wartość akcji boryszew

Spółki z Grupy Boryszew mają przedwstępną umowę sprzedaży aktywów aluminiowych

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Boryszew, SPV Boryszew 3 oraz Impexmetal Holding zawarły warunkową przedwstępną umowę sprzedaży aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w Koninie tj. sprzedaży 190 mln akcji, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki

Impexmetal: Wszystkie akcji Alchemii objęte squeeze-outem zostały nabyte

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu 2 618 926 akcji Alchemii, ogłoszone przez Impexmetal - w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew, podała spółka

Boryszew: Sprzedaż Impexmetalu może zostać sfinalizowana w III kw. 2020 r.

standardowej korekcie wartości przedsiębiorstwa spółki, uzgodnionej przez strony umowy na 938 mln zł, o wartości m.in. długu netto, kapitału obrotowego netto, przedpłaconych nakładów inwestycyjnych i innych korekt wynikających z warunków transakcji, podano wówczas. Grupa Boryszew

Impexmetal ogłosił przymusowy wykup 2,62 mln akcji Alchemii po 4,8 zł za szt.

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Impexmetal - w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew - ogłosił przymusowy wykup 2 618 926 akcji Alchemii po 4,8 zł za akcję, podała spółka. "Spółka

Boryszew miał 87,98 mln zł straty netto, 414 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

sprzedaży akcji Impexmetal Aluminium Konin ze szwedzką spółką Gränges. Jej zamknięcie zaplanowane jest w drugiej połowie bieżącego roku. Podjęte kroki umożliwią Grupie Boryszew poprawę wskaźników finansowych oraz kontynuowanie rozwoju wszystkich segmentów spółki, zapewniono

Boryszew przygotowuje nowy program inwestycyjny dla Impexmetalu

produkcyjnych wyrobów walcowanych do 100 tys. ton/ rocznie" - czytamy w raporcie półrocznym Boryszewa. Boryszew posiada 57,91% akcji Impexmetalu. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 19 II o umorzeniu 10,06 mln akcji

spółki następuje poprzez umorzenie 10 060 000 akcji spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 40 groszy każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 4 024 000 zł nabytych w celu umorzenia" - czytamy w projektach. Podano także, że umorzeniu ulegają akcje własne nabyte

Przegląd prasy

bankami ws. umowy restrukturyzacyjnej --KNF wyraziła zgodę na wycofanie akcji Baltony z obrotu na GPW 15 VII --Grupa Boryszew utrzyma na stałe produkcję płynów dezynfekcyjnych --Grupa Boryszew zmniejszy zatrudnienie w II

Alchemia: Wezwanie nie wpłynie na dotychczasową działalność, cena jest godziwa

, że w jego ocenie cena akcji proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki" - napisano także. 11 stycznia Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis - jako porozumienie - ogłosili wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii

Przegląd prasy

--Boryszew chce utrzymać w kolejnych latach poziom nominacji na nowe projekty --Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie 3,07 zł na akcję dywidendy --Dom Development wprowadził do oferty 225 lokali w ramach Mariny Mokotów

Przegląd informacji ze spółek

) wyraziła zgodę na wycofanie akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona z obrotu na rynku regulowanym z dniem 15 lipca 2020 r., podała spółka. Grupa Boryszew zmniejszy zatrudnienie w II kwartale 2020 roku, szczególnie w segmencie motoryzacji, który najbardziej ucierpiał w

Impexmetal dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 23,5 mln zł

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Impexmetal podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji spółki stowarzyszonej Alchemia w kwocie wynoszącej ok. 23,5 mln zł, poinformowała spółka. Odpis zostanie ujęty w jednostkowym oraz skonsolidowanym

Impexmetal miał wstępnie 141,6 mln zł zysku netto w 2018 r.

