wadium przy przetargach na usługi

Kiedy zwrócić wadium nienależne oraz wniesione przez wykonawcę, którego wykluczono?

Obowiązuje regulacja, która nakazuje zwrot wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oferta spółki Mirbudu wykluczona z przetargu na przebudowę drogi wojew. nr 109

, podał Mirbud. Samo postępowanie zostało unieważnione. "Decyzja o nieprzedłużaniu wadium została podjęta przez zarząd spółki zależnej emitenta z uwagi na przedłużający się czas rozstrzygania przetargu i znaczący wzrost cen usług podwykonawców i materiałów. W ocenie zarządu

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

wadium. Brak odgórnego wzoru protokołu w takim postępowaniu. W kwestii ustalenia kryterium ceny z wagą 100% należy zachować ostrożność. Przetargi z całego kraju Postępowanie na usługi społeczne Poniżej przedstawiam

Sześć działek na sprzedaż na toruńskiej Abisynii. Oferta dla małych i średnich firm

Sześć działek na sprzedaż na toruńskiej Abisynii. Oferta dla małych i średnich firm

Łączna powierzchnia działek to ponad 3 ha, które zostały podzielone na mniejsze parcele o powierzchni około 5 tys. m kw. Tereny przeznaczone są pod usługi, które będą mogły na nich prowadzić firmy z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Działki przy ul. Świdnickiej i ul. Gminnej

Sanatorium w Kudowie Zdroju wystawione na sprzedaż

Sanatorium w Kudowie Zdroju wystawione na sprzedaż

także zespół garaży. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3076 ha. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium wysokości 40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie nr 25 9588 0004

AWF sprzedaje nieruchomości na ul. Rzeźbiarskiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość - grunt o łącznej powierzchni 1,0639 ha zabudowany budynkiem trzykondygnacyjnym. Budynek został wybudowany w 1910 roku. Jego powierzchnia całkowita to 2.430,15 metrów kwadratowych. Może być wykorzystany na usługi. Nieruchomość jest

DANA HOTEL & SPA i WELLSTREET HOTEL w Zielonej Górze wystawione na sprzedaż!

DANA HOTEL & SPA i WELLSTREET HOTEL w Zielonej Górze wystawione na sprzedaż!

Nieruchomość znajduję się na terenie Zielonej Góry przy ul. Aleja Wojska Polskiego 79 i ul. Modrzewiowej. Łączna powierzchnia działek wynosi 1,1384 ha. Budynek hotelu posiada 62 umeblowane pokoje, przeznaczone dla 118 gości. Część rekreacyjno-gastronomoczna obejmuje usługi w

Konsorcjum ZUE wycofało się z realizacji linii tramwajowej w Krakowie

wyznaczonym przez zamawiającego terminie, tj. do dnia 22 lutego 2017 r., wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą konsorcjum w przetargu na okres 60 dni oraz przedłużyć termin obowiązywania wadium w części przypadającej na ZUE. "W związku z powyższym ZUE

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą

później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Natomiast jeżeli odwołanie zostało wniesione po wyborze oferty

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Pytanie: Przygotowuję przetarg poniżej progów unijnych . W treści zapytania skierowanego do wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej wskazaliśmy czas wykonania usługi do 25 sierpnia br. Termin ten będzie stanowić kryterium oceny ofert. Wychodząc z założenia, że termin wykonania danej

Przedłużenie terminu związania ofertą

Przedłużenie terminu związania ofertą

Pytanie: Zamawiający wezwał wykonawcę do wydłużenia terminu związania ofertą w dniu 01.06.2015 r. dając czas na wydłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie ważności wadium do 06.06.2015 r. Termin związania ofertą upływał w dniu 10.06.2015 r

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

satysfakcji. Nasza ustawa odpowiada na kluczowe bolączki obecnego systemu. Zasada efektywności spowoduje, że zamawiający nie będą przywiązywać uwagi tylko do najniższej ceny, ale będą również uwzględniali jakość towarów i usług, czy ich znaczenie dla środowiska. Pozwoli to odnaleźć się na rynku małym

Nieruchomości w Olsztynie

Nieruchomości w Olsztynie

sportowych i rekreacyjnych (baseny, hale sportowe) usługi turystyczne, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej (kliniki rehabilitacyjne, domy opieki itp.). Przetargi mają charakter nieograniczony, warunkiem uczestnictwa jest wniesienie określonego wadium. Nieruchomości w

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

nowego PZP to bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki. Nasza ustawa odpowiada na kluczowe bolączki obecnego systemu. Zasada efektywności spowoduje, że zamawiający nie będą przywiązywać uwagi tylko do najniższej ceny, ale będą również uwzględniali jakość towarów i usług

Gdzie i za ile kupić nieruchomość za granicą?

