wadium do przetargu

Marek Okniński

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert jest podstawą do odrzucenia wykonawcy z przetargu. Dowiedz się jak prawidłowo przygotować się do postępowania.

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Działki nad Bałtykiem

Działki nad Bałtykiem

sprzedaży rozpoczynają się od 415 000 złotych. Przetargi mają charakter nieograniczony. Warunkiem udziału jest wniesienie określonego wadium. Przetargi zostaną rozstrzygnięte w sierpniu. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Pytanie W prowadzonym przetargu nieograniczonym z zastosowaniem procedury odwróconej, w którym dopuściliśmy składanie ofert częściowych (9 części) oraz nie wymagaliśmy wniesienia wadium, w przypadku jednej z części (nr 6) zostały złożone dwie oferty. Jedna została odrzucona, gdyż jej treść nie

Hotel w Bochni

Hotel w Bochni

. Cena wywoławcza wynosi 3 500 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 15 lipca 2016 roku o godzinie 9:00 w pokoju nr. 2 Urzędu Gminy Bochnia przy ul. K. Wielkiego 26. W postępowaniu mogą wziąć udział zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości

Pensjonat w Wiśle od PEKAO S.A.

Pensjonat w Wiśle od PEKAO S.A.

złotych netto. Warunkiem przystąpienia do postępowania przetargowego jest wniesienie wadium w wysokości 236 000 złotych. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości mogą składać oferty przetargowe do dnia 4 maja 2016 do godziny 16:00. Otwarcie ofert nastąpi 5 maja 2016. Istnieje możliwość obejrzenia

Przetargi w Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

Przetargi w Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

nieruchomości mają charakter lokali użytkowych.. Najmniejsza nieruchomość ma powierzchnię 10m kwadratowych, a największa 93m kwadratowe. Ceny nieruchomości wahają się od 16 do 200 tysięcy złotych. Przetargi mają charakter nieograniczony. Warunkiem udziału w postępowaniach jest wniesienie określonego wadium

Przetargi w Łodzi

Przetargi w Łodzi

częściach Łodzi. Ceny wahają się od 52 000 do 230 000 zł. Postępowania mają charakter przetargów nieograniczonych, warunkiem udziału jest wniesienie wadium określone przez Urząd Miasta Łodzi. Szczegółowe informacje na temat oferowanych nieruchomości można uzyskać w siedzibie

Hotel w miejscowości Babimost

Hotel w miejscowości Babimost

Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej- dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku przedstawiciela osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS; dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualny

Gdański Uniwersytet Medyczny sprzedaje działki

Gdański Uniwersytet Medyczny sprzedaje działki

Nieruchomości należące do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostały wystawione na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego. Na nowych właścicieli czekają nieruchomości: - działka gruntowa zabudowana budynkiem, o powierzchni 1580 m2

Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

wpłacenie określonego wadium. Przetarg w PEKAO S.A  Lokal mieszkalny w Warszawie Przetarg w PEKAO S.A  Budynek biurowo-usługowy i warsztatowo-garażowy w Gorzowie Wielkopolskim

Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

wpłacenie określonego wadium. Przetarg w PEKAO S.A  Lokal mieszkalny w Warszawie Przetarg w PEKAO S.A  Budynek biurowo-usługowy i warsztatowo-garażowy w Gorzowie Wielkopolskim

Działka z widokiem na Bałtyk

Działka z widokiem na Bałtyk

wniesienie do 23 listopada 2015 wadium w wysokości 1 600 000 złotych. Osoby zainteresowane uzyskają informacje na temat przetargu w Urzędzie Gminy Rewal, pok.107 i 108, tel., (091) 38 49 021, (091) 38 49 019 , e-mail: przetargi@rewal.pl Sprzedaż działki w

Przetargi na sprzedaż nieruchomości na terenie Śląska

Przetargi na sprzedaż nieruchomości na terenie Śląska

wniesienie wadium. Ostateczna cena poszczególnych nieruchomości zostanie określona po zakończeniu przetargów. Postępowania odbędą się w dniu 31.12.2015. Osoby zainteresowane kupnem oferowanych nieruchomości mogą do dnia 29.12.2015 je obejrzeć po wcześniejszych ustaleniach z Działem Obsługi Nieruchomości w

