wariantów postępowania

Jerzy Sławek

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

W ujęciu prawnym, restrukturyzacja ma nieco inne znaczenie i oznacza pewien zazwyczaj zamierzony proces, zmierzający do uniknięcia dotkliwych skutków zdarzeń, które miały miejsce wcześniej albo niebawem się wydarzą.

Jak przebiega procedura podstawowa w III wariancie?

Zgodnie z nową ustawą Pzp zamawiający sporządza we wskazanej procedurze opis potrzeb i wymagań dostępny na stronie WWW prowadzonego postępowania od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Skarbówka wkroczyła "na rympał" do domu przedsiębiorcy, a on wylądował w szpitalu. Teraz nad urzędnikami zawiśnie bat

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, zgodnie z którą urzędy skarbowe będą musiały się liczyć z konsekwencjami, jeśli instrumentalnie użyją przepisów, a ich ofiarą stanie się przedsiębiorca.

Sądowy spór o wyższy czynsz: niełatwo go wygrać. Ekspert podpowiada, jak to zrobić

Sądowy spór o wyższy czynsz: niełatwo go wygrać. Ekspert podpowiada, jak to zrobić

, jak wygląda taka procedura i kiedy można z niej skorzystać. Podwyżka większa od inflacji musi być uzasadniona Jeszcze przed omówieniem aspektów związanych z postępowaniem sądowym warto wyjaśnić, kiedy istnieje możliwość kwestionowania podwyżki czynszu przy tradycyjnym wynajmie. Mianowicie artykuł 8 a

Krok po kroku przez tryb podstawowy z obowiązkiem i możliwością negocjacji

Krok po kroku przez tryb podstawowy z obowiązkiem i możliwością negocjacji

dwóch opcji postępowania z negocjacjami: „2) może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych, albo 3

Ochrona najemcy to w Polsce czysta fikcja?

Ochrona najemcy to w Polsce czysta fikcja?

par. 4 kodeksu postępowania cywilnego. Zakazała ona eksmisji lokatora do noclegowni lub schroniska dla bezdomnych po półrocznym okresie oczekiwania na pomieszczenie tymczasowe od gminy. Rekompensatą dla właścicieli mieszkań na wynajem miało być wyraźne powiększenie zasobu pomieszczeń tymczasowych dla

PGE Energia Ciepła ogłosiła postępowanie na dostawę odpadów do ITPOE

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - uruchomiła postępowanie ofertowe na dostawę do Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest przede wszystkim uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. W postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik, we współpracy z doradcą, uzgadnia z wierzycielami sposób wyjścia z długów, terminy i wysokość spłat. Co ważne, postępowanie restrukturyzacyjne może być

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

prowadzenie negocjacji prowadzi do kilku/kilkunasto dniowego przedłużenia procedury rozstrzygnięcia postępowania. Zbyt małe rozpropagowanie korzyści płynących z przeprowadzonych negocjacji jest jak się wydaje jednak podstawową przyczyną słabego wykorzystania nowych trybów negocjacyjnych udzielania zamówienia

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetargi na 4 zespoły trakcyjne, w tym 2 hybrydowe

) oraz dwóch dwuczłonowych składów o napędzie spalinowym. Oba przetargi przewidują opcję na rozszerzenie w przyszłości zamówienia o 6 kolejnych pociągów, podał przewoźnik. Spółka zdecydowała się zmienić zakres i liczbę postępowań, ponieważ wcześniejsza oferta na pojazdy hybrydowe przekraczała założony

Trasa średnicowa wciąż w zawieszeniu. Prezydent Opola: Możemy tylko rozkładać ręce

Trasa średnicowa wciąż w zawieszeniu. Prezydent Opola: Możemy tylko rozkładać ręce

wysłanym do Marka Kawy, radnego Opola, który w październiku złożył interpelację dopytując o losy trasy średnicowej. W związku z postępowaniem prowadzonym przez GDOŚ na zlecenie ratusza przygotowano także dokumentację optymalizującą koncepcję trasy średnicowej, mapę do celów projektowych oraz badania

Przebudowa tras A4 i S5. Drogowcy ogłosili przetarg na prace przygotowawcze

Przebudowa tras A4 i S5. Drogowcy ogłosili przetarg na prace przygotowawcze

opracowania dokumentacji dla odcinka autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe o długości ok. 36 km. W ramach zadania zwycięska firma przeanalizuje warianty rozbudowy autostrady A4 w istniejącym śladzie. Drugie postępowanie ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4 jest

