wartość dodana w pkb

Perzyna z GUS: Spadek w przemyśle większy niż spadek dynamiki PKB ogółem w II kw

. Dodała, że w budownictwie będzie mniejszy spadek, ale nie jest to jedyna gałąź gospodarki, która wpływa na to, że wynik PKB nie jest tak negatywny. "Oceniamy, że w II kwartale tego roku nastąpiło zmniejszenie dynamiki wartości dodanej PKB brutto w budownictwie - ale nie

Już wiadomo, co powie Adam Glapiński podczas swojego wystąpienia. Za siedem lat dogonimy Wielką Brytanię?

Już wiadomo, co powie Adam Glapiński podczas swojego wystąpienia. Za siedem lat dogonimy Wielką Brytanię?

przypadku Polski było to 3,6 proc. Jednocześnie wartość PKB na jednego mieszkańca w 2021 r. wynosiła w obu krajach odpowiednio 44 tys. 979 dolarów i 34 tys. 915 dolarów. Dlatego jego zdaniem, jeśli tempo wzrostu w obu krajach będzie się utrzymywać, to do 2030 r. Wielka Brytania zostanie wyprzedzona przez

Firmy znowu uciekają do szarej strefy. Przed ZUS-em i fiskusem

Firmy znowu uciekają do szarej strefy. Przed ZUS-em i fiskusem

na handel i naprawę pojazdów samochodowych oraz na działalności związane z zakwaterowaniem i gastronomią. Wartość dodana wytworzona w szarej strefie w handlu i usługach turystycznych stanowiła 4 proc. PKB w 2020 roku (około 40 proc. szarej strefy).  Drugim sektorem pod względem

Emilewicz: Dane GUS utwierdzają oczekiwania wzrostu PKB o min. 4% r/r w 2019 r.

całej gospodarki jasno widać, że zarówno przemysł, jak i budownictwo, notują dalszy rozwój. Wzrost wartości dodanej w sektorze przemysłowym (o 5,9%), a także w budownictwie (o 8,5%) umacniają mnie w przekonaniu, że na koniec roku czeka nas wzrost PKB co najmniej na 4%" - napisała Emilewicz w

Perzyna z GUS: Tempo wzrostu powyżej PKB notujemy w przemyśle i budownictwie

wzrostu wartości dodanej w przemyśle brutto w I kw. będzie szybsza od ogólnej dynamiki wzrostu PKB. "W I kw. tego roku notujemy nieco szybsze tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosty o 6,1% r/r wobec 5,5% w I kw. 2018 r." - wskazała Perzyna

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

epidemii w Polsce oraz wynik uruchomienia na dużą skale pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. Oczekujemy, że w II kw. do spadku PKB przede wszystkim przyczynił się około dwucyfrowy spadek wartości dodanej w przemyśle i handlu, przy jedynie lekkim osłabieniu aktywności w budownictwie. Od strony popytowej

Firmy stawiają rząd pod ścianą: albo tani prąd, albo idziemy do Czech

Firmy stawiają rząd pod ścianą: albo tani prąd, albo idziemy do Czech

Europa zmaga się z kryzysem energetycznym i spowolnieniem gospodarczym. Jednym z najlepszych sposobów na walkę z kryzysem są inwestycje - to one, a nie „czysta" konsumpcja wnoszą wartość dodaną do gospodarki. W Polsce inwestycje kuleją. Według Eurostatu inwestycje w Polsce jako procent

Szykuj się na ciągłe zmiany cen. Ekonomistka: "Wysoka inflacja zostanie z nami nawet 4 lata"

Szykuj się na ciągłe zmiany cen. Ekonomistka: "Wysoka inflacja zostanie z nami nawet 4 lata"

mieszkaniowym, zaczęły być aktywne na rynku zamówień publicznych, szukając szans w realizacji projektów infrastrukturalnych. Generalnie na pewno budownictwo mniej się dołoży do wzrostu PKB. Może warto dodać, że wzrost płacy minimalnej w 2023 r. pociągnie wynagrodzenia w górę, szczególnie te niższe

Generacja Z ma coraz bardziej dość prymatu cyferek PKB. Czy wiara w dewzrost to zdrowy instynkt samozachowawczy?

Generacja Z ma coraz bardziej dość prymatu cyferek PKB. Czy wiara w dewzrost to zdrowy instynkt samozachowawczy?

przemodelowanie handlu może w dłuższej perspektywie kosztować nawet 7 proc. światowego PKB - tyle ile wynosi rocznie PKB Niemiec i Japonii. A jeśli dodać do tego nierówności technologiczne (Chinom coraz trudniej brać w posiadanie zachodnie technologie), to niektóre kraje mogą stracić nawet 12 proc. PKB. - Po

Nagły wyskok PKB. Tak dobrze nie było od lat

Nagły wyskok PKB. Tak dobrze nie było od lat

temat rozkładu wzrostu widać zresztą, które branże na pandemii urosły. Wartość dodana brutto przemysłu wzrosła aż o 14,1 proc. w porównaniu z 2020 r.  Dane o inwestycjach mówią o charakterystyce obecnego odbicia. Poza wzrostem przemysłu opiera się on na odrodzeniu konsumpcji. Bo na pewno nie na

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

niezbędna jest publikacja GUS szczegółowych danych dot. wzrostu aktywności, w szczególności wyników wartości dodanej w poszczególnych branżach. Dopiero te dane i porównanie ich z naszymi założeniami da więcej informacji dot. skali wpływu pandemii na aktywność gospodarki w marcu. Jednocześnie jednak, nawet

Emilewicz: Wzrost PKB przekroczy 4% w całym 2019 r.