Sześciu chętnych na 9. kawałków stoczni

Taką informację przekazał nam wieczorem Roman Nojszewski, zarządca kompensacji, który ma za zadanie sprzedać podzielony na 22 części majątek Stoczni Szczecińskiej Nowa. Kilka godzin wcześniej (o 15) minął termin zgłaszania się do przetargu. Zarządca

Znowu nie wyszło z guzkami w metrze. Klapa z przetargu

Znowu nie wyszło z guzkami w metrze. Klapa z przetargu

W przetargu na oznakowanie wszystkich stacji metra zgłosiła się tylko jedna firma - C4, która za roboty chciała 5,2 mln zł, o 400 tys. więcej, niż zakładał kosztorys. Okazało się jednak, że firma źle wpłaciła wadium - wpisała zły numer konta. - Pierwszy przetarg musieliśmy

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert. Powyższy przepis jednoznacznie wskazuje na obowiązek nałożony na wykonawców w zakresie

Minister Infrastruktury zarządził kontrolę w OSM

Minister Infrastruktury zarządził kontrolę w OSM

spółdzielnią. Obie wpłaciły wadium w wysokości 230 tys. zł, z czego udział OSM wyniósł 50 proc. Przetarg został rozstrzygnięty na korzyść OSM i jej wspólnika. Za nieruchomość miały zapłacić prawie 6,5 mln zł. By móc sfinalizować transakcję uczelnia musiała jeszcze tylko wystąpić o zgodę do Ministerstwa Skarbu

Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych

Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych

udziału jest wniesienie wadium. W skład oferowanych nieruchomości wchodzą następujące lokalizacje: 1. Nr ewidencyjny 534/4 o powierzchni 609 m2 (droga), ceny pozostałych działek wymienionych w pkt. 2 - 9 zawierają cenę udziału 1/8 w prawie wieczystego użytkowania działki nr

Chcesz pracować w sądzie - musisz zapłacić

Gospodarczym potrzebuje osoby do dostarczania akt do czytelni, odkładanie akt na miejsce w archiwum czy do kserowania dokumentów. Sądowy przetarg nie różni się niczym od tych ogłaszanych na np. budowę dróg. Każdy z uczestników musi wpłacić wadium - 50 zł za jedno stanowisko. Jeśli

Działka przy Szopena nadal w rękach miasta

ubiegłego roku urzędnicy zakomunikowali, że nieruchomość można sprzedawać. Termin przetargu wyznaczono na 18 lutego, cena wywoławcza 3 mln zł. Wadium - 300 tys. zł - wpłaciła tylko jedna firma - Dakar z podrzeszowskiego Krasnego. Nieruchomości nie udało się jednak wczoraj sprzedać

Chętni są tylko na tańsze kawałki stoczni

projekty statków, części do nich i udziały w jednej ze spółek (kolejne sześć przetargów). Informacje, które w środę wieczorem przekazała Agencja Rozwoju Przemysłu są lakoniczne. W części dotyczącej Szczecina czytamy: "Wadium w wysokości 10 proc. licytowanego składniku

Półwysep Lalka znów na sprzedaż. Ponoć jest chętny(!)

wadium, ale zrobił to dzień po wyznaczonym terminie - wyjaśnia Katarzyna Grzybowska, zastępca dyrektora wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami olsztyńskiego starostwa. - Chociaż był bardzo zainteresowany, nie mieliśmy wyjścia i zgodnie z prawem musieliśmy zakończyć przetarg wynikiem negatywnym

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

do przetargu. Podobna sytuacja będzie dotyczyła podmiotów, które wzajemnie udostępniają sobie potencjał w celu udowodnienia spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotów, które powołują się na wiedzę i doświadczenie tego samego podmiotu

Nie ma chętnych do budowy hotelu przy Krakowskiej

. Przetarg miał się odbyć w najbliższy poniedziałek. W piątek po południu było już wiadomo, ze do licytacji nie dojdzie. - Na wpłatę wadium czekaliśmy do godz. 14. Niestety żadnej wpłaty nie odnotowaliśmy. W związku z tym przetarg zostanie odwołany - mówi Agata Janicka, zastępca dyrektora rzeszowskiego BGM

