wartość akcji spółki akcyjnej

Rosja wycofuje spółki z giełd świata. Ochrona przed skutkami bankructwa?

Rosyjskie spółki od 27 kwietnia będą musiały wycofać z zagranicznych giełd kwity depozytowe reprezentujące ich akcje. W wyjątkowych sytuacjach na obrót takimi papierami zezwoli rząd Rosji.

Sprzedają mieszkania... w kawałkach. Takich ofert będzie przybywać. Warto się skusić?

Sprzedają mieszkania... w kawałkach. Takich ofert będzie przybywać. Warto się skusić?

posiadane udziały lub akcje. Problematyczna może jednak okazać się wycena posiadanych udziałów lub akcji. Ich wartość bowiem będzie uzależniona od wartości spółki, a ta z kolei może być dużo bardziej zmienna niż wartość posiadanych przez nią nieruchomości. Termin wypłaty zysków - niepokojąco odległy Na

Musk zapowiada kolejne zmiany. Będzie nowy plan finansowania zakupu Twittera, a może miliarder zrezygnuje z transakcji?

Musk zapowiada kolejne zmiany. Będzie nowy plan finansowania zakupu Twittera, a może miliarder zrezygnuje z transakcji?

33,5 mld dol. w celu przejęcia tej spółki. W tym celu ekscentryczny miliarder prowadzi rozmowy m.in. z Jackiem Dorseyem, założycielem Twittera i byłym dyrektorem generalnym, aby pomógł mu sfinalizować transakcję.  Zmienił zdanie, ceny akcji w górę To spowodowałoby, że część akcyjna transakcji

Morawiecki: Chcemy wdrożyć rozwiązania dot. Prostej Spółki Akcyjnej w tym roku

ograniczenia działania w formie Prostej Spółki Akcyjnej lub mechanizmów wymuszających przekształcenie w inną spółkę kapitałową. Zgodnie z koncepcją, akcje PSA nie powinny być przedmiotem obrotu na giełdzie. Według resortu, PSA łączyłaby zalety spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało

PHN złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Chemobudowy i CBPG

Nieruchomości Spółka Akcyjna kontroli nad spółkami: (a) Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 'Chemobudowa-Kraków' Spółka Akcyjna, (b) Towarzystwo Budownictwa Społecznego 'Krak-System' Spółka Akcyjna oraz (c) Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Spółka Akcyjna w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust

Kozłowski z Noble Securities: Wzrost wyceny spółek zachęca do debiutów na GPW

do sprzedaży chociaż części akcji spółki, 30-40%, to wtedy jest więcej debiutów. Jeśli wyceny są niskie to zniechęca do wchodzenia na giełdę" - powiedział Kozłowski. W czerwcu 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 26,7 mld zł, czyli o 65,1

Glamox ogłosił wezwanie na 100% akcji ES-System po 3,5 zł za akcję

wezwania jest 42 863 637 akcji zwykłych na okaziciela spółki ES-System Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie [...] o wartości nominalnej 0,33 zł każda, [...] z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki, a łącznie wszystkie akcje uprawniają do 42 863 637 głosów na walnym

Play sfinalizował transakcję przejęcia Grupy 3S

roku. P4 jest operatorem sieci mobilnej, który koncentruje się w swojej działalności na świadczeniu usług telekomunikacji mobilnej. P4 jest spółką bezpośrednio zależną od Play Communications S.A., publicznej spółki akcyjnej, której akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie

PlayWay zawiązał z 4 osobami fizycznymi spółkę Pixel Flipper

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - PlayWay i cztery osoby fizyczne zawiązały spółkę akcyjną Pixel Flipper, której przedmiotem działalności będzie produkcja gier na PC, podała spółka. "Akcjonariusze objęli akcje w kapitale zakładowym w następujący

Co trzeba wiedzieć o spółkach. Poradnik, cz. II

Co trzeba wiedzieć o spółkach. Poradnik, cz. II

odpowiedzialnością, np. sp. z o.o. Z kolei komandytariusze co do zasady nie prowadzą spraw spółki, nie reprezentują jej, a ich odpowiedzialność za długi jest ograniczona do tzw. sumy komandytowej, ustalonej w umowie spółki. Za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej odpowiada przede

Argumenol ogłosił wezwanie na 68,52% akcji ZE PAK po 7,47 zł za szt.