. "W piątek GUS opublikuje ostateczne dane dotyczące wzrostu PKB za III kw. We wstępnym szacunku Urząd poinformował, że wzrost ten wyniesie 3,9% r/r i choć jest on nieznacznie niższy od zakładanych 4% na 2019 r., to w całym roku poziom PKB powinien przekroczyć tę wartość" - dodała minister

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

struktury tworzenia wartości dodanej i PKB - zwiększył się udział nakładów inwestycyjnych. "Firmy w połączeniu z sektorem publicznym zaczęły wydawać więcej w proporcji do wartości generowanej ogółem w gospodarce w porównaniu do 2017 roku. Oznacza to, że konsumpcja

Wzrost PKB w IV kwartale będzie szokiem. Walka z sądami też już uderza w gospodarkę?

Wzrost PKB w IV kwartale będzie szokiem. Walka z sądami też już uderza w gospodarkę?

jej zdaniem wyniki przemysłu w ubiegłym roku. Jego wartość dodana wzrosła o 4,2 proc., podczas gdy rok wcześniej (tj. w 2018 r. w stosunku do 2017 r.) było to 4,6 proc. - Przemysł to ponad jedna czwarta polskiej gospodarki. Nawet spadek dynamiki tylko o 0,1 pkt proc. miałby istotny wpływ na dynamikę

Niedużak z MR: W ostatnich tygodniach uruchomiono pomoc de minimis na 1,2 mld zł

. Zaznaczył, że Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) szacuje wartość pakietu antykryzysowego "na mniej więcej 13,5% PKB, z czego 6% to są bezpośrednie wydatki budżetowe i gwarancje państwa w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju". "Tytułem

MPiT oczekuje wzrostu PKB na poziomie ok. 4% w całym 2019 r.

wzrostu popytu krajowego (4,2%), wspierał popyt zewnętrzny. Kontrybucja eksportu netto wyniosła 0,2 pkt proc. "Wzrost wartości dodanej brutto w IV kw. wyniósł 4,8%, do czego przyczynił się przede wszystkim sektor przemysłowy (wzrost o 5,3% wobec wzrostu o 5,1% w III

Polexit? Odejmij nawet 30 proc. swojej pensji. Raport ekonomistów pokazuje prawdziwe skutki bycia we Wspólnocie

Polexit? Odejmij nawet 30 proc. swojej pensji. Raport ekonomistów pokazuje prawdziwe skutki bycia we Wspólnocie

zatrudnienie, know-how i olbrzymią wartość dodaną do naszego PKB.   Inwestorzy przyszli za Unią Raport wskazuje, że to dzięki obecności w Unii wiele firm zainwestowało właśnie w naszym kraju. Bo choć przepisy i zachęty związane z liberalizacją gospodarki i dostępu do rynku zaczęły pojawiać

Dane o spadku PKB nie są złe? Mamy dołek, ale idą lepsze czasy

Dane o spadku PKB nie są złe? Mamy dołek, ale idą lepsze czasy

wręcz złoty okres, bo ich biznesy rosną najszybciej od ponad trzech lat. I co czytamy w danych GUS? Że wartość dodana (brutto) w przemyśle w 2020 r. skurczyła się o 0,2 proc. wobec 2019 r. To oznacza, że mimo wejścia od trzeciego kwartału na dość stabilną ścieżkę wzrostu, polskiemu przemysłowi nie udało

GUS: Wzrost PKB spowolnił do 4% w całym 2019 r.

nakładów brutto na środki trwałe wyniósł w ub.r. +1,4 pkt proc. (wobec +1,6 pkt rok wcześniej), a salda obrotów z zagranicą wyniosło +0,4 pkt proc. (wobec 0 pkt rok wcześniej). Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2019 r. wzrosła o 4% r/r wobec wzrostu o 5,1% w 2018 r

Marzenia o motoryzacyjnej potędze. Czy samochody elektryczne rozpędzą polską gospodarkę?

Marzenia o motoryzacyjnej potędze. Czy samochody elektryczne rozpędzą polską gospodarkę?

