w trybie zapytania o cenę

Marek Okniński

Tryb zapytania o cenę

Tryb zapytania o cenę

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym tryb zapytania o cenę może być stosowany, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwot określonych dla tzw. progów unijnych.

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

Tryb zapytania o cenę nie jest trybem w pełni konkurencyjnym, dlatego więc nie należy go stosować w przypadku wykorzystywania środków UE.

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

Tryb zapytania o cenę jest wyłącznie zarezerwowany dla przetargów na dostawy lub usługi. Prawo zamówień publicznych precyzuje, w jakich sytuacjach możliwe jest zastosowanie tego trybu.

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

Pytanie Czy planując zamówienie na usługę nadzoru inwestorskiego, zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę, wysyłając siwz do co najmniej 5 wykonawców? Czy jednak obligatoryjny jest przetarg nieograniczony jako podstawowy

Kiedy dozwolony jest tryb zapytania o cenę?

wyboru trybu. Czy można dokonać takiego zakupu w trybie zapytania o cenę? Zamawiający może, bowiem udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty

Czy można wybrać dostawcę komputerów w trybie zapytania o cenę ?

Po pierwsze należy zauważyć, że tryb zapytania o cenę nie jest procedurą udzielenia zamówienia publicznego zapewniającą pełną konkurencję wśród podmiotów ubiegających się o jego uzyskanie. Ponadto procedura trybu zapytania o cenę nie znajduje odpowiednika w procedurach

Czy tryb zapytania o cenę dla zamówienia na przygotowanie koncertu jest właściwy?

noworocznego w trybie zapytania o cenę jest niezasadne. Wyjaśnienie Decydując się na wybór każdego niekonkurencyjnego trybu udzielenia zamówienia publicznego, zamawiający musi spełnić ustawowe przesłanki do jego zastosowania. W

Oferty częściowe w trybie zapytania o cenę - czy na każdą część muszą wpłynąć co najmniej 2 oferty?

Pytanie Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych muszą na każdą z części wpłynąć co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, aby postępowanie lub jego dana część zostały rozstrzygnięte

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

poz. 1458). Zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie rozporządzenia objęte są jego regulacjami. Pobierz: Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę To rozporządzenie znosi obowiązujący wzór protokołu postępowania

W jakim trybie udzielić zamówienia na dowóz dzieci do szkoły?

. Procedura wyboru wykonawcy uzależniona jest od okoliczności faktycznych występujących na danym terenie. Jednak, co do zasady, najwłaściwszym są tryby podstawowe tj. przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony. Natomiast zastosowanie trybu zapytania o cenę do wyboru wykonawcy usług związanych z dowozem

Licytacja elektroniczna powinna zastąpić zapytanie o cenę

decydują się na udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, pomimo że tryb ten jest zdecydowanie mniej konkurencyjny niż licytacja elektroniczna. Jednak uwzględniając obowiązujące w ustawie Prawo zamówień publicznych zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

Błędy w zapytaniu o cenę

. Jest to działanie niezgodne z prawem. Zapytanie o cenę bez wadium Inny błąd dotyczy żądania przez zamawiających wadium. Przepis art. 71 ust.2 stanowi, że w tym trybie zamawiający nie może wymagać od wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający mylą

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

roboty budowlane) itd. zapisów właściwych dla np. przetargu nieograniczonego poniżej progów oraz trybów właściwych dla postępowań klasycznych poniżej tych wartości. Na chwilę obecną brak już trybu zapytania o cenę. Kierownik zamawiającego upiera się o pozostawienie tego trybu w regulaminie. Tryb ten

Życie po inflacji. "Kawa za 19 zł, obiad dla 2 osób za 70-100 zł nawet w osiedlowej pizzerii, to dla mnie za wiele"

Życie po inflacji. "Kawa za 19 zł, obiad dla 2 osób za 70-100 zł nawet w osiedlowej pizzerii, to dla mnie za wiele"

zaciskają pasa, a w ostatnim okresie jest to szczególnie widoczne – uważa dr Krzysztof Łuczak, współautor badania i główny ekonomista Grupy BLIX. Żyjemy w trybie oszczędnościowym. O czym najdobitniej świadczą hasła reklamowe sklepów. „Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w Biedronce

