wartość akcji mci

KNF zezwoliła MCI Capital na działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI

informacji. Pozostali działający na rynku krajowym ZASI ze względu na niską wartość zarządzanych aktywów (poniżej 100 000 000 euro) korzystają z ustawowego zwolnienia i prowadzą działalność w załagodzonym reżimie nadzorczym - nie na podstawie zezwolenia tak jak MCI, ale na

Sąd Apelacyjny zasądził 2,2 mln zł wraz z odsetkami na rzecz MCI Capital

, podało MCI Capital. Sąd wskazał, iż wysokość szkody MCI ustalił na zasadzie uznania sędziowskiego. "W 2006 roku MCI zainicjowała ze Skarbem Państwa spór mający na celu doprowadzenie do naprawienia szkody powstałej w majątku MCI związanej z utratą wartości akcji JTT. Szkoda

Rekordowa transakcja na rynku cyfrowym

Rekordowa transakcja na rynku cyfrowym

Europy Środkowo-Wschodniej i zarządzający funduszami o łącznej wartości 2,3 mld zł (550 mln euro). Został założony w 1999 roku przez Tomasza Czechowicza. MCI koncentruje się na firmach, dla których cyfryzacja jest podstawą ich modeli biznesowych (m.in. handlu detalicznym, usługach finansowych, opiece

MCI miał 11,27 mln zł straty netto w II kw. 2019 r.

wartości 54,5 mln zł. Spółka systematycznie zmniejsza swoje zadłużenie, które na dzień 30.06.2019 r. wynosiło łącznie tylko 191 mln zł, wskazano także. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze

Zysk netto MCI Capital spadł r/r do 10,65 mln zł w I kw. 2017 r.

. Zysk z inwestycji sięgnął 14,66 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 67,7 mln zł rok wcześniej. Wartość aktywów MCI wyniosła 1 327 mln zł na koniec I kw. 2017 r. Na koniec okresu wskaźnik NAV na akcję (NAV/s) wyniósł 17,74 zł. MCI Capital (dawniej MCI

MCI Capital liczy na wzrost wartości portfela inwestycyjnego

wyniosła na koniec ub.r. 2 023 mln zł. Wartość aktywów w bilansie MCI to 1 341 mln zł. Wartość aktywów netto NAV MCI wyniosła 1 043 mln zł. Aktywa netto wyniosła na koniec 2016 r. 17,75 zł na akcję MCI. Grupa ocenia "silny potencjał aprecjacji portfela" w funduszach

MCI.TechVentures sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w Geewa

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Fundusz MCI.TechVentures sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w spółce Geewa w ramach akwizycji przez Applovin Corporation, będącej spółką portfelową globalnego funduszu private equity ? KKR, podał fundusz. "

MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt.

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - MCI Management Sp. z o.o. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż ok. 19 mln akcji spółki MCI Capital (ok. 35,93% kapitału) w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący wobec wzywającego, tj. Tomasza Czechowicza oraz

MCI sprzedał cały pakiet akcji Invia za 55,94 mln euro na rzecz Rockaway Travel

pakietu akcji Invia.cz, a.s (984 566 akcji) na rzecz Rockaway Travel SE z siedzibą w Pradze, podał MCI. Wartość transakcji wyniosła 55 938 750,25 euro. W listopadzie ub. roku prezes MCI Management Tomasz Czechowicz informował, że MCI planuje wyjść z inwestycji w spółce Invia na

MCI.PrivateVentures sprzedał iZettle AB na rzecz PayPal za szac. 44 mln USD

wartość transakcji to 44 mln USD. "Szacowana kwota ze sprzedaży przez MCI PV wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki wynosi około 44 mln USD, finalna wartość jest uzależniona m.in. od daty wejścia w życie umowy sprzedaży i zostanie podana w osobnym raporcie bieżącym

MCI bierze pod uwagę możliwość wypłacania dywidendy od 2018 r.