, - wyższe o ok. 20 mln zł wpływy z dywidend, - rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów finansowych" - czytamy w komunikacie. Impexmetal podał, iż szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez spółkę i grupę

GPW zaprezentowała portfel indeksu WIG-ESG

Poland, Kruk, Alior Bank, Amrest, Play, Kęty, Bank Handlowy, JSW, GTC, InterCars, Grupa Azoty, Eurocash, Budimex, Energa, Kernel, Enea, Tauron, Famur, Comarch, LC Corp, Wirtualna, 11bit, Echo Inv., GPW, PKP Cargo, VRG, Ciech, Benefit Systems, Orbis, Mabion, Amica, Forte, LiveChat, Bogdanka, Boryszew

Przegląd informacji ze spółek

dotychczas były realizowane przez firmy konkurencyjne, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Łączna wartość projektów, nad których pozyskaniem grupa pracuje to ok. 600 mln euro. Boryszew analizuje możliwość relokowania zakładu z segmentu motoryzacyjnego, znajdującego się w Chinach i

Przegląd informacji ze spółek

Mirbud. W wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Impexmetalu, ogłoszonym przez Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew, zawarto transakcje, których przedmiotem było 46 776 642 akcji, podał Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot

Przegląd prasy

zgodę RN na sprzedaż Carcade oraz nabycie akcji Idea Bank Białoruś --Boryszew miał 15,61 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w III kw. 2019 r. --RN PKN Orlen zgodziła się na budowę instalacji Visbreakingu w zakładzie w Płocku

Przegląd informacji ze spółek

Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) z 8 października 2018 r. dotyczącego podwyższenia kapitału własnego Sfinksa w drodze emisji akcji o kwotę nie niższą niż 5,5 mln zł w ustalonym terminie tj. do 31.12.2018 r., podała spółka. Oferta Budimeksu o wartości 249 685 023 zł netto została

Przegląd prasy

netto, 2,17 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r. --Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydują 25 VI o 0,93 zł dywidendy na akcję --Obligacje Cyfrowego Polsatu o wartości 1 mld zł wejdą na Catalyst w piątek --Artifex Mundi

Impexmetal zawarł umowy na dostawę walcarki zimnej za ok. 115 mln zł

w ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem NCBiR ze środków unijnych, obejmuje dostawę innowacyjnych części walcarki, które pozwolą na walcowanie specjalnych stopów aluminium przeznaczonych do przemysłu samochodowego, druga natomiast dotyczy dostaw pozostałych części maszyny. Łączna wartość

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Biomed-Lublin zawarł umowę objęcia akcji ze spółką Hurtap z siedzibą w Łęczycy. Umowa przewiduje objęcie 2 495 400 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję po cenie emisyjnej równej 1,03 zł za jedną akcję Biomed w zamian

Przegląd informacji ze spółek

na utratę wartości nakładów na prace rozwojowe, podała spółka. Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali w trakcie walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, podał bank. Mercor zdecydował o zakończeniu procesu przeglądu

Przegląd informacji ze spółek

nie zrealizuje badań bezdechu sennego w USA. Boryszew uruchamia w zakładzie w Koninie, funkcjonującym w segmencie Metale, program inwestycyjny o wartości 430 mln zł, który będzie realizowany w latach 2019-2022, poinformował prezes Piotr Lisiecki

Przegląd prasy

KNF na wycofanie akcji z obrotu na NewConnect od 5 czerwca --Konsorcjum Stali ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW od 18 czerwca --Indykpol ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW od 11 czerwca

Przegląd informacji ze spółek

kolejnych kwartałach będą oscylować wokół poziomu 400 mln zł, zaś wskaźnik koszty do dochodów (C/I) na koniec br. poprawi się do 41% wobec 42% poprzednio. Boryszew, Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 ogłosiły przymusowy wykup 10 700 617 akcji Impexmetal, stanowiących 5,63% kapitału

Przegląd informacji ze spółek

zwiększenia liczby członków zarządu z dotychczasowych pięciu do sześciu, poinformowała spółka. Emisja akcji serii L Qumaka o wartości nominalnej 30 mln zł, zrealizowana w ramach subskrypcji prywatnej doszła do skutku, poinformowała spółka. Grupa Trakcja

