wartość akcji pbg

PBG miało 53,32 mln zł straty netto z dz. kont., 61,36 mln zł straty EBIT w 2018

układowych oraz wyemitowanych przez spółkę zerokuponowych obligacji w kwocie 18,2 mln zł oraz odpis aktualizujący wartość pakietu akcji spółki Rafako w kwocie 29,1 mln zł" - wyjaśnił Wiśniewski. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do

PBG miało 30,41 mln zł straty netto w 2017 r.; EBIT: -42,91 mln zł

zysku rok wcześniej. "Rok 2017 Grupa Kapitałowa PBG kończy przychodami ze sprzedaży na poziomie 1,87 mld zł i zyskiem brutto ze sprzedaży wynoszącym blisko 173 mln zł. W wyniku zdarzeń jednorazowych, takich jak dokonanie odpisu aktualizującego wartość wartości firmy

PBG zamierza głosować na NWZ Rafako za emisją 42,5 mln akcji serii K

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - PBG planuje oddać głos z posiadanych (pośrednio i bezpośrednio) akcji na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Rafako za podjęciem zaproponowanych uchwał dotyczących emisji akcji, poinformowała spółka. "Spółka planuje

PBG podpisało umowę restrukturyzacyjną z największymi wierzycielami

podstawą głosowania podczas zgromadzenia. Zakładają one spłatę wierzytelności w ratach układowych w wysokości od 8% do 21% wartości wierzytelności zgodnie z harmonogramem (tj. od 31 grudnia 2015 do 30 czerwca 2020 roku) oraz konwersję wierzytelności na nowe akcje PBG. Spółka proponuje ponadto

Rafako zakończyło emisję 42,5 mln akcji serii K

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Rafako zakończyło emisję akcji serii K, poinformowała spółka. Uplasowano 42,5 mln akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dodano. "Należycie

PBG zdecydowało o odpisie aktualizującym pakietu akcji Rafako na 98,97 mln zł

Warszawa, 19.08.2016 (ISBnews) - PBG w upadłości układowej zdecydowało o dokonaniu odpisu aktualizującego pakietu akcji Rafako w kwocie 98,97 mln zł na 30 czerwca, podała spółka. "W wyniku przeprowadzonego na potrzeby sprawozdania za I półrocze

Akcjonariusze PBG zdecydowali o możliwej emisji akcji dla Jerzego Wiśniewskiego

Warszawa, 31.07.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze PBG w upadłości układowej zdecydowali o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 45 mln akcji serii I o łącznej wartości do 900 tys. zł. Emisja skierowana jest do Jerzego Wiśniewskiego, wynika z uchwał

PBG: Treść propozycji układowych jest ostateczna

zleceń w ramach zamówień publicznych prowadzi PBG oil and gas, która zdobywa kolejne, coraz większe kontrakty. W najbliższych 3 miesiącach złoży w przetargach oferty o łącznej wartości między 300-400 mln zł" - podsumowała prezes. Pod koniec kwietnia PBG podało, że

Oddech na parkiecie. Rosjanie zbliżają się do Kijowa, ale giełda nadrabia spadki

Oddech na parkiecie. Rosjanie zbliżają się do Kijowa, ale giełda nadrabia spadki

panowała podobna panika.  Na razie jednak na tym podobieństwa się kończą. Warszawska GPW jest daleka od krachu. Straty z wczoraj odrabiają praktycznie wszystkie najważniejsze spółki i sektory, poza tymi mocno związanymi z rynkami wschodnimi. Najbardziej zyskuje PBG, potentat z branży budowlanej

Strata netto PBG zwiększyła się r/r do 11,54 mln zł w III kw. 2015 r.

roku na wyniki finansowe w dalszym ciągu istotny wpływ miały negatywne zdarzenia jednorazowe, w tym związane z prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym PBG. Najistotniejszym zdarzeniem mającym negatywny wpływ na zanotowany wynik było dokonanie odpisu wartości inwestycji w akcje spółki Rafako SA

Rafako pozyskało umowy na ponad 790 mln zł od początku 2018 r.

