ubezpieczenie chorobowe co to jest

Ewa Furtak

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe często bywają mylone. Tymczasem pierwsze zapewnia bezpłatne leczenie, a drugie - pieniądze na czas choroby.

Podlaskie. 120 osób straciło prawo do chorobowego. Po kontroli ZUS

- Białostocki ZUS zakwestionował świadczenia chorobowe na 177 tys. zł - informuje rzeczniczka podlaskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Krupicka. - Taką kwotę w wyniku kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich, a także orzekania o czasowej niezdolności do pracy po dwóch kwartałach tego roku muszą zwrócić ci, którzy podczas choroby nie stosowali się do zaleceń lekarza.

700 tys. przedsiębiorców nie odbierało listów z ZUS. Skutek? Nie dostaną żadnych świadczeń i zasiłków

Kilkaset tysięcy przedsiębiorców nie będzie mogło od nowego roku płacić składek do ZUS, a kilkadziesiąt tysięcy straci prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Takie będą skutki nowej ustawy o ubezpieczeniach.

Rewolucja w zwolnieniach L-4. Oto 6 zmian

Rewolucja w zwolnieniach L-4. Oto 6 zmian

ubezpieczenia chorobowego na skutek nieprawidłowości w rozliczeniach, o których nie miał wiedzy. Tylko w 2019 r. było ponad 150 tys. takich spraw, co świadczy o wadze i skali problemu - mówi biuro rzecznika MŚP. Zmiana 4. Spłacanie długów Zmiany czekają też przedsiębiorców, którzy mają długi (np

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

chorobowe jest obowiązkowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, natomiast w przypadku zleceniobiorców czy osób prowadzących własne firmy – jest dobrowolne. Podleganie ubezpieczeniu chorobowemu to nie tylko możliwość korzystania z zasiłku macierzyńskiego, ale także innych świadczeń, jak zasiłek

Wyjdziesz po zakupy? Stracisz zasiłek chorobowy

Wyjdziesz po zakupy? Stracisz zasiłek chorobowy

. Zmiana ta dotknie osoby, które w danym roku będą często chorować, i nie będzie miało znaczenia, czy jest to ta sama choroba, czy inne. O co dokładnie chodzi? Otóż dziś na zasiłku chorobowym pracownik może być 182 dni (sześć miesięcy), a gdy choruje na gruźlicę – 270 dni. Do tego 182-dniowego limitu

Rewolucyjna nowelizacja przepisów o zwolnieniach i zasiłku chorobowym. Siedem nowych regulacji, które każdy powinien znać

Rewolucyjna nowelizacja przepisów o zwolnieniach i zasiłku chorobowym. Siedem nowych regulacji, które każdy powinien znać

Zmieniły się też zasady wypłaty zasiłków dla przedsiębiorców. Przed zmianą opóźnienie opłacenia składki na ubezpieczenie chorobowe nawet o dzień powodowało, że przedsiębiorca nie miał prawa do zasiłku i musiał odczekać 90-dniowy okres karencji, podczas której regularnie płacił składki. Teraz jest

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne? Jak się o nie starać?

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne? Jak się o nie starać?

dziecko, rodzic czy małżonek i będą wymagali opieki, również z ubezpieczenia chorobowego na czas tej opieki będą wypłacane pieniądze jako zasiłek opiekuńczy. W przypadku osób pracujących na umowę o pracę ubezpieczenie chorobowe jest zawsze obowiązkowe. Natomiast osoby obowiązkowo podlegające

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Z kolei zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni. Jeżeli jednak

"Pójdziesz na zakupy, stracisz zasiłek chorobowy". ZUS ma nowe narzędzie do kontroli L4

"Pójdziesz na zakupy, stracisz zasiłek chorobowy". ZUS ma nowe narzędzie do kontroli L4

Nowe narzędzie ZUS dostał w ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 września 2021 r. Znalazł się tam nowy punkt. Chodzi o art. 84 ust. 2 pkt 3. Zgodnie z nim ZUS będzie mógł domagać się zwrotu zasiłku chorobowego, jeśli

Na chorobowym i rencie. Poradnik przedsiębiorcy

Na chorobowym i rencie. Poradnik przedsiębiorcy

- Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z zasiłku chorobowego, musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, a ono dla przedsiębiorcy jest dobrowolne - mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS w woj. śląskim. Co ważne, składki trzeba opłacać w terminie, czyli do 10. dnia każdego miesiąca. Składka