. "Zarząd MCI przedstawił wstępne założenia polityki dywidendowej na następne lata. Jej celem jest pozytywny wpływ na notowania akcji spółki. Zamiarem zarządu jest, począwszy od 2018 r., przeznaczanie minimum 2% wartości aktywów netto (NAV) MCI na buy-back lub dywidendę. W latach 2016-2017, z uwagi

MCI Capital miało 1,36 mln zł straty netto, 3,57 mln zł zysku EBIT w III kw.

stabilną sytuację płynnościową na koniec tego kwartału" - wskazała wiceprezes Ewa Ogryczak. NAV MCI na 30.09.2018 r. wynosił prawie 1,2 mld zł, co oznacza 21,94 zł na akcję. Na koniec września 2018 r. wartość aktywów brutto Funduszy MCI wynosiła

Zysk netto MCI wyniósł 36,71 mln zł w II kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

wzrosty także w drugiej połowie roku" - powiedział prezes Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie. "Zamknęliśmy też główny etap naszego skupu akcji własnych, umarzając blisko 6 mln akcji" - dodał. Wartość aktywów MCI na koniec czerwca

MCI Capital ocenia, że wezwanie jest zgodne z interesem spółki, a cena - godziwa

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Zarząd MCI Capital ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone przez MCI Management 12 czerwca 2018 r. ma pozytywny wpływ na interes spółki, a zaproponowana cena 9,8 zł za akcję odpowiada wartości godziwej spółki

MCI Capital miało 104,69 mln zł zysku netto w 2017 r. 20,61 zł NAV na akcję

. Zysk z inwestycji wyniósł 123,52 mln zł w 2017 r. wobec 74,95 mln zł straty rok wcześniej. Największy udział w tym wyniku miał fundusz MCI.EuroVentures, który zarobił 86 mln zł oraz MCI.TechVentures, który wypracował wynik w wysokości 38 mln zł. "Wartość aktywów MCI na

MCI VP X SKA sprzeda 7,75% akcji Netii na rzecz FIP 11 FIZAN za 158,06 mln zł

Warszawa, 30.03.2015 (ISBnews) - MCI VP X SKA - spółka w 100% zależna od funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - sprzeda na rzecz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych 26.973.328 akcji Netii, stanowiących 7,75% kapitału, za

MCI Capital miało 174,53 mln zł zysku netto, 183,89 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

. Na koniec 2018 roku wartość aktywów netto wyniosła w Grupie MCI 1 265 mln zł. W przeliczeniu na jedną akcję (NAV na akcję) oznaczało to 23,9 zł, czyli wzrost o 16% r/r. W 2018 r. fundusze, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI, zrealizowały 3 istotne exity. W

MCI miało 3,77 mln zł zysku netto, 6,25 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

56,03 mln zł rok wcześniej. W I półroczu 2018 r. MCI Capital wypracowała zysk wynikający ze wzrostu wartości inwestycji w wysokości 80 mln zł. To o 43% więcej niż przed rokiem. Największy udział w tych wynikach (łącznie 94%) miały dwa subfundusze MCI.EuroVentures i

MCI VP X SKA sprzedało FIP 11 FIZAN 7,75% akcji Netii za 158,06 mln zł

Niepublicznych (FIP 11 FIZAN) 26 973 328 akcji w kapitale zakładowym Netia za cenę jednostkową 5,86 złotych za 1 akcję, łącznie za kwotę 158 063 702 zł, podało MCI. Pod koniec marca br. MCI informowało, że MCI VP X SKA sprzeda na rzecz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów

MCI Capital: Upoważnienie do podwyższenia kapitału ma charakter przyszłościowy

. 24 sierpnia akcjonariusze MCI Capital podjęli uchwałę w sprawie zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6 273

MCI Capital jest gotowy skupić akcje do 100 mln zł i umorzyć je w tym roku

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - MCI Capitał po rozpoczęciu skupu akcji własnych zaplanowanych na początku przyszłego miesiąca chce je umorzyć jeszcze do końca 2016 roku, poinformował członek zarządu Ewa Ogryczak. "Na chwilę obecną udało nam się

MCI sfinalizował inwestycję w IAI przez objęcie 51% spółki kontrolującej

Warszawa, 24.12.2018 (ISBnews) - Fundusz MCI.EuroVentures (MCI.EV) sfinalizował inwestycję w IAI poprzez objęcie 51% udziałów w spółce IdoSell kontrolującej 100% akcji IAI, podano w komunikacie. "Cieszę się, że udało się nam sfinalizować