Dla KPRM tani prąd, dla ludzi i firm podwyżki. 557 proc. różnicy w cenie prądu

Dla KPRM tani prąd, dla ludzi i firm podwyżki. 557 proc. różnicy w cenie prądu

Polacy w trybie ekspresowym nadrabiają zaległości z wiedzy o rynku energii. Pewnie większość z nas już wie, czy zużywa rocznie 2000 kWh (i łapie się na zamrożenie cen prądu), czy zużywa więcej, i przygotowuje się na podwyżki - nawet o 30-40 proc. Tego problemu nie mają urzędnicy Kancelarii Prezesa

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

zamierzone efekty. Zwiększa się bowiem wykorzystanie trybów przetargowych a maleje ilość zamówień udzielanych w skrajnie niekonkurencyjnym trybie zamówienia z wolnej ręki. Umocniła się także tendencja spadkowa w zakresie stosowania trybu zapytania o cenę. Zgodnie ze sprawozdaniem Prezesa Urzędu Zamówień

Co dzieje się na rynku wtórnym? Mamy pierwsze odczyty cen mieszkań w 2022 r.

Co dzieje się na rynku wtórnym? Mamy pierwsze odczyty cen mieszkań w 2022 r.

pierwotnym. Było tak na przykład w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie ceny na rynku wtórnym wzrosły w ciągu roku o 15,65 proc., a na pierwotnym o 12,61 proc. Podobna sytuacja miała miejsce w: Łodzi (wtórny 14 proc., pierwotny 12,48 proc.), Krakowie (wtórny 12,11 proc., pierwotny 10,33 proc.), Warszawie (wtórny

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

trybie negocjacji bez ogłoszenia; - 2 oferty w trybie zapytania ofertowego; - 1 ofertę w trybie zamówienia z wolnej ręki, wymieniono. "Oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w 12 postępowaniach (w tym 2

TSUE znów może namieszać bankom. Przed nami ważna decyzja w sprawie kredytów gotówkowych

TSUE znów może namieszać bankom. Przed nami ważna decyzja w sprawie kredytów gotówkowych

co do tego wątpliwości. I dlatego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza 3 listopada 2022 r., w sprawie Profi Credit Polska S.A. przeciwko G.N. (C-678/22), skierował do TSUE pytania w sprawie naliczania odsetek od kosztów kredytu. To wniosek złożony w trybie prejudycjalnym – to znaczy, że

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteria oceny ofert przetargowych

brudzą nam urządzenia. Czy mogę punktować oryginały? Wtedy cena to 70%, a oryginalność 30%. Czy pomyśleć raczej o trybie zapytania o cenę ? Odpowiedź: W mojej opinii wskazane kryterium pn. "oryginalność" może budzić zastrzeżenia

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

Pytanie: Przygotowuję postępowanie w trybie zapytania ofertowego na bezgotówkowy zakup paliw płynnych w latach 2019−2021. Szacowana wartość zamówienia na dwa lata (wyliczona na podstawie bieżącego zużycia w poprzednich 12 miesiącach x 2 lata, pomnożona przez aktualną cenę hurtową netto na

PGNiG przywraca gaz odbiorcom porzuconym przez Novatek Green Energy

PGNiG przywraca gaz odbiorcom porzuconym przez Novatek Green Energy

;. Zwróciliśmy się do PGNiG o potwierdzenie takiego trybu. "Polska Spółka Gazownictwa została zobowiązana do świadczenia usług na infrastrukturze gazowej firmy Novatek Green Energy na podstawie decyzji zawierającej polecenie Prezesa Rady Ministrów wydanej w trybie art. 7a ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Fermentacja z prądem - może zamiast atomu? Czy biogazownie ustabilizują naszą sieć elektroenergetyczną

Fermentacja z prądem - może zamiast atomu? Czy biogazownie ustabilizują naszą sieć elektroenergetyczną

kW, który miał pracować przez 15 godzin na dobę. Ale okazało się, że była to tak innowacyjna koncepcja, że z powodów formalnoprawnych nie udało się uruchomić biogazowni w trybie szczytowym i aktualnie pracuje trybie w ciągłym. Natomiast pod Grodziskiem Wielkopolskim jest budowana pierwsza polska