Przemysł motoryzacyjny to jeden z filarów polskiej gospodarki. Obecnie odpowiada on za 8 proc. PKB oraz za mniej więcej 13,5 proc. wartości eksportu. Dochód tego sektora to 153,42 mld zł. Zatrudnienie w polskim przemyśle motoryzacyjnym i branżach z nim powiązanych wynosi ok. 400 tys. osób, czyli

GUS: Wzrost PKB przyspieszył do 5,1% w całym 2018 r.

wzrosły o 7,3% (wobec wzrostu odpowiednio o 6,2% oraz o 3,9% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 18,1% wobec 17,7% w 2017 r. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2018 r. wzrosła o 5,0% r/r wobec wzrostu o 4,7% w 2017 r., podał także

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

tworzeniu krajowego PKB wyniósł w 2018 r. 4%, a łączne wydatki krajowych i zagranicznych turystów poniesione w Polsce wyniosły 62,2 mld zł. Bezpośrednia wartość dodana wygenerowana przez branżę turystyczną wyniosła w 2018 r. 1,3% PKB. Średnia dla państw OECD to 4,4% Wśród państw członkowskich UE objętych

GUS: Wzrost PKB wyniósł 4,5% r/r w II kw. 2019 r. wg II szacunku

. 2019 r.), zaś import wzrósł o 4,3% w II kw. 2019 r (wobec 5% wzrostu w I kw. 2019 r.), podał też Urząd. Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 4,4% wobec wzrostu o 4,6% w I kw. 2019 r. (ISBnews)

GUS: Wzrost PKB wyniósł 2% r/r w I kw. 2020 r. wg II szacunku

w IV kw. 2019 r.), zaś import spadł o 0,2% w I kw. 2020 r (wobec 2% spadku w IV kw. 2019 r.), podał też Urząd. Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 2% w I kw. br. wobec wzrostu o 3,2% w IV kw. 2019 r. (ISBnews)

Walewski z BGK: Wzrost PKB 'na plusie', jeśli pandemia ustąpi po kilkunastu tyg.

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego PKB może być pozytywne w 2020 roku, jeśli globalne zagrożenie epidemiologiczne ustąpi w ciągu kilkunastu tygodni, ocenił w rozmowie z ISBnews główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Mateusz Walewski

Gdy Tusk zmieniał OFE, PiS wyzywał go od złodziei. Teraz byłego premiera chwali

subkontach nowymi zasadami waloryzacji opartej na nominalnym wzroście PKB, z zastrzeżeniem nieobniżania wartości środków na subkoncie w przypadku wystąpienia ujemnego wskaźnika waloryzacji, oraz wprowadzenia zasady dziedziczenia środków zgromadzonych na subkontach". - Oznacza to, że wbrew wielu

Chiny. O słabości gospodarki, w której między dwoma miastami buduje się trzy autostrady

partia lubi się chwalić. Ale w ciągu dekady ich udział spadł z 30 proc. do blisko 21 proc. PKB. Te inwestycje nie są już tak dochodowe i dodatkowo nie przynoszą ze sobą nowych technologii, które mogłyby stanowić wartość dodaną dla chińskiej gospodarki. To wszystko powoduje, że ten model trzeszczy od co

EY: Sektor automotive utraci 1,4-7,5 mld zł potencjalnej wartości dodanej w 2020

dodana sektora motoryzacyjnego dla gospodarki w 2020 roku, w scenariuszu bazowym wynosiłaby 113,8 mld zł. Po aktualizacji wartości dodanej poszczególnych sektorów dokonanej w oparciu o zrewidowane prognozy wzrostu PKB na 2020 rok oszacowano, że - w zależności od tempa wzrostu gospodarczego - wartość

GUS: Wzrost PKB wyniósł 3,2% r/r w IV kw. 2019 r. wg II szacunku

% wzrostu w III kw. 2019 r.), zaś import spadł o 0,7% w IV kw. 2019 r (wobec 3,9% wzrostu w III kw. 2019 r.), podał też Urząd. Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 3,2% wobec wzrostu o 3,9% w III kw. 2019 r. (ISBnews)

GUS skorygował wzrost PKB za 2017 r. do 4,8% z wcześniejszych 4,6%

świadczeniem usług transportu publicznego. Z tego tytułu zmieniły się wartości dla następujących transakcji: produkcja globalna, zużycie pośrednie oraz w konsekwencji wartość dodana brutto i spożycie publiczne; - korekty danych memoriałowych dotyczących VAT z tytułu zmiany

Europa walczy z inflacją. EBC podnosi stopy

utrzyma się jeszcze przez dłuższy czas - dodała. Jako powód wzrostu cen w strefie euro wymieniła m.in. problemy z kosztami energii i żywności. Podwyżka stóp procentowych przez EBC pomoże nie tylko strefie euro. Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP, zauważył na Twitterze, że ten ruch powinien

Polskie firmy zamykają zakłady i sklepy na Ukrainie. Boją się o bezpieczeństwo pracowników

załamanie wymiany handlowej Polski z Ukrainą i Rosją o 50 proc., kosztowałoby Polskę ok. 1 proc. PKB. "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich podmiotów w tych dwóch krajach (ich wartość wg danych NBP to odpowiednio, 2,8 i 1,3 mld zł, a więc ok. 0,2 proc. polskiego PKB) nie są znaczące i

Rozkrut z GUS: Największy wpływ na PKB w 2017 miały spożycie i akumulacja brutto

2016 r. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2017 r. wzrosła o 4,3% r/r wobec wzrostu o 2,8% w 2016 r., podał także GUS. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 6,2% w ub.r. (wobec wzrostu o 3,6% w 2016 r.), wartość dodana brutto w budownictwie wzrosła o 11,5% w

