wartość akcji kolejowych

Ireneusz Sudak

Rekordowa inwestycja CPK. Spółka kupuje inną państwową firmę kładącą tory. Ale po co?

Rekordowa inwestycja CPK. Spółka kupuje inną państwową firmę kładącą tory. Ale po co?

Spółka skarbu państwa Centralny Port Komunikacyjny kupuje od innej spółki skarbu państwa firmę Torpol, która kładzie tory kolejowe. Wartość całej spółki po podaniu informacji wzrosła do rekordowych ponad 500 mln zł.

Poświąteczna wyprzedaż Amerykanów. PGE przejmuje PKP Energetykę

Poświąteczna wyprzedaż Amerykanów. PGE przejmuje PKP Energetykę

reakcji na informację kurs akcji PGE wzrósł o 3 proc. Dwa lata temu CVC szukało chętnych na zakup PKP Energetyki za 1,8 mld euro, czyli mniej więcej 7,7 mld zł po ówczesnym kursie. Teraz wartość firmy określono na 5,9 mld zł, ale sprzedano za 1,9 mld zł. Różnicę stanowi zadłużenie. To oznacza, że po 7,5

Pozbud T&R miał wstępnie 348 tys. zł zysku netto w 2019 r.

. zł rok wcześniej. "Jednocześnie zarząd emitenta wskazuje, że na spadek jednostkowego zysku netto największy wpływ miały następujące zdarzenia: 1) konieczność dokonania odpisu z tytułu utraty wartości akcji posiadanych w spółce Ever Home S.A

Wasko nabyło udziały w spółce, by przystąpić do udziału w przetargu na GSM-R

wyniosła 5 tys. zł i była równa wartości nominalnej udziałów. Kapitał zakładowy SPC-1 wynosi 5 tys. zł. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze

Trakcja chce stopniowo zwiększać portfel zamówień, rozwijać się w Niemczech

różnych instrumentach. Obecnie spółka pracuje jeszcze nad ewentualną emisją obligacji zamiennych na akcje skierowaną do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o wartości 20 mln zł. W kwocie 1,2 mld zł finansowania mieści się 120 mln zł utrzymanych kredytów obrotowych, 163 mln zł nowych pożyczek i kredytów

OT Logistics sfinalizował transakcję przejęcia STK oraz Kolei Bałtyckiej

wzajemnych wierzytelności. "Cenę za 100% akcji STK S.A. ustalono na 35,5 mln zł, zaś pakiet 80% walorów Kolei Bałtyckiej S.A. wyceniono na 3,4 mln zł. W ramach transakcji o łącznej wartości ok. 39 mln zł, OT Logistics obejmuje 100% akcji STK S.A. oraz 80% akcji Kolei

Haitong Bank podniósł wycenę Trakcji do 13,7 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

11,9 zł. Analitycy uważają, że nowe inwestycje kolejowe ogłoszone przez PKP PLK w IV kw. 2015 nareszcie rozpoczynają długo oczekiwany nowy program inwestycji kolejowych o wartości 67,5 mld zł. Według Haitong Bank, silna ekspozycja Trakcji na polski rynek infrastruktury

UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 11,2% r/r we wrześniu

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 11,2% r/r do 28,8 mln pasażerów we wrześniu br. W ujęciu pracy przewozowej wzrosły o 5,1% r/r do 1,8 mld pasażerokilometrów, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK

OT Logistics ma zgodę UOKiK na przejęcie STK oraz Kolei Bałtyckiej

wynosić 23,4 mln zł, tj. 256 zł za jedną akcję (bez uwzględnienia ww. uchwały o podziale akcji - splicie). Na początku lipca br. akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o dokonaniu podziału (splitu) dotychczasowej liczby akcji spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej

Credit Suisse znika. Bank prestiżu i skandali

Credit Suisse znika. Bank prestiżu i skandali

agencję AP. W Szwajcarii powstanie bowiem gigant bankowy, z aktywami o wartości ok. 5 bln dol., co odpowiada wartości PKB Japonii. Skutki takiej fuzji na razie można wróżyć ze szklanej kuli. Pewne jest tylko, że Credit Suisse nie będzie już obchodzić 168. urodzin. Czytaj także: Banki centralne podejmują

BOŚ Bank udzielił Laude Smart Intermodal 80 mln zł kredytu ekologicznego

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska podpisał z Laude Smart Intermodal umowę kredytu inwestycyjnego ekologicznego w kwocie 80 mln zł na sfinansowanie zakupu innowacyjnych intermodalnych towarowych kontenerów kolejowych (w łącznej liczbie 3 980 szt

Dolar najsilniejszy od blisko 20 lat. Złoty mocno traci na rynkach walutowych

Dolar najsilniejszy od blisko 20 lat. Złoty mocno traci na rynkach walutowych

oznacza bardzo duże umocnienia amerykańskiej waluty, której indeks wychodzi do poziomów najwyższych od blisko 20 lat. Dla rynków akcji, takich jak GPW w szczególności, są to złe informacje - tłumaczy analityk Stooq.pl. Inflacja plus recesja w strefie euro? Co dokładnie się dzieje? Jak tłumaczą

Przegląd informacji ze spółek

) umowę na wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej E59 o wartości 398,34 mln zł netto, podała spółka. Trakcja otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50% łącznej wartości kontraktu, tj. 199,17 mln zł netto. EuroRating potwierdził rating kredytowy nadany Getin Noble Bankowi (GNB

Prezes PKN Orlen: Zawieszenie finansowania Ostrołęki C to słuszna decyzja

wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną sztukę. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej

Newag miał 1,43 mln zł straty netto, 4,25 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

13,2 mln zł i była prawie o 4 mln zł wyższa (+43%) niż po I kwartale 2018 roku. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 206,9 mln zł (20,4%) do kwoty 1,2 mld zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 10,98 zł. Główny wpływ na wyniki grupy miały (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego): dodatni

Dekpol rozpoczął budowę dwóch hal magazynowo-usługowych w Gdańsku

Logistyczne posiadać będzie dostęp do bocznicy kolejowej PKP. Zlokalizowane będzie blisko terminala kontenerowego DCT oraz 2 km od drogi ekspresowej S7. Do centrum Gdańska dojazd samochodem to ok. 3 minuty, poinformowano również. Na koniec 2018 roku Grupa Dekpol realizowała

Trakcja pracuje nad emisją obligacji zamiennych na akcje dla ARP na 20 mln zł

skierowaną do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o wartości 20 mln zł, poinformowali przedstawiciele zarządu. "Proces był bardzo skomplikowany. To była wielowymiarowa, duża restrukturyzacja finansowa i operacyjna. Emisja akcji okazała się dużym sukcesem, większym niż się

DM BDM podniósł wycenę Trakcji do 8,4, nadal rekomenduje 'kupuj'

cenie 7,17 zł za akcje. W poniedziałek około godziny 9:01 kurs wynosił 7,24 zł, po spadku o 0,82% wobec ostatniego zamknięcia. "Zwracamy uwagę, że spółka jest dobrze przygotowania sprzętowo do realizacji inwestycji (wartość środków trwałych to 270 mln zł) i raczej nie

Przegląd informacji ze spółek

budowę hali produkcyjno-magazynowej, obiektu socjalno-biurowego i magazynu wraz z wewnętrznym układem drogowym, parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną w Tczewie, podał Pekabex. Wartość dwóch etapów realizacji umowy to łącznie 20,6 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego

PKN Orlen dokonał odpisów na łączną kwotę około 2,5 mld zł w I kw. 2020 r.

sprawozdaniu finansowym za I kw. 2020 roku spółka przewiduje ujęcie odpisów aktualizujących wartość akcji Grupy Orlen Lietuva oraz udziałów Grupy Orlen Upstream. "W obu przypadkach PKN Orlen posiada 100% akcji/udziałów. Kwota tej operacji została oszacowana na około - 2 mld zł

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'kupuj' dla Trakcji, wycena 17,1 zł

3,2 mld zł. Zakładając zapowiedziane przez PKP PLK ogłoszenie 9-10 mld zł kontraktów w 2017 r., oraz utrzymanie obecnego hit rato (ok. 15%) liczymy że wartość backlogu wzrośnie do końca roku. Wydajemy rekomendację kupuj i wyznaczamy cenę docelową dla akcji Trakcji na poziomie 17,1 zł, co oznacza 14,5

Przegląd informacji ze spółek

wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z dotychczasowej kwoty 1 zł do kwoty 2 zł, podała spółka. Boruta-Zachem opublikował memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji z zachowaniem prawa poboru, podała spółka. Celem jest pozyskanie z

Newag miał 13,74 mln zł zysku netto, 22,56 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

półrocza 2018 roku. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 247,5 mln zł (24,5%) do kwoty 1 256,7 mln zł. Wartość księgowa na jedną akcję wyniosła 10,54 zł i była wyższa o 1,3, tj. 14,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego" - podano raporcie. Główny wpływ na wyniki

UTK umorzył sprawę cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa dla PKP Energetyka

. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w transakcji opiewała na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, dawało cenę na poziomie 1 410 mln zł. Spółka PKP Energetyka

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Brastera podjęli uchwałę w sprawie emisji do 29,66 mln akcji serii N, które zostaną objęte przez posiadaczy obligacji spółki, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. COIG, spółka zależna Wasko, podpisała umowę ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) na wykonanie zamówienia

Torpol spodziewa się, że w kolejnych latach dywidenda będzie nominalnie wyższa

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Torpol zamierza w kolejnych latach wypłacać dywidendę i spodziewa się, że przeznaczać będzie na nią ok. 50% jednostkowego zysku netto, co przy rosnących zyskach da wyższą łączną wartość dywidendy niż w 2018 r. (gdy sięgnęła ok. 70% wypracowanego

OT Logistics ma list intencyjny ws. nabycia przewoźnika kolejowego STK Group

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - OT Logistics zawarła list intencyjny z Jarpid Investment dotyczący zakupu 100% udziałów przewoźnika kolejowego STK Group, podała spółka. Strony mają zamiar zawrzeć umowę przedwstępną, określającą warunki, od których spełnienia uzależnione będzie

Przegląd informacji ze spółek

. Oferta ZUE została uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.", podała spółka. Wartość netto złożonej przez spółkę

PKP Cargo leci w dół, zamiast jechać. Co państwową spółkę ciągnie na dno?

;a przede wszystkim do zatrudniania na często specjalnie tworzonych dla nich, ich kolegów i członków rodzin wysokopłatnych stanowiskach. W takiej sytuacji wartość firmy – także ta należąca do polskich emerytów poprzez akcje w które inwestują fundusze inwestycyjne – jest przepalana na

Newag miał 23,1 mln zł zysku netto, 32,25 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

zł (+38%) w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 308,3 mln zł (28,7%) do kwoty 1,38 mld zł w porównaniu do dnia 30 września 2018 r. Wartość księgowa jednej akcji wyniosła 11,05 zł" - czytamy w raporcie. Główny wpływ na wyniki

Budimex ma w najtańszych ofertach i kontraktach z 2020 r. łącznie 3 mld zł

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Wartość kontraktów podpisanych przez Budimex w 2020 r. oraz ofert, gdzie spółki z grupy zaoferowały najniższą cenę to ok. 3 mld zł. Są to m.in. drogi ekspresowe S61, S11, S7 oraz S5, a także zlecenie na budowę Kolektora Wiślanego, podała spółka

