wartość 1 akcji gpw

Pepees wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Pepeesu zdecydowali, że wysokość dywidendy z zysku za 2019 r. wyniesie 11,4 mln zł, co oznacza, że wartość dywidendy przypadającej na jedna akcję to 0,12 zł, podała spółka. "Dzień dywidendy - 1 lipca

Stelmet: S. Bieńkowski ogłosił przymusowy wykup 4,63% akcji po 9,04 zł za sztukę

;Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie akcje akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 1 339 488 [...] akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących, po zaokrągleniu, 4,56% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz [...] ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki"

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Prezes GPW dla Wyborcza.biz: Sztuczna inteligencja? Na giełdzie już trwa wyścig robotów

Prezes GPW dla Wyborcza.biz: Sztuczna inteligencja? Na giełdzie już trwa wyścig robotów

inwestycyjnych. Trudniej wziąć kredyt, który sfinansuje 80 proc. wartości inwestycji w akcje. W przypadku mieszkań to częsta praktyka. A wysokość rat kredytów wzrosła o połowę. Skoro musimy się zadłużać, bo nie mamy odpowiednio wysokich zasobów finansowych, wiele osób doświadczyło, co znaczy przerzucanie

GPW planuje wprowadzenie do obrotu nowych instrumentów pochodnych

zainteresowanie nowych inwestorów rynkiem terminowym. GPW we współpracy z uczestnikami rynku wprowadziła możliwość notowań kontraktów terminowych na akcje pojedynczych spółek z mnożnikami 1 i 10. "Dalszy rozwój rynku instrumentów pochodnych został ujęty w inicjatywie strategicznej

Solar Company pokrył z posiadanych akcji własnych niedobory scaleniowe

dotychczasowych 30 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w ten sposób, że po przeprowadzeniu scalenia liczba akcji wynosi 3 mln sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda, podała spółka. "Przed scaleniem spółka posiadała łącznie 63 000 akcji własnych o wartości nominalnej 1

Akcjonariusze Ergisu zdecydują 19 XI o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

wartości nominalnej 0,60 zł każda, w tym: a) 1 527 135 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, b) 853 470 akcji zwykłych na okaziciela serii C, c) 4 026 653 akcji zwykłych na okaziciela serii D, d) 31

Obroty na rynku głównym GPW wyniosły rekordowe 131 mld zł w I poł. 2020 r.

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła rekordowe 131 mld zł w I połowie 2020 r., podała Giełda. W tym samym czasie największe w historii obroty w wysokości ponad 4 mld zł zanotowały

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergisu, ogłoszonego w październiku przez Finergis Investments oraz Marka Górskiego, 22 listopada 2019 roku zostały zawarte transakcje nabycia 17 254 934 akcji spółki na GPW. 1 października 2019 r. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa

Zarząd Ergisu ocenił cenę akcji w wezwaniu jako godziwą

powyższe, zaproponowana w wezwaniu cena akcji odzwierciedla wartość godziwą spółki" - czytamy dalej. Finergis Investments Ltd. (wzywający 1) oraz Marek Górski (wzywający 2) ogłosili 1 października wezwanie na 20 083 783 akcji Ergisu, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby

GPW wprowadza kontrakty term. na na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe

GPW, wchodzą w skład indeksów: WIG20, mWIG40 lub sWIG80, podano. Dla każdego indeksu zostaną wprowadzone po trzy serie kontraktów terminowych wygasających w grudniu 2019 r., marcu 2020 r. i czerwcu 2020 r. Mnożnik (wartość 1 punktu indeksowego) będzie wynosił 1 zł dla

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

zgromadzenie spółki postanawia wycofać wszystkie akcje spółki w kapitale zakładowym spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLKCSTL00010, obejmujących 4 185 238 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, z obrotu na rynku regulowanym