PIE: Z powodu koronawirusa PKB Polski może zmniejszyć się o 0,02 pkt proc w 2020

przybliżeniu spadkowi popytu finalnego o 2%), wartość dodana (PKB) i liczba pracujących w Polsce mogą zmniejszyć się o około 0,02 % (?) A zatem, z powodu koronawirusa można oczekiwać zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego Polski w 2020 r. o około 0,02 pkt proc." - czytamy w "Tygodniku Gospodarczym

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

wkład do wzrostu był dwukrotnie mniejszy niż konsumpcji (1,3 pkt. proc. wobec 2,6 pkt. proc.). Po stronie tworzenia PKB w 2018 przyspieszył wzrost wartości dodanej w przemyśle, transporcie oraz budownictwie. Szczególnie wyraźny i zaskakujący jest wzrost dynamiki wartości dodanej w budownictwie (17

GUS: Wzrost PKB wyniósł 3,9% r/r w III kw. 2019 r. wg II szacunku

sezonowo) o 5% w III kw. 2019 r (wobec 3,2% wzrostu w II kw. 2019 r.), zaś import wzrósł o 3,9% w III kw. 2019 r (wobec 3,1% wzrostu w II kw. 2019 r.), podał też Urząd. Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 3,9% wobec wzrostu o 4,5% w II kw. 2019 r

PIE: Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu

-spożywczego, gdzie niższe obroty handlowe spowodowane brexitem z umową mogą obniżyć wartość dodaną o około 0,3 mld zł oraz skutkować spadkiem liczby miejsc pracy o prawie 5 tys. Liczby te wyniosą odpowiednio 0,5 mld zł i ponad 8 tys. miejsc pracy w scenariuszu brexitu bez umowy" - powiedział kierownik

Rozkrut z GUS: Wzrost PKB wyniósł ok. 5% r/r w IV kw. 2017 r.

. Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 6,4% w 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 5,4% (wobec spadku odpowiednio o 1,9% oraz o 7,9% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 18% wobec 18,1% w 2016 r. Wartość dodana brutto w

Złoty osamotniony w walce. NBP twierdzi, że chce słabej waluty

czekać nas głęboka, „pełnoprawna" recesja. Dlatego też analitycy rynkowi są już mniej skłonni do brania za pewnik zacieśniania polityki monetarnej (czyli podwyżek stóp procentowych), zwłaszcza przez amerykański System Rezerwy Federalnej (Fed). – Dodajmy, że w takich warunkach brak

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

1q19. Struktura wzrostu gospodarczego potwierdza jego ?zdrowy" charakter. Głównym motorem jest konsumpcja indywidualna (+2,5 p.p.), jednak solidny wkład do rocznej dynamiki PKB mają też inwestycje (+1,5 p.p.). Eksport netto miał neutralny wkład do wzrostu, po tym jak w pierwszym kwartale dodał 0,7

Deloitte: Sektor budowlany odpowiada za ok. 1/5 PKB i zatrudnienia

% PKB, ale poprzez efekty pośrednie generują dodatkowe 9,3% PKB. Łącznie sektor budowlany przyczynia się do powstawania 288 mld zł wartości dodanej, czyli 16,8% PKB. Branża ta tworzy bezpośrednio 6% z liczby miejsc pracy, a pośrednio łącznie 15% (2,09 mln zatrudnionych), wynika także z raportu

GUS: Wzrost PKB sięgnął 3,1% r/r w II kw., przy wzroście popytu krajowego o 2,4%

2,3% r/r, w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 4,9%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 16,7% wobec 18,1% przed rokiem, podał także GUS. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

. W 2019 głównym motorem wzrostu pozostała konsumpcja, jednak jej wzrost w 4q19 spowolnił (silniej od prognoz) do 3,5% r/r z 3,9% w 3q18. Pozytywnie zaskoczyły inwestycje, które wzrosły w 4q19 o 7,3% r/r wobec 4,7% r/r w 3q18. Spadek wartości dodanej w budownictwie w 4q19 (rzędu 2% r/r) sugeruje, że w

GUS: Wzrost PKB przyspieszył do 4,6% w całym 2017 r.; konsensus: +4,5%

o 5,4% (wobec spadku odpowiednio o 1,9% oraz o 7,9% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 18% wobec 18,1% w 2016 r. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2017 r. wzrosła o 4,3% r/r wobec wzrostu o 2,8% w 2016 r., podał także GUS

IPAG: PKB spadnie o 8,5% w II kw., w całym 2020 r. zmniejszy się o 2,9%

całym sektorze usług rynkowych wartość dodana obniży się w 2020 roku o 6,8%, a w 2021 roku tempo wzrostu wyniesie nieco ponad 6%" - czytamy dalej. Wartość dodana w przemyśle spadnie o 2,8% w 2020 r, zaś w budownictwie spadnie o 2,5%, przewiduje Instytut

KPF: Wartość wierzytelności w Polsce wzrosła o 9,3% r/r do 86,3 mld zł w I kw.

. Odnosząc tę wartość do wartości portfeli oszacowanych przez GUS na koniec 2018 roku, posiadali oni około 97% rynku" - napisano w komentarzu. "To jednak wciąż za mało w gospodarce, w której portfele należności rosną szybciej od PKB, a poziom moralności finansowej spada

Europejski ranking zamożności. Polska bardzo daleko, wielkie nierówności między Warszawą - 70 030 zł i prowincją - 29 040 zł

. Oznacza to w uproszczeniu, że przeciętny mieszkaniec danego kraju (bądź regionu) ma tyle do wydania rocznie.  Nie PKB, dla większości osób kompletnie abstrakcyjne, ale właśnie ten wskaźnik pokazuje na co nas realnie stać w porównaniu do innych nacji. Gdzie jesteśmy teraz i ile nam brakuje do

Rekordowe ceny żywności napędzają inflację. A nasz wzrost gospodarczy zaczyna hamować

wzrostu i inflacji globalnej na kolejne lata sugerują uspokojenie procesów inflacyjnych na horyzoncie i utrzymanie status quo w samej RPP" - przekonują.  PKB poniżej oczekiwań, choć ciągle dobrze GUS opublikował także dane na temat wzrostu PKB w drugim kwartale tego roku. Wyniósł on 4,4 proc

Szydło: Rząd przyjął wstępnie budżet na 2018 r. z deficytem na poziomie 2,7% PKB

podała dokładnej wartości nominalnej deficytu, ale zapowiedziała, że w sprawie budżetu odbędzie się osobna konferencja, na której wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawi szczegółowe dane. Dodała, że wstępny projekt budżetu na 2018 r. został przyjęty, uzgodniony i przesłany do

MR: Apelujemy do KE o wsparcie dla sektora motoryzacyjnego

gospodarki unijnej" - dodała. Przemysł samochodowy jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki: przynosi 7% PKB Unii Europejskiej; zatrudnia 6% europejskich pracowników; generuje 12% wartości eksportu, dając nadwyżkę ponad 84,4 mld euro; corocznie inwestuje środki prywatne w

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

wynik. Odzwierciedla rygorystyczną politykę podatkową oraz załamanie koniunktury w Eurolandzie. Spowolnienie PKB które zarysowało się pod koniec 2018 roku nie będzie kontynuowane. Naszym zdaniem impuls wydatków wyborczych ogłoszony w weekend doda do wzrostu gospodarczego maksymalnie około 0,6pp w 2019 i

Rząd chce się zadłużać ponad konstytucyjny próg

przekroczyć 60 proc. PKB („Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto”). Jeśli zadłużenie osiągnie tę granicę, to wtedy rząd i parlament zobowiązane

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

wartości do 550 mld euro, podczas gdy w Hiszpanii przeznaczono 14 mld euro na działania służące zabezpieczeniu płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw" - dodał. FPP wskazuje, że w związku z obecną nadzwyczajną sytuacją konieczne jest odstąpienie od założenia

Fed podnosi stopy procentowe o 50 pb. Możliwe dalsze zaostrzenie walki z inflacją

komunikacie Powella oraz podczas jego późniejszego wystąpienia przed Kongresem. - Myślę, że stopy wzrosną o 50 pkt bazowych, a Fed wygląda na całkowicie zdeterminowany, by podwyżkami stóp zdusić inflację – komentował Jim Caron z banku Morgan Stanley w telewizji CNBC. Dodał przy tym, że powrót do celu

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,5%, inwestycje wzrosną o 9,4% w 2018 r.

%. W tym samym czasie spożycie indywidualne zwiększy się o 3,8%, a popyt krajowy wzrośnie o 3,5%. "Wzrost wartości dodanej w usługach rynkowych, mających największy udział w tworzeniu PKB, wyniesie w 2018 roku 4,3%. W roku 2019, według prognozy Instytutu, we wszystkich

GUS: Wzrost PKB wyniósł 4,7% r/r w I kw. 2019 r. wg II szacunku

import wzrósł o 5% w IV kw. 2018 r (wobec 7,8% wzrostu w IV kw. 2018 r.), podał też Urząd. Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 4,6% wobec wzrostu o 4,9% w IV kw. 2018 r. (ISBnews)

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

wpłynie na polską gospodarkę. To widać po stronie podażowej PKB ? tempo wartości dodana w przemyśle spadła w 3kw19 z do 3,4%r/r. Prognozujemy, że roczna dynamika PKB w 2019 zamknie się na poziomie 4,2%r/r, w przyszłym roku trzymamy się tempa PKB na poziomie 3,3%r/r, nasze oczekiwania na 2020 są niższe od

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

-0,7pp w 3q). Konsumpcja prywatna wyraźnie spowolniła z 3,9% r/r w 3q do 3,3% r/r w 4q19. Szczegóły danych sugerują, że wartość dodana w sektorach usługowych nadal tkwi w miejscu (minimalne wzrosty) mimo zastrzyku finansowego dla gospodarstw domowych. Sugeruje to wyraźny wzrost stopy oszczędności, w

Kwieciński: Wzrost inwestycji będzie wyższy w 2019 niż w 2018 roku

będzie znaczący i wyższy w 2019 roku wobec w 2018 roku. Jeśli chodzi o sektor prywatny - nakłady brutto na środki trwale w tym zakresie również będą rosły" - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej. "Stopa inwestycji w 2018 roku wyniosła 18,2% PKB i myślę

Unijny nadzór fiskalny nie działa

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, wartości dodanej, finansów publicznych oraz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu”. ETO publikuje dziś wyniki swojej kontroli na temat polityki fiskalnej w państwach UE po kryzysie finansowym. Chociaż w zeszłym roku aż połowa państw unijnych

Czekolada od Poroszenki, wódka od Nemiroffa. Z jakich firm słynie Ukraina?

64,6 proc.) oraz Turcji (wartość 3,61 mld dol., wzrost o 70,5 proc.). A jak wygląda PKB? Ukraina zakończyła 2021 r. z najwyższym PKB w całej swojej historii (około 195 mld dol.). Wojna powoduje jednak, że teraz te wskaźniki będą spadać. - PKB Ukrainy w pierwszym kwartale tego roku zmniejszy się o 16

W Polsce straszy inflacja. Jesteśmy na czele UE

lockdownem i epidemią COVID-19. Spadająca konsumpcja i inwestycje oraz rosnące bezrobocie to zjawiska działające antyinflacyjnie. W Polsce także wystąpiły, choć – jak się chwali polski rząd – w mniejszej skali niż w innych krajach Unii. W drugim kwartale PKB spadło (w stosunku do drugiego

Prezydent w Krynicy: Chcemy utrzymać szybkie tempo wzrostu gospodarczego

Krynica, 05.09.2017 (ISBnews) - Celem polskich władz jest utrzymanie szybkiego tempa wzrostu PKB tak, by niwelować różnice w zakresie rozwoju gospodarki i poziomu życia obywateli pomiędzy Polską a Europą Zachodnią, zadeklarował prezydent Andrzej Duda

Przedsiębiorstwa, aby nie zwalniać, wprowadzają czterodniowy tydzień pracy

- jak podawał Maciej Nałęcz, analityk sektorowy Santander Bank Polska - produkcja stolarki w Polsce odpowiadała w tym czasie za blisko 15 proc. wartości unijnego rynku. To prawie czterokrotność udziału polskiej gospodarki w unijnym PKB, który w 2020 r. wyniósł 3,9 proc. Głównym kierunkiem eksportu

Rząd przyjął projekt ws. rozszerzenia programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko

;Zmiany, które przyjęła dziś Rada Ministrów - 500+ bez kryterium dochodowego - oznaczają, że przestaje mieć uzasadnienie argument, że jest to program socjalny" - powiedziała Rafalska podczas konferencji prasowej. "Program zacznie obowiązywać od 1 lipca. [?] Wartość w

Oszustwa podatkowe zawyżają eksport? GUS: nie tylko eksport, ale też import

publicznej w zakresie handlu zagranicznego są dane pochodzące z systemów informatycznych administracji celnej. Wszelkie prace GUS nad ewentualną weryfikacją eksportu, a w konsekwencji PKB, uzależnione są od pozyskania z MF oficjalnych nowych danych o wartości eksportu według szczegółowych grup towarowych

GUS: Wzrost PKB wyniósł 4,9% r/r w IV kw. 2018 r. wg II szacunku

.), zaś import wzrósł o 9% w IV kw. 2018 r (wobec 6,9% wzrostu w III kw. 2018 r.), podał też Urząd. Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 4,8% wobec wzrostu o 5% w III kw. 2018 r. (ISBnews)

Polska gospodarka na szczycie. Co dalej? 2 dobre wiadomości i 3 złe

dobre, to wyniki pokazują, że branża ta zaczyna się dusić. Wartość dodana w budownictwie wzrosła solidnie w ujęciu rocznym, aż o 20,9 proc., ale wynik ten jest wyraźnie gorszy niż w I kwartale (wówczas 24,4 proc.). Nie stało się tak ani w przemyśle, ani w transporcie - branżach, które także mają

GUS: Wzrost PKB spowolnił do 2,5% r/r w III kw. 2016 r. wg II szacunku (aktual.)

