ubezpieczenie chorobowe

Ewa Furtak

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe często bywają mylone. Tymczasem pierwsze zapewnia bezpłatne leczenie, a drugie - pieniądze na czas choroby.

Podlaskie. 120 osób straciło prawo do chorobowego. Po kontroli ZUS

- Białostocki ZUS zakwestionował świadczenia chorobowe na 177 tys. zł - informuje rzeczniczka podlaskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Krupicka. - Taką kwotę w wyniku kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich, a także orzekania o czasowej niezdolności do pracy po dwóch kwartałach tego roku muszą zwrócić ci, którzy podczas choroby nie stosowali się do zaleceń lekarza.

700 tys. przedsiębiorców nie odbierało listów z ZUS. Skutek? Nie dostaną żadnych świadczeń i zasiłków

Kilkaset tysięcy przedsiębiorców nie będzie mogło od nowego roku płacić składek do ZUS, a kilkadziesiąt tysięcy straci prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Takie będą skutki nowej ustawy o ubezpieczeniach.

Rewolucja w zwolnieniach L-4. Oto 6 zmian

Rewolucja w zwolnieniach L-4. Oto 6 zmian

Nowe prawo to projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wejdą w życie od stycznia.  Zmiana 1. Krócej na L-4 Najważniejsza zmiana wiąże się ze skróceniem prawa do zasiłku. Dziś na zasiłku chorobowym pracownik może być 182 dni (6

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

pobierają Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przekazują je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ubezpieczenie zdrowotne często bywa mylone z ubezpieczeniem chorobowym, które zapewnia pieniądze na czas niezdolności do pracy. – Przypominam, że ubezpieczenie

Wyjdziesz po zakupy? Stracisz zasiłek chorobowy

Wyjdziesz po zakupy? Stracisz zasiłek chorobowy

Katarzyna Siemienkiewicz. - Oznacza to, że gdy ubezpieczony w ciągu 60 dni zachoruje na inną chorobę, okres tej niezdolności zostanie zaliczony do poprzedniego okresu zasiłkowego − do owego limitu 182 dni. Ta zmiana może więc ograniczyć prawo ubezpieczonych do pobierania świadczeń chorobowych. Jeżeli

Rewolucyjna nowelizacja przepisów o zwolnieniach i zasiłku chorobowym. Siedem nowych regulacji, które każdy powinien znać

Rewolucyjna nowelizacja przepisów o zwolnieniach i zasiłku chorobowym. Siedem nowych regulacji, które każdy powinien znać

Zmieniły się też zasady wypłaty zasiłków dla przedsiębiorców. Przed zmianą opóźnienie opłacenia składki na ubezpieczenie chorobowe nawet o dzień powodowało, że przedsiębiorca nie miał prawa do zasiłku i musiał odczekać 90-dniowy okres karencji, podczas której regularnie płacił składki. Teraz jest

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne? Jak się o nie starać?

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne? Jak się o nie starać?

? W jakiej wysokości przysługuje? Jak załatwić formalności? Najpierw zasiłek chorobowy Każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, po spełnieniu warunków zapewnia sobie prawo do zasiłku chorobowego. Otrzymać mogą go osoby niezdolne do pracy z powodu choroby czy urazu. Jeżeli zachoruje

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990 r. wyróżnia dwa rodzaje ubezpieczenia - emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Przepisy przewidują też dwie formy objęcia ubezpieczeniem, czyli obowiązkową i dobrowolną

"Pójdziesz na zakupy, stracisz zasiłek chorobowy". ZUS ma nowe narzędzie do kontroli L4

"Pójdziesz na zakupy, stracisz zasiłek chorobowy". ZUS ma nowe narzędzie do kontroli L4

Nowe narzędzie ZUS dostał w ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 września 2021 r. Znalazł się tam nowy punkt. Chodzi o art. 84 ust. 2 pkt 3. Zgodnie z nim ZUS będzie mógł domagać się zwrotu zasiłku chorobowego, jeśli

Na chorobowym i rencie. Poradnik przedsiębiorcy

Na chorobowym i rencie. Poradnik przedsiębiorcy

- Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z zasiłku chorobowego, musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, a ono dla przedsiębiorcy jest dobrowolne - mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS w woj. śląskim. Co ważne, składki trzeba opłacać w terminie, czyli do 10. dnia każdego miesiąca. Składka

Rząd dał ZUS-owi nowe, potężne narzędzie do kontroli Polaków

Rząd dał ZUS-owi nowe, potężne narzędzie do kontroli Polaków

Nowe prawo to nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów wejdzie w życie od stycznia 2022 r., część jednak obowiązuje już od 18 września. ZUS. Wzywamy świadka Najważniejsza zmiana wiąże się z art 84 ustawy o ubezpieczeniach społecznych