% kapitału zakładowego spółki po cenie 7,47 zł za akcję, podał wzywający. "Przedmiotem wezwania jest 34 823 241 akcji zwykłych spółki, na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda, serii A, wyemitowanych przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna"

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą Prostej Spółki Akcyjnej

- akcje PSA nie będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę, - nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów

RN Getin Holding zgodziła się na sprzedaż Idea Bank Ukraina i spółki NFS

zbycie 298 741 975 sztuk akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Idea Bank spółka akcyjna z siedzibą we Lwowie, spółki utworzonej i istniejącej pod prawem ukraińskim, na rzecz Dragon Capital Investments Limited, spółki zarejestrowanej na Cyprze, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P., spółki

FIPP FIZAN ogłosił wezwanie na 16,28% akcji Ferrum po 4,39 zł za szt.

4,39 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. "Przedmiotem wezwania jest 9 425 151 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,09 zł każda akcja spółki Ferrum spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach [?] łącznie

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

zakładowy zastąpiono kapitałem akcyjnym. Jego minimalna wartość to - uwaga! - 1 zł. Jej struktura majątkowa opiera się na akcjach bez nominału. Objęcie akcji będzie możliwe także za prawa niezbywalne, czyli pracę czy świadczenie usług na rzecz spółki. To ważne właśnie dla start-upów, bo w tym biznesie

MPiT: Parlament rozpoczął prace nad projektem ustawy ws. Prostej Spółki Akcyjnej

, *? brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków ? akcje PSA nie będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę, *? nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak

Sygnity pozyskało z emisji akcji serii Z łącznie 10 mln zł

nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 16 stycznia 2018 r. oraz w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji. Zarząd niezwłocznie podejmie działania mające na celu zarejestrowanie ww. podwyższenia

NWZ B. Pocztowego zdecydowało o emisji 1,8 mln akcji serii C2 po 49,6 zł/szt. 

przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferty objęcia akcji serii C2 zostaną skierowane wyłącznie do: - Poczty Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, której zostanie zaoferowane objęcie 1 360 890 akcji serii C2; oraz

Andrzej Kubacki i Piotr Stopiński dołączyli do zespołu Pekao TFI

spółka. "Po bardzo dobrych wynikach funduszy dłużnych krótkoterminowych i obligacyjnych, osiągniętych przez nasz zespół dłużny, oraz istotnej poprawie w funduszach akcyjnych, zdecydowaliśmy się na dalsze wzmocnienie zespołu akcyjnego. [...] Andrzej Kubacki i Piotr

Forteam Investments ma zgodę UOKiK na przejęcie Małpki od Czerwonej Torebki

grudnia ub.r. Wcześniej Czerwona Torebka podała, że zawarła z cypryjską spółką Forteam Investments Limited przedwstępna umowę sprzedaży 100% akcji Małpka. Wartość transakcji ustalono na 362,34 mln zł. Sprzedającymi są Czerwona Torebka S.A. oraz

Odpis PGG obniży skons. wynik Enei za 2019 o ok. 53 mln zł, bez wpływu na EBITDA

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Enea dostrzega prawdopodobną konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w związku z dokonaniem przez PGG odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych, podała spółka. Szacowany

Akcjonariusze Selvity zdecydują 19 września o podziale spółki

A spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki przejmującej; 2) 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki przejmującej o

Nawet największe spółki giełdowe mają długi w KRD. Ich zobowiązania to prawie 24 mln zł

akcyjna z największym zadłużeniem, warta 118 mln zł i działająca w branży budowlanej, ma do oddania swojemu wierzycielowi ponad 5,5 mln zł. - Aktualnie na giełdzie można kupić akcje czterech spółek, które są w upadłości lub restrukturyzacji. Jedna z nich jest w naszej bazie danych. Ma 14 zobowiązań

Rozłucki: Gdy jakiejś spółce dobrze idzie, nie ma pewności, czy państwo nie zmieni reguł gry i nie dobierze się do tych zysków

Allegro. Ale spółki kontrolowane przez skarb państwa mają nadal dominujące znaczenie. Działają w tradycyjnych sektorach – energetycznym, surowcowym, finansowym. Władze tych spółek mają różne cele, oprócz budowania wartości dla akcjonariuszy. Politycy nie rozumieją, że są to spółki akcyjne

Getback planuje pierwszą ofertę publiczną w II lub III kw. 2017 r.