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Rafako podpisało umowy na realizację kontraktów o łącznej wartości ponad 790 mln zł od początku roku, podała spółka. "Od początku bieżącego roku, Rafako podpisało umowy na nowe kontrakty o wartości ponad 790 mln

Tauron i Rafako blisko ugody. Rozejm pomiędzy frakcjami Morawieckiego i Sasina?

Tauron i Rafako blisko ugody. Rozejm pomiędzy frakcjami Morawieckiego i Sasina?

. Także do 24 kwietnia Rafako ma zawrzeć ugodę w sprawie niedokończonej budowy dla litewskiego koncernu Ignitis bloku elektrociepłowni w Wilnie. Megakontrakt Rafako Blok 910 w elektrowni Jaworzno ma dostarczać ok. 5 proc. energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce. Kontrakt na tę inwestycję, o wartości ok

GPW: Getin Noble Bank zastąpi Polnord w indeksie mWIG40 po sesji 16 XII

obroty akcjami za okres ostatnich 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia rankingu, zaś wartość akcji w wolnym obrocie została obliczona na podstawie kursu zamknięcia akcji z dnia 14 listopada 2016 r." - podano także. W rankingu nie zostały uwzględnione spółki z ostatniego

Koniec drogowych sporów o 1,1 mld zł. Kontrolowany przez państwowe spółki Polimex dogadał się z GDDKiA

Koniec drogowych sporów o 1,1 mld zł. Kontrolowany przez państwowe spółki Polimex dogadał się z GDDKiA

dla Polimeksu Na podstawie ugody Polimex na zaspokojenie roszczeń swoich podwykonawców przy budowie A1, A4 i S69 przedłoży GDDKIA gwarancje bankowe o wartości 20 mln zł. Gwarancję będą wystawione na sześć lat, z możliwością ich zmniejszenia po trzech latach do 12,5 mln zł. Polimex wniesie też 6,58 mln

Strata netto PBG zwiększyła się r/r do 177,58 mln zł w 2015 r.

finansowe (pomniejszone o przychody finansowe) w wysokości 171,2 mln zł (których wartość wynika przede wszystkim z dokonania przez spółkę odpisu aktualizującego wartości inwestycji w akcje Rafako w kwocie 137,2 mln zł), strata netto w 2015 roku wyniosła 267,53 mln zł w porównaniu do straty na poziomie 54,46

KNF zatwierdził prospekt emisyjny Rafako w związku z ofertą akcji serii K

Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako dot. oferty 42,5 mln akcji serii K

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru

Rafako planuje emisję do 15,33 mln akcji serii J bez prawa poboru

środków finansowych. "Cena emisyjna akcji serii J zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji spółki lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi, a także przewidywanych wyników finansowych spółki

Akcjonariusze Rafako zdecydowali o emisji do 42,5 mln akcji serii K z pp.

;Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł oraz nie wyższą niż 85 000 000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 42 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda" ? czytamy w uchwale. Dotychczas kapitał

Rafako przydzieliło wszystkie 15,33 mln akcji serii J w ramach nowej emisji

przydziału 15 331 998 akcji serii J, więc przydziałem zostały objęte wszystkie akcje oferowane w ramach emisji" ? czytamy w komunikacie. Cena emisyjna była ustalona na 6,1 zł, a łączna wartość oferty wynosiła ok. 93,52 mln zł. Akcje serii J po

PBG gotowe na rozsądne kompromisy, liczy na zatwierdzenie układu

interesów. Wierzyciele drobni, których wierzytelności nie przekraczają kwoty 500 tys. zł zostaną zaspokojeni w całości. Pozostali wierzyciele zostaną spłaceni w ratach układowych w wysokości od 8% do 21% wartości wierzytelności. Ponadto spółka zaproponowała konwersję części wierzytelności na akcje nowej

