w relacji do pkb

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB spadła do 124,4% w 2017 r.

na koniec 2017 r. wyniosła 124,4% i ze względu na szybszy wzrost PKB aniżeli aktywów sektora finansowego nieznacznie się obniżyła w porównaniu ze stanem na koniec 2016 r. Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach

Sielewicz z Coface: Polska tylko 'otrze się' o próg 3% w relacji deficytu do PKB

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego tzw. general government) będzie rósł, ale Polska jedynie "otrze się" o unijny limit w wysokości 3% w relacji tego deficytu do PKB w 2020 r., kiedy wskaźnik ten nie powinien przekroczyć 2,8

Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce wzrosła do 34,4% w 2016 r.

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Relacja podatków i składek na ubezpieczenie społeczne do PKB wzrosła w Polsce do 34,4% w 2016 r. z 33,3% rok wcześniej, podał urzędu statystyczny Eurostat. W całej Unii Europejskiej w 2016 r. wskaźnik ten wynosił 40% PKB (wobec 39,7% w 2015 r

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB wzrosła do 126,3% w 2016 r.

8 zwiększyła się o 3,5 pkt proc. i na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 126,3%. Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu ze średnią wartością tego wskaźnika w krajach strefy

Rząd zakłada wzrost długu publicznego w relacji do PKB do 49% w 2016 r.

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów zakłada, że relacja państwowego długu publicznego do PKB wzrośnie do 48,4% na koniec 2015 r. i do 49% na koniec 2016 r., a następnie ustabilizuje się w 2017 r., po czym będzie stopniowo obniżać się do 47,5% w 2019 r., podało

KNF: Relacja aktywów sektora bankowego do PKB wzrosła do 89% w 2014 r.

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Relacja aktywów sektora bankowego wzrosła w ub. roku do 89% PKB, a dynamika ta była wyższa od dynamiki wzrostu PKB Polski, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Obserwowany w 2014 r. wzrost skali działania

MF: Relacja długu publ. do PKB powyżej 43%, ale poniżej 48% na koniec 2014 r.

Warszawa, 30.12.2014 (ISBnews) - Relacja do PKB kwoty powstałej w wyniku przeliczenia zagranicznej części długu publicznego po średniorocznym kursie i pomniejszonej o zgromadzone środki pieniężne wyniesie na koniec br. powyżej 43% i poniżej 48%, poinformował dyrektor

Moody's: Relacja długu do PKB w 2010 r. przekroczy 57 proc.

Moody's relacja długu publicznego do PKB w tym roku osiągnie w Polsce 52,3 proc., a w przyszłym - aż 57,2 proc. Tym samym mocno przekroczy drugi próg ostrożnościowy 55 proc. PKB zapisany w ustawie o finansach publicznych. W przypadku przekroczenia tego poziomu projekt kolejnego

CIA znów myli Polskę z Portugalią? Podaje, że nasz dług to 123 proc. PKB

W rankingu relacji długu publicznego do PKB w 2012 r. znalazło się 155 państw świata. Przodują Japonia (214 proc.), Zimbabwe (187 proc.) i Grecja (156 proc.). Zaskoczeniem jest polski wynik, który uplasował nasz kraj na dziewiątym miejscu. CIA podała

MF odkupiło bony o wartości 2,5 mld zł. Dług w dół

Poprzednią taką transakcję MF przeprowadziło w poniedziałek 19 grudnia. Wtedy ministerstwo odkupiło bony skarbowe za podobną kwotę 2,247 mld zł. W ten sposób obniżyło nasze zadłużenie o 0,15 proc. w relacji PKB. W sumie do odkupienia były bony o

Decyzja agencji Moody?s bez echa. PKB dla Polski może przekroczyć nawet 4%

kraju i podwyższeniu perspektywy naszego ratingu z negatywnej na stabilną może nastąpić jakiś ruch na południe. Nic takiego się jednak nie stało, a złoty w relacji do euro pozostaje w konsolidacji od kilku dni. Zdecydowanego kierunku nie widać. Choć trzeba przyznać, że komunikat agencji Moody?s o braku

MF: Deficyt budżetowy niższy o kilka miliardów złotych

MF: Deficyt budżetowy niższy o kilka miliardów złotych

- Bardzo wstępnie szacujemy, że relacja długu publicznego do PKB w 2009 roku wyniesie 49,6-49,8 procent, czyli będzie niższa od 50 procent. Ten szacunek wskazuje, że nie jest tak źle, jak się wcześniej mówiło jeśli chodzi o 2010 rok - powiedział Radziwiłł w rozmowie z agencją

FOR: Rostowski mija się z prawdą w sprawie długu

. Pod koniec kwietnia Jacek Rostowski wysłał do Leszka Balcerowicza list zaczynający się od słów "Drogi Leszku", w którym tłumaczył, że "z rokiem 2011 skończył się w Polsce cykl wzrostu długu w relacji do PKB i zaczął się okres, kiedy dług w relacji do PKB zaczyna spadać". "

NIK: wykonanie budżetu OK, ale potrzebny program oszczędnościowy

publicznego do PKB osiągnęła w ubiegłym roku 49,8 proc. Zbliżyła się tym samym do granicznego poziomu 50 proc. Oznacza to konieczność wdrożenia bardzo restrykcyjnego programu oszczędnościowego. W analizie wykonania budżetu Izba zauważa, że został on zaplanowany zbyt optymistycznie

Wzrost PKB w Polsce 4%? Polski dług wciąż rośnie.

