ventures podpisał

MCI Management zainwestuje w 5 spółek zależnych Internet Group

"Internet Group oraz Jan Ryszard Wojciechowski będący wiodącym akcjonariuszem spółki podpisali Term Sheet z MCI Private Venture FIZ MCI Euro Ventures 1.0, w sprawie pośredniej inwestycji w następujące spółki zależne Internet Group: Call Center Poland SA, Call Connect Sp. z

PFR Ventures alokował łącznie ponad 1 mld zł w 21 funduszy VC

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - PFR Ventures podpisało 21 umów inwestycyjnych, w ramach których fundusze Venture Capital zainwestują ponad 1 mld zł w polskie innowacje, podał Fundusz. Tym samym PFR Ventures alokowało około 40% dostępnych środków

GPW Ventures i KOWR powołali Fundusz KOWR Ventures

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - GPW Ventures, oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) podpisały list intencyjny w sprawie powołania Funduszu KOWR Ventures, którego celem będzie rozwoju rolnictwa, przemysłu rolno

PFR Ventures ma pierwsze umowy inwestycyjne z funduszami venture capital

inwestycyjnych planowane są w II połowie roku, te środki zaczną płynąć i zbudują portfel inwestycji, podkreślił też Borys. PFR Ventures podpisał umowy z następującymi podmiotami: W ramach PFR Starter FIZ: ? Xevin VC

PGE Ventures finalizuje 3 umowy ze start-upami, zapowiada min. 8 kolejnych

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - PGE Ventures podpisał dwie, a finalizuje kolejne trzy umowy inwestycyjne w ramach programu scoutingowego. W następnym etapie zamierza rozbudować portfel inwestycji o kolejnych, co najmniej osiem inwestycji kapitałowych, podała spółka

MFPR: 7 nowych funduszy VC otrzymało ponad 305 mln zł wsparcia z POIR

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Nowe fundusze venture capital (VC) pozyskały ponad 305 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Po podpisaniu przez PFR Ventures umów z 7 funduszami VC, portfel spółki

PGE Ventures zainwestował w startup PySENSE

, LTE450, Narrow Band IoT, LWm2m czy eUICC, współpracując przy tym z liderami wyznaczającymi trendy na rynku. Konsekwentnie realizowana przez nas strategia zaowocowała podpisaną właśnie umową inwestycyjną z FIZAN PGE Ventures" - dodał prezes PySENSE Artur Wróbel. PySENSE to

Kalendarium ISBnews

Fortum pt. "Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę" --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy za V 2020 --15:30: Uroczystość podpisania listu

Erne Ventures nabyło 24,94% udziałów Graphene Solutions

Warszawa, 06.09.2016 (ISBnews) - Erne Ventures podpisało umowę kupna 873 udziałów w spółce Graphene Solutions, stanowiących 24,94% w kapitale tej spółki, podało Erne Ventures. Transakcja jest elementem umowy inwestycyjnej podpisanej w lipcu tego roku, a jej wartość wyniosła

Spółka Fachowcy.pl Ventures przejęła serwis Favore.pl od Wirtualnej Polski

Warszawa, 10.01.2017 (ISBnews) - Serwis Fachowcy.pl Ventures kupił platformę internetową Favore.pl, należącą dotychczas do grupy Wirtualna Polska, poinformowała spółka. W ramach rozliczenia transakcji o wartości niespełna 3 mln zł, grupa Wirtualna Polska została akcjonariuszem

MOL sfinalizował zakup aktywów Chevron w Azerbejdżanie

ok. 3 mld bbl ropy naftowej. W 2017 r. koncesja została przedłużona do 2049 r. W listopadzie 2019 r. MOL podpisał umowy z Chevron Global Ventures i Chevron BTC Pipeline w sprawie przejęcia aktywów amerykańskiego koncernu w Azerbejdżanie. Węgierski

Erne Ventures ma list intencyjny z włoską spółką dot. sprzedaży Arrinery

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Arrinera zawarła trójstronny list intencyjny pomiędzy z Erne Ventures oraz spółką prawa włoskiego dotyczący sprzedaży przez Erne Ventures całości lub części akcji spółki Arrinera lub sprzedaży przez Arrinera całości lub zorganizowanej części

