vantage development

Spółka zależna TAG Immobilien posiada 100% akcji Vantage Development

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs rozliczył transakcje nabycia akcji w wezwaniu na Vantage Development i posiada obecnie 100% kapitału spółki, podało Santander Biuro Maklerskie jako podmiot pośredniczący

Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali o wycofaniu spółki z GPW

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu spółki z Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), wynika z uchwał walnego. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Vantage Development rozpoczął przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Vantage Development podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności grupy kapitałowej, podała spółka. Rozpatrując oraz uwzględniając

GPW: Wycofanie akcji Vantage Development z obrotu nastąpi z dniem 9 kwietnia

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji Vantage Development z obrotu na rynku głównym GPW będzie 9 kwietnia 2020 r., podała spółka. "W związku z decyzją Komisji Nadzoru

Vantage Development prognozuje 40-45 mln zł zysku netto w 2020 r.

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Vantage Development prognozuje osiągnięcie 40-45 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszowi dominującemu w 2020 r., podała spółka. "Prognoza wyników za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Vantage Development ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW 9 kwietnia

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Vantage Development otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym wszystkich swoich akcji z dniem 9 kwietnia 2020 r., podała spółka. "Decyzja KNF obejmuje 48 561

Vantage Development sprzedał 336 lokali, przekazał 601 w IV kwartale 2019 r.

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Vantage Development sprzedał 336 lokali w IV kwartale 2019 r. wobec 202 lokali rok wcześniej, podała spółka. W tym czasie Vantage przekazał 601 lokali. "Narastająco w całym roku 2019 Grupa Vantage Development

TAG złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Vantage Development

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Vantage Development, podał Urząd. Wniosek wpłynął 15 listopada

Vantage Development zmieni sposób realizacji części inwestycji grupy

Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Vantage Development podjął decyzję o zmianie sposobu realizacji przyszłych wybranych inwestycji Grupy Vantage Development i część z nich będzie realizował siłami własnymi, podała spółka. "Biorąc pod uwagę wzrost

Vantage Development złożył do KNF wniosek o wycofanie z obrotu na GPW

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Vantage Development złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich swoich akcji z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka

Vantage Development miał wstępnie 48,68 mln zł zysku netto z dz. kont. w 2019 r.

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Vantage Development miał 361,85 mln zł przychodów ze sprzedaży i 48,68 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "1. przychody ze sprzedaży z

TAG ogłosił wezwanie na 100% akcji Vantage Development po 11,5 zł za akcję

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH - spółka zależna TAG Immobilien AG - wezwał do sprzedaży 48 561 706 akcji Vantage Development, stanowiących 100% kapitału spółki, po 11,5 zł za akcję, podał wzywający

Obligacje serii R Vantage Development zadebiutują na Catalyst w środę

Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć środę, 31 stycznia 2017 r., jako dzień pierwszego notowania obligacji serii R spółki Vantage Development, poinformowała spółka. Do obrotu zostanie wprowadzonych

Vantage Development sprzedał 202 lokale, wydał 135 w III kw. 2019 r.

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Vantage Development sprzedał 202 lokale w III kw. br. w porównaniu do 158 lokali rok wcześniej, podała spółka. Narastająco w okresie trzech kwartałów 2019 r. grupa osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 605 lokali, w porównaniu do 622 lokali

Zarząd Vantage Development z prezesem E. Lauferem powołany na nową kadencję

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Vantage Development powoła dotychczasowy zarząd z Edwardem Lauferem jako prezesem na kolejną kadencję, podała spółka. "Rada nadzorcza emitenta podjęła uchwały nr 17/2019 oraz 18/2019, zgodnie z

Vantage Development przydzielił obligacje o wartości nominalnej 10 mln zł

Warszawa, 02.01.2018 (ISBnews) - Vantage Development dokonał przydziału 10 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, poinformowała spółka. "Obligacje były oferowane

Vantage Development sprzedał 251 lokali, przekazał 113 w II kw. 2019 r.