. Dług w Polsce Wskaźnik zadłużenia do PKB w ciągu roku wzrósł z 51,1% do 54,1%. To wzrost o 3 punkty procentowe pomimo relatywnie wysokiego wzrostu PKB. Jest to mocno niepokojący fakt. Skoro w czasie dobrej koniunktury zadłużamy się w takim tempie pytanie co wydarzy się jeżeli dojdzie do spowolnienia w

Komentarz do rynku złotego - dane z Niemiec zaszkodziły, z USA nie zdołały pomóc

Pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych odbiło się na notowaniach złotego. Jego poranne osłabienie w relacji do głównych walut było o tyle uzasadnione, że Niemcy są największym partnerem handlowym Polski. Stąd też słabszy wzrost gospodarczy w tym kraju, oznacza też

Rekordowe zadłużenie Włoch. W 2011 r. 120 proc. PKB długu publicznego!

Rekordowe zadłużenie Włoch. W 2011 r. 120 proc. PKB długu publicznego!

Jednocześnie deficyt finansów publicznych spadł do 3,9 proc., a cała gospodarka wzrosła o 0,4 proc. Dla porównania polski deficyt za ubiegły rok jest prognozowany na 5,6 proc. PKB, a wzrost gospodarczy wyniósł 4,3 proc. PKB. Podane dane oznaczają, że

Rząd ma gest i daje każdemu. Jest ustawa budżetowa. I dług sięgający... 2 bln złotych

Rząd ma gest i daje każdemu. Jest ustawa budżetowa. I dług sięgający... 2 bln złotych

wprowadzania nowych transferów społecznych. W relacji do PKB łączne zadłużenie państwa ma się zbliżyć do konstytucyjnej granicy 55 proc. i wynieść 54 proc. Daje to astronomiczną kwotę 2 bln zł. Założony w projekcie budżetu na 2024 r. limit kosztów obsługi długu skarbu państwa wynosi 66,5 mld zł, tj. 1,76 proc

RPP zaniepokojona rozmiarem deficytu finansów publicznych

W opinii RPP nadmierny deficyt wynika z obniżki w ostatnich latach składek do ZUS i podatków, co nie było połączone z odpowiednim ograniczeniem wydatków publicznych. Prognozy rządowe przewidują, że relacja długu publicznego na koniec 2010 r. będzie minimalnie niższa od 55 proc

Goldman Sachs obniża prognozy dla Polski. Fatalne dane o PKB

Goldman Sachs obniża prognozy dla Polski. Fatalne dane o PKB

gospodarczym za II kwartał 2022 r., które były znacznie poniżej oczekiwań analityków. W środę Główny Urząd Statystyczny podał, że PKB Polski wzrosło w drugim kwartale 2022 r. o 5,3 proc., licząc rok do roku. Jednak w relacji kwartał do kwartału polskie PKB skurczyło się w II kwartale o 2,3 proc. Eksperci z

Specyficzny rynek bonów skarbowych

. Rynek polskich bonów skarbowych jest mały i specyficzny. Bony są to krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego o terminie zapadalności wynoszącym 45-55 tygodni. Jest to też rynek mało aktywny - Polska woli emitować papiery długoterminowe. W przeciwieństwie do Szwajcarii, która ma niemal tylko bony

Jacek Rostowski: Dług nie przebije 55 proc. PKB

Minister Rostowski mówił posłom w Sejmie o zadłużeniu Polski i o złotym. Chodzi o to, że ostatnie osłabienie naszej waluty może nas przybliżać do sytuacji, w której dług publiczny przekroczy 55 proc. PKB. To oznaczałoby konieczność drastycznych i niepopularnych cięć wydatków

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 0,2% PKB w 2018 r.