Erne Ventures obejmie udziały w Fat Dog Games i wprowadzi ją na giełdę

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Erne Ventures podpisał list intencyjny oraz objął udziały w spółce Fat Dog Games (dawniej Dopamine sp. z o.o.), podała spółka. Planowane jest jej przekształcenie w spółkę w akcyjną oraz wprowadzenie na giełdę. "W

Fachowcy.pl Ventures blisko progu rentowności po wzroście sprzedaży w XI

. "W listopadzie spółka podpisała 173 nowe umowy abonamentowe, co oznacza najwyższy historycznie, miesięczny wzrost liczby nowych umów" - czytamy w komunikacie. W październiku br. prezes informował, że Fachowcy.pl Ventures zakładają osiągnięcie progu rentowności pod

Erne Ventures objął udziały w spółce Telehorse i wprowadzi ją na giełdę

. "Ponadto w wyniku podpisanego listu intencyjnego z właścicielami Telehorse, Erne Ventures lub podmioty powiązane w przeciągu kolejnych 12 miesięcy zainwestują w spółkę dodatkowe 450 tys. zł. W tym czasie planowane jest przekształcenie spółki w akcyjną oraz wprowadzenie jej na giełdę" - czytamy

Fachowcy.pl Ventures zwiększył liczbę umów abonamentowych o 73 do 1195 w II

Warszawa, 07.03.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures pozyskał 73 nowe umowy abonamentowe w lutym i ma łącznie 1195 klientów, podała spółka. "Fachowcy.pl Ventures miał 1195 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 28 grudnia --12:30: Podpisanie umowy pomiędzy NCBR a PFR Ventures - uruchomienie Funduszu Inwestycyjnego w ramach programu BRIdge VC CZWARTEK, 29 grudnia --09:00: Debiut TXM na GPW

Erne Ventures planuje kolejne emisje akcji pod nowe inwestycje i rozwój portfela

. Wczoraj Erne Ventures podpisał list intencyjny w sprawie objęcia pakietu udziałów w spółce European Rehabilitation Clinic, która rozwija kompleksowy, telemedyczny system diagnostyczno-rehabilitacyjny wykorzystujący rzeczywistość rozszerzoną do walki z negatywnymi skutkami zaburzeń równowagi. Spółka

PGE Ventures może w czerwcu zacząć drugi program scoutingowy wart ok. 30 mln zł

; - powiedział prezes dziennikarzom. Spółka zakłada inwestowanie do 5 mln zł w jeden startup, przy założeniu objęcia 20-25% udziałów. Proces od zgłoszenia do podpisania umowy trwa przeważnie trzy miesiące. Do końca roku PGE Ventures planuje przeprowadzić od 8

Fachowcy.pl zwiększył liczbę umów abonamentowych do łącznie 1325 na koniec IV

Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures pozyskał 73 nowych umów abonamentowych w kwietniu oraz łącznie niemal 300 nowych klientów w okresie pierwszych czterech miesięcy roku. W efekcie ma łącznie 1325 klientów, podała spółka. "

Bartosz Hojka: Każdego dnia słucha nas teraz 18 mln Polaków

samego dnia podpisał umowę dotyczącą przejęcia większościowych udziałów w spółce. Od tego dnia zarządza więc Radiem ZET oraz czterema innymi radiostacjami (np. Meloradio, Antyradio). W sumie w Grupie Agora jest teraz już dziewięć rozgłośni. Na ten temat rozmawiamy z prezesem Agory Bartoszem Hojką. Długo

GetBack rozpoczął współpracę z dwoma podmiotami z Hiszpanii

Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - GetBack rozpoczął współpracę z dwoma podmiotami na rynku hiszpańskim specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami, podała spółka. "Przedmiotowa współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez spółkę

PGE przeznaczy co najmniej 25 mln zł rocznie na wspieranie start-upów

. PGE Ventures uruchomi program rekrutacji (scoutingu) od 1 września i zakłada podpisanie pierwszych umów na przełomie 2017 i 2018 r. Obszary, w które chce inwestować PGE Ventures to: - optymalizacja prowadzonej przez PGE działalności

