wartość akcji jsw sa

Akcje JSW zadebiutują na giełdzie. Zagra Maryla Rodowicz

168 tys. inwestorów indywidualnych z niecierpliwością czeka na jutrzejszy debiut JSW. Analitycy są zgodni, że data terminu jest dobra, a spółka może notować wzrosty. Z okazji debiutu JSW zaplanowała na środę piknik w Jastrzębiu-Zdroju, na którym zagrają Brathanki i Maryla Rodowicz.

Przegląd informacji ze spółek

zarządzany przez Pollen Street Capital Limited - zdecydował o przedłużeniu zapisów w wezwaniu na akcje Prime Car Management (PCM) do 24 kwietnia do godziny 12:00 wobec wcześniejszego terminu 15 kwietnia, podał wzywający. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości firmy Home

Akcje JSW: Cena maksymalna ustalona na 146 zł

związku z działalnością operacyjną spółki będą uwzględnione w popycie na akcje JSW. Jeśli rynek uzna, że akcje w ofercie dla instytucji będą za drogie, to "zagłosuje" mniejszą wielkością zapisów od tych inwestorów - dodaje Bogusław Taźbirek, z domu maklerskiego Nobel Securities

Przegląd informacji ze spółek

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zamierza wykupić przedterminowo wszystkie obligacje podporządkowane serii A o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł, podała instytucja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Akcje JSW: Wycenili Jastrzębską Spółkę Węglową jak czarne złoto

Komisja Nadzoru Finansowego. Ma być zatwierdzony w połowie czerwca i wtedy ruszy oferta. Wysoka wartość JSW daje szansę na duży zarobek także rzeszom obecnych i byłych pracowników koncernu. Mogą zostać akcjonariuszami na dwa sposoby: otrzymując darmowe akcje zgodnie z ustawą o

Przegląd informacji ze spółek

za łączną kwotę 20 mln zł kupi 3 103 320 sztuk akcji stanowiących docelowo 40% kapitału zakładowego tej spółki co powinno nastąpić do końca 2017 r., podano także. Famur, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i Advicom - spółka z grupy kapitałowej JSW - podpisały list intencyjny

Przeglad informacji ze spółek

, tj. Bumech Mining (generalny wykonawca), oraz Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych (lider konsorcjum) i BEPRINŻ Strefy (członek konsorcjum) zawarło umowę z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW), podał Bumech. Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy przekopu H taśmowego poz. 900 w JSW SA KWK "

Przegląd informacji ze spółek

NewConnect w III lub w IV kw. br., poinformował wiceprezes Dariusz Bugajski. Spółka rozpoczyna 18 czerwca zapisy na akcje - planuje wyemitować 2 mln walorów serii C o wartości 2 mln zł. STK, spółka z grupy kapitałowej OT Logistics, podpisała umowę dotyczącą współpracy z Koleją

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec spółki publicznej Krezus SA w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych, podała Komisja

Przegląd informacji ze spółek

rozporządzającą dotyczącą sprzedaży wszystkich posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (WZK Victoria) za 350 mln zł z zastrzeżeniem możliwości korekty ceny, podała spółka. Work Service wyemituje do 100 000 obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej

Rok 2018 był dla polskiej gospodarki bardzo udany. Tylko gdy się przegląda wyniki spółek skarbu państwa, coś zgrzyta

Rok 2018 był dla polskiej gospodarki bardzo udany. Tylko gdy się przegląda wyniki spółek skarbu państwa, coś zgrzyta

. Jednym z rekordzistów jest jednak gigant górniczy, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa. Wprawdzie PiS chwali się, że pod jego rządami wartość JSW wzrosła trzykrotnie, ale to i tak to marne pocieszenie dla inwestorów. Jeśli ktoś bowiem zakupił akcje spółki na początku 2018 r., to wartość jego portfela spadła