Rząd szykuje rewolucyjne zmiany w wypłacie zasiłków chorobowych

Rząd szykuje rewolucyjne zmiany w wypłacie zasiłków chorobowych

, że gdy ubezpieczony w ciągu 60 dni zachoruje na inną chorobę, okres tej niezdolności zostanie zaliczony do poprzedniego okresu zasiłkowego − do owego limitu 182 dni. Ta zmiana może więc ograniczyć prawo ubezpieczonych do pobierania świadczeń chorobowych. Jeżeli pracownik, który długotrwale

ZUS rozpoczyna masowe kontrole zwolnień lekarskich. Będą też zmiany w prawie do zasiłków

ZUS rozpoczyna masowe kontrole zwolnień lekarskich. Będą też zmiany w prawie do zasiłków

Tylko w I kw. 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 80 tys. kontroli zwolnień lekarskich. W tym czasie wydał 3,7 tys. decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku chorobowego, co wiązało się z tym, że do Polaków na zwolnieniu nie trafiło ponad 3,5 mln zł. Dla porównania w II kw. 2020

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Obowiązkowa jest też składka na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca w ciągu 7 dni musi zgłosić nowo zatrudnionego pracownika do ZUS. O tym, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i z jakim dniem to nastąpiło – możemy sprawdzić na swoim

Rewolucja w zasiłkach. Jeden z zapisów skraca możliwość przebywania na chorobowym aż o... połowę

Rewolucja w zasiłkach. Jeden z zapisów skraca możliwość przebywania na chorobowym aż o... połowę

ubezpieczonych do pobierania świadczeń chorobowych. Jeżeli pracownik, który długotrwale chorował, w ciągu 60 dni zachoruje ponownie, chociażby na inną chorobę, w rzeczywistości będzie miał skrócony okres prawa do świadczeń – dodaje Siemienkiewicz. Co więc może zrobić Kowalski, któremu po 182 dniach

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

przebywa na zasiłku chorobowym albo opiekuńczym. W tym czasie nie musi płacić składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz na Fundusz Pracy. Taki okres nieskładkowy obniża jednak wysokość przyszłej emerytury. Podobnie jest z przerwami w prowadzeniu działalności. Gdy

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

Odpowiedź: Nie ma obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP od umowy zlecenia zawartej z byłą pracownicą, która pobiera zasiłek macierzyński. Obowiązkowo należy natomiast naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

rodzicielskiego). Przy dwójce dzieci jest to już 65 tygodni. – Kobieta prowadząca działalność ma prawo do zasiłku pod warunkiem, że podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Konieczne też jest, by terminowo opłacała dobrowolną składkę chorobową. Opłacanie po terminie może spowodować odmowę wypłaty

Ubezpieczyciele odkrywają karty: oto, jakie żniwo zebrała pandemia

Ubezpieczyciele odkrywają karty: oto, jakie żniwo zebrała pandemia

się też ubezpieczać na życie. W pierwszym kwartale 2021 r. wydaliśmy na takie ubezpieczenia 2,2 mld zł, czyli o 8,6 proc. więcej niż przed rokiem. - Wzrost sprzedaży widać także w ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych. Większym zainteresowaniem cieszyły się też polisy o charakterze

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

niezdolny do dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 7. Składki do ZUS - Osoba wykonująca pracę nakładczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, dobrowolnie chorobowemu, a wypadkowemu nie podlega. Obowiązek ubezpieczeń powstaje od dnia oznaczonego w

Rewolucja w pobieraniu składek i przyznawaniu świadczeń przez ZUS

Rewolucja w pobieraniu składek i przyznawaniu świadczeń przez ZUS

Teraz, by otrzymać zasiłek chorobowy, pracownik musi przedstawić przełożonemu zaświadczenie lekarskie o tymczasowej niezdolności do pracy. Powodem może być choroba lub pobyt w szpitalu. Zaświadczenie wypełnia lekarz, który stwierdził, że nie możemy pracować. A my w ciągu siedmiu dni od otrzymania

W ZUS szykuje się rewolucja. Nie wszystkie zmiany wyjdą ubezpieczonym na dobre

W ZUS szykuje się rewolucja. Nie wszystkie zmiany wyjdą ubezpieczonym na dobre

Rodziny i Polityki Społecznej chce na stałe wprowadzić rozwiązanie z zeszłego roku i ustalać wysokość świadczeń dla „czerwcowych” emerytów w taki sposób jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Zmiany zasad ubezpieczenia chorobowego dla