. W III kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,2%, podał także GUS. Wartość dodana brutto w gospodarce

GUS: Wzrost PKB spowolnił do 2,5% r/r w III kw. 2016 r. wg drugiego szacunku

%, podał także GUS. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kw. br. zwiększyła się o 2,4% r/r według danych niewyrównanych sezonowo, a według danych wyrównanych sezonowo zwiększyła się realnie o 0,5% r/r. GUS skorygował także dane o wzroście

KE: Polska powinna utrzymać odpowiedzialną politykę fiskalną

- W tym roku Polska wyszła z procedury nadmiernego deficytu, innymi słowy, osiągnęła cel doprowadzenia deficytu budżetowego poniżej trzech procent wartości odniesienia z traktatu. Oczekuje się, że w tym roku i kolejnych latach deficyt utrzyma się na poziomie 2,8 procent PKB

GUS: Wzrost PKB spowolnił do 3% r/r w I kw., przy wzroście popytu kraj. o 4,1%

wyniósł +1,1 pkt proc. (wobec +1,3 pkt proc. w IV kwartale 2015 r.). Pogłębił się ujemny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego i wyniósł -0,9 pkt proc. (wobec -0,1 pkt proc. w IV kwartale 2015 r.), podał GUS. W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wartość dodana brutto w

GUS: Wzrost PKB wyniósł 5,1% r/r w III kw. 2018 r. wg II szacunku

II kw. 2018 r.), zaś import wzrósł o 6,9% w III kw. 2018 r (wobec 6,5% wzrostu w II kw. 2018 r.), podał też Urząd. Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 5% wobec wzrostu o 5% w II kw. 2018 r. (ISBnews)

GUS: Wzrost PKB spowolnił do 2,8% w całym 2016 r.; konsensus: +2,7%

5,5% (wobec wzrostu odpowiednio o 4,9% oraz o 6,1% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 18,5% wobec 21% w 2015 r. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2016 r. wzrosła o 2,7% r/r wobec wzrostu o 3,8% w 2015 r., podał także GUS

DNB/Deloitte: Wzrost PKB Polski najbardziej wrażliwy na wstrząsy w USA i Chinach

Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Spowolnienie tempa wzrostu PKB w Polsce może mieć najdłużej utrzymujące się skutki w przypadku negatywnego impulsu z gospodarek globalnych, czyli USA i Chin, wynika z raportu "Kierunki 2017. Negatywne szoki gospodarcze. Stress?testy

Borys z PFR: Inwestycje rosną obecnie o 4-5% r/r

bardzo zróżnicowany, mamy m.in. wzrosty z krajów spoza Unii. Mamy też większy napływ do obszarów z większą wartością dodaną np. w branży usługowej" - wskazał prezes PFR. Dodał, że pewną barierą są rosnące wynagrodzenia, ale wszystko wskazuje na to, że wzrost ten jest

GUS: Wzrost PKB to 3,9% r/r w IV kw., przy wzroście popytu krajowego o 3,2%

kwartale 2015 r.). W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wartość dodana w gospodarce w IV kw. 2015 r. wzrosła o 3,8% r/r, podał także Urząd. "Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 6,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., natomiast w

IBnGR: Wzrost PKB wyniesie 3% w 2016 r., 3,2% w 2017 r.

. Według prognozy IBnGR, w 2016 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie o 4%. W tym samym czasie gorszy wynik odnotuje sektor budowlany, gdzie spadek wartości dodanej wyniesie 11%. W sektorze usług rynkowych, mającym największy udział w tworzeniu PKB, wzrost wartości dodanej wyniesie w 2016 roku 4,2

Skiba z MF: Wzrost PKB może sięgnąć 4% w tym roku, inwestycje wzrosną o 7,2%

poziomu nie osiągnąć. My wolimy jednak prognozować nieco konserwatywnie" - dodał wiceminister. Jego zdaniem, w kontekście PKB przy oczekiwaniach dotyczących wzrostu inwestycji, należy także pamiętać o dynamice uruchamiania inwestycji ze środków europejskich, o aktywności

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

(do 4,9% r/r), a przyspieszył importu (6,9% r/r). Od strony podażowej, lekko spowolnił wzrost wartości dodanej w przemyśle i budownictwie, natomiast przyspieszył wzrost w usługach. Nadal podtrzymujemy tezę, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB powinno zacząć spowalniać ze względu na pogarszanie

PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 2% w 2020 r. w scenariuszu pesymistycznym

. "Produkcja odzieży i produkcja elektroniki - to dwie branże najsilniej zależne od dostaw z krajów najbardziej dotkniętych epidemią. W tych branżach należy spodziewać się największych problemów z przerwanymi łańcuchami dostaw w związku z epidemią koronawirusa. Udział wartości dodanej z Chin, Korei

GUS: Wzrost PKB wyniósł 5,1% r/r w II kw. 2018 r. wg II szacunku

import wzrósł o 6,5% w II kw. 2018 r (wobec 3,5% wzrostu w I kw. 2018 r.), podał też Urząd. Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 5% wobec wzrostu o 5,2% w I kw. 2018 r. (ISBnews)

Sasin: Będziemy musieli znowelizować budżet na 2020 rok, pojawi się deficyt

finansów publicznych w 2020 r., według metodyki unijnej, ma wynieść 1,2% PKB, czyli poniżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych, która wynosi 3% PKB. (ISBnews)

GUS: Wzrost PKB przyspieszył do 3,6% w całym 2015 r.; konsensus: +3,5%

% (wobec wzrostu o 12,6% oraz o 9,8% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 20,2% wobec 19,6% w 2014 r. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2015 r. wzrosła o 3,4% r/r wobec wzrostu o 3,3% w 2014 r., podał także GUS. Wartość dodana