komunikacie. Przedmiotem pierwszej oferty publicznej ma być nie więcej niż 40 mln akcji zwykłych spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w tym nie więcej niż 20 mln nowych akcji serii E spółki oraz nie więcej niż 20 mln istniejących akcji spółki sprzedawanych przez jedynego

Forteam złożył w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Małpki od Czerwonej Torebki

stronie internetowej UOKiK. Kilka dni temu Czerwona Torebka podała, że zawarła z cypryjską spółką Forteam Investments Limited przedwstępna umowę sprzedaży 100% akcji Małpka. Wartość transakcji wynosi 362,34 mln zł. Sprzedającymi są emitent oraz

Immofinanz SP wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Warsaw Spire

1 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz WS Tower Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poprzez nabycie przez spółkę zależną 100% udziałów i akcji w ww. spółkach" - czytamy w komunikacie. W ub. tygodniu Immofinanz podało, że

Grupa Duon wydała nowe akcje warte ok. 16 mln zł w ramach nabycia AMB Energia

Warszawa, 03.09.2015 (ISBnews) - Grupa Duon zapłaciła składnik akcyjny ceny zakupu AMB Energia poprzez emisję 9,09 mln nowych akcji spółki o wartości niemal 16 mln zł, wynika z komunikatu Duona. "Wypłata składnika akcyjnego ceny zakupu nastąpiła

Akcjonariusze MOL zdecydowali o wypłacie 94,28 mld HUF dywidendy za 2017 r.

wartość nominalna akcji własnych w posiadaniu spółki nie może w żadnym momencie przekroczyć 25% kapitału akcyjnego spółki" ? przypomniano. W marcu rada dyrektorów MOL rekomendowała przeznaczenie na dywidendę za 2017 r. ok. 94 mld HUF, co dałoby wypłatę w wysokości 127,5 HUF

Czerwona Torebka ma przedwstępną umowę sprzedaży Małpki za 362,34 mln zł

Warszawa, 24.12.2014 (ISBnews) - Czerwona Torebka zawarła z cypryjską spółką Forteam Investments Limited przedwstępna umowę sprzedaży 100% akcji Małpka SA, poinformowała spółka. Wartość transakcji wynosi 362,34 mln zł. "W treści umowy strony

Fałszywe kontrakty, bajońskie zlecenia, spółka znika, a inwestorzy zostają na lodzie

kapitalizacji. Podczas debiutu akcje kosztowały 24 zł. Pan Marek sprawdził wyniki finansowe i bilans spółki, prześledził notowania i kupił akcje. Nie zraził go fakt, że od debiutu wartość akcji spadła przeszło 10-krotnie. To, że w 2014 roku były tanie, nie odstraszało inwestorów. Pierwsza rada dla graczy

Akcjonariusze Marvipolu i Marvipol Development zatwierdzą podział 20 XI

wartości nominalnej 1 zł każda akcja w drodze oferty publicznej skierowanej do akcjonariuszy Marvipolu. Równocześnie w ramach procesu podziału Marvipolu, część działalności funkcjonująca jako Marvipol Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie (Oddział Marvipol) i prowadząca działalność deweloperską, zostanie

Bioton dokonał odpisu dot. zaangażowania w SciGen na kwotę 52,4 mln USD

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Bioton zdecydował się na dokonanie odpisu aktualizującego wycenę zaangażowania w spółce zależnej SciGen na skutek otrzymania od KPMG Advisory raportów z oszacowania wartości godziwej akcji oraz należącej do SciGen licencji na obrót produktami

Fundusz Pollen Street Capital ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po 20 zł/szt.

niniejszego wezwania obejmuje wszystkie akcje spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk), odpowiadające 100% kapitału zakładowego spółki oraz liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, tj. 11 908 840 akcji zwykłych na okaziciela"

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują 27 VIII o skupie do 6 mln akcji

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują 27 sierpnia o upoważnieniu zarządu spółki do nabywania maksymalnie 6 mln akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego (w kwocie 30 mln zł) przeznaczonego na

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 0,3% m/m do 259,2 mld zł w lutym

sobie fundusze skoncentrowane na krajowym rynku akcji - indeks szerokiego rynku WIG stracił -0,8%, głównie przez duże spółki, gdyż WIG20 zakończył miesiąc ze stratą -2,0%. Na tym tle nieźle radziły sobie spółki małe i średnie, które kontynuowały rozpoczęte kilka tygodni wcześniej wzrosty" - czytamy