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Vantage Development osiągnął w II kwartale 2019 r. sprzedaż na poziomie 251 lokali, w porównaniu do 199 lokali w II kwartale 2018 r. (wzrost o 26% r/r), podała spółka. Jednocześnie deweloper informuje, że w II kwartale br. zostało wydanych 113

Vantage Development i Rank Progress zrealizują wspólną inwestycję we Wrocławiu

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Vantage Development zawarł z Rank Progress porozumienie dotyczące utworzenia spółki w formule joint-venture w celu realizacji inwestycji deweloperskiej we Wrocławiu na nieruchomościach o łącznej powierzchni 14 ha, podał Vantage Development

Vantage Development ma umowę nabycia 50% nieruchom. we Wrocławiu za 28,1 mln zł

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - VD Mieszkania XVIII, spółka zależna Vantage Development, zawarła z osobą fizyczną umowę nabycia udziału 50% we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 4 3630 ha, zlokalizowanej we Wrocławiu w dzielnicy Krzyki za cenę

Vantage Development wprowadził do sprzedaży 121 lokali w I etapie os.Buforowa 89

Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Vantage Development wprowadził do oferty 121 lokali w nowej inwestycji Buforowa 89 we Wrocławiu, podała spółka. Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach, a pierwsze lokale zostaną oddane do końca września 2020 roku

NWZ Vantage Development zdecydowało o umorzeniu 2,19 mln akcji własnych

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali na walnym zgromadzeniu o umorzeniu 2 193 722 akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego, wynika z przyjętych uchwał. "Zgromadzenie umarza 2 193 722 akcji

Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali przeznaczyć zysk netto spółki w wysokości 4,77 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Vantage Development S.A

Vantage Development miał wstępnie ok. 78,36 mln zł zysku netto w 2018 r.

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Vantage Development miał ok. 489,52 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 67% r/r) i ok. 78,36 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (wzrost o 243% r/r), podała spółka, prezentując wstępne

Fedha nabyła w wezwaniu 15,1 mln akcji Vantage Development

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - W ramach wezwania spółki Fedha na akcje Vantage Development zawarto transakcje kupna 15,1 mln akcji, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. "Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że w dniu 30

Grupa Vantage Development sprzedała 824 lokale w 2018 r., 202 w IV kw.

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Grupa Vantage Development osiągnęła w IV kwartale 2018 r. sprzedaż na poziomie 202 lokali w porównaniu do 305 lokali w IV kwartale 2017 roku, podała spółka. Narastająco w całym roku 2018 Grupa Vantage Development osiągnęła łączną sprzedaż na

Grupa Vantage Development sprzedała 199 lokali w II kw. 2018 r.

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Grupa Vantage Development osiągnęła w II kwartale 2018 roku sprzedaż na poziomie 199 lokali, w porównaniu do 219 lokali w II kwartale 2017 roku, podała spółka. Tym samym liczba sprzedanych lokali w stosunku do II kwartału 2017 roku zmalała o 9

Vantage Development miał 3,91 mln zł zysku netto, 6,18 mln zł EBIT w I kw. 2018

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Vantage Development odnotował 3,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

DM Vestor podniósł wycenę Vantage Development do 4,3 zł

Warszawa, 14.09.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podnieśli cenę docelową akcji Vantage Development do 4,3 zł z 4,09 zł, wynika z raportu datowanego na 14 września. Raport został sporządzony przy cenie 2,7 zł za akcję. W środę około

Vantage Development może zwiększyć wartość emisji obligacji do 70 mln zł 

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Zarząd Vantage Development zdecydował o możliwości zwiększenia wartości emisji obligacji do 70 mln zł, tj. o 10 mln zł, podała spółka Na początku listopada zarząd Vantage podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w

Vantage Development wykupi przedterminowo obligacje serii H, przydzielił serię O

Warszawa, 29.11.2016 (ISBnews) - Vantage Development z dniem 30 grudnia 2016 roku wykupi przedterminowo wszystkie nieumorzone ani nie pozostające własnością spółki obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej 24,53 mln zł, podała spółka. Jednocześnie Vantage dokonał

Vantage Development ma pozwolenie na budowę dla Veny Mokotów

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Vantage Development uzyskał pozwoleniem na budowę dla inwestycji Vena Mokotów, poinformowała spółka. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, budowa rozpocznie się tuż po Nowym Roku, natomiast jej zakończenie zaplanowane zostało na II kw. roku 2018

Vantage Development sprzedał 265 lokali, przekazał 59 w I kw. 2018 r.