Ceny mieszkań nie spadną. Mogą jedynie wolniej rosnąć

mieszkań. Dzwonią, umawiają się i biorą. Jest szybciej, ale pewnie i drożej? – Widać popyt, więc skok cen jest naturalny. Na rynku wynajmu ceny wzrosły w granicach 25-30 proc. w stosunku do początku tego roku, jeśli mowa o centrach dużych miast. W całym kraju poszły w górę średnio o 7-8 proc. W

Biomed: lek na COVID-19 i nagły wzrost cen akcji. KNF: Będą czynności wyjaśniające

tłumaczył, że bezpieczeństwo leków z osocza jest udowodnione kilkudziesięcioletnią praktyką i potwierdzone przez ekspertów. - Apeluję do stosownych organów o wydanie decyzji o dopuszczeniu tego leku wtrybie epidemicznym” jeszcze przed zakończeniem badań klinicznych - dodał Czelej. Ministerstwo

Kryzys na rynku najmu mieszkań. Oferty tygodniami wiszą w internecie. Ceny runą?

. Mogli spokojnie podnosić ceny, wiedząc, że z dużym prawdopodobieństwem mieszkanie i tak zostanie wynajęte przez studentów. Ale nie w tym roku. – Wiele uczelni zdecydowało się na zaoczny tryb studiów i spore grono żaków po prostu nie widzi potrzeby opuszczania rodzinnego domu, by pojechać do innego

Mniej zapłacimy za mieszkanie? Spodziewają się spadku cen nieruchomości

Ogólnopolską ankietę przygotował portal Nieruchomosci-online.pl . Badanie zostało przeprowadzone od 6 do 8 kwietnia. „Wnioski potwierdzają, że rynek znajduje się obecnie w okresie wyczekiwania, a większość firm przestawiła się na tryb pracy zdalnej - piszą autorzy badania. - Największym

Orlenu przed NIK broni były szef kancelarii prezydenta Kaczyńskiego. W ramach umowy z PwC?

: Orlen bije rekordy wydatków na marketing i doradców W jakim trybie na najważniejszego partnera gali nagrody Pracodawców RP został wybrany Orlen i ile koncern wydał na urządzenie tej imprezy?  "Członkowie i partnerzy Pracodawców RP otrzymali ofertę finansowego zaangażowania się w organizację

Urząd Zamówień Publicznych: Więcej przetargów, mniej wolnej ręki

konkurencyjność (zapytanie o cenę czy zamówienie z wolnej ręki). Świadczy to o rosnącej otwartości rynku zamówień publicznych w naszym kraju, a w efekcie - wzroście konkurencyjności. Według UZP zawdzięczamy go m.in. uproszczeniu czasochłonnych procedur przetargowych. Wartość polskiego

Węglowa anarchia. Na składach czarna pulpa i kamienie, a rząd przymyka oko. Co ma zrobić klient?

kopalnie. O certyfikat mogą też wystąpić dystrybutorzy (sprzedawcy), którzy daną partię oddają do badań w laboratorium. To ważne, bo za brak świadectw cały czas grożą przedsiębiorcom wysokie kary, nawet 100 tys. zł, i to w trybie ekspresowym (administracyjnym), od których można się jednak odwołać

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

zastosował tryb zapytania o cenę. Dodatkowo, w myśl art. 146 ust. 6 ustawy Pzp , prezes UZP może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

wolnej ręki, albo 3)      zaproszeniu do składania ofert − w procedurze zapytania o cenę (art. 93 ust 1a ustawy Pzp ). Karol Jaworski Więcej na www.portalzp.pl

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

wydaje się być również: - tryb zapytania o cenę, oraz - tryb zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawy mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a ustawy Prawo