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Lotos wraz z Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupą Azoty Polyolefins podpisały wstępne porozumienie dotyczące warunków inwestycji w kapitał akcyjny oraz finansowania dłużnego projektu "Polimery Police", podała spółka

Cena złota sięga już poziomu 1240 USD za uncję

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews/ Superfund TFI) - Środowa sesja na globalnych rynkach finansowych przyniosła dramatyczne spadki indeksów akcyjnych. Na pierwszy plan wysunęła się głęboka przecena spółek technologicznych, która pociągnęła za sobą w dół praktycznie całą Wall Street

PZU rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r., podał ubezpieczyciel. "Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje, że [...] postanowił

Arts Alliance przejmuje Hyperion Alfa ASI SKA

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Arts Alliance, notowana na NewConnect grupa spółek gamingowych, dokonała przejęcia 99,68% udziałów w spółce Hyperion Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo ? Akcyjna, podano w komunikacie. Ideą przejęcia ASI jest aktywna

Copernicus Capital TFI zmienił politykę subfunduszy, rozwija sieć dystrybucji

, obejmujących te subfundusze. Zgodnie ze statutem w 66% są zorientowane na inwestycje za granicą. Subfundusz Best Brands (dawniej Akcji), lokujący aktywa głównie w akcje znanych i stabilnych światowych spółek, zakłada ich selekcję na podstawie kryteriów, takich jak siła biznesu

Przegląd informacji ze spółek

Therapeutics ustalił cenę emisyjną akcji serii I na kwotę 60 zł za każdą akcję, podała spółka. Uwzględniając ustaloną cenę emisyjną, łączna wartość oferty akcji serii I wyniesie ponad 143 mln zł. Globe Trade Centre (GTC), przeprowadziwszy wstępne rozmowy z podmiotem wyceniającym

CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt.

, posiadającym pośrednio (tj. poprzez FRM 4E Capital spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Krakowie oraz Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie) łącznie 10 334 997 akcji, stanowiących 20,53% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 20,53

Biomed-Lublin chce pozyskać co najmniej 6 mln zł z subskrypcji prywatnej

zarząd spółki może wyemitować w ramach kapitału docelowego wynosi 12 654 600 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna akcji plasować się będzie na poziomie 1,07 zł, przy czym zarząd emitenta planuje pozyskać co najmniej 6 000 000 zł z przedmiotowej emisji" - czytamy w komunikacie

Bioton sprzedaje spółki we Włoszech na rzecz kanadyjskiego Medwise

Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Bioton podpisał umowę o sprzedaży udziałów i wierzytelności z Medwise Pharmaceuticals Limited (Medwise) z Kanady, będącej przedwstępną umową zobowiązującą spółkę do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży na rzecz Medwise 100% akcji spółki

Value FIZ Subfundusz I ogłosił wezwanie na 0,05% akcji Wikany po 2,03 zł za szt.

. "Przedmiotem wezwania są 9 382 akcje zwykłe [..] uprawniające do 9 382 głosów na walnym zgromadzeniu spółki (tj. każda akcja uprawnia do jednego głosu), o wartości nominalnej 2,00 zł każda, wyemitowane przez spółkę pod firmą Wikana Spółka Akcyjna" ? czytamy w komunikacie

Zolkiewicz & Partners: Wyceny na GPW atrakcyjne, może rozpocząć się gra pod PPK

- będzie starała się wykorzystać ten fakt, nabywając akcje wcześniej, poinformował ISBnews Piotr Żółkiewicz, zarządzający funduszem Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ. "Wyceny na polskiej giełdzie są atrakcyjne. Jednak, jak to zazwyczaj na rynku kapitałowym bywa

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 9,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółki z Grupy ZUE posiadały portfel zamówień o wartości ok. 1,8 mld zł na koniec marca br., podała spółka. ZUE odnotowało 0,73 mln

NWZ Biomedu-Lublin zdecyduje 6 XII o emisji akcji lub obligacji zamiennych

. "Spółka wyemituje obligacje zamienne serii C uprawniające do objęcia nie mniej niż 1 000 000 i nie więcej niż 11 000 000 akcji zwykłych spółki, na okaziciela serii Q, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 20 grudnia 2018 roku. Na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o