Chętni spoza Kielc na miejskie solarisy

Do środy nie wpłynęła wprawdzie żadna oferta, ale nie jest to zaskoczenie, bo można je składać dziś do godz. 11. Dwie firmy wpłaciły za to wadium. - Rzeczywiście, mamy tyle wpłat. Spodziewamy się kolejnych, bo można je składać jeszcze 30 lipca - mówi Barbara Damian z Zarządu

Nie ma chętnych na kazimierskie kamieniołomy

koncie urzędu miasta 25 czerwca. - Żadne wadium nie wpłynęło. Prawdopodobnie w październiku ogłosimy przetarg drugi raz i prawdopodobnie z tą samą ceną - mówi Grzegorz Dunia, burmistrz Kazimierza. Komentuje: - Trudno się dziwić, może inwestorzy potrzebują więcej czasu do

W środę będzie młyn z Młynami Toruńskimi?

Od kilku dni na opuszczonych Młynach Toruńskich przy ul. Kościuszki wisi banner informujący, że jest to nieruchomość miejska wystawiona na sprzedaż. Ogłoszony na początku sierpnia przetarg zaplanowano na 6 października. Potencjalni kupcy do końca września muszą wpłacić na

Szpital nie miał amatorów. Znów będzie własnością miasta?

już sześć prób sprzedaży, za każdym razem obniżano cenę. Nic nie dało to, że kompleks podzielono na 16 mniejszych działek. W tym ostatnim przetargu , który nie doszedł do skutku cena wywoławcza wynosiła 13 mln zł. Tymczasem utrzymanie zdegradowanych budynków kosztuje ok. 200

Znów nikt nie chce szpitala przy Warszawskiej. Co teraz?

Oficjalnie przetarg na sprzedaż działek przy ul. Warszawskiej zostanie unieważniony w najbliższy poniedziałek. Na ten dzień zaplanowano otwarcie kopert z ofertami. Dziś wiadomo, że żadnych kopert nie będzie. Do wtorku do północy chętni na zakup nieruchomości musieli zapłacić

Nikt nie chciał budować przy ulicy Legnickiej

Mało kto spodziewał się takiego przebiegu przetargu. Obie firmy, choć początkowo bardzo zainteresowane działką przy Legnickiej, ostatecznie do przetargu nie stanęły. Wcześniej wrocławskie Impressio i poznański Selgros wpłaciły po pięć i pół miliona wadium

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium wynosi: 50.000 zł, (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. Opis

Trybuna na stadionie dalej niż bliżej

zgodnie z obietnicami miasta. Ale nic z tego. Budimex wpłacił wadium, ale dokumentacja trybuny trafiła do kolejnej kontroli, tym razem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Termin ważności wadium, które zobowiązywało firmę, upłynął. A samorząd nie ubiegał się o jego przedłużenie. Kiedy dokumenty wróciły i

Kiedy zwrócić wadium nienależne oraz wniesione przez wykonawcę, którego wykluczono?

Pytanie: Zamawiający otrzymał wymaganą kwotę wadium , natomiast nie otrzymał oferty. Czy ma obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium na konto podmiotu, czy musi czekać do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej? Czy w przypadku odrzucenia oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Stara panna Warszawska. Nikt nie chce budynków po szpitalu

na części. Wciąż czekamy też na propozycje prezydenta Gorzowa Tadeusza Jędrzejczaka. W połowie tego roku marszałek Elżbieta Polak zaprosiła Jędrzejczaka do rozmów na temat poszpitalnego kompleksu. Kręcił nosem, zastanawiał się. Radni napisali do niego apel, aby dążył do

Błędy w zakresie wadium

.1 pkt.10. Inny problem to moment, w którym wadium jest do dyspozycji zamawiającego. Wadium powinno znaleźć się na rachunku zamawiającego najpóźniej do godziny wyznaczonej jako termin składania ofert. Sama dyspozycja przelewu dokonana przez wykonawcę nie jest wystarczająca