Przegląd informacji ze spółek

sytuacja rynkowa, w 2020 roku zapadnie decyzja o rozbudowie mocy produkcyjnych niektórych zakładów motoryzacyjnych Grupy Boryszew, zapowiedział prezes Piotr Lisiecki. Boryszew nie planuje w tym momencie skupu akcji własnych, poinformował prezes Piotr Lisiecki

Przegląd informacji ze spółek

aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w Koninie tj. sprzedaży 190 mln akcji, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki Impexmetal S.A., podał Boryszew. Kupującym jest szwedzka spółka Gränges AB, globalny dostawca walcowanych produktów aluminiowych. Transakcja będzie stanowiła

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii, stanowiących 14,62% głosów, po cenie 4,80 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. KGHM Polska Miedź przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów z tytułu zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie

Przegląd informacji ze spółek

Paribas 49 880 600 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, za łączną cenę emisyjną wynoszącą 3 250 000 000 zł jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I, podał bank. PMPG Polskie Media rozpocznie w IV kw. br. działania związane z

Przegląd informacji ze spółek

. zarząd będzie mógł dokładniej oszacować, o ile, poinformował dyrektor finansowy Michał Rakowski. Na razie spółka kontynuuje kluczowe inwestycje. Zarząd Radpolu ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej akcji, podała spółka

Impexmetal chce zwiększać udział produktów wysokomarżowych w miksie

działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

. Data Walk podpisał z inwestorami instytucjonalnymi umowy objęcia łącznie 327 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych przez spółkę w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Z emisji akcji

Przegląd prasy

% na zamknięciu w środę --Gobarto rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 r. --PZU i PFR bezpośrednio nabędą 32,8% akcji Banku Pekao --Zysk netto Gobarto wzrósł r/r do 24,67 mln zł w 2016 r

Przegląd informacji ze spółek

i kapitału zapasowego na dywidendę, co oznacza wypłatę 9,05 zł na akcję, podała spółka. Famur odnotował 65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 32,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Impexmetal miał 34,08 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2019 r.

czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dotyczący relacji długu netto do EBITDA (w jednym przypadku długu brutto do EBITDA), podała spółka. Wstępna

Impexmetal ma umowę na dostawy dla Mahle Behr za szac. 341 mln zł w l. 2017-2019

akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

14,39 mln zł na kapitał rezerwowy, wynika z projektów. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,4 zł. Boryszew podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółkach Grupy Boryszew Automotive Plastics (Grupa BAP) oraz pożyczek

Przegląd informacji ze spółek

Impexmetal złożyły - za pośrednictwem wskazanego podmiotu - do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez wskazany podmiot z grupy kapitałowej Boryszew akcji Hutmena, należących do wszystkich pozostałych

Przegląd informacji ze spółek

Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji nie wykupią w terminie obligacji serii F o wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Spółka nie wypłaci również odsetek od obligacji serii F i H. Nastąpiło rozliczenie wezwania na 46 776 642 akcji

Przegląd informacji ze spółek

zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 2,9% r/r do 627,6 mln zł w lutym 2020 r., podała spółka. Boryszew dokonał odpisu na utrata wartości firmy powstałej na rozliczeniu nabycia akcji Alchemia, ale mają one charakter księgowy i nie będą

Przegląd prasy

--MF: Zadłużenie SP spadło o 0,03% m/m do 978,716 mld zł w kwietniu --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło szac. o 0,3% m/m do ok. 976,1 mld zł w V --Boryszew rozliczył wezwanie na akcje Impexmetalu --Przychody Asbisu

Przegląd informacji ze spółek

. Spółki Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na wszystkie akcje Impexmetalu znajdujące się w wolnym obrocie, w cenie 4,25 zł za sztukę, podała spółka. Celem jest osiągnięcie 100% akcji spółki i wycofanie jej z giełdy. Zarząd Bowim

