wartość akcji energa operator

PKN Orlen złożył wniosek do KE w sprawie przejęcia kontroli nad Energą

początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną sztukę. Grupa PKN Orlen zarządza

Odpisy zw. z farmami wiatrowymi obciążą wyniki Energi za III kw. na 81,4 mln zł

Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - Energa zdecydowała o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w postaci farm wiatrowych. Łączny wpływ odpisów na skonsolidowane wyniki grupy za III kw. 2017 r. wyniesie 81,4 mln zł, podała spółka. "Zarząd

PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na akcje Energi do 8,35 zł za sztukę

. Na początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została wówczas określona na 7 zł za jedną sztukę. PKN Orlen zobowiązał się nabyć akcje

Prezes PKN Orlen: W ciągu 2 miesięcy przedstawimy plan synergii z Energą

ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została wówczas określona na 7 zł za jedną sztukę. W kwietniu br. PKN Orlen podwyższył cenę w wezwaniu do 8,35 zł

Energa może pozyskać ponad 3,2 mld zl z EBI na rozbudowę i modernizację sieci

rozbudowie i modernizacji sieci. Jego wartość to ponad 3,2 mld zł" - powiedział wiceminister Witold Słowik, cytowany w komunikacie. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii

Prezes PKN Orlen: Decyzja ws. sposobu realizacji Ostrołęki C - w ciągu miesiąca

ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została wówczas określona na 7 zł za jedną sztukę. W kwietniu br. PKN Orlen podwyższył cenę w wezwaniu do 8,35 zł

Energa chce zakończyć budowę kotłowni i silników gazowych w Kaliszu w 2022 r.

Kaliszu. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,35 GW. Jej

Energa wyemituje euroobligacje o wartości minimum 250 mln euro w I kw. br.

Warszawa, 20.02.2017 (ISBnews) - Energa Finance AB - spółka zależna Energi - przeprowadzi publiczną subskrypcję i wyemituje euroobligacje o wartości minimum 250 mln euro w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) w I kw. br., podała spółka

W wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na 331 313 082 akcji

wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została wówczas określona na 7 zł za jedną sztukę. W kwietniu br. PKN Orlen podwyższył cenę w wezwaniu do 8,35 zł. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i

Energa: Cena w wezwaniu PKN Orlen odpowiada wartości godziwej

wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną sztukę. Data zakończenia przyjmowania zapisów została wyznaczona na na 9 kwietnia 2020 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia zarówno akcji

Energa: Księga popytu euroobligacji na 300 mln euro zamknięta z ceną 98,892%

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Księga popytu dotycząca euroobligacji o wartości 300 mln euro Energa Finance AB (publ) w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (program EMTN) została zamknięta z ceną emisyjną 98,892%, podała Energa

Energa: Planowane wdrożenie CCGT Grudziądz w 2024-2025, CCGT Gdańsk w 2025-2026

2020 r., projekt Smart Grid (65,9 mln zł z planowanych 212 mln zł). Uwzględniono także projekt budowy Elektrowni Ostrołęka C, który jest w trakcie konwersji. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim

Energa miała 490 mln zł zysku EBITDA, wynik netto - 827 mln zł w II kw.

charakterze niegotówkowym, m.in. odpisu na aktywach wytwórczych Energa Elektrownie Ostrołęka SA, odpisu aktualizującego wartość pożyczek udzielonych spółce Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. oraz rezerwy na rozliczenia dotychczasowej realizacji projektu Ostrołęka C" - dodano

PKN Orlen chce mieć docelowo 100% udziałów w Enerdze

. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została wówczas określona na 7 zł za jedną sztukę. W kwietniu br. PKN Orlen podwyższył cenę w wezwaniu do 8,35 zł. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu

Arcus wezwał Energę-Operator do zapłaty ponad 174 mln zł

odpowiedzialność za brak zapłaty za wykonane prace dodatkowe. Powyższe działania i zaniechania rzutowały następnie na proces prowadzenia przez spółkę działalności gospodarczej, przekładając się na konkretną wartość utraconego zysku spółki. Powyższe stanowi podstawę odpowiedzialności Energa-Operator za szkody

Energa uruchomiła farmę wiatrową w Przykonie o mocy 31 MW

koncern gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych

PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energi

. "Z zadowoleniem przyjęliśmy pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą zgody na zakup akcji Grupy Energa. Dzisiaj jesteśmy krok dalej w realizacji strategicznego celu, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki

Energa uwzględnia przejęcia w swojej strategii, również zagraniczne

w odniesieniu do modeli biznesowych). Dodatkowo na bieżąco będzie monitorowany rynek pod kątem identyfikacji potencjalnych celów transakcyjnych w obszarze łańcucha wartości Grupy Energa" ? czytamy w komunikacie. Wszelkie działania inwestycyjne prowadzone przez Grupę

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C

2020 r. wynosi 5% i jest to mierzone relacją zrealizowanych i opłaconych zadań w stosunku do łącznej wartości projektu, wyjaśnia Energa. Podpisane porozumienie nie ma wpływu na obowiązywanie dotychczasowych porozumień w sprawie finansowania projektu, o których spółki

Energa dokonała odpisów aktualizujących na łączną kwotę 247 mln zł

sierpnia 2016 roku" ? czytamy dalej. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na

Energa-Operator ma szansę na 140 mln zł dofinansowania z UE na przebudowę sieci

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Projekt Energi-Operator o wartości 174,5 mln zł znalazł się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i może dostać 140 mln zł dofinasowania z UE, podała spółka. Energa-Operator jest pierwszym

Konsorcjum Arcus złożyło pozew ws. 174,11 mln zł odszkodowania od Energi

Czeredys wskazał, że wartość szkody odnotowanej przez konsorcjum stale rośnie. "Zarząd Arcus S.A. [?] powziął wiedzę o wniesieniu przez pełnomocnika procesowego emitenta pozwu do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy przeciwko Energa-Operator S.A. z siedzibą w

Energa miała 952 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2019 r.

pogorszenia przyszłych przepływów spółki PGG, spółka Energa Kogeneracja Sp. z o.o. sprawująca nad nią współkontrolę, na podstawie wyceny wartości godziwej przeprowadzonej przez zewnętrznego doradcę zidentyfikowała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu 15,32% akcji PGG do

Energa dokona odpisów wysokości 304,6 mln zł w sprawozdaniu grupy za I kw. br.

Warszawa, 11.04.2016 (ISBnews) - Energa zidentyfikowała przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej aktywów grupy za I kw. br. i zdecydowała o rozpoznaniu w Segmencie Wytwarzania odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych na łączną kwotę

Energa ma umowę na dostawy węgla z PGG do Elektrowni Ostrołęka B do 2030 r.

Warszawa, 27.12.2016 (ISBnews) - Energa Elektrownie Ostrołęka, spółka zależna Energi, zawarła umowę na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B z Polską Grupą Górniczą (PGG), podała Energa. Szacunkowa wartość umowy, która uwzględnia cenę węgla wraz z transportem, wynosi 1,26 mld

PGNiG bierze kredyt na drogi gaz. W banku byłego prezesa PGNiG

pożyczkę od państwa (z tzw. funduszu COVID-19, czyli z obligacji emitowanych przez BGK, ale też zasilonego zyskiem z NBP). Kwota tych pożyczek nie może być większa niż 20 mld zł. Poza tym Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła odkupić gaz od PGNiG o wartości 6 mld zł. Ale tamte środki były

Energa zaktualizuje w tym roku strategię i kierunki rozwoju

zwiększaniu udziału w wysokosprawnej kogeneracji" - napisał także Kaśków. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki

Energa dokonała odpisu aktualizującego wartość El. Ostrołęka B na 132 mln zł

marca 2017 roku, czytamy dalej. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW

Przegląd informacji ze spółek

. Wing - węgierska spółka działająca w sektorze nieruchomości - zawarła przyrzeczoną umowę zakupu pakietu ok. 56% akcji Echo Investment, podało Echo. Energa zdecydowała o rozpoczęciu procesu sprzedaży wybranych aktywów ciepłowniczych zarządzanych przez spółkę Energa Kogeneracja

Roman Pionkowski zastąpi Waldemara Kamrata w RN Energi na wniosek MSP

dzieli się na 414 067 114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł. Skarb Państwa ma w nim 51,52% udziału. Udział SP w głosach na walnym zgromadzeniu wynosi 64,09%. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci

Energa szacuje, że miała 439 mln zł skons. EBITDA w III kw. 2016 r.

listopada br." - czytamy dalej. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW

Energa: Negatywne czynniki obniżą EBITDA o mniej niż 300 mln zł w 2016 (aktual.)

największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2014 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW. (ISBnews)

Energa: Negatywny wpływ WACC na EBITDA nie przekroczy 300 mln zł w 2016 r.

największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2014 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW. (ISBnews)

Pięć kręgów energetycznego wtajemniczenia - to oni trzymają rękę na kurkach z paliwem i gazem. W sieci (nie tylko) Obajtka i Sasina

. A dwa miesiące później został szefem biura audytu w koncernie Energa, w którym fotel prezesa objął właśnie Daniel Obajtek. Od połowy 2017 r. Jasiński jest wiceprezesem spółki Energa-Operator.  W 2007 r. pracę w CBA tworzonej przez Mariusza Kamińskiego podjęła Adrianna Sikorska, wcześniej

Przegląd informacji ze spółek

w wysokości 13,4 mln zł w I półroczu 2020 roku, podała spółka. Zarząd British Automotive Holding (BAH), na podstawie przeprowadzonej procedury szacowania wysokości wartości akcji spółki zależnej British Automotive Polska (BAP) oraz wysokości odpisów aktualizujących, podjął

Energa rozwiązała 110 mln zł odpisu w Elektrowni Ostrołęka

. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW. (ISBnews)

LW Bogdanka sprzeda węgiel Elektrowni Ostrołęka za 134 mln zł netto w 2017-2019

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego z Energa Elektrownie Ostrołęka ? spółką zależną Energi ? który wydłuża jej obowiązywanie do końca 2019 r. i określa wartość dostaw w latach 2017 ? 2019

Przegląd informacji ze spółek

akcji. Cena oferowana w wezwaniu to 3,55 zł za akcję. Udział Energi w stracie netto Polskiej Grupy Górniczej (PGG) za 2019 r. w kwocie -65 mln zł obniży skonsolidowany zysk netto bez wpływu na EBITDA, podała Energa. Novaturas osiągnął 8,7 mln euro

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld

Przegląd informacji ze spółek

klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Łączna wartość zawartych umów to 77,4 mln zł. Grupa IMS będzie rekomendować wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok, przeznaczając na ten cel kwotę do 6,28

Energa celuje EBITDA na poziomie 2,4 mld zł w 2020 r. i 3,0 mld w 2025 r.

Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 roku, stwierdzono w informacji. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje

Morawiecki: Przejęcia realizowane przez PKN Orlen powinny dać 20 mld zł EBITDA

transakcja to kolejny krok - po wykupie akcji Grupy Energa i warunkowej zgodzie Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos - w budowaniu silnego multienergetycznego koncernu. Wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej, polskiej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i znaczącej pozycji

Morawiecki: Przejęcia realizowane przez PKN Orlen dać 20 mld zł EBITDA

transakcja to kolejny krok - po wykupie akcji Grupy Energa i warunkowej zgodzie Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos - w budowaniu silnego multienergetycznego koncernu. Wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej, polskiej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i znaczącej pozycji