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Grupa Vantage Development sprzedała w I kw. 2018 r. 265 lokali w porównaniu do 253 lokali w I kw. 2017 r., poinformowała spółka. W I kw. 2018 r. zostało przekazanych 59 lokali, podano także. "Grupa Vantage

Erbud ma nakaz rozpoczęcia robót za 48 mln zł netto dla Vantage Development

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Erbud otrzymał od Promenady X VD (spółki zależnej Vantage Development) nakaz rozpoczęcia robót, dotyczący realizacji inwestycji Promenady Wrocławskie etap X we Wrocławiu, podał Erbud. "Tym samym nie ziścił się

Vantage Development miał wstępnie 22,82 mln zł zysku netto w 2017 r.

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Vantage Development miał 22,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. przy przychodach w wysokości 292,48 mln zł, poinformowała spółka prezentując szacunkowe dane. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 33,07 mln zł, podano także

Vantage Development zlecił Erbudowi prace we Wrocławiu za 29 mln zł netto

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - VD Mieszkania XVII, spółka zależna Vantage Development, zawarła z Erbudem umowę o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości 29 mln zł netto w inwestycji mieszkaniowej Dorzecze Legnickiej we Wrocławiu, podał Vantage

Vantage Development wprowadzi do sprzedaży 669 mieszkań w II półroczu

Warszawa, 09.09.2016 (ISBnews) - Vantage Development zamierza wprowadzić do sprzedaży 669 mieszkań w II połowie br., dzięki czemu ? przy założonym poziomie sprzedaży ? jego oferta powiększy się do ok. 800 lokali na koniec roku wobec 376 rok wcześniej, poinformował ISBnews

Vantage Development przydzielił obbligacje serii R o wartości 70 mln zł

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Vantage Development dokonał przydziału 70 tys. obligacji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł, poinformowała spółka. "Obligacje były oferowane w

Vantage Development zwiększył sprzedaż r/r do 257 lokali w III kw. br. 

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Grupa Vantage Development zrealizowała w III kwartale br. sprzedaż na poziomie 257 lokali, co oznacza wzrost o 50% r/r, podała spółka. Narastająco w okresie trzech kwartałów 2017 r. Grupa Vantage Development sprzedała

Vantage Development rekomenduje wypłatę 0,13 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Zarząd Vantage Development rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 8,1 mln z zysku za rok 2015 na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w gotówce w wysokości 0,13 zł na jedną akcję spółki, podała spółka. Zarząd przyjął także projekt polityki

Vantage Development sprzedał 100% udziałów w spółce VD RETAIL II

Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Vantage Development podpisał umową sprzedaży 100% udziałów w VD RETAIL II sp. z o.o. która zrealizowała inwestycję komercyjną w postaci parku handlowego Galaktyka we Wrocławiu, podał deweloper. "Zarząd Vantage

Vantage Development i Rank Progress planują budowę 2,4 tys. lokali we Wrocławiu

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Vantage Development zawarł z Rank Progress umowę dotyczącą realizacji inwestycji deweloperskiej przy ulicach Wejherowskiej i Białowieskiej we Wrocławiu na nieruchomościach o łącznej powierzchni 14 ha, podały spółki. Strony planują zrealizować na

Vantage Development zwiększył sprzedaż r/r do 219 lokali w II kw. br. 

Warszawa, 04.07.2017 (ISBnews) - Grupa Vantage Development zrealizowała w II kwartale br. sprzedaż na poziomie 219 lokali, co oznacza wzrost o 21,7% r/r, podała spółka. Narastająco w pierwszym półroczu 2017 r. Grupa Vantage Development sprzedała 472

Akcjonariusze Vantage Development 19 VI zdecydują o 0,13 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Vantage Development zdecydują 19 czerwca o przeznaczeniu 8,1 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,13 zł na akcję, podano w projekcie uchwały na ZWZ. "Zwyczajne

Vantage Development miał wstępnie 3,59 mln zł zysku netto w I poł. 2017 r.