. Przy przyjętych w projekcie przyszłorocznego budżetu założeniach, przewidywana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB obniży się do 47,7% na koniec 2019 r. i 46,3% na koniec 2020 r. (ISBnews)

S&P podtrzymał oczekiwania dot. deficytu general government Polski na 2019 r.

r. oraz 17,5 mld zł, tj. 0,7% PKB w 2020 r. Według S&P, dług w relacji do PKB spadnie w tym roku do 47,6% (wcześniej prognozowano 47,7%) z 48,9% w ub.r. i utrzyma się na poziomie 47,6% PKB w 2020 r. (wobec wcześniej prognozowanych 47,9%). W kolejnych dwóch latach wyniesie

Budżet poza budżetem. Płacimy miliardy złotych za widzimisię rządu PiS

przejrzystość finansów publicznych. Przeprowadzona przez NIK analiza wykonania budżetu państwa wykazała, że w zeszłym roku rząd zastosował bezprecedensowe mechanizmy służące wypychaniu wydatków poza budżet. To dzięki rekordowej inflacji relacja długu do PKB nie rośnie A to nie koniec problemów z nadmiernym

S&P: Deficyt general government Polski wyniesie 6,1% PKB w br., dług - 54,1% PKB

roku - według agencji - 54,1% w relacji do PKB (wobec 47,1% w ub.r. i 53,6% oczekiwanych w 2021 r.) Agencja przypomina, że w ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa, polski rząd wprowadził tarczę antykryzysową o wartości równej ok. 10% PKB. Ocenia, że bezpośrednie

Fitch podniósł prognozę deficytu 'general government' Polski do 5% PKB w 2020

. Wcześniej w tym tygodniu prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys mówił, że powinniśmy brać pod uwagę nie zadłużenie general government, ale państwowy dług publiczny. Według niego, państwowy dług publiczny (obliczany zgodnie z polską metodologią) nie powinien przekroczyć 50% w relacji do PKB w

Skiba z MF: Dług sektora general government to 46,1% PKB w 2019 r.

relacji do PKB. PDP na koniec 2019 r. wyniósł 990,9 mld zl (43.8% PKB, czyli mniej o 2,8 pkt proc. r/r) a dług wg ESA2010 1 045,1 mld zł (46,1% PKB czyli mniej też o 2,8 pkt proc. r/r)" - napisał Skiba na swoim profilu na Twitterze. W swoich jesiennych prognozach Komisja

Moody's: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,6% PKB w 2020 r.

, że w 2018 r. deficyt fiskalny spadł do najniższego poziomu w historii (0,4% PKB), zaś zadłużenie sektora general government w relacji do PKB po raz pierwszy od 2009 r. obniżyło się poniżej poziomu 50%. Główne przyczyny tych wyników - według Moody's - to silny wzrost PKB i poprawa ściągalności

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 1,4% PKB w 2017 r.

zadłużenie sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) spadnie z 48,9% PKB przewidywanych na 2019 r. do 43,4% PKB w 2022 r. Relacja ta zakładana jest na poziomie 47,7% w 2020 r. i 45,4% w 2021 r. (wobec 49,2% w 2018 r.). (ISBnews)

MFW obniżył prognozę deficytu general government Polski do 1,9% PKB w 2018 r.

). W październiku ub.r. MFW prognozował, że wskaźnik ten wyniesie w Polsce w 2018 roku 2,7% PKB. Fundusz podał dziś w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2020-2023 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 1,5%, 1,4

Wzrost PKB na "piątkę"? To ułuda i przeszłość

nadspodziewanie dobrze, ale musimy się liczyć ze znacznym spowolnieniem gospodarki w tym roku, co będzie oznaczało duże problemy dla finansów publicznych. Bardzo złą wiadomością jest dalszy spadek stopy inwestycji, czyli wydatków inwestycyjnych w relacji do całego PKB. Inwestycje to najlepszy motor wzrostu

Konsumenci ostrożni w podejmowaniu nowych zobowiązań finansowych

zamierza zwiększać swojego zadłużenia. Jedynie co piąty ankietowany planuje w ciągu najbliższego roku zaciągać nowe pożyczki" - napisano w komentarzu do najnowszego raportu firmy konsultingowej PwC. W kolejnych latach można spodziewać się wolniejszego rozwoju rynku consumer

APK: Wynik sektora general government to: -1,7% PKB w 2019r., +0,2% PK w 2020r.

proc. niższym niż w roku poprzednim. Oznacza to osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego (MTO) w akceptowalnym dla Komisji Europejskiej paśmie odchyleń. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB obniżył się z kolei do 48,9%" - czytamy dalej

Borys z PFR: Państwowy dług publiczny nie powinien przekroczyć 50% PKB w 2020 r.

