uchylenie derogacji

Start zaraz - meta w 2013

Jak wygląda najszybsza z możliwych ścieżka do wprowadzenia euro w Polsce? Popatrzmy spokojnie na kalendarz. Przy czym zaznaczmy, że prezentowany niżej scenariusz oparty jest na kilku fundamentalnych założeniach. I tak:

Tusk o przyjęciu euro: Ja nie jestem samobójcą

Rząd nadal chce wejść do europejskiego mechanizmu kursowego ERM2 zgodnie z harmonogramem, czyli w I połowie 2009 r., wynika z wtorkowej wypowiedzi premiera Donalda Tuska. Szef rządu dodał jednak, że przyjęcie euro nie jest traktowane doktrynalnie i w razie negatywnych analiz i złej sytuacji globalnej rząd jest gotowy przyjąć wspólną walutę później niż w 2012 r.

Kiedy i po ile euro? To poufne informacje

sytuację mieli Słowacy. Byli w procedurze nadmiernego deficytu, weszli do ERM-u, po czym deficyt im już w czasie tej procedury i przebywania w ERM II wzrósł. Nie zrealizowali więc rekomendacji Rady Ecofin i nie zaczęli redukować deficytu. Ale w kolejnym roku Słowacy obniżyli deficyt i szczęśliwie uchylono