Agora wygrywa z UOKiK. I od razu kupuje Radio ZET

skorzystać z opcji zakupu Eurozetu i rozpoczyna starania o pozyskanie finansowania. Kolejne informacje po wyroku poszły już szybko: Agora podpisała umowę pożyczki od spółki SFS Ventures na sfinansowanie zakupu Radia ZET. Jednocześnie drugiego kredytu udziela bank Santander.  "Na podstawie umowy

Fachowcy.pl zwiększył liczbę umów abonamentowych do łącznie 1257 na koniec marca

Warszawa, 07.04.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures pozyskał 80 nowych umów abonamentowych w marcu oraz łącznie 224 nowych klientów w I kwartale. W efekcie ma łącznie 1257 klientów, podała spółka. "Na koniec marca całkowita liczba

MCI Capital rozpoczęło z FundingBox w zakresie wspierania startupów

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - MCI Capital i FundingBox, operator platformy internetowej zarządzającej konkursami, których celem jest wybór najlepszych startupów, nawiązały współpracę, która ma wspierać polski ekosystem startupowy, poinformowała spółka. Do podpisania

Zysk operacyjny Fachowcy.pl Ventures wyniósł 18 tys. zł w styczniu

Warszawa, 24.02.2017 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures osiągnął skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie 18 tys. zł w styczniu br., podała spółka. "Koszty operacyjne ukształtowały się na porównywalnym poziomie z przychodami ,przez co zysk z

Benefit Systems ma zgodę RN na negocjacje ws. transformacji Calypso Fitness

Systems, podała spółka. "Rada nadzorcza emitenta podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie umowy podpisanej w dniu 19 lutego 2018 r. pomiędzy emitentem, spółką Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółką w 100% zależną od emitenta, spółką Glastonbury Ventures

Fachowcy.pl Ventures zwiększyła liczbę abonentów do 1445 na koniec czerwca

. Wartość umów podpisanych w czerwcu przekroczyła 206 tys. zł. Fachowcy.pl Ventures działają od 2008 r., a od 15 lutego 2012 r. notowani są na NewConnect. Spółka rozwija technologie wspomagające pozyskanie nowych klientów i zleceń z internetu. Usługi oferowane są w modelu

PGE, PFR i NCBR powołują funduszu CVC SpeedUp Energy Innovation

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisały umowę w sprawie powołania funduszu corporate venture capital (CVC) SpeedUp Energy Innovation, który zainwestuje 100 mln zł w

Kalendarium ISBnews

--11:00: Podpisanie umowy pomiędzy PGNiG SA i partnerem zagranicznym dotyczącej współpracy w obszarze poszukiwania i wydobycia węglowodorów WTOREK, 10 grudnia --10:00: Uroczystość zakończenia budowy gazowej kotłowni szczytowej i stacji gazowej w

Copernicus Ventures ułatwi start-upom dostęp do kapitału z USA

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - Eva Blaisdell i Michał Maciej Lisiecki podpisali porozumienie ws. powołania Copernicus Ventures, międzynarodowej platformy oferującej wsparcie start-upów w dostępie do rynku kapitałowego w USA, poinformowali sygnatariusze listu

Fachowcy.pl Ventures zwiększyła liczbę abonentów do 1788 na koniec IX (aktual.)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy omyłkowo liczbę klientów (1778 zamiast 1788). Za pomyłkę przepraszamy. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures miała 1 788 klientów

Fachowcy.pl Ventures zwiększyła liczbę abonentów o 125% r/r do 1778 na koniec IX

Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures miała 1 778 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na koniec września br., czyli o 125% więcej niż przed rokiem, podała spółka. "W skali roku liczba naszych

Fachowcy.pl Ventures zwiększyła liczbę abonentów do 1 666 na koniec sierpnia

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures miała 1 666 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na koniec sierpnia br., czyli o 151% więcej niż przed rokiem, podała spółka. "Wyniki z sierpnia pokazują

Fachowcy.pl Ventures zwiększyła liczbę abonentów do 1 550 na koniec lipca

wartość umów z klientami podpisanych w lipcu 2016 r. wyniosła ponad 306 tys. zł netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego, podano także. Fachowcy.pl Ventures działają od 2008 r., a od 15 lutego 2012 r

Strata netto Fachowcy.pl Ventures zmniejszyła się r/r do 0,72 mln zł w IV kw.