Przegląd prasy

. rozpocznie się 30 VIII --Alior Bank oczekuje, że koszt ryzyka wyniesienie 2,3%, a C/I 41% w 2019 r. --Boryszew ogłosił przymusowy wykup 5,63% akcji Impexmetalu po 4,25 zł za szt. --Awbud wniósł apelację od wyroku sądu w sprawie

Przegląd prasy

oraz zwiększenia liczby członków zarządu z dotychczasowych pięciu do sześciu, poinformowała spółka. --Emisja akcji serii L Qumaka o wartości nominalnej 30 mln zł, zrealizowana w ramach subskrypcji prywatnej doszła do skutku, poinformowała spółka

Przegląd prasy

2,4 zł dywidendy na akcję --Boryszew utworzył odpisy na wartość udziałów w Grupie BAP na 181,8 mln zł --Indeks WIG20 wzrósł o 3,95% na zamknięciu we wtorek --Fitch prognozuje spadek globalnego PKB o 4,6% w 2020 r

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka. Wartość oferty brutto wyniosła 53,8 mln zł. i2 Development zawarł 123 umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne w I kwartale br., czyli o 25% więcej licząc rok do roku, podała spółka. Boryszew i Impexmetal zamierzają ująć ryzyka

Przegląd prasy

mld zł rocznie wg gazety Parkiet --Problemy niektórych TFI przyczyniają się do spadku wartości indeksu sWIG80 Dziennik Gazeta Prawna --Mimo podpisania na targach w Kielcach kolejnych umów na

Przegląd informacji ze spółek

kopaliny towarzyszącej ze złoża "Bzie Dębina 1-Zachód", podała spółka. Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2051 r. Getin Noble Bank zawarł z Mercurius Dom Maklerski porozumienie w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy zlecenia zbycia akcji imiennych

Przegląd prasy

Comarchu zdecydowali o 1,5 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --NBP: Decyzyjne posiedzenie RPP odbędzie się 14 lipca --KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 7,6% r/r do 11,1 mld euro w I-IV br. --Boryszew mógł naruszyć

Przegląd prasy

. --Prezes Murapolu: Debiut giełdowy na pewno nie w 2019 roku --T-Mobile Polska wprowadzi w piątek ofertę konwergentną --GK Boryszew skupiła 25 446 149 akcji własnych za łączną kwotę 164,39 mln zł --PKP Cargo ma umowę z Enea

BGK udzieli Impexmetalowi kredytów na 130 mln zł, w tym 80 mln zł na inwestycje

polskich przedsiębiorstw, a tym samym przyczynianie się do wzrostu gospodarczego Polski. Bank Gospodarstwa Krajowego w ciągu ostatnich 3 lat udzielił polskim firmom finansowania o wartości sięgającej 30 mld zł, co pozwoli na realizację prawie 200 projektów inwestycyjnych, podano również

Polska stała się rynkiem rozwiniętym według FTSE Russell. Awans polskich spółek

nagłego zainteresowania inwestorów polskimi spółkami. I co warto podkreślić, znacznie spadł udział naszych akcji w samym indeksie FTSE: z 1,33 do 0,154 proc. Jest to wartość całkowicie marginalna.  - To jest na tyle mało, że jeśli są fundusze, które mają taki benchmark, to jest to zupełnie pomijalna

Przegląd informacji ze spółek

Mirosław Taras. W wyniku wezwania ogłoszonego przez Boryszew oraz spółki zależne SPV Boryszew 3, Impex-Invest i Impexmetal do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Hutmen, złożone zostało 160 zapisów na 4.700.754 akcje po 4.90 zł za 1 akcję, podała spółka. Podmiotem

Przegląd prasy

najniżej od 2009 r. Puls Biznesu --Bankowcy chcą, żeby nadzór zajął jasne stanowisko w kwestiach dotyczących kredytów w CHF Gazeta Wyborcza -- Wartość całego koszyka tzw. produktów FMCG - czyli

Przegląd informacji ze spółek

przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarła z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10 000 003,5 zł, podała spółka. Piotr Osiecki złożył dziś