Action: Analiza nakazuje spłatę wierzycieli w drodze układu w kwocie 200 mln zł

się ryzyka związanego z toczącymi się postępowaniami w zakresie podatku VAT na kwotę 75,3 mln zł stopień zaspokojenia wierzycieli wyniesie 47%, a stopień zaspokojenia liczony z uwzględnieniem kwoty ok 66 105 tys. zł wynikających z postępowań dotyczących VAT, co do których wydano ostateczną decyzję

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

klasycznych poniżej progów unijnych (w tym w zakresie między innymi: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, odwołań do KIO , zasad unieważnienia postępowania wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przepisami ustawy). Zakres usług społecznych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych Zgodnie

Darmowe testy na COVID... tylko dla wybranych. "Nie będą dostępne w każdej aptece" - zapowiada minister zdrowia

Darmowe testy na COVID... tylko dla wybranych. "Nie będą dostępne w każdej aptece" - zapowiada minister zdrowia

Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. I tłumaczy: – Część procedur postępowania została już wypracowana. Od lipca ubiegłego roku farmaceuci realizują szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Apteki będące placówkami ochrony zdrowia pełnią między innymi funkcję dystrybucyjną dla

Rząd ujawnił projekt "narodowej kwarantanny". Zakaz przemieszczania się, obostrzenia dla Polaków wracających zza granicy

Rząd ujawnił projekt "narodowej kwarantanny". Zakaz przemieszczania się, obostrzenia dla Polaków wracających zza granicy

"100 dni solidarności" ogłosił w miniony weekend premier Mateusz Morawiecki. To ma być czas wspólnej walki społeczeństwa z pandemią koronawirusa. W ramach strategii zbiorowej solidarności rząd Morawieckiego przygotował trzy warianty postępowania, które będzie wdrażał w zależności od

Skobel z ME: II stopień wodny na Wiśle gotowy w 2028 r., koszt ok. 3,9 mld zł

. "Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na wykonanie projektu budowlanego oraz przygotowywane jest zlecenie badań archeologicznych powierzchniowych. Przeprowadzone zostało rozeznanie rynku w zakresie wykonania badań geologicznych i opracowania dokumentacji

GDDKiA: Przetarg na pierwszy podlaski odcinek S19 przed końcem lutego

, podała GDDKiA. To pierwszy z przetargów na podlaskiej części S19, która stanowi fragment trasy Via Carpatia na terenie Polski. Wszczęcie postępowania planowane jest na 28 lutego. "Obecnie ogłaszany przetarg dotyczy wprawdzie niewielkiego odcinka S19, ale za to w ramach

Sędzia - komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Cube.ITG

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Sędzia - komisarz w postępowaniu sanacyjnym Cube.ITG zatwierdził złożony przez zarządcę plan restrukturyzacyjny spółki. Zakłada on pod względem strategii m.in. specjalizację w obszarach przynoszących już wcześniej dobre wyniki finansowe

Senat przyjął nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

. "Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, w szczególności do dyrektywy dotyczącej stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym. Wprowadza nową kategorię zobowiązań w hierarchii zaspokajania wierzytelności

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

postępowania układowego dłużnika. Wariant alternatywny to umorzenie w całości wierzytelności głównej, jak również umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika, jak i po tym

Vistal zakłada w planie restrukturyzacji koncentrację na Skandynawii i mostach

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Vistal Gdynia przesłał do sądu rejonowego Plan Restrukturyzacyjny sporządzony w toku postępowania sanacyjnego, podała spółka. Zakłada on m.in. przyjęcie strategii pn. "Budujemy mosty", w której Vistal chce skupić się na rynku

Medioznawca: Za "lex TVN" zapłacimy wszyscy. Będzie to bardzo kosztowne dla podatników

prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja Rady w tym zakresie byłaby nielegalna, a więc niewywołująca skutków prawnych. Uważam, że KRRiT nie miałaby podstaw do cofnięcia koncesji. Gdyby to zrobiła, wtedy TVN mógłby na drodze postępowania administracyjnego zaskarżyć taką decyzję do wojewódzkiego sądu

Action na podstawie analizy: Likwidacja pre-pack zaspokoi wierzycieli w ok. 71%

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Niezależna analiza stopnia zaspokojenia wierzycieli Action w restrukturyzacji wykazała, że może on wynieść ok. 54% w przypadku likwidacji majątku i ok. 71% w przypadku postępowania ze sprzedażą całości przedsiębiorstwa tzw. Pre-Pack, podała

Wakacje kredytowe. Dlaczego nowe przepisy stanowią kłopot?

wyrok. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości z I kw. 2022 r. wskazują, że procesowe postępowanie cywilne w pierwszej instancji trwało średnio 11 miesięcy. * Andrzej Prajsnar jest ekspertem portalu RynekPierwotny.pl

