w inflacja cpi r r

Inflacja CPI wyniosła 1,3% r/r w listopadzie wg analityków

ISBnews analityków spodziewa się inflacji w zakresie 1,2-1,5% r/r (średnia wyniosła 1,25%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda drugi szacunek CPI za listopad br. w piątek, 14 grudnia br., o godz. 10.00. Według pierwszego szacunku GUS, inflacja CPI

Inflacja CPI wyniosła 1,8% r/r we wrześniu wg analityków

analityków spodziewa się inflacji na poziomie 1,8% r/r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda drugi szacunek CPI za wrzesień br. w poniedziałek, 15 października br., o godz. 10.00. Według pierwszego szacunku GUS, inflacja CPI wyniosła 1,8% r/r we wrześniu

Inflacja CPI wyniosła 2% r/r w sierpniu wg analityków

analityków spodziewa się inflacji w zakresie 1,9-2% r/r (średnia wyniosła 1,98%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda drugi szacunek CPI za sierpień br. jutro o godz. 10.00. Według pierwszego szacunku GUS, inflacja CPI wyniosła 2% r/r w sierpniu br

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2,3% w 2019 r. oraz 2,8% w 2020 r.

lipca br., inflacja konsumencka miała wynieść 2% w 2019 r., 2,9% w 2020 r. i 2,6% w 2021 r. "W najbliższych miesiącach inflacja CPI wzrośnie, osiągając swój maksymalny poziom w I kw. 2020 r. W kierunku wyższej inflacji cen konsumenta, w szczególności inflacji bazowej

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2% w 2019 r. oraz 2,9% w 2020 r.

listopada 2018 r., inflacja konsumencka miała wynieść 1,7% w 2019 r., 2,7% w 2020 r. i 2,5% w 2021 r. "Przy założeniu braku zmian stóp procentowych NBP inflacja CPI w horyzoncie projekcji przyśpieszy, pozostając jednak w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego. W kierunku

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 1,7% 2019 r. oraz 2,7% w 2020 r.

głównej mierze obywateli Ukrainy. Ich obecność zwiększa potencjał produkcyjny polskiej gospodarki oraz obniża wzrost kosztów pracy. W 2019 r. inflację CPI będzie dodatkowo ograniczać niższa dynamika cen energii. W dalszym horyzoncie projekcji oczekiwane spowolnienie aktywności gospodarczej będzie

Inflacja CPI wyniosła 2,2% r/r w marcu wg analityków

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rocznym utrzymał się w marcu, w ujęciu rok do roku na poziomie z lutego - według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, inflacja wyniosła 2,2% r/r. Piętnastu

Inflacja CPI wyniosła 1,7% r/r w styczniu wg analityków

Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rocznym wyniósł 1,7% w styczniu br. wobec 0,8% inflacji zanotowanej w grudniu ub. r., według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews. Piętnastu ankietowanych

Inflacja CPI przyspieszyła do 1,7% r/r w maju wg analityków

ISBnews analityków spodziewa się inflacji w zakresie 1,7-1,8% r/r (średnia wyniosła 1,73%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda drugi szacunek CPI za maj br. jutro o godz. 10.00. Według pierwszego szacunku GUS, inflacja CPI wyniosła 1,7% r/r w maju br

Inflacja CPI wyniosła 0,8% r/r w grudniu wg analityków

ISBnews analityków spodziewa się wyniku w zakresie od 0,5% do 0,8% r/r (średnia wyniosła 0,78%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wcześniej we wstępnym szacunku tych danych, że inflacja wyniosła w grudniu 0,8% r/r. Ostateczne dane za grudzień GUS

Inflacja CPI wyniosła 0,0% r/r w listopadzie wg analityków

przez ISBnews analityków spodziewa się wyniku w zakresie od -0,1% do 0,1% r/r (średnia wyniosła 0,0%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wcześniej we wstępnym szacunku tych danych, że inflacja wyniosła w listopadzie 0,0% r/r. Ostateczne dane za