Rząd dał ZUS-owi nowe, potężne narzędzie do kontroli Polaków

Rząd dał ZUS-owi nowe, potężne narzędzie do kontroli Polaków

zasiłku. A to oznacza, że jeszcze tylko przez 32 dni będziemy mieli prawo do pieniędzy z chorobowego. Limit 182 dni z prawem do zasiłku jest jednak na jedną chorobę. Wystarczy więc, że po tym okresie wystąpimy o zwolnienie na inną chorobę i znów mamy prawo do 182 dni zasiłku. Właśnie to się zmieni. Rodzaj

Rząd szykuje rewolucyjne zmiany w wypłacie zasiłków chorobowych

Rząd szykuje rewolucyjne zmiany w wypłacie zasiłków chorobowych

dni i dopiero po tym okresie może się starać o zasiłek na chorobowym. A co, jeśli choruje 182 dni i lekarz nadal uważa go za chorego i nie chce dopuścić do pracy? Wtedy chory może starać się o świadczenie rehabilitacyjne, które jest wypłacane przez 12 miesięcy. A co, gdy po tych 12 miesiącach na

ZUS rozpoczyna masowe kontrole zwolnień lekarskich. Będą też zmiany w prawie do zasiłków

ZUS rozpoczyna masowe kontrole zwolnień lekarskich. Będą też zmiany w prawie do zasiłków

Tylko w I kw. 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 80 tys. kontroli zwolnień lekarskich. W tym czasie wydał 3,7 tys. decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku chorobowego, co wiązało się z tym, że do Polaków na zwolnieniu nie trafiło ponad 3,5 mln zł. Dla porównania w II kw. 2020

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Obowiązkowa jest też składka na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca w ciągu 7 dni musi zgłosić nowo zatrudnionego pracownika do ZUS. O tym, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i z jakim dniem to nastąpiło – możemy sprawdzić na swoim

Rewolucja w zasiłkach. Jeden z zapisów skraca możliwość przebywania na chorobowym aż o... połowę

Rewolucja w zasiłkach. Jeden z zapisów skraca możliwość przebywania na chorobowym aż o... połowę

ubezpieczonych do pobierania świadczeń chorobowych. Jeżeli pracownik, który długotrwale chorował, w ciągu 60 dni zachoruje ponownie, chociażby na inną chorobę, w rzeczywistości będzie miał skrócony okres prawa do świadczeń – dodaje Siemienkiewicz. Co więc może zrobić Kowalski, któremu po 182 dniach

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

przebywa na zasiłku chorobowym albo opiekuńczym. W tym czasie nie musi płacić składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz na Fundusz Pracy. Taki okres nieskładkowy obniża jednak wysokość przyszłej emerytury. Podobnie jest z przerwami w prowadzeniu działalności. Gdy

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy systemowej). Tytułem ubezpieczenia jest sam fakt pobierania zasiłku macierzyńskiego. Składki są finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem ZUS (art. 16

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

rodzicielskiego). Przy dwójce dzieci jest to już 65 tygodni. – Kobieta prowadząca działalność ma prawo do zasiłku pod warunkiem, że podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Konieczne też jest, by terminowo opłacała dobrowolną składkę chorobową. Opłacanie po terminie może spowodować odmowę wypłaty

Ubezpieczyciele odkrywają karty: oto, jakie żniwo zebrała pandemia

Ubezpieczyciele odkrywają karty: oto, jakie żniwo zebrała pandemia

straty po pandemii Także początek roku 2021 r. pod tym względem również jest rekordowy. W sumie przez pierwsze trzy miesiące 2021 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym ponad 10 mld zł. To najnowsze dane Polskiej Izby Ubezpieczeń, która zrzesza wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe działające w

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

wynagrodzenie, to z tytułu umowy o pracę nakładczą ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega dobrowolnie (na swój wniosek), nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Obowiązkowo podlega też ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek jest firma zlecająca pracę nakładczą. Podstawę wymiaru składek ZUS ustala

Rewolucja w pobieraniu składek i przyznawaniu świadczeń przez ZUS

Rewolucja w pobieraniu składek i przyznawaniu świadczeń przez ZUS

Teraz, by otrzymać zasiłek chorobowy, pracownik musi przedstawić przełożonemu zaświadczenie lekarskie o tymczasowej niezdolności do pracy. Powodem może być choroba lub pobyt w szpitalu. Zaświadczenie wypełnia lekarz, który stwierdził, że nie możemy pracować. A my w ciągu siedmiu dni od otrzymania

W ZUS szykuje się rewolucja. Nie wszystkie zmiany wyjdą ubezpieczonym na dobre

W ZUS szykuje się rewolucja. Nie wszystkie zmiany wyjdą ubezpieczonym na dobre

Rodziny i Polityki Społecznej chce na stałe wprowadzić rozwiązanie z zeszłego roku i ustalać wysokość świadczeń dla „czerwcowych” emerytów w taki sposób jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Zmiany zasad ubezpieczenia chorobowego dla

Minister Czarnek wysyła kontrole ZUS do chorujących nauczycieli

ma wysyłać do ZUS informacje o nauczycielach, którzy idą na chorobowe, urlopy macierzyńskie czy roczne urlopy zdrowotne. Resort ma informować Zakład, jaki jest stopień awansu takiego nauczyciela oraz jaki ma on staż pracy. Zupełnie nie rozumiem, po co Zakładowi takie informacje - mówi zdziwiony

Jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca? Co zrobić, by była jak najwyższa?