Gdzie i za ile kupić nieruchomość za granicą?

. Pochłania dużo czasu – mówi. Na razie obie nieruchomości będą jej służyły jako miejsce zamieszkania. W przyszłości zamierza je wynajmować. – Nieruchomość we Francji jest w trakcie budowy. Termin ukończenia to jesień tego roku – mówi. Bogacimy się, to kupujemy Przy tracącej na wartości

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Hotel na Północnej? Na razie nie ma chętnych na budowę

czy budynki z usługami. Nie może zaś galerii handlowych o powierzchni ponad 2 tys. metrów kwadratowych ani stacji benzynowych. Cenę wywoławczą za ponad hektar gruntu w centrum miasta ustalono na 8,6 mln zł. Do przetargu zgłosiła jedna firma, która wpłaciła wadium. Miał się

Faraon nie pozostanie pustostanem. Lokale ZMK

konto Zarządu Mienia komunalnego nie wpłynęły żadne wadia, a więc postępowanie musi zostać odwołane. - Myśleliśmy nawet o przerobieniu tego lokalu na dwa mniejsze, ale teraz okazuje się, że jest spore zainteresowanie, a po dwóch nieudanych przetargach zgodnie z prawem możemy

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

okoliczności, na które obiektywnie rzecz ujmując, przy dochowaniu należytej staranności, wykonawca nie miał i nie mógł mieć wpływu. Tak więc podstawa do zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy PZP zachodzi wyłącznie w przypadku zawinionego zaniechania złożenia żądanych dokumentów przez wezwanego

Oferta Strabag najkorzystniejsza na odcinek A1 po ponownym badaniu ofert

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Oferta konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe oraz Strabag, warta 574,47 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę autostrady A1 na odcinku H pomiędzy węzłem Zawodzie (bez węzła) a węzłem Woźniki (z węzłem

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

Przetarg na "Usługę całorocznego utrzymania porządku na obszarach utwardzonych oraz całorocznego utrzymania i pielęgnacji zieleni" rozpisano pod koniec 2014 r. Zwycięska firma swoje obowiązki będzie wykonywać od 1 kwietnia 2015 r. przez kolejne cztery lata. Oferta

Po ile działka na Szerokim? Ratusz sprzedaje grunty

Działki przeznaczone są pod usługi oraz budownictwo jednorodzinne. I tak dom zbudować będzie można sobie na przykład przy ul. Gnieźnieńskiej 80, Strumykowej 69, Siewierzan 32 czy Wiślan 19. Cena działki w tej pierwszej lokalizacji wynosi 210 tys. zł (pow. 858 m kw). Więcej

GDDKiA ogłosiła dialog konkurencyjny ws. systemu poboru opłat drogowych

obowiązywania umowy obejmował będzie również czas na przejęcie usług poboru opłat od dotychczasowego wykonawcy" - czytamy w ogłoszeniu. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium w wysokości 30 mln zł. "Ze względu na złożoność zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.   Szukasz zlecenia dla swojej firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie Art. 46. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze

Kto zbuduje kawiarnię na Różance? Będzie licytacja

miesięcznie. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych 14 czerwca o godz. 10. Wadium wynosi 30 tys. zł. Dzierżawca będzie musiał odkupić od miasta projekt nowego obiektu za 80 tys. zł. A następnie - zrealizować inwestycję w ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

wybór gotowej oferty ma miejsce np. w bieżących zakupach "z półki" albo przez skorzystanie z oferty skierowanej wprost do jednostki. Z takimi sytuacjami będziemy więc mieli do czynienia chociażby podczas wizyty w sklepie albo, gdy nabywamy usługę lub towar, odpowiadając na konkretną, gotową