Inflacja CPI spowolniła do 1,3% r/r w marcu wg analityków

. Piętnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się inflacji w zakresie 1,3-1,5% r/r (średnia wyniosła 1,34%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda drugi szacunek CPI za marzec br. dziś o godz. 10.00 Według pierwszego szacunku GUS inflacja CPI

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 1,8% 2018 r. oraz 3,2% w 2019 r.

lipca br., inflacja konsumencka miała wynieść 1,8% w 2018 r., 2,7% r/r w 2019 r. oraz 2,9% w 2020 r. "Podwyższenie prognozy inflacji CPI w 2019 r. w stosunku do wyników projekcji lipcowej wynika w największym stopniu ze wzrostu cen surowców na rynkach światowych i

Inflacja CPI spowolniła do 1,3% r/r w marcu wg analityków

analityków spodziewa się inflacji w zakresie 1,5-1,3% r/r (średnia wyniosła 1,34%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda drugi szacunek CPI za marzec br. w piątek, 13 kwietnia, o godz. 10.00 Według pierwszego szacunku GUS inflacja CPI wyniosła 1,3% w

Inflacja CPI spowolniła do 1,7% r/r w lutym wg analityków

. Jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się inflacji w zakresie 1,5-1,8% r/r (średnia wyniosła 1,66%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda szacunek CPI za luty br. (oraz zrewidowane dane za styczeń) dziś o godz. 10.00 (ISBnews)

Inflacja CPI spowolniła do 1,7% r/r w lutym wg analityków

analityków spodziewa się inflacji w zakresie 1,5-1,8% r/r (średnia wyniosła 1,66%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda szacunek CPI za luty br. (oraz zrewidowane dane za styczeń) w czwartek, 15 marca, o godz. 10.00 (ISBnews)

Inflacja CPI przyspieszyła do 2,3% r/r w listopadzie wg analityków

. Dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się inflacji w zakresie 2,2-2,5% r/r (średnia wyniosła 2,34%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda szybki szacunek CPI za listopad br. dziś o godz. 14.00 Ostateczne dane za listopad GUS

Inflacja CPI przyspieszyła do 2,3% r/r w listopadzie wg analityków

ISBnews analityków spodziewa się inflacji w zakresie 2,2-2,5% r/r (średnia wyniosła 2,34%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda szybki szacunek CPI za listopad br. w czwartek, 30 listopada, o godz. 14.00 Ostateczne dane za listopad GUS opublikuje 11

Inflacja CPI przyspieszyła do 2% r/r we wrześniu wg analityków

. Dziesięciu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się inflacji w zakresie 1,9-2% r/r (średnia wyniosła 1,96%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda szybki szacunek CPI za wrzesień dziś o godz. 14.00 Ostateczne dane za wrzesień GUS opublikuje 12

Inflacja CPI przyspieszyła do 2% r/r we wrześniu wg analityków

analityków spodziewa się inflacji w zakresie 1,9-2% r/r (średnia wyniosła 1,96%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda szybki szacunek CPI za wrzesień w piątek, 29 września br. godz. 14.00 Ostateczne dane za wrzesień GUS opublikuje 12 października br. o

Inflacja CPI spowolniła do 2,1% r/r w październiku wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rocznym spowolnił do 2,1% r/r w październiku z 2,2% r/r we wrześniu, według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews

Inflacja CPI spowolniła do 2,1% r/r w październiku wg analityków

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rocznym spowolnił do 2,1% r/r w październiku z 2,2% r/r we wrześniu, według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews. Jedenastu ankietowanych przez ISBnews

Średnioroczna inflacja CPI przekroczy 1% w 2017 r. wg analityków

strony domykanie się luki popytowej będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu inflacji bazowej. Z drugiej strony stopniowo wygasające efekty niskiej bazy dla cen paliw będą ograniczać wzrost wskaźnika CPI. W I poł. 2017 r. w kierunku wzrostu inflacji będzie oddziaływało również zwiększenie dynamiki