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Dług publiczny obliczany zgodnie z polską metodologią nie powinien przekroczyć 50% w relacji do PKB w 2020 roku, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Powinniśmy brać pod uwagę nie

MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

). Fundusz podał w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2019-2022 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 2,6%, 2,3%, 2,2% i 2,1%. Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski prognozowane jest na poziomie 54,6

Niedługo pękną 2 bln zł długu. Zaciągamy go niefrasobliwie, a kosztuje nas coraz więcej

utrzymać dług w relacji do PKB na dopuszczalnym poziomie. Ale odsetki, jakie płacimy od długu, to 5,5–6,0 proc. To znacznie więcej, niż płacą kraje strefy euro (np. greckie obligacje skarbowe mają rentowność 3,86 proc.), a także Czechy (4,3 proc.) czy Szwecja (2,8 proc.).  Wprawdzie 

GUS: PKB wyniósł nominalnie 2 273,6 mld zł w 2019 roku

ministra finansów kwoty i relacji do PKB państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa - według stanu na koniec roku budżetowego" - wyjaśniono w komunikacie. Pod koniec kwietnia br

Fitch obniżył prognozę deficytu 'general government' Polski do 2,3% PKB w 2020

), ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 (0,2% PKB w 2021 r.), wyższych składek na ubezpieczenie społeczne po zniesieniu limitu 30-krotności dla części dochodów (0,2% PKB) oraz dochodów ze sprzedaży licencji 5G (których nie można obecnie oszacować)" - zastrzeżono w komunikacie

J.P. Morgan chwali pomysły ministrów dotyczące OFE

Zaproponowane w zeszłym tygodniu przez minister pracy i ministra finansów zmiany dotyczące OFE wywołały burzę. Według pomysłu Ministerstwa Finansów z naszej pensji do OFE trafiałoby nie 7,3 proc. pensji, lecz 3 proc. Różnica przekazywana byłaby do ZUS, który wydawałby pieniądze

MFW obniżył prognozę deficytu general government Polski do 2,9% PKB w 2017 r.

). W kwietniu MFW prognozował, że deficyt w tym ujęciu wyniesie odpowiednio: 2,8% i 3,1% PKB. Fundusz podał w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2018-2021 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 2,9%, 2,6%, 2,4% i 2,2

S&P: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,6% PKB w 2020 r.

gospodarki i rynku pracy. Jednakże jeśli wzrost płac utrzyma się na poziomie powyżej 7%, a wzrost zatrudnienia - 2%, Polskę może czekać kolejny rok wysokich dochodów budżetowych i tym samym lepszych wyników budżetu" - czytamy w komunikacie. Według S&P, dług w relacji do PKB

Budżet PiS na 2023 r., czyli po nas choćby potop

wyższe niż w 2022 r., więc dług w relacji do PKB powinien zacząć spadać. Ale nie w roku wyborczym. Rząd chwali się w komunikacie, że są pieniądze na 500+, szkolną wyprawkę, 13. i 14. emeryturę, zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych i samorządów, zamrożenie cen gazu, rekordową, 13,8-proc

Ile długu hipotecznego obciąża Polaka? Niedużo w porównaniu z innymi krajami. Dlaczego?

dotyczących Czech (7693 euro) oraz Słowacji (9450 euro). Czytaj także: Oto wyborczy pakiet mieszkaniowy. Kaczyński uderza w deweloperów, Trzecia Droga obiecuje tanie akademiki, KO kredyt 0 proc. Co ważne, nasz kraj cechuje się również niskim zadłużeniem mieszkaniowym w relacji do PKB. Mowa o ubiegłorocznym

Francuzi płacą najwyższe podatki spośród krajów OECD. A co z Polską? Są nowe dane

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) opublikowało statystyki udziału wpływów podatkowych w relacji do PKB za 2017 rok. Najwyższy wynik osiągnięto we Francji - nad Sekwaną wskaźnik ten wynosi 46,2 proc. (rok temu było to 45,5) - średnia OECD wyniosła 34,2 proc. W Polsce wpływy

MFW: Deficyt general government Polski to 2,8% PKB w 2016 r., 3,1% PKB w 2017 r.

). W październiku MFW prognozował, że deficyt w tym ujęciu wyniesie odpowiednio: 2,5% i 2,6% PKB. Fundusz podał w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2018-2021 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 2,8%, 2,5%, 2,2% i

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 1,5% PKB w 2017 r.

Finansów podało, że dług sektora rządowego i samorządowego (EDP, general government) wyniósł 1 003,4 mld zł na koniec IV kw. 2017 r., co oznacza spadek o 0,8% kw/kw i o 0,3% w porównaniu z końcem 2016 r. Relacja długu EDP do PKB w 2017 r. wyniosła 50,6% i spadła o 3,6 pkt proc. r/r, podał także resort

Bank Światowy: Deficyt sektora 'general goverrnment' wzrośnie do 1,6% PKB w 2019

.) spowodują podniesienie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 1,6% PKB w 2019 r." - dodano. Ekonomiści Banku Światowego przewidują jednocześnie, że w kolejnych latach poziom deficytu sektora w relacji do PKB Polski będzie niższy i w latach 2020-2021 powinien

Eurostat: Wydatki na zabezpieczenie społ. w Polsce: 20,3% PKB; średnia UE: 27,9%

Polsce wynosił w 2017 r. 13,4% całości wydatków socjalnych, podczas gdy średnia unijna sięgała 8,7%. Najwyższy udział wydatków na zabezpieczenie socjalne w relacji do PKB odnotowały w 2017 r.: Francja (34,1%), Dania (32,2%) oraz Finlandia (30,6%), zaś najmniejszy - Irlandia

