ustrój kapitalistyczny

Wojciech Pelowski, Hubert Orzechowski

Balcerowicz o kredytach frankowych: Skąd opinia, że konsument jest słabszą stroną? [WYWIAD]

Balcerowicz o kredytach frankowych: Skąd opinia, że konsument jest słabszą stroną? [WYWIAD]

Któż rozsądny może zakładać, że obciążenia banków nakładane przez sądy skończą się na bankach?! To jest wygodna fikcja upowszechniana przez wielu dziennikarzy. Im większe byłyby obciążenia dla banków, tym większe obciążenia dla ludzi - mówi prof. Leszek Balcerowicz.

EFNI: 66 najbogatszych ludzi na Ziemi posiada taki majątek jak 3,7 mld biednych

- Kapitalizm może być wspaniały i okropny. Wspaniały jest tam, gdzie nierówności społeczne są najmniejsze, a wszystkie podmioty konkurują na wolnym rynku na tych samych warunkach - mówił prof. Thomas Pogge z Uniwersytetu Yale podczas ostatniego dnia Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Śmieciowy kapitalizm: W Polsce opłaca się granie nie fair

Śmieciowe formy zatrudnienia to element większej całości: pewnego wariantu kapitalizmu, który zadomowił się na dobre nad Wisłą. Śmieciowego kapitalizmu.

Kurowski - ekonomista wielki i kontrowersyjny

Najważniejszym dziełem naukowym prof. Kurowskiego była napisana na początku lat 60. XX wieku praca "Historyczny proces wzrostu gospodarczego". Dotyczyła historii rozwoju hutnictwa żelaza, ale można było ją odczytywać jako podważenie wyższości ustroju socjalistycznego

Gdzie jest prawdziwy kapitalizm?

;idealnym ustrojem" (który, jak mówi stary żart, najpierw trzeba było wypróbować na myszach). Drugi problem z kapitalizmem wynika z tego, że można kształtować go na wiele różnych sposobów, nie podważając jego podstawowych zasad. Podstawowe zasady są oczywiste: mówiąc

Balcerowicz: Po co pełzać? Lepiej biec

socjalizm, a drugi średnio sprawny kapitalizm - zawsze przegrywał ten pierwszy. Polska i Hiszpania w 1950 r. miały podobny dochód na głowę. 40 lat później nasz spadł do 42 proc. hiszpańskiego. Zły ustrój niszczy możliwości lepszego życia. Gdyby nie reformy, mielibyśmy Białoruś

Manowce polskiej prywatyzacji, Jarosz, Maria;  Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku,  Beksiak, Janusz

Manowce polskiej prywatyzacji, Jarosz, Maria; Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Beksiak, Janusz

prywatny odgrywa już rolę dominującą i z każdym rokiem większą. Powstały też podstawowe instytucje kapitalistyczne - banki, giełda, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe. Kolejne Sejmy uchwaliły pokaźny pakiet praw regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Można już mówić o pewnym modelu