Strata netto MCI Capital wyniosła 80,16 mln zł w III kw. 2016 r.

wszystkim na spadku wartości CI Funduszu MCI.EuroVentures (o 33 mln zł) oraz spadku wyceny akcji PEM (o 15,9 mln zł), skompensowana wzrostem wartości CI Funduszu MCI.TechVentures (o 22 mln zł) - uwzględniając odpowiedni procentowy udział MCI w poszczególnych funduszach" - czytamy w komunikacie

Strata netto MCI Capital to 16,24 mln zł w II kw. 2016 wobec zysku rok wcześniej

46,27 mln zł w porównaniu z 112,69 mln zł rok wcześniej. Wartość aktywów MCI Capital na koniec czerwca 2016 r. wynosiła 1 438 mln zł. Wskaźnik aktywów netto na akcję wyniósł 19,31 zł na koniec czerwca 2016 r. w porównaniu do 18,69 zł na koniec 2015 r

Strata netto MCI Capital to 82,24 mln zł w 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

fundusze, których CI posiada MCI, przeznaczyły ponad 350 mln zł, co oznacza, że pod względem wyjść i nowych inwestycji zeszły rok był dość zbilansowany" - dodał. Na koniec 2016 r. wskaźnik NAV na akcję (NAV/s) wyniósł 17,75 zł względem 18,69 zł rok wcześniej. Pomimo spadku r

ABC Data: Cena w wezwaniu jest godziwa dla akcjonariuszy

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Zarząd ABC Data, po uzyskaniu opinii przez zewnętrznego biegłego, firmę mCorporate Finance, przedstawił stanowisko, z którego wynika, że cena 1,3 zł za akcję spółki, ogłoszona w wezwaniu Grupy ALSO Holding oraz Grupy MCI, jest godziwa dla

MCI zamierza wydać 0,5 mld zł na nowe projekty inwestycyjne w tym roku

finansowych na 2014 rok wykonała w 99%, osiągając wartość aktywów netto na jedną akcję na poziomie 16,46 zł wobec zakładanych 16,50 zł. MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r

ABC Data ma umowę ramową z inwestorem, będzie wezwanie na 100% akcji

(w tym środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zapasy i należności) oraz zobowiązania (głównie handlowe i finansowe). Przedmiotem sprzedaży będą również udziały i akcje w spółkach zależnych emitenta: ABC Data sro z siedzibą w Bratysławie, Słowacja, UAB ABC Data Lietuva z siedzibą w Wilnie

Zysk netto MCI Capital wyniósł 42,78 mln zł w III kw. 2017 r.

; - powiedział prezes Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie. Wartość aktywów MCI na koniec września 2017 r. wynosiła 1 379 mln zł. "Dobre tegoroczne wyniki inwestycyjne MCI są efektem wysokich stóp zwrotu funduszy, w które spółka jest zaangażowana

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują o zmianie statutu i przedłużeniu skupu akcji

Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital zdecydują o wprowadzeniu do statutu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd oraz o przedłużeniu skupu akcji własnych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 24 sierpnia

MCI.TechVentures może przeprowadzić do 5 nowych inwestycji w 2016 r.

566 akcji) na rzecz Rockaway Travel SE z siedzibą w Pradze. Wartość transakcji wyniosła 55 938 750,25 euro. MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

KNF zatwierdziła prospekt MCI.PrivateVentures w zw. z programem obligacji

łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł. ?MCI obecny jest na polskim rynku kapitałowym od 2001 r., zarówno jako emitent akcji, jak i obligacji. Fundusze związane z Grupą MCI znane są dobrze polskim inwestorom z emisji certyfikatów inwestycyjnych i wyróżniających

Fundusze MCI zrealizowały w tym roku wyjścia z inwestycji na ok. 400 mln zł

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Fundusze powiązane z MCI Capital, zarządzane przez Grupę Private Equity Managers (PEM), zrealizowały w tym roku wyjścia z inwestycji o wartości prawie 400 mln zł, podała spółka "Po sprzedaży akcji w Wirtualnej