Przegląd informacji ze spółek

Gazociąg DN700 Polska - Litwa, odcinek południowy (zamówienie 3), o długości około 63 km, podała spółka. Wartość umowy to 45,9 mln zł netto, co stanowi 56,5 mln zł brutto. CEZ sfinalizował sprzedaż projektów farm wiatrowych Krasin (35,2 MW) i Sakówko (4,4 MW) Funduszowi

Bioton ma zgodę rady nadzorczej na pozyskanie inwestora dla SciGen 

towarowych 'Scilin'", podano w komunikacie. Na początku grudnia Bioton zdecydował się na dokonanie odpisu aktualizującego wycenę zaangażowania w spółce zależnej SciGen na skutek otrzymania od KPMG Advisory raportów z oszacowania wartości godziwej akcji oraz należącej do SciGen

Skarbiec TFI liczy na dalsze napływy do funduszy akcyjnych w lutym 

; - powiedział Rybiec, cytowany w komunikacie. "W lutym oczekujemy kontynuacji dobrej passy na rynkach akcji i napływu środków do funduszy akcyjnych" - podkreślił prezes. Spółka podała, że wzrosty na GPW w styczniu wpłynęły dodatnio na aktywa

Akcjonariusze Famuru zdecydują 14 IV o podziale Kopeksu i emisji akcji serii F

majątku spółki dzielonej do spółki przejmującej, uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej z kwoty 5 594 405,00 zł o kwotę 153 227,12 zł do kwoty 5 747 632,12 w drodze emisji 15 322 712 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 0,01 zł każda" - czytamy

Po sprzedaży Małpki suma bilansowa Czerwonej Torebki spadnie o ok. 15%

, o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja; podmiot, który nabyć ma akcje Małpka spółka akcyjna sprzeda na rzecz spółki lub podmiotu z grupy kapitałowej spółki wszystkie posiadane przez niego akcje spółki, tj. 12.138.439 akcji, o wartości nominalnej 20 groszy każda akcja, co stanowi 16,18 % udziału w

ZM Ropczyce mają porozumienie z ZM Invest dot. zakończenia konfliktu korp.

. "Na podstawie przedwstępnej umowy nabycia akcji ZMI spółka zobowiązała się zbyć, a ZMI zobowiązało się nabyć od spółki celem umorzenia 2 139 akcji imiennych ZMI serii A, o wartości nominalnej 500,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1 069 500 zł, stanowiących 48,11% kapitału zakładowego ZMI

Sprawa Obajtka - test prawdy dla Rady Nadzorczej Orlenu [OPINIA]

poza skarbem państwa, który ma w niej „zaledwie” 27 proc. akcji, jest blisko 3 razy więcej akcjonariuszy (73 proc.), w których interesie niekoniecznie jest, by Orlen nabywał Polska Press i by spółką tą kierowała osoba o tak wątpliwej reputacji, kompetencji i doświadczeniu jak pan Obajtek

Akcjonariusze Biomedu-Lublin zgodzili się na emisję akcji serii M i N

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Biomedu-Lublin podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego do kwoty 5 335 581 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, poinformowała spółka. Podwyższenie kapitału odbędzie się w

Przegląd informacji ze spółek

opublikował cennik usług związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, który będzie wymagany od połowy br. od ok. 13. tys. spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, podało Q Securities. Rada nadzorcza Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) podjęła uchwałę o powołaniu

Merlin Group zdecydował o emisji 13,82 mln akcji imiennych serii H

serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podała spółka. Akcje te mają posłużyć do finansowania transakcji przejęcia przez Merlin Group praw do znaku towarowego merlin.pl. "Zarząd emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta w

Nasze oszczędności emerytalne pójdą na państwowe spółki. A te tracą na wartości

60-80 proc. Ale − i to najbardziej kontrowersyjny pomysł − z tej tzw. części akcyjnej minimum 40 proc. muszą stanowić udziały w spółkach z WIG20. W skład WIG20 wchodzi 20 spółek o największej wartości rynkowej, a tak się składa, że obecnie 12 z nich jest kontrolowanych przez

Rafał Brzoska i AI Prime ogłaszają wezwanie na 70% Integer.pl po 41,1 zł/akcję

zwykłe na okaziciela, wyemitowane przez Integer.pl spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, (...) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniające do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki każda" - czytamy w komunikacie. Akcje te uprawniają do wykonywania

