wadium w konsorcjum

Marek Okniński

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

Opierając się na uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku[1], uznać należy za możliwe wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej tylko przez lidera konsorcjum składającego ofertę przetargową.

Wadium od konsorcjum

W sytuacji, kiedy w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium pojawia się problem, w jaki sposób takie wadium powinno wnieść konsorcjum. W tej sprawie zapadło wiele wyroków, niekiedy sprzecznych ze sobą, ale należy tu podkreślić, iż jedyną właściwą interpretacją tego zagadnienia jest teza, która stanowi, że nie ma znaczenia, który z członków konsorcjum wniesie wadium.

W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

W przypadku robót budowlanych, kiedy to najczęściej mamy do czynienia z ofertą konsorcjum zamawiający często wymagają złożenia wadium czy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Tesgas (lider), Izostal, Stalprofil i Friedrich Vorwerk KG nie przedłużyło ważności wadium, w związku z czym oferta tego konsorcjum (warta 154 mln zł netto) zostaje odrzucona w postępowaniu przetargowym na budowę gazociągu

Czy protokół postępowania jest jawny nie tylko dla wykonawców?

Czy protokół postępowania jest jawny nie tylko dla wykonawców?

Pytanie: Czy wykonawca , którego oferta została uznana przez KIO jako niespełniająca warunków SWZ (i w ponownej ocenie odrzucona zgodnie z wyrokiem) i który złożył skargę na wyrok KIO, a jednocześnie nie przedłużył wadium, zachowuje przymiot wykonawcy? Czy wobec tego

Konsorcjum ZUE wycofało się z realizacji linii tramwajowej w Krakowie

wyznaczonym przez zamawiającego terminie, tj. do dnia 22 lutego 2017 r., wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą konsorcjum w przetargu na okres 60 dni oraz przedłużyć termin obowiązywania wadium w części przypadającej na ZUE. "W związku z powyższym ZUE

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

publicznych. Zapamiętaj. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw zamawiającemu do żądania aby w przypadku konsorcjum składającego ofertę przetargową, wadium było wnoszone oddzielnie przez każdego z członków konsorcjum albo by w treści gwarancji

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

. Działania zamawiającego, który w sposób wadliwy ocenił ofertę konsorcjum, nosiło znamiona zbędnego formalizmu, a nawet działania celowego wykluczenia wykonawcy, którego oferta została prawidłowo zabezpieczona wadium i była ofertą najkorzystniejszą. Zamawiający swoje twierdzenia wywodził z faktu, że

MON zaprosi Boeinga do negocjacji ws. samolotów dla VIP-ów

, że nie została zabezpieczona wadium, a ponadto została złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert (uczestnikiem w postępowaniu było konsorcjum Glomex - Lufthansa Technik). (ISBnews)

Jest decyzja: Polska Grupa Zbrojeniowa kupi Autosan

Jest decyzja: Polska Grupa Zbrojeniowa kupi Autosan

. wartości zakładu - tłumaczył sędzia Leśniak. W grę wchodziło również wpłacenie wadium, zgodę na takie działanie musi wydać walne zgromadzenie akcjonariuszy. Na jego zwołanie zabrakło czasu. Po wyborach oferta konsorcjum została wycofana. Ale już wtedy przedstawiciele PGZ oraz

Kraków stracił cierpliwość do Pesy. Kontrakt na tramwaje za 430 mln zł dostaną Solaris i Stadler

Kraków stracił cierpliwość do Pesy. Kontrakt na tramwaje za 430 mln zł dostaną Solaris i Stadler

krakowskiego przetargu i podejmuje czynności opóźniające termin zawarcia umowy na dostawę tramwajów do Krakowa" – czytamy w komunikacie. Wcześniej Pesa m.in. nie przedłużyła wadium oferty, wynoszącego 9 mln zł, ani ważności oferty, której termin upłynął 20 października. „W efekcie MPK nie

MON: Inspektorat Uzbrojenia odrzucił dwie oferty na dostawy samolotów dla VIP-ów

podlega odrzuceniu ze względu na błędy formalno-prawne (oferta warunkowa - ważność oferty uwarunkowana była przez wykonawcę koniecznością dokonania zmian w zapisach umowy), fakt, że nie została zabezpieczona wadium, a ponadto została złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert (uczestnikiem w