Warszawa, 15.02.2017 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures odnotował 0,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 2,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata

Spółka z grupy GetBack ma umowę zakupu wierzytelności wart. 246 mln euro

zarządzaniu wierzytelnościami. Współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez podmiot zależny z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów, na mocy których wskazane podmioty będą zarządzały portfelami wierzytelności, które podmiot z grupy kapitałowej GetBack

Przegląd informacji ze spółek

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) podpisały list intencyjny w sprawie powołania Funduszu KOWR Ventures, którego celem będzie rozwoju rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego oraz obszarów wiejskich w Polsce za pomocą innowacyjnych rozwiązań, poinformowała GPW. KOWR planuje powierzyć pod zarządzanie spółce

Fundusz Zernike -Meta Venture chce kupić akcje spółki zal. NanoGroup za 4 mln zł

Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Spółka NanoVelos, jedna z trzech spółek zależnych NanoGroup, podpisała z funduszem Zernike-Meta Ventures S.P.A. list intencyjny, który ustala warunki inwestycji kapitałowej funduszu w zakup akcji NanoVelos za kwotę 4 mln zł, podała NanoGroup

Erne Ventures inwestuje w Super Liquid z branży cieczy zagęszczanych

Warszawa, 31.10.2016 (ISBnews) - Erne Ventures sfinalizował zakup udziałów w Super Liquid z branży cieczy zagęszczanych, poinformowała spółka, Wartość transakcji wyniosła 37 tys. zł, a super Liquid uzyskała rekomendację dofinansowania z NCBiR w kwocie blisko 2,3 mln zł, podano

Kalendarium ISBnews

piątej edycji konkursu "Startupy w Pałacu", którego współorganizatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) --10:30: Debiut obligacji komunalnych miasta Koszalin na rynku Catalyst. --11:00: Podpisanie umowy pomiędzy PGNiG SA i

Punch Punk Games chce wejść na NewConnect w 2020 po kampanii crowdinvestingowej

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Punch Punk Games chce zadebiutować w tym roku na rynku NewConnect, jeśli pozyska wcześniej finansowanie w ramach kampanii crowdinvestingowej na platformie CrowdConnect.pl, podała Grupa INC, z którą spółka podpisała umowę zakładającą pozyskanie

Archicom sprzedaje biurowiec we Wrocławiu za 80,3 mln zł

zawartej pomiędzy Grupą Archicom, a spółkami należącymi do grupy firm GNT Ventures Properties, podpisane zostały dwie umowy przedwstępne i dwie umowy warunkowe, które zostaną zawarte pod warunkiem niewykonania przez prezydenta miasta Wrocławia prawa pierwokupu. Po spełnieniu się wszystkim formalnych

Eurocash nabędzie 55,59% akcji Frisco.pl od funduszy MCI za łącznie 128,6 mln zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Dwa fundusze MCI (MCI Tech i Helix) podpisały umowy, na mocy których do końca czerwca 2020 r. sprzedadzą posiadane łącznie 55,59% akcji Frisco.pl na rzecz Eurocasha za łączną kwotę 128,63 mln zł, wynika z komunikatów MCI Capital i Eurocasha

NanoGroup ma umowę sprzedaży funduszowi akcji spółki zależnej za 4 mln zł

. Stronami umowy inwestycyjnej są również pan Tomasz Ciach oraz pani Iga Wasiak" - czytamy w komunikacie. W połowie grudnia NanoGroup podała, że spółka NanoVelos, jedna z trzech spółek zależnych NanoGroup, podpisała z funduszem Zernike-Meta Ventures S.P.A. list intencyjny

Przegląd informacji ze spółek

finansowanie na łącznie ok. 160 mln euro, podano w komunikacie. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), KGHM Polska Miedź i Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" podpisały deklarację współpracy przy projekcie Alians S35 na rzecz utworzenia konurbacji i budowy drogi