Rafał Brzoska i AI Prime ogłaszają wezwanie na 100% InPostu po 9,5 zł/akcję

akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez InPost Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (...) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniających do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki każda" - czytamy w komunikacie. Cena, po jakiej akcje będą

PKO BP zamierza przeprowadzić emisję obligacji podporządkowanych do 1 mld zł

. "Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (...) podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem banku do dokonania, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, przedterminowego wykupu

iFun4all przekształciła się w spółkę akcyjną przed planowanym debiutem na NC

real world data" - powiedział prezes Michał Mielcarek cytowany w komunikacie. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 091 200,00 zł i dzieli się na 10 912 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł, podano także. "Po

Zolkiewicz & Partners FIZ: Niskie wyceny na GPW będą sprzyjać kolejnym wezwaniom

. "Niechęć do polskiego rynku akcji widać po skali odpływów z funduszy akcyjnych, absolutnej stopy zwrotu oraz w ostatnio także w funduszach obligacyjnych. Skala odpływów w ostatnich miesiącach zmusiła część funduszy do zatrzymania wypłat dla uczestników. Wzrost podaży spowodował presję na wyceny

Getin Holding sprzeda 32,92% akcji Idea Bank Białoruś na rzecz Carcade

Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska podpisały (i) umowę sprzedaży akcji, na mocy której emitent zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Carcade 26.690 akcji zamkniętej spółki akcyjnej Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Republika Białorusi, stanowiących 32,92% udziału w kapitale zakładowym

PZU TFI na platformie inPZU uruchomiło trzy nowe subfundusze pasywne

współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych subfundusz inPZU Akcje CEEplus, w którego skład wchodzi 114 środkowoeuropejskich spółek o wysokiej wartości i płynności, podało PZU. "Od 22 stycznia PZU oferuje na platformie inPZU dwa nowe unikatowe fundusze pasywne typu feeder

GPW: Utrzymamy stabilny udział w rynku obrotów polskimi akcjami mimo wejścia MTF

akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie

PZU nabyło 7,24 mln akcji Aliora, stanowiących ok. 9,96% kapitału

Zakładu Ubezpieczeń spółki akcyjnej niniejszym informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. nastąpiło rozliczenie nabycia drugiej transzy akcji Alior Bank spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ilości 7.244.900, stanowiących około 9,96% kapitału zakładowego banku"" - czytamy w komunikacie

Jupiter wyemitował obligacje za 45 mln zł i wykupił papiery tej samej wartości

otrzymała potwierdzenie z Domu Inwestycyjnego Investors o dokonaniu wykupu wszystkich obligacji serii H o łącznej wartości 45 mln zł wraz z należnymi odsetkami. Jupiter S.A. jest następcą prawnym 3 NFI Spółka Akcyjna, który w marcu 2000 roku przejął majątek XI NFI Spółka Akcyjna

Waterland podnosi cenę w wezwaniu na Kredyt Inkaso do 25 zł

Warszawa, 16.08.2016 (ISBnews) - Waterland Private Equity Investments B.V. - fundusz private equity zarządzający inwestycjami o wartości ponad 4 mld euro - podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Kredyt Inkaso do 25 zł za akcję z 22 zł, podał fundusz

GetBack pozyskał 40 mln zł z emisji obligacji serii PP4

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - GetBack zebrał zapisy na obligacje serii PP4 o wartości ponad 40 mln zł i zdecydował o skróceniu zapisów w dziewiątym dniu oferty, podała spółka. "Emisja obligacji serii PP4, w ramach której pozyskaliśmy 40 mln zł

Tell ma list intencyjny ws. nabycia Merlin.pl od Czerwonej Torebki

Warszawa, 04.09.2015 (ISBnews) - Tell podpisał z Sowiniec FIZ i Szósta- Czerwona Torebka spółka akcyjna Sp. k. list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia 100% akcji spółki Merlin.pl, podały Tell i Czerwona Torebka w odrębnych komunikatach. "

Akcjonariusze PZU zdecydowali o emisji obligacji podporządk. za max 3 mld zł

: 1. emisję przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (PZU) obligacji podporządkowanych na rynku krajowym, 2. emisję przez PZU obligacji podporządkowanych na rynku międzynarodowym o łącznej wartości nie wyższej niż 3 000 000 000 zł lub jej równowartości w innych