Po pandemii nie ma śladu. Popyt na pracowników rekordowy, ale oferty mniej atrakcyjne

polskie firmy o czasowe przejęcie swoich klientów. Znacznie częściej dochodzi do sytuacji, w której zagraniczni zleceniodawcy nie mogąc czekać na to, aż sytuacja w Ukrainie się ustabilizuje, szukają nowych zleceniobiorców. Ich pierwszym wyborem jest właśnie Polska. Szacuje się, że liczba zapytań

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Pytanie Co stanowi dokumentację przy zamówieniu o wartości 20.000 zł realizowanym w trybie zapytania o cenę? Czy jest konieczność zamieszczania informacji na stronie internetowej. Kup tańsze mieszkanie od komornika

Recenzja Nothing Phone (1). Miała być rewolucja, ale i tak jest nieźle

ładowania smartfona. Po odwróceniu urządzenia plecami do góry dwukrotnie zapalają się, informując o przejściu w tryb "nie przeszkadzać". To ciekawe rozwiązanie jest jednym z głównych haków marketingowych, na których marka opiera swoją kampanię. Chociaż jest ciekawe i czasem przyciąga uwagę

Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

trybie zapytanie o cenę. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna art. 91 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Agonia zasady 10H. Odblokowanie wiatraków coraz bliżej, ale "ostatnia wrzutka rządu to kpina"

co do zasady jest dobry, to konkretne zapisy sieją zamęt i są niezrozumiałe. Czytaj także:  Bank Światowy nalega na zniesienie reguły 10H. "To nisko wiszące owoce" Agonia zasady 10H trwa już pół roku Chodzi o projekt noweli, który dotyczy odległości, w jakiej od zabudowań mieszkalnych

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

;prawa. Burmistrz wyjaśnił, że w roku 2010 oraz 2011 B sp. z o.o. (dalej także jako Inwestor) wszczęło i przeprowadziło kilka postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, których przedmiotem były roboty budowlane w ramach projektu pn.: "Zapewnienie

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę. Dodatkowo, w myśl art. 146 ust. 6 ustawy Pzp , prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało

Winę za wakacyjne korki na A1 zarządca zrzuca na kierowców

Kordecka, głównym powodem, dla którego zarządca nie decyduje się na przeznaczenie chociażby jednej bramki tylko dla użytkowników AmberGO, jest ciągle, ich zdaniem, zbyt mała liczba kierowców korzystających z systemu. - Przy dużym natężeniu ruchu bramki dedykowane muszą być przełączane na tryb mieszany, by

Biznes Warmii i Mazur. Rzucili etaty w korporacji i żyją własną firmą

unormować tryb pracy i zamierzamy odpoczywać przynajmniej w weekendy. Lubimy bardzo Warmię i Mazury i chcemy je poznawać. Europrofil dostał nagrodę „Żagle Warmii i Mazur". Czy dla przedsiębiorcy takie trofea mają jakieś znaczenie? - Jesteśmy bardzo dumni i przywiązujemy do tego wagę. Pomaga to

Nadeszły konsole nowej generacji. Co wybrać - PlayStation 5 czy Xbox Series X?

SSD nowe platformy zapewniają bardzo szybkie, wręcz natychmiastowe uruchamianie systemu i gier. Cena odzwierciedla jakość. Za PlayStation 5 trzeba zapłacić 2299 zł, a za Xbox Series X - 2249 zł. Zarówno nowa konsola Microsoftu jak i Sony są jednak dostępne także w „zubożonych

Zamawiający powinien podać informacje o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; - w postępowaniu prowadzonym

Świat patrzy na ukraińskie zboże. Pomoże Polska?

wędrowało z ukraińskich portów na Dunaju, może przewieźć maksymalnie 18 tys. ton. Do przewiezienia 20 mln ton zboża potrzeba 10 tys. barek i prawie 300 dużych statków. Problemem infrastruktura KE wezwała graczy rynkowych do udostępnienia w trybie pilnym sprzętu do załadunku, wagonów kolejowych, barek

Rzecznik firm: Postuluję, aby 2,5 mln przedsiębiorców objąć KRUS. Dlaczego rolnicy mają być uprzywilejowani?