Przegląd informacji ze spółek

(AFRIG) posiada koncesję poszukiwawczą, podała spółka. Kruk zawarł z inwestorami umowy objęcia 1 000 000 akcji serii G o łącznej wartości 215 mln zł, podała spółka. Wymagane wkłady pieniężne na pokrycie akcji zostały wniesione w całości. ItaCaptal

Gorączka darmowych akcji wśród górników JSW

- Telefony się urywają. Ludzie pytają, jak rozdzielane będą akcje - mówią pracownicy administracyjni JSW. Firma pod koniec czerwca ma zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Wcześniej minister skarbu chce sprzedać część akcji spółki w ofercie publicznej, ale zachować nad nią

Przegląd prasy

, InPost i Ruch --Bank Handlowy rekomenduje 7,43 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 73,2 mld zł --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 790,8 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Budimeksu zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,56 zł brutto na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku, podała spółka. Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 27,7 mln zł

Przegląd prasy

przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości 21,6 tys. zł --Łukasz Czernicki został powołany na głównego ekonomistę Ministerstwa Finansów --Victoria Dom sprzedała 593 mieszkania w I kwartale, wzrost o 60% r/r --Moody's: Pandemia

Przegląd informacji ze spółek

) zawarła kluczowe warunki (term sheet) do umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Towarzystwem Finansowym "Silesia" (TFS) dotyczącej sprzedaży posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (WZK Victoria) za szacunkowo 350 mln zł, podała JSW

Przegląd informacji ze spółek

. mazowieckiego i lubelskiego, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała Jerzego Boreckiego z funkcji zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych, podała spółka. Polskie Koleje Państwowe SA

Przegląd prasy

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Bankowcy nie widzą podwyższonego ryzyka i konieczności regulacyjnego ograniczania akcji kredytowej w segmencie

Przegląd informacji ze spółek

zł i były wyższe o 7,7% r/r. Giełda Papierów Wartościowych określiła 8 listopada 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 1 138 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Gremi Media o wartości nominalnej 4 zł każda

Przegląd informacji ze spółek

wartości ponad 1 mln zł, podała spółka. AC SA zanotowało 62,44 mln zł przychodów w I kw. 2020 r., co oznacza spadek o 1,6% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Art Games Studio podpisało umowę ze spółką Pyramid Games na wyłączne wydanie i

Skok rządu na Pekao. Czy łączenie PZU z bankiem zagraża bezpieczeństwu naszych pieniędzy?

nadzorczej przewodniczy Paweł Kaczmarek, urzędnik z Ministerstwa Skarbu. Od przejęcia PZU przez ekipę PiS wartość akcji spadła o 18 proc. W I półroczu spółka miała 790 mln zł zysku netto - blisko dwa razy mniej niż w I półroczu 2015 r. Słabsze wyniki to skutek wzrostu kosztów

Przegląd informacji ze spółek

Famur zawarł umowę na dostawę 137 sztuk fabrycznie nowych ścianowych sekcji obudów zmechanizowanych z dodatkowym wyposażeniem dla JSW SA KWK "Knurów Szczygłowice", podała spółka. Wartość netto zawartej umowy wyniosła 45,089 mln zł. Altus TFI

Przegląd informacji ze spółek

Famur ma aneks do listu intencyjnego z udziałowcami Elgór+Zamet przedłużający wyłączność negocjacyjną na przeprowadzenie planowanej transakcji połączenia do 31 grudnia, podała spółka. Jakub Karnowski złożył rezygnację z funkcji prezesa PKP SA po

Przegląd informacji ze spółek

PZU. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 maja 2017 r. wyniosła 4 852 mln zł, podała spółka. Na koniec kwietnia było to 4 823,9 mln zł. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami spółki Mediatel

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Ipopema Securities zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2017 r. w kwocie 1,26 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podała spółka. J.W. Construction Holding zawarł umowę nabycia działek