Elektrownia Puławy unieważniła przetarg na budowę bloku gazowo-parowego

Warszawa, 04.12.2014 (ISBnews) - Elektrownia Puławy zdecydowała o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na wybór generalnego wykonawcy projektu Elektrownia Puławy, poinformowały Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy"

Zarabiasz za granicą? Borówki w Holandii, budowa w Anglii, ryby w Norwegii? To teraz musi być PIT od tych dochodów w Polsce

egzekucji czy podjęcia przez fiskusa postępowania karnego skarbowego. Ponadto trzeba jeszcze uwzględnić kilkutygodniowe zawieszenie biegu terminów przedawniania podatków, które miało miejsce w 2020 r. na podstawie przepisów specustawy covidowej. Co to jest czynny żal? - Jeśli jeszcze ktoś nie złożył

Będą obostrzenia dla niezaszczepionych? Najpierw dowód szczepienia, potem kino i kolacja w restauracji

rozwiązania jest postępowanie prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Ogłosił on, że niezaszczepieni nie będą mieć wstępu do restauracji, kina, na basen, a nawet – placówki medycznej. A dla pracowników służby zdrowia szczepienia będą obowiązkowe. Po tej wypowiedzi ponad 900 tys. Francuzów zapisało się na

Odrolnienie po polsku: drogie i niepewne

prawnej i wcześniejszego postępowania dotyczącego ewentualnej zmiany miejscowego planu lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Stawki ustawowych należności za odrolnienie nie były waloryzowane już od dłuższego czasu, co można uznać za ukłon w stronę inwestorów budowlanych. Rodzi się jednak pytanie

Przegląd informacji ze spółek

Forte odnotowało 6,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2020 r. wobec 12,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie

Frankowicze zawiedzeni. Prawnicy podpowiadają, co oznacza brak orzeczenia SN. Spłacać kredyt czy iść do sądu?

możliwością późniejszego kwestionowania ewentualnej uchwały w sprawie frankowiczów - a także w innych sprawach - przez strony postępowań, a więc banki bądź kredytobiorców na tym przykładzie - tłumaczy partner zarządzający Jędrzej Jachira, wspólnik w Kancelarii Sobota Jachira. Co brak decyzji SN oznacza dla

GDDKiA zakończyła 80 zadań drogowych na ponad 960 km, udostępniła nowych 460 km

dyspozycji 4 121,3 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 696,2 km autostrad i 2 425,1 km dróg ekspresowych. W postępowaniach przetargowych jest 30 zadań o łącznej długości 382,4 km" - czytamy w komunikacie. Oddane w tym roku blisko 60 km autostrady A1 w woj. śląskim pozwoliło

Chcesz wygrać z bankiem sprawę o odfrankowienie kredytu? Możesz wpakować się na minę

, skomplikowany i niezrozumiały język określający wynagrodzenie, podawanie kosztów netto, a nie brutto, pomoc tylko w postępowaniu w I instancji – umowy, które dostają do podpisania od pełnomocników osoby dochodzące od banków przewalutowania kredytów frankowych często najeżone są pułapkami. Osoba, która

Torpol liczy na ogłaszanie przetargów w Norwegii w IV kw. 2017 r.

postępowań na IV kw. Mamy sygnały, że chcą ogłosić przetargi na nawet 2,5 mld NOK w IV kw." - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej. Wcześniej spółka wielokrotnie podkreślała, że widzi szansę rozwoju na rynku norweskim, gdzie ma ruszyć rządowy program, który w

Rząd przyjął projekt ustawy o BFG i przymusowej restrukturyzacji

dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, w szczególności do dyrektywy dotyczącej stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W projekcie wprowadzono nową

Airbus przygotowuje produkcję następcy śmigłowca wybranego przez Polskę

dalekiego zasięgu tego modelu. W postępowaniu na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla polskiego wojska (ich liczbę zmniejszono do 50 z początkowo planowanych 70) do dalszego postępowania zakwalifikowany został śmigłowiec Airbus EC-725 Caracal. Pozostałe oferty - PZL Świdnik, a

Gaz-System złożył raporty środowiskowe dot. Baltic Pipe we wszystkich 3 krajach

Gorzowie Wielkopolskim" - czytamy dalej. Zgodnie z planem toczą się też postępowania przetargowe zmierzające do wyboru firm gotowych realizować zamówienia na rzecz gazociągu podmorskiego. Trwają również szczegółowe prace projektowe i analityczne, dzięki którym budowa części

Przegląd informacji ze spółek

zakładowego TXM w wyniku zatwierdzenia przyspieszonego postępowania układowego, dojdzie do spadku udziału Redanu w tej spółce do 30,91% kapitału zakładowego i 40,48% głosów na walnym zgromadzeniu, podał Redan. Rada nadzorcza Enea ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na