. Warszawa to bańka, nie ma co wypowiadać się o Polsce na przykładzie Warszawy. - To prawda, to miasto, gdzie krąży dużo pieniędzy. W innych regionach nie jest tak różowo. Tam przedsiębiorcy będą musieli mierzyć się nie tylko z cenami energii, ale też z podwyżką płacy minimalnej. W przyszłym roku rośnie ona

Jaki tryb przetargu wybrać?

trybach bez względu na przedmiot zamówienia, jak również niezależnie od spełnienia jakichkolwiek innych przesłanek. W stosunku do pozostałych trybów ustawowych, np. zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, możliwość ich zastosowania uzależniona jest od spełnienia wyznaczonych przez ustawę Pzp

Błędy w zapytaniu o cenę

Pewien zamawiający chciał w trybie zapytania o cenę nabyć komputery. W związku, z czym wysłała druk oferty do 5 wykonawców i wybrał najtańszą ofertę. Takie działanie to częsty sposób działania zamawiających jednak zupełnie niezgodny z prawem. Umowa zawarta w tym postępowaniu

Fotowoltaika i chciwość pana Marka. Przez takich jak on będą kary?

stole był nawet pomysł zdjęcia licznika na kilka dni w celu zbadania, czy licznik nie uległ uszkodzeniu (wtedy dom byłby bez prądu) - mówi Jacek Biskupski. PTPiREE nie opowiedziało nam o szczegółach projektu. Zapytane o problem Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które miałoby przeprowadzić zmiany w

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne -jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Pobierz załącznik nr 5 - Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia Pobierz załącznik nr 6 - Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki Pobierz załącznik nr 7 - Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę

90 mln zł oszczędności dzięki aukcjom elektronicznym

nieograniczony, a zmalał odsetek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność - zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki. Tryby postępowań o zamówienie publiczne udział w proc. Źródło: UZP

Kryteria oceny ofert przetargowych

"ustalone standardy jakościowe", zwracając przy tym uwagę, iż tożsame sformułowania prawne funkcjonują już w ustawie Pzp na gruncie przepisu art. 70, kształtującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytanie o cenę. Kierując się zatem zasadami prawidłowej wykładni przepisów prawnych i

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; 3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

znaczenie w przeprowadzeniu analizy możliwości zastosowania wyłącznie kryterium cenowego będzie miało odwołanie się do tożsamego sformułowania funkcjonującego w ustawie Pzp w obrębie art. 70 wskazującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę. Kierując się zasadami wykładni tekstów

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.   PZP - Dział III: Przepisy

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

Warszawy przy ul. Kopernika wycenionym na 8,6 mln zł. I znów ani jednej oferty, więc syndyk zdecydował obniżyć cenę o 40 proc. I lokal kupiono. Teraz najważniejsze: taki tryb sprzedaży (kawałek po kawałku) niesie prawne konsekwencje, skutki, które odczują przede wszystkim depozytariusze – nie

Koronawirus. Ceny lotów spadną. "Ten kryzys da oddech na rynku"

, ile z tej branży turystycznej zostanie, i na ile nasze ośrodki będą atrakcyjne w porównaniu np. z południem Europy. Może być tam taniej, i może się pojawić syndrom „oni ucierpieli bardziej, więc chcemy ich wspomóc”. W ogóle jest dużo znaków zapytania, jeśli chodzi o wakacje. Bo w kryzysie

Anna Lewandowska: W biznesie trzeba czasem brać na siebie ryzyko

pod postacią twarożków czy jogurtów, natomiast owsianka jest zalewana mlekiem kokosowym, a nie krowim. Tak smakuje zdrowie. Rynek cateringu dietetycznego znacząco przyśpieszył w pandemii, jednocześnie wzrosła też jego konkurencja. W tym trudnym dla gastronomii okresie restauracje przechodziły na tryb

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

! Należy jednak pamiętać, iż możliwość udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę jest ograniczona jedynie do przypadków, kiedy wartość zamówienia nie przekracza tzw. "progów unijnych". Przy wyższych wartościach najlepszym rozwiązaniem będzie udzielenie zamówienia w trybie przetargu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Art. 69. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Art. 70. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia

Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

UZP pt.: "Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę", w której stwierdzono, że: "Ustawa Pzp nie określa, co należy rozumieć przez dostawy lub usługi "powszechnie dostępne", więc kierując się wykładnią językową pod pojęciem tym należałoby rozumieć "dostępność dla

Wykonawca musi udowodnić, że cena jego oferty nie jest rażąco niska

Pytanie Czy zapytania o wyjaśnienia rażąco niskiej ceny można powtarzać wielokrotnie? Czy jeśli wykonawca nie odpowie w wyznaczonym terminie, to zamawiający może wskazać mu kolejny termin, czy też musi odrzucić ofertę? Czy jeśli wykonawca odpowie na

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Konserwatywny pan Paweł kontra wielki bank. Przez 10 lat unikał ryzyka, a i tak sprzedali mu toksyczne obligacje

ryzykować. W przeszłości straciłem pieniądze – opowiada pan Paweł. – A poza tym stan mojej wiedzy o rynku kapitałowym i inwestowaniu jest raczej mierny – mówi. W lutym 2018 roku profil klienta został w trybie nadzwyczajnym zmieniony.  12 lutego 2018 r. pan Paweł idzie do

W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

ustawodawca nie podaje ustawowej definicji zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych, można w tym przypadku posłużyć się utrwaloną wykładnią doktryny i dotychczasowym orzecznictwem, dotyczącym interpretacji przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę (art. 70 ustawy Pzp

Jedną nogą w driftowozie, drugą w biznesie

giełdę. Nie mieliśmy jeszcze tak dobrych wyników sprzedażowych. Prace nad Driftem19 nie były na tak zaawansowanym etapie. Po oficjalnym debiucie giełdowym cena akcji wystrzeliła w górę. W szczytowym momencie wzrosła nawet o 600 proc. W takich sytuacjach giełda wstrzymuje sprzedaż, żeby potencjalni kupcy

Kryteria oceny ofert przetargowch

będzie ich wykonawcą. Zdaniem KIO wielość parametrów technicznych wyklucza rzeczy z kategorii dostaw o ustalonych standardach jakościowych - nie są one ze sobą idealnie porównywalne przy pomocy jedynie kryterium ceny. Ponadto wskazano, że ustawodawca dopuszczając zastosowanie trybu zapytania o cenę w

Zamówienia publiczne w 2010 r.

kwotę 126,7 mld zł. Jak wskazują dane w ubiegłym roku wzrósł także odsetek postępowań udzielonych w trybie najbardziej konkurencyjnym - przetargu nieograniczonym oraz nastąpił spadek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność - zapytaniu o cenę i

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) bez wmaganego ogłoszenia, c) bez stosowania ustawy, 2) (uchylony

Asystent od Google, który będzie słyszał wszystko w twoim domu

komunikatora Google - Allo. Na podstawie analizy odpowiedzi użytkownika będzie on podpowiadać, co w danej sytuacji dany użytkownik mógłby napisać. Google zaproponował również tzw. tryb incognito czyli szyfrowanie komunikacji pomiędzy użytkownikami oraz możliwość nieodwracalnego zniszczenia ich konwersacji. To

W którym momencie postępowania zamawiający może odrzucić ofertę?

faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta"

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

; 5. udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2; 6. z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę. Zobacz: Zamawiający oceniając

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

postępowaniu. Poinformuj o wykluczeniach, jeżeli udzielasz zamówienia w trybach: - przetargu nieograniczonego, - negocjacji bez ogłoszenia albo - zapytania o cenę, Niezwłocznie

CBA w instytucie. Wydali 23 miliony zł bez przetargów?

października antykorupcyjni agenci sprawdzali dokumenty puławskiej placówki. Skupili się na umowach za cztery lata wstecz. - Mogło dojść do nieprawidłowości przy przeprowadzonych zamówieniach publicznych na zakup zestawów komputerowych w trybie zapytania o cenę na kwotę ponad 600 tys

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

trybów przetargowych, a maleje stosowanie skrajnie niekonkurencyjnego trybu zamówienia z wolnej ręki oraz trybu zapytania o cenę. W roku 2010 odsetek liczby postępowań udzielonych w poszczególnych trybach przedstawiał się następująco: - przetarg

Wybór najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego , negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Wskazany przepis przed nowelizacją nakazywał więc zamawiającemu informować o

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

prowadzonych w trybach, które nie gwarantują swobodnej konkurencji". Chodzi o tryb z wolnej ręki, negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę. Np. w tym pierwszym trybie udzielonych było aż 29 proc. zleceń poniżej progów unijnych. Najbardziej przejrzystym i otwartym trybem

"Oszczędzanie pieniędzy jest dla bogatych. Biedny kupuje na zapas, póki go jeszcze stać". Jak się żyje za pensję minimalną?