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

procedurach udzielania zamówień, wprowadzenie fakultatywności wadium i terminu związania ofertą oraz otwarcie katalogu przesłanek unieważnienia postępowania. Nowe prawo zakłada też m.in elektronizację zamówień publicznych, która polegać ma na obowiązkowej komunikacji elektronicznej

Błędy w zapytaniu o cenę

samochodu, komputery, meble. Najczęstszy błąd zamawiającego w zakresie stosowania tego trybu to zakup dostaw a lub usług, które nie spełniają dwóch wskazanych powyżej warunków. Zdarzają się także sytuacje, w których zamawiający sięgają po ten tryb, przy zamówieniach, których przedmiotem są roboty budowlane

Przegląd prasy

mienia Pol-Mot Auto --Carrefour Polska otworzył już 24 nowe sklepy przy stacjach paliw od września --Rzecznik finansowy dostrzegł próby omijania ustawy o kredycie konsumenckim --MF odkupiło obligacje za 226 mln USD na

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

Pytanie Chcemy udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane uzupełniające. Z racji wcześniejszego przetargu nieograniczonego "unijnego" zamówienie z wolnej ręki wykonawcy zostanie również udzielone w tym trybie

Kto będzie kontrolował bilety. MPK? Jest protest

Od stycznia przyszłego roku pojedziemy z biletem kupionym w kiosku zarówno autobusem miejskim jak i prywatnym. Dlatego? Zarząd Transportu Miejskiego, który sprawuje piecze nad komunikacją publiczną, ogłosił przetarg na kontrolę biletów. Rozstrzygnął go poniedziałek. Do wyścigu

Czekamy, aż inwestor przestanie być tajemniczy

nieograniczony na sprzedaż Czerwonego Spichlerza zaplanowano na 31 marca. Cena wywoławcza budynku to 610 tys. zł. Aby przystąpić do przetargu, trzeba do 24 marca wpłacić wadium (120 tys. zł). - Jeszcze czekamy, częstą praktyką jest wpłacanie wadium na ostatnią chwilę. Jest spore zainteresowanie, zarówno ze

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

, która będzie z pewnością budziła w Polsce najwięcej emocji, jest uproszczenie procedur i ich uelastycznienie. Już na samym początku przetargu ma być sporządzony katalog powodów do jego unieważnienia - dzięki temu mniej ma być protestów i spraw sądowych. Nie będzie konieczne wymaganie wadium - co ułatwi

Nie ma chętnych na kazimierskie kamieniołomy

turystyczne zlokalizowane na terenach ograniczonych od północy rz. Wisłą, od zachodu podnóżem góry Albrechtówka, od południa ścianą wyrobiska dawnego kamieniołomu i dalej zboczem doliny Wisły, od wschodu granicą zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Krakowskiej, UK - usługi kultury, UI - inne usługi (Ochotnicza

Pierwszy udany przetarg

na organizowanych przez Urząd Miasta przetargach na zakup ziemi pod zabudowę mieszkaniową i usługi. - Byłam załamana tymi dwoma przetargami, które właściwie zakończyły się zerowym efektem - mówi Barbara Napiórkowska, naczelnik wydziału gospodarki nieruchomościami UM. Wczoraj w ratuszu odbył się

Marketplanet jest zainteresowany kupnem spółek z sektora handlu elektronicznego

zarządzać płatnościami czy np. wadiami wpływającymi w przetargach. równolegle opracowywane jest rozwiązanie wspierające system podpisu elektronicznego przy wymianie dokumentów handlowych. "Proces tworzenia kolejnych modułów trwa kilka miesięcy, a koszty jego wykonania

Porażka ratusza. Zabrakło chętnych na działki w Opławcu

. A potem co roku oddaje urzędnikom po jednym procencie wartości działki. Miał to być sposób na zatrzymanie w mieście tych bydgoszczan, którzy chcą się budować, a rozważali zamieszkanie w okolicznych gminach. W poniedziałek odbył się pierwszy przetarg na 13 działek przy ul

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

: - ponoszenia solidarnej odpowiedzialności przez podmiot udostępniający zasoby wykonawcy zamówienia publicznego, - uproszczenia procedur udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych, - okoliczności zatrzymania wadium