Przegląd informacjji ze spółek

okresie styczeń-sierpień 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 476 mln zł i była wyższa o ok. 15%. Boryszew jest otwarty na akwizycje podmiotów branżowych, ale obecnie nie prowadzi żadnych "twardych" rozmów na ten temat, poinformował p.o. prezesa

Przegląd prasy

podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r. --Akcjonariusze BZ WBK zdecydują 17 maja o wypłacie 5,4 zł dywidendy na akcję --NWZ Work Service zdecydowało o emisji akcji serii X o wartości 20,5 mln zł

Przegląd prasy

budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną --Jaszuk z Alior Banku: Z raportu PFR Ventura wynika, że wartość transakcji na rynku fintech przekroczyła 1 mld zł, wcześniej było to 100-200 mln zł rocznie Parkiet

Przegląd informacji ze spółek

Boryszew 3, SPV Impexmetal oraz Impex-Invest, ogłosiły przymusowy wkup wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy 2 549 980 akcji (9,96% kapitału) spółki Hutmen po cenie 5,31 zł za sztukę, podał żądający. Obligacje serii H oraz I spółki Capital Park o łącznej

Przegląd informacji ze spółek

metodą półsuchą NID kotłów CKTI nr 1, 2 i 3 w Elektrociepłowni Janikowo", podał Mostostal Warszawa. Wartość umowy to 15,89 mln zł netto. Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Przegląd prasy

mogą nadal wpływać rozgrywki polityczne USA-Chiny --Kredyt Inkaso planuje emisję obligacji serii G1 o wartości nom. do 40 mln zł --LiveChat Software chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy wys. 0,6 zł/akcję --Asbis

Przegląd informacji ze spółek

. Impexmetal, spółka zależna Boryszewa, zdecydował o utworzeniu niepieniężnego odpisu aktualizującego wartość posiadanego przez siebie pakietu akcji spółki stowarzyszonej Alchemia w kwocie wynoszącej ok. 23,5 mln zł. Odpis w identycznej kwocie zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej

Przegląd prasy

wskazuje na początek spowolnienia gospodarczego wg analityków --Grant Thornton: Odsetek firm planujących podwyżki płac w 2019 r wzrósł do 36% --Hollywood chce zwiększyć wartość biznesu w Niemczech i Skandynawii --Wskaźnik PMI

Przegląd prasy

ISBnews --Indykpol: Piotr Kulikowski ponownie powołany na prezesa zarządu --JSW dostało koncesję na wydobycie ze złoża 'Bzie Dębina 1-Zachód' --Getin Noble Bank rozwiązał warunkową umowę zbycia akcji Noble Securities

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują o emisji do 40 mln akcji serii V o wartości do 400 mln zł, emitowanych w ramach subskrypcji prywatnej bez prawa poboru, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne. Giełda Papierów

Przegląd prasy

. Przechowo, poinformowała spółka. Wartość oferty brutto wyniosła 53,8 mln zł. --i2 Development zawarł 123 umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne w I kwartale br., czyli o 25% więcej licząc rok do roku, podała spółka. --Boryszew i Impexmetal

Przegląd prasy

na łącznie ok. 290 tys. m2 PUM --Madkom planuje emisję akcji za ponad 2 mln zł --Boryszew liczy na zakończenie odbudowy zakładu w Prenzlau do X 2016 r. --BGŻ BNP Paribas: Polacy jedzą mniej ziemniaków i mąki, piją więcej

Przegląd informacji ze spółek

emisji akcji o wartości ponad 2 mln zł, której celem będzie przyśpieszenie realizacji przedstawionej w lutym br. strategii rozwoju na lata 2015-2020, poinformowała spółka. Boryszew chce zakończyć odbudowę zakładu w Prenzlau w Niemczech do października przyszłego roku. Nowy