Zatrzymanie wadium

stronie. Jednak jak wykazała dotychczasowa praktyka stosowania art. 46 ust. 4a, zamawiający coraz częściej zatrzymują wadium przetargowe w sytuacjach, które nie uprawniają do takiego działania. Kierunkowa interpretacja art. 46 ust. 4a

Urząd Miasta Gdynia sprzeda teren przy ul. Orłowskiej (obok Maxima)

przystąpienia do przetargu będzie wpłata dziesięcioprocentowego wadium, czyli 1 mln 854 tys. złotych, najpóźniej do 2 maja. Poza terenem położonym przy ul. Orłowskiej do nabycia w przetargu będzie także 12 innych nieruchomości położonych w wielu atrakcyjnych lokalizacjach na terenie całej Gdyni. Przetarg

Wadium przetargowe

Kwota żądanego przez zamawiającego wadium musi mieścić się w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) określa zamknięty katalog form w

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                        - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

Pytanie: Otwarcie ofert w przetargu nieograniczony m (krajowy) na budowę sali gimnastycznej w Cieciułowie odbyło się 20 stycznia 2021 r. Wymagane było wadium w wysokości 40.000 zł. Jak ocenić gwarancję bankową o następującej treści: „ Gwarancja bankowa wadialna nr 2/21 W imieniu Banku

Huta Częstochowa bez inwestora. Sunningwell Steel wygrał przetarg, nie zapłacił i został wykluczony z gry

Po kilku miesiącach nadziei w Hucie Częstochowa wszystko wróciło do punktu wyjścia. Skończył się termin dzierżawy zakładu przez Sunningwell International Polska, a spółka Sunninwell Steel w wyznaczonym terminie nie kupiła zakładu, chociaż wygrała przetarg. Przypomnijmy, 28 lipca sąd gospodarczy

Decyzja o sprzedaży Huty Częstochowa już prawomocna. Sunningwell zrealizuje plan rozwojowy?

posiedzenia przetargowego do syndyka huty Mateusza Bienioszka wpłynęła bowiem oferta spółki Corween Investments na kwotę 222 mln zł wraz z wnioskami o określenie nowego terminu wpłaty wadium na 3 sierpnia oraz wyznaczenie nowego terminu posiedzenia przetargowego na 4 sierpnia. Corween powołał się na jeden z

Jak kupić nieruchomość u syndyka?

– pierwsza w formie przetargu sądowego a druga – z tzw. „wolnej ręki". W pierwszym trybie, syndyk opracowuje warunki przetargu a następnie wnioskuje do sądu o ich zatwierdzenie. O takim przetargu obwieszcza się Monitorze Sądowym i Gospodarczym a czasem też w innych publikatorach

Strzelnica na terenie Gdańska

posiada instalację elektryczną, telefoniczną, alarmową oraz wodno-kanalizacyjną. Wadium wynosi 15.466 Przetarg na wynajem strzelnicy w Gdańsku Przetarg w Gdańsku

Oferta spółki Mirbudu wykluczona z przetargu na przebudowę drogi wojew. nr 109

, podał Mirbud. Samo postępowanie zostało unieważnione. "Decyzja o nieprzedłużaniu wadium została podjęta przez zarząd spółki zależnej emitenta z uwagi na przedłużający się czas rozstrzygania przetargu i znaczący wzrost cen usług podwykonawców i materiałów. W ocenie zarządu

Ośrodek wypoczynkowy "Tulipan" w Gdańsku

Postępowanie przetargowe ma charakter nieograniczony. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 zł. Jego wartość została wyceniona na 962.662,00 zł. Działka ma powierzchnię 0.7615 i znajduje się na terenie Gdańska. Przetarg odbędzie się 3 listopada 2016

Przetargi we Wrocławiu

Osoby poszukujące mieszkań na terenie Wrocławia mają powód do zadowolenia. Gmina Miasta Wrocław ogłosiła przetargi na sprzedaż miejskich nieruchomości. Do wyboru kilkanaście lokalizacji. Większość postępowań ma charakter przetargów nieograniczonych. Jedynym warunkiem