Spółka zależna GetBack ma umowę zakupu portfela w Hiszpanii wart. 637 mln euro

rozpoczęła współpracę z dwoma czołowymi podmiotami na rynku hiszpańskim rynku specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami. Współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez podmiot zależny z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów na mocy których

Golub GetHouse kupił działkę pod akademik w Warszawie

Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Golub GetHouse podpisał umowę zakupu nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 82 na warszawskiej Pradze-Północ, poinformowała spółka. Na działce inwestycyjnej o łącznej powierzchni 11 533 m2, zlokalizowanej vis-?-vis Akademii Leona

Fachowcy.pl Ventures mogą być gotowi do debiutu na GPW w 2017 r.

liczbę nowo podpisanych umów. Przychód z konkretnej umowy zależy od rodzaju planu abonamentowego, na który zdecydował się klient. Spółka świadczy również dla swoich klientów dodatkowe usługi poza standardowymi pakietami. Grupa kapitałowa Fachowcy.pl Ventures S.A. rozwija

Przegląd prasy

centrum Space Engine Lab --Spółka zal. Erbudu ma kontrakt na budowę farmy wiatrowej za 31,9 mln zł netto --PFR: Ponad 321 tys. firm otrzymało 57,5 mld zł subwencji --GPW Ventures i KOWR powołali Fundusz KOWR Ventures

Fachowcy.pl Ventures zwiększyła liczbę abonentów do 1373 na koniec maja

Warszawa, 07.06.2016 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures miała 1 373 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na dzień 1 czerwca br. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba klientów wynosiła 376, podała spółka. "W

Przegląd prasy

mln zł w 2019 r. --Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,1% m/m w lutym --Forte nie odwoła się do WSA od ustalenia zaległości podatkowej na 3,4 mln zł --Next Road Ventures zainwestował w startup TrustMate

Zaboklicki z PESY: Płynność spółki powinna wrócić w przyszłym roku

roku będzie nadpłynność" - powiedział Zaboklicki dziennikarzom po podpisaniu umowy inwestycyjnej między PESĄ a Polskim Funduszem Rozwoju (PFR). Według niego, będzie to możliwe przede wszystkim dzięki przekazaniu klientom pojazdów już wyprodukowanych przez PESĘ i

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 12 czerwca --Doroczne spotkanie środowiska bankowego i finansowego Horyzonty Bankowości 2018 --09:00: Spotkanie prasowe, podczas którego PFR zaprezentuje pierwsze fundusze, które podpisały umowy inwestycyjne z PFR

Kalendarium ISBnews

środowiska bankowego i finansowego Horyzonty Bankowości 2018 --09:00: Spotkanie prasowe, podczas którego PFR zaprezentuje pierwsze fundusze, które podpisały umowy inwestycyjne z PFR Ventures --11:00: Spotkanie prasowe BGŻ BNP Paribas poświęcone

PFR Nieruchomości ma działkę we Wrocławiu pod ponad 1 tys. lokali w Mieszkanie+

ul. Hermanowskiej, Białowieskiej oraz Kolejowej, gdzie rozstrzygnięto już konkursy architektoniczne. W przypadku tej ostatniej lokalizacji niedawno została podpisana umowa z architektami na opracowanie dokumentacji projektowej. Zaawansowane są także projekty m.in. w Jedlinie Zdrój, Oławie czy

Fundusz z grupy MCI obejmie mniejszościowe udziały w startupie 4screens

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) - Internet Ventures FIZ, fundusz z grupy MCI Management, podpisał umowę inwestycyjną z Nopattern, właścicielem 4screens, platformy do tworzenia interaktywnych aplikacji. Inwestycja w kwocie kilku mln zł umożliwia MCI objęcie mniejszościowych

Przegląd prasy

certyfikat. Płatne kursy ma organizować jego spółka --Grzegorz Krychowiak we współpracy z funduszem R Ventures I z grupy Rubicon Partners Ventures zainwestował 750 tys. zł w spółkę Podioom i jej aplikacje: dla osób trenujących fitness i dla trenerów personalnych

Kalendarium ISBnews

poświęcone mezzanine debt i junior debt --10:00: Spotkanie prasowe Fachowcy.pl Ventures nt. ekspansji zagranicznej i finansowania --11:00: Konferencja prasowa Przewozów Regionalnych nt. wyników i współpracy z PKS --11:30