Akcjonariusze MCI zgodzili się na buy-back do 5% akcji za max. 20 mln zł

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie MCI Management zdecydowało o przeznaczeniu do 20 mln zł na wykup do 3,14 mln akcji własnych (do 5% kapitału zakładowego), podała spółka. "Upoważnia się spółkę do odpłatnego nabycia

MCI.EuroVentures obejmie 51% akcji spółki z obszaru e-commerce infrastructure

, dedykowane do rynków e-commerce i e-travel. Wartość transakcji wyniesie 140 mln zł ? akwizycja jest realizowana z udziałem finansowania dłużnego. "Grupa MCI posiada dwudziestoletnie doświadczenie inwestycyjne w obszarze e-commerce. Byliśmy lub jesteśmy zaangażowani w takie

MCI.EuroVentures wyemitował obligacje na rynku czeskim warte ponad 95 mln zł

Warszawa, 11.04.2016 (ISBnews) - MCI.EuroVentures - fundusz, którego certyfikaty posiada MCI Capital - poprzez swoją spółkę specjalnego przeznaczenia wyemitował obligacje na rynku czeskim o wartości ponad 95 mln zł (600 mln koron czeskich), podał MCI

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd w niezmienionym składzie na nową wspólną kadencję, będzie sprawował funkcji od 1 lutego 2020 przez 4 lata. R22 wykonało opcję nabycia 30 646 akcji spółki H88 od TCEE Fund III S.C.A. Sicar za łączną cenę 6,82 mln euro, podała spółka. MCI Venture

Przegląd prasy

--Prezes MCI: Chcemy zakończyć rok z dodatnimi wynikami we wszystkich funduszach i liczymy, że MCI powtórzy rok z trzycyfrowym zyskiem netto Parkiet -- Prezes MCI: Nie ma w planach wycofania MCI z giełdy -- Prezes MCI: MCI

Tomasz Czechowicz: Jedynym naprawdę dużym ryzykiem jest dla mnie możliwość wyłączenia przez kogoś internetu

Witold Gadomski: Jesteście spółką giełdową, ale inwestujecie w spółki, które nie są na giełdzie. Nie ma w tym sprzeczności?  Tomasz Czechowicz, założyciel i partner zarządzający w f unduszu private equity MCI Capital : Czasami inwestujemy też w spółki giełdowe, po czym wycofujemy je

Walne MCI Capital upoważniło zarząd do emisji nowych akcji do maks. 6,27 mln zł

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital podjęli uchwałę m.in. w sprawie zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o wartości nominalnej 1 zł każda i

MCI Capital rozważa ogłoszenie 'mikro wezwania', czeka na opinię prawną

Warszawa, 23.08.2016 (ISBnews) - MCI Capital rozważa ogłoszenie "mikro wezwania" na ok. 1 mln sztuk akcji o wartości ok. 10 mln zł, poinformowała członek zarządu Ewa Ogryczak. "W celu zintensyfikowania skupu akcji spółka rozważa

Frisco.pl otworzy centrum dystrybucyjne w 2018, rozważa wyjście na nowe regiony

osiągnąć poziom 10-15% handlu FMCG (wobec poniżej 1% obecnie). Według niego, poziom 2,5 mld zł w zakresie wartości całego rynku w 2020 r. to ambitny, ale realny cel. Frisco.pl to firma z portfolio MCI Capital S.A, jednej z najdynamiczniej rozwijających się grup Private Equity w

Akcjonariusze MCI upoważnili zarząd do emisji akcji w ramach kapitału docelowego

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - MCI Management może w kilku transzach podwyższyć kapitał zakładowy o maksymalnie 6,27 mln akcji (czyli o maksymalnie 10% w stosunku do obecnej liczby akcji) w ramach kapitału docelowego. Udzielone właśnie przez akcjonariuszy upoważnienie w tej

MCI liczy na wyjście ze spółki Invia na początku 2016 r.

osiągnąć wartość do 400 mln zł, a planowana rentowność tego funduszu to 15-20%" - oczekuje Czechowicz. MCI planuje również 3-5 nowych inwestycji w CreditVentures i InternetVentures o łącznej wartości do 100 mln zł, przy planowanej rentowność netto na poziomie 5-10%. "