Czekali na decyzję 38 miesięcy. W końcu - jest! Za trzy lata ruszy budowa Trasy Kaszubskiej

postępowanie w systemie zaprojektuj i zbuduj - wylicza Chejmanowski. - Umowę z wykonawcą podpiszemy za półtora roku, a drugie tyle zajmie mu opracowanie projektu i pozyskanie ZRID-u [Zgoda na Realizację Inwestycji Drogowej]. Prace ruszą więc za trzy lata. Według szacunków budowa 61

Przegląd informacji ze spółek

. Work Service zdecydował o rozwiązaniu i otwarciu postępowań likwidacyjnych spółki zależnej Work Express (WEX) oraz jej spółek zależnych Outsourcing Solutions Partner i Support And Care, podała grupa. Akcjonariusze Marvipol Development zdecydują podczas walnego zgromadzenia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 4 funduszami do Rockbridge TFI

r." - czytamy dalej. Altus podał, że nie podjął żadnych decyzji co do ewentualnego przenoszenia zarządzania kolejnymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, niemniej analizowane są różne warianty postępowania z tego obszaru. Altus TFI

UOKiK nałożył ok. 1,8 mln zł kar na spółkę telekomunikacyjną Nasza

naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W sumie kary wyniosły ponad 1,8 mln zł. Skargi na spółkę do UOKiK i rzeczników konsumentów złożyło prawie 800 osób. Większość poszkodowanych miała ponad 65 lat" - czytamy w komunikacie. UOKiK wszczął postępowanie o naruszanie

GetBack ma czas na złożenie w sądzie wariantowych propozycji układowych do 6 XI

. Zarząd spółki został dodatkowo zobowiązany przez sędziego-komisarza do bieżącego dostarczania informacji w ramach prowadzonego przyspieszonego postępowania układowego na temat negocjacji prowadzonych z wyżej wskazanym inwestorem, podano także. 29 sierpnia br. w trakcie

Altus TFI przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI

przenoszenia zarządzania innymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, niemniej analizowane są różne warianty postępowania z tego obszaru. Rockbridge TFI działa w sposób niezależny od Altus TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym, podkreślono. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez

PZL Mielec/Sikorsky: Zarzuty o zaoferowanie cywilnej maszyny są niesłuszne

żadnego wpływu na jakość oferty. Konsorcjum PZL Mielec/Sikorsky brało udział w przetargu na 70 śmigłowców (ich liczbę zmniejszono później do 50) dla polskich sił zbrojnych. MON w postępowaniu zakwalifikował do sprawdzeń weryfikacyjnych śmigłowiec oferowany przez konsorcjum

Morawiecki: Ostateczna decyzja ws. elektrowni jądrowej nie została podjęta

Ministrów z października ub.r., Ministerstwo Energii miało przedstawić wyniki prac nad aktualizacją "Programu polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ), w tym założeń dotyczących optymalnego modelu finansowania inwestycji oraz postępowania przetargowego w I kwartale 2017 r., a aktualizację samego

Duńczycy wskazali najlepszą trasę Nord Streamu 2. Przez wody podzielone z Polską [MAPA]

;. Mimo takich zastrzeżeń spółka Gazpromu starannie przygotowała ten nowy wniosek. Bo według komunikatu Duńskiej Agencji Energii przedstawiła w nim dwie alternatywne trasy przebiegu Nord Stream 2 na południe od Bornholmu. Nieuchronny poślizg Gazprom może się irytować, bo ze względu na postępowania w Danii

PGE weszła w fazę przygot. do realizacji Elektrowni Dolna Odra o mocy ok. 500 MW

zabudowy, etc.), uzyskanie warunków przyłączenia do Krajowego Systemy Elektroenergetycznego, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy, wybór i doprecyzowanie modelu finansowania. "Harmonogram fazy przygotowania inwestycji obejmuje lata 2017

GDDKiA ogłosiła przetarg na ostatni odcinek S7 w Małopolsce

może zaoferować wykonawca w postępowaniu przetargowym wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zaznaczono. Odcinek S7 Miechów - Szczepanowice jest częścią 55,6-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze

Koronawirus. Czeka nas eksplozja bezrobocia na Opolszczyźnie?

możliwe scenariusze postępowania, związane z decyzjami ich pracodawcy – mówi Tomasz Kwiatek. Bezrobotny i ubezpieczony Urząd odnotował też wzrost liczby osób, które powróciły niedawno z zagranicy, gdzie zakończyły pracę i teraz rejestrują się jako bezrobotne. – To ludzie, którym zależy na tym

MF przedstawi we wtorek plan działań po negatywnej decyzji KE ws. podatku handl.