Kalendarium ISBnews

: Spotkanie prasowe Fachowcy.pl Ventures nt. ekspansji zagranicznej i finansowania --11:00: Konferencja prasowa Przewozów Regionalnych nt. wyników i współpracy z PKS --11:30: Konferencja prasowa wicepremiera Mateusza Morawieckiego - podpisanie umowy

NCBR i PFR Ventures powołały fundusz inwestujący w polskie spółki technologiczne

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisało z PFR Ventures umowę ws. powstania "funduszu funduszy" programu NCBR BRIdge VC, podało Centrum. BRIdge VC to program wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z

JLL: Inwestycje na polskim rynku nieruchomości wyniosły 2,9 mld euro w I półr.

; - powiedziała wiceprezes JLL w Polsce Agata Sekuła, cytowana w komunikacie. W I półroczu 2020 w sektorze biurowym podpisano 21 umów kupna/sprzedaży 38 budynków biurowych, a do największych należały: sprzedaż przez Skanska High Five 4&5 do Credit Suisse (Kraków), Wola Center przez LC

MOL kupi aktywa koncernu Chevron w Azerbejdżanie za 1,57 mld USD

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Węgierski MOL podpisał umowy z Chevron Global Ventures i Chevron BTC Pipeline w sprawie przejęcia aktywów amerykańskiego koncernu w Azerbejdżanie, w tym zakupu 9,57% udziałów w złożu ropy naftowej ACG (Azeri-Chirag-Gunashli) oraz 8,9% udziałów w

GetBack chce kupić pierwszy portfel wierzytelności w Hiszpanii w tym roku

sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez spółkę z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów, na mocy których Cobralia oraz Liberto będą zarządzały portfelami wierzytelności, które GetBack planuje

Przegląd prasy

wyprzedzający CLI OECD dla Polski spadł o 0,09 pkt do 98,99 pkt w VIII --Warszawa i innogy Stoen Operator podpisały umowę dot. inwestycji energetycznych --PGE ma list intencyjny z woj. podkarpackim ws. II linii technologicznej ITPOE

Borys z PFR: PESA może konsolidować rynek, ale nie w bliskiej przyszłości

) Paweł Borys. "Priorytetem na najbliższe kwartały jest wzrost organiczny spółki i koncentracja na obsłużeniu tego portfela, który ma. Nie planujemy w tej chwili żadnych łączeń, konsolidacji" - powiedział Borys dziennikarzom po podpisaniu umowy, na mocy której fundusz

Fundusz Inwestycji Samorządowych PFR nabywa 25% udziałów PEWIK Gdynia

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Gdynia podpisała umowę inwestycyjną z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), na mocy której 25% udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (PEWIK Gdynia) trafi do PFR. Dla Funduszu Inwestycji Samorządowych PFR inwestycja w dobrze

Przegląd prasy

klientów biznesowych wzrosła o 6 tys. w 2019 r. --Spyrosoft zadebiutuje na NewConnect w piątek, 28 lutego --Medinice ma umowę z Uniwersytetem we Wrocławiu na badania w projekcie MiniMax --OTB Ventures zebrał 100 mln USD, chce

Fat Dog Games chce wydać 5 nowych tytułów

. W kwietniu br. Erne Ventures podpisał list intencyjny oraz objął udziały w spółce Fat Dog Games (dawniej Dopamine sp. z o.o.). Jak wówczas podano, planowane jest jej przekształcenie w spółkę w akcyjną oraz wprowadzenie na giełdę. (ISBnews)

GPW ma porozumienie o współpracy z Beesfund dot. wspierania startupów

Warszawa, 08.06.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) oraz Beesfund podpisały porozumienie o współpracy, na mocy którego powstanie akcelerator, ułatwiający networking z całym ekosystemem startupowym. Będzie on budował zainteresowanie startupami wśród spółek

