waluty korona słowacka

PAP, bci

Ostatni dzień słowackiej korony

Ostatni dzień słowackiej korony

Piątek jest ostatnim dniem pozostawania w obiegu na Słowacji dwóch walut - korony słowackiej i euro. Od soboty korona wychodzi z użytku - przypomniały władze słowackie.

Na Słowacji już tylko euro

Dziś (16.01) ostatni dzień na Słowacji można płacić słowacką koroną. Od jutra w sklepach będzie przyjmowane tylko euro. Wspólna europejska waluta u naszych południowych sąsiadów obowiązuje od 1 stycznia, ale do dzisiaj można było płacić również dotychczasową.

Euro dobre na lata. Kto w UE jest zadowolony z euro?

Dla Polaków, często sceptycznych wobec euro, wydawać się może dziwne to, że jego zdecydowanymi zwolennikami są mieszkańcy krajów, które przeżyły ostry kryzys finansowy.

Sukces zagrożony

,. a korona czeska umocniła się tylko o 4,46 proc. Kurs referencyjny ustalony został w czasie znacznej aprecjacji wszystkich walut naszego regionu, spowodowanej znacznym napływem inwestycji portfelowych i dynamicznym rozwojem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Korona słowacka została

Grecki czarny scenariusz. Co się stanie, gdy Grecja wróci do drachmy?

Grecki czarny scenariusz. Co się stanie, gdy Grecja wróci do drachmy?

, by odróżnić korony czeskie od słowackich. Jednak większym wyzwaniem będzie przekonanie ludzi i rynków finansowych, że nowa waluta jest wiarygodna. - Potrzebna jest restrykcyjna polityka fiskalna i monetarna, czyli coś, czego obecny grecki rząd nie chce robić - mówi prof

Słowacja bez korony

walutą w Bardejovie były kłopoty. Choć już od sierpnia ceny podaje się w dwóch walutach, w sklepach wciąż są podawane w słowackich koronach, a małą czcionką na tej samej metce pisze się, jaka jest cena w euro. Karteczki z cenami szybko trzeba będzie jednak wymienić, bo obie

Euro nie jest darmowym obiadem

lepiej jest mierzyć produktywnością - dodał. Słowaccy eksporterzy ucierpieli w ostatnich miesiącach z powodu osłabienia się kursów walut konkurencyjnych gospodarek, w tym polskiego złotego. - Eksporterzy twierdzą, że problemem nie jest kurs wymiany, lecz popyt - zastrzegł

Doświadczenia Słowacji ważne dla Polski

Od dziś wszystkie operacje bezgotówkowe u naszych południowych sąsiadów będą przeprowadzane wyłącznie w euro. Koroną będzie można płacić do 17 stycznia, jednak reszta będzie wydawana w nowej walucie. Sławomir Skrzypek podkreśla, że porównanie sytuacji

Słowacy chcą konfiskować firmy za zbyt wysokie ceny

, przeliczając ceny z koron na euro, zaokrąglą je w górę, a co za tym idzie - wzrośnie też inflacja. Podawanie cen w obydwu walutach zarówno przez kilka miesięcy przed zamianą, jak i kilka po to stosowana w każdym kraju metoda pomagająca kontrolować ceny. - Im dłuższy ten okres, tym lepiej. My nie byliśmy aż tak

Rostowski: euro w 2012 r.

Wczoraj w Sejmie otwarto wystawę na temat drogi Słowacji do euro. Nasi południowi sąsiedzi przyjęli wspólną europejską walutę na początku roku. - Chcemy, by otwarcie wystawy było początkiem merytorycznej debaty publicznej na temat euro - mówił podczas uroczystości szef klubu

Polska lepiej znosi osłabienie eksportu

sprzedawana za granicę - mówi Kalisz. Polska gospodarka bardziej polega na dużym rynku wewnętrznym. Ekonomiści jako powód głębokiego załamania produkcji na Słowacji wymieniają też... euro. Może nie tyle samo wprowadzenie wspólnej waluty od tego roku, ale bardzo silny kurs słowackiej

Kryzysowe euro lepsze jest niż złoty? Jak się czują Słowacy bez korony

przystań. Pamiętamy, jakie zawirowania wprowadzała własna waluta i płynny kurs w takiej otwartej gospodarce jak słowacka. Wtedy wszystko to, co się działo na Węgrzech, w Polsce, wpływało na kurs korony. Euro to dla nas teraz dodatkowa osłona przed zawirowaniami na świecie. Choć gdybyśmy mieli własną walutę

Czy euro się opłaca w czasie kryzysu?

spowolnienie gospodarcze. To oznacza, że weszła do strefy euro przy przewartościowanym kursie. Kurs korony pewnie byłby zbliżony do optymalnego, gdyby nie kryzys, ale tego nie można było przewidzieć. Musimy też pamiętać, że słowacka gospodarka jest mniej zdywersyfikowana niż polska

Warto wziąć kredyt w euro, ale tylko z niską marżą

kursie Polska wejdzie do strefy euro, a wcześniej, jaki kurs parytetowy zostanie ustalony w okresie pobytu w mechanizmie ERM2. Praktyka krajów, które już przyjęły euro, ostatnio Słowacji, pokazuje, że w okresie pobytu w ERM2 kurs parytetowy może ulec zmianie (korona słowacka umocniła się w czasie pobytu