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Vantage Development miał 69,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 6,78 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 3,59 mln zł zysku netto, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Zarząd emitenta

Vantage Development rekomenduje wypłatę 0,13 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Vantage Development rekomenduje dywidendę w wysokości 8 117 229,51 złotych, tj. 0,13 złotych na jedną akcję, poinformowała spółka. "Rekomendacja zarządu zostanie zaopiniowana przez radę nadzorczą, a

Vantage Development ma przedwstępną umowę sprzedaży spółki VD RETAIL II

Warszawa, 16.02.2016 (ISBnews) - Vantage Development podpisał przedwstępną umową sprzedaży 100% udziałów w VD RETAIL II sp. z o.o. która zrealizowała inwestycję komercyjną w postaci parku handlowego Galaktyka we Wrocławiu, podał deweloper. "

Akcjonariusze Vantage Development zdecydują 25 V o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 27.04.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze Vantage Development zdecydują o przeznaczeniu zysku netto w wysokości 4,77 mln zł na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 25 maja

Obligacje Vantage Development zadebiutują na Catalyst w środę

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Obligacje serii F Vantage Development zadebiutują na rynku Catalyst w środę, 28 stycznia, poinformowała giełda. "Zarząd giełdy postanawia określić dzień 28 stycznia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w

Vantage Development odstąpił od zakupu działek za 14,7 mln zł w Warszawie

Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Vantage Development - VD Mieszkania XIX - rozwiązała na mocy porozumienia stron przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej przy ulicy Kopalnianej w Warszawie, poinformowała spółka. Umowa miała

Duży inwestor z kolejnym projektem mieszkaniowym w centrum Łodzi. Odnowi zabytek i...

, gdzie działał "Bambus" Wkrótce na skos od nieruchomości zakupionych przez Revisit rozpocznie się kolejna inwestycja mieszkaniowa. Vantage Development kupiło właśnie od magistratu nieruchomości w północno-zachodnim narożniku ul. Kilińskiego i Pomorskiej. Wrocławska spółka zapłaciła za nie 2,65

Vantage Development: Tegoroczne wyniki ukształtuje mocniejsze II półrocze

Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Vantage Development przewiduje, że na tegoroczne wyniki wpłyną przede wszystkim mocne III i IV kwartał, a pierwsza połowa roku, ze względu na mniejszą liczbę przekazań mieszkań, będzie słabsza, poinformowali członkowie zarządu. Deweloper

Vantage Development miał wstępnie 25,32 mln zł zysku netto w 2016 r.

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - Vantage Development miał 133,27 mln zł przychodów ze sprzedaży, 36,85 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 25,32 mln zł zysku netto w 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Prezentowane

Vantage Development sprzedał 202 mieszkania w I półroczu

Warszawa, 27.08.2015 (ISBnews) - Vantage Development sprzedał 202 mieszkania w I poł. br. wobec 97 w analogicznym okresie ub. roku. Utrzymująca się od dłuższego czasu rosnąca sprzedaż mieszkań znajdzie odzwierciedlenie w wynikach drugiego półrocza 2015 r., poinformował członek

Zysk netto Vantage Development wzrósł r/r do 17,07 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Vantage Development odnotował 17,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 14,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk

Zysk netto Vantage Development wzrósł r/r do 4,86 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - Vantage Development odnotował 4,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Zysk netto Vantage Development wzrósł r/r do 25,32 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) - Vantage Development odnotował 25,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

DI Investors wycenia Vantage Development na 3,61 zł za akcję

Warszawa, 11.03.2015 (ISBnews) ? Dom Inwestycyjny Investors wycenia akcję spółki Vantage Development na 3,61 zł, wynika z raportu brokera datowanego na 11 marca. Rekomendacja została wydana przy cenie 2,65 zł. W środę ok. 9:30 kurs wynosił 2,72 zł

Fedha ogłosiła wezwanie na 30,08% akcji Vantage Development po 3,25 zł za szt.

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Fedha ? spółka należąca pośrednio do Grzegorza Dzika - działająca w porozumieniu z Grzegorzem Dzikiem, Józefem Biegajem oraz spółkami Nutit i TradeBridge Czechy, ogłosiła wezwanie na 18,78 mln akcji Vantage Development, stanowiących 30,08

Akcjonariusze Vantage Development zgodzili się na skup do 2,19 mln akcji

Warszawa, 12.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Vantage Development zgodzili się na skup do 2,19 mln akcji spółki po cenie 3,7 zł za sztukę w celu ich umorzenia, wynika z podjętych uchwał. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki

Vantage Development sprzedał 253 lokale i wydał 181 w I kwartale

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Grupa Vantage Development sprzedała 253 lokale w I kwartale br., co oznacza wzrost o 1,2% r/r, podała spółka. Jednocześnie grupa wydała w tym okresie 181 lokali. "Po zebraniu danych od spółek zależnych

Zysk netto Vantage Development wzrósł r/r do 3,59 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - Vantage Development odnotował 3,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Fedha podniosła cenę w wezwaniu na Vantage Development do 3,7 zł/akcję 

Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - Fedha podniosła cenę w wezwaniu na Vantage Development do 3,7 zł wobec pierwotnej ceny 3,25 zł, podała spółka. "Nabywający dokonuje zmiany ceny, po której nabywane będą akcje w wezwaniu z 3,25 zł na 3,70 zł za

Vantage Development sprzedał 172 lokale w III kw., wzrost o 40% r/r

Warszawa, 03.10.2016 (ISBnews) - Vantage Development osiągnął sprzedaż na poziomie 172 lokali w III kwartale 2016 r. (+40% r/r), a narastająco w okresie trzech kwartałów 2016 roku 602 lokali wobec 447 rok wcześniej, podała spółka. "Jednocześnie

Vantage Development ma przedwstępną umowę zakupu działek za 14,7 mln zł

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Vantage Development - VD Mieszkania XIX zawarła z osobą fizyczną przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości, zlokalizowanej przy ulicy Kopalnianej w Warszawie, składającej się z działek o łącznej powierzchni 1,6 ha za

Spółka zależna Vantage Development zleciła Erbudowi roboty za 55,1 mln zł

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Vantage Development - VD Mieszkania XVII realizująca inwestycję 'Dorzecze Legnickiej' przy ul. Małopanewskiej we Wrocławiu zawarła z firmą Erbud dwie umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o łącznej wartości 55,1 mln zł

Vantage Development nie wyklucza emisji obligacji na 20-25 mln zł w br.

Warszawa, 09.09.2016 (ISBnews) - Vantage Development nie wyklucza, że jeszcze w tym roku przeprowadzi emisję obligacji o wartości 20-25 mln zł, poinformował ISBnews członek zarządu Dariusz Pawlukowicz. "Nie wykluczamy emisji jeszcze w tym roku

Erbud zbuduje Dom Saski w Warszawie dla Vantage Development za 12,6 mln zł netto

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - VD Mieszkania XV, spółka zależna Vantage Development, zawarła z Erbudem umowę o roboty budowlane i generalne wykonawstwo inwestycji Dom Saski w Warszawie za 12,6 mln złotych netto, podał Vantage. "Umowa została

DI Investors rozpoczął rekomendowanie Vantage Development od wyceny 3,89 zł

Warszawa, 01.12.2014 (ISBnews) - Analitycy Domu Inwestycyjnego Investors rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Vantage Development od wyceny w wysokości 3,89 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 1 grudnia. Rekomendacja została wydana

Vantage Development ma ofertę na kupno Delty 44 we Wrocławiu za 28 mln zł netto

Warszawa, 07.09.2016 (ISBnews) - VD Invest - spółka zależna Vantage Development - przyjęła list ofertowy dotyczący sprzedaży biurowca Delta 44 we Wrocławiu za 28 mln zł netto. Spółka ocenia, że może dojść do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży i przyznała funduszowi

Vantage Development nabył grunt pod 620 lokali we Wrocławiu za 34,3 mln zł

Warszawa, 25.11.2016 (ISBnews) - VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVII sp. k.? spółka zależna Vantage Development ? zawarła przyrzeczoną umowę nabycia od Nordis Chłodnie Polskie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu za 34,29 mln zł brutto

Zysk netto Vantage Development wzrósł r/r do 14,91 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Vantage Development odnotował 14,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk

Vantage Development sprzedało 613 i wydało 356 lokali w 2015 r.