Newag miał 13,74 mln zł zysku netto, 22,56 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

mln zł i była wyższa o 895 tys. zł (+2%) w porównaniu do I półrocza 2018 roku. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 247,5 mln zł (24,5%) do kwoty 1 256,7 mln zł. Wartość księgowa na jedną akcję wyniosła 10,54 zł i była wyższa o 1,30 tj. 14,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego"

Przegląd informacji ze spółek

, a następnie transportem kolejowym, podano także. Akcjonariusze Gorenje zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendę 2,43 mln euro, co da wypłatę w wysokości 0,1 euro na akcję, wynika z uchwał walnego. Oferta konsorcjum Torpolu

Przegląd informacji ze spółek

;Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" o wartości ok. 12 mln zł netto (14,8 mln zł brutto). Orange Polska dostrzega wpływ koronowirusa na dostawy sprzętu, poinformował szef rynku masowego operatora Mariusz Gaca. Orange

Przegląd informacji ze spółek

Wojciechowski wezwał do sprzedaży 30,24 mln akcji JW. Construction po 4,7 zł, podał pośredniczący DM BOŚ. Trakcja PRKiI, jako lider konsorcjum, zawarła umowę z PKP PLK na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: "Prace na liniach kolejowych nr 140, 148

Przegląd informacji ze spółek

Konkurencji i Konsumentów, zapowiedziała spółka. ZUE podpisało umowę wartą 40,2 mln zł netto z PKP Polskie Linie Kolejowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.", podała spółka. Wartość

PKP Cargo w strategii zakłada zysk netto min. 5% przychodów od 2019r.

wzrost efektywności operacyjnej mierzony wskaźnikami KPI, 3. Utrzymanie tempa wzrostu ceny akcji wyższego od wzrostu wartości WIG30, 4. Coroczny zysk netto na poziomie minimum 5% przychodów od 2019 r. i minimum 8% przychodów od 2023 r., wymieniono w

Przegląd informacji ze spółek

ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina ? Sucha Beskidzka ? Chabówka ? Zakopane", podały PKP Polskie Linie Kolejowe. Best zdecydował o emisji do 600 000 obligacji serii R3 o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd MLP Group podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2019 roku w łącznej wysokości 3 984 916,1 zł, czyli 0,22 zł na jedną akcję, podała spółka. Grupa Żywiec otrzymała protokół, sporządzony w ramach kontroli

Newag miał 2,55 mln zł straty netto, 0,76 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

niższa o 13,6 mln zł (-60%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 155,8 mln zł (18,2%) do kwoty 1012 mln zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 8,91 zł" - czytamy także w raporcie. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 3,82 mln zł wobec 5,74 mln zł

Przegląd prasy

--Jujubee wyemituje 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów --BAH: Wiceprezes A. Miętkiewicz będzie odpowiadał także za działalność dilerską --Wartość aktywów Quercus TFI wzrosła m/m do 2,58 mld zł na koniec listopada --Miraculum

PKP Energetyka: Odebranie certyfikatu bezpieczeństwa to nierealny scenariusz

. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w transakcji opiewała na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, dawało cenę na poziomie 1 410 mln zł. Spółka PKP Energetyka

PKP Energetyka: Odebranie certyfikatu bezpieczeństwa to nierealny scenariusz

. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w transakcji opiewała na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, dawało cenę na poziomie 1 410 mln zł. Spółka PKP Energetyka

Przegląd informacji ze spółek

kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa ? Dorohusk na odc. Warszawa ? Otwock Dęblin ? Lublin, odcinek Otwock ? Lublin "Etap I ? w zakresie zamówienia częściowego A - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odc. Otwock ? Pilawa". Wartość kontraktu to 389,62 mln zł netto, podał

Przegląd informacji ze spółek

uzgodniły parytet wymiany akcji na 0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku, podał GNB. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF. Awbud zawarł umowę, na mocy której Murapol Westini Sp. z o.o