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o 0,93 zł dywidendy na akcję

wynosi 594 777 794,88 zł, 2) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki wynosi 0,93 zł, 3) liczba akcji spółki objętych dywidendą wynosi 639 546 016, 4) dzień dywidendy został wyznaczony na 1 lipca 2019 roku

PL Group planuje przejście na rynek główny GPW z NewConnect w II poł. 2020 r.

kondycję spółki i chcemy zadbać o wartość dla akcjonariuszy" - dodał Albin w rozmowie z dziennikarzami w kuluarach konferencji. O skupie akcji własnych akcjonariusze spółki mają zdecydować na walnym zgromadzeniu zwołanym na grudzień 2019 roku. Program zakłada skup do 1 mln

Bank Millennium ma zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego

Millennium Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna wynosić będzie 40 000 000 zł i zostanie w całości pokryty przez Bank Millennium S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 120 000 000 zł. Akcje imienne zwykłe w liczbie 40 000 000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja zostaną objęte przez bank po cenie emisyjnej 3 zł

Akcjonariusze Farmacolu  zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Farmacolu zdecydowali o zniesieniu dematarializacji łącznie 23 400 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda poprzez przywrócenie im formy dokumentu oraz wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 14,7% r/r do 15,39 mld zł w listopadzie

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 15,39 mld zł w listopadzie 2019 r., tj. spadła o 14,7% r/r, podała giełda. "Wartość obrotu akcjami w ramach

Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 grudnia br. o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji 4 187 371 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, o cenie

Akcjonariusze Elemental Holding nie uchwalili emisji do 34,09 mln akcji serii R

niż 34 093 213 akcji zwykłych, na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 1 zł" - czytamy w projekcie, który nie został przyjęty. Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 4:1

oznaczone kolejnymi seriami: A, B i C oznacza się nową serią A. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji spółki z kwoty 1 zł do kwoty 4 zł. Podwyższenie wartości nominalnej akcji spółki następuje poprzez połączenie (scalenie) każdych 4 akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1 zł w jedną akcję

Obroty ogółem na NewConnect spadły o 7,6% r/r do 97,86 mln zł w listopadzie

. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła w listopadzie br. o 8,3% r/r do 81,99 mln zł. W okresie styczeń-listopad br. wartość ta wzrosła o 14,1% do 1 250,67 mln zł, podano w komunikacie. W listopadzie 2017 r. na GPW odbyło się 21 sesje giełdowe

Drageus Games zadebiutuje na NewConnect 17 stycznia

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Drageus Games na rynku NewConnect na 17 stycznia 2020 roku, podała spółka. "Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że

GPW wprowadziła indeksy makrosektorowe i futures na WIG.Games

samych indeksów na poziomie 10 000 pkt (dla WIG20 i mWIG40 jest to 1 000 pkt)" - czytamy dalej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek

Unibep nabył w ramach skupu 1,5 mln akcji własnych

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Unibep nabył w ramach skupu 1,5 mln akcji własnych po 9,2 zł za sztukę, podała spółka. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 29,4%. "W ramach przeprowadzonego skupu nabytych zostało 1 500 000 akcji

Akcjonariusze CI Games zdecydują 31 stycznia o podziale akcji w stosunku 1:10

Warszawa, 04.01.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze CI Games zdecydują o podziale wartości nominalnej akcji w stosunku 1:10, wynika z projektów na walne zwołane na dzień 31 stycznia. "Dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 0,10 zł ustala

Obroty ogółem na NewConnect spadły o 13,1% r/r do 95,4 mln zł w październiku

. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła w październiku br. o 13,7% r/r do 91,38 mln zł. W okresie styczeń-październik br. wartość ta wzrosła o 16,1% do 1 168,67 mln zł, podano w komunikacie. W październiku 2017 r. na GPW odbyło się 22 sesje

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o podziale spółki i zmianie nazwy

akcji podziałowych wynosi 381 872 085,0 zł, a wartość emisyjna każdej 1 akcji podziałowej wynosi 23,91 zł" - czytamy w podjętych uchwałach. Oprócz uchwał w sprawie podziału spółki, akcjonariusze zdecydowali także o zmianie nazwy Selvita S.A. na Ryvu Therapeutics S.A. oraz