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Grupa Vantage Development sprzedała w 2015 r. 613 lokali, w tym 163 w IV kw. 2015 r., podała spółka. W ub.r. wydanych zostało 356 lokali, w tym 142 w IV kwartale. "Tym samym liczba

Vantage Development planuje sprzedaż ponad 700 lokali i przekazanie 500 w 2016 r

Warszawa, 04.04.2016 (ISBnews) - Vantage Development planuje sprzedaż ponad 700 lokali i przekazanie ok. 500 w całym 2016 r., poinformował prezes Edward Laufer. "W 2016 r. planujemy wprowadzić do oferty rekordową liczbę ponad 1100 lokali w ramach

Vantage Development chce wydać jeszcze 20-25 mln zł na grunty w br.

Warszawa, 09.09.2016 (ISBnews) - Vantage Development zamierza wydać na grunty w tym roku jeszcze ok. 20-25 mln zł, nie licząc 17 mln zł na pozostałą część płatności w zakupie działki przy ul. Małopanewskiej we Wrocławiu, poinformował ISBnews członek zarządu Dariusz Pawlukowicz

DM Vestor podniósł wycenę Vantage Development do 4,09 zł za akcję

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Analitycy Vestor Domu Maklerskiego podnieśli cenę docelową akcji Vantage Development do 4,09 zł z 3,68 zł, wynika z raportu datowanego na 1 kwietnia. Raport został sporządzony przy cenie za akcję 2,59 zł. W piątek na

Erbud ma umowę na kompleks mieszk. dla Vantage Development za 52,8 mln zł netto

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Erbud zawarł z VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XII - spółką zależną Vantage Development - umowę na budowę kompleksu mieszkalnego we Wrocławiu za 52,79 mln zł netto, podała spółka. Umowa dotyczy

Vantage Development ma do 60 mln zł na zakupy gruntów w Warszawie i Wrocławiu

Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Vantage Development nadal ma do 60 mln zł na zakupy gruntów w Warszawie i Wrocławiu, poinformował ISBnews prezes Edward Laufer. Ofertę w Warszawie do końca roku powiększą jeszcze trzy projekty na łącznie ponad 430 mieszkań

Zysk netto Vantage Development wzrósł r/r do 12 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Vantage Development odnotował 12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 9,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Vantage Development sprzedał 255 i wydał 249 lokali w 2014 r.

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) ? Grupa Vantage Development osiągnęła w 2014 roku sprzedaż mieszkań na poziomie 255 lokali (w tym 107 w IV kw.). Tym samym liczba sprzedanych lokali wzrosła o 37 % r/r. Jednocześnie w tym okresie zostało wydanych 249 lokali (w tym 108 w IV kw

Zysk netto Vantage Development wzrósł r/r do 9,96 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 09.03.2015 (ISBnews) - Vantage Development odnotowało 9,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Zysk netto Vantage Development wyniósł 1,66 mln zł w I kw. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - Vantage Development odnotował 1,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Karmar ma umowę na wykonawstwo inwestycji Vantage Development za 59,5 mln zł

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) - VD sp. z o.o. Mieszkania IX spółka komandytowa - podmiot zależny Vantage Development - zawarła z Karmar umowę o zaprojektowanie oraz roboty budowlane i generalne wykonawstwo inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 9, o

Vantage Development może mieć 700-800 mieszkań w ofercie na koniec tego roku

Warszawa, 30.03.2015 (ISBnews) - Vantage Development może mieć 700-800 mieszkań w ofercie na koniec 2015 r., wobec 380 na koniec ub.r., poinformował agencję ISBnews prezes Edward Laufer. Ocenił, że 2015 r. będzie dla spółki lepszy niż ubiegły. "

Strata netto Vantage Development spadła r/r do 0,66 mln zł w III kw. 2014 r.