Rząd przyjął inflacyjny budżet na 2023 rok. Rośnie wszystko, w tym dług publiczny

wyniesie 147 mld zł. To ok. 4,2-4,4 proc. całego naszego PKB. A to oznacza tylko jedno - wzrost zadłużenia Polski. Według założeń nasz dług publiczny w relacji do PKB liczony unijną metodologią wzrośnie z 52 do 53 proc. na koniec 2023 roku. - Mamy też w planie reagować na potrzeby bieżące, które mogą

Moody's: Deficyt 'general gov't' Polski utrzyma się poniżej 3% PKB w 2018-2019

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski utrzyma się prawdopodobnie poniżej poziomu unijnego limitu 3% PKB w tym i przyszłym roku, przy jednoczesnym dalszym spadku długu w relacji do PKB, prognozuje Moody's

Zamiast podnosić VAT przywrócić trzecią stawkę PIT

wydatkowej budżetu jest niezbędnym warunkiem trwałego zrównoważenia sektora finansów publicznych w Polsce. Z tego punktu widzenia propozycje rządu należy ocenić negatywnie. Wzrost obciążeń podatkiem VAT musi prowadzić do ograniczenia popytu konsumpcyjnego, głównego składnika PKB

Budżet na 2024 r. i nowy problem dla przyszłego rządu. Mamy rekordy na obligacjach

;wyniesie 4,5 proc. PKB, czyli powyżej unijnych kryteriów, które określają maksymalny deficyt na poziomie 3 proc. Wartości powyżej mogą spowodować nałożenie na Polskę procedury nadmiernego deficytu, co wiąże się z zakazem obniżania podatków czy wprowadzania nowych transferów społecznych. W relacji do

Ile PKB wyschnie nam na wiór? Oto iluzja, w której żyjemy, i naiwność, którą poczujemy w kieszeni

proc. kraju zagrożonych jest pustynnieniem - przeliczyła, że długotrwały brak deszczu i wzrost temperatury o 2 stopnie Celsjusza będzie kosztować gospodarkę utratę 7 proc. PKB. Hiszpania i Portugalia świecą się już na czerwono w badaniach Europejskiego Obserwatorium Suszy, ale kryzysowa sytuacja jest

MF: Deficyt sektora 'general government' to 2,9% PKB w 2017, 2,5% PKB w 2018

. Polska określiła swój średniookresowy cel budżetowy jako deficyt strukturalny 1% PKB" - czytamy dalej. Jednocześnie przewidywane jest obniżenie długu w relacji do PKB od 2018 r. Na koniec 2017 roku dług ma wynieść 55,3% w 2017 r. Później oczekiwany jest spadek - do 54,8

APK: Dług sektora general gov't spadnie do 47,9% PKB w 2019 i 40,6% PKB w 2022

na koniec 2022 r., podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2019". "Przewiduje się, że w horyzoncie Programu relacja długu do PKB według definicji UE będzie się stopniowo obniżać z 48,9% na koniec 2018 r. do 40,6% na koniec 2022 r. Kształtowanie się

Czernicki z MF: Dług blisko 55% PKB tylko przy silnym załamaniu wpływów podatk.

relacji do PKB tylko w scenariuszu bardzo powolnego odbudowywania się wpływów podatkowych, ocenia w rozmowie z ISBnews główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki. Podkreślił, że scenariusz bazowy resortu zakłada, że wskaźnik ten może wynieść ok. 52-53% PKB w latach 2021-2022

Czerwińska: Deficyt 'general government' w okolicach 1% PKB w br. jest realny

government) spadnie z 48,9% PKB przewidywanych na 2019 r. do 43,4% PKB w 2022 r. Relacja ta zakładana jest na poziomie 47,7% w 2020 r. i 45,4% w 2021 r. (wobec 49,2% w 2018 r.). (ISBnews)

Paul Krugman w "The New York Times": Pomyliłem się co do inflacji. To była lekcja pokory

; produkowała mniej, niż mogła – a inflacja nie zależała od tego, jak niska była to temperatura. Może po prostu w przegrzanej gospodarce relacja między PKB a inflacją staje się dużo bardziej gwałtowna? Poza tym ważną rolę nadal mogą odgrywać zakłócenia związane z przystosowaniem się do pandemii i jej

Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 1,7% PKB w 2019 r.