Inwestycje w Rzeszowie. Wielopoziomowy parking na Podpromiu będzie musiał poczekać na dokumentację

O tym, że miasto ma problem z przetargiem na zaprojektowanie wielopoziomowego parkingu przy hali na Podpromiu, pisaliśmy przed kilkoma dniami. Do przetargu zgłosiło się siedem firm. Najniższą ofertę złożyła firma z Krakowa – 370 tys. zł. – Po przeanalizowaniu tej najniższej oferty

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Pytanie: Prowadzimy krajowy przetarg nieograniczony . Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwróciliśmy się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Oto treść naszego pisma: „Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca się o

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski sprzedaje działki w Olsztynie

mieszkalnymi oraz usługowymi. Najmniejsza nieruchomość ma powierzchnię 773 metrów kwadratowych, a największa 12 310 metrów kwadratowych. Przetargi mają charakter ustny, nieograniczony. Warunkiem udziału w postępowaniach jest wniesieniem określonego wadium. Rozstrzygnięcie postępowań nastąpi na początku lutego

Samochody od PEKAO S.A.

(rok produkcji: 2000). Ceny rozpoczynają się od 2600 złotych. Postępowania skierowane są do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem udziału jest wpłacenie wadium o wysokości 10% wartości rynkowej ruchomości. Pisemne oferty zawierające potwierdzenie wpłaty wadium należy przesłać

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Pytanie:  Przetarg dotyczy robót budowlanych powyżej progu unijnego . Zamawiający wybrał wykonawcę (wpłynęły dwie oferty) 14 sierpnia 2019 r. Ten z własnej inicjatywy przedłużył termin związania ofertą i ważność złożonego wadium o kolejne 60 dni, argumentując fakt problemem z uzyskaniem

Przetargi we Wrocławiu

daty i godziny w odpowiednich wydziałach miasta. Przetargi na sprzedaż konkretnych lokali i działek będą odbywać się od maja do lipca. Przetarg we Wrocławiu : Lokal mieszkalny Przetarg we Wrocławiu : Lokal użytkowy

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ?STODOŁY"

rekreacyjnym, w tym budynkiem hotelu oraz domkami wypoczynkowymi. Powierzchnia nieruchomości wynosi 6,6071ha. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 7 listopada oraz wniesienie wadium. Wartość nieruchomości została oszacowana na 3.530.580,00 złotych

Działki nad Bałtykiem

miejscowości Rewal znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego, na jej terenie ma zostać wybudowany hotel. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargów nieograniczonych. Warunkiem udziału jest wniesienie określonego wadium. Postępowania zostaną rozstrzygnięte 10 czerwca 2016

Przetarg na sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu

przetargów ustnych nieograniczonych. Warunkiem udziału jest wniesienie określonego wadium. Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać oferowane nieruchomości po wcześniejszych uzgodnieniach. Przetarg we Wrocławiu Mieszkanie we Wrocławiu

Famur przeprowadzi przetarg celem zbycia nieruchomości nieoperacyjnych

business Grupy Famur" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z przyjętymi założeniami czas trwania przetargu określono na okres od 6 sierpnia 2019 r. do 21 listopada 2019 r. "W toku rozpoczętego procesu, zarząd emitenta planuje przeznaczyć do zbycia

Działka w centrum Szczecina

na jej terenie działalności gospodarczej. Postępowanie ma charakter przetargu ustnego. Warunkiem udziału jest: Złożenie do dnia 16.09.2016 r. do godz. 12.30 w Dziale Administracyjno-Gospodarczym US przy ul. Jana Pawła II 31, pok. 201 deklaracji

Mieszkanie w zabytkowym pałacu

27 maja 2016 roku o godzinie 10:00 w Miejskim w Głubczycach przy ulicy ul. Niepodległości nr 14 odbędzie się przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkania znajdującego się w zabytkowym pałacu w Pomorzowicach. Nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków, jej powierzchnia

Nieruchomości w Bydgoszczy

Prezydent Bydgoszczy ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości należących do miasta. Oferowane w postępowaniach nieruchomości to lokale mieszkalne, pustostany oraz działki. Część nieruchomości została przeznaczona do dzierżawy. Wszystkie przetargi mają charakter