AmRest dokonał podziału liczby akcji notowanych na GPW

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings dokonał operacji zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 1 euro do 0,1 euro poprzez podział łącznej liczby akcji w stosunku 1:10 ("split"), podała spółka. W rezultacie łączna liczba akcji spółki będących w obrocie na

Open Finance zrezygnował z podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji

Open Finance. W lipcu 2018 r. Open Finance informował o podjęciu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 6 528 854 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr każda. Miały zostać wyemitowane i zaoferowane w trybie

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

ubiegłych, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, 3) łączna kwota dywidendy za rok obrotowy 2019 wynosi 639 546 016 zł, 4) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki wynosi 1 zł 5) liczba akcji

Akcjonariusze Pharmeny zdecydują 26 IX o przejściu na rynek główny GPW

, nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2 638 516 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja" - czytamy w projektach uchwał. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej. Akcjonariuszom

Akcjonariusze ML System zdecydują 24 VII o emisji do 1,5 mln akcji bez pp

nie wyższej niż 7 150 000 zł, poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1 500 000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda" - czytamy w projekcie uchwały. Podano również, że w interesie spółki pozbawia się dotychczasowych

Akcjonariusze Esotiq &Henderson zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 1,069 mln zł, czyli 0,5 zł na akcję, podała spółka. "1. Wysokość dywidendy: 1 069 334,00 zł

GPW oczekuje kolejnych debiutów na rynku akcji w najbliższym czasie

3 spółki wobec 2 zanotowanych w I kw. 2016 r. o łącznej wartości odpowiednio: 99 i 73 mln zł. W kwietniu br. na GPW zadebiutowały akcje 2 spółek: Dino Polska i Griffin Premium RE.. Fotek wskazał, że GPW zanotowała najlepszy kwartał pod względem

Gino Rossi złożyło wniosek do KNF ws. zniesienie dematerializacji akcji

333 095 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,5 zł każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [...] na które składa się 1 926 130 akcji serii A, 7 704 660 akcji serii B, 3 000 000 akcji serii C, 150 000 akcji serii D, 390

Pharmena złożyła do KNF prospekt emisyjny w zw. z przeniesieniem notowań na GPW

serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, - 781 782 Akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda - 1 759 010 Akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, - 2 638 516 Akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

zgromadzeniu spółki. Na dzień ogłoszenia wezwania Townsend posiada 71 500 438 akcji spółki, co stanowi 66% kapitału zakładowego oraz reprezentuje 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Przedmiotem wezwania jest 36 833 560 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda

PZU nie widzi na razie istotnego wpływu sytuacji na GPW na portfel inwestycyjny

grupy na lokatach wyniósł 2 416 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 1 933 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 25% w skali roku. "Udało nam się ograniczyć eskpozycje na najbardziej zmienne z punktu widzenia emocji aktywa, takie jak akcje i dziś ten portfel pozwolił nam

R22 otrzyma od spółki zależnej Vercom blisko 12 mln zł

łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r. (ISBnews)

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 2,8% r/r do 16,1 mld zł w październiku

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 16,07 mld zł w październiku 2019 r., tj. spadła o 2,8% r/r, podała giełda. "Wartość obrotu akcjami w ramach

TSG wyemituje 26,07 tys. akcji bez prawa poboru w ramach kapitału docelowego

poprzez emisję 26 066 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w komunikacie. "Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze złożenia ofert

Mirbud planuje ogłosić skup akcji JHM Development po 1,6 zł/szt.