Przegląd prasy

postępowanie egzekucyjne na należących do PBG akcjach Rafako --Stelmet dokonał odpisu na 30,7 mln zł, który obniży wynik r. obr. 2018/2019 --Marcus Preston delegowany do wykonywania obowiązków członka zarządu Work Service --CD

KNF nałożyła na spółkę PBG karę w wysokości 800 tys. zł

Warszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na spółkę PBG SA karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł m.in. za niewypełnianie obowiązków informacyjnych, podał Komisja. "KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę PBG SA w

Tauron kontra Rafako - spór o 1,3 mld zł. Lepiej było inwestować w fotowoltaikę

upadłości spółki budowlanej PBG, i od lat ma problemy finansowe. Żeby dokończyć budowę Jaworzna, a następnie kolejne remonty, już w 2017 r. Rafako zostało doinwestowane przez Polski Fundusz Rozwoju, który objął 9,9 proc. akcji spółki za 170 mln zł. Z kolei Mostostal Warszawa - drugi wykonawca - kontrolowany

Rafako liczy na kontakty warte ponad 1,1 mld zł w br., zrewiduje strategię

Taurona Elektrowni Jaworzno. Według stanu na koniec czerwca, Rafako portfel kontraktów miał wartość łączną 792,3 mln zł. Zarząd podkreśla jednak, że "nie jest to koniec akcji ofertowej". "W związku z tak dynamicznym rozwojem portfela

Przegląd informacji ze spółek

daje 0,25 zł na jedną akcję, podała spółka. PBDI - spółka w 90% zależna od Erbudu - podpisała umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznych z 21 spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power. Łączna wartość kontraktów wynosi 37,21 mln zł netto, podał Erbud

Przegląd informacji ze spółek

14,39 mln zł na kapitał rezerwowy, wynika z projektów. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,4 zł. Boryszew podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółkach Grupy Boryszew Automotive Plastics (Grupa BAP) oraz pożyczek

Rafako: Ewentualna emisja objęłaby maksymalną przewidzianą liczbę akcji

Warszawa, 20.05.2015 (ISBnews) - W przypadku przeprowadzenia emisji akcji, Rafako zakłada wyemitowanie całej przewidzianej uchwałą walnego zgromadzenia liczby 15,33 mln akcji, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. Spółka nie zdecydowała do tej pory o wartości emisji

Rafako złożyło w KNF nowy prospekt w związku z ofertą akcji serii K

. 31 października Rafako informowało, że KNF zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubieganiem się o dopuszczenie i

Przegląd informacji ze spółek

"Hard West" wynosi 415 tys. graczy, podała spółka. PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G1, H1 i I1 złożone przez Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny. Łączna wartość obligacji objętych

Przegląd informacji ze spółek

przez AOC Health wezwanie na 10,6% akcji spółki pozostanie bez istotnego wpływu na dotychczasową działalność, a cena w wezwaniu (66,4 zł za akcję) jest godziwa, podał PBKM. Cedrob złożył ofertę nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa

Upadająca Hydrobudowa walczy o należności ogłoszeniami w gazetach

będzie dochodził zwrotu zapłaconych podwykonawcom kwot od konsorcjum Hydrobudowa-PBG-Alpine. W poniedziałek PBG i Hydrobudowa zgłosiły wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Od tamtej pory kursy akcji obydwu spółek spadają po kilkanaście procent dziennie

Przegląd informacji ze spółek

Na sytuację na warszawskiej giełdzie oprócz globalnych czynników wpływ mają w dużej mierze lokalne problemy, które w ostatnich dniach wysunęły się na pierwszy plan - dotyczą one kredytów frankowych, uważa zastępca dyrektora inwestycyjnego ds. Akcji Generali Investments TFI