Nieruchomości w Gdańsku

Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości na terenie Gdańska będą miały okazję na dokonanie transakcji. Urząd Miasta Gdańska ogłosił do publicznej wiadomości informację o kilku przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości w różnych lokalizacjach Gdańska. Oferowanie w

Przetargi w Banku PEKAO S.A

, Lublinie, Dziwnowie, Gdyni i Radomiu. Przetargi dotyczą zarówno budynków o charakterze usługowym, jak i również mieszkań czy domów. Jedna z nieruchomości jest położona nad jeziorem. Postępowania przetargowe mają charakter nieograniczony. Mogą do nich przystąpić wszyscy. Jedynym warunkiem jest wniesienie

Przetargi w Banku PEKAO S.A - na sprzedaż nieruchomości w całej Polsce

określonego wadium. Ceny nieruchomości wahają się od 68 000 do 11 000 000 zł. Wśród oferowanych w przetargach obiektów znajdują się między innymi: pomieszczenia biurowe i usługowe, garaże, działki, czy też mieszkania. W większości nieruchomości mieściły się oddziały banku PEKAO S.A, dlatego lokale

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na konto wykonawcy . Nasza instytucja nie posiada oprocentowanego konta, na którym znajdowałyby się tylko wadia i zabezpieczenia i wszystkie pieniądze znajdują się na koncie bieżącym. Czy zamawiający ma obowiązek niezwłocznie założyć

KPT wystawił na sprzedaż trzy nieruchomości. "Zainteresowanie jest bardzo duże"

Miasto ogłosiło już przetargi na trzy ploty, czyli kompleksy uzbrojonych działek, o powierzchni od 0,25 do 0,5 ha. Wszystkie mają niezbędne media – wodę, kanalizację, energię elektryczną, łącza teletechniczne i wybudowany dojazd. Jedna z nich to nieruchomość przy ul. Olszewskiego, której cenę

PEKAO S.A. znów sprzedaje nieruchomości

Warszawie o łącznej powierzchni użytkowej 1853 m2. W sprzedaży są także mieszkania np. w Jeleniej Górze, Olkuszu Busku Zdroju i Rzeszowie. Przetargi mają charakter nieograniczony, aby do nich przystąpić należy dostarczyć wyznaczone przez sprzedającego dokumenty oraz wpłacić wadium. Rozstrzygnięcie

Lokale użytkowe w Gdyni

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie Gdyni. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk" ogłosiła właśnie przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych na terenie miasta. Oferowane lokale są przystosowane do prowadzenia

Przetarg na sprzedaż Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A. w Szczawnie Zdroju ogłosiło II przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności do budynku Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego "Zuch" wraz z prawem użytkowania działki, na której zlokalizowany jest szpital. Łączna powierzchnia

Przedłużenie terminu związania ofertą

wadium powinno zostać przedłużone na okres równy terminowi związania ofertą, a więc od 26.05.2015 r. co najmniej do 10.06.2015 r. Dla skutecznego wydłużenia ważności wadium i zachowania jego ciągłości niezbędne jest, aby wadium zostało przedłużone najpóźniej w dniu 26.05.2015 r. A zatem zawarcie umowy

ZUS sprzedaje nieruchomości w Szczecinie

postępowania mają charakter przetargów ustnych. Warunkiem udziału jest wpłacenie wadium. Przetargi zostaną rozstrzygnięte 30 marca 2016 roku. Zainteresowani udziałem powinni złożyć deklarację uczestnictwa w przetargu do dnia 29.03.2016 w siedzibie Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. Matejki 22 pok. 113

Przetargi w PEKAO S.A - bank sprzedaje nieruchomości

trybie nieograniczonym. Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie odpowiedniego wadium. Ceny wywoławcze nieruchomości wahaja się od 890 000 do 3 520 000 złotych. Oferty przetargowe należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 20 października 2015r. Sprzedający przewiduje możliwość oglądania