Przegląd informacji ze spółek

Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji nie wykupią w terminie obligacji serii F o wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Spółka nie wypłaci również odsetek od obligacji serii F i H. Nastąpiło rozliczenie wezwania na 46 776 642 akcji

Przegląd informacji ze spółek

. outstanding wishlist) Pyramid Games w sklepie Steam wynosi ok. 250 tys. graczy, podała spółka. MCI Capital wykupił obligacje serii O o wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Zamet przystąpił do testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej (tj

Przegląd prasy

bezrobotnych oraz nakładać opłaty na bezdzietnych Polaków wg gazety --Newzoo: Polski rynek gier ma wartość 2,2 mld zł i zajmuje 24. miejsce na świecie --Na szczycie w Brukseli Polska zablokowała unijny plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r

Przegląd informacji ze spółek

zapewnienie działania Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)", podało Wasko. Dwa fundusze MCI (MCI Tech i Helix) podpisały umowy, na mocy których do końca czerwca 2020 r. sprzedadzą posiadane łącznie 55,59% akcji Frisco.pl na rzecz

DM Noble Securities podniósł wycenę MCI do 20,26 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 08.05.2015 (ISBnews) ? Analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities podnieśli cenę docelową akcji MCI Management do 20,26 zł z 13,56 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj" dla akcji spółki, wynika z raportu datowanego na 5 maja

Od stacji dysków do funduszu zarządzającego miliardami

. MCI musiał wtedy sprzedać akcje JTT (miał 40,38 proc. udziałów) swojej spółce Technopolis za... 45 tys. zł. Fundusz przez lata walczył ze skarbem państwa o odszkodowanie. W pozwie żądał 10 mln zł za straty na wartości akcji i 28,5 mln zł za utracone zyski. W 2013 roku sąd

MCI: Prognoza 19,75 zł NAV na akcję na koniec roku do zrealizowania

Warszawa, 11.05.2015 (ISBnews) - Prognoza MCI dotycząca 19,75 zł aktywów netto (NAV) na akcję na koniec roku powinna zostać zrealizowana "bez znaczących zaskoczeń", poinformował prezes Cezary Smorszczewski. "NAV prognozowany na koniec

Przegląd informacji ze spółek

w Etiopii, we współpracy z tamtejszą agencją Information Network Security Agency (INSA). Jego wartość wynosi 1,3 mln USD netto, a całość prac potrwa dziewięć miesięcy, podała spółka. Krzysztof Stupnicki został powołany na stanowisko wiceprezesa MCI Management sp. z o.o

Przegląd informacji ze spółek

Power. TXM liczy, że w najbliższych tygodniach uda się powołać nowego prezesa zarządu, poinformował p.o. prezesa Bogusz Kruszyński. MCI Capital chce rozmawiać o zgodnej z prawem zmianie statutu funduszu MCI TechVentures 1.0. w kwestii zniesienia

Przegląd prasy

--MCI skupi się na zwiększaniu wartości swoich inwestycji w Turcji i Rosji --MCI Capital liczy na wzrost wartości portfela inwestycyjnego --Fitch podniósł rating IDR Play do BB-, podtrzymał krajową ocenę BBB-(pol) --Zarząd

Przegląd prasy

przekazał do OFE 42,35 mln zł --MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt. --Nextbike Polska ma umowę na Koniński Rower Miejski --Unibep ma umowę na budowę osiedla w Norwegii za ok. 55,7 mln

PEManagers wyemituje obligacje zamienne warte 5,85 mln euro dla AMC III MOON BV

Warszawa, 21.04.2015 (ISBnews) - W związku ze spełnieniem się ostatniego warunku zawieszającego, Private Equity Managers (PEManagers) wyemituje 5 850 obligacji imiennych serii C zamiennych na akcje serii H spółki, o łącznej wartości emisyjnej 5,85 mln euro, podała spółka

PayPal kupuje szwedzki start-up iZettle za 2,2 miliarda dolarów

Na wieść o transakcji notowania akcji PayPal wzrosły o prawie 2 proc .  Wartość transakcji plasuje akwizycję iZettle wśród 10 największych przejęć spółek technologicznych współfinansowanych przez fundusze. Większe były tylko Supercella, Skype’a, King.com, Playtiki i Avito. Zawarcie

Przegląd informacji ze spółek

klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Łączna wartość zawartych umów to 77,4 mln zł. Grupa IMS będzie rekomendować wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok, przeznaczając na ten cel kwotę do 6,28

Redukcja w transzy otwartej w IPO PEManagers przekroczyła 90%

indywidualnych. "Sukces oferty publicznej akcji PEManagers, a w konsekwencji obecność na warszawskiej giełdzie, z jednej strony zapewni nam jeszcze większą rozpoznawalność na świecie, a z drugiej rozszerzy nasze możliwości pozyskiwania kapitału poza grupą kapitałową MCI Management

Kurs akcji PEManagers wzrósł o 12,3% na debiucie na rynku głównym GPW

redukcji w transzy otwartej wyniosła 90,23% (złożonych zostało 1 713 zapisów na łącznie 460.953 Akcji Oferowanych). W transzy inwestorów instytucjonalnych przyjęto 56 zapisów na 305.473 akcji oferowanych. Łączna wartość przeprowadzonej oferty sprzedaży wyniosła 45,72 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Biomed-Lublin zawarł umowę objęcia akcji ze spółką Hurtap z siedzibą w Łęczycy. Umowa przewiduje objęcie 2 495 400 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję po cenie emisyjnej równej 1,03 zł za jedną akcję Biomed w zamian

Cena emisyjna w ofercie PEManagers ustalona na 111 zł za akcję

cenie maksymalnej, podała spółka. Wartość oferty publicznej po ustalonej cenie wyniesie 45,7 mln zł. Akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu z oferującym ustalił, że w ramach prowadzonej oferty publicznej zaoferuje wszystkie 411.863 akcje, stanowiące 12,35% udziału w kapitale

PEManagers wyemitował obligacje zamienne w kwocie 5,85 mln euro

zawieszającego, wyemituje 5 850 obligacji imiennych serii C zamiennych na akcje serii H spółki, o łącznej wartości emisyjnej 5,85 mln euro. Propozycja nabycia tych papierów miała zostać skierowana do akcjonariusza spółki - AMC III MOON BV. Private Equity Managers S.A. to spółka

Walter Herz: W Polsce zrealizowano 323 transakcje M&A na 6,5 mld euro w 2018 r.

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Liczba transakcji fuzji i przejęć (M&A) w Polsce wyniosła 323, a ich wartość sięgnęła 6,5 mld euro w 2018 roku, wynika z raportu firmy Walter Herz pt. "Emerging Europe M&A 2018/2019". Wartość transakcji spadła o prawie 40% w skali roku

Grupa PEManagers obejmie akcje spółki lifebrain za 10 mln euro

Warszawa, 20.05.2015 (ISBnews) - MCI. EuroVentures 1.0 - subfundusz zarządzany przez grupę Private Equity Managers (PEManagers) - zrealizował pierwszą cześć transakcji z lifebrain AG i obejmie za 10 mln euro połowę przysługujących mu akcji, podał PEManagers. Środki spółka

Przegląd informacji ze spółek

. ma pozytywny wpływ na interes spółki, a zaproponowana cena 9,8 zł za akcję odpowiada wartości godziwej spółki, podało MCI Capital. Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Bank Pekao bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: Prognozuje wartość aktywów netto na akcję na poziomie 19,75 zł na koniec 2015, poinformował prezes Cezary Smorszczewski. ?Prognoza zarządu MCI została opracowana przy następujących założeniach: fundusze, których certyfikaty posiada MCI, planują zrealizować w 2015 roku nowe

Przegląd informacji ze spółek

akcji zaoferowanych do nabycia w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital wyniosła łącznie 5 383 583, podała spółka. Spółka Pekabex Bet z grupy kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex podpisała z Prologis Poland REIT umowę na realizację

Przegląd informacji ze spółek

Therapeutics ustalił cenę emisyjną akcji serii I na kwotę 60 zł za każdą akcję, podała spółka. Uwzględniając ustaloną cenę emisyjną, łączna wartość oferty akcji serii I wyniesie ponad 143 mln zł. Globe Trade Centre (GTC), przeprowadziwszy wstępne rozmowy z podmiotem wyceniającym

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji we Frisco od funduszy MCI za 132,5 mln zł, zwieszając swój udział do 100%, podała spółka. Akcjonariusze Wikany zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynika z uchwały walnego

PEManagers stawia na stałe zwiększanie aktywów pod zarządzaniem

udziela spółkom finansowania dłużnego, typu mezzanine oraz junior debt" - powiedział Czechowicz, cytowany w komunikacie. Konstrukcja transakcji z udziałem funduszu MCI. CreditVentures pozwala z góry określić stopę zwrotu z inwestycji, co umożliwia przewidywanie z większą

Przegląd informacji ze spółek

. MCI Management zamierza zainwestować w tym roku 0,5 mld zł w nowe projekty inwestycyjne. Spółka szacuje , że jej aktywa netto na jedną akcję powinny wzrosnąć o 15-20%, podało MCI. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów grupę Redan w lutym br

MCI.EuroVentures inwestuje w eCard, chce budować lidera płatności bezgotówkowych

zarządzający funduszem MCI. EuroVentures Cezary Smorszczewski. Celem inwestycji jest zbudowanie lidera rynku obsługi płatności bezgotówkowych i agenta rozliczeniowego pierwszego wyboru dla spółek e-commerce. "Wybierając cel naszej inwestycji przyglądamy się modelowi biznesowemu

Przegląd prasy

wartości 609 mln zł netto --Elektrobudowa prowadzi rozmowy z inwestorami branżowymi ws. emisji akcji serii F --Sare chce pozyskać inwestora dla spółek zal. Adepto i Cashback Services --BM Reflex: Ceny paliw na stacjach spadną

Przegląd informacji ze spółek

", podała spółka. Wartość oferty to 348,98 mln zł netto. Unibep podpisał umowę z Ursa Park Smart City - spółką, której komandytariuszem jest zależny od Unibepu Unidevelopment - na wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa w ramach inwestycji Ursa Home

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 2 469,1 mln zł na koniec czerwca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 435,3 mln zł. Echo Investment ocenia, że

Przegląd prasy

sklepie Steam wynosi ok. 250 tys. graczy --MCI Capital wykupił obligacje serii O o wartości nominalnej 20 mln zł --Zamet przystąpił do testów na utratę wartości aktywów spółek produkcyjnych --MF: Dochody z podatków pośrednich

Przeglad informacji ze spółek

z Euroglas Polska umowę dotyczącą dostawy oraz montaż konstrukcji stalowych i części technologicznych huty szkła Euroglas 2 w Ujeździe, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 4,4 mln euro netto, podano także. Mirbud podpisał umowę z zarządem powiatu wrzesińskiego na

Przegląd informacji ze spółek

. MCI.CreditVentures 2.0 FIZ, fundusz z Grupy MCI, sprzedał wszystkie posiadane akcje Genomedu, który specjalizuje się w sekwencjonowaniu i syntezie DNA oraz diagnostyce genetycznej, poinformowało MCI. Na transakcji fundusz zrealizował zwrot ponad 6x CoC. Nowym właścicielem akcji została firma Diagnostyka - dostawca

Przegląd informacji ze spółek

Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu", podała spółka. Wartość umowy to 30,5 mln zł netto (37,5 mln zł brutto). Comarch podpisał umowę nabycia 100% akcji we francuskiej spółce Cabinet Conseil en Strategie Informatique (2 CSI) za

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

posiadane łącznie 55,59% akcji Frisco.pl na rzecz Eurocasha za łączną kwotę 128,63 mln zł, wynika z komunikatów MCI Capital i Eurocash. Źródło: ISBnews Starward Industries : Uplasował wszystkie oferowane akcje serii H, pozyskując blisko 3 mln zł, podała spółka. Zamierza

Przegląd informacji ze spółek

rozwiązaniem w Polsce. MCI.PrivateVentures FIZ rozpoczął zapisy na obligacje w ramach oferty publicznej o wartości 30 mln zł (seria P1A), podał MCI Capital TFI. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł. Orbis zawarł