W przypadku prowadzących własne firmy, podobnie jak dla innych osób ubezpieczonych, warunkiem nabycia prawa do emerytury jest ukończenie tzw. powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim wyjaśnia, że z

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie, pomagają donosy np. męża na żonę, siostry na brata

;Przykładem może być pan, który otrzymywał zasiłek chorobowy z tytułu umowy o pracę i jednocześnie w czasie zwolnienia lekarskiego wykonywał prace związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Informacje o wykonanych remontach mieszkań zamieszczał w internecie. W podróż z L4 Z kolei inny ubezpieczony w

Zostałem skierowany przez sanepid na kwarantannę. Co mi przysługuje? Czy muszę pracować, czy są jakieś zasiłki i ile? Prawnicy Czytelnikom odc.101

. Pracownik może o nią wnioskować, ale jego prośba nie wiąże pracodawcy. Co ważne, polecenie wykonywania pracy zdalnej może zostać w każdym czasie cofnięte przez pracodawcę. Istotne jest, by pracownik posiadał umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy oraz aby pozwalał na

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

ubezpieczenia społecznego (+3,2 mld zł), - ograniczenia szarej strefy w obszarze zakładów wzajemnych (+0,5 mld zł), - efektów poprawy jakości ochrony zdrowia i ograniczenia absencji chorobowych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy (+2,2 mld zł), podano w

Rekordowa liczba zwolnień chorobowych na Opolszczyźnie

absencja ubezpieczonych w ZUS z tytułu choroby własnej w marcu tego roku to ponad 30,9 tys. dni, a przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego to prawie 12 dni. Co ciekawe, szczytowym dniem w kontekście wystawionych zwolnień „na siebie” był w skali kraju 16 marca. Wtedy lekarze uprawnieni do

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

działalność gospodarczą stanie się płatnikiem składek i sam będzie odprowadzał za siebie składki. Dla osoby prowadzącej własną firmę obowiązkowymi ubezpieczeniamiubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

6 099 zł Koszty pracownika: ** kwota brutto 5 000 zł ** ubezpieczenie emerytalne 488 zł ** ubezpieczenie rentowe 75 zł ** ubezpieczenie chorobowe 122,50 zł ** ubezpieczenie zdrowotne 388,31 zł ** zaliczka na PIT (jeżeli pracownik nie ukończył 26. roku życia jest zwolniony z podatku dochodowego) 326

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

przedsiębiorców, którzy płacą dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Teraz, gdy zachorują, muszą udowodnić, że w ciągu 90 ostatnich dni podlegali ubezpieczeniu. Po zmianach ich okres wyczekiwania na wypłatę zasiłku wydłuży się do 180 dni. Przykład. Pan Andrzej ma zarejestrowaną działalność gospodarczą

ZUS wziął mnie pod lupę

zasiłki chorobowe u innego płatnika składek Agora SA [wydawca "Gazety Wyborczej"]. Po miesiącu prześwietlania mnie Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych uznał, że jednak nie kombinowałam. Skąd to ZUS-owskie zainteresowanie moją skromną osobą? W "Gazecie Wyborczej" mam etat i prawo do płatnego

Emerytura dla przedsiębiorcy. Jak się ją wylicza i co wpływa na jej wysokość?

zasiłku chorobowym albo zasiłku opiekuńczym. W tym czasie nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy. Ten okres nieskładkowy obniża wysokość przyszłej emerytury. Podobnie jest z przerwami w prowadzeniu działalności. Gdy biznesmen

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

wchodzi co najmniej minimalne wynagrodzenie, zasiłek zostanie wypłacony tylko z umowy o pracę, gdyż wtedy osoba prowadząca własną firmę podlega dobrowolnie jedynie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, a ubezpieczeniu chorobowemu nie podlega. Jeśli umowa zawarta jest na kwotę niższą niż minimalne

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

? Składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Co zrobić, żeby być zwolnionym z opłacania składek? Wystarczy złożyć wypełniony