Kredyt Inkaso: Cena 20 zł/akcję w wezwaniu nie odzwierciedla wartości godziwej

Warszawa, 04.08.2016 (ISBnews) - Zarząd Kredyt Inkaso ocenia, że cena za akcję wysokości 20 zł obowiązująca od 24 do 29 sierpnia 2016 w wezwaniu na akcje spółki, ogłoszonym 26 lipca przez WPEF VI Holding V B.V. nie odzwierciedla wartości godziwej spółki, podało KI w komunikacie

Meng zmienia formę prawną, prezes Kerdos Group powołany do RN

Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Kerdos Group zdecydowało o zmianie formy prawnej Meng, w której posiada 49,79% udziałów na spółkę akcyjna oraz o powołaniu prezesa Kerdos Group Kamila Kliniewskiego do rady nadzorczej Meng, podał Kerdos Group. "

Investors TFI liczy na większe napływy do funduszy otwartych w II połowie br.

spółek do portfeli funduszy akcyjnych. Wartość aktywów Investors TFI wyniosła 4,1 mld zł na koniec czerwca, z czego kwota 2,045 mld zł zgromadzona była w funduszach otwartych. (ISBnews)

NWZ Morizon zdecyduje 20 III o emisji, rozpoczęciu działań ws. przejścia na GPW

na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w liczbie nie większej niż 8 500 000 akcji. [...] W interesie spółki niniejszym pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii H w całości" - czytamy w projekcie. "Nadzwyczajne

Unified Factory liczy na pozyskanie z emisji akcji do 10 mln zł na inwestycje

już w 2017 roku. Stąd decyzja o emisji publicznej, w której liczymy na pozyskanie do 10 mln zł"- dodał prezes. Spółka zdecydowała o podwyższeniu kapitału akcyjnego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 1 333 333 akcji serii E, o wartości nominalnej

Projekt ustawy regulującej 'polskie REIT-y' skierowany do konsultacji

nieruchomości lub ich części, lub udziałów lub akcji stanowiących nie mniej niż 95% udziału w kapitale zakładowym spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowo akcyjnej, w przypadku której nie mniej niż 70% wartości bilansowej aktywów stanowią nieruchomości

Pandemia zaszkodzi sztandarowej reformie PiS? Za mało aktywów w PPK

obligacji korporacyjnych. Polska giełda radzi sobie gorzej niż główne rynki akcyjne świata. Skarb państwa słabo sprawdza się w roli wiodącego akcjonariusza wielu spółek z WIG 20, nierozwiązany pozostaje problem OFE, a dodatkowo wciąż na giełdzie nie widać dużych spółek z sektorów Nowej Ekonomii. Również

GPW zwiększa liczbę kontraktów terminowych na pojedyncze spółki do 28

będzie przypadało sto akcji). Wszystkie notowane na GPW kontrakty akcyjne mają mnożnik 100 lub 1000. Wartość kontraktu obliczana jest jako iloczyn kursu kontraktu i mnożnika. Obrót kontraktami na pojedyncze akcje wspierany jest przez animatorów rynku - polskie i zagraniczne

ATM: Cena 10,37 zł za akcję w wezwaniu MCI.PrivateVentures FIZ jest godziwa

Warszawa, 31.01.2017 (ISBnews) - ATM ocenia, że cena za akcję w wysokości 10,37, zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, mieści się w zakresie cen, które odpowiadają wartości godziwej spółki, podał ATM

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zgodzili się na połączenie z BGŻ

się o połączeniu BNPP Polska z Bankiem Gospodarki Żywnościowej spółka akcyjna (...), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska na BGŻ S.A. w zamian za akcje, które BGŻ S.A. wyda zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia" - czytamy w uchwale. W związku z

Kofola CzS wyemituje 22 mln nowych akcji, zwiększy udział w Kofola SA do 99,8%

zbycia wszystkich akcji własnych, które nabyła w ramach skupu akcji własnych na rzecz Kofola Ceskoslovensko. "W związku z powyższym, w dniu 12 października 2015 r., spółka zbyła 53 985 akcji spółki po cenie 57 zł. za jedną akcję. Jednostkowa, nominalna wartość jednej akcji

Sawala z DM W Investments: Kapitał popłynie do małych i średnich spółek

zaangażowanie w małe i średnie spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "Niskie stopy, brak potencjału wzrostu funduszy obligacji skarbowych spowoduje przepływ kapitału do innych klas aktywów, w tym do funduszy akcyjnych, a w szczególności małych i średnich spółek"