Przegląd informacji ze spółek

Odpis aktualizujący wartość aktywów Polskiej Grupy Górniczej (PGG) obniży skonsolidowany wynik netto Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) za 2019 r. o 79 mln zł i nie będzie mieć wpływu na wynik EBITDA, podała PGE. Cordia International Ingatlanfejlesztő

Przegląd informacji ze spółek

Ronson Development zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję, tj. łącznie 9,84 mln zł, podała spółka. Ponadto akcjonariusze zatwierdzili przeniesienie siedziby Ronsona z Holandii do Polski. Erbud podpisał umowę na modernizację i rozbudowę budynku basenu przy

Przegląd informacji ze spółek

Selvity ustalił cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 38 zł za każdą akcję, podała spółka. PCC Exol zdecydował o wcześniejszym wykupie wszystkich 250 tys. obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, emitowanych przez spółkę w ramach I Programu Emisji Obligacji

Statima miała 21,2 mln zł przychodów w 2017 r., podtrzymuje plan wejścia na GPW

Statima chce zadebiutować na GPW w 2018 r., choć ostateczną decyzję uzależnia od warunków rynkowych. W kwietniu bieżącego roku spółka kupiła wierzytelności od przewoźnika kolejowego o wartości 45,7 mln zł. Wysoka wartość nominalna nabytego portfela oraz atrakcyjne warunki, na

Statima zwiększyła przychody o 39% r/r w I poł., podtrzymuje plan debiutu na GPW

akcji i debiutu na GPW. "Osiągnięcie bardzo dobrych wyników w analizowanym okresie było możliwe dzięki zakupom nowych, atrakcyjnych portfeli wierzytelności oraz dalszemu konsekwentnemu odzyskiwaniu należności z posiadanych i obsługiwanych portfeli. Efektywny model

Przegląd informacji ze spółek

postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych na roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", podał Budimex. Herkules nabył w ramach skupu akcji własnych 4,65 mln walorów w cenie 4,2 zł

Przegląd informacji ze spółek

(lider), Schweerbau & Co. KG Bauunternehmen i SBM umowę o wartości ok. 600 mln zł na modernizację linii Szczecin - Poznań na odcinku między Stargardem a Szczecinem Dąbiem, podał zarządca infrastruktury kolejowej. Bank Millennium liczy, że w sierpniu wszyscy klienci bankowości

Konsorcjum Wasko, Pozbudu i Herkulesa ma umowę z PKP PLK na 2,79 mld zł brutto

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Nokii, Herkulesa oraz Wasko i Pozbudu zawarło umowę na zaprojektowanie i budowę sieci GSM-R dla PKP Polskich Linii Kolejowych, poinformowały spółki oraz Ministerstwo Infrastruktury. Termin realizacji prac o wartości 2,79 mld zł brutto

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30 mln akcji serii AB, wynika z

BM BGŻ BNP Paribas zaczęło rekomendowanie Torpolu od 'kupuj' i wyceny 16,08 zł

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas rozpoczęli rekomendowanie akcji Torpolu od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej 16,08 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 28 lipca. Rekomendacja została

Przegląd informacji ze spółek

postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia Lotosu przez PKN Orlen, podała Komisja. Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) uważa, że cena w wezwaniu Argumenol na poziomie 7,47 zł za akcję mieści się w szacowanym zakresie wartości godziwej akcji, podała

Przegłąd informacji ze spółek

ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, etap I", podał Budimex. Wartość umowy to 616 417 320,26 zł netto. Rada nadzorcza spółki Tarczyński powołała Dariusza Świerczyńskiego na

Przegląd informacji ze spółek

w tym zakresie stanowi niespełna połowę łącznej wartości złożonych ofert. Zarząd Kernel Holding będzie rekomendować wypłatę 0,25 USD dywidendy na akcję za rok finansowy zakończony 30 czerwca 2018 r., poinformował prezes Andriy Verevskyy. Kernel

Przegląd informacji ze spółek

Kolejowym (PKP PLK) i miastu Łódź w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków zamawiających przy budowie nowego dworca Łódź Fabryczna, podał Torpol. Wartość przedmiotu sporu to ok. 34 mln zł.