LW Bogdanka sprzeda węgiel Elektrowni Ostrołęka za 404 mln zł netto w 2018-2022

koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Grupa Energa to trzeci największy operator

Energa miała wstępnie 502 mln zł skonsolidowanej EBITDA w IV kw. 2016 r.

oraz o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych, przypomniano także. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015

Energa i jej obligatariusze porozumieli się ws.zmiany warunków emisji obligacji

wyemitowane obligacje, (łącznie 100 000 sztuk o wartości nominalnej 10,0 tys. zł każda) oraz oddali głosy za zmianą warunków emisji zaproponowaną przez spółkę" - czytamy dalej. Energa zawarła umowę ustanawiającą program emisji obligacji krajowych w kwocie 4 mld zł z bankami

Przegląd informacji ze spółek

inwestycję w IAI poprzez objęcie 51% udziałów w spółce IdoSell kontrolującej 100% akcji IAI, podano w komunikacie. Globalworth Poland Real Estate postanowiła wypłacić dywidendę zaliczkową, o wartości 0,08 euro na jedną akcję, podała spółka. Po przekazaniu

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Energi po 7 zł/szt., zapisy ruszą 31 I

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną sztukę, podał koncern

Z kancelarii reprezentującej Gazprom, z Ostrołęki, z Solidarnej Polski - sieć menedżerów Obajtka już oplata PGNiG

; Transakcja zapowiadana przez Daniela Obajtka będzie więc prywatyzacją i to jedną z największych od dziesięcioleci. Bo obecnie giełdowa wartość PGNiG wynosi ok. 36 mld zł i jest większa od kapitalizacji Orlenu wynoszącej 27,5 mld zł. Na odkupienie ponad połowy akcji PGNiG firma kierowana przez Obajtka

Energa, Enea, PGE i PGNiG obejmą po 37,5 mln akcji Polimeksu

łącznie 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł każda, po cenie emisyjnej 2 zł, podały spółki. Akcje emitowane są przez Polimex w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 300 mln zł. Na podstawie umowy każdy z inwestorów zobowiązał się

Strata netto Energi wyniosła 127 mln zł w II kw. 2016 r.

. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 836 mln zł wobec 896 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do

RN odwołała prezesa Energi, p.o. prezesa został R. Pionkowski

. W ub. tygodniu na mocy decyzji ministra skarbu, ze składu rady nadzorczej Energi odwołany został Waldemar Kamrat, a powołany do niej - Roman Pionkowski. Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 4 521 612 884,88 zł i dzieli się na 414 067 114 akcji o wartości nominalnej

Przegląd informacji ze spółek

. Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji deweloperskiej i pozwoli na budowę około 150 lokali mieszkalnych. Energa zdecydowała o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów wiatrowych oraz fotowoltaicznych w Linii Biznesowej Wytwarzania na łączną kwotę 145,4

Przegląd informacji ze spółek

wartość umowy w pierwszym roku wynosi 147,9 mln USD (ok. 569,3 mln zł). Aktualnie obowiązująca umowa na sezon Zima 2019/2020 została aneksowana do kwoty 31,4 mln USD (ok. 120,8 mln zł). W należącej do Grupy Energa Elektrowni Ostrołęka doszło do rozszczelnienia chłodnicy oleju

Przegląd prasy

. obligatariuszom 27% należności głównej w 16 ratach i umorzyć odsetki. Spółka proponuje, by cena emisyjna akcji, które zostaną wyemitowane w ramach konwersji części wierzytelności wynosiła 0,05 zł, wynika z dokumentu. --Rafako, po podpisaniu umowy w konsorcjum z Energa Serwis na budowę

Przegląd informacji ze spółek

daje 0,25 zł na jedną akcję, podała spółka. PBDI - spółka w 90% zależna od Erbudu - podpisała umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznych z 21 spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power. Łączna wartość kontraktów wynosi 37,21 mln zł netto, podał Erbud