Pandemiczne ucieczki na zwolnienie lekarskie. Teleporady rajem dla symulantów

choroby bądź w przypadku osób po 50. roku życia - 14 dni. Jeśli czas trwania choroby jest dłuższy, płatność przejmuje ZUS i płaci zasiłek chorobowy.   Zarówno ZUS, jak i pracodawca (zatrudniający minimum 20 ubezpieczonych) mają prawo skontrolować, jak pracownik wykorzystuje zwolnienie. Zakład może

Wraca nauka zdalna. Kto dostanie zasiłek opiekuńczy?

funkcjonowania w związku z COVID-19. Zasiłek przysługuje rodzicom ubezpieczonym w ZUS. Jego wysokość wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, jak i np. prowadzące działalność gospodarczą i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Co za tym idzie, pobieranie tego świadczenia nie jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych wymienionym w art. 6 ust. 1 ustawy o s.u.s. Oznacza to, że w przypadku prowadzenia pozarolniczej

Zmieniły się przepisy o rentach. Oto szczegóły zmian

;ubezpieczony w ciągu 60 dni zachoruje na inną chorobę, okres tej niezdolności zostanie zaliczony do poprzedniego okresu zasiłkowego − do owego limitu 182 dni. Ta zmiana może więc ograniczyć prawo ubezpieczonych do pobierania świadczeń chorobowych. Co więc może zrobić Kowalski, któremu po 182 dniach

Duże zmiany w przyznawaniu renty. Przedłużanie rent bez badań

wieku od 25 do 30 lat, 5 lat, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Kolejna zmiana. Szybciej z chorobowego na rentę Rząd przygotował też projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Są tu duże zmiany dotyczące osób, które będą się starać o rentę. O co chodzi? Otóż

ZUS wraca do masowych kontroli zwolnień lekarskich. Będzie też ograniczenie zasiłków

.  Nowe prawo to projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsza zmiana wiąże się ze skróceniem prawa do zasiłku. Dotknie to osoby, które w danym roku będą często chorować. O co dokładnie chodzi? Otóż dziś na zasiłku chorobowym pracownik może

ZUS powalony przez koronawirusa. Lekarz czekał osiem miesięcy na pieniądze

; – To co robi Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest działaniem antyspołecznym. Teraz już rozumiem dlaczego niektórzy ludzie nie zgłaszają się na testy, nie podają nazwisk osób, z którymi się kontaktowali. Wszystko w obawie, że zostaną pozostawieni przez instytucje państwa sami sobie, bez

Kwarantanna. Na jakie świadczenia można liczyć dla siebie i dziecka?

kwarantannie zasiłek chorobowy – przypomina dr Barbara Godlewska-Bujok. Należy pamiętać, że świadczenie mogą otrzymać wyłącznie osoby, które odprowadzają składkę na ubezpieczenie chorobowe! Dla części zleceniobiorców na przykład składka jest dobrowolna lub nie da się jej w ogóle odprowadzać. Dziecko na

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

już nie jest. Pieniądze ze składki chorobowej ZUS księguje od razu na zaległe składki emerytalne albo na fundusz pracy. W ten sposób przedsiębiorca wypada z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym ma manko. ZUS wysłał listy do 117 tys. przedsiębiorców, którzy płacą ubezpieczenie chorobowe i

Stwierdzono u ciebie chorobę zawodową? Sprawdź, co ci się należy

jednorazowe odszkodowanie. Zasiłek chorobowy możemy otrzymać, gdy będziemy niezdolni do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Przysługuje z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Jest wypłacany w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Pobyt na zwolnieniu nie wiąże

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

chorobowego – za okres pierwszych 90 dni jego pobierania, 75 proc. podstawy – za pozostały okres, 100 proc. podstawy – jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży albo spowodowana jest wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Uwaga! Na świadczeniu nie wolno dorabiać. Co miesiąc na

Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł

rentowe, począwszy od 2020 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasadę tę proponuje się również wprowadzić przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników

Dla kogo emerytura minimalna. Jakie warunki trzeba spełnić?

Od 1 października 2017 r. nastąpiło obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Zmiana dotyczy ubezpieczonych w ZUS, rolników z KRUS, ale również sędziów i prokuratorów. Krótsza praca oznacza niższą emeryturę. Liczą się wyłącznie składki. A to oznacza, że wiele osób może

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

obowiązkiem takich ubezpieczeń społecznych, jak emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Co jednak z osobami, które nie pracują na etacie czy umowie-zleceniu, a chcą

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Wstrzymuje wypłaty zasiłków

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, interweniował w sprawie wstrzymywania zasiłków jeszcze pod koniec 2019 r. W piśmie do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej zwracał uwagę na wstrzymywanie wypłat z ubezpieczenia chorobowego – zarówno tym, którzy podlegają mu obowiązkowo, jak i tym, którzy

Dla kogo będą wcześniejsze emerytury stażowe? Najważniejsze pytania i odpowiedzi.