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - Vantage Development odnotował 0,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 2,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata

Vantage Dev. wprowadził do sprzedaży 239 lokali w inw. Legnicka 33 we Wrocławiu

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Vantage Development rozpoczął sprzedaż 239 mieszkań w inwestycji Legnicka 33 we Wrocławiu, podała spółka. Odbiory lokali planowane są na koniec IV kwartału 2020 roku. "Inwestycja obejmuje 239 funkcjonalnie

Vantage ma warunkową umowę nabycia działki w Poznaniu pod ok. 220 lokali

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - VD Mieszkania XXII - spółka zależna Vantage Development - zawarła z podmiotem spoza grupy kapitałowej warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,5855 ha, zlokalizowanej w Poznaniu, za łączną

Akcjonariusze Vantage Dev. zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali o przeznaczeniu w całości zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy spółki, wynika z podjętych uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia

Vantage Dev. i Rank Progress wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsięwzięcia

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Vantage Development oraz Rank Progress złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, który będzie docelowo realizował projekt deweloperski w Warszawie, podał Urząd

Vantage wprowadził do oferty 157 mieszkań w Porcie Popowice we Wrocławiu

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Vantage Development rozszerzył ofertę wrocławskiej inwestycji Port Popowice o 157 mieszkań, podała spółka. "Sztandarowa inwestycja wrocławskiego dewelopera właśnie powiększyła się o 157 mieszkań, zlokalizowanych w

Vantage ma umowę na działkę Wrocławiu za 7,05 mln zł pod ok. 150 mieszkań

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Spółka zależna Vantage Development, Mieszkania XX ma umowę kupna działki o powierzchni 0,7758 ha przy ulicy Buforowej we Wrocławiu za 7,05 mln zł, podał Vantage Development. Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji

Akcjonariusze Vantage zdecydowali o 0,23 zł na akcję dywidendy nadzwyczajnej

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy nadzwyczajnej łącznie kwoty 11,17 mln zł, pochodzącej z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego. Na

Vantage kupi nieruchomość we Wrocławiu za 14 mln zł pod ok. 300 lokali

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Spółka zależna Vantage Development, Mieszkania XX ma umowę nabycia nieruchomości przy ulicy Buforowej we Wrocławiu o powierzchni 1,46 ha za łączną cenę 14 mln zł, podała Vantage Development. "Zarząd Vantage

Akcjonariusze Vantage zdecydowali o 0,31 zł na akcję dywidendy nadzwyczajnej

Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy nadzwyczajnej łącznie kwoty 16 216 318,86 zł, pochodzącej z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego

UOKiK wydał zgodę Vantage i Rank Progress na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy

Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na utworzenie przez Vantage Development oraz Rank Progress wspólnego przedsiębiorcy do realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, podał Vantage

Fedha ogłosiła przymusowy wykup 3,38 mln akcji Vantage po 3,7 zł sztuka

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Fedha ogłosiła przymusowy wykup 3,38 mln akcji Vantage Development, stanowiących 5,41% ogólnej liczby głosów, po cenie 3,7 zł za akcję, poinformował Dom Maklerski PKO BP, który jest pośredniczącym. Dzień rozpoczęcia

Grupa Vantage zmniejszyła sprzedaż o 43% r/r do 152 lokali w I kw. 2019 r,

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Grupa Vantage Development osiągnęła w I kwartale 2019 roku sprzedaż na poziomie 152 lokali w porównaniu z 265 lokali rok wcześniej, co oznacza spadek o 43% r/r, podała spółka W I kwartale br. zostało wydanych 17 lokali

Vantage ma umowę na sprzedaż Delta 44 we Wrocławiu za 28,7 mln zł

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - VD Invest - spółka zależna Vantage Development - w wyniku spełnienia się warunków zawieszających zawarła z M7 PoLAF Polish Propco 5 (dawniej IKI Poland, kupujący) przyrzeczoną umowę dotyczącą sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z