnica, w ocenie zarządu spółki, uniemożliwia jednoczesną realizację przez spółkę emisji akcji serii F oraz akcji serii E, a także

Bumech przydzielił obligacje serii C1 wart. 17,28 mln zł zamienne na akcje

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Bumech dokonał przydziału 4 320 069 obligacji zamiennych serii C1, które są obligacjami niezabezpieczonymi, zamiennymi na akcje serii I, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 4 zł. Łączna

Medicalgorithmics rozpoczął ofertę publiczną do 721 303 akcji serii G

akcje oferowane z grona osób, które są: (i) inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu rozporządzenia 2017/1129, (ii) obejmą akcje oferowane o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora, b)zostali wskazani przez zarząd spółki, z zastrzeżeniem postanowień uchwały

Komputronik podejmie działania w celu emisji akcji lub obligacji zamiennych

obligacji nie może być niższa niż nominalna wartość jednej akcji spółki. 4. Łączna wartość nominalna emisji obligacji będzie nie wyższa niż 97 939,4 zł. 5. Cena emisyjna każdej obligacji zostanie ustalona przez zarząd, przy czym obligacje nie będą mogły

Jujubee wyemitowało 100 tys. akcji serii G bez pp, pozyska 0,5 mln zł

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Jujubee zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 10 tys. zł w drodze emisji 100 tys. nowych akcji serii G, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zarząd ustalił jednostkową cenę emisyjną akcji na 5 zł oraz wyłączył w całości prawo

PZ Cormay przydzielił 13,38 mln akcji serii L w ofercie publicznej

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - PZ Cormay dokonał przydziału 13 481 054 akcji serii L w ramach oferty publicznej realizowanej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w lipcu, podała spółka. "Zgodnie z ww. prospektem, niezwłocznie po

Akcjonariusze Intersportu zdecydowali o emisji do 10 mln akcji serii H

niż 0,1 zł, ale nie wyższą niż 1 000 000 zł, to jest do kwoty nie niższej niż 3 038 070,1 zł, ale nie wyższej niż 4 038 070 zł poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości" - czytamy w uchwale. Obecnie

Grupa Azoty obejmie akcje PDH Polska za łączną kwotę 22,8 mln zł

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty wyraził zgodę na nabycie akcji imiennych nowej emisji spółki PDH Polska serii C w drugim terminie poboru, za cenę emisyjną wynoszącą 10 zł każda, tj. za łączną wartość 22,82 mln zł. "Zarząd

Miraculum przedłużyło do 3 sierpnia termin przyjmowania zapisów w ofercie

Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Miraculum sporządzony w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 5 mln akcji serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz 25 mln

Akcjonariusze Nestmedic poparli emisję akcji serii J do nowego inwestora

nominalnej 0,1 zł każda. Cena emisyjna za jedną akcję wynosić będzie 1,5 zł. Wartość emisji stanowi niecałe 5% obecnego kapitału spółki" - czytamy w komunikacie. Pozyskanie inwestora oraz kwoty blisko pół miliona złotych pomoże Nestmedic w komercjalizacji mobilnego KTG

Starward Industries rozpoczął emisję akcji, chce wejść na NC w II kw. 2020 r.

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Starward Industries rozpoczął publiczną emisję 73 005 akcji serii H. Cena emisyjna będzie się zawierała w przedziale 40-44 zł. Oznacza to, że do spółki trafi od 2,9 do 3,2 mln zł, podała spółka. Oferującym jest Dom Maklerski Navigator. Spółka

R22 zadebiutuje na GPW w piątek

okaziciela oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających. Cena emisyjna akcji została ustalona na 17,5 zł za sztukę. Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service

NWZ Vivid Games zdecydowało o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału

. "Udziela się zarządowi upoważnienia na okres 3 lat do podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 000 000,0 zł w drodze jednego lub wiecej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy

DataWalk pozyskał 15 mln zł w ramach emisji akcji serii N

emisyjnej równej 46 zł. "Łączna wartość objętych akcji serii N wyniosła 15 042 000 zł" - czytamy w komunikacie. Akcje serii N zostały zaoferowane przez zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 11 inwestorom instytucjonalnym, podano również