Nieruchomości nad Bałtykiem

usytuowane na ulicy Marynarki Polskiej w centrum Ustki. Najmniejsza oferowana w przetargu nieruchomośc na 14 m2, a największa 487 m 2. Postępowania mają charakter przetargów ustnych, nieograniczonych. Jedynym warunkiem przystąpienia jest wniesienie określonego wadium. Termin

Hotel w Pszczynie

przetargu ofertowego. Cena wywoławcza stanowi 65% ceny oszacowania - 8.400.029,31 zł netto. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek 54 1060 0076 0000 3380 0007 1095 oraz przesłanie oferty zakupu na adres: Kancelaria Prawna i Biuro Syndyka LEGIS, 47

Sprzedaż lokali przy Piotrkowskiej w Łodzi

Świetna wiadomość dla osób szukających lokali na terenie Łodzi. Instytut Włókiennictwa właśnie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości znajdujących się przy najpopularniejszej łódzkiej ulicy. Na nowych właścicieli czeka 19 lokali o powierzchni od 15,8 do 550,57 metrów

Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

przełomie lutego i marca 2016. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie wadium. Przetarg PEKAO S.A Lokal użytkowy w Olsztynie Przetarg PEKAO S.A Lokal użytkowy w Warszawie Przetarg

Sanatorium w Kudowie Zdroju wystawione na sprzedaż

także zespół garaży. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3076 ha. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium wysokości 40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie nr 25 9588 0004

AWF sprzedaje nieruchomości na ul. Rzeźbiarskiej

złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z dokumentacją przetargową, wpłacą wadium (w gotówce) i złożą

Działka z domem wczasowym w Międzyzdrojach

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Międzyzdrojach odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach (ul. Książąt Pomorskich 5). Postępowanie ma charakter przetargu nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie do dnia 31

Przetarg na sprzedaż działek w Świnoujściu

od Morza Bałtyckiego. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią apartamenty oraz pensjonaty. Oferowane nieruchomości mają przeznaczenie handlowo-gastronomiczne. Postępowania maja charakter przetargów ustnych nieograniczonych. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium: 50 000 złotych w przypadku działki o

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

. Czy w tej sytuacji powinniśmy wezwać wykonawcę do ponownego wniesienia wadium? Wszystkim pozostałym Wykonawcom zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź W sytuacji, gdy wykonawca odstąpił od zawarcia

Siwz - numer rachunku bankowego

(jeżeli wnosił w pieniądzu) dzwonił i upewniał się na jakie konto (czy też na to samo na jakie wpłacano wadium ), czy na inne ma wpłacić zabezpieczenie. W związku z tym, czy brak w siwz podania nr. konta do zabezpieczenia należy uznać za jakikolwiek błąd, czy też uchybienie formalne, czy też nie ma to

Klik i dom zlicytowany. Komornicy sprzedają nieruchomości przez internet

wniosek wierzyciela. Jeśli jest wielu wierzycieli jednego dłużnika, do przeprowadzenia przetargu wystarczy wola zaledwie jednego z nich.  Reszta postępowania licytacyjnego przebiega jak dotychczas. Trzeba wpłacić wadium, a po zakończeniu sprzedaży musi nastąpić przybicie (oficjalne potwierdzenie

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

wadium. Brak odgórnego wzoru protokołu w takim postępowaniu. W kwestii ustalenia kryterium ceny z wagą 100% należy zachować ostrożność. Przetargi z całego kraju Postępowanie na usługi społeczne Poniżej przedstawiam

Przetargi w Mikołajkach

Dobra wiadomość dla osób zainteresowanych kupnem działek na terenie Warmii i Mazur. Burmistrz miasta Mikołajki ogłosił cztery przetargi na sprzedaż nieruchomości. Oferowane działki znajdują się na ulicy Bocianiej. Przetargi mają charakter ustny, nieograniczony. Do postępowania

Przetargi w PEKAO S.A.

