wacc

Enea odnotuje 90 mln zł spadku w EBITDA w 2016 r. po redukcji WACC

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) ? Obniżenie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) obniży EBITDA Enei o 90 mln zł w 2016 r., co nie przełoży się znacząco na plany spółki, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert. "Na samym WACC

Energa: Negatywny wpływ WACC na EBITDA nie przekroczy 300 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Energa spodziewa się 200 mln zł negatywnego wpływu obniżki średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) na przyszłoroczny wynik EBITDA segmentu Dystrybucja. Całkowity negatywny wpływ na EBITDA r/r nie powinien sięgnąć 300 mln zł, poinformował

Fitch podtrzymał ratingi Energi na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącą obniżenia WACC w 2016 roku, co wpłynie na spadek EBITDA w segmencie dystrybucji" - czytamy w komunikacie. Fitch w swoim raporcie nie wyklucza podwyższenia długoterminowego ratingu spółki jako emitenta oraz ratingu dla

Fitch obniżył perspektywę ratingów Taurona do negatywnej

. Agencja tłumaczy, że obniżka perspektywy wyniki z niższego oczekiwanego średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) w segmencie dystrybucjo od 2016 r., "a także niedawno uzgodnionej akwizycji części aktywów przynoszącej straty kopalni KWK Brzeszcze". "Negatywne

Enea spodziewa się spadków w wytwarzaniu i dystrybucji w 2017 r.

spadek WACC o 0,042 pkt proc. do 5,633%, modelowe koszty operacyjne zgodne z wytycznymi Urzędu Regulacji Energetyki (URE), a pozytywnie ? optymalizacja zarządzania i praca nad poprawą jakości usług. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz

Tauron oczekuje wzrostu EBITDA w segmentach OZE i wydobycia w tym roku

zmniejszonego zużycia energii elektrycznej przez odbiorców (COVID-19) * Wzrost WRA w 2020 r. z 17,5 mld zł do 18,3 mld zł * WACC na niższym poziomie r/r (5,5% wobec 6% w 2019 r.) skutkujący niższym zwrotem z kapitału. W segmencie

Tauron zakłada wzrost EBITDA w wytwarzaniu i wydobyciu, spadek w sprzedaży w br.

.), - średni ważony koszt kapitału (WACC) stabilny r/r (6,015%), - wejście w życie taryfy dystrybucyjnej od 6 kwietnia, - stabilny r/r wolumen dostarczanej energii. Z kolei w segmencie Sprzedaży wpływ będą mieć

Fitch podtrzymał ratingi Enei po akwizycji akcji LW Bogdanka

cyklicznego wydobycia węgla, podano w komunikacie. Fitch uważa, że przejęcie Bogdanki oraz oczekiwany niższy średni koszt kapitału (WACC) od 2016 roku spowodują zmniejszenie udziału dystrybucji w całości zysku EBITDA do 46% w 2016 roku wobec 61% w 2014 r

DM BOŚ podniósł wycenę Ciechu do 80,0 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

60,51 zł, zaś w poniedziałek, ok. godz. 9-tej kurs akcji wynosił 65,65 zł. "Nasza 12-miesięczna wycena docelowa walorów spółki lekko (o 14%) wzrosła do 80,0 zł na akcję (poprzednio 70,0 zł), głównie pod wpływem dużo wyższej wyceny porównawczej, spadku WACC i długu netto

PGE spodziewa się wzrostu EBITDA w energetyce konwencj. i odnawialnej w 2019 r.

: - stosowanie w I kw. stawek taryfowych z 2018 r., - spodziewana wartość regulacyjna aktywów (WRA) w wysokości ok. 16,8 mld zł oraz ok. 132 mln zł z tytułu inteligentnych liczników (AMI), - średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2019 rok na tym samym

Enea podtrzymuje, że spodziewa się spadków w wytwarzaniu i dystrybucji w br.

: - spadek WACC o 0,042 pkt proc. do poziomu 5,633%, - koszty operacyjne modelowe zgodnie z opublikowanym przez URE dokumentem "Koszty operacyjne dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata 2016-2020", - optymalizację zarządzania majątkiem

PGE zakłada spadek EBITDA w segmentach wytwarzania i w obrocie w 2020 r.

. W Dystrybucji istotne czynniki to: -Wartość regulacyjna aktywów (WRA) wyższa o ~0,7 mld zł: ~17,5 mld zł oraz ~113 mln zł z tytułu inteligentnych liczników (AMI); -Średnioważony koszt kapitału (WACC) niższy o ~50 pkt: 5,5% (przed opodatkowaniem

PGE zakłada wzrost EBITDA w segmentach OZE i dystrybucji w 2019 r.