Przegląd informacji ze spółek

, podał Stalexport Autostrady - jedyny akcjonariusz spółki. Introl nabył 434 782 akcji własnych, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski BDM. Redukcja zapisów wyniosła 92,54%. Produkcja płynu do dezynfekcji powierzchni o właściwościach biobójczych

Akcjonariusze MOL zdecydowali o 55 mld HUF dywidendy i skupie do 25% akcji

skupionych akcji własnych nie może przekroczyć 25% kapitału akcyjnego, podano. Akcjonariusze zdecydowali także o obniżeniu kapitału do 102 428 682 578 HUF w wyniku umorzenia 2 090 381 akcji o wartości nominalnej 1 000 HUF każda. W 2015 r. MOL miał 256,6

Przegląd informacji ze spółek

Tauron, poinformowała spółka. Moonlit dokonał przydziału akcji emitowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,15 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 2 zł, podczas gdy w ramach oferty można było nabyć maksymalnie 1 mln akcji o wartości 2

Cena maksymalna w ofercie i2 Development ustalona na 29 zł

chce zebrać z rynku do 58 mln zł" - czytamy w komunikacie. Spółka przypomina, że w ofercie publicznej i2 Development zaoferuje 2 mln nowych akcji serii B, które stanowić będą 20% w podwyższonym kapitale akcyjnym. Większość puli (1,8 mln sztuk) przeznaczona będzie dla

Przegląd prasy

zysku z NBP. Bo o zysk będzie trudno Puls Biznesu --Mimo ogromnej krytyki, jaka spadła na projekt przepisów o tzw. prostej spółce akcyjnej (PSA), Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) nie zamierza zrezygnować z rewolucyjnego pomysłu

Przegląd informacji ze spółek

wzrosła o 43% r/r do 3 552 szt. Jan Piotrowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki Unibep ze skutkiem na 7 stycznia 2019 r., podała spółka. Akcjonariusze Introlu zdecydowali o skupie akcji własnych w celu umorzenia za

Przegląd informacji ze spółek

emisyjny Danwood Holding, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała Komisja. Spółka poinformowała, że planuje opublikować prospekt 12 kwietnia br. Zarząd Aplisens

Tell nie porozumiał się z Czerwoną Torebką ws. nabycia Merlin.pl

wyłączności" - czytamy w komunikacie Tell. Na początku września br. Tell podpisał z Sowiniec FIZ i Szósta- Czerwona Torebka spółka akcyjna Sp. k. list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia 100% akcji spółki Merlin.pl. Tell miał prawo wyłączności do dnia 16 października

Akcjonariusze MNI zdecydowali o wypłacie dywidendy rzeczowej za 2014 r.

, że wartość dywidendy nie zmieni się wobec czerwcowej uchwały, natomiast postanowili, że będzie ona wypłacona w formie rzeczowej zamiast gotówkowej. "Dywidenda będzie wypłacona w formie rzeczowej w postaci akcji spółek publicznych Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w

Investors TFI: WIG może wzrosnąć do 57,5 tys. pkt, tj. do szczytu z maja 2015 r.

Niedzielewski podczas konferencji prasowej. TFI wskazuje, że czynniki ryzyka dla naszego rynku akcji są zidentyfikowane i zostały w dużej mierze uwzględnione w cenach spółek, szczególnie tych większych. Natomiast potencjał gospodarczy związany z kolejną (ostatnią tak hojną

CCC ma unowę nabycia 100% akcji Eobuwie.pl

roku w wyniku zakończonych negocjacji doszło do zawarcia pomiędzy CCC, a akcjonariuszami spółki Eobuwie.pl spółka akcyjna, umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji spółki, która zobowiązuje strony umowy do zawarcia, po spełnieniu warunków wskazanych w umowie, umów rozporządzających, na mocy których CCC

Trudne oszczędzanie przy zerowych stopach procentowych. W co inwestować?

procentowych i wysokiej inflacji to według mnie okoliczności sprzyjające rynkowi akcyjnemu i inwestycjom w rokujące spółki. Polski rynek kapitałowy jest konkurencyjny na tle regionu ze względu na swoją wielkość, ale też zachęca poziom wycen i jego struktura. Dodatkowo wiele firm zauważa potencjał giełdy, już w