Koluszkach oraz lokale mieszkalne na terenie Krakowa. Lokalizacje biurowe służyły jako siedziby banku. Wszystkie postępowania mają charakter przetargów pisemnych nieograniczonych. Warunkiem udziału jest wniesienie wskazanego w konkretnym postępowaniu wadium. Oferty zakupu należy złożyć w zamkniętych

Przetarg na sprzedaż hotelu we Wrocławiu

Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, bud. A sala nr 15. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100.000.00 do dnia 13.04.2016. Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać oferowane nieruchomości od dnia 13 kwietnia po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 71 36

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

sporządzany na potrzeby postępowania egzekucyjnego powinien być aktualizowany po roku. Oszacowanie mieszkania małżeństwa było starsze, bo z 2013 r. Benedysiuk zwraca też uwagę na niejasności związane z wadiami wpłacanymi przez licytujących ich mieszkanie. – Osoba przystępująca do zwykłego przetargu, a

Zasady wnoszenia wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z

Termin związania ofertą

ofertą o okres 60 dni. Jeżeli chodzi o wadium, które zostało zwrócone, zamawiający wezwanie kieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrał jako najkorzystniejszą w ramach czynności powtórzonych do wykonania, których obliguje go wyrok KIO. Ma to istotne znaczenie w

Sześć działek na sprzedaż na toruńskiej Abisynii. Oferta dla małych i średnich firm

oraz Exodus. To zasługa atrakcyjnego położenia - blisko jest węzeł autostradowy A1,  łatwo dojechać do dróg krajowych nr 91, 15, 10. Przetarg Przetarg na sprzedaż tych terenów odbędzie się 8 września 2020 r. w Wydziale Gospodarki nieruchomościami toruńskiego magistratu. Wadium w wysokości 10

Konsorcjum ZUE wycofało się z realizacji linii tramwajowej w Krakowie

wyznaczonym przez zamawiającego terminie, tj. do dnia 22 lutego 2017 r., wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą konsorcjum w przetargu na okres 60 dni oraz przedłużyć termin obowiązywania wadium w części przypadającej na ZUE. "W związku z powyższym ZUE

Ursus nadal prowadzi rozmowy na temat sprzedaży udziałów spółki Ursus Bus

spółkę, aby miała przede wszystkim zdolność przychodową" - powiedziała Biała. Jak dodała, Ursus Bus osiąga przychody głównie z przetargów, więc musi mieć zdolność do wpłacania wadium przetargowego i mieć określone warunki do kontraktowania. "To są poziomy

DANA HOTEL & SPA i WELLSTREET HOTEL w Zielonej Górze wystawione na sprzedaż!

-   wyposażenie ruchome pokoi hotelowych Udział w przetargu Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w Sądzie Rejonowym Wydziale V Gospodarczym Sekcja Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych do dnia 02.03.2017r. pisemnej oferty kupna

Można składać oferty na zakup Sukcesji w Łodzi. Cena wywoławcza - 126 mln zł

ogłosił właśnie przetarg na sprzedaż Fabryki Biznesu wraz - rzecz jasna - z centrum handlowym o powierzchni 128 tys. m kw. Zainteresowani zakupem obiektu do 3 grudnia (godz. 15) muszą złożyć pisemną ofertę w zapieczętowanej kopercie w kancelarii notarialnej Grażyny Rymdejko przy ul. Piotrkowskiej 287

Sprzedaż ośrodków wypoczynkowych

otoczeniu innych obiektów letniskowych. Działka ma regularny kształt i została odgrodzona. Posiada także dostęp do infrastruktury technicznej, elektroenergetycznej oraz do wody ze studni głębinowej. Przetarg ma charakter nieograniczony. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 25 000 zł oraz

Progi stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym poniżej 30.000 euro na wykonanie robót budowlanych (obiekt zabytkowy), zamawiający w "Zaproszeniu do składania ofert" może żądać wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony z procedurą odwróconą. W ofercie brakuje jednej pozycji kosztorysowej (mamy tu rozliczenie kosztorysowe) i nie da się tego w żaden sposób poprawić. Czy dalej badam tę ofertę

Przedłużenie terminu związania ofertą

Pytanie: Zamawiający wezwał wykonawcę do wydłużenia terminu związania ofertą w dniu 01.06.2015 r. dając czas na wydłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie ważności wadium do 06.06.2015 r. Termin związania ofertą upływał w dniu 10.06.2015 r