Przegląd informacji ze spółek

Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wskazały na utratę wartości aktywów trwałych w wysokości ok. 2,7 mld zł, podała spółka. JSW dokonała też odpisu w związku z reklasyfikacją akcji Spółki Energetycznej "Jastrzębie" (SEJ). Kopex otrzymał z ING Banku Śląskiego i PKO Banku

Przegląd prasy

ogłosił ofertę nabycia nie więcej niż 920 tys. akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału, podała spółka. Wartość nabywanych akcji nie może przekroczyć kwoty 18 mln zł. Proponowana cena zakupu za akcję wynosi nie mniej niż 0,10 zł i nie więcej niż 120 zł

Przegląd informacji ze spółek

ogłosił ofertę nabycia nie więcej niż 920 tys. akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału, podała spółka. Wartość nabywanych akcji nie może przekroczyć kwoty 18 mln zł. Proponowana cena zakupu za akcję wynosi nie mniej niż 0,10 zł i nie więcej niż 120 zł. Rawlplug

Przegląd prasy

--QuintilesIMS: Całkowita wartość sprzedaży aptecznej w Polsce wzrosła w ubiegłym roku o 3,5% do 31,2 mld zł ISBnews --Michał Krupiński został odwołany z funkcji prezesa PZU SA --Indeks WIG20 spadł o 1,28% na zamknięciu w środę

Przegląd informacji ze spółek

. ogłosił ofertę odkupu 24 424 613 akcji Gorenje po 12 euro za sztukę, podało Gorenje. Bank Zachodni WBK powinien nabyć akcje Deutsche Bank Polska SA (DBPL) do 31 grudnia 2018 r. poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Zarząd Grupy Lotos

Przegląd prasy

lotnisko w Modlinie wstrzymuje trwający od wakacji konflikt z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze (PPL) ISBnews --Grupa LPP miała wstępnie 1,8 mld zł przychodów i 85 mln zł zysku netto w III kw. --Zysk netto AC SA

Przegląd prasy

końca br. --Akcjonariusze AC SA zdecydowali o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję --Xueming Xu został nowym dyrektorem zarządzającym Huawei Polska --Morawiecki: Projekt GE i Lufthansy stawia na rozwój nowych technologii w

Przegląd prasy

rekomendowanie JSW od 'kupuj' i wyceny 122,3 zł --Ronson przekształci się w br. w spółkę europejską, z siedzibą w Polsce --GLG Pharma rozpoczyna badanie przedkliniczne dla GLG-805 --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA spadł do 53,3

Przegląd informacji ze spółek

przeniesienia notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) otworzyło biuro handlowe w Londynie w celu prowadzenia handlu skroplonym gazem

Przegląd informacji ze spółek

zł na akcję, dywidendy za 2015 rok, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariusze AC SA postanowili przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę niemal 24,23 mln zł, czyli 2,50 zł na akcję, podała spółka. Sąd Apelacyjny w Warszawie

Mała rewolucja na GPW. Nowy indeks topowych spółek

cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów i generują największe obroty. Drugim kryterium wejścia do WIG20 jest wartość rynkowa spółki, czyli jej kapitalizacja. Wartość największych spółek sięga kilkudziesięciu miliardów złotych. Problem w tym, że w ostatnich latach na

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Banku Handlowego zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 591,89 mln zł, tj. 98% jednostkowego zysku netto, wypracowanego w 2016 roku. Oznacza to wypłatę 4,53 zł dywidendy na akcję, podał Bank Handlowy. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz Główny Instytut Górnictwa

Przegląd informacji ze spółek

głównym GPW w piątek, 24 kwietnia, podała spółka. Jej akcje są obecnie notowane na NewConnect. Zmiana rynku notowań odbyła się bez emisji akcji. Łączna wartość pozyskanych przez grupę Pragma Inkaso wierzytelności wyniosła 199,4 mln zł w I kw. 2015 roku, co oznacza wzrost o 25% r