: 1. ogłosić zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki (skup akcji) po cenie 1,6 zł za jedną akcję spółki, określonej jako wartość wyższa ze średnich cen rynkowych akcji spółki z okresu 3 i 6 miesięcy obrotu akcjami poprzedzających dzień publikacji niniejszego raportu

Kurs akcji Pharmeny spadł o 0,31% na debiucie na rynku głównym GPW

rozpoczęciem zapisów na akcje serii E" - przypomniano w komunikacie. Aktualnie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW zostało 5 730 000 akcji serii A, 524.260 akcji serii B, 781 782 akcji serii C, 1 759 010 akcji serii D oraz 8 795 052 praw poboru akcji serii E. Prawa

Obroty ogółem na NewConnect wzrosły o 15,6% r/r do 122,2 mln zł w sierpniu

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect w sierpniu br. wzrosła o 15,6% r/r do 122,24 mln zł, podała giełda. Narastająco w okresie styczeń-sierpień wartość obrotów wzrosła o 25,1% r/r do 1 072,87 mln zł

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Biomedu-Lublin zw. z emisją 18 mln akcji

wartości nominalnej 0,1 zł każda; d) 1 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda; e) 1 900 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda; f) 4

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 4,6% r/r do 16,4 mld zł w sierpniu

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 16,4 mld zł w sierpniu 2019 r., tj. spadła o 4,6% r/r, podała giełda. "Wartość obrotu akcjami w ramach

R22 zadebiutuje na GPW w piątek

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - R22 zadebiutuje na głównym rynku GPW w piątek, 29 grudnia, podała spółka. 21 grudnia br. R22 przydzieliła wszystkie 5 201 596 akcji zwykłych, oferowanych w ramach oferty publicznej, w tym 1 701 596 akcji zwykłych na

Mercator Medical chce skupić do 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł/szt.

okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLMRCTR00015, co stanowi około 5,35% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania około 3,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

AmRest podwyższył wartość nominalną akcji oraz dokonał podziału ich liczby

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings SE zarejestrował w Rejestrze Handlowym (Registro Mercantil) w Madrycie podwyższenia wartości nominalnej akcji spółki do 1 euro na każdą akcję przy wykorzystaniu pozycji kapitału zapasowego z emisji akcji powyżej wartości

Obroty ogółem na NewConnect wzrosły o 39,8% r/r do 129,4 mln zł w czerwcu

obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła w czerwcu br. o 36,7% r/r do 112,18 mln zł. W okresie styczeń-czerwiec br. wartość ta wzrosła o 26,5% do 771,86 mln zł, podano w komunikacie. W czerwcu 2017 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o 1 mniej

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 12,1% r/r do 16,8 mld zł w lipcu

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 16,8 mld zł w lipcu 2019 r., tj. wzrosła o 12,1% r/r, podała giełda. "Wartość obrotu akcjami w ramach

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 24,3% r/r do 18,98 mld zł w marcu

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy spadła o 24,3% r/r do 18,98 mld zł w marcu 2018 r., podała giełda. W okresie styczeń-marzec łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 55,2 mld zł i była o 19,5% niższa niż rok

Selvita ma rozszerzający współpracę aneks do umowy, nowa wartość to 5,2 mln zł

. "Na skutek rozszerzenia współpracy w ramach zmienionego zlecenia wartość umowy, realizowanej w 2020 r. wynosi łącznie 1 142 300 euro (5 185 471 zł [...]). Prowadzona na rzecz klienta współpraca dotyczy wsparcia chemicznego projektów badawczo-rozwojowych klienta prowadzących do odkrywania nowych

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji akcji serii O bez pp

zgromadzenie spółki Braster (...) postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1 304 347,90 zł , tj. z kwoty 2 132 889,50 do kwoty nie niższej niż 3 437237,40 zł poprzez emisję nie mniej niż 13 043 479 zwykłych akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł każda "

Santander BP przejmie część Santander Securities zw. z usługami maklerskimi

zastosowaną metodą wyceny opartą o wartość księgową, wartość księgowa majątku spółki dzielonej na 1 maja 2019 r. wynosi 40 645 837,24 zł. Wartość aktywów netto przypadających na 1 akcję spółki dzielonej na dzień 1 maja 2019 r. wynosi 270,97 zł. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z