OT Logistics miało 104,28 mln zł straty netto, 45,45 mln zł straty EBIT w 2019

. Zainicjowane działania przyniosły oczekiwany rezultaty w postaci chociażby sprzedaży kluczowej nieruchomości nieoperacyjnej czy otrzymaniu niewiążącej oferty nabycia akcji Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie" - czytamy w liście prezesa Konrada Hernika do akcjonariuszy

Przegląd informacji ze spółek

Therapeutics ustalił cenę emisyjną akcji serii I na kwotę 60 zł za każdą akcję, podała spółka. Uwzględniając ustaloną cenę emisyjną, łączna wartość oferty akcji serii I wyniesie ponad 143 mln zł. Globe Trade Centre (GTC), przeprowadziwszy wstępne rozmowy z podmiotem wyceniającym

Przegląd informacji ze spółek

kupna akcji Idea Banku z siedzibą w Mińsku - spółki zależnej - i w związku z tym podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Banku Białoruś, podał Getin. Groclin podpisał z osobą fizyczną przedwstępną umowę

Przegląd prasy

Qumak. --PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały porozumienie z Zarządem Morskiego Portu Police (ZMPP, należącym do Grupy Azoty), które umożliwi rozpoczęcie prac nad powstaniem bezpośredniego połączenia kolejowego z portem w Policach, podały PLK. Wartość inwestycji

Przegląd informacji ze spółek

projektu ?Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie", poinformowała spółka. Wartość netto złożonej przez spółkę oferty wyniosła 371,6 mln zł, podano także. Ailleron przyjął Program Opcji Menedżerskich na lata 2017-2019 z celem minimalnym podwojenia

Przegląd prasy

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Pomimo miliardowych nakładów na inwestycje kolejowe, wzrost liczby podróżnych może wyhamować w 2020 r

Przegląd informacji ze spółek

pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka i nr 92 Przemyśl - Medyka, odcinek Rzeszów - Granica Państwa", podała spółka. Wartość oferty wynosi 28,8 mln zł brutto. LPP odnotowało 361,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej

ZUE zakończyło buy-back, skupiło 1,5% akcji

stanowią 1,15% udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki, a łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 66 163 zł. Cena nabycia każdej akcji wynosi 10,05 zł. Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację odkupu akcji wynosi 2 689 259 zł. podała

Były prezes PKP z zarzutami o niegospodarność. Chodzi o transakcję PKP Cargo

w AWT B.V. za cenę 27 mln. EUR co oznacza wycenę 100% akcji potwierdzającą cenę z 2014 roku.8 grudnia 2018 roku AWT, spółka już w 100% zależna od PKP Cargo nabyła 80% udziałów w słoweńskiej spółce kolejowego transportu towarowego Primol-Rail. Ceny ani szczegółów transakcji nie ujawniono, co jest

IS: Nierealizowanie napraw przez PKP Energetyka może oznaczać paraliż kolei

zapowiedzi spółki, że w trybie dialogu i wzajemnego zrozumienia powinno się udać pozytywnie rozwiązać zaistniałą sytuację "- czytamy także. W lipcu ub.r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość

CVC: Nie znamy szczegółów pozwu o unieważnienie prywatyz. PKP Energetyka

. o.o. o stwierdzenie nieważności całej transakcji prywatyzacji. W lipcu ub.r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w transakcji opiewała na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość

Przegląd informacji ze spółek

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje New World Resources z obrotu giełdowego od 13 grudnia, podała spółka. Członkowie zarządu Klabater - Michał Gembicki i Robertem Wesołowskim - zawarli ze spółką umowy lock-up

Przegląd informacji ze spółek

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola o wartości 281 mln zł netto, podała spółka. Lokum Deweloper otrzymał pozwolenie na budowę osiedla Lokum Vista w Krakowie, poinformowała spółka. Na działce o

Przegląd informacji ze spółek

. CI Games ustalił globalną datę premiery gry "Lords of the Fallen: Blades of Fate" w wersji mobilnej na platformy iOS i Android na 9 lutego, podała spółka. Oferta publiczna do 1 333 333 akcji serii E spółki Unified Factory o wartości do ok. 10,4 mln zł brutto

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Grupy Azoty Police - spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty - ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii C na 10,2 zł za sztukę, podała spółka. Biomed-Lublin ma umowę z Ministerstwem Zdrowia na dostawy szczepionki przeciwgruźliczej

Przegląd informacji ze spółek

budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych o maksymalnej wartości nominalnej 1 mld zł, poinformowała instytucja. W ofercie akcji serii L PZ Cormay inwestorzy objęli 13,48 mln akcji, poinformowała spółka. PZ Cormay oferował

Przegląd informacji ze spółek

wartością nieistotną dla Grupy Agora. Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłaceniu dywidendy z zysku netto za 2019 r. i przeznaczeniu go na kapitał rezerwowy w celu sfinansowania nabycia akcji własnych spółki, wynika z podjętych uchwał

Przegląd informacji ze spółek

. PKP Intercity podpisało umowę na modernizację 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74 z konsorcjum spółek Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" oraz PESA Bydgoszcz, podała spółka. Wartość kontraktu to blisko 275 mln zł brutto. Centralny Dom

Haitong podwyższył wyceny dla dwóch spółek budowlanych, obniżył dla jednej

być zrealizowana. "Co więcej, analitycy uważają, że Trakcja ma wielki potencjał by rozbudować swój portfel zamówień w 2017 r., bo wiele nowych kontraktów kolejowych wchodzi obecnie na rynek, a wartość umów, które powinny być podpisane w 2017 r. może sięgnąć 22 mld zł" - czytamy dalej

Przegląd informacji ze spółek

Oferta Nextbike Polska o wartości 6,77 mln euro została uznana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest dostarczenie i obsługa systemu roweru miejskiego dla miasta Oulu w Finlandii, podała spółka. Santander Bank

Trakcja: Rozprzestrzenianie się SARS CoV-2 może mieć wpływ na wyniki w 2020 r.

uzyskania dodatkowych środków finansowych w tym m. in z instrumentów przewidzianych w dokumentacji finansowania długoterminowego, takich jak obligacje zamienne na akcje, gwarancja zwrotu zaliczki na kontrakcie kolejowym oraz uwolnienie kaucji gwarancyjnych (o łącznej wartości około 50 mln zł). W

Morawiecki: Nie będzie potrzeby nowelizacji budżetu w zw. z tarczą w I półr.

nowelizacji budżetu. Szacunkowa wartość tarczy ma wynieść 212 mld zł. "Nie ma konieczności natychmiastowej nowelizacji budżetu, bo mamy budżet bardzo płynny, mamy zabezpieczone potrzeby finansowe na poziomie 77% na ten rok. Jeśli trzeba będzie (...) w

Przegląd prasy

perspektywie unijnej Polska może spodziewać się rekordowej skali dotacji na modernizację i realizację nowych linii kolejowych, ale nie ma co liczyć na duże dofinansowanie budowy dróg Puls Biznesu -- Właściciele Allegro analizują wprowadzenie spółki na

Przegląd prasy

partnerem strategicznym projektu Nowy Wełnowiec w Katowicach --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 0,07 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję za 2019 r

Przegląd prasy

z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) dwie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351", o łącznej wartości 481,2 mln zł netto, podała Trakcja

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o przeznaczeniu z zysku netto za 2016 r. na dywidendę kwoty 22,42 mln zł tj. w wysokości 0,13 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. Capital Park uzyskał zgodę rady nadzorczej na zaciągnięcie zobowiązania w postaci