Minister Czarnek wysyła kontrole ZUS do chorujących nauczycieli

być obejmowani jakąś szczególną, wzmocnioną kontrolą w zakresie korzystania z ubezpieczenia chorobowego. - Zwłaszcza że dotychczas nigdy nie było żadnych podstaw do stwierdzenia, że nauczyciele są grupą zawodową nadużywającą prawa do zwolnienia lekarskiego, wręcz przeciwnie - są oni grupą o wyjątkowo

Jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca? Co zrobić, by była jak najwyższa?

np. czas, gdy przedsiębiorca przebywa na zasiłku chorobowym albo zasiłku opiekuńczym. W tym czasie nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ten okres nieskładkowy obniża wysokość przyszłej

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie, pomagają donosy np. męża na żonę, siostry na brata

;Przykładem może być pan, który otrzymywał zasiłek chorobowy z tytułu umowy o pracę i jednocześnie w czasie zwolnienia lekarskiego wykonywał prace związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Informacje o wykonanych remontach mieszkań zamieszczał w internecie. W podróż z L4 Z kolei inny ubezpieczony w

Zostałem skierowany przez sanepid na kwarantannę. Co mi przysługuje? Czy muszę pracować, czy są jakieś zasiłki i ile? Prawnicy Czytelnikom odc.101

ubezpieczeniem chorobowym przysługują świadczenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Gdy czas trwania kwarantanny zalicza się do pierwszych 33 dni lub – w przypadku osób powyżej 50. roku

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

ubezpieczenia społecznego (+3,2 mld zł), - ograniczenia szarej strefy w obszarze zakładów wzajemnych (+0,5 mld zł), - efektów poprawy jakości ochrony zdrowia i ograniczenia absencji chorobowych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy (+2,2 mld zł), podano w

Rekordowa liczba zwolnień chorobowych na Opolszczyźnie

orzekania o niezdolności do pracy wypisali 274,5 tys. e-zwolnień, czyli 9,7 proc. wszystkich zwolnień chorobowych wystawionych w tym miesiącu. - Kwiecień i maj nie były już tak spektakularne w absencję chorobową ubezpieczonych w ZUS. Do ZUS trafiło w kwietniu prawie 1,8 mln zwolnień lekarskich, w tym nieco

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Ponadto podlega też ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na cały etat nie może być niższe niż 2600 zł. Cudzoziemiec może założyć także własną firmę i świadczyć dla nas określoną pracę. Wówczas jako osoba prowadząca własną

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

6 099 zł Koszty pracownika: ** kwota brutto 5 000 zł ** ubezpieczenie emerytalne 488 zł ** ubezpieczenie rentowe 75 zł ** ubezpieczenie chorobowe 122,50 zł ** ubezpieczenie zdrowotne 388,31 zł ** zaliczka na PIT (jeżeli pracownik nie ukończył 26. roku życia jest zwolniony z podatku dochodowego) 326

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

przedsiębiorców, którzy płacą dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Teraz, gdy zachorują, muszą udowodnić, że w ciągu 90 ostatnich dni podlegali ubezpieczeniu. Po zmianach ich okres wyczekiwania na wypłatę zasiłku wydłuży się do 180 dni. Przykład. Pan Andrzej ma zarejestrowaną działalność gospodarczą

ZUS wziął mnie pod lupę

zasiłki chorobowe u innego płatnika składek Agora SA [wydawca "Gazety Wyborczej"]. Po miesiącu prześwietlania mnie Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych uznał, że jednak nie kombinowałam. Skąd to ZUS-owskie zainteresowanie moją skromną osobą? W "Gazecie Wyborczej" mam etat i prawo do płatnego

Emerytura dla przedsiębiorcy. Jak się ją wylicza i co wpływa na jej wysokość?

zasiłku chorobowym albo zasiłku opiekuńczym. W tym czasie nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy. Ten okres nieskładkowy obniża wysokość przyszłej emerytury. Podobnie jest z przerwami w prowadzeniu działalności. Gdy biznesmen

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

zasiłek macierzyński przez 52 tygodnie (w tym 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego). Przy dwójce dzieci jest to już 65 tygodni. Kobieta, która prowadzi działalność, ma prawo do zasiłku pod warunkiem, że podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Konieczne też jest

Pandemiczne ucieczki na zwolnienie lekarskie. Teleporady rajem dla symulantów

choroby bądź w przypadku osób po 50. roku życia - 14 dni. Jeśli czas trwania choroby jest dłuższy, płatność przejmuje ZUS i płaci zasiłek chorobowy.   Zarówno ZUS, jak i pracodawca (zatrudniający minimum 20 ubezpieczonych) mają prawo skontrolować, jak pracownik wykorzystuje zwolnienie. Zakład może