Oferta Strabag najkorzystniejsza na odcinek A1 po ponownym badaniu ofert

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Oferta konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe oraz Strabag, warta 574,47 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę autostrady A1 na odcinku H pomiędzy węzłem Zawodzie (bez węzła) a węzłem Woźniki (z węzłem

Miliardy w zawieszeniu. Miejsca pracy też

. Konsorcjum Rafako natomiast w jednym z odwołań skarży się na to, że nie odtajniono części oferty Alstomu, zastrzeżono ją jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Zdaniem Rafako powinno to być jawne. Chodzi o harmonogram realizacji umowy złożony przez Alstom. W drugim odwołaniu Rafako

Astaldi na krawędzi bankructwa. Włosi opuścili już dwie inwestycje kolejowe. Co z warszawskim metrem?

Astaldi na krawędzi bankructwa. Włosi opuścili już dwie inwestycje kolejowe. Co z warszawskim metrem?

skupiać na specjalistycznych kontraktach i sprowadzać pracowników z Włoch - powiedział Scaglione. W wakacje Astaldi odmówiło jednak zawarcia umowy na budowę tunelu prowadzącego na wyspę Uznam w Świnoujściu. Firma, która wygrała w przetargu z ceną 727 mln zł, wolała stracić 10 mln zł wadium. Inwestycję

GDDKiA ogłosiła dialog konkurencyjny ws. systemu poboru opłat drogowych

obowiązywania umowy obejmował będzie również czas na przejęcie usług poboru opłat od dotychczasowego wykonawcy" - czytamy w ogłoszeniu. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium w wysokości 30 mln zł. "Ze względu na złożoność zamówienia

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

. Kolejna grupa naruszeń powodujących utratę środków dotyczy warunków stawianych konsorcjom. Zapisy typu: wykonywanie zamówienia przez konsorcja jest wykluczone, każdy z członków konsorcjum musi posiadać doświadczenie stawiane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, każdy członek konsorcjum musi wnieść

Jeszcze raz wybiorą dostawcę tramwajów dla Olsztyna?

Jeszcze raz wybiorą dostawcę tramwajów dla Olsztyna?

w sprawie decyzji o unieważnieniu oferty konsorcjum Newag Modertrans. Czekamy na rozwój sytuacji. Prezes Modertansu Andrzej Bręczewski dodaje, że sprawa jest jeszcze na tyle świeża, że na razie jego spółka nie chce deklarować, czy podejmie dalsze kroki. - Proszę o telefon

Ostra walka o kontrakt na drugą linię metra

Ostra walka o kontrakt na drugą linię metra

peryferyjne. Ratusz chce, by Unia sfinansowała środkowy fragment przynajmniej w połowie. - Rozmowy idą w dobrym kierunku - mówi dyr. Olszewski. Nawet jeśli konsorcjum, którego liderem są Włosi, zostanie wskazane jako zwycięzca, to do podpisania umowy będzie jeszcze daleko. Według

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

. Zamawiający, na podstawie obowiązujących przepisów, ma prawo tylko raz wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagane było wniesienie wadium

Będzie drugi przetarg na Kilińskiego

Do przetargu złożono wprawdzie trzy oferty, jednak żadna z nich nie spełniała wymogów formalnych. Firma Sokolik, która pracowała zresztą nad przebudowa Rynku Kościuszki, nie zabezpieczyła inwestycji odpowiednim wadium. Odrzucono także oferty firm Brux i konsorcjum zawiązanego

Trybuna na stadionie dalej niż bliżej

wybrane zostało konsorcjum firm, na czele z ukraińskim podmiotem, który nie miał żadnego doświadczenia w budowie stadionów. Przetarg unieważniono, ogłoszono kolejny. Tym razem wybrana została renomowana firma Budimex. Jej oferta zakładała koszt około 30 mln zł. Wydawało się, że teraz wszystko pójdzie już