Inflacja CPI przyspieszyła do 1,7% r/r w lipcu wg analityków

Warszawa, 10.08.2017 (ISBnews) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rocznym przyspieszył w lipcu br. do 1,7% r/r wobec 1,5% odnotowanych w czerwcu br., według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews. Jedenastu ankietowanych

Inflacja CPI spowolniła do 1,7% r/r w czerwcu wg analityków

ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się inflacji w zakresie 1,5-1,8% r/r (średnia wyniosła 1,69%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda szybki szacunek CPI w czerwcu br. dziś o godz. 14.00 Ostateczne dane za czerwiec GUS opublikuje 11 lipca br

Inflacja CPI spowolniła do 1,7% r/r w czerwcu wg analityków

się inflacji w zakresie 1,5-1,8% r/r (średnia wyniosła 1,69%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda szybki szacunek CPI w czerwcu br. w piątek, 30 czerwca o godz. 14.00 Ostateczne dane za czerwiec GUS opublikuje 11 lipca br. o godz. 14-ej

Inflacja CPI przyspieszyła do 1,7% r/r w lipcu wg analityków

. Jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się inflacji w zakresie 1,6-1,7% r/r (średnia wyniosła 1,69%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wcześniej, że według szybkiego szacunku inflacja konsumencka wyniosła w lipcu br. 1,7% r/r

Inflacja CPI spowolniła do 1,5% r/r w czerwcu wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 11.07.2017 (ISBnews) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rocznym spowolnił w czerwcu br. do 1,5% r/r wobec 1,9% odnotowanych w maju, według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews

Inflacja CPI spowolniła do 1,5% r/r w czerwcu wg analityków

Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rocznym spowolnił w czerwcu br. do 1,5% r/r wobec 1,9% odnotowanych w maju, według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews. Jedenastu ankietowanych przez

Inflacja CPI utrzymała się na poziomie 2% r/r w maju wg analityków

. Czternastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się inflacji w zakresie 1,8-2,1% r/r (średnia wyniosła 1,97%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda szybki szacunek CPI w maju br. dziś o godz. 14.00 Ostateczne dane za maj GUS opublikuje 12

Inflacja CPI utrzymała się na poziomie 2% r/r w maju wg analityków

ISBnews analityków spodziewa się inflacji w zakresie 1,8-2,1% r/r (średnia wyniosła 1,97%). Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda szybki szacunek CPI w maju br. w środę, 31 maja, o godz. 14.00 Ostateczne dane za maj GUS opublikuje 12 czerwca o godz. 14

Inflacja CPI utrzymała się na poziomie 2% r/r w kwietniu wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rocznym utrzymał się w kwietniu br. na poziomie 2% r/r, odnotowanym w marcu, według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews

Inflacja CPI utrzymała się na poziomie 2% r/r w kwietniu wg analityków

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rocznym utrzymał się w kwietniu br. na poziomie 2% r/r, odnotowanym w marcu, według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews. Szesnastu ankietowanych przez

Inflacja CPI spowolniła do 2% r/r w marcu wg analityków

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rocznym spowolnił w marcu br. - według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, inflacja wyniosła 2% r/r wobec 2,2% w lutym br. Dwunastu ankietowanych przez

Inflacja CPI przyspieszyła do 2,1% r/r w lutym wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rocznym przyspieszył w lutym br. - według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, inflacja wyniosła 2,1% r/r, wobec 1,8% w styczniu br

Inflacja CPI przyspieszyła do 2,1% r/r w lutym wg analityków

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w ujęciu rocznym przyspieszył w lutym br. - według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, inflacja wyniosła 2,1% r/r, wobec 1,8% w styczniu br. Trzynastu