. W raporcie na temat Europy Środkowo-Wschodniej Fitch stwierdził, że w latach 2018-2020 jedynym krajem, w którym zadłużenie w relacji do PKB odnotuje wzrost jest Rumunia. "Prognozujemy spowolnienie wzrostu PKB w większości krajów CEE w ciągu następnych dwóch lat, co

Projekt budżetu 2020: Deficyt 'general government' wyniesie 17,5 mld zł

także. Zakłada się, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 20,6 mld zł w 2019 r. i o 27,3 mld zł w 2020 r. "Relacja długu do PKB obniży się w 2019 r. do 44,9%, a następnie do 43,5% w 2020 r. Z kolei relacja do PKB kwoty

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

państwa ok. 5 mld zł). W sumie szacujemy, że deficyt fiskalny (ESA) w 2019 wyniesie 1,8% PKB, a relacja długu publicznego do PKB będzie się nadal obniżać (z 49,5% w 2018 do 48,8% w 2019)" - czytamy w raporcie. Mniej elastyczny może być budżet w 2020 roku, co przy

Rząd przewiduje, że dług 'general government' spadnie do 43,4% PKB w 2022

;. Relacja ta zakładana jest na poziomie 47,7% w 2020 r. i 45,4% w 2021 r. (wobec 49,2% w 2018 r.). "Przy przyjętych założeniach, relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 47% na koniec 2018 r., a następnie do 46,6% na koniec 2019 r. W horyzoncie 'Strategii

Gill z S&P: Rząd utrzyma deficyt 'general gov't' poniżej 2% PKB w roku wyborczym

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Polski rząd zdoła utrzymać relację deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) na poziomie poniżej 2% PKB w przyszłym roku, nawet jeśli zwiększy wydatki ze względu na harmonogram wyborczy, uważa

Jesień ludów albo mrożenie cen. Europa szykuje się do zimy

dziesiątkach miliardów euro. Skala wsparcia  fiskalnego, według szacunków PIE, to w przypadku Niemiec 1,1 proc. PKB, Francji - 1,7 proc. PKB, Włoch - 2,2 proc. PKB, Słowacji - 0,8 proc. PKB, a Czech - 0,5 proc. PKB. W Polsce ta wartość może wynieść 1,8 proc. PKB. Wielkość pomocy liczona w relacji do

Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finan. publicznych 2020-2023

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023", przedłożoną przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju, która m.in. przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB

MF: Deficyt general govt obniżył się w 2017 gł. dzięki wyższym dochodom budżetu

0,8% kw/kw i o 0,3% w porównaniu z końcem 2016 r. Relacja długu EDP do PKB w 2017 r. wyniosła 50,6% i spadła o 3,6 pkt proc. r/r, podał także resort. W listopadzie ub.r., w swoich jesiennych prognozach Komisja Europejska podała, że Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym

Budżet na 2019 rok: przejadanie dobrej koniunktury

pracy i wydatki ZUS z tego tytułu (0,2 proc. PKB). Jednocześnie rząd PiS utrzymywał dynamikę płac w sektorze publicznym poniżej dynamiki płac w sektorze prywatnym, co zaowocowało spadkiem wydatków na płace w relacji do PKB (0,2 proc. PKB). Deficyt funduszy ZUS Szybki wzrost gospodarczy oraz wcześniejsze

Kronika zapowiedzianej katastrofy, czyli cichy pogrzeb "planu Morawieckiego"

stopa inwestycji spadła do 17,5 proc., a w dwóch następnych wzrosła nieznacznie do 18,2 i 18,3 proc. w relacji do PKB. Do zapowiadanego w „planie Morawieckiego” poziomu było daleko. Ale to, co się zdarzyło w roku 2020, było szokujące. Stopa inwestycji spadła do 16,7 proc. PKB, czyli do

GUS: PKB wyniósł nominalnie 1851,2 mld zł w 2016 roku

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Wartość produktu krajowego brutto wyniosła 1 851,2 mld zł według pierwszego szacunku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W kwietniu br. GUS skorygował dynamikę wzrostu PKB za 2016 r. do 2,7% z szacowanych wcześniej

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie FOMC

oszacowanie skali spowolnienia gospodarki polskiej w IV kw. Prognozujemy, że dynamika PKB w 2019 r. wyniosła 4,1% - 4,2% r/r, wobec 5,1% r/r w 2018 r. Prognoza ta uwzględnia wspomniane wcześniej obniżenie dynamiki wzrostu PKB w IV kw. 2019 r. do 3,4% - 3,5% r/r. Zazwyczaj GUS przy publikacji danych rocznych

Projekt budżetu 2018: Deficyt 'general government' to 2,7% PKB w 2018 r.