. Trwała wymiana korespondencji, otrzymywaliśmy informacje na ten temat od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i naszego przedstawicielstwa w Brukseli" - czytamy w komunikacie resortu. "MF brało pod uwagę zarówno wariant pozytywny, tj. zaprzestanie postępowania

Rozwód właścicieli. Co się dzieje ze wspólną firmą? [PORADNIK]

rozwodowym, choć praktykuje się to tylko wtedy, jeżeli można go przeprowadzić w miarę sprawnie. Najczęściej potrzebne jest do tego odrębne postępowanie (często np. poszczególne składniki majątku wspólnego związanego z prowadzoną działalnością wymagają wyceny). Majątek sąd może przyznać w całości lub

UKE ogłosił drugą rundę konsultacji przetargu na rezerwację z pasma 450 MHz

finansowa. Najistotniejszym kryterium oceny ofert będzie kryterium wysokości kwoty zadeklarowanej" - czytamy dalej. Minimalna wysokość kwoty deklarowanej za rezerwację została określona z uwzględnieniem wyceny dokonanej przez biegłego w ramach postępowania prowadzonego z

UKE ogłosił rozpoczęcie konsultacji przetargu na rezerwację z pasma 450 MHz

biegłego w ramach postępowania prowadzonego z wniosku Orange Polska o dokonanie rezerwacji na ponowny okres. Kwota 56,35 mln wskazana została przez biegłego jako najniższy z trzech wariantów wyceny częstotliwości z pasma 450 MHz, oparty na wycenie bezpośredniej wartości tego pasma" - czytamy dalej

Czy Prawo zamówień publicznych pozwala na żądanie podania nazw i adresów podwykonawców?

poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wskazując jako przyczynę na nieobowiązkową tabelkę z nazwą podwykonawcy. Otrzymaliśmy karę finansową. Czy jest to słuszne? Odpowiedź Masz

Hejt, szpryca i lewe certyfikaty. Antyszczepionkowcy organizują się na Telegramie

miastach, dużych i małych. STOP NOP organizuje też na Telegramie protesty w obronie Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, wobec których izby lekarskie prowadzą postępowania dyscyplinarne za - jak twierdzą użytkownicy - "mówienie prawdy w obronie polskich dzieci". "Te szczepionki

Kiedy możesz poskarżyć się przez internet? Platforma ODR pomoże

swoich regulaminach gotowość do postępowania polubownego, gdyby klient był niezadowolony. Jeśli sprzedawca zgodzi się wziąć udział w postępowaniu, strony wspólnie wybierają z listy neutralny „sąd”, któremu sprawa zostanie przedstawiona. Niestety, dziś jeszcze żadna polska instytucja nie

Przyspieszenie w przetargach na nowe drogi

"Wysyp przetargów na nowe drogi krajowe" - ogłosiła GDDKiA, informując o rozpoczętych od piątku nowych postępowaniach przetargowych na terenie całego kraju. Chodzi o drogi ekspresowe, których kierowcy od lat nie mogą się doczekać. Przede

Alior Bank: Restrukturyzacja Ruchu posuwa się naprzód, ale to nie koniec wyzwań

proces restrukturyzacji nie mógł być prowadzony w ramach postępowania sanacyjnego, które trwałoby zdecydowanie zbyt długo i nie pozwoliłoby utrzymać ciągłości działania przedsiębiorstwa. W dniu wczorajszym miało miejsce przegłosowanie układów, co oznacza, że wydawcy zachowali się racjonalnie i pozytywnie

Następny tunel w Łodzi - dla Kolei Dużych Prędkości. Centralny Port Komunikacyjny ogłosił przetarg

. To temat, który żywo interesuje mieszkańców Łodzi. CZYTAJ TAKŻE: Kolej Dużych Prędkości Łódź - Warszawa. Przygotowania do budowy nabrały tempa Oferty w przetargu na projekt tunelu dla KDP otwarte mają być 3 lutego. Ten termin może się jednak przesunąć, jeśli do postępowania wpłynie dużo zapytań. Co

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

postępowanie przeznaczone dla tych, którzy stali się niewypłacalni, tj. nie mają m.in. na spłatę kredytów i zaciągniętych pożyczek. Nie ma znaczenia, o jak duże zobowiązania chodzi ani przez jaki czas dłużnik zwlekał z ich uregulowaniem. Efektem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest umorzenie całości lub

Węgrzy wycofali się z podatku od sieci handlowych

wszczęła postępowanie w sprawie opłaty , bo jej zdaniem pachnie ona dyskryminacją jednej branży oraz inwestorów z innych krajów UE. Do czasu wyjaśnienia sprawy podatek został przez Węgrów zawieszony. Wszystko wskazywało na to, że decyzja KE będzie dla Węgrów