.: - czas pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, - czas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, - czas nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie studiów, - czas pobierania zasiłku lub świadczenia

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, jest wprowadzona przez Avivę możliwość zawieszenia na trzy miesiące obowiązku opłacania składki w indywidualnych ubezpieczeniach na życie. – Przez ten czas utrzymujemy ochronę ubezpieczeniową, co jest szczególnie ważne w trudnych czasach. Proponuję

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

, wynika z wyliczeń Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). FPP postuluje też, by - dzięki zwiększonym przychodom - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) przejął finansowanie świadczeń chorobowych pracowników od 1. dnia niezdolności do

Składki na ZUS w górę. Wzrost pensji minimalnej to wzrost o 300 zł składek dla nowych przedsiębiorców. A co z pozostałymi firmami?

brutto. W 2020 r. z  pensją minimalną 2600 zł podstawa będzie więc wynosić 780 zł. Przełoży się to na podwyżki składek: - z 131,76 zł do 152,25 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc.), - z 54 zł do 62,4 zł na ubezpieczenie rentowe (8 proc.), - z 16,54 zł do 19,11 zł na ubezpieczenie chorobowe

PIU: Polacy wydali na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 586 mln zł w I-III kw.

wyraźnie, że pracodawcy chcą zapewnić swoim pracownikom szerszy dostęp do świadczeń medycznych, stąd też rośnie popularność szerszych pakietów. Podyktowane jest to z jednej strony kwestiami medycznymi, z drugiej strony walką o pracownika" - powiedziała doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Dorota

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

macierzyńskiego, wystarczyło przez trzy miesiące regularnie opłacać dobrowolną składkę chorobową (ok. 65 zł miesięcznie). Nie miało znaczenia, czy zalegaliśmy z innymi opłatami. Od stycznia tak już nie jest. Bieżące wpłaty, w tym składki chorobowe, ZUS w pierwszej kolejności księguje na składki zaległe. W ten

Rząd przyjął projekt zakładający zniesienie górnego limitu składek na ZUS

będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych, podano także

Ważne zmiany w kontroli zwolnień lekarskich

przeszczepu. Remont domu na zwolnieniu Zasiłki chorobowe pracowników na zwolnieniach lekarskich kosztują ok. 20 mld zł rocznie, z czego pracodawcy płacą blisko 7 mld zł. Pozostałą kwotę wypłaca ZUS. Chcąc te koszty ograniczyć, ZUS co roku przeprowadza ok. 500 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich. I

W ciąży na zwolnieniu? W czasie kontroli z ZUS nie dostaniesz pieniędzy. "Sama na siebie doniosłam"

przeziębiona. A teraz dlatego, że moja ciąża jest zagrożona. Czuję się źle, puchnę. Po prostu ledwo chodzę – mówi. Jej pracodawczyni odprowadzała regularnie składki do ZUS. 4 lipca pracownica dostała L4 i do porodu nie wróci do pracy. Zgodnie z przepisami pierwsze 33 dni „chorobowe" płaci

Sąd wydał wyrok w sprawie kuriozalnej decyzji ZUS

ZUS ZUS wystąpił o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Po zapoznaniu się z nim zapadnie decyzja o kolejnych krokach.    Należy jednak podkreślić, że w świetle przepisów ustawy zasiłkowej nie ma podstaw do odmowy prawa do zasiłku chorobowego, jeżeli ubezpieczony nie wykonywał

Pochówki w czasach pandemii. Komu się należy zasiłek pogrzebowy

zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym, np. odcinek renty lub emerytury. Uwaga! Osoba składająca wniosek o zasiłek pogrzebowy musi mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. W przypadku ubezpieczenia społecznego rolników obowiązują te same zasady co w ZUS. Wniosek o zasiłek pogrzebowy SR-26 należy złożyć

AXA Ubezpieczenia ma zgodę UOKiK na przejęcie Liberty Ubezpieczenia

doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Pod uwagę wzięto pozycje uczestników koncentracji zarówno na szeroko pojętym rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych, jak i w węższym ujęciu, biorąc pod uwagę konkretne grupy ubezpieczeń (m.in. chorobowych, wypadkowych czy komunikacyjnych: AC i OC)"

Ten sam wniosek, sprzeczne odpowiedzi urzędników. Tak ZUS traktuje przedsiębiorców

indywidualny. Należałoby ją rozpatrywać oddzielnie – odpowiedział Paweł Żebrowski z biura prasowego centrali ZUS.    Marlena Nowicka z Centrum Komunikacji Medialnej ZUS w woj. wielkopolskim:  - Przywrócenie terminu opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe nie jest