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

? Składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Co zrobić, żeby być zwolnionym z opłacania składek? Wystarczy złożyć wypełniony

Wraca nauka zdalna. Kto dostanie zasiłek opiekuńczy?

funkcjonowania w związku z COVID-19. Zasiłek przysługuje rodzicom ubezpieczonym w ZUS. Jego wysokość wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, jak i np. prowadzące działalność gospodarczą i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

pełnych składek, które obecnie razem ze składką zdrowotną wynoszą 1316 zł miesięcznie (od przyszłego roku wzrosną do ok. 1435 zł). - Postanowiłam więc, że przynajmniej nie będę płacić 70 zł dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe. Dla mnie liczy się bowiem każda złotówka  - mówi pani Barbara

Zmieniły się przepisy o rentach. Oto szczegóły zmian

;ubezpieczony w ciągu 60 dni zachoruje na inną chorobę, okres tej niezdolności zostanie zaliczony do poprzedniego okresu zasiłkowego − do owego limitu 182 dni. Ta zmiana może więc ograniczyć prawo ubezpieczonych do pobierania świadczeń chorobowych. Co więc może zrobić Kowalski, któremu po 182 dniach

Duże zmiany w przyznawaniu renty. Przedłużanie rent bez badań

wieku od 25 do 30 lat, 5 lat, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Kolejna zmiana. Szybciej z chorobowego na rentę Rząd przygotował też projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Są tu duże zmiany dotyczące osób, które będą się starać o rentę. O co chodzi? Otóż

ZUS wraca do masowych kontroli zwolnień lekarskich. Będzie też ograniczenie zasiłków

.  Nowe prawo to projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsza zmiana wiąże się ze skróceniem prawa do zasiłku. Dotknie to osoby, które w danym roku będą często chorować. O co dokładnie chodzi? Otóż dziś na zasiłku chorobowym pracownik może

ZUS powalony przez koronawirusa. Lekarz czekał osiem miesięcy na pieniądze

nasz czytelnik. Zanim wszczął postępowanie sądowe, skontaktował się z naszą redakcją. Zapytaliśmy więc ZUS, dlaczego nie podjął decyzji o przyznaniu świadczenia? I dlaczego nie reaguje na pisma ubezpieczonego? ZUS przeprasza ubezpieczonego Jak się okazało, w sprawie zasiłku chorobowego pana

Kwarantanna. Na jakie świadczenia można liczyć dla siebie i dziecka?

kwarantannie zasiłek chorobowy – przypomina dr Barbara Godlewska-Bujok. Należy pamiętać, że świadczenie mogą otrzymać wyłącznie osoby, które odprowadzają składkę na ubezpieczenie chorobowe! Dla części zleceniobiorców na przykład składka jest dobrowolna lub nie da się jej w ogóle odprowadzać. Dziecko na

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

już nie jest. Pieniądze ze składki chorobowej ZUS księguje od razu na zaległe składki emerytalne albo na fundusz pracy. W ten sposób przedsiębiorca wypada z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym ma manko. ZUS wysłał listy do 117 tys. przedsiębiorców, którzy płacą ubezpieczenie chorobowe i

Stwierdzono u ciebie chorobę zawodową? Sprawdź, co ci się należy

pracodawca mogą złożyć skargę kasacyjną do naczelnego sądu administracyjnego. Zasiłek chorobowy Jeśli zachorujemy na chorobę zawodową (lub ulegniemy wypadkowi przy pracy), możemy otrzymać z ZUS świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę wypadkową czy

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

cudem. Rząd szuka oszczędności na obietnice socjalne Uprawnieni do świadczenia rehabilitacyjnego  Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielczych kółek

Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł

rentowe, począwszy od 2020 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasadę tę proponuje się również wprowadzić przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników

Dla kogo emerytura minimalna. Jakie warunki trzeba spełnić?

Od 1 października 2017 r. nastąpiło obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Zmiana dotyczy ubezpieczonych w ZUS, rolników z KRUS, ale również sędziów i prokuratorów. Krótsza praca oznacza niższą emeryturę. Liczą się wyłącznie składki. A to oznacza, że wiele osób może

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu oraz zdrowotnemu. Składki za takich pracowników odprowadza pracodawca. Podobnie jest w przypadku pracy na umowie-zleceniu. Zleceniobiorca jest objęty

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Wstrzymuje wypłaty zasiłków

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, interweniował w sprawie wstrzymywania zasiłków jeszcze pod koniec 2019 r. W piśmie do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej zwracał uwagę na wstrzymywanie wypłat z ubezpieczenia chorobowego – zarówno tym, którzy podlegają mu obowiązkowo, jak i tym, którzy

Dla kogo będą wcześniejsze emerytury stażowe? Najważniejsze pytania i odpowiedzi.

.: - czas pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, - czas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, - czas nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie studiów, - czas pobierania zasiłku lub świadczenia

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

przypadku polis na życie większość ubezpieczycieli wypłaci rodzinie ubezpieczonego świadczenie niezależnie od tego, czy przyczyną jego śmierci było zakażenie COVID-19, czy też jakakolwiek inna choroba lub wypadek. Hospitalizacja Inaczej jest w razie świadczeń dla samego chorego, np. przyznawanych za okres

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

, wynika z wyliczeń Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). FPP postuluje też, by - dzięki zwiększonym przychodom - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) przejął finansowanie świadczeń chorobowych pracowników od 1. dnia niezdolności do

Składki na ZUS w górę. Wzrost pensji minimalnej to wzrost o 300 zł składek dla nowych przedsiębiorców. A co z pozostałymi firmami?

brutto. W 2020 r. z  pensją minimalną 2600 zł podstawa będzie więc wynosić 780 zł. Przełoży się to na podwyżki składek: - z 131,76 zł do 152,25 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc.), - z 54 zł do 62,4 zł na ubezpieczenie rentowe (8 proc.), - z 16,54 zł do 19,11 zł na ubezpieczenie chorobowe

PIU: Polacy wydali na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 586 mln zł w I-III kw.

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Liczba osób posiadających dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne wzrosła w ciągu roku o 20% - do ponad 2,4 mln. Prawdopodobnie będzie ona dalej rosła, a zakres polis będziesz coraz szerszy, wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

sposób przedsiębiorca wypada z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym ma manko. Ponad pół miliona listów Problem długu wobec ZUS dotyczy aż 581 tys. firm, w tym ok. 80 tys. to firmy jednoosobowe, których właściciele podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i to ubezpieczenie mogą stracić przez

Rząd przyjął projekt zakładający zniesienie górnego limitu składek na ZUS

będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych, podano także

Ważne zmiany w kontroli zwolnień lekarskich

czasie dokonała się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz służbie zdrowia. Dzięki niej: * zamiast papierowych druków obowiązują e-zwolnienia; informacja o stanie pacjenta zawierająca m.in. okres niezdolności do pracy od razu trafia do ZUS i pracodawcy poprzez system komputerowy, * e-recepty ze

W ciąży na zwolnieniu? W czasie kontroli z ZUS nie dostaniesz pieniędzy. "Sama na siebie doniosłam"

chorobowego po krótkim okresie ubezpieczenia, długi okres pobierania zasiłku lub wynagrodzenie, które znacznie przewyższa kwoty otrzymywane przez innych pracowników na podobnym stanowisku w danej firmie. Według rzecznika wytypowanie do sprawdzenia danego przypadku nie ma związku z przypadłością, na którą

Sąd wydał wyrok w sprawie kuriozalnej decyzji ZUS

ZUS ZUS wystąpił o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Po zapoznaniu się z nim zapadnie decyzja o kolejnych krokach.    Należy jednak podkreślić, że w świetle przepisów ustawy zasiłkowej nie ma podstaw do odmowy prawa do zasiłku chorobowego, jeżeli ubezpieczony nie wykonywał

AXA Ubezpieczenia ma zgodę UOKiK na przejęcie Liberty Ubezpieczenia

doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Pod uwagę wzięto pozycje uczestników koncentracji zarówno na szeroko pojętym rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych, jak i w węższym ujęciu, biorąc pod uwagę konkretne grupy ubezpieczeń (m.in. chorobowych, wypadkowych czy komunikacyjnych: AC i OC)"

Ten sam wniosek, sprzeczne odpowiedzi urzędników. Tak ZUS traktuje przedsiębiorców

lekarskich (e-ZLA) z punktu widzenia osób prowadzących działalność gospodarczą niewiele zmieniło, ułatwiło natomiast ZUS-owi kontrolę przedsiębiorców.   Z bliżej nieznanych powodów nawet jednodniowe spóźnienie w opłaceniu składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe powoduje, że traci się

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw.

mld zł do poziomu 6,13 mld zł. Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) - o 0,29 mld zł tj. o 7,17%, do wartości 4,41 mld zł" - czytamy dalej. Składka przypisana brutto z tytułu wpłat jednorazowych za 3 kwartały 2018 r