Przegląd informacji ze spółek

zaangażowanie i będzie - wraz z AMC Capital IV Albatros - współkontrolować 94,5% akcji spółki ATM, poinformował MCI. Sprzedającym 25% udziałów jest ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego większość certyfikatów przypada spadkobiercom Tadeusza Czichona, założyciela spółki, podano także

Przegląd informacji ze spółek

Bumech dokonał przydziału 4 320 069 obligacji zamiennych serii C1, które są obligacjami niezabezpieczonymi, zamiennymi na akcje serii I, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 4 zł. Łączna wartość nominalna przydzielonych

Przegląd informacji ze spółek

zwiększenie przejrzystości działalności, tłumaczy MCI. Portfele wierzytelności o wartości ponad 10 mld zł mogą zostać wystawione na sprzedaż w II połowie 2015 r., wynika z wypowiedzi prezesa Casus Finanse Sławomira Szarka. Według niego, w I połowie roku na rynek trafiły

Przegląd informacji ze spółek

napięcia. Warta prawie 15 mln zł inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo energetyczne głównie północno-zachodniej części Bydgoszczy, poinformowała spółka. MCI.EuroVentures, fundusz z Grupy MCI, sprzedał część akcji tureckiego Indeksu za ponad 36 mln zł i planuje dalsze

Przegląd informacji ze spółek

mln zł netto, podał Polimex. PKN Orlen ocenia, że decyzja o zawieszeniu przez Energę i Eneę finansowania projektu Ostrołęka C jest słuszna, poinformował prezes Daniel Obajtek. MCI Capital otrzymał od akcjonariuszy oferty sprzedaży 945 259 akcji

Przegląd informacji ze spółek

PCC Exol proponuje przeznaczenie kwoty 6,899 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 0,04 zł na jedną akcję, podała spółka. Energa zidentyfikowała przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej aktywów grupy za I kw. br

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze MCI Capital zdecydowali, że zysk netto za ubiegły rok w kwocie 174 530 609,19 zł zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy spółki, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 37,49 mln zł, tj. 25 zł na akcję

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 25,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. MCI Management nabył w wezwaniu 4 033 598 akcji MCI Capital, podał pośredniczący Trigon Dom Maklerski. Odpisy i rezerwy dokonane przez Idea Bank

Przegląd informacji ze spółek

MCI. Wartość współfinansowanej przez Mezzanine Management i Bank Gospodarstwa Krajowego transakcji wyniosła 56,5 mln euro. Akcje spółki Hollywood zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. W ciągu kilku pierwszych minut handlu na GPW nie odnotowano jeszcze transakcji na

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa

Przegląd prasy

--Konferencja 'Estonia as the Gateway to the Scandinavian Market' 29 V w MPiT --Debata Quant Tank: Budowanie wartości Polski jako bandu wymaga strategii państwa --Maxcom rekomenduje 2 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --ML System

Przegląd prasy

żadnych wyjazdów z biur podróży ISBnews --MCI Capital spłaci przed terminem obligacje serii P o wartości nom. 37 mln zł --C&W: Zasoby pow. magazynowej wzrosły o 2,72 mln m2 do 18,6 mln m2 na koniec 2019

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. według wstępnych danych, podała spółka. MCI Capital zaprosiło do sprzedaży nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia, podała spółka. Oferowana cena zakupu wynosi 11 zł za sztukę

Zapłacimy miliony za błąd fiskusa w JTT

było dla niej już za późno, bo w tym samym roku firma musiała ogłosić upadłość. Tymczasem na przełomie 1999 i 2000 roku fundusz MCI za 10,2 mln zł kupił 40,38 proc. akcji JTT. Ich wartość - wskutek działań fiskusa - spadła i MCI sprzedał je swojej spółce Technopolis jedynie

Przegląd informacji ze spółek

, które zamierza przeznaczyć na budowę nowoczesnej fabryki słodyczy. MCI Management Sp. z o.o. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż ok. 19 mln akcji spółki MCI Capital (ok. 35,93% kapitału) w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący wobec