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw.

największy spadek składki przypisanej brutto miał miejsce w grupie 3 (ubezpieczenia na życie związane z UFK, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe ) - spadek o 2,29 mld zł, tj. o 27,23%, z poziomu 8,43

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

podatkowy, członek zarządu PJH Doradztwo Gospodarcze, wyliczył nam, ile przy taki założeniu przedsiębiorcy muszą płacić w 2018 r. na ZUS. Wysokość składek jest następująca: 520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne, 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe, 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe

Zmiany w ZUS. Od stycznia przedsiębiorcy mogą zostać bez zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy ojcowskiego

Wszystko za sprawą nowych przepisów, które obejmą 1,5 mln polskich przedsiębiorców.  Dziś osoby prowadzące biznes co miesiąc muszą dokonywać kilku przelewów na różne konta do ZUS – osobno na ubezpieczenie emerytalne, osobno zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

podjęcie zdecydowanych i zakrojonych na szeroką skalę działań w sferze polityki fiskalnej. Pierwszym krokiem proponowanym przez Federację Przedsiębiorców Polskich jest przejęcie przez ZUS wypłaty zasiłku chorobowego od 1. dnia choroby lub kwarantanny w wysokości 100% wynagrodzenia osoby ubezpieczonej

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

potrzebujemy dodatkowych zezwoleń do prowadzenia firmy. Ulga na start w ZUS Osoba zakładająca własną działalność gospodarczą staje się płatnikiem składek do ZUS i sama musi odprowadzać za siebie składki. Obowiązkowe są ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Natomiast chorobowe jest

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce przyznać ZUS-owi "policyjne" uprawnienia

społecznej chce teraz przyznać ZUS nowe możliwości weryfikacji prawdomówności obywateli. Chodzi o projektowaną zmianę ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Uważaj, żeby cię nie zobaczyli w ogródku Obowiązujący art. 61a ustawy mówi, że ZUS ma prawo do

Ok. 300 tys. przedsiębiorców nie dostanie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego z ZUS. Przez długi i zmianę systemu księgowania składek

. Jak to możliwe? Do końca 2017 r. wystarczyło przez trzy miesiące regularnie opłacać dobrowolną składkę chorobową (ok. 62 zł miesięcznie), aby mieć prawo do chorobowego czy macierzyńskiego. Nie miało znaczenia, czy zalegaliśmy z innymi opłatami w ZUS. Od stycznia 2018 r. tak nie jest. Pieniądze ze

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

stawiać na zabiegi przewidziane przez lekarza. Czytaj też: Jarosław Kaczyński dzięki pomocy urzędników ZUS dostał wyższą emeryturę. O innych Polakach rząd zapomniał Trzeba być ubezpieczonym Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: pracownikom, osobom wykonującym pracę

W górę składki dla pracowników i firm. Ostre kontrole przedsiębiorców. Zasiłki chorobowe tylko dla wybranych. PiS ma już gotowe projekty

;ściągnąć od obywateli dodatkowe pieniądze. Przyznał to otwarcie kilka dni temu Mateusz Morawiecki. - Będą dodatkowe oszczędności i dochody - wyznał szczerze premier. Trudniej o zasiłek chorobowy Wśród projektów związanych z oszczędnościami najważniejszy dotyczy L-4 . ZUS co roku wypłaca Polakom

Udział PZU w rynku ubezp. życiowych wzrósł do 33,7%, mająt. - do 33,3% w III kw.

wypadkowe i chorobowe (grupa 5), stanowiące 23,05% składki" - podała KNF. Na koniec III kwartałów 2016 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 17,81 mld zł i była niższa o 14,48% r/r. "W trzech kwartałach 2016 roku w

L4. Jak wyglądają obecnie kontrole zwolnień lekarskich

badania związane z oddaniem organów, tkanek czy komórek do przeszczepu. 4. Utrata prawa do zasiłku Zasiłki chorobowe pracowników na zwolnieniach lekarskich kosztuje ok. 20 mld zł rocznie, z czego pracodawcy płacą blisko 7 mld zł. Pozostałą kwotę wypłaca ZUS. Chcąc te koszty ograniczyć, ZUS co roku

Polacy na zasiłki chorobowe czekają nawet cztery miesiące. A ZUS dzięki rządowi nie musi płacić odsetek

) zachorowała w kwietniu. Od 10 lat jest właścicielem jednego ze sklepów w Warszawie. Kilka miesięcy temu przy przenoszeniu towaru coś strzeliło jej w kręgosłupie. Od tego momentu przeszła serię badań. Lekarz od razu wystawił zwolnienie i kazał brać leki. Problem w tym, że kobieta nie ma za co ich wykupić. - Bo