GPW wykluczyła z obrotu akcje Farmacolu na wniosek spółki od wtorku

. Wcześniej w kwietniu br. akcjonariusze Farmacolu zdecydowali o zniesieniu dematarializacji łącznie 23 400 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda poprzez przywrócenie im formy dokumentu oraz wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Farmacol to

Obroty ogółem na NewConnect wzrosły o 8,7% r/r do 103,6 mln zł w maju

akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła w maju br. o 8,9% r/r do 95,34 mln zł. W okresie styczeń-maj br. wartość ta wzrosła o 25% do 659,92 mln zł, podano w komunikacie. W maju 2017 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o 1 więcej niż rok wcześniej

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 8,8% r/r do 16,2 mld zł w czerwcu

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 16,2 mld zł w czerwcu 2019 r., tj. spadła o 8,8% r/r, podała giełda. "Wartość obrotu akcjami w ramach

Brand24 złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dot. przejścia na GPW

obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect tj.: - 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A; - 538 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B; - 15 384 akcji zwykłych na okaziciela serii C

Akcjonariusze Intersportu zdecydowali o emisji do 10 mln akcji serii H

niż 0,1 zł, ale nie wyższą niż 1 000 000 zł, to jest do kwoty nie niższej niż 3 038 070,1 zł, ale nie wyższej niż 4 038 070 zł poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości" - czytamy w uchwale. Obecnie

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 7,5% r/r do 14 mld zł w grudniu

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 13,96 mld zł w grudniu 2019 r., tj. spadła o 7,5% r/r, podała giełda. "Wartość obrotu akcjami w ramach

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 69,4% r/r do 23,7 mld zł w kwietniu

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 23,7 mld zł w kwietniu 2020 r., tj. wzrosła o 69,4% r/r, podała giełda. "Wartość obrotu akcjami w ramach

PZU dokonał odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao

odzyskiwalnej wynoszącej 1 113 mln zł, wymieniono. "Przeprowadzenie testów utraty wartości wartości firmy z tytułu nabycia akcji Alior Banku S.A. oraz z tytułu nabycia akcji Banku Pekao S.A. na dzień 30 czerwca br. wynika z działań podejmowanych przez banki w związku z pandemią

Volantis Bidco ogłosił wezwanie na 36,35% akcji Pfleiderer Group po 25,17 zł

za jedną akcję" - czytamy dalej. Zapisy w wezwaniu zaplanowano na 1-16 sierpnia br. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 20 sierpnia, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 21 sierpnia. Podmiotem

Akcjonariusze ZM Ropczyce wzywają do sprzedaży 159 124 akcji po 30,35 zł/akcję

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Zakładów Magnetyzowych Ropczyce, działający na mocy Porozumienia z 26 listopada 2018 r. wzywają do sprzedaży 159 124 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł po cenie wysokości 30,35 zł za akcję, podała spółka

AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł

będzie dokonywane na następujących zasadach: a) cena nabycia akcji nie może przekraczać wartości wyższej spośród ceny akcji z ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w systemie obrotu, b) liczba akcji

Comarch kupił francuską spółkę 2 CSI za ponad 9,5 mln zł

. W ramach transakcji, Comarch nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy spółki 500 000 akcji 2CSI o wartości nominalnej 1 euro każda. Akcje 2CSI zostaną nabyte po cenie jednostkowej 4,20 euro tj. 19,09 zł za akcję, a łączna wartość transakcji wynosi 2 100 000 euro tj. 9 543 240 zł, podano także

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 3,1% r/r do 13,97 mld zł w kwietniu

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wyniosła 13,97 mld zł w kwietniu 2019 r., czyli spadła o 3,1% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-kwiecień łączna wartość obrotów na tym rynku wyniosła 66,55