Pure Biologics planuje emisję akcji serii D z max. ceną emisyjną 25 zł

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Pure Biologics zdecydował podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 akcja i nie większej niż 220 000 akcji, podała spółka. Zarząd ustalił

Miraculum przydzieliło 1 mln obligacji zamiennych o łącznej wartości 3 mln zł

przydziału 1 000 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 3 zł każda, o łącznej wartości 3 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Jak spółka informowała wcześniej, środki uzyskane z emisji obligacji serii S2 zamiennych na akcje spółki przeznaczone zostaną na spłatę kredytu

KNF zatwierdziła prospekt BOŚ Banku zw. z dopuszczeniem akcji serii V do obrotu

. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. W połowie maja br. w ramach subskrypcji prywatnej BOŚ Bank przydzielił 30 074 426 akcji serii V o łącznej wartości 300,74 mln zł. Akcje serii V , których cena emisyjna wynosiła 10 zł/szt. zostały objęte przez 11 uprawnionych

ARP warunkowo potwierdza możliwość dokonania inwestycji w Trakcję PRKiI

nominalnej 0,8 zł każda (akcje serii B), oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł każda (akcje serii C), przy czym akcje serii C zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela; ? cena emisyjna

Mabion pozyskał z emisji akcji serii M 16,92 mln zł, planuje kolejną emisję

serii N po cenie emisyjnej 47 zł za jedną akcję. "Zarząd spółki informuje, iż w związku z objęciem, opłaceniem akcji oraz dookreśleniem przez zarząd spółki wysokości kapitału zakładowego spółki dziś doszła do skutku emisja 360 000 akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10

KNF zatwierdziła prospekt Trans Polonia dot. emisji do 8,5 mln akcji serii I

serii I, poinformowała komisja i spółka. "Prospekt emisyjny emitenta sporządzony w związku z ofertą publiczną do 8,5 mln akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w komunikacie

Grupa Azoty zdecydowała o objęciu planowanej emisji ZCh 'Police'

kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 110 mln szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Dniem prawa poboru będzie 18 czerwca 2019 r. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz liczba i cena emisyjna akcji

Biomed-Lublin zdecydował o emisji do 6 mln akcji serii R, rozpoczyna ABB

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zdecydowała o podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 6 826 041 zł, poprzez emisję nie więcej niż 6 mln nowych akcji serii R, o wartości nominalnej wynoszącej 0,1 zł, podała spółka

Grow Uperion pozyskał 0,5 mln zł w II transzy emisji akcji, łącznie 1 mln zł

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Grow Uperion zakończył kampanię crowdinvestingową przeprowadzoną na platformie CrowdConnect.pl pozyskując w ramach II transzy środki o wartości 0,5 mln zł, podała spółka. W ramach całej oferty publicznej spółka pozyskała 1 mln zł. W 2021 roku

KNF zatwierdziła prospekt dla programu obligacji PCC Exol na maks. 200 mln zł

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy II Programu Emisji Obligacji PCC Exol o wartości do 200 mln zł, podała spółka. "Zatwierdzony prospekt emisyjny będzie podstawą do emisji

WZ Cherrypick Games zdecyduje 24 VI o emisji akcji i niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Cherrypick Games zdecydują o emisji 88 tys. akcji serii D bez prawa poboru po cenie emisyjnej 59 zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24 czerwca. W odrębnym projekcie uchwały przewiduje się, że zysk netto

CM International rozpoczął publiczną ofertę akcji, chce pozyskać ok. 4,25 mln zł

więcej niż 105 000 akcji nowej emisji serii D, które po rejestracji będą stanowiły 8% w kapitale zakładowym spółki. Cena emisyjna w ofercie została wyznaczona na 40,5 zł za jedną akcję. [...] Emisja o wartości 4 252 500 zł, przeprowadzana będzie w formie oferty publicznej skierowanej do nieograniczonego

Czarny Piątek nafciarzy. Morawiecki pospieszył się z cięciami podatków w tarczy antyinflacyjnej?

wartości, jak podał serwis CoinDesk.  Na wartości traciły akcje nie tylko koncernów naftowych. Obniżyła się rentowność amerykańskich papierów skarbowych i to natychmiast doprowadziło do spadku kursów akcji amerykańskich banków.  Podobnie było na warszawskiej giełdzie. W piątek indeks WIG20