Inflacja CPI w Niemczech wyniosła 0,0% r/r w lutym - fin. dane

Warszawa, 11.03.2016 (ISBnews) - Inflacja CPI w Niemczech w ujęciu rocznym w lutym 2016 r. nie zmieniła się, zaś w ujęciu miesięcznym odnotowano inflację w wysokości 0,4%, podał niemiecki urząd statystyczny Destatis, prezentując ostateczne dane

Inflacja CPI w Niemczech wzrosła o 0,5% r/r w styczniu - fin. dane

Warszawa, 12.02.2016 (ISBnews) - Inflacja CPI wzrosła o 0,5% w Niemczech w ujęciu rocznym w styczniu 2016 r., zaś w ujęciu miesięcznym odnotowano deflację w wysokości 0,8%, podał niemiecki urząd statystyczny Destatis, prezentując ostateczne dane

Inflacja CPI r/r powróci najwcześniej pod koniec roku wg analityków

stopniowe wychodzenie z deflacji. Według naszych szacunków w grudniu wskaźnik CPI wyniesie -0,2% r/r, a na dodatni poziom powróci od stycznia 2017 roku. Nasz scenariusz bazowy zakłada stabilizację stóp procentowych NBP co najmniej do końca 2017 r. przy założeniu, że na przestrzeni 2017 r. inflacja

Średnioroczna inflacja CPI może przekroczyć 1,5% w 2017 r. wg analityków

przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Nasza prognoza zakłada, że w I kw. 2017 r. średnia inflacja CPI wzrośnie do 1,6% r/r, po czym przyspieszy do ok. 1,8% r/r w III kw., a następnie wyhamuje do 1,6% r/r w ostatnich trzech miesiącach 2017 r." - główny ekonomista

Najniższa od 15 miesięcy inflacja w Państwie Środka

W grudniu 2011 roku inflacja CPI w Chinach obniżyła się do 4,1% z 4,2% R/R miesiąc wcześniej i była najniższa od 15 miesięcy. Jeszcze w lipcu dynamika cen płaconych przez konsumentów w Państwie Środka sięgała 6,5% R/R, wyznaczając trzyletnie maksimum. Rynkowy konsensu

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wyniosła 3,7% r/r w lipcu

lipcu 0,9% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 3% w ujęciu rocznym w lipcu 2020 r., jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wyniosła 3,4% r/r w maju

maju 0,6% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym w maju 2020 r., jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,9% r/r w kwietniu

wyniosła w kwietniu 0,7% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 3,4% w ujęciu rocznym w kwietniu 2020 r., jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wyniosła 3,9% r/r w marcu

marcu 1,2% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 4,6% w ujęciu rocznym w marcu 2020 r., jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Czesi wymieniają stare banknoty. Inflacja szaleje, jak w Polsce

podbijają również nieuwzględniane w polskiej inflacji CPI imputowane czynsze (koszty właścicieli mieszkań, m. in. koszty budowy i remontów domów), które rosną w tempie 20 proc. r/r. Pomijając tę kategorię inflacja CPI wynosi 16,9 proc. r/r. - tłumaczą analitycy PKO Banku Polskiego.

Szczyt inflacji za nami. Nadal jednak jesteśmy wysoko w chmurach

sięgała 16,1 proc.  - Inflacja CPI rozpoczęła spadek, z 18,4 proc. r/r do 16,2 proc. r/r. Powody są mało optymistyczne: odwrócenie wojennych zakupów paliwa, spadek w regulowanej energii. Jednocześnie rośnie inflacja bazowa i żywności. W Europie podobnie - komentują ekonomiści ING.  - 

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce przyspieszyła do 3% r/r w grudniu

grudniu 1,6% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 3,4% w ujęciu rocznym w grudniu 2019 r., podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Inflacja powyżej 10 proc. Podwyżki w sklepach nadal bolą