Pawilon w Mosznej wybuduje Polbau. Za 20,5 mln zł

, które chciały wybudować pawilon, kwoty wahały się od 18,7 mln zł do 26,9 mln zł. Wśród oferentów były także konsorcja polsko-ukraińskie i polsko-czeskie. - Oferta Polbau nie była najtańsza. Ta najtańsza nie spełniała wymogów formalnych, firma nie wpłaciła wadium - zastrzega wicemarszałek Kolek

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

. konsorcjum) ,dopuszczeniem składania ofert częściowych (choć to z kolei może osłabić efekt skali).  Zwiększanie rozmiaru czy zakresu zamówienia może w niektórych sytuacjach nie przynieść zamawiającym oczekiwanych korzyści. Dotyczy to przedmiotów zamówienia, których realizacja wiąże się dla wykonawców

Przegląd prasy

mln zł --PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację linii Kędzierzyn-Opole za 478 mln zł --Akcjonariusze Polimeksu zdecydowali o emisji do 150 mln akcji serii T --Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz

Trzech chętnych na zarządzanie miejskimi lokalami w Poznaniu

Nowym wielomilionowym kontraktem, oprócz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, zainteresowany jest jeszcze Zespół Zarządców Nieruchomości WAM z siedzibą w Warszawie oraz konsorcjum firm, których liderem jest wrocławski Prywatny Zarząd Mieszkaniami startujący

UOKiK nałożył na 5 spółek kary ok. 8,5 mln zł za zmowy w przetargu kolejowym

; - czytamy w komunikacie. Jeśli chodzi o pierwszą zmowę, według ustaleń Urzędu przedsiębiorcy uzgodnili, że Bombardier Transportation złoży tzw. ofertę kurtuazyjną. Była ona wyższa od oferty konsorcjum Kombud i KZA, miała uwiarygodnić konkurencyjność przetargu i wywołać wrażenie

Szczecin (prawie) bez nabywców

licytacja nie była zbyt emocjonująca. Jedną działkę kupiło konsorcjum osób fizycznych (za 7,8 mln zł), które dokupiło też projekt za 2,3 mln zł. Z kolei mniejsza szczecińska stocznia Gryfia kupiła zestaw sterowy - za 211 tys. zł. Wadium na dwa fragment stoczniowego majątku

Rząd przegrywa grę z hazardem

jawnych dokumentów przetargowych, to wysokość wadium (1 mln zł) i 50 mln zł zabezpieczenia od wykonawcy e-kasyna. Czyli spore sumy, które mogą trochę powiedzieć o wysokości kontraktu, bo z zasady nie bierze się od wykonawcy zabezpieczenia wyższego niż wartość umowy. Wody w usta nabrał też rząd

Przegląd informacji ze spółek

), Izostal, Stalprofil i Friedrich Vorwerk KG nie przedłużyło ważności wadium, w związku z czym oferta tego konsorcjum (warta 154 mln zł netto) zostaje odrzucona w postępowaniu przetargowym na budowę gazociągu DN700 Hermanowice ? Strachocina, organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System

Wschodnia trybuna na Stali - kolejne podejście

Po pierwszym przetargu wybrano polsko-ukraińskie konsorcjum firm. Okazało się jednak, że nie ma żadnego doświadczenia w budowie stadionów, więc zrezygnowano z niego. Drugi na liście był Budimex, jednak firma nie rozpoczęła budowy. Najpierw podpisanie umowy opóźniły kontrole

Będzie kolejny przetarg na majątek stoczni Szczecin. Może jeszcze w maju

Dotychczasowe próby sprzedaży stoczni kończyły się klapą. W maju ub.r. katarski fundusz Stichting Particulier Fonds Greenrights wylicytował główne części majątku stoczni w Szczecinie i w Gdyni. Wpłacił wadium 8 mln euro, ale za stoczniowy majątek nie zapłacił. Potem nad kupnem

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

, która będzie z pewnością budziła w Polsce najwięcej emocji, jest uproszczenie procedur i ich uelastycznienie. Już na samym początku przetargu ma być sporządzony katalog powodów do jego unieważnienia - dzięki temu mniej ma być protestów i spraw sądowych. Nie będzie konieczne wymaganie wadium - co ułatwi