Przegląd prasy

--Syndyk liczy, że sprzeda majątek Huty Częstochowa na przełomie III i IV kwartału, jeśli w drogę nie wejdzie mu wirus; cena wywoławcza w przetargu: 250 mln zł --Nielsen: W pierwszym tygodniu marca średnia wartość koszyka zakupowego Polaków była o 13% większa niż rok wcześniej

Boryszew zapowiada dalsze inwestycje i poprawę wyników w 2015 r.

ograniczać także stosunek długu netto do EBITDA, który obecnie wynosi ok. 3,3. Mam nadzieję, że do końca roku ten wskaźnik spadnie poniżej 3., co powinno spowodować także lepsze postrzeganie spółki i wzrost wartości akcji" - wskazał Szeliga. W jego ocenie, efekty przynoszą

Przegląd informacji ze spółek

członek zarządu Tomasz Wilczak. Nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu 2 618 926 akcji Alchemii, ogłoszone przez Impexmetal - w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew, podała spółka

Przegląd prasy

budowę ubojni drobiu --Boryszew złożył dokumenty związane z wykupem pozostałych 9,96% akcji Hutmena --PZU Zdrowie przejęło 100% udziałów Artimed z Kielc --UOKiK zawarł porozumienie z 17 ubezpieczycielami ws. polis z UFK

Przegląd prasy

większego wsparcia od rządu --Master Pharm miał wstępnie 12,61 mln zł zysku netto w 2019 r. --PZ Cormay rozpoczął testy na utratę wartości nakładów na prace rozwojowe --Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali o niewypłacaniu

Przegląd informacji ze spółek

zagospodarowania i wydobycia, poinformował prezes Piotr Woźniak. W wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Alchemia, ogłoszonym przez Romana Karkosika, Grażynę Karkosik, Boryszew, Impexmetal i oraz Eastside-BIS, zawarto transakcje, których przedmiotem było 23 436 074 akcji, podał Santander

Przegląd informacji ze spółek

przeprowadzeniu skupu akcji własnych o wartości do 2,5 mln zł oraz zmianie roku obrotowego, podała spółka. Jednocześnie zarząd podtrzymuje deklarację skupu do 350 tys. akcji, o wartości do 5 mln zł, w ciągu 18 kolejnych miesięcy. Alumetal odnotował 15,02 mln zł skonsolidowanego zysku

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła z Titania AS z Norwegii umowę dotyczącą zakupu ilmenitu o szacowanej wartości 140 mln zł do końca 2019 roku., podały Police. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy

Przegląd prasy

zgodę KNF na objęcie stanowiska prezesa PZU --UOKiK zgodził się na przejęcie przez Lagardere Duty Free firmy Inflight Service --Akcjonariusze i2 Development zdecydowali o wypłacie 1,9 zł dywidendy na akcję --Boryszew chce

Przegląd informacji ze spółek

. sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej do 10 mln zł, poinformowała spółka. Bank BPH, w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. otrzyma 17,8 mln euro w gotówce (79,2 mln zł) i 6 469 uprzywilejowanych akcji Visa

Przegląd informacji ze spółek

grudniu 2017 r., podała spółka. Fundusze posiadające akcje Robyga oświadczyły, że nie sprzedadzą akcji tej spółki w wezwaniu Bricks Acquisitions Limited po cenie 3,55 zł za jedną akcję ze względu na fakt, że - w ich ocenie - nie odzwierciedla ona wartości godziwej akcji spółki

Przegląd prasy

-01 w II/III kw. br. --Akcjonariusze Alchemii zawarli porozumienie, planują wezwanie na resztę akcji --Boryszew został gwarantem umowy kredytowej Impexmetalu --KGHM planuje 2 516 mln zł nakładów inwestycyjnych rzeczowych

Przegląd prasy

--Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji Impexmetalu --Bowim zarekomendował 0,03 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --Akcjonariusze Orbisu zdecydują 14 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2018 rok --Oponeo.pl

Przegląd informacji ze spółek

Gino Rossi odnotowało 11,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom z działalności kontynuowanej w III kw. 2018 r. wobec 0,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zmiany kursu euro oraz wartości godziwej