Obroty ogółem na NewConnect spadły o 16,7% r/r do 122,4 mln zł we wrześniu

. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła we wrześniu br. o 13,2% r/r do 109,68 mln zł. W okresie styczeń-wrzesień br. wartość ta wzrosła o 19,6% do 1 077,54 mln zł, podano w komunikacie. We wrześniu 2017 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 0,4% r/r do 21 mld zł w lipcu

(155,83 mld euro). Łączna kapitalizacja 485 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku GPW wyniosła na koniec lipca br. 1 385,2 mld zł (325,58 mld euro). W lipcu 2017 r. na GPW zadebiutowały spółki Morizon, Getback oraz Play Communications. Łączna wartość ofert

COIG z grupy Wasko podpisał umowę z PGG na kwotę 122,97 mln zł brutto

brutto tj. 1 823 342,4 zł netto. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zostanie wyłączona z przedsiębiorstwa zamawiającego lub zlikwidowana któraś z jednostek organizacyjnych zamawiającego wymienionych w umowie, wartość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu" - czytamy w

Obroty ogółem na NewConnect spadły o 46,5% r/r do 105,9 mln zł w XI

. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła w listopadzie 2016 r. o 41,4% r/r do 89,38 mln zł. W okresie styczeń-listopad 2016 r. wartość ta spadła o 31,6% do 1 096,04 mln zł. W listopadzie 2016 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tak jak rok

Akcjonariusze Benefit System upoważnili zarząd do skupu akcji własnych

rzecz spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 121 276 akcji, tj. 4,2% kapitału zakładowego spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 121 276 zł, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych

Sescom chce skupić do 20 tys. akcji własnych po cenie 17,9-26,8 zł/ szt.

rezerwowego, tj. 600 tys. zł. "1. Przedmiotem programu skupu są akcje Sescom S.A. na okaziciela, w pełni pokryte, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLSESCM00013

R22 wypłaci zaliczkową dywidendę w wysokości 0,28 zł na akcję

, - zaliczką będzie objęte 14 180 000 akcji spółki, - kwota zaliczki przypadająca na 1 akcję spółki wyniesie: 0,28 zł, - planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 29 września 2020 r., a planowany dzień wypłaty zaliczki: 6

Baltona miała wstępnie 69,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r.

maja akcjonariusze Baltony zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW. Później spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym na GPW. Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami PHZ Baltona od 1 kwietnia br

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii J, K do kapitału Tier I

dzisiejszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 lipca 2018 roku o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, po cenie emisyjnej w wysokości 60,15 zł i oraz 10

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 3,8% r/r do 16,9 mld zł w maju

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 16,9 mld zł w maju 2019 r., czyli spadła o 3,8% r/r, podała giełda. "Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 11% r/r do 19,4 mld zł w styczniu

Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy spadła o 11% r/r do poziomu 19,4 mld zł w styczniu 2018 r., podała giełda. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w styczniu o 8% r/r do

Obligacje Banku Millenium o wartości 700 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Zarząd GPW postanowił określić środę, 28 lutego, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1 400 obligacji serii R Banku Millennium o wartości nominalnej 500 tys. zł każda, podała spółka

Problemy kopalni Bogdanka. Zaręczyny, awarie, "hucpa polityków". A wydobycie spada

zainteresował. Z jednej strony wypadki w kopalniach się zdarzają, a z drugiej, skoro notowana na GPW spółka nie informuje o zdarzeniu, to pewnie nie ma to aż tak dużego wpływu na działalność firmy. Bo gdyby zdarzenie było poważne, a zarząd by o nim nie powiedział, groziłyby mu kary. Ale sprawę nagłośniła

Obroty ogółem na NewConnect spadły o 24,7% r/r do 146,96 mln zł we wrześniu

. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła we wrześniu 2016 r. o 27% r/r do 126,29 mln zł. W okresie styczeń-wrzesień 2016 r. wartość ta spadła o 28,4% do 901,06 mln zł. We wrześniu 2016 r. na GPW odbyły się 21 sesje giełdowe, o 1 mniej niż rok

Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych za maks. 30 mln zł 

uchwałą WZ (maksymalna liczba akcji do nabycia w programie), przy czym łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych w ramach programu wraz z pozostałymi akcjami własnymi banku nie może przekroczyć 3% kapitału zakładowego banku" - czytamy w komunikacie. Program

Kogeneracja: Cena w wezwaniu PGE odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Kogeneracji uważa, że cena akcji w wezwaniu PGE ustalona na 81,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej spółki, podano w komunikacie. Na początku lutego PGE Polska Grupa Energetyczna wezwała do sprzedaży 2 383

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 264,27 mln zł na koniec grudnia

wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach mBank FIO oraz funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany - 1 399 695 290,73 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Obroty ogółem na NewConnect wzrosły o 7,9% r/r do 1,47 mld zł w 2017 r.

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect w 2017 r. wzrosła o 7,9% r/r do 1 468 mln zł. W grudniu ub.r. wartość ta spadła o 43,1% r/r do 79,84 mln zł, podała giełda. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza

UniCredit wnioskuje do GPW o zawieszenie obrotu od 17 do 25 I w zw. z resplitem

i uprzywilejowanych spółki według następujących parytetów: 1) jedna nowa akcja zwykła (bez wartości nominalnej) za dziesięć istniejących akcji zwykłych (bez wartości nominalnej); oraz 2) jedna akcja uprzywilejowana (bez wartości nominalnej) za

Przegląd prasy

wartości 3 mln zł --Miraculum wypowiedziało umowę dofinansowania projektu z PARP --ZUS przekazał do OFE 147,31 mln zł --Cyfrowy Polsat ma wstępnie oferty sprzedaży na 18,178 mln akcji Asseco Poland

Obroty na rynku głównym GPW spadła o 14% r/r do 16,32 mld zł w marcu

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wyniosła 16,32 mld zł w marcu 2018 r., czyli spadła o 14% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-marzec łączna wartość obrotów na tym rynku wyniosła 52,58 mld zł

KNF zatwierdziła prospekt Ultimate Games wz. z przejściem na GPW z NC

na okaziciela serii D, 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 230 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Prospekt emisyjny zostanie opublikowany 22 lipca 2019 roku na stronie internetowej emitenta oraz na stronie

Obroty na rynku głównym GPW spadła o 5,1% r/r do 15,93 mld zł w lutym

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wyniosła 15,93 mld zł w lutym 2018 r., czyli spadła o 5,1% mniej r/r, podała giełda. W okresie styczeń-lutym łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 36,26 mld

Akcjonariusze PHN zdecydują 30 VI o wypłacie 0,54 zł dywidendy na akcję

dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2020 r. Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał 171,9 mln zł

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 43,9% r/r do 25,08 mld zł w marcu

2017 r. wyniosła 2,27 mln (wzrost o 34,4% r/r). Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na głównym rynku wyniosła 1 068 mln zł. Kapitalizacja 433 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec marca 2017 r. wyniosła 621,3 mld zł (147,2 mld

BZ WBK ma zgodę KNF na zaliczenie obligacji o wartości 1 mld zł do Tier II

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii F o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł jako instrumentów w kapitale Tier II banku, podał BZ WBK

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 312,22 mln zł na koniec listopada 

aktywów netto 14 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach mBank FIO oraz funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany - 1 371 392 973,8 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych

PHN rekomenduje 0,41 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia o dokonanie podziału zysku spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie 31 698 047 zł poprzez przeznaczenie: - kwoty 19 199 839,16 zł zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,41 zł na 1 akcję

Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

obrotowy 2017, w związku z czym przekazuje następujące informacje: 1. Wysokość dywidendy: 2 172 109,00 zł, 2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 1,0 zł na każdą akcję z wyłączeniem akcji własnych, 3. Liczba akcji