Ból głowy Putina. Kreml pogrążył Jukos, teraz on zaszkodzi Kremlowi?

ostrzył sobie Gazprom, który zamierzał je przejąć za pieniądze pożyczone od konsorcjum kierowanego przez Deutsche Bank. Jednak tuż przed aukcją sąd w USA - na wniosek akcjonariuszy Jukosu - zakazał uczestniczyć w niej Gazpromowi. Spółka krzak kupuje złoża Jukosu

Co wiemy o chińskiej firmie budującej autostradę A2?

obsługą PR COVEC. - Chińskie konsorcjum spełniało wymogi przetargu. Od uczestników przetargu jest wymagane doświadczenie i oferenci muszą przedstawić referencje. Ale nie muszą informować, że coś im się nie udało. A GDDKiA sprawdza, czy oferta zgadza się z warunkami ustalonymi w

Łatwiej budować metro w Warszawie niż w Rzymie

drugą linię metra z ceną 5 mld zł. Szefowie Mostostalu twierdzą, że zaproponowana przez Włochów kwota 4,1 mld zł jest znacznie zaniżona, czego efektem może być wstrzymywanie prac i wymuszanie aneksów cenowych. Zarzuca także konsorcjum Astaldi - Gulermak, że nic w Polsce nie budowało i w efekcie nie

Sąd rozstrzygnie, czy przetarg na spalarnię był prawidłowy

założenie sprawy wymaga wpłacenia wadium w wysokości 1 proc. wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 5 mln zł. W tym przypadku będzie to właśnie kwota 5 mln zł, bo 1 proc. wartości to ponad 6,5 mln zł. - Zdajemy sobie sprawę z wysokich kosztów, ale podjęliśmy decyzję, że będziemy skarżyć rozstrzygnięcie

Czyje wagony będą jeździć drugą linią metra?

, z których 20 będzie jeździć centralnym odcinkiem drugiej linii z ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego, a reszta wzmocni pierwszą z Kabat na Młociny. W połowie października Metro wybrało ofertę konsorcjum Siemensa i nowosądeckiego Newagu, które zaproponowało Warszawie

Stocznia Szczecińska Nowa znów niesprzedana

. Kupiło je konsorcjum dwóch szczecińskich przedsiębiorców, którzy jako osoby fizyczne zastrzegli sobie anonimowość. Z informacji "Gazety" wynika, że jeden z nich jest już właścicielem kawałka stoczni: w pierwszym, majowym przetargu kupił dwa inne budynki biurowe

Przyspieszą sąd nad drugą linią metra?

"Gazeta" napisała w poniedziałek, że oczekiwana zwłaszcza na Pradze inwestycja na samym starcie ma już prawie pół roku opóźnienia. Werdykt komisji przetargowej z końca kwietnia (centralny odcinek drugiej lini metra za 4,1 mld zł ma zbudować włosko-tureckie konsorcjum

Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

, zadawania pytań; - składania wyjaśnień dotyczących treści wniosku i oferty oraz innych dokumentów składanych przez konsorcjum w związku z postępowaniem; - zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; - wnoszenia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosi 6 nowych konkursów dla firm i konsorcjów naukowo-przemysłowych, które w 2019 roku chcą starać się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podało NCBR. W tym roku NCBR na wszystkie konkursy w ramach POIR przeznaczy aż

Stocznia niesprzedana. Drugi przetarg za nami

poszedł biurowiec typu "Lipsk", w którym działało biuro projektowe stoczni. Za cenę wywoławczą oba składniki majątku kupiło konsorcjum dwóch szczecińskich przedsiębiorców, którzy - jako osoby fizyczne - zastrzegli sobie anonimowość. Z informacji "Gazety" wynika, że jeden z nich

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

świadczenie usług opieki technicznej. Łączna wartość pozyskanych kontraktów wynosi blisko 0,45 mln zł brutto. Źródło: spółka Asseco Poland : Wraz IDS-BUD uważają, że drogowa dyrekcja faworyzuje Kapscha w przetargu na system poboru opłat. CSIOZ podpisało ugodę z konsorcjum Asseco ws