Przegląd prasy

3,8% w całym roku wg analityków --Torpol chce brać udział w przetargach w Słowenii, Chorwacji i Serbii --JSW kontynuuje rozmowy z obligatariuszami, nie ma żądań opcji put --JSW może rozważyć emisję akcji dopiero po

Przegląd informacji ze spółek

. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), jego spółka zależna PGNiG Termika i Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w kwestiach energetyki, zagospodarowania kopalin oraz lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, podało PGNiG

Przegląd informacji ze spółek

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi IDR Banku Pekao SA (Pekao) na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Polski Bank Komórek Macierzystych SA z

Kto manipuluje portugalskimi strachami?

jakiegoś silniejszego impulsu do zmiany. Impulsem tym nie był dziś na pewno głośny debiut JSW, który zyskuje w tej chwili niecałe 0,4 proc. Indeksy tkwią w marazmie i nie zmieniają swej porannej wartości. WIG20 ugina się pod ciężarem spadku wartości TP SA (-1,3 proc.), PZU (-1 proc.) i Lotosu (-1,4 proc

Odwrót na światowych giełdach?

Jak na razie wsparcie w okolicy 2340 punktów zadziałało - indeks WIG20 odbił się od tego poziomu i rozpoczął odrabiać straty. Jednak sytuacja na rynku jest bardzo niestabilna. Niedźwiedzie upodobały sobie akcje dużych banków: PEKAO SA i PKO BP oraz PKN Orlen i PGE. Byki z kolei próbują ciągnąć indeks

Przegląd prasy

dywidendy na akcję --Akcjonariusze AC SA zdecydowali o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję --Sąd oddalił apelację URE ws. zmiany kosztów osieroconych dla PGE GiEK Opole --Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA spadło do 74,8% w

Przegląd informacji ze spółek

mają sięgnąć w tym roku wartości max. 10% przychodów bez efektu konsolidacji Netii, podała spółka prezentacji. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) jest już prawie zdecydowana na zakup od Prairie Mining spółki Karbonia mającej koncesję wydobywczą w kopalni Dębieńsko, wynika z

Przegląd informacji ze spółek

30% akcji Mediatela, wynika z dwóch odrębnych komunikatów spółki. Polskie Koleje Państwowe SA (PKP) oraz TriGranit Holding Limited złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, którego celem będzie

Przegląd informacji ze spółek

, warta 35,57 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na dostawę 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) dla SKM Trójmiasto, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2015 roku przez GK LPP SA wyniosły ok

Przegląd informacji ze spółek

akcję, podała spółka. Robyg wyemitował w ramach oferty prywatnej 300 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości emisyjnej 30 mln zł, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na

Przegląd prasy

zysku w III kw. 2015 r. wg analityków --Atal wyemitował obligacje serii I i J o łącznej wartości nom. 18 mln zł --Solar Company zwiększyło r/r skonsolidowane przychody do 13,9 mln zł w X --PKP SA sprzedały 6 dawnych

Przegląd informacji ze spółek

netto za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję, podała spółka. Grupa Kruk nabyła w I kw. 2015 r. wierzytelności w Polsce i za granicą o łącznej wartości nominalnej 511 mln zł wobec 1,02 mld zł rok wcześniej, podała spółka

Przegląd prasy

. prób wyłudzeń kredytów na kwotę 67,3 mln zł --Izo-Blok zadebiutuje na rynku głównym GPW w piątek --Grupa Pragma Inkaso zwiększyła wartość pozyskanych wierzytelności o 25% w I kw. --PKP SA ma dobrą kondycję finansową

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzeniu o przeznaczeniu 7,38 mln zł z zysku za 2016 r., wynoszącego 11,17 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,65 zł na akcję, podano w uchwałach walnego zgromadzenia. Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych udzielił patentu Pharmenie na zgłoszenie patentowe nr 15