Przegląd informacji ze spółek

PCC Exol proponuje przeznaczenie kwoty 6,899 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 0,04 zł na jedną akcję, podała spółka. Energa zidentyfikowała przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej aktywów grupy za I kw. br

Przegląd informacji ze spółek

miejsce Tomasza Króla na stanowisko członka zarządu, podała spółka. PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę, podał

Przegląd informacji ze spółek

inicjatywy, której celem jest globalne ograniczanie negatywnego wpływu branży odzieżowej na środowisko naturalne - "Zero Discharge of Hazardous Chemicals" (ZDHC), podała spółka. Energa Operator - spółka zależna Energi - podłączył ponad 12,5 tys. mikroinstalacji w II kw

Zysk netto Energi wzrósł r/r do 190 mln zł w III kw. 2016 r.

operacyjnej Grupy Energa w III kwartale 2016 r. wzrósł w stosunku do III kwartału ub. r. o 41 mln zł - do 313 mln zł, a wynik netto zwiększył się do 190 mln zł, ze 168 mln zł rok wcześniej. Na zwiększenie wyniku operacyjnego i netto wpłynęło rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w

Zysk netto Energi spadł r/r do 73 mln zł w IV kw. 2016 r.

. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła na koniec 2016 roku ok. 1,3 GW. Akcje spółki od

Przegląd informacji ze spółek

tj. obligatariuszom 27% należności głównej w 16 ratach i umorzyć odsetki. Spółka proponuje, by cena emisyjna akcji, które zostaną wyemitowane w ramach konwersji części wierzytelności wynosiła 0,05 zł, wynika z dokumentu. Rafako, po podpisaniu umowy w konsorcjum z Energa

Energa ma umowę dostaw węgla z PGG do planowanej elektrowni Ostrołęka C

bloku Ostrołęka C, podsumowano w informacji. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są

Przegląd informacji ze spółek

Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla realizowanego przez O.G.P. Gaz-System zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń zam. 3 o długości około 64 km, podały spółki. Wartość

Energa i Enea mają list intencyjny ws. budowy bloku C w Elektrowni Ostrołęka

(dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii

Przegląd informacji ze spółek

. Bank Pekao przygotował propozycję Pożyczki Ekspresowej SMEX dla małych i średnich firm z uproszczonymi procedurami i zdalną obsługą, podał bank. Play wprowadza ofertę promocyjną w ramach akcji ZostańwDomu z elementem grywalizacyjnym, podał operator

Przegląd informacji ze spółek

budowanych na potrzeby projektu Baltic Pipe, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi ok. 2,3 mln euro. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wydały na wniosek spółki projektowej Elektrownia Wiatrowa Baltica - 1, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), warunki

Przegląd informacji ze spółek

za uzgodnioną wartość około 76,4 mln euro, podała spółka. CCC ogłosił przymusowy wykup od akcjonariuszy mniejszościowych wszystkich posiadanych przez nich akcji Gino Rossi pod cenie 0,55 zł za sztukę, podał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jako podmiot pośredniczący

Przegląd informacji ze spółek

Novaturas odnotował 1,89 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,59 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje

Przegląd informacji ze spółek

Home Broker i stwierdziła konieczność spisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 15 867 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2019 o kwotę 15 867 tys. zł, podała spółka. Termin przyjmowania zapisów na akcje BSC Drukarni

Przegląd prasy

inwestycji deweloperskiej i pozwoli na budowę około 150 lokali mieszkalnych. --Energa zdecydowała o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów wiatrowych oraz fotowoltaicznych w Linii Biznesowej Wytwarzania na łączną kwotę 145,4 mln zł. Szacowany wpływ odwrócenia ww