Boję się, że szef mnie zwolni, więc pracuję dwa razy więcej. Pracodawcy wykorzystują epidemię koronawirusa

krótkowzroczne postępowanie pracodawcy odbije się też na nim. – Nawet jeśli przyjdą inni pracownicy, to opinia będzie towarzyszyć komuś, kto się tak zachował w trudnych czasach. Ci, którzy wykorzystują ten czas dla własnych interesów, mogą mieć też trudności w doborze pracowników i w zmobilizowaniu ich do

MI: Ponad połowa zadań z Programu budowy 100 obwodnic skierowana do realizacji

prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla których przygotowania dopiero się rozpoczną, przypomniano. Dla 2 obwodnic ogłoszono już postępowania przetargowe na roboty. Są to obwodnice Lipska i Wąchocka o łącznej długości około 18 km. Koszt

Altus TFI ma umowy z Rockbridge TFI o przejęcie zarządzania funduszami

żadnych decyzji odnośnie do ewentualnego przenoszenia zarządzania kolejnymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, niemniej analizowane są różne warianty postępowania z tego obszaru, podsumowano. Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych

Sondaż "Wyborczej" o buncie firm. Odpowiedzi Polaków na tych pięć pytań mocno zmartwią rząd Morawieckiego

zakaz czy ograniczanie działalności bazuje na chybotliwych podstawach. Zamyka firmy rozporządzeniem. A sądy zaczynają orzekać, że – owszem – byłoby to dopuszczalne, ale tylko w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. A tego nie zrobiono. Tyle że postępowania sądowe trwają. Różnego

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 6 funduszami do Rockbridge TFI

inwestycyjnymi zamkniętymi, niemniej analizowane są różne warianty postępowania z tego obszaru. W przypadku podjęcia decyzji w niniejszym zakresie, zostanie ona niezwłocznie zakomunikowana w formie odrębnego raportu, zaznaczono także. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent

PKP Intercity ogłosi przetarg na modernizację EZT serii ED74 na przełomie roku

przeprowadzi dialog techniczny, który określi m. in. szacowaną wartość zamówienia. Postępowanie przetargowe przewoźnik zamierza ogłosić jeszcze w tym lub na początku przyszłego roku" - wskazano. Pojazdy ED74 były przekazywane do eksploatacji Przewozom Regionalnym w latach 2007

Przegląd prasy

--Wizz Air zawiesił loty z Warszawy, Gdańska i Katowic do Bergamo do 3 kwietnia --Santander BP wstrzymał usługi kredytowe względem Herkulesa i jego spółki zal. --Komputronik złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

. Dodaje, że roszczenie o zapłatę rekompensaty powstaje z mocy prawa z dniem nabycia prawa do odsetek za opóźnienie, a zatem od dnia wymagalności roszczenia (pierwszy dzień po wyznaczonym terminie płatności). Decydując się na dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego, przedsiębiorca może wnieść

Banki centralne znów na 1 stronach

miały furtkę uniknąć płacenia daniny bardzo chętnie skorzystają z dostępnych furtek prawnych. Postępowanie w tej sprawie wszczęła już zresztą Komisja Europejska. Zawiera on zakaz stosowania podatku do czasu zakończenia analiz przez KE. Co ciekawe Minister Finansów zapowiedział zawieszenie poboru podatku

Sieci sklepów z odzieżą weszły w spór zbiorowy z rządem. Więcej lockdownów ta branża nie przetrwa. Jest już pierwsza ofiara

Znana polska marka jest na krawędzi. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia właśnie postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne spółki Ferax, właściciela m.in. dobrze znanej marki rajstop, pończoch i bielizny Gatta. Spółka ma ponad 130 sklepów, szyje i produkuje w Polsce. Sąd odebrał dłużnikowi

Pokrzywdzeni walczą z ustawą dezubekizacyjną. Niektórym obniżono emeryturę do 880 zł. Co można zrobić?

ws. emerytury? Ponad 4 tys. poszkodowanych funkcjonariuszu wciąż jednak nie dostało decyzji ministra w sprawie ich odwołania na podstawie art. 8a., niektórzy czekają już prawie rok. „Nie możemy jeszcze podjąć decyzji w pana/pani postępowaniu, bo sprawa jest skomplikowana” – taką

Wyrok TSUE: Nie tak groźny dla banków, nie tak dobry dla klientów jak oczekiwano

: Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nie oznacza automatycznego przewalutowania kredytów, jednak ma znaczenie dla postępowań sądowych oraz konsumentów, których umowy zawierają klauzule niedozwolone, uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zdaniem Urzędu