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

wynik za IV kw. br. może wciąż być wyraźnie powyżej 4% r/r. PKB miał w III kw. dobrze wyważoną strukturę po stronie wartości dodanej. Przemysł, budownictwo, handel i transport dały zbliżony wkład do wzrostu PKB w ujęciu r/r. Najbardziej względem II kw. zmienił się wkład budownictwa ? z 0,6 pkt. proc. do

GUS: Wzrost PKB to 3,5% r/r w III kw., przy wzroście popytu krajowego o 3,2%

+0,2 pkt proc. w II kwartale 2015 r.). W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kw. 2015 r. wzrosła o 3,4% r/r, podano także w komunikacie. "Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 4,9% w

EY: Zmiana mikroprzedsiębiorstw w małe firmy mogłaby zwiększyć PKB o 2,7%

prywatnych, które generują blisko 3/4 PKB, podano również. "Od początku transformacji znacząco rośnie udział sektora prywatnego w tworzeniu wartości dodanej brutto w polskiej gospodarce - z 60,3% w 1995 r. do 80,2% w 2015 r. Znaczącą rolę w tym procesie odegrały podmioty o

GUS: Wzrost PKB to 3,9% r/r w IV kw., przy wzroście popytu kraj. o 3,2% (aktual)

tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +1,5 pkt proc. (wobec +0,8 pkt proc. w III kwartale 2015 r.). Wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego był neutralny (wobec +0,4 pkt proc. w III kwartale 2015 r.). W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wartość dodana w

Rząd przyjął ostateczną wersję projektu zrównoważonego budżetu na 2020 rok

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2020 r., zakładającą m.in. brak deficytu budżetowego i wzrost PKB w wysokości 3,7%. "Rada Dialogu Społecznego miała czas, żeby odnieść

PIE: Polska może zyskać 8 mln USD rocznie przez delokalizację produkcji z Chin

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Pandemia COVID-19 ożywiła dyskusję na temat przyszłego znaczenia Chin w globalnych łańcuchach dostaw i przeniesienia części produkcji z Państwa Środka do innych krajów - w związku z tym wartość dodana wytworzona w Polsce mogłaby zwiększyć się o

Skarbiec TFI nie oczekuje istotnego pogorszenia koniunktury w Polsce w 2019 r.

, który od dwóch miesięcy pokazuje, iż Polska weszła w recesję w sytuacji, gdy dynamika PKB w ostatnich dwóch kwartałach 2018 przekroczyła 5%. "W języku angielskim takie gospodarki jak polska określa się mianem ?goldilocks", co w najlepszym tłumaczeniu na język polski

MR oczekuje wzrostu PKB w II kw. zbliżonego do 4% z I kw. i odbicia inwestycji

. Ekonomiści resortu podkreślają, że głównym czynnikiem wzrostu w I kw. br. było spożycie w sektorze gospodarstw domowych. "Na szczególną uwagę zasługuje sektor budowlany, który w ubiegłym roku obniżał znacząco dynamikę wzrostu wartości dodanej. Trwała poprawa sytuacji w tym

GUS: Wzrost PKB wyniósł 5,2% r/r w I kw. 2018 r. wg II szacunku

kw. 2017 r.), zaś import wzrósł o 3,5% w I kw. 2018 r (wobec 8,9% wzrostu w IV kw. 2017 r.), podał też Urząd. Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 5,2% wobec wzrostu o 4,6% w IV kw. 2017 r. (ISBnews)

IPAG:Udział szarej strefy w gospodarce spadnie do 17,2% w 2019 wobec 18% w ub.r.

szara strefa odznaczała się największymi rozmiarami w 2015 roku ? jej udział w polskim PKB wyniósł wtedy 13,5%" - wskazano w raporcie. Całkowity udział szarej strefy w gospodarce IPAG oblicza jako iloraz całkowitej wartości dodanej wytworzonej w szarej strefie (w ujęciu

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

. Wzrost PKB po korekcie sezonowej wyniósł 5,0% r/r i aż 1,6% kw/kw. Jeśli chodzi o strukturę wzrostu gospodarczego w I kwartale, to jest ona odrobinę rozczarowująca, ponieważ praktycznie jedynym źródłem pozytywnej niespodzianki jest wyjątkowo mocny wzrost zapasów, który dodał do dynamiki PKB aż 1,9 pkt

Fitch podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,4 pkt do 4,4%

bezrobocia (do 4,6% we wrześniu z 5,9% rok wcześniej) oraz wzrost wydatków socjalnych (program Rodzina 500+ doda 1,2% PKB do dochodów gospodarstw domowych w 2017 r. wobec 0.8% w 2016 r.) także stanowią wsparcie dla konsumpcji" - czytamy w raporcie "Global Economic Outlook"

MR: Wzrost PKB utrzyma się w IV kw. na poziomie zbliżonym do III kw.

5,2% (wobec 5% wg szybkiego szacunku), podał także GUS. "Analiza danych wyrównanych sezonowo wskazuje na trwały charakter ożywienia gospodarczego w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku. Wzrost odnotowano we wszystkich głównych sektorach gospodarki. Wartość dodana