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

podatkowy, członek zarządu PJH Doradztwo Gospodarcze, wyliczył nam, ile przy taki założeniu przedsiębiorcy muszą płacić w 2018 r. na ZUS. Wysokość składek jest następująca: 520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne, 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe, 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe

Zmiany w ZUS. Od stycznia przedsiębiorcy mogą zostać bez zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy ojcowskiego

znaczenia, czy zalegamy z innymi opłatami wobec ZUS. Od stycznia tak już nie będzie. Pieniądze ze składki chorobowej ZUS będzie księgował od razu na zaległe składki emerytalne albo na Fundusz Pracy. W ten sposób przedsiębiorca wypadnie z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym będzie miał manko

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

podjęcie zdecydowanych i zakrojonych na szeroką skalę działań w sferze polityki fiskalnej. Pierwszym krokiem proponowanym przez Federację Przedsiębiorców Polskich jest przejęcie przez ZUS wypłaty zasiłku chorobowego od 1. dnia choroby lub kwarantanny w wysokości 100% wynagrodzenia osoby ubezpieczonej

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

potrzebujemy dodatkowych zezwoleń do prowadzenia firmy. Ulga na start w ZUS Osoba zakładająca własną działalność gospodarczą staje się płatnikiem składek do ZUS i sama musi odprowadzać za siebie składki. Obowiązkowe są ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Natomiast chorobowe jest

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce przyznać ZUS-owi "policyjne" uprawnienia

społecznej chce teraz przyznać ZUS nowe możliwości weryfikacji prawdomówności obywateli. Chodzi o projektowaną zmianę ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Uważaj, żeby cię nie zobaczyli w ogródku Obowiązujący art. 61a ustawy mówi, że ZUS ma prawo do

Ok. 300 tys. przedsiębiorców nie dostanie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego z ZUS. Przez długi i zmianę systemu księgowania składek

składki chorobowej ZUS księguje od razu na zaległe składki emerytalne albo na Fundusz Pracy. W ten sposób przedsiębiorca może wypaść z ubezpieczenia chorobowego, bo wpłata pójdzie na inne zaległości, a na koncie chorobowym powstanie niedobór. ZUS jeszcze w wakacje wysłał listy do 117 tys. przedsiębiorców

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

stawiać na zabiegi przewidziane przez lekarza. Czytaj też: Jarosław Kaczyński dzięki pomocy urzędników ZUS dostał wyższą emeryturę. O innych Polakach rząd zapomniał Trzeba być ubezpieczonym Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: pracownikom, osobom wykonującym pracę

W górę składki dla pracowników i firm. Ostre kontrole przedsiębiorców. Zasiłki chorobowe tylko dla wybranych. PiS ma już gotowe projekty

dostępny Zmiany obejmą nie tylko pracowników etatowych, ale też przedsiębiorców płacących dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Dziś, gdy zachorują, to aby pobierać zasiłek z ZUS, muszą udowodnić, że w ciągu 90 ostatnich dni podlegali ubezpieczeniu. Po zmianach ich okres wyczekiwania do wypłaty

Udział PZU w rynku ubezp. życiowych wzrósł do 33,7%, mająt. - do 33,3% w III kw.

wypadkowe i chorobowe (grupa 5), stanowiące 23,05% składki" - podała KNF. Na koniec III kwartałów 2016 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 17,81 mld zł i była niższa o 14,48% r/r. "W trzech kwartałach 2016 roku w

L4. Jak wyglądają obecnie kontrole zwolnień lekarskich

pracodawcy poprzez system komputerowy, * e-recepty ze specjalnym kodem lekarz wysyła nam na telefon komórkowy. 3. Wysokość chorobowego Na zasiłku chorobowym pracownik może być 182 dni, a gdy choruje na gruźlicę – 270 dni. Po upływie tego czasu możemy liczyć na świadczenie rehabilitacyjne, a później

Polacy na zasiłki chorobowe czekają nawet cztery miesiące. A ZUS dzięki rządowi nie musi płacić odsetek

czasie znacznie wzrosła liczba wniosków ze skargami na kilkumiesięczne oczekiwanie na wypłatę przez ZUS świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w tym zwłaszcza zasiłków chorobowych i zasiłków macierzyńskich - pisze RPO w pierwszym piśmie do ZUS z lipca 2020 r. I dodaje: "Ta długotrwałość wpływa na

W górę płaca minimalna. Ale odprawy przy zwolnieniu z pracy w dół. Zobacz, o ile

niższymi odprawami. Chorobowe a pensja minimalna Wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa też na wysokość zasiłku chorobowego. Podstawa wymiaru tego świadczenia nie może być bowiem niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (czyli 13,71 proc

