vat ustawa tekst jednolity

Piotr Winnicki

Słabnie tempo produkcji prawa w Polsce. Puchną tylko ustawy podatkowe

Słabnie tempo produkcji prawa w Polsce. Puchną tylko ustawy podatkowe

Prawie dwie godziny dziennie musiałby poświęcić obywatel, aby być na bieżąco ze wszystkimi powstającymi w Polsce aktami prawnymi - wynika z najnowszego raportu Grant Thornton. Jest jednak światełko w tunelu. Od dwóch lat spada liczba uchwalanego prawa. W ostatnim roku bardzo gwałtownie.

Nasz patchwork podatkowy. Do gruntownego remontu

Polska nie ma systemu podatkowego, ale patchworkowe prawo podatkowe. Często sprzeczne ze sobą przepisy, do których ciągle dokleja się coś nowego - mówią radcy podatkowi.

MF: 1 lutego rozpoczyna się okres przejściowy między Wielką Brytanią a UE

(umowa wyjścia) i deklaracja polityczna, która zawiera ogólne ramy przyszłych relacji UE-Zjednoczone Królestwo. Mają one zostać przełożone na tekst prawny w trakcie negocjacji dot. przyszłych relacji. Procedury ratyfikacyjne umowy wyjścia zostały sfinalizowane wraz z jej przyjęciem przez Parlament

Konsekwencje zmiany stawki VAT dla wykonawców zamówień publicznych

ceny realizacji zamówienia tak aby po zmianie stawki podatku VAT realizacja przedmiotu umowy była nadal opłacalna. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759)

Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

pogląd, iż zastosowanie błędnie przyjętej stawki VAT nie jest okolicznością opisaną w ustawie Pzp jako oczywista omyłka rachunkowa. Tym samym nie można jej poprawić w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Ofertę taką powinieneś odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6, jako zawierającą błędy w obliczeniu

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

przypadku podmiotów nierozliczających podatku VAT (np. objętych zwolnieniem podmiotowym do wysokości 200 tys. zł) weryfikacja prawidłowości kwot następuje na podstawie oświadczeń zawartych w umowie subwencji z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych (brak zaokrągleń). Zatem, wobec braku jednolitych

PIT-y i 1 proc. do lekkiego liftingu. Zmiany w formularzach

wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej przez siebie OPP. Nie będą już jak dotąd podawać nazwy "swojej" fundacji czy stowarzyszenia. Dzięki temu z formularzy PIT zniknie pole "Nazwa OPP". Dodatkowo w marcu opublikowany został tzw. jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

często cena - choćby np. na usługi bankowe czy ubezpieczeniowe. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Zakres zamówień, które będą mogły być udzielane z wykorzystaniem wyłącznie najniższej

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

otwarciem złożonych ofert nie oznacza bezwzględnej konieczności unieważnienia przetargu. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm