udział rolnictwa w pkb 2010

Czy Węgry to wzór? Wyniki gorsze niż w Polsce

W długim okresie wyniki Polski są wyraźnie lepsze niż Węgier. Jest niezrozumiałe, dlaczego rząd tworzony przez PiS uważa Węgry za wzór dobrej polityki gospodarczej i zamierza wprowadzić kilka tamtejszych rozwiązań, w tym podatki sektorowe, od których Węgrzy stopniowo odchodzą.

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

W długim okresie wyniki Polski są wyraźnie lepsze niż Węgier. Jest niezrozumiałe, dlaczego rząd Polski tworzony przez PiS uważa Węgry za wzór dobrej polityki gospodarczej i zamierza wprowadzić kilka węgierskich rozwiązań.

Przemysł dawno uciekł do Azji. Czy wróci? Na pewno bardzo by się przydał

Przemysł dawno uciekł do Azji. Czy wróci? Na pewno bardzo by się przydał

, gdzie siła robocza jest tania. Udział przemysłu w tworzeniu PKB w krajach wysoko rozwiniętych się kurczy. W UE wynosi (wliczając w to wytwarzanie energii) 18,7 proc., w USA - 17 proc. Jeszcze szybciej kurczy się udział przemysłu w łącznej puli miejsc pracy. Przemysł w USA gdzieś około roku 1915

Przegląd prasy

Gilowska - wicepremier i minister finansów w rządzie PiS w latach 2006-2007 i członek RPP w latach 2010-2013 Parkiet --Analitycy spodziewają się, że branża deweloperska odnotuje wzrost w całym roku, choć nie tak dynamiczny jak w I kwartale

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

dziećmi oraz wydatki na ochronę zdrowia. To są główne pozycje. Na 27 państw Polska jest na 23. miejscu w Europie zarówno jeśli chodzi o udział wydatków socjalnych w PKB, jak i w przypadku PKB na głowę mieszkańca - czyli proporcje są zachowane. Przez ostatnie pięć lat obsunęliśmy

"Dobra zmiana"? Nie da wzrostu gospodarczego, ma dać zwycięstwo w wyborach

, jak i większość wyborców przez reindustrializację rozumieją raczej wzrost wkładu przemysłu do PKB albo wzrost udziału zatrudnionych w przemyśle w zatrudnieniu ogółem w gospodarce. Takie procesy zwiększałyby zatrudnienie w przemyśle kosztem takich działów jak rolnictwo i sektor usługowy. Dostarczałyby

Jak radzą sobie firmy, czyli czy kryzys się wreszcie skończył

Jak radzą sobie firmy, czyli czy kryzys się wreszcie skończył

Mija siedem lat od wybuchu globalnego kryzysu finansowego, który efektem domina uderzył w światową gospodarkę. Jeszcze w 2008 r. polska gospodarka rosła w tempie 5,1 proc. Rok później wzrost PKB spadł do 1,6 proc. Na tle Europy Polska i tak wyszła z

Poranny komentarz rynkowy XTB - Protokół FOMC i raport USDA kluczowymi wydarzeniami środy

jednak takie proste ? udział inwestycji w chińskim PKB już dziś jest zdecydowanie nie do utrzymania (szczególnie na rynku nieruchomości) i dalsze ich stymulowanie może okazać się kupowaniem wzrostu kosztem późniejszego załamania. Tym jednak rynki martwiłyby się później. Czekamy zatem na deklaracje

Balcerowicz: broją nasi, nie będę milczał

następuje kosztem zadłużania się państwa, zależy od tego, czy się robi inne reformy, które ograniczają wydatki, czy nie. Pamiętajmy o proporcjach! Na II filar poszło w 2010 r. 1,6 proc. PKB, a reszta wydatków to 44,4 proc. PKB. Przyrost deficytu w latach 2007-10 wyniósł aż 6 proc. PBK - czyli eksplozja