Przez rok Archicom zarobił prawie 100 mln. A może jeszcze wybudować 7300 mieszkań

podpisane umowy i listy intencyjne, to aktualnie ponad 90 proc. - informuje Archicom. - Zakończenie budowy City 2 planowane jest na drugą połowę 2020 r. W sierpniu 2019 r. deweloper zawarł umowę sprzedaży budynku biurowego West House 1A wraz z gruntami, których nabywcą została grupa GNT Ventures Properties

Fundusze PEM-u sprzedały udziały w eBrokerze właścicielowi Interii.pl

Warszawa, 12.08.2015 (ISBnews) - Helix Ventures Partners FIZ (HVP) oraz MCI.TechVentures, fundusze zarządzane przez Grupę Private Equity Managers (PEM, PEManagers), wsparte środkami publicznymi administrowanymi przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, sprzedały udziały w Grupie

Pharmena miała 5,44 mln zł straty netto, 6,35 mln zł straty EBIT w II kw. 2019

prezes. Na początku września spółka podpisała z Plexus Ventures umowę na doradztwo strategiczne w sprawie komercjalizacji leku 1-MNA, a także suplementów diety na rynkach Europy. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 3,92 mln zł

Nakłady inwestycyjny PGE spadły r/r do 855 mln zł w I kw. 2018 r.

projekty. W ramach Grupy inwestycjami kapitałowymi w startupy zajmuje się spółka PGE Ventures, która podpisała już pierwsze umowy inwestycyjne, a kolejne właśnie finalizuje. Inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju, a także projektami pozwalającymi uruchamiać nowe kierunki

PFR ma umowę przejęcia PESY, zainwestuje docelowo 300 mln zł

Bydgoszcz, 17.07.2018 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i PESA Bydgoszcz podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której fundusz zarządzany przez PFR przejmie blisko 100% akcji spółki i zainwestuje w nią docelowo 300 mln zł, poinformowali przedstawiciele PFR i PESY

XTPL prognozuje złożenie 26 wniosków patentowych do końca 2020 r.

projekty hi-tech w Krzemowej Dolinie, a obecnie jest partnerem w Benhamou Global Ventures i członkiem zarządu XTPL Inc. w Stanach Zjednoczonych, firmy zajmujące się twardymi technologiami mogą kreować własne rynki i umożliwiać przełom w istniejących gałęziach przemysłu. "

Przegląd informacji ze spółek

realizację zadania pn. "Budowa stacji 110/20 kV Jawor Strefa - 99/2019/ZAK2", podał Elektrotim. Famur podpisał ze spółką OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie umowę na dostawy sprzętu i usługi nadzoru nad montażem, nabywanych w celu eksploatacji na terytorium Federacji

Przegląd prasy

--Przychody Grupy CDRL spadły o 21% r/r do 85,22 mln zł w II kw. 2020 r. --Prezes PGNiG: Na krajowy program biometanu potrzeba wstępnie 70 mld zł --inSTREAMLY pozyskało 1 mln zł finansowania od SMOK Ventures --Na złotym spokojnie

Przegląd prasy

podpisał Pakiet Przyjazne Prawo --Spółka Erbudu ma umowę na farmę wiatrową za 22,98 mln zł netto --W II etapie wezwania Acciona na Mostostal W-wa ostateczna cena to 4,5 zł/akcję --Ponad 100 tys. klientów korzysta z aplikacji

Przegląd informacji ze spółek

zależna Arctic Paper, podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy

Przegląd informacji ze spółek

Tarchominie, poinformował Strabag. Wartość kontraktu wynosi ok. 10 mln zł netto, podano także. Torpol Norge - spółka zależna Torpolu - podpisała kontrakt ramowy z Jernbaneverket (Norweskie Koleje Państwowe), poinformowała spółka. Na podstawie zawartej umowy, spółka wybuduje na

Przegląd informacji ze spółek

. Agora podjęła uchwałę o zamiarze wykonania opcji kupna wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki Eurozet posiadanych przez SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) zgodnie z postanowieniami umowy wspólników z dnia 20 lutego, podała spółka

Oferta spółki zależnej GetBack wybrana na portfel wierzytelności w Hiszpanii

poinformował, że spółka rozpoczęła współpracę z dwoma czołowymi podmiotami na rynku hiszpańskim rynku specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami. Współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez podmiot zależny z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów

Kalendarium ISBnews

:00: KE opublikuje Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) --13:00: Uroczyste podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie w ramach CEF WTOREK, 31 maja --10:00: Konferencja prasowa nt. szacunku danych o PKB za I kw. 2016 r

Kalendarium ISBnews

innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy" --09:00: Polsko-Irańskie Forum Gospodarcze --11:00: KE opublikuje Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) --13:00: Uroczyste podpisanie pierwszych umów o

Przegląd informacji ze spółek

opcji strategicznych wspierających rozwój spółki i grupy kapitałowej, podała spółka. Węgierski MOL podpisał umowy z Chevron Global Ventures i Chevron BTC Pipeline w sprawie przejęcia aktywów amerykańskiego koncernu w Azerbejdżanie, w tym zakupu 9,57% udziałów w złożu ropy

Kulczyk chce Energę, Lotos i jeszcze więcej

mld zł. W środę Energa podpisała umowę z Grupą Lotos o przygotowaniu budowy elektrociepłowni spalającej pozostałości przerobu ropy. Zakład o mocy 250 MW, wyceniany na 400 mln euro, mógłby powstać pod koniec 2014 r. Wcześniej Energa podpisała z Lotosem oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem

Przegląd informacji ze spółek

, podpisało w ciągu ostatnich 12 miesięcy umowy na wynajem powierzchni handlowej w obiektach zarządzanych przez ECE Projektmanagement G.m.b.H & Co. o łącznej wartości 119,19 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Alchemia odnotowała 7,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej

Przegląd prasy

Play Communications, wybrała firmę Ericsson jako dodatkowego partnera wspierającego rozbudowę własnej sieci telekomunikacyjnej, w oparciu o rozwiązania Ericsson Radio System, podał Play. --Spółka zależna Nextbike Polska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Przegląd informacji ze spółek

. P4, spółka zależna Play Communications, wybrała firmę Ericsson jako dodatkowego partnera wspierającego rozbudowę własnej sieci telekomunikacyjnej, w oparciu o rozwiązania Ericsson Radio System, podał Play. Spółka zależna Nextbike Polska podpisała umowę z Urzędem

Oferta OncoArendi Therapeutics warta do 66 mln zł rusza dziś

(podpisania umów partneringowych i licencyjnych) na etapie przełomu I i II fazy badan klinicznych. OncoArendi Therapeutics jest trzecią firmą w historii polskiej farmacji, której udało się doprowadzić kandydata na innowacyjny lek do rozwoju klinicznego

Przegląd informacji ze spółek

porozumienia i umowy wyniesie ok. około 60 mln zł. Erne Ventures podpisało umowę kupna 873 udziałów w spółce Graphene Solutions, stanowiących 24,94% w kapitale tej spółki, podało Erne Ventures. Transakcja jest elementem umowy inwestycyjnej podpisanej w lipcu tego roku, a jej wartość

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Lotos wraz z Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupą Azoty Polyolefins podpisały wstępne porozumienie dotyczące warunków inwestycji w kapitał akcyjny oraz finansowania dłużnego projektu "Polimery Police", podała spółka

Famur i PFR podpisały porozumienie dot. pozyskiwania zamówień na rynku indyjskim

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Grupa Famur podpisała porozumienie o współpracy i dołączyła wraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) do grona partnerów, których celem jest współpraca przy zdobywaniu zamówień na rynku indyjskim w sektorze górniczym i energetycznym, poinformowała

Przegląd informacji ze spółek

Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. PBDiM Kobylarnia, spółka zależna Mirbudu, podpisała umowę z Bydgoszczą na realizację inwestycji drogowych za 27,8 mln zł brutto, podał Mirbud. Oferta Elektrotim za

Komisja Papierów Wartościowych chce wyjaśnień od Tesli [CZYTNIK 09.08.2018]

ustala też pensję minimalną dla kierowców. Przeciwko regulacji protestowały aplikacje przewozowe Uber, Lyft i Via. Prawo ma ograniczyć korki w mieście, zredukować zanieczyszczenie powietrza i podnieść zarobki kierowców. Burmistrz miasta Bill de Blasio powiedział, że po podpisaniu ustawy rozpocznie się