. 16,7 mld zł w taryfie na 2019 rok, oraz ok. 132 mln zł z tytułu inteligentnych liczników (AMI), - średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2019 rok spodziewany na porównywalnym do 2018 poziomie. Za 2018 rok wynosił 6,015% (przed opodatkowaniem

Tauron liczy na wzrost EBITDA w dystrybucji w 2018 r., stabilizację w wydobyciu

. wpłyną: - wzrost wartości regulacyjnej aktywów (WRA) o 621 mln zł do kwoty 16,9 mld zł; szacowany wpływ na EBITDA segmentu to +36 mln zł; - WACC na poziomie 6,015% (wobec 5,633% w 2017 r.); szacowany wpływ na EBITDA +82 mln zł

Haitong Bank obniżył wycenę Energi do 7,75 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

komunikacie poświęconym rekomendacji. Wzrost stopy wolnej od ryzyka zwiększył współczynnik WACC. Sprzyja to wyższym oczekiwaniom odnośnie rozwoju segmentu dystrybucji, ale jednocześnie skłoniło analityków do obniżenia ceny docelowej dla akcji spółki, podano także

PGE zakłada spadek EBITDA w energetyce konwencjonalnej i obrocie w 2018 r.

; - średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2018 rok ustalony na 6,015% (za 2017 rok wynosił 5,633% przed opodatkowaniem); - kontynuacja programów optymalizacyjnych Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku

PGE oczekuje spadku EBITDA w energetyce konwencjonalnej, wzrostu w OZE w 2018 r.

: - wartość regulacyjna aktywów (WRA) w wysokości ok. 16,25 mld zł w taryfie na 2018 rok, - nieustalony jak dotą średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2018 r. (za 2017 r. wynosił 5,63% przed opodatkowaniem), - kontynuacja programów optymalizacyjnych

PGE oczekuje istotnego wzrostu EBITDA w obrocie, spadków w wytwarzaniu w br.

" - napisano także w prezentacji. W przypadku segmentu dystrybucji kluczowe czynniki to: - wartość regulacyjna aktywów (WRA) w wysokości ok. 15,6 mld zł w taryfie na 2017 rok, - średnioważony koszt kapitału (WACC) na

PGE oczekuje spadku EBITDA w dystrybucji, obrocie i energetyce konwencjonalnej

. W segmencie dystrybucji do głównych czynników wpływających EBITDA zaliczono 15,1 mld zł wartości aktywów regulowanych (RAB) dla taryfy na 2016 r., ustalenie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) na poziomie 5,7% oraz kontynuację programów efektywnościowych. "W

DM BZ WBK obniżył wyceny dla Enei, Energi, PGE i Taurona

grudnia. "Nasze prognozy wskazują, że EBITDA spółek energetycznych spadnie o 16-21% w 2016 r. za sprawą zarówno wytwarzania (cena elektryczność spada, cena certyfikatów CO2 rośnie), jak i dystrybucji (niższy WACC). Najgorszy z możliwych scenariuszy właśnie się szybko

PGE nadal przewiduje spadek EBITDA w energetyce konwenc. i obrocie w 2018 r.

: - wartość regulacyjna aktywów (WRA) w wysokości ok. 16,26 mld zł w taryfie na 2018 rok, oraz dodatkowo ok. 120 mln zł z tytułu inteligentnych liczników (AMI), - średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2018 rok ustalony na 6,015%, podczas gdy za 2017 rok wynosił 5,63% (przed

Energa: Negatywne czynniki obniżą EBITDA o mniej niż 300 mln zł w 2016 (aktual.)

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Energa spodziewa się 200 mln zł negatywnego wpływu obniżki średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) na przyszłoroczny wynik EBITDA segmentu Dystrybucja. Całkowity negatywny wpływ wszystkich czynników na EBITDA nie powinien sięgnąć 300 mln zł

Tauron liczy na wynik EBITDA w tym roku podobny do ubiegłorocznego

z 2016 r. Raczej się nie spodziewamy dużych zmian" - powiedział Wadowski podczas konferencji prasowej. Tauron zakłada stabilne perspektywy segmentu dystrybucji, m.in. ze względu na praktycznie niezmienioną wartość WACC w 2017 r. i kontynuację programu poprawy

PGE zakłada spadek EBITDA w energetyce konwencjonalnej i OZE w 2017 r.

zwiększa ryzyko, ale tymczasowo podnosi marże. W dystrybucji główne czynniki to baza aktywów regulacyjnych (WRA) wyceniana na ok. 15,6 mld zł w taryfie na 2017 r., średnioważony koszt kapitału (WACC) w 2016 r ustalony był na poziomie 5,7% (przed opodatkowaniem), kontynuacja

Energa spodziewa się utrzymania poziomu EBITDA i nakładów inwestycyjnych w br.

. W segmencie dystrybucji Energa spodziewa się wzrostu wartości regulacyjnej aktywów, która ma osiągnąć 11,3 mld zł. Jednocześnie, w związku z niskimi stopami procentowymi w Polsce, spadnie stopa zwrotu WACC 0 z 7,283% do 7,197%. "W segmencie wytwarzania spodziewamy się

Przegląd prasy

do końca 2021 roku --PGE skupia się na akumulacji gotówki, nadal pracuje nad przejęciami --Bank Pekao wprowadza PeoPay Kids, liczy na powrót do sprzedaży kont z I kw. --PGE liczy, że WACC nie spadnie do poziomu 4% w

Przegląd informacji ze spółek

Energetyczna (PGE) liczy, że wyznaczany zgodnie z metodologią Urzędu Regulacji Energetyki (URE) średnioważony koszt kapitału (WACC) nie spadnie do poziomu 4% w 2021 r. ze względu na ryzyko dla inwestycji w dystrybucję, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński. Spyrosoft od początku

PGE oczekuje wzrostu EBITDA w segmencie obrotu i spadku w wytwarzaniu w br.

. Główne czynniki spodziewanego stabilnego wyniku EBITDA w segmencie Dystrybucji (wobec 2 230 mln zł w 2016 r.) to: ? Wartość regulacyjna aktywów (WRA) to ok. 15,6 mld zł w taryfie na 2017 rok ? Średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2017 rok ustalony

DM PKO BP spodziewa się spadku EBITDA w sektorze energetycznym

WACC). "W dalszym ciągu zwiększać się będzie zadłużenie sektora, ze względu na realizowane programy inwestycyjne. Wysokie nakłady będą szczególnie widoczne w PGE, Enei i Tauronie. Oczekujemy, że na koniec 2016 roku najbardziej zadłużone będą Tauron i Enea z wskaźnikiem

Przegląd prasy

. z tytułu WACC, WRA --Tauron chce podnieść wskaźnik dług netto/EBITDA w kowenantach do 3,5x --Tauron chce przygotować nową strategię do końca II kwartału --Amica pracuje nad akwizycjami, liczy, że nie obniżoną one

Przegląd prasy

--Według nowych wytycznych URE, średnioważony zwrot z kapitału zainwestowanego (WACC) wyniesie 5,675%, a nie - jak proponowano - 5,279% Dziennik Gazeta Prawna --UE na szczycie klimatycznym w Paryżu, który rusza dzisiaj, zaproponuje redukcję emisji gazów

Przegląd informacji ze spółek

kapitału (WACC), poinformowali przedstawiciele spółki. Tauron Polska Energia liczy, że elektrociepłownia w Stalowej Woli zostanie ukończona najpóźniej do 2018 r., pomimo trudności z realizacją inwestycji, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski

Przegląd prasy

liczy na decyzję akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału --Zysk netto Vivid Games wzrósł r/r do 10,67 mln zł w III kw. 2015 r. --Tauron: Poziom WACC powinien być ustalony na 5,7-5,8 --ABC Data rozmawia o akwizycjach, które

Przegląd informacji ze spółek

). Obniżenie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) obniży EBITDA Enei o 90 mln zł w 2016 r., co nie przełoży się znacząco na plany spółki, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert. Akcjonariusze Cenospheres Trade&Engineering (CTE) podjęli decyzję o wyemitowaniu nie

Przegląd prasy

, Banana Republic i Monki to marki oczekiwane w Polsce --Enea odnotuje 90 mln zł spadku w EBITDA w 2016 r. po redukcji WACC --Akcjonariusze CTE zgodzili się na emisję akcji przeznaczonych do oferty publ. --Wykorzystanie mocy

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Obniżenie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) do poziomu 5,2 jest niekorzystne dla Taurona Polska Energia i spółka będzie rozmawiać z regulatorem na temat zwiększenia tej stawki, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Anna Striżyk