. "Zakłada się, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 37,5 mld zł w 2017 r. i o 61,5 mld zł w 2018 r. Relacja długu do PKB obniży się w 2017 r. do 51,7% i utrzyma się na tym poziomie w 2018 r. Z kolei relacja do PKB kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu

PKO BP: Budżet na 2020 bazuje na realnych, choć nie konserwatywnych założeniach

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Przedstawione główne kategorie we wstępnym projekcie budżetu na 2020 r. bazują na realnych, choć nie konserwatywnych założeniach, a relacja długu publicznego do PKB w przyszłym roku uplasuje się znacząco poniżej zakładanych 47%, uważają

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

całym 2019 r. miałoby szansę osiągnąć 4.4%. Opublikowany dziś wstępny szacunek PKB w trzecim kwartale br. jest nieco niższy od prognozy NBP uwzględnionej w listopadowej projekcji na poziomie 4.0%r/r. Nie zmienia jednak z całą pewnością aktualnego nastawienia RPP do polityki pieniężnej. Gospodarka od

Kalendarium ISBnews

. ŚRODA, 1 kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępną informację o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2019 roku (ISBnews)

'Minutes' RPP: Wzrost PKB przekroczył 4% w 2019 roku

obniżył się w relacji do PKB. Zwracano również uwagę, że mimo wzrostu wskaźnika CPI pod koniec roku, średnioroczna inflacja wyniosła 2,3%. Członkowie Rady podkreślali, że wymienione wskaźniki świadczą o tym, że wzrost gospodarczy był wysoki, a gospodarka pozostała zrównoważona wewnętrznie i zewnętrznie

Eurostat: Ochrona socjalna ze środków publ. to 15,9% PKB w Polsce, 19,2% w UE

stanowiące odpowiednio: 4,7% PKB, 4,9%, 5,2% i 4,6%. Spośród państw członkowskich UE, najwyższy poziom finansowanych ze środków publicznych wydatków na ochronę socjalną w relacji do PKB odnotowano w 2015 r. w Finlandii (25,6%) i Francji (24,6%), a najmniejszy - w Irlandii (9,6%) i

Cztery prawdy o budżecie. Ostatnia ustawa Zjednoczonej Prawicy. Grają na ostro

wręcz z nadwyżką!) miał co drugi kraj członkowski Unii Europejskiej. Ale od tamtej pory dług wzrósł do 57 proc. (według metodologii unijnej) w relacji do PKB w 2021 r. Dlaczego tak dużo? Bo po drodze była pandemia i trzeba było łagodzić skutki lockdownu, dosypując pieniędzy na rynek - w zasadzie była to

Będzie italexit? Strefa euro w tarapatach. Polska może dostać rykoszetem

pomogło to wyjść na prostą, ale dzisiaj sytuacja może być jeszcze gorsza. Wtedy dług Grecji w relacji do PKB wynosił 208 proc. Na koniec ubiegłego roku było to już 193 proc. i wartość ta wzrośnie, gdyż spadnie Produkt Krajowy Brutto Grecji. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku Włoch. W 2012 roku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 4 488 mln euro nadwyżki w I kw.

bieżącym. Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła 3,5% i była najwyższą wartością w historii. Wartość ta w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 2,3 punkty procentowe" - czytamy w komentarzu. W I kwartale 2020 r. widoczne były już pierwsze skutki związane ze

Słabe punkty polskiej gospodarki? Sektor bankowy przestaje być atutem

ryzach deficyt fiskalny i ograniczać relację długu publicznego do PKB, aby w razie recesji móc zareagować. Szczególnie ostrożnie należy teraz myśleć o nowych wydatkach lub obniżaniu podatków. Akurat 1 lipca wchodzi w życie obniżka podatków. Dolny próg PIT będzie wynosił 12 proc., a nie 17 proc. Tak się

PIE: Ograniczenie szarej strefy o 1 pkt to 63,9-127,8 mld zł wpływów w 2018-2023

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Oczekiwane skumulowane wpływy sektora finansów publicznych z tytułu redukcji szarej strefy o 1 pkt proc. (w relacji do PKB) rocznie od 2018 r. do 2023 r. wyniosłyby 63,9-127,8 mld zł, wynika z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE

MPiT: PKB na mieszkańca Polski wg PPP wzrosło do 74% średniej UE w 2018 r.

. Resort podkreśla, że relacja polskiego PKB, przypadającego na mieszkańca, do średniej unijnej systematycznie rośnie. Na początku stulecia była ona na poziomie 48%. Wskaźnik ten sukcesywnie się poprawiał, by w 2012 r. osiągnąć poziom 66%, w 2015 r. - 69%, a w 2018 już 74% wartości UE

Kurs dolara w centrum uwagi. Ameryka nadspodziewanie silna

Rynki finansowe śledzą rozwój wydarzeń w USA. Amerykański bank centralny Fed mocno podnosi stopy procentowe, by zwalczyć ponad 8-procentową inflację w Stanach - najwyższą od 40 lat. Odbija się to na sytuacji na całym świecie - funt, jen i euro notują rekordowo niskie wartości w relacji do

Lista wstydu KPO. Od wielkich inwestycji po miejsce w przedszkolu

bezwzględnym, czyli jeśli spojrzymy na liczby, Polska znajduje się na 4. miejscu w porównaniu do innych krajów europejskich. Z kolei w ujęciu do PKB Polska jest na 7. miejscu, to oznacza, że fundusze z KPO odpowiadają wartości 6,16 proc. PKB. Na czele jest Grecja – 16,68 proc. PKB (na mapie poniżej