Ich pomysł na biznes. I na życie. Pałac z widokiem na przyszłość

nieruchomości skutecznie, stracił wpłacony milion, a pałac znowu trafił na rynek – mówi Szymon. – W nowym przetargu byłem przez długi czas jedynym chętnym. Wpłaciliśmy wadium i pojechałem na rozstrzygnięcie. W ostatniej chwili pojawił się jeszcze jeden kupiec, jednak nie dopełnił formalności i

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 8) informację na temat wadium, o ile jego wniesienie jest wymagane; 9) kryteria oceny ofert, jakimi koncesjodawca będzie się kierował przy

Dowiedz się, jak liczyć termin związania ofertą

września 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP/901/08. Zdaniem składu orzekającego przy liczeniu terminu związania ofertą uwzględnia się dzień składania ofert, na co jednoznacznie wskazuje brzmienie art. 85 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. Ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera własną, odrębną od przepisów

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

Pytanie Czy ogłaszając zamówienia na cykle szkoleń w ramach jednego 3-letniego projektu unijnego, gdzie część szkoleń jest niepriorytetowymi usługami, należy oszacować ich wartość razem ze sprzętem, który zaplanowaliśmy zakupić do realizacji tych

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro; 3) 60 dni - jeżeli

Co wiemy o chińskiej firmie budującej autostradę A2?

Przetarg na budowę 50 km z 92 km tej drogi dwa lata temu wygrało chińskie konsorcjum COVEC. Chińczycy wygrali, bo chcieli najniższej zapłaty za swoją usługę. Zaoferowali budowę dwóch odcinków A2 za 1,3 mld zł, o 20-30 proc. taniej niż konkurencja. Chińska oferta była też o

Licytacja elektroniczna w praktyce

z części. Jak opisać przedmiot zamówienia? Przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia należy bezwzględnie pamiętać, że z faktycznie oferowanym przez zwycięzcę licytacji towarem (usługi mają najczęściej charakter jednoznaczny) zamawiający zapoznaje się w momencie dostawy

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

chłodnicza, blaty). Czy możemy zlecić wykonanie powyżej opisanego przedmiotu zamówienia w trybie jednego przetargu nieograniczonego bez dopuszczania do składnia ofert częściowych? Odpowiedź Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiających

Drobne błędy nie wykluczą nas z przetargu

odwołanie się lub protest. Teraz jest na to pięć dni, licząc od daty doręczenia wyniku przetargu. Termin wydłuża się jednak tylko przy założeniu, że wartość przetargu przekracza tzw. progi unijne (133 tys. euro dla dostaw, 206 tys. euro dla usług oraz 5 mln 150 tys. euro dla robót

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

więcej dla dostaw i usług. Publikowanie ogłoszeń w prasie i innych mediach jest już tylko uprawnieniem zamawiającego, a nie obowiązkiem. Art. 46 Zmiany wprowadzają przyspieszenie terminu zwrotu wadium wykonawcom - zamawiający winien je zwrócić

Za miliony kolej sprzedaje ziemię koło Dworca Głównego

biurowce z usługami lub handlem w lokalach na parterze, np. kawiarnie i sklepy - mówi. Zainteresowani nabyciem nieruchomości do 12 maja mają czas na wpłacenie wadium, a przetarg w formie licytacji zaplanowano na 17 maja. Leszek Michniak, prezes

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

. 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do planowanych zamówień na usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz planowanych zamówień udzielanych w trybie innym niż przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony lub negocjacje z ogłoszeniem. 4. Jeżeli informacja o zamówieniu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

będzie jego ekosystem, którego budowa potrwa od dwóch do trzech lat. Źródło: spółka Gwarancje24.pl : Od czerwca br. przedsiębiorcy biorący udział w przetargach opartych na prawie zamówień publicznych zyskali alternatywę wobec wadium wpłacanego w gotówce. Dzięki zmodernizowanemu

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone. 4) (uchylony) w

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

Tryby konkurencyjne - tj. przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony są podstawowe i zawsze masz możliwość skorzystania z nich. Nadal też możesz zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki do udzielenia zamówienia na usługi hotelarskie, będące usługami niepriorytetowymi. Jednakże pod warunkiem, że

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Źródło: spółka Qumak : UOKiK nałożył na spółkę ok. 900 tys. zł kary w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości przy przetargu PKP PLK na modernizację linii kolejowej Warszawa Okęcie-Radom. Decyzja nie jest ostateczna, podał UOKiK. Qumak odwołał się od decyzji. Utworzy rezerwę

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów, w tym terminów skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem; 5) przedmiot zamówienia na usługi lub dostawy jest przeznaczony do celów usług badawczych lub

Białystok. Śródmieście do wynajęcia

najbliższych dniach ogłaszają kilka przetargów na najbardziej eksponowane miejsca. Ten, kto marzy o biznesie w centrum, ma okazję zawalczyć o przestronne pomieszczenia przeznaczone na handel, usługi lub gastronomię. Zarząd Mienia Komunalnego proponuje też mniejsze lokale - w piwnicach i dawnych schronach

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej : Ogłosił przetarg otwarty na wdrożenie produkcyjne systemu ISOK. Wysokość wadium ustalono na 0,85 mln zł. Termin składania ofert to 5 lutego. Źródło: DM PKO BP Madkom : Podpisał umowy na dostawę swojego oprogramowania do kolejnych urzędów oraz

Król prywatnych autobusów i kontrakt za 2 miliardy złotych

przetargach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zaczęto stosować wtedy dużo wyższe wadia i gwarancje dobrego wykonania usługi. Miałem więc wybór: zrezygnować z rozwoju, kontynuując działalność na małą skalę, albo dokapitalizować firmę. Inwestora, izraelskiej Egged Group, specjalnie

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, należne prowizje i inne podobne świadczenia. 5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Art. 35. 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, należne prowizje i inne podobne świadczenia. 5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Art. 35. 1

Przetargi pod ochroną

(GDDKiA) musiała bowiem odrzucić najkorzystniejszą ofertę w przetargu, bo wykonawca pomylił się o 47 zł. Miał podać, ile będzie kosztował montaż 388 kloszy do lamp, które zawisną na moście, a zrobił kosztorys dla 380 kloszy. - Takie sytuacje w przyszłości już się nie powtórzą

Przetargi pod ochroną

(GDDKiA) musiała bowiem odrzucić najkorzystniejszą ofertę w przetargu, bo wykonawca pomylił się o 47 zł. Miał podać, ile będzie kosztował montaż 388 kloszy do lamp, które zawisną na moście, a zrobił kosztorys dla 380 kloszy. - Takie sytuacje w przyszłości już się nie powtórzą

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. 5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

nawet przy cenach znacznie odbiegających od cen rynkowych. Z kolei w przetargach na dostawy zwykle decydujące znaczenie mają koszty dostaw materiałów czy produktów, a nie koszty pracy (w sporym zakresie - także w przetargach na roboty budowlane). Wykonawcy mogą zatem próbować utrzymać obniżone ceny, na

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

. Ponieważ wskazany przepis ma istotne znaczenie dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne jego praktyczne stosowanie będzie przedmiotem szczegółowych analiz zamieszczanych na stronach serwisu komunikaty.gazeta.pl. 4) Usługi z zakresu kultury bez przetargu

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

wykonawcy celowo nie uzupełniali braków w złożonych dokumentach, co w konsekwencji prowadziło do wyboru droższej oferty lub unieważnienia przetargu. Celem ograniczenia tego typu praktyk projekt zmian ustawy PZP przewiduje sankcję, w postaci utraty wadium, jeżeli wykonawca pomimo

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

Rząd przenosi numer. Wielki przetarg w telefonii komórkowej

podana, wiadomo natomiast, że wadium wynosi 700 tys. zł. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych może to oznaczać, że minimalna wartość przetargu to 23,3 mln zł. Więcej wiadomo o tym, na jakich warunkach urzędnicy będą używać telefonów. Telefony będą nowe, a abonament bez puli

Dynamiczny system zakupów

analogiczne jak w ogłoszeniu o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z tym, że w ogłoszeniu o DSZ nie zawiera się informacji o wysokości wadium oraz terminie związania ofertą (zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych). Ogłoszenie zamieszczane jest w Dzienniku Urzędowym

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

Systemu Zakupów podzielić można na dwa zasadnicze etapy: Etap I: Ustanawianie Dynamicznego Systemu Zakupów Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obydwa etapy prowadzone są przy zastosowaniu przepisów dotyczących przetargu