Przegląd informacji ze spółek

systemów roweru miejskiego, których operatorem jest Nextbike lub spółki od niego zależne, w miastach na terenie Polski, w których systemy zostały wdrożone na dzień zawarcia aneksu lub zostaną wdrożone po tym terminie. Lubelski Węgiel Bogdanka dokonała wykupu 750 obligacji serii

Przegląd prasy

zarażonych sięgnęła 44 416 --Grow Uperion pozyskał 0,5 mln zł w II transzy emisji akcji, łącznie 1 mln zł --Energa Kogeneracja rozpoczyna inwestycje w Elblągu o wartości ok. 250 mln zł --Ovid Works zadebiutuje na NewConnect 31

Przegląd prasy

pozostanie '30-krotność' --Enea Operator wdrożyła algorytm, który ma ograniczyć straty w transformatorach --Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 5% r/r do 757 w I-III kw. --Kernel wyemitował obligacje o wartości

Przegląd informacji ze spółek

do wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i zawiesił z dniem 23 grudnia wykonanie decyzji Komisji Europejskiej (KE), dotyczącej zwolnienia operatora gazociągu Opal z zasady dostępu strony trzeciej, poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Energa

Przegląd informacji ze spółek

., podała instytucja. Odwołano publikację wstępnych wyników skonsolidowanych. OEX zrealizował transakcję nabycia akcji Archidoc, podała spółka. Łączna cena transakcji wraz z dopłatami nie przekroczy 52 mln zł. Energa Obrót złożyła najkorzystniejszą

Przegląd prasy

--Henryk Sobierajski zrezygnował ze stanowiska prezesa ZE PAK --Amerykański WP Engine otwiera ośrodek badawczo - rozwojowy w Krakowie --Energa Operator przyłączyła blisko 7 tys. mikroinstalacji w I kw. 2020 r. --EFL: 82,5

Przegląd prasy

spółce IdoSell kontrolującej 100% akcji IAI, podano w komunikacie. --Globalworth Poland Real Estate postanowiła wypłacić dywidendę zaliczkową, o wartości 0,08 euro na jedną akcję, podała spółka. --Po przekazaniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30 mln akcji serii AB, wynika z

Przegląd informacji ze spółek

Neuca nabyła, realizując ogłoszoną w czerwcu ofertę zakupu akcji własnych, 150 tys. walorów, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski mBanku. Braster podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Gysgy Reha Kft. z siedzibą na Węgrzech, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Energa jako pierwsza w Polsce wdroży technologię polegającą na instalowaniu paneli fotowoltaicznych na wodzie, podała spółka. Moc zainstalowana planowanej inwestycji będzie wynosić ok. 0,5 MW. Celon Pharma pozytywnie zakończyła procedurę rejestracyjną

Przegląd informacji ze spółek

Operator i Energa Operator porozumienie dotyczące współpracy sektora energetycznego na rzecz zwiększenia cyberbezpieczeństwa kraju, poinformował Tauron. Moody's Investors Service obniżył perspektywę ratingu depozytów mBanku do negatywnej ze stabilnej i podtrzymał tę ocenę

Przegląd informacji ze spółek

Energa-Operator złożył w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy pozew wzajemny przeciwko Arcus S.A. oraz T-matic Systems S.A., w którym Energa dochodzi od pozwanych, solidarnie, zapłaty kwoty 157,06 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 2 listopada

Przegląd informacji ze spółek

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje New World Resources z obrotu giełdowego od 13 grudnia, podała spółka. Członkowie zarządu Klabater - Michał Gembicki i Robertem Wesołowskim - zawarli ze spółką umowy lock-up

Wielka awaria w Enerdze. Pomoże pielęgniarka w radzie nadzorczej?

nadzorczej spółki Energa-Operator. Czy można się dziwić, skoro sama pisała w swojej reklamie wyborczej, że "nie umie stać bezczynnie, gdy Polska zmierza w złym kierunku"? Wyjątkowe zdjęcia prosto z USA. Tak pięknie wyglądały polskie miasta przed I wojną światową