200 zł na rękę więcej, ale ze względu na cukrzycę typu I nie mogę pracować w trybie zmianowym. Mieszkam z rodzicami i prędko się od nich nie wyprowadzę. Dziś wynajem kawalerki kosztuje tyle, co rok temu dwupokojowego mieszkania, czyli między 1200 a 2000 zł w zależności od standardu i lokalizacji

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

publicznego. Likwidacja trybu zapytania o cenę. Projekt zmian zakłada zniesienie (obowiązującego od 1995 roku) trybu zapytania o cenę. W miejsce zapytania o cenę zamawiający będzie mógł szerzej wykorzystywać tryb licytacji elektronicznej. Nowelizacja

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

przedstawionej w zapytaniu sytuacji zamawiający nie powinien ani wyjaśniać braku wskazania terminu realizacji zamówienia w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp , ani poprawiać braku na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP; 6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę. Powyższy katalog przypadków nie ma jednak charakteru wyłącznego. Unieważnienie umowy

Obowiązkowe kryteria w przetargu na zakup samochodów

. Konsekwencją wprowadzenia rozporządzenia jest pośrednio uniemożliwienie stosowania trybu zapytania o cenę do zakupu samochodów kategorii M lub N. Wskazać bowiem należy, że zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy PZP zamówienie w trybie zapytania o cenę udzielane jest wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę - cena

Polacy rzucają się na dziury w ziemi. Najlepsze mieszkania sprzedają się jeszcze na etapie projektu

w niektórych przypadkach miała być ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych , według której można uzyskać wszelkie zgody w trybie przyspieszonym i z pominięciem planów zagospodarowania przestrzennego. Aktywiści miejscy mocno przeciw niej protestowali i okrzyknęli

Ministerstwo wyda 600 tys. zł na zbędny raport o tym, jak skłonić Polki do rodzenia

, często wybierze pracę. Po drugie, gdyby ktoś zapytał mnie o jeden najważniejszy czynnik, nad którym należałoby popracować, wybrałabym kwestię zaangażowania ojców w opiekę nad dziećmi i prace domowe. Tam, gdzie mężczyzna się angażuje, częściej pojawia się drugie dziecko, jest na ten temat wiele badań

Jakie taryfy na prąd w 2016 r.? Na razie płacimy najdrożej w regionie

Urząd Regulacji Energetyki. Wcześniej firmy PGE, Enea, Tauron i Energa (a także RWE w przypadku taryfy dystrybucyjnej) muszą przekazać mu swoje propozycje cenowe na dany rok. Firmy nie mówią o taryfach, zanim ich nie złożą, zapytaliśmy więc ekspertów o możliwe scenariusze na 2016 r

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego

Gry komputerowe z Warszawy. Piekło amazońskiej dżungli powstaje na Bemowie

. Przełomem była możliwość eksplorowania głównego wątku fabularnego wspólnie z innymi graczami w trybie kooperacji. Niemiecki wydawca, Deep Silver, uwierzył w potencjał walki z zombie na martwej wyspie i zainwestował w kilkudziesięcioosobowy zespół. Opłaciło się. Gra stała się światowym hitem i sprzedała w

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2; - z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę. Dodatkową przesłankę unieważnienia umowy zawiera art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem Prezes Urzędu może wystąpić do

PiS psuje prawo ekspresowo

legislacyjną. Dlaczego więc projektów jest aż tyle? Bo projekty ustaw zgłoszone w tym trybie nie muszą być konsultowane jak te, które zgłasza rząd. Dlatego rząd Beaty Szydło stosuje ten osobliwy trik ("poselska wrzutka") i przepycha swoje pomysły przez parlament w ekspresowym tempie, nikomu z niczego

Jak Itaka wysłała czytelników do pięciogwiazdkowego hotelu, który zastrajkował."Wątróbka z grilla"

ofertach wliczany jest balkon? – Wszystkie informacje dotyczące charakterystyki pokoju są uzyskane od hotelu i stanowią część kontraktu. Jeżeli Klienci zmierzyli sami jego powierzchnię i jest ona inna, niż podano w ofercie, zostanie to rozpatrzone w trybie indywidualnej reklamacji – twierdzi

Trik rządu Morawieckiego. Państwowe spółki zmuszają firmy do podzielonej płatności

transakcji była zlecana w standardowy sposób. – W pierwszym tygodniu lipca klienci zlecili i odebrali łącznie 7013 płatności split payment. To ok. 0,43 proc. transakcji między firmami i klientami banku – twierdzi Karolina Kozakiewicz z BGŻ BNP Paribas. – Transakcje między firmami w trybie

Szef firmy Drutex: Pandemia? My w tym roku idziemy na rekord

ludzie wychodzący z firmy i idący do niej nie spotykali się ze sobą. Pracowali od 6 do 13, od 14 do 21 i od 22 do 5. Podobnie pracownicy biurowi pracowali w trybie dwuzmianowym. Teraz już wróciliśmy do starych zasad. Ciągle staramy się też pomagać innym. Właśnie przekazaliśmy trzeci milion na sprzęt dla

Jak ogłosić dialog techniczny?

. Tryb zapytania o cenę od A do Z. Zobacz » Ogłoszenie o dialogu technicznym ponieważ tematycznie związane jest z udzielaniem zamówień publicznych powinno być zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego poświęconych zamówieniom publicznym - przepisy jednak nie

Niemiecki komisarz poparł Rosję w gazowym sporze z Ukrainą?

termin na polubowne uregulowanie sporów o ceny gazu między Ukrainą i Rosją w postępowaniu przed arbitrażem w Sztokholmie. - Jeśli do 29 maja Gazprom i Naftohaz nie podpiszą umowy, która będzie odpowiadać żądaniom, jakie Ukraina niemal miesiąc temu zgłosiła w trybie

Przegląd informacji ze spółek

GetBack, podał bank. Ronson Development SE wyemitował w trybie oferty prywatnej 50 000 obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 50 mln zł, podała spółka. Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 11,17 mln zł

Przekleństwo kart w trybie offline

. równowartość trefnych zbliżeniówek. Jednak odpowiedzi na to, jak to możliwe, że złodziej skorzystał z zastrzeżonej karty, pan J. nie otrzymał, więc zapytałam o to ja. Pracownik banku wytłumaczył mi, że wszystko zależy od tego, czy terminal, w którym płacimy

Nowa wspaniała wspólnota albo amoralny familizm. Czy pandemia cofnie nas do lat 80.?

). Ta zmiana jest widoczna i o pracy w trybie home office mówi się najwięcej. Co ciekawe, nawet oficjalna polityka komunikacyjna rządu skierowana jest w największym stopniu do pracujących zdalnie (vide SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa kończące się hasztagiem #ZostanWDomu). Tymczasem blisko połowa

Kary zjedzą zarobek Poczty Polskiej?

. Poczta wywiązuje się z zawartej umowy. Zmiany umowy zawartej w trybie zamówień publicznych zależą nie tyle od chęci wykonawcy, ile w głównej mierze od obowiązującego prawa, zapisów umowy oraz woli zamawiającego - twierdzi Baranowski.

Lidl nie chciał przyjąć zużytego odkurzacza. Przeprasza klienta

stwierdzić, dlaczego w trzech sklepach Lidl w Krakowie zużytego odkurzacza nie przyjęto. Chcielibyśmy jeszcze raz najmocniej przeprosić klienta za tę sytuację oraz poświęcony w związku z nią czas i zadany sobie trud. Dla nas to istotny impuls, by ponownie, w trybie natychmiastowym, przeszkolić wszystkich