W górę płaca minimalna. Ale odprawy przy zwolnieniu z pracy w dół. Zobacz, o ile

niższymi odprawami. Chorobowe a pensja minimalna Wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa też na wysokość zasiłku chorobowego. Podstawa wymiaru tego świadczenia nie może być bowiem niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (czyli 13,71 proc

Koronawirus. Rząd znowu zmienia zdanie. Nie będzie jednak zasiłku za opiekę nad starszymi dziećmi

80 proc. wynagrodzenia. Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo, jak i na przykład prowadzące działalność gospodarczą i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe. Zasiłek przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który

"Odwiedziłem wczoraj ZUS". Mimo e-zwolnień dla przedsiębiorców zasiłek chorobowy to nadal morderczy bieg z przeszkodami

- Pani w okienku ZUS-u z uśmiechem sprowadziła mnie na ziemię: Elektroniczne wysyłanie L4 jest tylko po to, aby mogli mnie skontrolować. Wszystko inne pozostało po staremu – relacjonuje przedsiębiorca, pośrednik nieruchomości, który walczył z ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego. Swoją batalię

Niższy ZUS dla wybranych. Czas na decyzję do 8 stycznia

, zakończyłeś lub zawieszałeś działalność, przez co prowadziłeś ją tylko przez część roku, to limit, którego nie mógł przekroczyć przychód z działalności, jest odpowiednio niższy. Ustalisz go przez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i

UOKiK zgodził się na przejęcie Liberty Ubezpieczenia przez AXA

, biorąc pod uwagę konkretne grupy ubezpieczeń (m.in. chorobowych, wypadkowych czy komunikacyjnych: AC i OC)". Transakcja zakupu ubezpieczyciela opiewa na 92,3 mln zł. Liberty działa na polskim rynku od 8 lat, a w 2014 roku sprzedała polisy za 315 mln zł. Po zakupie Liberty

Ani do pracy, ani na zwolnienie. Co mają zrobić idący na obowiązkową kwarantannę po powrocie z zagranicy?

Od niedzieli, 15 marca obowiązuje zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców, a wszyscy polscy obywatele wjeżdżający do Polski są poddawani obligatoryjnej kwarantannie. Ale jak się okazuje, zaordynowanie przymusowego odosobnienia nie oznacza, że z automatu przyznany jest im zasiłek chorobowy, taki jak

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,67% r/r do 3,81 mld zł w I poł. 2018

). "W I półroczu 2018 r. wynik finansowy netto sektora ubezpieczeń wyniósł 3,81 mld zł i wzrósł o 0,67%, tj. o 0,03 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przy czym wzrost odnotowano w dziale I, natomiast wynik działu II uległ niewielkiemu spadkowi, co stanowi odwrócenie

Co się zmieni w 2020 roku. Wyższa płaca minimalna, mały ZUS i trudniej o L4

gospodarczą – nawet pół roku. Takie propozycje zmian zamierza wprowadzić w 2020 roku rząd PIS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku wypłaca Polakom przebywającym na zwolnieniach lekarskich około 10 mld zł w zasiłkach chorobowych. Aby te koszty ograniczyć, ZUS tylko w 2018 r. przeprowadził prawie 500

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł),  76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł),  52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Składka zdrowotna Ostatnią niewiadomą pozostaje składka zdrowotna. Jest ona ustalana na

ZUS boryka się z zaległościami w naliczaniu zasiłków. Ukrywa ten fakt, nie odpowiada na skargi i ponaglenia ubezpieczonych

Wygląda na to, że w tym roku lepiej nie jest. Ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyznaje się do kłopotów związanych z obsługą ubezpieczonych w pandemicznych czasach. Jedynie od czasu do czasu jakiś urzędnik ZUS dociskany przez osobę, która nie otrzymała świadczenia,  przyzna, chcąc

Czy muszę pracować zdalnie w domu, czy mogę pojechać na działkę? Prawnicy Czytelnikom odc. 41

przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, między innymi zasiłek chorobowy czy jednorazowe odszkodowanie. radca prawny Jan Jarzyński – partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Jarzyński i Wspólnicy - Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy istnieje od 1989 roku i jest jedną z

Dopaść ciężarną. ZUS traktuje kobiety spodziewające się dziecka jak oszustki

, czy widzieli pracownicę kiedykolwiek. Co najgorsze w trakcie kontroli, zawieszana jest od razu wypłata zasiłku chorobowego i świadczeń związanych z macierzyństwem. Poza tym ZUS nagminnie przedłuża kontrolę, żądając coraz to nowych dowodów. Czas płynie, a ciężarna pozostaje bez środków do życia. To