Przesiadka na rower lub ekozbiorkom to miliony dni na chorobowym mniej

? Wymieniając tabor miejskiej komunikacji na pojazdy elektryczne lub wodorowe, rozbudowując sieć kolejową, ścieżki rowerowe oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy wreszcie - tworząc strefy ograniczonej emisji. Brzmi znajomo? Tego typu działania łatwo zaobserwować na ulicach europejskich miast, ale

Przegląd informacji ze spółek

kolejowej Warszawa - Poznań w obszarze LCS Konin - odcinek Barłogi - Swarzędz, w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz", podał Torpol. Wartość kontraktu wynosi 1 030,4 mln zł brutto (837,8 mln zł netto

Przegląd prasy

gwarancji w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) przetargu na modernizację odcinka linii kolejowej linii nr 133 Trzebinia ? Krzeszowice, ocenił Torpol, na który przypada 50% wartości zadania. --Akcjonariusze Qumaka na nadzwyczajnym walnym zwołanym na 10

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Vivid Games zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 października br. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mln zł w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału

Przegląd informacji ze spółek

. Ronson Development zamierza skupić 2,5 mln akcji własnych stanowiących do 1,53% kapitału zakładowego po maksymalnej cenie 2,1 zł za sztukę, co odpowiada wartości księgowej akcji spółki, podała spółka. Łączna kwota przeznaczona na buyback to 2 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego

Słowik z MR: Dobre tempo przyznawania środków z POIŚ, rozdysponowano 28,2 mld zł

prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie kolejowym. Straż zakupi m.in. ciężkie i średnie samochody ratownictwa technicznego, autobusy do przewozu ratowników i samochody ratowniczo-gaśnicze. W Opolu, w ramach projektu "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności

Przegląd informacji ze spółek

zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Wartość emisji akcji serii U wyniosła 400 mln zł, w efekcie czego kapitał zakładowy banku wzrósł do 628,7 mln zł, podała instytucja. Torpol zawarł umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe na ?Zaprojektowanie i

Przegląd informacji ze spółek

do Grupy Azoty), które umożliwi rozpoczęcie prac nad powstaniem bezpośredniego połączenia kolejowego z portem w Policach, podały PLK. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 122 mln zł. W jej ramach powstanie odgałęzienie, prowadzące ze stacji kolejowej Police do portu

Przegląd informacji ze spółek

Alior Bank ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 50 600 821 akcji, tj. 66% akcji Banku BPH po 31,18 zł za akcję. Zapisy będą przyjmowane od 1 do 16 sierpnia br., zaś przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 19 sierpnia, podał bank. Ogłoszone wezwanie jest jednym

PFR: Jesteśmy gotowi dokapitalizować Solarisa, ale w tej chwili nie ma potrzeby

. Borys skomentował też kwestię nieujawnionej ceny za nabycie udziałów spółki. "Zwracam uwagę a propos ceny. Prezes CAF mówił [podczas konferencji prasowej] o enterprise value 300 mln euro. Enterprise value to jest wartość z długiem. Jeśli odjąć dług, to wartość płacona za

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Budimeksu zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,56 zł brutto na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku, podała spółka. Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 27,7 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

tzw. kontraktu jamalskiego z 25 września 1996 r., podało PGNiG. J.W. Construction Holding zawarł z 7R Projekt 36 umowę przedwstępną sprzedaży oraz przedwstępną do warunkowej umowy sprzedaży dwóch nieruchomości w Szczecinie o łącznej wartości 27,84 mln zł netto, podała spółka

Przegląd prasy

--Pięciu drobnych inwestorów zdecydowało się zawrzeć porozumienie, w którego posiadaniu jest ponad 5% akcji Petrolinvestu. Cel to powrót spółki do notowań na warszawskiej giełdzie ISBnews --Qumak podpisał umowę z dużą spółką działającą w sektorze