PGNiG rozpoczęło pracę nad koncepcją zagospodarowania złoża Tommeliten Alpha

zagospodarowania Tommeliten Alpha ma być gotowa w III kwartale 2020 roku. Spółka liczy na ok. 0,5 mld m3 gazu z tego złoża rocznie. Udziałowcy koncesji Tommeliten Alpha zakończyli ocenę technicznych możliwości zagospodarowania złoża i zidentyfikowali optymalne warianty jego ekonomicznej

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy w wysokości 0,2 zł na jedną akcję z zysku za 2017 r., podała spółka. Posiedzenie zamykające postępowanie arbitrażowe Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przed Trybunałem w Sztokholmie przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export, w sprawie renegocjacji ceny

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Bumech złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, Wydział X Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 96,12 mln zł w I

PGE: Komitet inwestycyjny rekomenduje blok gazowy dla Elektrowni Dolna Odra

Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe" - czytamy w komunikacie. Faza przygotowania do realizacji zaplanowana jest do końca II kw. 2018 r. Obejmie opracowanie studium wykonalności inwestycji, a także uruchomienie innych postępowań administracyjnych mających na celu

Prokuratura zbada kredyty we frankach

"Prokurator Generalny polecił wszczęcie postępowania przygotowawczego, którego celem jest zbadanie, czy w związku z udzielaniem przez banki mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kredytów na zakup nieruchomości, indeksowanych w walucie obcej lub

Strata netto Torpolu zwiększyła się r/r do 7,87 mln zł w II kw. 2017 r.

infrastruktury kolejowej i tramwajowej była bardzo trudna i związana była przede wszystkim z niewielką ilością ogłaszanych postępowań przetargowych. Jednak Norweskie Koleje Państwowe zapowiadają ogłoszenie w II półroczu kilku przetargów o łącznej szacunkowej wartości nawet 1,5-2,4 mld NOK - widzimy tutaj swoją

IS: Komercyjna sieć 5G działa już w przodujących technologicznie krajach

". Zakłada ona m.in., że potencjalni dostawcy będą oceniani pod kątem niezależności od obcego rządu, przejrzystości struktury własności, a także od strony etycznego postępowania korporacyjnego i przejrzystości działalności firmy. "Choć nie są to dość restrykcyjne wymagania, okazać się może, że

Przegląd informacji ze spółek

Polsce spadła do 6,1 mln euro, czyli o 74,4% r/r, podała spółka. Vistal Gdynia przesłał do sądu rejonowego Plan Restrukturyzacyjny sporządzony w toku postępowania sanacyjnego, podała spółka. Zakłada on m.in. przyjęcie strategii pn. "Budujemy mosty", w której Vistal

Ransomware WannaCry. Jak się przed nim uchronić?

zainfekowanych komputerach może samodzielnie się aktualizować instalując swoje kolejne warianty ukrywające się przed standardowymi metodami detekcji infekcji. Podstawową zasadą postępowania w tego typu przypadkach (w przypadku braku zagrożenia życia) jest brak wchodzenia w dialog z intruzami i niepłacenie okupu

Elektrownia Bełchatów zamknięta już w 2028 roku? Eksperci: To bardzo możliwe

proc., a ostatnie 11 proc. dostarczałby gaz. Z kolei w 2040 r. miks energetyczny może być w 90 proc. udziałem OZE, w 6 proc. węgla, a w 4 proc. gazu. I jest to wariant bardzo ostrożny, bo zakłada rozwój OZE w obecnym tempie, choć wszystko wskazuje, że z roku na rok będzie on przyspieszać. Według

Przegląd prasy

Polsce spadł do 102,4 pkt w II --KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro wzrósł do 108 pkt w II --UOKiK wszczął postępowanie ws. zmowy przetargowej na rynku hostingu --Sescom liczy na przejście na GPW z

Scope Fluidics: PCR|ONE osiąga parametry na poziomie rynkowych standardów

nosowych pacjentów w kierunku oznaczeń gronkowca. W wyniku przeprowadzonych testów dla oznaczenia obecności opornego na antybiotyki gronkowca złocistego uzyskano czułość oraz specyficzność systemu PCR|ONE na poziomie odpowiednio 100% oraz 99,4%. Dla oznaczenia lekopodatnego wariantu gronkowca złocistego

Wiceprzewodniczący KE: Sytuacja budżetowa w Polsce jest trochę niepokojąca. 500 plus też ma znaczenie

zagospodarowania przestrzennego [chodziło o zwiększenie obszarów objętych tymi planami]. Ponadto zauważamy, że negatywny wpływ na klimat inwestycyjny w Polsce ma niepewność związana ze sprawami objętymi postępowaniem Komisji Europejskiej na rzecz praworządności w Polsce. Niezależność wymiaru sprawiedliwości i