Przegląd informacji ze spółek

. AdMassive Group podjął uchwałę w sprawie emisji 6,5 tys. obligacji imiennych serii C o wartości nominalnej 500 zł każda, poinformowała spółka. Zarząd Gobarto ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Cedrobu na 34% akcji spółki wysokości 6,7 zł za akcję odpowiada wartości godziwej

Przegląd informacji ze spółek

okaziciela serii S2, o wartości nominalnej 3 zł każda, o łącznej wartości do 3 000 000 zł, zamiennych na akcje, podała spółka. ECC Games podpisał z 505 Games umowę wydawniczą wraz z udzieleniem licencji wyłącznej na wydanie gry "Drift 20" na komputery PC konsole do gier

Rafako liczy na ok. 145-165 mln zł wpływów netto z oferty akcji serii K

nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 85 mln zł poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda. "Zgodnie z uchwałą zarządu, w ramach oferty oferowanych jest 42 500 000 akcji oferowanych

Przegląd informacji ze spółek

. PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała spółka. Łączna wartość obligacji objętych żądaniami wynosi 37 173 400 zł. Ultimate Games zawarło z CreativeForge Games umowę na port i wydanie gier "Aircraft Carrier

Przegląd prasy

2,4 zł dywidendy na akcję --Boryszew utworzył odpisy na wartość udziałów w Grupie BAP na 181,8 mln zł --Indeks WIG20 wzrósł o 3,95% na zamknięciu we wtorek --Fitch prognozuje spadek globalnego PKB o 4,6% w 2020 r

Przegląd informacji ze spółek

Kędzierzyn, podała spółka. Rafako jest liderem konsorcjum, w którego skład wchodzi także inna spółka z grupy PBG - PBG oil and gas Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi łącznie 168,7 mln zł netto (tj. 207,5 mln zł brutto), z czego udział spółki wynosi 95%, a termin wykonania to 25 miesięcy od podpisania umowy

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze HydroPhi Technologies Europe zdecydowali o emisji 8,89 mln akcji serii E, wynika z uchwał walnego. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała porozumienie z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym reprezentującym organizacje

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Monnari Trade podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 293/305 (70% udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntów o pow. ok. 105 tys. m2) na koniec 2019 r., a w konsekwencji wynik finansowy netto grupy kapitałowej

Przegląd prasy

-- Rząd chce zobowiązać telekomy do usuwania sprzętu ryzykownych dostawców z infrastruktury sieciowej -- e-Kancelaria ? firma windykacyjna, wokół której zbudowano wianuszek spółek prawno-finansowych przejęła firmę pożyczkową Vippo, w tym portfel wierzytelności o wartości około

Przegląd informacji ze spółek

, co oznacza spełnienie pierwszego z warunków zawieszających koniecznych do zawarcia przyrzeczonej umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas (BGŻ BNPP) od francuskiego Sygma Banque, podał BGŻ BNPP. Wierzyciele PBG: PKO Parasolowy FIO, Jefferies International

Przegląd informacji ze spółek

mln ton w 2018 r., podała spółka. Praca przewozowa wyniosła w ub.r. 28,9 mld tkm, czyli o 2,2% więcej r/r. Spółka zależna Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) Sevibe Cells SL zawarła umowę kupna 95% akcji hiszpańskiej spółki IVI Cordon, podał PBKM. Łączna wartość

Przegląd informacji ze spółek

Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych uchylił układ zawarty przez PBG z wierzycielami w toku postępowania upadłościowego, podała spółka. Dywidenda w wysokości 0,25 USD na akcję zostanie wypłacona 30 kwietnia 2020 roku akcjonariuszom

Oferta akcji serii J Rafako zacznie się 9 lipca, spółka chce pozyskać 100 mln zł

finansowaniem bankowym umożliwią nam pozyskiwanie i realizację kolejnych dużych i atrakcyjnych kontraktów" ? powiedziała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail, cytowana w komunikacie. Oferta publiczna obejmuje do 15 331 998 nowo emitowanych akcji serii J o wartości nominalnej 2 zł