Przegląd informacji ze spółek

ostatecznej wynoszącej 46 zł za akcję. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie ponad 94 mln zł, a kapitalizacja spółki w momencie debiutu na GPW sięgnie ok. 335 mln zł, podała spółka. Aviva OFE Aviva BZ WBK zgłosiła projekt uchwały na walne zgromadzenie Grupy Kęty dotyczący wypłaty

Przegląd prasy

Malta na Malcie --GPW zawiesiła obrót akcjami Hutmena w związku ze squeeze-outem --Przychody Olympic wzrosły o 3,2% r/r do 43 mln euro w IV kwartale 2016 r. --Boryszew i spółki zależne ogłosiły squeeze-out 9,96% akcji

Przegląd prasy

. Parkiet --Mamy w tym roku szansę na zwiększenie liczby i wartości IPO na warszawskiej giełdzie Dziennik Gazeta Prawna --Zamiast członkostwa we wspólnym rynku Wielka Brytania chce zawarcia z UE nowej umowy o wolnym handlu

Przegląd prasy

Parkiet --Prezes Cherrypick: Chcemy złożyć finalną wersję prospektu w KNF do końca września; przejście na GPW ma się odbyć bez emisji akcji --CAB: Produkcja okien i drzwi wzrosła o 4,5% y/y do 11,5 mln sztuk Dziennik Gazeta

Przegląd prasy

uzupełniającym obligacje o wartości 606 mln zł --BGK przyjmuje wnioski w 2 programach mieszkaniowych, ma w nich ponad 600 mln zł --Boryszew chce w długim okresie utrzymać dług netto do EBITDA na poziomie 2x --Ursus planuje

Przegląd informacji ze spółek

Orco Property Group nabyło portfel nieruchomości w północno-zachodnich Czechach o łącznej wartości ok. 3,8 mln m2 oraz 50% udziałów budynku, położonego w historycznym centrum Pragi, podała spółka. Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydują o

Jeden z najbogatszych Polaków manipulował akcjami? "Fundamentalnie się nie zgadzam"

mln akcji, a wartość transakcji osiągnęła 290,6 mln zł. Na czym polegało przestępstwo? Zdaniem KNF okoliczności przeprowadzenia tych 24 transakcji wypełniają znamiona manipulacji polegającej na składaniu zleceń i zawieraniu transakcji wprowadzających w błąd lub mogących

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd CDA zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 5,08 mln zł z zysku za 2018 r., wynoszącego łącznie 5,39 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia

Przegląd informacji ze spółek

Boryszew oraz jego spółki zależne - SPV Boryszew 3, Impex - Invest, Impexmetal oraz SPV Impexmetal - ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 4 033 208 akcji spółki Hutmen po cenie 5 zł za sztukę, podała spółka. Awbud zawarł umowę na budowę

Przegląd prasy

funduszu stabilizacyjnego kwotą do 1 mld zł --Sejm przyjął nowelizację dot. wydłużenia finansowania restrukturyzacji górnictwa --NWZ Biomedu-Lublin zdecyduje 6 XII o emisji akcji lub obligacji zamiennych --Boryszew zdecydował

Przegląd informacji ze spółek

Famur Pemug ? spółka zależna Famuru ? podpisała umowę z JSW na rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Węgla dla kopalni KWK "Budryk", podała spółka. Wartość kontraktu została określona na 132 348 780,49 zł netto. Akcjonariusze Globe

Przegląd prasy

--BZ WBK rekomenduje wypłatę 9,60 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --OT Logistics chce przejąć Lotos Kolej lub innego dużego przewoźnika --Boryszew przeznaczy ok. 150-180 mln zł na inwestycje w tym roku --Dane z USA będą

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za sierpień 2016 wyniosły ok. 205 mln zł i były wyższe o 31,9% od osiągniętych rok wcześniej, podała spółka. Boryszew zakłada, że w II półroczu sprzeda nieruchomości w Toruniu o wartości ok. 15 mln zł