BIEC: WPI wzrósł o 0,2 pkt w VI, nasiliły się czynniki inflacjogenne

, wcześniej czy później skutkujący wzrostem cen paliw" - czytamy dalej. Wskazano, że jest prawdopodobny wariant, w którym spółki przetwórstwa naftowego wprowadzą podwyżki cen paliw z pewnym opóźnieniem, z jednej strony licząc na krótką pamięć konsumentów, z drugiej - tłumacząc

Bankowy Tytuł Egzekucyjny przestaje obowiązywać. Co to znaczy dla klientów?

choćby informowania dłużnika o sprawie. O toczącym się postępowaniu dłużnik dowiaduje się od komornika, gdy ten przyjdzie zajmować mu majątek. Jeśli bank się pomylił, to klient musi mu udowodnić pomyłkę. Cały ciężar dowodu został przerzucony na dłużnika. Może on złożyć tzw. powództwo przeciwegzekucyjne

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Oferta Rafako, warta ok. 50 mln euro netto (tj. ok. 210 mln zł), została uznana przez firmę Elering z siedzibą w Tallinie za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na budowę "pod klucz" Tłoczni Gazu Paldiski i Puiatu w Estonii, podało Rafako

Przegląd informacji ze spółek

nadzorcza Orlen Laboratorium z grupy kapitałowej PKN Orlen ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i członka zarządu ds. finansowych, podała spółka. Termin składania ofert upływa 22 maja br. Carbon Studio rozpoczęło działalność wydawniczą, podała

Empik powalczy o Merlina i wniesie odwołanie od decyzji UOKiK

, a osobno w internecie, zbyt wąsko definiując w ten sposób rynek właściwy. Miał też zawyżyć rzeczywiste udziały rynkowe Empiku i Merlina. Krytykuje także sposób postępowania UOKiK - np. wykorzystanie ankiet od przedsiębiorców. - Ankiety są przydatne do badania opinii

Barter to też zamówienie publiczne

efektywne. Zamiast jednego postępowania mamy dwa: o udzielenie zamówienia publicznego i o zbycie majątku. Drugą opcją może być wariant łączony. Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty w pieniądzu albo w naturze, przy czym wybór tej drugiej opcji jest premiowany jako dodatkowy

Świat stanął na głowie - żeby dostać się do lekarza, trzeba być zdrowym. Leczymy się więc prywatnie przez telefon i płacimy za to dużo więcej

wygrywać z publiczną. Telemedycyna powinna być elementem służby zdrowia, ale niedopuszczalne jest, żeby to był główny sposób postępowania - alarmują lekarze. Zwłaszcza dla osób starszych konsultacje przez telefon są trudne - nie posiadają odpowiednich narzędzi, żeby np. przesłać zdjęcie chorego miejsca

Komisja Europejska nakazuje Polsce zawieszenie podatku handlowego

stanowiska w sprawie podatku już od kilku tygodni. - Trwała wymiana korespondencji, otrzymywaliśmy informacje na ten temat od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i naszego przedstawicielstwa w Brukseli - twierdzi resort. - MF brało pod uwagę zarówno wariant pozytywny, tj. zaprzestanie postępowania przez

Firma po rozwodzie. Czy majątek zostanie podzielony? To zależy [PORADNIK]

można dokonać już w wyroku rozwodowym, choć praktykuje się to tylko wtedy, jeżeli można go przeprowadzić w miarę sprawnie. Najczęściej potrzebne jest do tego odrębne postępowanie (często np. poszczególne składniki majątku wspólnego związanego z prowadzoną działalnością wymagają wyceny). Majątek sąd może

EKG: Zaangażowanie Polski w zieloną energię opłaci się w przyszłości

patronem medialnym EKG. "Zmiany klimatyczne są realne i stale postępują, ale nie zawsze mamy czas się nad tym zastanowić, a tym bardziej przeciwdziałać. Dlatego ING Bank jako instytucja nie tylko angażuje się w finansowanie przedsięwzięć z dziedziny zielonych technologii

Szewczak z PiS: Komisja śledcza ws. polisolokat i kredytów w CHF byłaby wskazana

" - podkreślił Szewczak. Według niego, do tej pory w sądach postępowania były umarzane, a przedstawiciel KNF stawał po stronie firm ubezpieczeniowych. "Jest to [powołanie komisji śledczej], oczywiście, decyzja polityczna, ale wydaje się, że

Przegląd informacji ze spółek

. Sędzia komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Action, ustalony w postępowaniu sanacyjnym spółki, podał Action. Agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała tymczasowy rating na poziomie A(pol) (EXP) dla planowanego przez PKN Orlen programu emisji obligacji detalicznych