Koronawirus. Rząd znowu zmienia zdanie. Nie będzie jednak zasiłku za opiekę nad starszymi dziećmi

80 proc. wynagrodzenia. Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo, jak i na przykład prowadzące działalność gospodarczą i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe. Zasiłek przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który

"Odwiedziłem wczoraj ZUS". Mimo e-zwolnień dla przedsiębiorców zasiłek chorobowy to nadal morderczy bieg z przeszkodami

- Pani w okienku ZUS-u z uśmiechem sprowadziła mnie na ziemię: Elektroniczne wysyłanie L4 jest tylko po to, aby mogli mnie skontrolować. Wszystko inne pozostało po staremu – relacjonuje przedsiębiorca, pośrednik nieruchomości, który walczył z ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego. Swoją batalię

Niższy ZUS dla wybranych. Czas na decyzję do 8 stycznia

: 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe 70,05 zł – na Fundusz Pracy 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie 974,65 zł, czyli o ponad 62 zł

UOKiK zgodził się na przejęcie Liberty Ubezpieczenia przez AXA

, biorąc pod uwagę konkretne grupy ubezpieczeń (m.in. chorobowych, wypadkowych czy komunikacyjnych: AC i OC)". Transakcja zakupu ubezpieczyciela opiewa na 92,3 mln zł. Liberty działa na polskim rynku od 8 lat, a w 2014 roku sprzedała polisy za 315 mln zł. Po zakupie Liberty

Ani do pracy, ani na zwolnienie. Co mają zrobić idący na obowiązkową kwarantannę po powrocie z zagranicy?

Od niedzieli, 15 marca obowiązuje zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców, a wszyscy polscy obywatele wjeżdżający do Polski są poddawani obligatoryjnej kwarantannie. Ale jak się okazuje, zaordynowanie przymusowego odosobnienia nie oznacza, że z automatu przyznany jest im zasiłek chorobowy, taki jak

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,67% r/r do 3,81 mld zł w I poł. 2018

mld zł, tj. o 23,50%, z poziomu 5,63 mld zł do poziomu 4,31 mld zł. Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) ? o 0,19 mld zł tj. o 7,13%, do wartości 2,92 mld zł" - czytamy dalej. Składka przypisana brutto z tytułu wpłat

Co się zmieni w 2020 roku. Wyższa płaca minimalna, mały ZUS i trudniej o L4

gospodarczą – nawet pół roku. Takie propozycje zmian zamierza wprowadzić w 2020 roku rząd PIS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku wypłaca Polakom przebywającym na zwolnieniach lekarskich około 10 mld zł w zasiłkach chorobowych. Aby te koszty ograniczyć, ZUS tylko w 2018 r. przeprowadził prawie 500

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł),  76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł),  52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Składka zdrowotna Ostatnią niewiadomą pozostaje składka zdrowotna. Jest ona ustalana na

ZUS boryka się z zaległościami w naliczaniu zasiłków. Ukrywa ten fakt, nie odpowiada na skargi i ponaglenia ubezpieczonych

Wygląda na to, że w tym roku lepiej nie jest. Ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyznaje się do kłopotów związanych z obsługą ubezpieczonych w pandemicznych czasach. Jedynie od czasu do czasu jakiś urzędnik ZUS dociskany przez osobę, która nie otrzymała świadczenia,  przyzna, chcąc

Czy muszę pracować zdalnie w domu, czy mogę pojechać na działkę? Prawnicy Czytelnikom odc. 41

przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, między innymi zasiłek chorobowy czy jednorazowe odszkodowanie. radca prawny Jan Jarzyński – partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Jarzyński i Wspólnicy - Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy istnieje od 1989 roku i jest jedną z

Dopaść ciężarną. ZUS traktuje kobiety spodziewające się dziecka jak oszustki

, czy widzieli pracownicę kiedykolwiek. Co najgorsze w trakcie kontroli, zawieszana jest od razu wypłata zasiłku chorobowego i świadczeń związanych z macierzyństwem. Poza tym ZUS nagminnie przedłuża kontrolę, żądając coraz to nowych dowodów. Czas płynie, a ciężarna pozostaje bez środków do życia. To

ZUS zastrasza związkowców. Ci chcą poprawy warunków pracy i mówią: możliwe wstrzymanie wypłaty emerytur

" ma zrobić, aby uniknąć sądu? Otóż ma napisać pismo do premiera Morawieckiego, że przeprasza za swoje wcześniejsze nieprawdziwe i zmanipulowane informacje "naruszające dobre imię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych". Co na to "Solidarność"? Związkowcy przepraszać nie zamierzają

Alkoholik na rencie. Najpierw pił do upadłego, potem pił, żeby żyć. Milion dni na L4 - za chorych płaci państwo

pod uwagę wiele czynników łącznie: stan zdrowia, wiek ubezpieczonego, jego ogólny stan psychofizyczny, doświadczenie zawodowe, wykształcenie i możliwość przekwalifikowania – wyjaśnia Paweł Żebrowski z biura prasowego ZUS. Milion dni na L4 Zanim osoby chore na alkoholizm zaczną w ogóle ubiegać

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Kiedy można ją dostać?

społeczne) będą zaliczane w całości. Nieskładkowe – to okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, m.in. pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia przedemerytalnego, lata studiów wyższych. Można

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

zł na ubezpieczenie emerytalne (wzrost o 54,11 zł) (250,90 zł zamiast 228,72 zł na ubezpieczenie rentowe (wzrost o 22,18 zł) (76,84 zł zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł) (76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł) (52,37 zł zamiast 47,75 zł na

Wyjazd na własną rękę poza Europę. Co też mnie podkusiło?

zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia stan chorobowy o długotrwałym przebiegu trwający miesiącami lub latami, który jest stale bądź okresowo leczony. To, co dla jednego ubezpieczyciela jest chorobą przewlekłą, dla innego już nie jest. Skutki tych różnic w definicjach to skrajnie różne ceny polisy

Senat przyjął projekt dot. dodatk. świadczeń dla służby zdrowia wz. z COViD-19

finansowanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe dla personelu medycznego, mającego bezpośredni kontakt z zarażonymi z budżetu państwa. W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu zaznaczono, że "precyzyjne wskazanie kosztów wprowadzenia

Setki tysięcy Polaków, którzy mieli w czasie pandemii obniżone pensje i dostawali zasiłki, dostaną wyrównanie

zmniejszeniu pensji jego zarobki spadły do 3840 zł brutto (z czego połowę płaciło państwo, a połowę - pracodawca). Takich Kowalskich z niższą pensją było ponad 3,5 mln. Niższe pensje przełożyły się automatycznie na niższą wysokość zasiłków: opiekuńczych, chorobowych i macierzyńskich (które liczone są od

Puk, puk, kontrola chorobowa. Pracodawcy wynajmują firmy do kontroli pracowników na L4

Społecznych, to jednak dopiero po 33. dniu choroby pracownika państwo bierze na siebie wypłatę zasiłku chorobowego - wcześniej za nieobecność chorego pracownika płaci pracodawca. W 2016 r. kwota obniżonych i cofniętych przez ZUS świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Wypadek przy pracy. Co robić, gdy już do niego dojdzie

, czyli wyjaśnienia poszkodowanego, opinie lekarskie oraz innych specjalistów, zeznania świadków, nagrania lub zdjęcia z miejsca wypadku. Co się należy pracownikowi Pracownik, który doznał wypadku przy pracy, otrzymuje zasiłek chorobowy. Przysługuje on z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia

Paraliż w ZUS. Pracownicy na L4. A zdalnie nie można pracować, bo nie ma... laptopów

; od 9 do 29 listopada. Wnioski można składać od poniedziałku. Do tego Zakład obsługuje kolejne „tarcze antykryzysowe” i cały czas musi wypłacać zasiłki chorobowe. A tych jest coraz więcej, bo Polacy na potęgę chorują, nie tylko na COVID. W samym październiku wystawiono ok. 2,6 mln zwolnień

Nowe "śmieciówki". Mimo lockdownu chętniej zakładamy firmy

, ale i zabetonowało segmentację rynku na pracowników chronionych prawem pracy i tych, którzy praw mają niewiele. Bo różnice wciąż są ogromne. I tak obecnie na umowie o pracę mamy odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe, płatny urlop i okres wypowiedzenia, które to wypowiedzenie

Dorabiasz na emeryturze? "Polski ład" mocno uderzy cię po kieszeni

nastąpią od nowego roku, wprowadziła ustawa z czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Pierwsza dotyczy rent socjalnych. Dziś te świadczenia są od razu zawieszane, jeżeli rencista zarobi więcej  niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia ( jaka to kwota podamy poniżej) już w

Szkoły i przedszkola zamykane z powodu koronawirusa. Jakie prawa przysługują rodzicom?

proc. wynagrodzenia. Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo, jak i na przykład prowadzące działalność gospodarczą i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe. Zasiłek przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o