To straszne słowo: dług. Raport fundacji Przyjazny Kraj

. (licząc w złotówkach), tj. więcej niż wynosi światowa średnia (33,8 proc.). W liczbach bezwzględnych oznacza to wzrost o 451 mld zł w 2022 r. Niemniej kiedy spojrzeć na relację długu do PKB, to już jest mniej dramatycznie. MFW prognozuje bowiem, że w następnych kilku latach nasz deficyt sektora finansów

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

w przypadku kontynuacji wzrostowego trendu PKB oraz dalszego spadku wskaźników zadłużenia zagranicznego. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do utrzymania deficytu budżetowego poniżej granicy 3%, trudności w ustabilizowaniu relacji długu publicznego do

Grupa Azoty mocno pod kreską. Kurs akcji tąpnął

W pierwszym kwartale PKB Polski skurczył się o 0,2 proc. , licząc rok do roku - wynika ze wstępnych szacunków GUS. Jednak w niektórych sektorach polskiej gospodarki spowolnienie może być większe. To z kolei sugerują szacunkowe dane o wynikach finansowych za pierwszy kwartał, które we wtorek

Glapiński: Deficyt sektora 'general government' nie osiągnie 3% PKB

Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce wzrośnie w efekcie wdrożenia impulsu fiskalnego, ale unijny limit 3% w relacji do PKB "daleko nie będzie osiągnięty", poinformował prezes Narodowego Banku

RPP:Inflacja w tym roku powyżej założonych przez rząd 2,5% r/r, ale poniżej 3,5%

oddziaływała w kierunku wyższej inflacji w 2020 r. Polityka fiskalna przewidziana w projekcie ustawy sprzyja utrzymaniu spadkowej tendencji relacji długu publicznego do PKB" - podkreślono w opinii. "W planie dochodów budżetu państwa uwzględniono wpłatę z zysku NBP w

Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2017-2020, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W latach 2016-2017 relacja państwowego długu publicznego do PKB wzrośnie do 52,3%, a następnie będzie

MF: Nadwyżka sektora general government wyniosła 2,7% PKB w I kw. 2018 r.

) wyniosły 206 mld zł i były wyższe od wykonania dochodów w analogicznym okresie roku poprzedniego o 11,3% (r/r) (wzrost relacji o 1,9 pkt proc. PKB). Nominalny wzrost wpływów z podatków (wg zasad ESA2010), które mają największy udział w dochodach wyniósł 13,9% (r/r), podano także

Chiny coraz dalej od marzenia o randze światowego mocarstwa nr 1?

pomimo porzucenia przez Chiny polityki jednego dziecka w 2016 r. i wprowadzenia w zeszłym roku polityki trojga dzieci. Co więcej, prognozy mówią, że bez zmian w chińskim systemie emerytalnym wypłaty emerytur w Chinach wzrosną pięciokrotnie, z 4 proc. PKB w 2020 r. do 20 proc. PKB w 2100 r. Spadek

Tajne transakcje Ministerstwa Finansów. Resort wyjaśnia

, że są już nieaktualne. Na niekorzyść relacji polskiego długu do PKB, bo w takiej relacji jest zawsze podawany, przemawia prognozowany spadek PKB. W ostatnich latach dług malał, bo cieszyliśmy się wysokim wzrostem gospodarczym. Nasze całkowite PKB rosło, więc dług w  stosunku do niego też

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 222 mln euro nadwyżki w IV kw.

wyniosła 28,7 mld zł. Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB w omawianym kwartale wyniosła 4,5%. Wskaźnik ten w porównaniu z IV kwartałem 2018 r. uległ poprawie aż o 2,2 punkty procentowe. (ISBnews)

Rząd ujawnił Brukseli dług Polski. To... 1,5 bln zł. Kto to spłaci?

dwa lata wzrósł o tyle, co wcześniej przez dekadę w latach 2009-2019 – mówi Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego. Ekonomiści zazwyczaj porównują dług w relacji do PKB. Mamy tu limity, nasze zadłużenie nie może przekroczyć 60 proc PKB. Polska 2019 – dług finansów publicznych – 46

Szykuj się na ciągłe zmiany cen. Ekonomistka: "Wysoka inflacja zostanie z nami nawet 4 lata"

stagflacja, czyli niski wzrost gospodarczy i wysoka inflacja. Zgadzam się z ogólną oceną, ale nie z przedstawionym poziomem wzrostu gospodarczego. Jeszcze jesienią 2022 roku Komisja przewidywała dla nas wzrost PKB w 2023 na poziomie 0,7 proc., teraz obniżyła prognozę do 0,4 proc. Jesteśmy w grupie