- tak skomentował odczyt inflacji Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Nieco niższe od prognoz dane o inflacji także według ING zwiastują obniżkę stóp.  - Inflacja CPI w czerwcu spadła do 11,5 proc. r/r (ING 11,7 proc. r/r, konsensus 11,6 proc. r/r) wobec 13 proc. r/r w maju, przy

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce przyspieszyła do 2,4% r/r w listopadzie

wyniosła w listopadzie 1,3% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 2,6% w ujęciu rocznym w listopadzie 2019 r., podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wyniosła 3,8% r/r w czerwcu

miesięcznym wskaźnik w Polsce wzrósł o 0,6%. W całej UE inflacja HICP wyniosła w czerwcu 0,8% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 3,3% w ujęciu rocznym w czerwcu 2020 r., jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce spowolniła do 2,3% r/r w październiku

wyniosła w październiku 1,1% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym w październiku 2019 r., podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce spowolniła do 2,4% r/r we wrześniu

wyniosła we wrześniu 1,2% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 2,6% w ujęciu rocznym we wrześniu 2019 r., podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wyniosła 4,1% r/r w lutym

UE inflacja HICP wyniosła w lutym 1,6% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 4,7% w ujęciu rocznym w lutym 2020 r., jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

W Niemczech zaczyna się deflacja

wskaźnikiem wyprzedzającym wobec CPI, a to oznacza, że czeka nas nieuchronny i dynamiczny spadek inflacji konsumenckiej. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), stopa inflacji w Niemczech, obliczona na podstawie rocznej zmiany wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), osiągnęła w maju 2023 r

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce przyspieszyła do 2,6% r/r w sierpniu

w sierpniu 1,4% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym w sierpniu 2019 r., podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wyniosła wstępnie 3,8% r/r w styczniu

całej UE inflacja HICP wyniosła w styczniu 1,7% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 4,4% w ujęciu rocznym w styczniu 2020 r., jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce przyspieszyła do 2,5% r/r w lipcu

w czerwcu 1,4% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym w lipcu 2019 r., podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce przyspieszyła do 2,3% r/r w czerwcu

w czerwcu 1,6% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 2,6% w ujęciu rocznym w czerwcu 2019 r., podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce przyspieszyła do 2,2% r/r w maju

maju 1,6% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 2,4% w ujęciu rocznym w maju 2019 r., podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce przyspieszyła do 2,1% r/r w kwietniu

w kwietniu 1,9% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 2,2% w ujęciu rocznym w kwietniu 2019 r., podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce przyspieszyła do 1,7% r/r w marcu

marcu 1,6% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 1,7% w ujęciu rocznym w marcu 2019 r., podał wcześniej dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,6% m/m w lipcu

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wyniosła 0,6% w ujęciu m/m w lipcu 2020 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny konsumenckie w ciągu ostatnich 12

Inflacja HICP w Niemczech nie zmieniła się r/r w VII wg. fin. danych

rynkowy wynosił +0,0% r/r. Urząd podał, że inflacja CPI w lipcu wyniosła -0,1% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym wskaźnik spadł o 0,5%. (ISBnews)

Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 0,0% r/r w VII wg. wst. danych

rynkowy wynosił +0,4% r/r. Urząd podał, że inflacja CPI w czerwcu wyniosła 0,8% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,7%. (ISBnews)

Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,6% m/m w czerwcu

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wyniosła 0,6% w ujęciu m/m w czerwcu 2020 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny konsumenckie w ciągu ostatnich 12

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce spowolniła do 0,9% r/r w grudniu

wyniosła w grudniu 1,7% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 1,1% w ujęciu rocznym w grudniu 2018 r., podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce spowolniła do 0,7% r/r w styczniu

wyniosła w styczniu 1,5% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 0,9% w ujęciu rocznym w styczniu 2019 r., podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Inflacja bazowa przełamała kolejną barierę. Jest drogo i będzie drożej