ZUS zastrasza związkowców. Ci chcą poprawy warunków pracy i mówią: możliwe wstrzymanie wypłaty emerytur

" ma zrobić, aby uniknąć sądu? Otóż ma napisać pismo do premiera Morawieckiego, że przeprasza za swoje wcześniejsze nieprawdziwe i zmanipulowane informacje "naruszające dobre imię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych". Co na to "Solidarność"? Związkowcy przepraszać nie zamierzają

Alkoholik na rencie. Najpierw pił do upadłego, potem pił, żeby żyć. Milion dni na L4 - za chorych płaci państwo

Hanny od lat jest niezdolny do pracy – pobiera rentę. – To, że taka renta jest, to i dobrze, i źle. Źle, bo ma za co pić, ale gdyby jej nie było, okradałby mnie i dzieci – mówi. Sam alkoholizm to za mało W 2018 roku rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej spożyciem alkoholu

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Kiedy można ją dostać?

, byli zatrudnieni w szkole na co najmniej pół etatu. Nauczyciele mogli też skorzystać z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Dotyczyło to osób, które do końca 2008 r. ukończyły 55/60 lat (kobiety/mężczyźni) i udowodniły 20 lat stażu pracy, w tym 15 w oświacie

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

składki na ubezpieczenie rentowe (z 16,54 zł do 18 zł składki na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) (z 11,27 do 12,27 zł na ubezpieczenie wypadkowe Przedsiębiorcy nie płacą składek na Fundusz Pracy przez pierwsze dwa lata. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama dla wszystkich prowadzących

Wyjazd na własną rękę poza Europę. Co też mnie podkusiło?

zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia stan chorobowy o długotrwałym przebiegu trwający miesiącami lub latami, który jest stale bądź okresowo leczony. To, co dla jednego ubezpieczyciela jest chorobą przewlekłą, dla innego już nie jest. Skutki tych różnic w definicjach to skrajnie różne ceny polisy

Senat przyjął projekt dot. dodatk. świadczeń dla służby zdrowia wz. z COViD-19

finansowanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe dla personelu medycznego, mającego bezpośredni kontakt z zarażonymi z budżetu państwa. W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu zaznaczono, że "precyzyjne wskazanie kosztów wprowadzenia

Setki tysięcy Polaków, którzy mieli w czasie pandemii obniżone pensje i dostawali zasiłki, dostaną wyrównanie

przepisów, która zakłada wyrównanie zasiłków. Jest ono wypłacane na podstawie ustawy z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (DzU poz. 174). Co dokładnie zakłada ustawa? - Niższe zasiłki, obliczone na podstawie wynagrodzenia

Puk, puk, kontrola chorobowa. Pracodawcy wynajmują firmy do kontroli pracowników na L4

przykładów nielojalności i wykorzystywania L4 przez pracowników jest mnóstwo. Lewe zwolnienia chorobowe? 15 proc. Zwolnienie na chory kręgosłup. Tymczasem okazuje się, że pracownik gra w hokeja i strzela trzy bramki. L4 na zapalenie płuc. A pracownik dopinguje drużynę na meczach piłki nożnej. L4 na

Wypadek przy pracy. Co robić, gdy już do niego dojdzie

, czyli wyjaśnienia poszkodowanego, opinie lekarskie oraz innych specjalistów, zeznania świadków, nagrania lub zdjęcia z miejsca wypadku. Co się należy pracownikowi Pracownik, który doznał wypadku przy pracy, otrzymuje zasiłek chorobowy. Przysługuje on z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia

Paraliż w ZUS. Pracownicy na L4. A zdalnie nie można pracować, bo nie ma... laptopów

– mówi dr Łukasz Wacławik z Wydziału Zarządzania krakowskiej AGH, specjalista od ubezpieczeń społecznych. – To dramat dla wielu rodzin. Bo tak naprawdę oznacza, że państwo polskie jest bezkarne. Co na to ZUS? Dane o chorych tajne Zapytaliśmy ZUS, ile pracowników jest zakażonych koronawirusem

Nowe "śmieciówki". Mimo lockdownu chętniej zakładamy firmy

emerytury. To koniec. Ubezpieczenie chorobowe, dzięki któremu możemy wybrać się do lekarza, jest już opłacane dobrowolnie. Płatnego urlopu, okresu wypowiedzenia, podania jakiejkolwiek przyczyny i odprawy – brak. Ile jest umów cywilnoprawnych, na których pracownicy i pracownice pracują jak na etacie

Szkoły i przedszkola zamykane z powodu koronawirusa. Jakie prawa przysługują rodzicom?

proc. wynagrodzenia. Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo, jak i na przykład prowadzące działalność gospodarczą i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe. Zasiłek przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o