Santander BP miał 304,85 mln zł zysku netto, 221,61 mld zł aktywów w II kw.

wyniku na sprzedaży/likwidacji majątku trwałego i aktywów do zbycia. Wynik na pozostałych instrumentach finansowych spadł o 43,5% wskutek niższej o 39 mln zł pozytywnej korekty rynkowej wyceny akcji Visa Inc. (wzrost wartości godziwej tych instrumentów o 3,3 mln zł w okresie

Przegląd prasy

natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 37,17 mln zł --Ultimate Games ma umowę na port i wydanie dwóch gier CreativeForge Games --Zarząd The Farm 51 sprzeda część akcji, by zabezpieczyć środki na działalność --Grupa Wikana

Cena emisyjna akcji Rafako ustalona na 6,1 zł, wartość emisji - ok. 93,5 mln zł

Warszawa, 16.07.2015 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji nowej emisji serii J spółki Rafako w ofercie publicznej została ustalona na 6,1 zł, podała spółka. Rafako zaoferuje wszystkie akcje serii J, czyli 15 331 998 sztuk, zatem łączna wartość oferty wyniesie ok. 93,52 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

akcji Rafako, podała spółka. Stelmet, w związku z zakończeniem testów na utratę wartości aktywów trwałych podjął decyzję o dokonaniu odpisu w kwocie 19,5 mln zł w wyniku obniżenie wartości bilansowej spółki zależnej UK Investment , a także w spółce Grange Fencing Ltd. na kwotę

Rafako spełniło warunek kontraktu w Indonezji, przygotowuje trzy kolejne oferty

. Niebagatelne znaczenie miało to, że w ramach ostatnio przeprowadzonej emisji akcji naszym drugim co do wielkości akcjonariuszem został podmiot właśnie z Grupy PFR. Dzięki zawartej umowie finansowania inwestycji, projekt ten jest dla Rafako całkowicie bezpieczny, jeśli chodzi o ryzyka finansowe. Z Indonezją

Przegląd prasy

Intercor z najlepszą ofertą w przetargu GDDKiA na A2 Kałuszyn - Groszki --Sąd uchylił układ zawarty przez PBG z wierzycielami --Akcjonariusze Kernel Holding otrzymają 0,25 USD dywidendy na akcję 30 IV 2020 r. --Kernel

Przegląd prasy

% --LPP ukończyło nowy biurowiec w Krakowie, z biurami projektowymi House i Mohito --Przychody TIM wzrosły wstępnie o 11,1% r/r do 67,45 mln zł w kwietniu --PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 2,61 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Inc, otrzyma kwotę 46,5 mln euro w gotówce (206,6 mln zł) oraz 16 878 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C o wartości 16,5 mln euro (73,2 mln zł), podał bank. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową niższą taryfę detaliczną na paliwo gazowe dla

Przegląd informacji ze spółek

. Onico przyjęło program emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 35 mln zł, podała spółka. Andrzejewski Investments Ltd., jeden z głównych akcjonariuszy Presco Group, zadeklarowała zainteresowanie odpowiedzią na wezwanie ogłoszone przez Presco, podała spółka

Przegląd prasy

kupowanie akcji jest teraz słaby --Firmy okołogórnicze chcą zapewnień od rządu, że państwowe spółki będą respektowały zapisy umów i regulowały swoje zobowiązania Puls Biznesu --Wachowicz RTV Euro AGD: Bardzo mocno wzrosły

Rafako: Kluczowym zadaniem pozyskiwanie zleceń przy zmniejszonej podaży na rynku

jesteśmy w akcji ofertowej na łączną kwotę do ok. 10 mld zł. Są to przetargi w różnych fazach i o różnym znaczeniu, ale klika strategicznych jest zaawansowanych. Mamy najkorzystniejsze oferty w dużych przetargach na łącznie ok. 600 mln zł i to się powinno rozstrzygnąć w najbliższych miesiącach. Są to

Przegląd informacji ze spółek

ze Szczecińską Energetyką Cieplną i z Miastem Szczecin umowy o łącznej wartości 296,26 mln zł netto (364,4 mln zł brutto), z czego udział PBG wynosi 50%, podała spółka. Mennica Polska przystąpi do kilkudziesięciu postępowań przetargowych na produkcję monet w bieżącym roku

Rząd ma kolejnego producenta e-busów. I wsparł prywatną spółkę Rafako

wartość tej spółki wynosi 109 mln zł, a giełdowa kapitalizacja to 118 mln zł. Największym akcjonariuszem Rafako jest prywatna firma PBG. Ale znaczącym akcjonariuszem Rafako jest też fundusz z grupy państwowego Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), a do grupy PFR należy także ARP.  Więcej państwa w e

Akcje i złoty rosną w siłę. Negatywnie zaskoczyły PBG i PGE

budowlanej PBG oraz 0,93 proc. zniżka akcji Polskiej Grupy Energetycznej (PGE ma aż 10 proc. udział w indeksie największych spółek) WIG20 zyskałby jeszcze więcej. Obie spółki podały dzisiaj komunikaty, które sprowokowały inwestorów do wyprzedaży ich akcji. Czytaj więcej we wpisach z 15.29 oraz 14.17

Przegląd informacji ze spółek

wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu "Szybka ścieżka dla Mazowsza", finansowanego ze środków w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i liczy na wsparcie projektu o całkowitej wartości 5,21 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

szacunkami - poprawi przepływy operacyjne o około 5 mln zł rocznie. Wartość transakcji to 15,5 mln zł. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) określiła 18 stycznia 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela

Przegląd informacji ze spółek

zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd LiveChat Software zaproponował przeznaczenie na dywidendę łącznie 63 860 000 zł, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 zł, wliczając w to dwie zaliczki, podała spółka. Kwota pozostała do

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaży nieruchomości przy ul. Kunickiego 20-24 i Wolskiej 3A w Lublinie, których wartość księgowa wynosi 6,69 mln zł, podała spółka. Agora podpisała umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ok. 347 m2 w Gdańsku wraz z

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze PBG w upadłości układowej zdecydowali o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 45 mln akcji serii I o łącznej wartości do 900 tys. zł. Emisja skierowana jest do Jerzego Wiśniewskiego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia

Przegląd prasy

--Polnord osiągnął minimalny próg emisji akcji serii T --Pociągi Pesa 760M rozpoczęły testowe jazdy z pasażerami na Białorusi --Wzrost produkcji przemysłowej przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków --Debata PIE, PFR

Przegląd prasy

. --Celon Pharma rekomenduje wypłatę 0,08 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o 4,06% na zamknięciu we wtorek --M. Zużałek ma zastąpić M. Popowicza na stanowisku prezesa Ten Square Games --Polwax miał wstępnie

Przegląd informacji ze spółek

Projprzem odnotował 4,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wartość portfela zamówień Mostostalu Zabrze, tj. wartość

Przegląd prasy

Parkiet -- Wojna handlowa jeszcze uderzy w rynek akcji, uważa analityk DM mBanku --Wrześniowy wyrok TSUE może sprawić, że gdy jedne banki będą ponosić wysokie koszty sądowych porażek w sprawach hipotecznych kredytów walutowych, inne zwiększą udziały w

Przegląd informacji ze spółek

. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PBG w związku z emisją akcji serii H i I, poinformowała Komisja. M Food podjął decyzję o odrzuceniu oferty i zakończeniu negocjacji z Altus TFI w sprawie nabycia akcji serii F, podała spółka

Przegląd prasy

3,2 mln zł na utylizację lekarskich środków ochrony --Spełniony został ostatni warunek wezwania Axel Springer na akcje MZN Property --KIR rozliczył 174,15 mln transakcji o wartości 510,15 mld zł w marcu --Spółka SimFabric

Przegląd informacji ze spółek

przystąpienia z władzami rumuńskimi do wyłącznych negocjacji w sprawie trzeciego 3-letniego etapu poszukiwawczego. PBG oil and gas zawarło jako lider konsorcjum umowę z PGNiG na kompleksową realizację inwestycji pn. "Zagospodarowanie złoża Radoszyn". Wartość zawartego na 30

Budowlanka ciąży bankom

W przypadku PBG wydaje się, że rezerwy w drugim kwartale były za niskie w stosunku do wartości udzielonych kredytów. Poza tym widać, że sytuacja tej spółki się pogarsza, a nie poprawia. Drugi czynnik to problemy Polimeksu Mostostal, który zawiesił

Przegląd informacji ze spółek

187 371 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, o cenie emisyjnej w wysokości 43,17 zł za akcję oraz objęciu ich w drodze subskrypcji prywatnej przez Skarb Państwa i pokryciu w całości wkładem niepieniężnym (aportem), podała spółka. Rada nadzorcza

Przegląd prasy

Polska, które będzie mogło świadczyć usługi mobilne jako operator wirtualny (MVNO), podał Play. --Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła 3,47 mld zł według stanu na 1 lipca br., z czego do realizacji w 2017 roku przypada około 836 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

infrastrukturalnego (MNO) dla UPC Polska, które będzie mogło świadczyć usługi mobilne jako operator wirtualny (MVNO), podał Play. Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła 3,47 mld zł według stanu na 1 lipca br., z czego do realizacji w 2017 roku przypada około 836 mln zł, podała spółka

Przegląd prasy

publiczna nowych akcji Dziennik Gazeta Prawna --Komisja Europejska negocjuje kontrakty gazowe z Turkmenistanem i Azerbejdżanem --MF: Polskie samorządy na promocję planowały wydać 758 mln zł w 2014 r

Przegląd prasy

--CCC miało wstępnie -136 mln zł EBITDA, 944 mln zł przychodów w I kw. 2020 r. --OT Logistics przeznaczył 15 mln zł na częściową spłatę kredytów --PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 23,44 mln zł

Przegląd prasy

analityków --Inflacja CPI przyspieszyła do 1,7% r/r w maju wg analityków --PBG i Rafako liczą na realizacje zbiorników LNG w kolejnych krajach --Prezes LPP przeniesie posiadane akcji do fundacji w kilka miesięcy (aktual

Przegląd informacji ze spółek

eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej, podał Famur. Wartość umowy to 68,6 mln zł brutto. Bloober Team zawarł umowę z Microsoft Corporation, której przedmiotem jest wydanie nowej, produkowanej przez spółkę gry "The Medium" na platformach PC oraz Xbox Series X, w

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o przeznaczeniu 6,8 mln zł z zysku netto za 2017 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, tj. o wypłacie 0,2 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Rada nadzorcza Newagu powołała zarząd ze

Przegląd prasy

--Luma podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje Protektora do 5 zł, wydłużyło termin --Soho Development sprzedało 41 mieszkań w III kwartale 2018 r. --Midven chce skupić się w strategii na branży gamingowej, może zmienić nazwę

Przegląd informacji ze spółek

. PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H, I, G3, H3 i I3 złożone przez Bank Pekao. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 47,01 mln zł, podało PBG. Agora porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie przejściowej

Przegląd informacji ze spółek

jednostkowym Polimexu-Mostostal za I półrocze 2019 roku zarząd spółki zdecydował o odwróceniu odpisów z tytułu trwałej utraty wartości 100% udziałów posiadanych przez Polimex w kapitale zakładowym spółki zależnej Naftoremont-Naftobudowa, podał Polimex-Mostostal. Łączna kwota odwrócenia odpisów wynosi ok. 34,5

Obajtek burzy wieże Kaczyńskiego. Ostrołęka na celowniku Moskwy

Ostrołęce.  Do zakupu akcji Energi przez Orlen, w tym kontrolnego pakietu od państwa, doszło wiosną zeszłego roku. Zaraz potem Orlen stwierdził, że kupił akcje Energi po okazyjnej cenie, czyli poniżej ich godziwej wartości. Na zakup 90,9 proc. akcji Energii, dających prawo do 93,3 proc. głosów, Orlen

Zaniżanie cen i brak doświadczenia. Firmy budowlane w zapaści

Sytuacja jest zła. Inwestorzy w panice pozbywają się akcji spółek z branży. Indeks WIG-Budownictwo jest notowany najniżej od siedmiu lat. Papiery Hydrobudowy Polska, DSS, Polimeksu i PBG poleciały wczoraj od 13 do 20 proc. Wszystkie te spółki

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,35 mld zł na 1 lipca, podała spółka. Do realizacji w 2018 roku przypada ok. 0,85 mld zł. PBG odnotowało 22,34 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki

Przegląd prasy

środę --Ulma miała wstępnie 3,95 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. --Open Finance: Wartość sprzedaży spadnie o ok. 30% w II kw. wobec IV kw.ub.r. --PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na akcje Energi do 8,35 zł za sztukę

Przegląd informacji ze spółek

Zwyczajne walne zgromadzenie PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2017 r., w której postanowiło przeznaczyć 164,98 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 8,31 zł na jedną akcję, podała spółka. Wartość aktywów netto pod

Przegląd prasy

. --Elemental Holding miał 6,06 mln zł zysku netto, 16,04 mln zł EBIT w II kw. 2019 --Gobarto miało 7,73 mln zł zysku netto, 11,03 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r. --Portfel zamówień Grupy PBG miał wartość 3,17 mld zł na 1 lipca

Przegląd informacji ze spółek

Altus TFI planuje skupić w celu umorzenia 2 641 683 akcji własnych po 16 zł za sztukę, podała spółka. Polnord zdecydował o emisji nie więcej niż 30 000 obligacji na okaziciela serii NS4, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości

Przegląd prasy

zamknięciu w czwartek --Monnari aktualizuje wartość nieruchomości w Łodzi, z pozytywnym wpływem na wynik --Mabion otrzymał od EMA listę kwestii do przedstawienia na posiedzieniu CHMP w II --CD Projekt: Mobilna wersja Gwinta na

Przegląd prasy

TFI negocjuje przejęcie 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion --Ergis wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW z dniem 21 lipca --Tomasz Galas zrezygnował z funkcji członka zarządu ATM od 31 sierpnia --Erbud

Przegląd prasy

--KNF zatwierdziła prospekt emisyjny XTPL --Spółka zależna PBKM kupiła 95% akcji hiszpańskiej IVI Cordon --PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wyniósł szacunkowo 8,6 mld m3 w IV kw. --Oferta Doraco i PBG za 364,4 mln zł wybrana

Przegląd prasy

-letnich obligacji o wartości 1,1 mld zł --Mercator Medical ustalił cenę emisyjną na 17,50 zł za jedną akcję --Fitch Ratings potwierdził rating CCC Kernel Holding w walucie obcej --R. Nowakowski złożył rezygnację z funkcji

Przegląd informacji ze spółek

" w kwocie 16 mln zł, podała spółka. Całkowita wartość projektu to 29,5 mln zł. Pfleiderer Group złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wydanie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. Wcześniej dziś

Przegląd informacji ze spółek

"Sniper Ghost Warrior 3", podała spółka. Grupa Murapol uplasowała ofertę 11 827 sztuk obligacji serii W o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Blisko 12 mln zł, wpłacone przez 41 nabywców instrumentów dłużnych spółka przeznaczy na realizację kolejnych krajowych