Inflacja CPI, czyli biorąca pod uwagę wszystkie czynniki cenowe, wyniosła we wrześniu 17,2 procent. NBP w oświadczeniu prasowym wyjaśnia, że inflacja bazowa pokazuje tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce spowolniła do 1,1% r/r w listopadzie

wyniosła w listopadzie 2% r/r. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 1,3% w ujęciu rocznym w listopadzie 2018 r., podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS). (ISBnews)

Inflacja przyspiesza, wskaźniki wciąż przebijają prognozy. Czechy - 14,2 proc., Węgry - 9,5 proc.

remontami mieszkań. Kategoria ta stanowi 12,2 proc. koszyka, a ceny w kwietniu były wyższe o 17,7 proc. r/r. W Polsce imputowane czynsze nie są uwzględniane w CPI" - napisali ekonomiści banku PKO BP na Twitterze. Wskaźnik inflacji na Węgrzech jest wysoki mimo tarczy antyinflacyjnej Nieco niższy

Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 0,8% r/r w czerwcu wg fin. danych

rynkowy wynosił +0,8% r/r. Urząd podał, że inflacja CPI w czerwcu wyniosła 0,9% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,6%. Konsensus rynkowy wynosił +0,9% r/r. (ISBnews)

Inflacja konsumencka w Chinach wyniosła 4,3% r/r w marcu

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w Chinach wzrósł o 4,3% w ujęciu rocznym w marcu 2020 r. po wzroście o 5,2% r/r miesiąc wcześniej, podało Narodowe Biuro Statystyczne Chin. Konsensus rynkowy

Spadek inflacji? Na razie nowy rekord

. energii elektrycznej), która wyniosła 18,1 proc. wobec 18,7 proc. w październiku.  Najważniejszy jest oczywiście pierwszy, podstawowy wskaźnik. Ceny żywności i energii to mniej więcej „waga" ponad 40 proc. całej inflacji. „Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

- USA - Inflacja konsumencka, luty, Inflacja bazowa CPI (r/r) (konsensus: 1,8%, poprzednio:1,8%), Inflacja CPI (r/r) (konsensus: 2,2%, poprzednio: 2,1%) (ISBnews/Macronext)

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 10 lutego 2020 r., przygotowane przez analityków Macronext. --02:30: Chiny - Inflacja CPI (r/r), styczeń

Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,1% m/m w lutym

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wyniosła 0,1% w ujęciu m/m w lutym 2020 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny konsumenckie w ciągu ostatnich 12

Inflacja HICP w Niemczech wniosła 0,5% r/r w V wg. wst. danych

rynkowy wynosił +0,5% r/r. Urząd podał, że inflacja CPI w maju wyniosła 0,6% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym wskaźnik spadł o 0,1%. Konsensus rynkowy wynosił +0,6% r/r. (ISBnews)

Inflacja konsumencka w Chinach wyniosła 5,2% r/r w lutym

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w Chinach wzrósł o 5,2% w ujęciu rocznym w lutym 2020 r. po wzroście o 5,4% r/r miesiąc wcześniej, podało Narodowe Biuro Statystyczne Chin. Konsensus rynkowy

Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 0,8% r/r w IV wg. wst. danych

rynkowy wynosił +0,6% r/r. Urząd podał, że inflacja CPI w kwietniu wyniosła 0,8% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym wzrósł o 0,3%. Konsensus rynkowy wynosił +0,5% r/r. (ISBnews)

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 10 września 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. --03:30: Chiny - Inflacja CPI (r/r), sierpień

Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,2% m/m w grudniu

Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wyniosła 0,2% w ujęciu m/m w grudniu 2019 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny konsumenckie w ciągu ostatnich 12

Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1,3% r/r w III wg. wst. danych

rynkowy wynosił +1,4% r/r. Urząd podał, że inflacja CPI w marcu wyniosła 1,4% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym wzrósł o 0,1%. Konsensus rynkowy wynosił +1,4% r/r. (ISBnews)