Przegląd informacji ze spółek

zapłaty przez Energa-Operator łącznej kwoty 174,11 mln zł tytułem naprawienia szkody poniesionej przez Arcus, poinformowała spółka. Przedmiotem wezwania jest również żądanie zaprzestania nieuprawnionych działań i zaniechań Energa-Operator dotyczących umów realizacyjnych oraz zaistniałego pomiędzy stronami

Przegląd prasy

64,2 mln zł aktualizującego wartość akcji BAP --Alior Bank dokonał odpisu na 676 mln zł, co wpłynie na wynik w I poł. 2020 r. --AC SA miało 18,07 mln zł zysku netto, 26,8 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r. --Play sfinalizował

Energa i Enea ogłosiły przetarg na generalnego wykonawcę Elektrowni Ostrołęka C

nabyciu przez Eneę akcji spółki celowej (tj. Elektrownia Ostrołęka SA) do realizacji projektu. Wniosek w tej sprawie został już złożony do Urzędu. Energa i Enea podpisały we wrześniu list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji

Przegląd prasy

% --THC SICAV-RAIF nabył 13 378 017 akcji Radpolu w wezwaniu --MR: Mamy o 41,8 tys. więcej aktywnych firm w CEIDG niż w marcu br. --Energa Operator rozpoczyna budowę magazynu energii o mocy 1 MW w Czernikowie --Analizy.pl

Przegląd prasy

brudnych technologii --TMR będzie operatorem 18-dołkowego (pełnowymiarowego) pola golfowego na wschodzie Czech ISBnews --Ciech ma porozumienie z IKS Solino dot. budowy rurociągu solankowego --PGE

Przegląd prasy

akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 akcja i nie większej niż 220 000 akcji, podała spółka. Zarząd ustalił maksymalną cenę emisyjną akcji serii D na kwotę 25 zł. --Plany Ronsona na 2019 r. obejmują sprzedaż ok

Przegląd informacji ze spółek

akcji Rafako, podała spółka. Stelmet, w związku z zakończeniem testów na utratę wartości aktywów trwałych podjął decyzję o dokonaniu odpisu w kwocie 19,5 mln zł w wyniku obniżenie wartości bilansowej spółki zależnej UK Investment , a także w spółce Grange Fencing Ltd. na kwotę

Przegląd informacji ze spółek

14 października 2019 r. o emisji akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora. Cena emisyjna jednej nowej akcji wyniesie 62 zł, a łączna cena emisyjna za wszystkie nowe akcje wyniesie 218 407 700 zł, wynika z projektów uchwał na NWZ. Inter Cars postanowił zakończyć

EuroRating nadał ratingi spółkom: Cyfrowy Polsat, Enea i Energa

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - EuroRating nadał oceny ratingowe trzem spółkom, których akcje po piątkowej sesji GPW weszły w skład indeksu WIG20 - Cyfrowemu Polsatowi rating BB- z perspektywą stabilną, Enei - BBB z perspektywą stabilną i Enerdze - BBB z perspektywą stabilną

Przegląd prasy

gospodarczy Polski spowolni do 3,2% w 2020 r. --Energa Operator przyłączyła 18 tys. mikroinstalacji w 2019 r. --LT Capital zainwestował w spółkę Husarnet --MK pracuje nad polityką klimatyczną, częściową 'zmianą wektorów' polityki

Przegląd informacji ze spółek

zmagających się z pandemią koronawirusa, podała spółka. Akcja jest współkoordynowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Drugi samolot ze sprzętem i materiałami medycznymi z Chin kupionymi przez KGHM Polska Miedź wyląduje w Warszawie 31 marca. Łączna wartość dwóch transportów to

Przegląd informacji ze spółek

to 14,36 mln zł netto. Projekt Energi-Operator o wartości 174,5 mln zł znalazł się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i może dostać 140 mln zł dofinasowania z UE, podała spółka. Energa-Operator jest pierwszym