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała Edwarda Szlęka na stanowisko prezesa VIII kadencji, podała spółka. Grupa kapitałowa PGNiG sprzedała 7,6 mld m3 gazu ziemnego w I kw. 2015 roku wobec 4,88 mld m3 rok wcześniej. Wydobycie

BZ WBK bierze Kredyt Bank. Złoty pręży muskuły

Rises to One-Year High Godz. 15:45 Amerykańskie indeksy wystartowały na plusach, ale sa one na tyle małe, że trudno podejrzewać Amerykanów o nadmierny optymizm. słabe dane z gospodarki ostudziły zapał do kupowania akcji

Przegląd prasy

referendum strajkowe w sprawie posiłków profilaktycznych --Marketplanet jest zainteresowany kupnem spółek z sektora handlu elektronicznego --AC SA rekomenduje 2,3 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --BPM Capital utworzył fundusz

Przegląd prasy

--Tauron zwiększył produkcję energii o 8,2% r/r do 16,6 TWh w 2015 r. --Strata netto Taurona wyniosła 2,88 mld zł w IV kw. wobec zysku rok wcześniej --Zysk netto AC SA wzrósł r/r do 28,62 mln zł w 2015 r. --PZU nabędzie

Dane z USA wykorzystane do realizacji zysków. KGHM podciągnął WIG20

zyskuje 0,46 proc. ale tracą indeksy grupujące małe i średnie firmy. Finalizacja umowy przejęcia Quadry FNX przez KGHM Polską Miedź SA spodziewana jest 5 marca, podała w środę kanadyjska firma (Reuters). Akcje miedziowej spółki drożeją 3,35 proc. 14.31

Przegląd informacji ze spółek

obecną nie otrzymała od żadnego z nich formalnego żądania wykonania opcji put, poinformował wiceprezes ds. ekonomicznych Robert Kozłowski. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) skupia się obecnie na odzyskaniu rentowności, a ewentualną emisję akcji może rozważyć dopiero po

Po porozumieniu w Grecji, USA kończy dzień na plusie

obniżył rekomendację dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) do "sprzedaj" z "trzymaj" i cenę docelową dla akcji tej firmy do 94 z 97 złotych, podał w poniedziałek bank, w raporcie datowanym na 10 lutego. W osobnym raporcie także z 10 lutego Societe

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews Hawk-e : Spółka z grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) - stworzy system zarządzania lotami na potrzeby rozwoju rynku usług świadczonych przez bezzałogowe statki powietrzne, podała grupa. Spółka zawarła umowę z Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

OPTeam : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił zgody na nabycie przez Polskie ePłatności akcji spółki PayUp. Polska, poinformował OPTeam. Źródło: ISBnews Legimi : Dokonało przydziału 2 400 sztuk obligacji zabezpieczonych, oprocentowanych, na okaziciela serii R o

Spadki na GPW. Przodował największy deweloper

największych banków: PEKAO SA (-4,36 proc.) i PKO BP (-3,45 proc.). Temu drugiemu nie pomogły nawet lepsze od oczekiwań wyniki finansowe. Pogarszające się nastroje na rynkach giełdowych nie przełożyły się na istotny spadek wartości złotego. Polska waluta osłabiła się wobec głównych

NBP przyniósł ulgę złotemu. Indeksy nie dały się zepchnąć w przepaść

akcje JSW. Dobrze radzą sobie też papiery PEKAO SA. 15.31 Dzięki interwencji BGK euro traci już ponad 2,5 proc. względem złotego! Inwestorzy gwałtownie skupują polską walutę. Więcej o interwencji: BGK

Przegląd prasy

mln zł w III kw. 2014 r. wobec zysku rok wcześniej --Zysk netto DM W Investments wzrósł r/r do 4,73 mln zł w III kw. 2014 r. --Zysk netto Mirbudu wzrósł r/r do 2,82 mln zł w III kw. 2014 r. --Zysk netto AB SA wzrósł r/r