Szpunar z NBP: Inflacja nie przekroczy 3,5% r/r wg centralnej ścieżki projekcji

centralna projekcji wskazuje, że inflacja CPI nie przekracza 3,5%" - powiedział Szpunar podczas konferencji prasowej. Według centralnej ścieżki projekcji, inflacja konsumencka wyniesie 2% w 2019 r. i przyspieszy do 2,9% r/r w 2020 r., by spowolnić do 2,6% w 2021 r

Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,3% m/m w listopadzie

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wyniosła 0,3% w ujęciu m/m w listopadzie 2019 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny konsumenckie w ciągu ostatnich 12

Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1,7% r/r w II wg. wst. danych

rynkowy wynosił +1,5% r/r. Urząd podał, że inflacja CPI w lutym wyniosła 1,7% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym wzrósł o 0,4%. Konsensus rynkowy wynosił +1,7% r/r. (ISBnews)

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,6% r/r w listopadzie; konsensus: 2,6% r/r

. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 2,1% w listopadzie br. wobec 2% w październiku. br. Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 2,6% r/r w listopadzie br., wobec 2,5% r/r w październiku br. "W

Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,4% m/m w październiku

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wyniosła 0,4% w ujęciu m/m w październiku 2019 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny konsumenckie w ciągu ostatnich 12

Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1,6% r/r w I wg. wst. danych

rynkowy wynosił +1,7% r/r. Urząd podał, że inflacja CPI w styczniu wyniosła 1,7% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym spadł o 0,6%. Konsensus rynkowy wynosił +1,7% r/r. (ISBnews)

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 3,1% r/r w grudniu; konsensus: 3,2% r/r

. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 2,5% w grudniu wobec 2,1% w listopadzie. Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 3,4% r/r w grudniu 2019 r., wobec 2,6% r/r w listopadzie. "W grudniu 2019 r

Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1,5% r/r w grudniu wg fin. danych

rynkowy wynosił +1,5% r/r. Urząd podał, że inflacja CPI w grudniu wyniosła 1,5% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,5%. Konsensus rynkowy wynosił +1,5% r/r. (ISBnews)

Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1,5% r/r w XII wg. wst. danych

rynkowy wynosił +1,4% r/r. Urząd podał, że inflacja CPI w grudniu wyniosła 1,5% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym wzrósł o 0,5%. Konsensus rynkowy wynosił +1,4% r/r. (ISBnews)

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,4% r/r w październiku; konsensus: 2,5% r/r

usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 2,5% r/r w październiku br., wobec 2,6% r/r we wrześniu br. "W październiku 2019 r. inflacja CPI obniżyła się o 0,1 pkt proc. i wyniosła 2,5% r/r. Do obniżenia inflacji CPI w październiku br. przyczynił się dalszy spadek cen

Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1,2% r/r w listopadzie wg fin. danych

. Konsensus rynkowy wynosił +1,2% r/r. Urząd podał, że inflacja CPI w listopadzie wyniosła 1,1% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym wskaźnik spadł o 0,8%. Konsensus rynkowy wynosił +1,1% r/r. (ISBnews)

Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1,2% r/r w XI wg. wst. danych

. Konsensus rynkowy wynosił +1,2% r/r. Urząd podał, że inflacja CPI w listopadzie wyniosła 1,1% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym spadł o 0,8%. Konsensus rynkowy wynosił +1,3% r/r. (ISBnews)

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 3,8% r/r w maju; konsensus: 3,7% r/r

. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,4% w maju wobec 3,4% miesiąc wcześniej. Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 2,9% r/r w maju 2020 r., wobec 3,4% r/r w kwietniu. "W maju 2020 r

Inflacja konsumencka CPI w USA wzrosła o 0,3% m/m w lipcu

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wzrósł o 0,3% m/m w lipcu 2019 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny konsumenckie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły