vat ustawa

Krzysztof Hodt

Jak i kiedy poprawiać stawkę VAT w ofertach?

Jak i kiedy poprawiać stawkę VAT w ofertach?

Nieprawidłowa stawka VAT może zostać poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Podanie w umowie wysokości stawki VAT (23%) powinno być traktowane jako wskazanie jej w siwz, ponieważ wzór umowy (istotne dla stron postanowienia umowy) stanowią element siwz (art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp).

Czy o mechanizmie podzielonej płatności trzeba napisać w siwz lub wzorze umowy?

Obowiązki spoczywające na zamawiającym w związku z regulacjami zawartymi w aktach prawa powszechnie obowiązującego nie wymagają ich ujawnienia w treści siwz.

Zasady korekty oferty pod kątem kwot netto, brutto i VAT

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany zawrzeć w siwz opis sposobu obliczenia ceny, który ma wpływ na możliwość i sposób poprawienia ewentualnych omyłek w treści oferty.

Nowelizacja ustawy VAT - jakie zmiany?

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT. Przewiduje on zrównanie stawek podatku VAT na e-booki i książki oraz gazety i ich e-wydania, poprzez obniżenie stawek VAT na publikacje elektroniczne. Projekt nowelizacji

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

bez kwoty VAT, a także wysokość stawki VAT, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie. W powyższym przypadku, zamawiający celem porównania ofert, dolicza do przedstawionej w ofercie ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i

Przyjęcie przez rząd projektu noweli ustawy o VAT planowane jest na III kw.

stanowiących nadużycie prawa, umożliwienie otrzymywania przez podatników WIS dla towarów klasyfikowanych w ustawie o VAT według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU); ? dla towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności, wprowadzenie zasady niewydania WIS, gdy zakres

Projekt ustawy dot. wykazu podatników VAT został skierowany do Sejmu

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Sejmu. Na podstawie noweli szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wprowadzane rozwiązania nie mają celu fiskalnego

Lewiatan pozytywnie ocenia przyjęcie przez Senat ustawy dot. nowej matrycy VAT

Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia przyjęcie przez Senat kilku poprawek do ustawy, która wprowadzi nową matrycę stawek VAT i obowiązkową podzieloną płatność od 1 listopada zamiast 1 września 2019 r.. Senatorowie zgodnie zawnioskowali o

"Tarcza antyinflacyjna" zostanie z nami na dłużej

"Tarcza antyinflacyjna" zostanie z nami na dłużej

. Prezydent Andrzej Duda podpisał stosowną ustawę, która przedłuża działanie „tarcz" z 31 października do 31 grudnia tego roku. Oznacza to, że nadal będą obowiązywać obniżone stawki VAT i akcyzy na takie produkty jak żywność czy paliwa. Dla przykładu, dla produktów spożywczych stawka VAT wynosi w

Pracodawcy RP: Nowelizacja ustawy o biokomponentach nie wyeliminuje wyłudzeń VAT

tłocznie dysponują instalacjami do wytwarzania oleju jadalnego, a zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, tylko taki może być objęty stawką 5% VAT. Tłocznie, które nie są w stanie wyprodukować oleju jadalnego, zostaną pozbawione możliwości sprzedaży swojego produktu do producentów biokomponentów

Zmiany w ustawie o VAT. W szkołach językowych będzie drożej

Resort finansów na razie postawił na swoim mimo gromkich protestów szkół językowych. Przyjęty wczoraj przez rząd projekt ustawy o VAT przyprawia je od pół roku o ból głowy. Przy okazji technicznych zmian w tzw. klasyfikacji towarów i usług zmieniona zostanie stawka VAT na kursy

Do Sejmu wraca ustawa, którą zatrzymał Kaczyński. Chodzi o VAT na napoje

Do Sejmu wraca ustawa, którą zatrzymał Kaczyński. Chodzi o VAT na napoje

na skalę europejską, pan minister finansów obarcza dodatkowym podatkiem VAT. Będą one droższe, przez co będą rzadziej kupowane, a sadownicy nie sprzedadzą swoich jabłek. Rządowy projekt ustawy zakładał, że od 1 stycznia 2020 r. stawka VAT na napoje owocowe wzrośnie do 23 proc. Obecnie wszystkie soki

Projekt ustawy o podzielonej płatności VAT został skierowany do Sejmu

Warszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy dotyczący m.in. podzielonej płatności VAT został dziś skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r. Projekt nowelizacji ustawy o podatku

Projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT trafił do Sejmu

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa dotycząca wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT trafił do Sejmu. "Towary i usługi będące przedmiotem czynności

ZPP postuluje jak najszybsze uproszczenie ustawy o VAT

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) postuluje jak najszybsze rozpoczęcie prac nad nową, znacznie prostszą ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), wynika z wypowiedzi przedstawicieli ZPP. "Trzeba jak

Czy mimo obniżonego VAT na energię wolno żądać w przetargu, aby wykonawcy wskazali stawkę podstawową?

Czy mimo obniżonego VAT na energię wolno żądać w przetargu, aby wykonawcy wskazali stawkę podstawową?

terminie realizacji umowy. Od 1 lutego do końca lipca br. obowiązuje obniżona do 5% stawka VAT  m.in. dla energii elektrycznej i cieplnej. Powyższe wynika z regulacji zawartej w ustawie z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Co do zasady zatem, oferty składane w tym

BCC do senatorów: "Zmieńcie ustawę o VAT"

"Pominięcie (...) wskazania właściwego sposobu postępowania tych podatników, którzy przed wejściem w życie, a nawet przed publiczną prezentacją projektu zawarli ze swoimi kontrahentami umowy w ramach ustawy prawo zamówień publicznych jest jego najpoważniejszą wadą. Brak

Pierwszy świadek przed komisją VAT. Zeznawał prof. Witold Modzelewski, który tworzył ustawy podatkowe za pieniądze PiS

Pierwszy świadek przed komisją VAT. Zeznawał prof. Witold Modzelewski, który tworzył ustawy podatkowe za pieniądze PiS

odmówili napisania projektów ustaw uszczelniających VAT. Tylko nikt nie był zainteresowany - dodał później. Na ile Modzelewski jest osobą wiarygodną jako świadek? To prawda, Modzelewski jako świadek został powołany na wniosek PiS. To ta partia nalegała, aby zeznawał on jako pierwszy. Jego związki z PiS są

Rząd przyjął projekt ustawy ograniczającej wyłudzanie podatku VAT

Warszawa, 13.09.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości, podało Centrum Informacyjne Rządu. Zaproponowane rozwiązania ograniczą wyłudzanie podatku VAT na

Senat przyjął ustawę ws. przeciwdziałania wyłudzaniu VAT w obrocie paliwami

Warszawa, 08.07.2016 (ISBnews) - Senat przyjął w czwartek wieczorem rządowy projekt (z dwoma poprawkami) nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, której głównym celem jest zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi

Nowa ustawa o VAT przyniesie 11,76 mld zł dodatkowych dochodów budżetu w 10 lat

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy ? Prawo o miarach został przesłany do konsultacji społecznych. W ramach kolejnego uszczelnienia systemu VAT, budżet państwa ma zyskać 11,76 mld zł dodatkowych dochodów w ciągu 10

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT - stawki bez zmian do końca 2018r.

Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt zakłada utrzymanie stawek VAT 5%, 8% i 23% do końca 2018 r

MF zapisało w projekcie ustawy utrzymanie stawek VAT bez zmian do końca 2018 r.

Warszawa, 26.09.2016 (ISBnews) - Ze względu na fakt, iż proponowane rozwiązania uszczelniające VAT przyniosą rezultaty dopiero w następnych latach, w projekcie ustawy na ten temat zaproponowano utrzymanie dotychczasowej wysokości stawek podatku (tj. 8% i 23%) do 31 grudnia 2018

Tarcza antyinflacyjna będzie mniejsza. Tusk mówi o końcu "ciepłej wody w kranie"

W parlamencie debatowano o ustawie czasowo obniżającej podatek VAT na wiele produktów. To żywność, nawozy, gaz, ciepło i paliwo. Posłowie zdecydowali, że na żywność, nawozy i gaz podatek VAT ma mieć zerową stawkę. Z kolei ciepło i paliwo mają być czasowo obłożone stawkami, odpowiednio 5 i 8

Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku VAT przez samorządy

Warszawa, 06.07.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług zakładający wprowadzenie obowiązkowej centralizacji rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT, podało Centrum Informacyjne

MF: Ustawa uszczelniająca VAT przyniesie budżetowi 3,4 mld zł dochodów rocznie

Warszawa, 26.09.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku VAT i przyniesie wzrost dochodów do budżetu państwa w wysokości 3 400 mln zł rocznie, jak podaje

Szałamacha: Przedstawimy projekt ustawy o utrzymaniu stawek VAT bez zmian w 2017

ustawa o VAT zakłada powrót do niższych stawek (o 1 pkt proc.) od 2017 r. "Tak, raczej tak - taki będzie projekt ustawy, który znajdzie się w Sejmie. Te stawki jeszcze zostaną utrzymane" - powiedział Szałamacha w wywiadzie dla Programu 3 Polskiego Radia, odpowiadając

"Nowa karuzela vatowska nazywa się split payment" - mocny list do szefa komisji ds. wyłudzeń VAT. Ustawa ma dziury, firmy tracą płynność

"W związku z powołaniem Pana na Przewodniczącego Komisji ds. wyłudzeń podatku VAT, niniejszym chciałbym donieść Panu o trwającym procederze niezwykle skutecznego wyłudzania podatku VAT przez polskie Państwo, które wyłudza ten podatek od polskich przedsiębiorców" – pisze Bartłomiej

Mechanizm podzielonej płatności w postępowaniach wszczętych przed 1 listopada 2019 r. i trwających po tym dniu

mechanizmie płatności. W tym zadaniu wskazał stawkę VAT 23%, dopisując: „23/mechanizm podzielonej płatności”. Co powinniśmy zrobić? Czy uznać ofertę za ważną i niczego nie wyjaśniać? Odpowiedź: Obowiązki zamawiającego związane ze zmianami wprowadzanymi ustawą zmieniającą ustawę o VAT w

Nowy przepis o "nadużyciu prawa" w ustawie o VAT

W nowym projekcie ordynacji podatkowej znalazł się niespodziewanie nowy zapis związany z wyłudzeniami VAT. Wprowadzono definicję nadużycia prawa. Towarzyszy ona przepisom dotyczącym unikania opodatkowania, ale jest w polskim prawie nowością. Czym jest

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

. Nadmieniam, że oferta tego wykonawcy nie jest pierwszą w rankingu i nawet gdyby zastosował do całości stawkę VAT w wysokości 8%, to nie zmieniłoby to rankingu ofert. W związku z powyższym proszę o poradę jak należy postąpić: Czy unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp z uwagi

Rząd przyjął projekt ustawy mającej na celu m.in. walkę z wyłudzaniem VAT

Warszawa, 30.12.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, podała Kancelaria Premiera. "Jednym z głównych celów proponowanych rozwiązań jest

Rażąco niska cena - wyjaśnienia wykonawcy i odstąpienie zamawiającego od wezwania

podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp? Z kolei w porównaniu do średniej arytmetycznej cen złożonych ofert, żadna z zaoferowanych cen nie jest rażąco niska. Publikuj wartość szacunkowa jest po prostu zawyżona. Czy wobec tego powinnam wezwać kosztorysanta do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, który

Nowa matryca VAT spada z posiedzenia Sejmu. Interweniował Jarosław Kaczyński

Rządowy projekt ustawy zakładał , że od 1 stycznia 2020 r. stawka VAT na soki wzrośnie do 23 proc. Do tej pory wszystkie soki, nektary i napoje (w których wkład owoców lub warzyw przekracza 20 proc.) mają preferencyjną stawkę 5 proc.  Oznaczałoby to podwyżkę za litr od 40 gr do nawet 1,2 zł

Budżet na 2019 rok przyjęty przez rząd. 28,5 mld zł deficytu, a to... rekordowo mało

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy budżetowej na 2019 r., który zostanie obecnie przesłany do parlamentu, poinformował premier Mateusz Morawiecki. "Jest to bardzo dobry budżet, który z jednej strony bardzo dobrze wpasowuje się w naszą politykę społeczną, a z drugiej strony - w

Wyższe kary za wyłudzanie fikcyjnych faktur

1 marca br. weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym oraz niektórych innych ustaw, które przewidują wyższe kary za wyłudzanie VAT z fikcyjnych faktur. Nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych

Rząd przyjął projekt ustawy o VAT

rządowy - są podobne. Przewidują m.in. skrócenie terminu, w jakim urzędy skarbowe muszą oddawać nadpłacony VAT podatnikom, ze 180 do 60 dni. To postulat bardzo długo zgłaszany, zwłaszcza przez eksporterów, którym fiskus zamraża przez pół roku gotówkę na nieoprocentowanym koncie

Witold Modzelewski, podatkowa wyrocznia

- Podatnicy przestali się bać VAT i mniej płacą - dowodzi. Za jego czasów sankcja sięgała nawet 300 proc. zaległego podatku. Dopiekła wielu firmom, także uczciwym, które po prostu pomyliły się w skomplikowanych rozliczeniach. Do dziś wielu przedsiębiorców na dźwięk jego

PiS utrzyma wyższy VAT. A w kampanii wyborczej obiecywał obniżkę

Obniżka stawek VAT z 23 i 8 proc. do starych 22 i 7 proc. była jedną z obietnic w kampanii wyborczej PiS. Partia Kaczyńskiego obiecywała ją także po wyborach. Miała ułatwione zadanie, bo poprzednia ekipa rządząca zapisała już obniżkę w ustawie o podatku od towarów i usług

Będzie rządowa spółka do walki z wyłudzeniami VAT. I mniej gotówki w obrocie

nam w walce z lukami w VAT i CIT - powiedział wiceminister Jasiński. Mniej gotówki w obrocie Prezydent podpisał też ustawę, która sprawi, że z początkiem przyszłego roku dopuszczalny limit transakcji gotówkowych między firmami spadnie z 15 tys

Trzy filary dla powrotu polskich stoczni. Czy Szczecin zbuduje promy?

, resort opracował ustawę stoczniową. Jej założenia były na etapie projektowania konsultowane z resortem finansów. - Ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej i dyrektywą VAT - zapewniał na szczecińskiej konferencji Gróbarczyk. Potwierdzał to swą

Rząd ma sposób na walkę z zatorami płatniczymi

Mały podatnik to firma, której obroty nie przekraczają w roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro. W VAT obowiązuje zasada tzw. memoriałowego rozliczania tego podatku. Firma ma obowiązek zapłaty podatku po wystawieniu faktury. Nawet jeśli przedsiębiorca nie otrzyma jeszcze

Czy i kiedy można aneksować umowę w zakresie stawki VAT?

określonych warunkach faktycznych uznana za zmianę nieistotną w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP." Powyższe będzie dotyczyć sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT jako zdarzenie zewnętrzne i niezależne od woli stron nie była znana lub przewidywana przez strony w chwili

Rząd Morawieckiego przedłuży obowiązywanie wyższych stawek VAT, choć PiS obiecywał ich obniżenie. Nowoczesna: Kłamią i oszukują

Z końcem 2018 r. przestaje obowiązywać tymczasowa podwyżka stawek podatku VAT wprowadzona jeszcze przez koalicję PO-PSL. Tymczasem rząd Mateusza Morawieckiego przyjął we wtorek wstępny projekt budżetu państwa na 2019 r., z którego wyraźnie wynika, że PiS podniesie VAT na przyszły rok. Rząd i

DGP: Budżet traci 2 mld rocznie na złomie

VAT ze sprzedaży tylko jednej ciężarówki złomu można zarobić nawet 100 tysięcy złotych. W nowelizacji ustawy o podatku VAT znalazł się zapis, który przenosi obowiązek rozliczenia VAT-u na nabywcę złomu. Ministerstwo chce, by nowe regulacje obowiązywały już od lutego 2011. Cytowani przez "Dziennik

Gdy kontrahentami są małżonkowie

na przepis art. 32 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Jak wynika z tych przepisów w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją m.in. powiązania o charakterze rodzinnym np. małżeństwo, oraz w przypadku gdy

Prostszy VAT nadchodzi

fakturze" - czytamy w ustawie. Należy tylko wysłać pismo do nieuczciwego kontrahenta z informacją o tym, że zamierzamy skorzystać z ulgi na złe długi. Wówczas obowiązek odprowadzenia VAT spadnie na niego. Do tej beczki miodu posłowie wlali też łyżkę dziegciu. Wbrew

Budżet na 2015 r. gotowy. Podatki i płace w zamrażarce

Nocne głosowanie w Sejmie było formalnością. Budżet na 2015 r. zgodnie wspierali koalicjanci z PO i PSL. I mieli wystarczająco dużo siły by postawić na swoim. Ostatecznie za przyjęciem ustawy budżetowej na przyszły rok głosowało 236 posłów, przeciw było 205, trzech wstrzymało

Ministerstwo Finansów jednym daje ulgi, a drugim zabiera

.) w 2011 r.". To dlatego projekt budżetu na 2011 r. rząd skonstruował na podstawie tzw. reguły wydatkowej, czyli kagańca narzuconego na część wydatków budżetu. Dzięki regule wzrosną maksymalnie o 1 pkt proc. ponad inflację. Ale to nie wszystko. W ustawie okołobudżetowej

Jeśli zamawiający podał w SWZ stawkę VAT, to może poprawić niewłaściwy podatek w ofertach

dla publicznych szkół podstawowych z terenu gminy. W SWZ w rozdziale „Sposób obliczenia ceny oferty" zamawiający wpisał, że: „Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość VAT oraz cenę netto. Stawka VAT jest określana zgodnie z ustawą

Rząd może zyskać miliard na zwrocie VAT

W pierwszym półroczu ustawa ta kosztowała budżet państwa aż 484,3 mln zł, a w całym poprzednim roku - ponad 1 mld zł. Wprawdzie ulga ta najprawdopodobniej zmobilizowała tysiące ludzi do inwestycji, które są potrzebne gospodarce, jednak obecnie tego

Budżet 2017. Rząd: uszczelnimy system podatkowy i pieniędzy wystarczy

pomocowego dla frankowiczów. Opóźnia się też obiecana przez rząd i droga obniżka wieku emerytalnego. Nie będzie podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT. - W 2017 r. zostaje 23-procentowy VAT - przyznał w czwartek minister Szałamacha. Miał spaść do 22 proc. Co ze stawkami VAT w kolejnych latach, nie wiadomo

Rząd przyjął projekt ustawy zamrażającej ceny gazu

„Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska" – podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w komunikacie opublikowanym w piątek wieczorem

Sejm zamroził taryfy na gaz. Ale rachunki i tak wzrosną - aż o jedną piątą

wydatków najmocniej odczują gospodarstwa domowe, które kupują gaz do ogrzewania domów. Ich rachunki - jak oszacowała Wyborcza.biz - wzrosną miesięcznie średnio o blisko 110 zł.  Mniej także z refundacją Zgodnie z ustawą rząd będzie refundować VAT najbardziej wrażliwym - czyli najuboższym - odbiorcom

"DGP" Minister finansów podniesie podatki i zniesie ulgi

W sumie państwowa kasa zyska na nich 67 milionów złotych. "Dziennik Gazeta Prawna" zauważa, że na tę sumę zrzucą się wszyscy Polacy. Resort przewiduje między innymi podniesienie VAT-u z 5 do 8 procent przy sprzedaży kawy, lodów i gotowych posiłków

Czeka nas skokowy wzrost cen paliw. A firmy energetyczne mają się pożegnać z zyskiem

stosowanie takich rozwiązań.  - Są groźby [ze strony KE], że będą nakładane kolejne kary, jeżeli nie wycofamy się z dotychczasowych działań osłonowych, obniżek stawek podatku VAT - powiedział Morawiecki, cytowany przez PAP. - Chcemy zastąpić je innym mechanizmem obrony przed inflacją - dodał

Rząd chce przedłużyć tarczę antyinflacyjną do końca roku. A co potem?

Obowiązujące obecnie do końca października ulgi podatkowe w ramach tarczy antyinflacyjnej zostaną przedłużone do końca roku - przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten rząd przyjął

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

Pytanie: Prowadzę postępowanie krajowe według nowej ustawy Pzp na dostawę kruszyw. Wykonawca w formularzu ofertowym w pierwszej części wpisał treść oferty: „netto 73788,00 PLN, podatek VAT 16971,24 % PLN, brutto 90759,24 PLN (słownie brutto: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt

Rachunki z gazowni wzrosną o jedną piątą. Nokautujący powrót VAT

Na ostatnią chwilę rząd skierował do Sejmu projekt ustawy , która ma w przyszłym roku chronić Polaków przed gazową drożyzną. Zapowiadany od października projekt rząd przyjął dopiero w ostatni piątek, trzy tygodnie przed terminem zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki taryf na gaz dla

Dłuższa praca albo bieda

początek pokazał kij: - Jeśli chcielibyśmy utrzymać obecny wiek emerytalny, to aby móc wypłacać emerytury, za kilkadziesiąt lat musielibyśmy podnieść VAT na wszystkie produkty o 8 pkt proc. i składki emerytalne z 19,52 proc. do 30 proc. pensji oraz obniżyć wypłacane świadczenia o połowę

Opłata paliwowa w górę o 13 proc. Ministerstwo Infrastruktury wydało komunikat

Nowe stawki zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Od nowego roku opłata paliwowa wyniesie: - 172,91 zł za 1 tys. l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami

Wyższy VAT będziemy płacić do 2017 roku, a może i dłużej

Trzy lata mijają z końcem roku, ale już Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w przyszłym roku nic się nie zmieni. Teraz dowiadujemy się, że wyższe stawki VAT pozostaną do końca 2016 roku, czyli zapewne na zawsze. No, chyba że kiedyś powstanie rząd, który gruntownie

Kościński: Obniżka stawek VAT może przestać być realna przez pandemię i kryzys

ochrony zdrowia. "Wprowadziliśmy do ustawy o VAT rozwiązanie, które pozwala na automatyczne obniżenie stawek VAT w sytuacji, w której czynniki makroekonomiczne będą na to pozwalały" - podkreślił. Przypomniał, że "VAT to główne źródło

Ekspresowe zamrażanie cen gazu. Parlamentarny sprint legislacyjny

, aby zapisana w ustawie cena maksymalna paliwa gazowego w wysokości 200,17 zł nie była taryfową ceną netto, lecz ceną brutto, wraz z akcyzą i podatkiem VAT.  W tym roku od stycznia rząd obniżył stawkę VAT na gaz dla gospodarstw domowych z 23 do 8 proc., a od lutego do 0 proc. - co jest niezgodne z

Minister Moskwa: rząd zamrozi ceny gazu dla wszystkich. I jeszcze coś dorzuci

Tekst aktualizowany Te rozwiązania znajdą się w tzw. ustawie gazowej, której projekt rząd miał przyjąć w miniony wtorek , ale wstrzymał się z decyzją. Dzień później premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd rozważa wprowadzenie kryterium dochodowego , od którego zależałoby prawo do niższej

Miały być setki milionów VAT z tanich przesyłek AliExpress, Shopee, JD.com i Shopify. Jest niewypał

uczciwie podatki w kraju.   Rząd w zeszłym roku przyjął unijny pakiet e-commerce, który miał uszczelnić pobór VAT od zagranicznych przesyłek.  To miał być koniec tanich przesyłek z Chin. Pakiet niesie bowiem w całej Unii daleko idące - i raczej nieprzyjemne - skutki dla osób kupujących w

Nowe ceny ciepła od 1 marca. Ale to nie koniec "czynszów z Dubaju"

, zaszyte są rachunki za ciepło. Sierpniowa obietnica minister klimatu Anny Moskwy, że cena ciepła nie wzrośnie o więcej niż 40 proc., okazała się być na wyrost. Dopiero teraz, od 1 marca wchodzi w życie ustawa, która ograniczy rekordowy wzrost cen. Niestety, z powodu jednoczesnego wzrostu VAT, podwyżki i

Dobra wiadomość dla kupujących mieszkania. Sejm przyjął ustawę, dzięki której zaoszczędzą kilka tysięcy

cywilnoprawnych (PCC) dla tych, którzy swoje pierwsze mieszkanie kupują na rynku wtórnym. Czytaj też: Mieszkanie kilka tysięcy taniej. Rząd zmienia reguły opodatkowania transakcji Przypomnijmy, że przed wprowadzeniem ustawy przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym należało zapłacić podatek od

Małżeństwo? To się powinno opłacać. Przynajmniej parom, które czerpią dochody z wynajmu mieszkań

Ustawa nazywa się SLIM VAT3 i jest obecnie procedowana w Sejmie. VAT jest jednak tylko jednym z jej elementów, bo znalazły się w niej również przepisy dotyczące najmu prywatnego. Dzięki nim wiele osób zapłaci mniejsze podatki. O nowych przepisach pisaliśmy na naszych łamach już w marcu. A po

Nowela dot. wykazu podatników VAT została skierowana do sejmowej komisji

postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT od 1 września 2019 r. "Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm skierował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Miliardy na walkę z inflacją i tańsze ciepło z kaloryferów. Sprawdź, jak działa tarcza antyinflacyjna

zaoszczędzić ok. 45 zł miesięcznie. Tańsze nawozy to tańsza żywność? Uchwalone przez Sejm 13 stycznia nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziła zerowy (wcześniej wynosił 8 procent) VAT dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą

Znamy nowe taryfy za prąd. Spore podwyżki, ale ważniejsza jest zmiana w podatkach

za kWh Enea 0,4132 zł/kW jest 1,0567 zł za kWh  E.ON - 0,4396 zł//kW, a od 1 czerwca 0,4572 zł/kW - nie ma nowego cennika, więc obowiązuje stary. Uwzględniając 5 proc. VAT, w tym roku płaciliśmy za prąd ok. 0,43 zł w przypadku firm państwowych i 0,4782 zł w przypadku E.ON. Ale do tego trzeba

MF przesuwa termin stosowania nowej matrycy stawek VAT na 1 lipca 2020 r.

. Przesunięcie terminu oznacza, że do 30 czerwca 2020 r. będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku,do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), a wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące

Prezydent Duda podpisał ustawę, która opodatkowuje zbiórki na chore dzieci. Państwo odmówiło im leczenia

żadnego „podatku od zbiórek". Skąd ten optymizm? Bo PiS niewątpliwą dziurę w ustawie deregulacyjnej chce zlikwidować… inną ustawą, nad którą właśnie trwają parlamentarne prace. Ta ustawa to tzw. pakiet SLIM VAT 3, czyli w przepisach ustawy vatowskiej. – Minister uważa, że jest dużo

Jak ocenić, czy omyłka w ofercie kwalifikuje się do poprawy?

Pytanie: W procedurze podstawowej na świadczenie przez 6 miesięcy usług sprzątania wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejsza oferta zawiera niestety liczne błędy rachunkowe. Złożyło ją konsorcjum , w którym lider jest podatnikiem VAT, jego członek zaś nie. W ofercie w pozycji % VAT zaznaczono &bdquo

Rząd tnie VAT od paliw, gazu oraz ciepła. Będzie też dodatkowa ulga dla ogrzewających domy czy mieszkania

wzrost cen błękitnego paliwa.  Premier Mateusz Morawiecki zasugerował, że obniżki stawek VAT zostaną wprowadzone nawet bez zgody Komisji Europejskiej.  Szerzej gazowe taryfy  We wtorek rząd przyjął projekt ustawy, która ma rozszerzyć stosowanie taryf na gaz dla gospodarstw domowych

Przepisy o kasach fiskalnych będą dopiero w grudniu

braku wskazówek Trybunał Konsytucyjny, uznał, że obecne rozporządzenie wydawane jest na podstawie zbyt ogólnych wytycznych. W tym samym wywiadzie minister Grabowski mówi, że nowe podatki dotyczące odliczania VAT od samochodów osobowych i z tytułu użytkowania samochodu

Rząd wstrzymuje się z decyzją. Nieznane rachunki z gazowni w przyszłym roku

Według hucznych zapowiedzi na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów miała przyjąć projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. związku z sytuacją na rynku gazu. W praktyce chodzi o przepisy, które także w przyszłym roku mają chronić gospodarstwa domowe i odbiorców

Szalony skok taryf na gaz. Ale rachunki z gazowni wzrosną mniej

czwartek Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Zgodnie z tymi przepisami w przyszłym roku cena paliwa gazowego dla gospodarstw domowych oraz objętych ochroną instytucji wyniesie tyle samo co w tym roku - czyli

Nowy podatek i nowe ceny prądu. Sprawdź swój rzeczywisty rachunek

zakomunikowane wprost, a jest precyzyjnie określone w ustawie, czyli to, że jest to stawka netto za „obrót" energię elektryczną. Czyli do pełnej ceny, którą każdy z nas płaci za prąd, trzeba doliczyć jeszcze dwa składniki. Przepis na cenę prądu: musisz zmieszać dwa składniki Pierwszy to VAT - zwykle

Ceny prądu i poprawka "ulotkowa". Rząd wyśle nam 20 mln ulotek o tanim prądzie

VAT wrócił do 23 proc., byłoby to nawet 1,202 zł za kWh. Dziś jest to 0,75 zł za kWh. Gdyby jednak nie ustawa, to podwyżki byłyby jeszcze większe. Koszt ustawy to 19 mld zł. Jak pisaliśmy, Ministerstwo Aktywów Państwowych ostrzegło , że ustawa nie przewiduje rekompensat dla firm, które sprzedają prąd

Tarcza antyinflacyjna nas ogrzeje, ale nie na długo? Mniejszy VAT obniży rachunki za tankowanie i z gazowni

W ostatnich dniach stycznia w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawy, które wprowadzają od wtorku, 1 lutego nowe ulgi podatkowe w ramach tarczy antyinflacyjnej 2.0.  - To najbardziej szczodry i najszerszy program tarczy antyinflacyjnej w Europie - chwalił się premier Mateusz Morawiecki

Niższy VAT dla restauracji? Posłowie złożyli projekt. Ma pomóc w "uniknięciu fali bankructw"

. Projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy tylko produktów i usług wytwarzanych na miejscu w lokalach. Pomija takie towary jak woda w butelce, których opodatkowanie różniłoby się przy takiej zmianie dla restauracji i dla sieci handlowych. Przypomnijmy, że VAT na owoce morza wciąż jest

MF: Obowiązek składania JPK_VAT został przesunięty na 1 października

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Obowiązek składania plików JPK_VAT z deklaracją VAT został przesunięty na 1 października 2020 r. Dotyczy to wszystkich podatników VAT, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF). Zmianę tę wprowadza ustawa o dopłatach do

MF: MPP będzie obowiązkowy dla wybranych transakcji od 1 listopada br.

, obowiązkowym MPP będą objęte również inne transakcje. Ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 15 do ustawy o VAT" - czytamy również. MF przypomina także, że stosuje się obowiązkowy MPP kiedy faktury za transakcje spełniają łącznie następujące warunki

Rząd wystraszył się inflacji. Żywność, węgiel, prąd i gaz z nowymi tarczami?

inflacyjnego (cel to 2,5 proc.), już od drugiego kwartału 2021 r. (4,3 proc. w kwietniu 2021 r.). Gdy ceny w grudniu rosły o 8,6 proc., rząd, obawiając się  spadku notowań, zdecydował się wprowadzić tarczę antyinflacyjną - to znaczy obniżył początkowo VAT na prąd i ciepło. Ale ceny ciągle rosły

MF chce, by Sejm przyjął nowelizację podatku o VAT jeszcze w br.

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) planuje uproszczenie rozliczeń podatku VAT w obszarze fakturowania, ułatwień dla eksporterów, wprowadzenia obliczania wspólnych kursów walut dla VAT i PIT/CIT. Resort chce, by nowelizacja ustawy o VAT w tym zakresie

Nie 30, ale 8 gr mniej na litrze ropy i wyższy dodatek za palenie węglem. Sejm przyjął część tarczy antyinflacyjnej

gr [na litrze]. Niestety, z przyjętej dzisiaj ustawy wynika, że po 20 grudnia olej napędowy może być tańszy o 8 gr na litrze (a po uwzględnieniu VAT – o 10 gr), a od 1 stycznia do 31 maja – o 5 gr na litrze (o 6 gr z VAT). Z kolei benzyna w grudniu może potanieć o 14 gr na litrze (o 17 gr

Cud paliwowy. Orlen pokazał, jak drenował kierowców

analitycznej BM Reflex to przekłada się na zwiększenie podatków o 14 gr netto od litra benzyny i o 10 gr od litra oleju napędowego. To jednak "grosze" przy zmianie podatku VAT. Od niedzieli do ceny paliwa ponownie doliczany jest VAT według normalnej stawki 23 proc., od lutego 2022 r. obniżonej do 8

Projekt budżetu 2020: Dalsze ograniczenie luki podatkowej przyniesie 7,94 mld zł

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Skutki ograniczenia luki podatkowej w związku z wyłudzeniami VAT i zapobiegania unikaniu płacenia tego podatku szacowane są na 7,9 mld. zł, wynika z uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. "

Czy faktura może być definiowana jako umowa w rozumieniu przepisów o rejestrze umów?

Zgodnie z art. 34a ust. 5 ustawy o finansach publicznych w rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł. W świetle powyższego powstaje wątpliwość czy

Paliwowe obietnice Morawieckiego na wyrost. Jest rządowy projekt

We wtorek wieczorem do Sejmu wpłynął przyjęty tego dnia przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. To część tzw. tarczy inflacyjnej, czyli przepisów o czasowym obniżeniu podatków od paliw, energii elektrycznej i gazu, co ma

Rząd chce przyjął w III kw. nowelę odraczającą powrót do 7% i 22% stawki VAT

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Rząd planuje odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 7% i 22%, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zapis, dotyczący tego odroczenia ma znaleźć się w projekcie nowelizacji ustaw wz. z przeciwdziałaniem COVID-19

Jaką stawkę powinniśmy płacić za gaz? Przepisy są splątane i niejednoznaczne. Wyjaśniamy zawiłości rachunków z gazowni

tarczy antyinflacyjnej z początku grudnia rząd Morawieckiego obniżył z 23 do 8 proc. stawkę VAT na gaz dla gospodarstw domowych w pierwszym kwartale 2022 r., czyli mniej więcej do końca okresu największych chłodów. Przejęto też specustawę, formalnie zgłoszoną przez posłów PiS, która pozwala firmom

Przedsiębiorco! Oto wszystko, co musisz wiedzieć o podatku VAT

art. 113 ust. 13 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej potocznie ustawą o VAT. Zalicza się do nich m.in.: ** dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy (m.in. noże i sztućce, monety, niektóre wyroby jubilerskie), towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym

PwC: Nowa matryca stawek VAT to pozytywna zmiana dla firm

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzający nową matrycę stawek, które mają ujednolicić i uprościć skomplikowaną do tej pory metodologię określania właściwych stawek podatku to krok w dobrym kierunku, choć

Przyjęcie noweli VAT-owskiej to koszt dla budżetu w wys. ok. 160 mln zł rocznie

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - Przyjęcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zawierającej uproszczenia w rozliczaniu podatku oraz zmiany w zakresie zwrotu podatku podróżnym spowoduje koszt dla budżetu państwa w wys. ok. 160 mln zł, wynika z oceny skutków

VAT-owska tajemnica PiS wychodzi na jaw. Ten wykres pokazuje wszystko

wykonania ustawy budżetowej za 2019 rok resort finansów podał szacunek tzw. luki VAT. - Proces uszczelniania zatrzymał się. 'Efekt uszczelnienia' to 0,1 mld zł z 4,6 mld zł – skomentował Dudek To oznacza, że w 2019 roku zrealizowano tylko 2,2 proc. planu uszczelniania VAT. Luka VAT liczona w

Lewiatan pozytywnie o przywróceniu 5-proc. stawki VAT na napoje owocowe

ustawy Ordynacja podatkowa jest uproszczenie systemu stawek VAT, który obecnie jest bardzo rozbudowany i skomplikowany. Sejm przyjął dzisiaj obie ustawy, którymi teraz zajmie się Senat. (ISBnews)