ubezpieczenie bezrobotnych

Anna Popiołek, Marta Piątkowska

Urzędy pracy bez ubezpieczenia zdrowotnego? Czy bezrobotnych ubędzie?

Urzędy pracy bez ubezpieczenia zdrowotnego? Czy bezrobotnych ubędzie?

- Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, aby oddzielić status bezrobotnego od możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego - powiedział ?Gazecie? wiceminister pracy Jacek Męcina.

"Rz": Urzędy bez pieniędzy, bezrobotni bez składek

- Kolejne urzędy pracy zawiadamiają ZUS, że nie mogą opłacić bezrobotnym ubezpieczenia zdrowotnego - ujawnia "Rzeczpospolita".

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia nam bezpłatne leczenie. Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu? Czy można się samemu ubezpieczyć?

Zasiłek dla bezrobotnych. Kto może go otrzymać i jak go zdobyć. [PORADNIK]

Zasiłek dla bezrobotnych. Kto może go otrzymać i jak go zdobyć. [PORADNIK]

do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wskazuje również inne okresy zaliczane do uzyskania prawa do zasiłku. Wśród tych okresów trzeba wymienić przede wszystkim prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne wynosić musi co najmniej

Jak wyrobić kartę EKUZ? Gdzie i jak dlugo jest ważna?

Jak wyrobić kartę EKUZ? Gdzie i jak dlugo jest ważna?

wydana osobie zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli np. zatrudnionej na umowę o pracę, prowadzącej własną firmę, zarejestrowanej jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy, emerytowi, renciście. Kartę mogą otrzymać także osoby nieubezpieczone, którym polskie ustawodawstwo przyznaje prawo do

Ustawa o dodatku solidarnościowym weszła w życie

. Zgodnie z ustawą, okres pobierania dodatku nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium. Wnioski o przyznanie dodatku mają być składane w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń

Projekt dot. dodatku solidarnościowego i podwyższenia zasiłku już w Sejmie

bezrobotnych oraz stypendium. Wnioski o przyznanie dodatku mają być składane w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wypłata dodatku ma następować w ciągu maksymalnie 7 dni, od dnia

Senat opowiedział się za zwiększeniem dodatku solidarnościowego do 1,5 tys. zł

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Senat poparł jednogłośnie ustawę o dodatku solidarnościowego, wprowadzając do niej poprawki zakładające m.in. zwiększenie kwoty dodatku do 1,5 tys. zł oraz podniesienie do takiej kwoty wysokości zasiłku dla bezrobotnych w pierwszych 90 dniach

Staż pracy. Jakie okresy składkowe i nieskładkowe wliczają się do emerytury? Na co wpływają?

Staż pracy jest czynnikiem uwzględnianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( ZUS ) przy ustalaniu prawa do minimalnej emerytury. W przypadku kobiet wynosi on 20 lat, mężczyznom natomiast 25 lat. Warunkiem jest również osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60

MRPiPS: W ramach dodatku solidarnościowego wypłacono 110 mln zł dla 85 tys. osób

Społecznych (ZUS) od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Nie łączy się z zasiłkiem dla bezrobotnych. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te

Rejestracja w urzędzie pracy. Jak to zrobić?

Rejestracja w urzędzie pracy. Jak to zrobić?

ubezpieczenie Zarejestrowani bezrobotni mogą też liczyć na ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie podlegają mu z innego tytułu, np. posiadania gospodarstwa o powierzchni powyżej hektara. Składkę zdrowotną za bezrobotnego opłaca urząd pracy. Bezrobotny może również zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia

42 proc. Polaków nie pracuje i nie szuka pracy. To spory spadek

42 proc. Polaków nie pracuje i nie szuka pracy. To spory spadek

takich jest obecnie 927 tys. Należy jednak pamiętać, że te dane nie są do końca wiarygodne, bo wiele osób - choć pracy nie poszukuje - rejestruje się jako osoby bezrobotne wyłącznie w celu uzyskania ubezpieczenia. A ile osób tak naprawdę nie ma pracy? Dobrze obrazują to inne dane - które GUS podał

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy. O 1400 zł

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy. O 1400 zł

społecznych lub zdrowotnego w ZUS lub KRUS. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy osoba uprawniona jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium albo zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Co ważne, świadczenie przysługuje również bezrobotnym już

Coraz mniej prac sezonowych, a bezrobocie wciąż spada

Coraz mniej prac sezonowych, a bezrobocie wciąż spada

powiatowych urzędach pracy. Tam jednak wielu rejestruje się w celu uzyskania ubezpieczenia – choć pracy nie poszukują ani szukać jej nie zamierzają. We wrześniu br. w statystykach urzędów pracy figurowało 934,7 tys. osób. Najmniej bezrobotnych jest w Poznaniu i Warszawie Najmniej osób bez pracy było we

Prezydent Duda chce dla bezrobotnych 1400 zł dodatku. Jest haczyk: to pomoc zamiast zasiłku

Prezydent Duda chce dla bezrobotnych 1400 zł dodatku. Jest haczyk: to pomoc zamiast zasiłku

Na początku maja podczas konwencji wyborczej prezydent Andrzej Duda ogłosił pomoc dla tracących pracę przez pandemię. - Zasiłek dla bezrobotnych musi zostać podniesiony do 1300 zł i być przeznaczony dla wszystkich, którzy stracili pracę z powodu koronawirusa. Ale musi być jeszcze

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

; także studiów doktoranckich. Kto ma obowiązek zgłosić uprawnioną osobę do ubezpieczenia? Płatnik składki to w przypadku pracownika pracodawca, w przypadku ucznia – szkoła (jeżeli rodzic lub inny opiekun prawny nie może zgłosić dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego), w przypadku bezrobotnego &ndash

Dziesiątki osób zapisane w rejestrach bezrobotnych od 20 lat. Co się dzieje w zagłębiu polskiego bezrobocia?

Dziesiątki osób zapisane w rejestrach bezrobotnych od 20 lat. Co się dzieje w zagłębiu polskiego bezrobocia?

tych osób, które zasilają urzędowe statystyki w pośredniaku. Oficjalnie jest bezrobotną, nieoficjalnie – sezonowo wyjeżdża do pracy za granicę przy zbiorach. – Ludzi, którzy rejestrują się w urzędach tylko po ubezpieczenie zdrowotne, jest tutaj wielu. Dużo osób wyjeżdża do pracy sezonowo

Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym, podniósł kwotę zasiłku

wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium. Wnioski o przyznanie dodatku mają być składane w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wypłata dodatku ma

Ilu Polaków nie ma pracy, a ilu wcale nie zamierza jej szukać? GUS podał dane

Ilu Polaków nie ma pracy, a ilu wcale nie zamierza jej szukać? GUS podał dane

, że ok. jednej trzeciej z nich nie zgłasza się do PUP-ów w celu poszukiwania pracy, ale po to, by mieć ubezpieczenie. Także we wtorek GUS podał bezrobocie liczone zgodnie z inną metodologią (BAEL) - za drugi kwartał br. Według tych szacunków udział osób bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo

Przełom na niemieckim rynku pracy. Nie będzie zasiłku dla bezrobotnych

Przełom na niemieckim rynku pracy. Nie będzie zasiłku dla bezrobotnych

Rewolucyjna zmiana czy kosmetyczny zabieg finansowy? To pytanie zadaje wielu Niemców. Koniec zasiłku dla osób bezrobotnych jest jednym z najważniejszych tematów w mediach społecznościowych za naszą zachodnią granicą. Już sama zapowiedź zmian wywołała olbrzymią dyskusję nad Renem. Zasiłek

Można składać wnioski o zasiłek solidarnościowy. Nie przysługuje jednak wszystkim, którzy stracili pracę

Można składać wnioski o zasiłek solidarnościowy. Nie przysługuje jednak wszystkim, którzy stracili pracę

sierpnia można występować o „dudowe”. Im później złożone zostaną dokumenty, tym mniej pieniędzy wpłynie na konto. Pierwsza wypłata następuje za miesiąc, w którym wniosek został złożony. W sumie bezrobotny może dostać nawet 4200 zł na rękę. Ale by otrzymać całą tę kwotę, musi złożyć wniosek do

Pobierający 500+ i rodzice, którzy go nie dostają. Ilu z nich pracuje?

Pobierający 500+ i rodzice, którzy go nie dostają. Ilu z nich pracuje?

osób między 15. a 89. rokiem życia. Osoby aktywne ekonomicznie to nic innego jak osoby pracujące - których w Polsce jest obecnie 16,8 mln - oraz bezrobotne, ale poszukujące pracy. Tych ostatnich jest z kolei 497 tys. Do tego dochodzi jeszcze grupa biernych zawodowo - a więc osób, które "wyłączyły

Jak się przebranżowić? Gdzie szukać pracy?

Jak się przebranżowić? Gdzie szukać pracy?

wnioskiem o przyznanie bonu zatrudnieniowego. W sytuacji, gdy osoba bezrobotna znalazła pracodawcę, który jest chętny zatrudnić ją na 18 miesięcy, może otrzymać bon. Stanowi on gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego

Bezrobocie w powiecie opolskim szybko rośnie. PUP wstrzymuje dotacje

Programy pomocowe prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu zakładały udzielenie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej zarówno dla osób bezrobotnych poniżej jak i powyżej 30. roku życia. Zaplanowane nabory na maj i czerwiec nie odbędą się, tak samo jak planowany na maj nabór wniosków o

Koronawirus. Czeka nas eksplozja bezrobocia na Opolszczyźnie?

możliwe scenariusze postępowania, związane z decyzjami ich pracodawcy – mówi Tomasz Kwiatek. Bezrobotny i ubezpieczony Urząd odnotował też wzrost liczby osób, które powróciły niedawno z zagranicy, gdzie zakończyły pracę i teraz rejestrują się jako bezrobotne. – To ludzie, którym zależy na tym

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

okres ubezpieczenia. Wtedy potrzebne będzie świadectwo pracy, umowa-zlecenie czy decyzja z urzędu pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej. Na podstawie wniosku NFZ zawrze z nami umowę. Jesteśmy wówczas objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie, a przestajemy być z dniem rozwiązania

Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Prawnicy Czytelnikom, odc. 79

, począwszy od dnia nabycia prawa do tego dodatku. Powyższego warunku niepodlegania ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jednakże nie stosuje się do bezrobotnych. Natomiast warunku niepodlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie stosuje się do osób, które zostały

ZUS w Częstochowie wypłacił już ponad 5 mln zł dodatku solidarnościowego

ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł i można otrzymać go maksymalnie przez trzy miesiące (w czerwcu, lipcu i sierpniu), jednak nie wcześniej niż za miesiąc, w którym został złożony wniosek. - Osoby uprawnione do

Kiedy przysługuje zasiłek solidarnościowy z powodu utraty pracy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 66

2020 r. na skutek upływu czasu jej trwania). Niepodleganie ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji, kiedy dana osoba jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź jest zgłoszona do

"Tarcza 3.0". Senat chce podwyżki zasiłku dla bezrobotnych do 1800 zł

W tej chwili podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 861,4 zł brutto, a po trzech miesiącach spada do 676,4 zł brutto. Najwyższy, w przypadku osób ze stażem pracy powyżej 20 lat (120 proc. podstawowego zasiłku), ledwo przekracza tysiąc złotych, a najniższy, dla pracowników ze stażem poniżej 5

Dodatek solidarnościowy. 113 wniosków w ZUS w Częstochowie w pierwszym dniu

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony zakończyła się. Warunkiem otrzymania dodatku jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres

Nie wstydź się pójść do urzędu pracy. "Dla mnie zwolnienie po ponad 25 latach zatrudnienia w jednym miejscu to najlepsze, co mi się w życiu przydarzyło"

samoposzukiwania zatrudnienia. Mogą zyskać też prawo, po spełnieniu określonych wymagań, do zasiłku dla bezrobotnych i ZUS-owskiego ubezpieczenia. By skorzystać z takiej pomocy, trzeba zacząć od zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Procedura polega m.in. na wypełnieniu odpowiedniego wniosku i

Wnioski o dodatek solidarnościowy tylko do końca sierpnia. Do wzięcia 1,4 tys. zł

o dodatek mogą składać osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Aby otrzymać wsparcie, należy także wykazać ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę przez łączny

Trybunał Konstytucyjny: Profilowanie bezrobotnych jest częściowo niezgodne z konstytucją

Fakt, że bezrobotny nie może odwołać się od przydzielonego mu przez urząd pracy typu profilu (od przyznanego profilu zależy rodzaj pomocy, którą otrzymuje), jest zgodny z konstytucją - stwierdził w środę Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie za niezgodny z konstytucją TK uznał przepis, który

NIK: Nowe skuteczne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych są rzadko stosowane

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Większość bezrobotnych i pracodawców woli korzystać z dotychczasowych form aktywizacji, takich jak staże, szkolenia czy prace interwencyjne, mimo że w wielu przypadkach nie gwarantują one trwałego zatrudnienia. Z kolei nowe formy aktywizacji

Bezrobotni mają dostać 1400 zł dodatku solidarnościowego. Pomysł prezydenta ma jednak wiele pułapek

odprowadzane składki emerytalno-rentowe i będzie podlegał pod ubezpieczenie zdrowotne. W projekcie czytamy też, że jeśli ktoś będzie pobierał dodatek, to w tym samym czasie nie będzie mu przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych. Natomiast sam zasiłek dla bezrobotnych - to kolejny punkt w projekcie prezydenta - ma

Wraca nauka zdalna. Kto dostanie zasiłek opiekuńczy?

funkcjonowania w związku z COVID-19. Zasiłek przysługuje rodzicom ubezpieczonym w ZUS. Jego wysokość wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, jak i np. prowadzące działalność gospodarczą i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne? Jak się o nie starać?

? W jakiej wysokości przysługuje? Jak załatwić formalności? Najpierw zasiłek chorobowy Każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, po spełnieniu warunków zapewnia sobie prawo do zasiłku chorobowego. Otrzymać mogą go osoby niezdolne do pracy z powodu choroby czy urazu. Jeżeli zachoruje

Do lekarza bez kolejki. Ile to kosztuje?

żaden ubezpieczyciel nie pokryje jego kosztów. Jeśli pacjent nie opłaca składek na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, którym objęci są wszyscy pracujący, emeryci, renciści i zarejestrowani bezrobotni, za przyjazd karetki zapłaci z własnej kieszeni. Abonamenty medyczne są ogólnodostępne. Z polisami bywa

W Płocku z powodu koronawirusa ludzie na razie nie tracą masowo pracy. Jest pomoc dla przedsiębiorców

Daniel Olender, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, informuje, że do 29 kwietnia zarejestrowało się 341 bezrobotnych, a wyrejestrowało – 117. Tragedii na razie nie ma – Rok temu bezrobocie w kwietniu, w porównaniu z marcem tego samego roku, spadło o 250 osób – mówi dyrektor

Jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. W związku z tym zasiłku dla bezrobotnych nie mogą dostawać absolwenci i osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Zasiłek przysługuje na okres od 6 do 12 miesięcy. Okres pobierania zasiłku uzależniony jest od kilku czynników

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

wynagrodzenia za pracę[1]) stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621). Ponadto

Bezrobotni na "tarczy antykryzysowej". Rząd chyba o nich zapomniał

walczą o bezrobotnych Oprócz precyzyjnych informacji, skąd i ile rząd weźmie na dalsze dofinansowanie wynagrodzeń, centrale związkowe żądają radykalnego podniesienia zasiłku dla bezrobotnych, bo oni też wcześniej „płacili składki na ubezpieczenie społeczne” i na Fundusz Pracy. Ale zgodnie z

Rząd zapomniał o bezrobotnych w "tarczy antykryzysowej". Pieniędzy nie ma, urzędy nie podołają fali ludzi wyrzucanych z pracy

gigantyczny problem bezrobotnych bez pieniędzy na przetrwanie.  Czytaj też: Wyższy zasiłek dla bezrobotnych kosztem 500+? Dziś ciągnie pensje w dół O dwa miliony więcej bezrobotnych, a pieniędzy dla nieco ponad milion Całe szczęście, że pieniądze na zasiłki dla bezrobotnych, tak jak te na aktywizację

Szwed z MRPiPS: Spadek stopy bezrobocia do 6,4% na koniec 2018 to 'ambitny' plan

Krynica-Zdrój, 07.09.2017 (ISBnews) - Zapisany w projekcie przyszłorocznego budżetu poziom stopy bezrobocia rejestrowanego w wysokości 6,4% na koniec 2018 r. to "ambitny" plan, ponieważ prawie 60% osób bez pracy to długotrwale bezrobotni, których trudno jest

Gra w bezrobotnego. Żeby uzyskać pomoc urzędu pracy, uczą się testów na pamięć i zdają po kilka razy

profile. Doradca ustala szybko z klientem, czego ten oczekuje od UP i wyciąga odpowiedni formularz. Dopisuje się tylko dane: wiek, płeć, wykształcenie. Inaczej jest w Gdańsku. - Bezrobotni rejestrujący się w urzędzie pracy wyłącznie w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego klasyfikowani są do III

Wsparcie dla młodych. Komu należy się bon na zasiedlenie? Kto może liczyć na mieszkanie lub stypendium?

stypendium. Bon na zasiedlenie otrzymać może osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, która planuje zmianę miejsca zamieszkania z powodu zatrudnienia, podjęcia w nowym miejscu innej formy pracy zarobkowej lub rozpoczęcia tam działalności gospodarczej. Ważne: bon przysługuje wyłącznie

Szwed z MRPiPS: Stopa bezrobocia spadnie do 5,4% w 2019 roku

bezrobocia. [?] Zakładamy poziom 5,4% na 2019 r. - to jest ambitny plan" - powiedział Szwed w wywiadzie dla Polskiego Radia Katowice. "Część osób pozostaje w statystykach ze względu na ubezpieczenie zdrowotne, część osób, którą powinniśmy aktywizować - to są osoby

Czy muszę płacić składki na ZUS? Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych? Jak działa tarcza antykryzysowa? Wyjaśniamy wątpliwości

, ponieważ płaciłam mały ZUS. Na jaką pomoc może liczyć osoba bezrobotna niekwalifikująca się do zasiłku? Tarcza antykryzysowa niestety nie przewiduje żadnego dodatkowego wsparcia dla osób bezrobotnych niekwalifikujących się do zasiłku dla bezrobotnych. Natomiast jeśli nie podlega pani ubezpieczeniom

Bankowcy mniej na nas zarabiają. Zamiast kredytów w bankach ubezpieczamy samochody

źródła dochodu przewlekle chorym rencistom, emerytom czy bezrobotnym. Dla nich to puste ubezpieczenie, bo nie mają możliwości skorzystania kiedykolwiek z takiej ochrony. Widzimy też, że sprzedawcy starają się przekonywać klientów, że zawarcie danego ubezpieczenia jest obowiązkowe - mówi „Wyborczej

Senat przyjął nowelizację tarczy antykryzysowej 3.0 z poprawkami

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację tarczy antykryzysowej 3.0 z poprawkami, zakładającymi m.in. wykreślenie przepisów o skróceniu kadencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), podwyższenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz rozszerzenia

Uwaga! Można stracić świadczenie przedemerytalne

brutto. Jakie dorabianie ma znaczenie Jeżeli za dużo dorobimy, możemy stracić świadczenie przedemerytalne. Przy czym znaczenie mają tylko te formy zarobkowania, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu, np. umowa agencyjna, o pracę, umowa-zlecenie. Nie liczy się przychód z działalności nieobjętej

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

dostanie osoba, która ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie nie przysługuje za okresy, w których ubezpieczony

Koronawirus. W Opolu zaczyna rosnąć bezrobocie, przedsiębiorcy starają się o zawieszenie składek ZUS

pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (2), oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (3). Jak informuje opolski

Bezrobotny nie będzie mógł odrzucić żadnej oferty pracy. Ministerstwo zaostrza przepisy

trzecia osób rejestrujących się w urzędzie w istocie nie szuka pracy, tym ludziom zależy jedynie na ubezpieczeniu. Nie mamy możliwości kontrolowania, kto naprawdę jest bezrobotny, a kto tylko udaje i dorabia na czarno - mówią dyrektorzy urzędów pracy. W Warszawie zjawisko dotyczy nawet połowy bezrobotnych

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

pełnych składek, które obecnie razem ze składką zdrowotną wynoszą 1316 zł miesięcznie (od przyszłego roku wzrosną do ok. 1435 zł). - Postanowiłam więc, że przynajmniej nie będę płacić 70 zł dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe. Dla mnie liczy się bowiem każda złotówka  - mówi pani Barbara

25 mln dni na zwolnieniach lekarskich z powodu problemów psychicznych. Polscy pracownicy nie radzą sobie ze stresem

nieodpowiedzialną osobą jestem - wspomina Helena. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania były w ubiegłym roku piątą najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 2021 roku lekarze wystawili 20,5 mln zaświadczeń lekarskich. Łączna liczba dni absencji w pracy wyniosła

Jak legalnie zatrudnić nianię

ubezpieczeniem wypadkowym i od pierwszego dnia ubezpieczenia przysługuje jej zasiłek chorobowy oraz świadczenie rehabilitacyjne. Ważne! Świadczenia te należą się niani nawet wówczas, gdy nie opłaca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy niania ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych Jeśli niania była

Jak zatrudnić nianię? Gdzie szukać profesjonalnej opiekunki i ile to kosztuje?

. Nianie plasują się w czołówce pracowników zatrudnianych w ten sposób. Praca na czarno to przede wszystkim strata dla niani. – Niania nie może przepracowanego okresu doliczyć sobie do emerytury, nie może również liczyć na zasiłek dla bezrobotnych, nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego – zwraca

Koronawirus. Powroty z emigracji w czasach pandemii: zasiłek nie dla każdego

idzie recesja, firmy zwalniają ludzi, nie mam więc szans na zatrudnienie i muszę liczyć się z każdym groszem – mówi Karolina, która obecnie przebywa na kwarantannie w Warszawie. Sytuacja, w jakiej się znalazła, zmusiła ją do starania się o zasiłek dla bezrobotnych. Warunek: 365 dni pracy Przypadek

Rynek pracy w pandemii. Mamy ten milion bezrobotnych czy nie?

Liczba osób bezrobotnych w maju przekroczyła milion - wynika z prognoz podanych przez resort pracy i polityki społecznej. O ten milion zresztą przed sądem starli się sztabowcy Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego w trybie wyborczym . Tyle że większość liczb rzucanych przez polityków, mających

Niemiecki patent zbyt drogi czy może niezbędny? Nagły wzrost obaw o stan budżetu

wynosząca obecnie 2,4 procent prawdopodobnie musiałaby wzrosnąć. „Podniesienie składki nie może jednak nastąpić, póki trwa kryzys” – mówi Weber. Niezbędnym warunkiem jest spadek bezrobocia w systemie ubezpieczeń. Nie oczekuje szybkiego zwrotu. Jest prawdopodobne, że liczba bezrobotnych w

Rollercoaster na rynku pracy w Wałbrzychu. Covid odciska na nim swoje piętno

utratą pracy z powodu pandemii, a licznymi rejestracjami związanymi z koniecznością posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. – Część z zarejestrowanych bezrobotnych nie przejawia chęci podjęcia zatrudnienia, co obserwujemy, realizując obecnie wiele wniosków pracodawców o zatrudnienie w ramach

Telekomunikacja Polska wchodzi na rynek ubezpieczeniowy

kosztuje? TP oferuje dwa warianty ubezpieczenia. Tańszy pakiet będzie kosztować 11 zł, a droższy - 16 zł miesięcznie. W przypadku utraty pracy ubezpieczenie będzie wypłacane tylko wtedy, gdy ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto

Koronawirus. Tesla tnie płace - bardziej menedżerom niż pracownikom

13 kwietnia i mają obowiązywać do końca czerwca. Przy tym pracownicy Tesli, którzy nie mogą pracować z domu, a ich obecność przy liniach produkcyjnych nie jest teraz konieczna, zostaną wysłani na przymusowe urlopy i w tym czasie firma będzie opłacać tylko ich ubezpieczenia socjalne i medyczne. 

Ukraińcy wracają. I zostawiają w Polsce coraz więcej pieniędzy

zarejestrowanych jako bezrobotne, choć gros z nich rejestruje się wyłącznie dla ubezpieczenia społecznego i pracy wcale nie poszukuje) oraz braki kadrowe - przede wszystkim w przemyśle - powodują, że Ukraińcom i Ukrainkom wciąż jest relatywnie łatwo znaleźć zatrudnienie w Polsce. W badaniu OTTO Work Force aż 46

Od dziś zasiłki opiekuńcze dla rodziców. Kto będzie mógł skorzystać?

. Jego wysokość to 80 proc. pensji. Będzie się należał: 1. Rodzicom dzieci w wieku do ośmiu lat, 2. Ubezpieczonym rodzicom dzieci: - do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, - do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, - do 24 lat, które mają

Senacka komisja zarekomendowała przyjęcie tarczy 3.0 z poprawkami

wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz rozszerzenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Było to już trzecie posiedzenie senackiej Komisji, dotyczące nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgłoszono do niej

Nowe "śmieciówki". Mimo lockdownu chętniej zakładamy firmy

Pandemia pokazała, co dla pracowników i pracownic oznacza "uśmieciowienie" na rynku pracy - są świeże dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W pierwszej połowie tego roku - a więc w czasie lockdownu - liczba osób, które są ubezpieczone w ZUS-ie wyłącznie na podstawie umowy

Luty to idealny miesiąc na przejście na emeryturę. Zyskać można nawet 600 zł co miesiąc

. Dzięki temu nasza emerytura będzie większa o ponad 20 proc. w porównaniu z tą ustaloną w drugim kwartale - mówi dr Tomasz Lasocki z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wysoka waloryzacja świadczeń Dlaczego jeszcze opłaca się złożyć wniosek o emeryturę w

Co powinniśmy wiedzieć, gdy wynajmujemy mieszkanie. 10 porad

sprawującymi nad nimi opiekę i wspólnie z nim zamieszkującymi, obłożnie chorych, emerytów, rencistów, osoby bezrobotne itp. Uprawnienie do najmu lokalu socjalnego nie jest zapewniane w orzeczeniu eksmisyjnym, jeśli osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu, np. u rodziny, bądź gdy ich sytuacja materialna pozwala

Karta EKUZ zamiast ubezpieczenia turystycznego to zdecydowanie za mało w czasie pandemii

Z tego poradnika dowiesz się: czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ kto może z niej skorzystać i jakie daje przywileje kiedy karta EKUZ nie wystarczy, by korzystać z bezpłatnej służby zdrowia za granicą gdzie sprawdzić, jakie obostrzenia obowiązują przy wjeździe do innych krajów

Znamy założenia budżetu. Wynagrodzenia znów uciekną inflacji. Chyba że rząd podmieni dane

następnych latach 5,1 proc. i jest zbliżone do minimalnego progu osób, które w każdej gospodarce są zarejestrowane jako bezrobotne, bo nie chcą podjąć pracy (a chcą mieć np. ubezpieczenie społeczne). Do tych wskaźników należy podchodzić z rezerwą - nie tylko dlatego, że w przeszłości często się nie

GUS: stopa bezrobocia w Polsce wynosi 5,8 proc. - najmniej od 28 lat. Ale aż 5 mln osób jest biernych zawodowo

Stopa bezrobocia to udział wszystkich osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (PUP) w kraju aktywnych zawodowo Polaków. W sierpniu bezrobotni stanowili zaledwie 5,8 proc., czyli jest ich niespełna 959 tys. To najniższy odczyt od października 1990 r., czyli od prawie 28 lat. W żadnym z

Rekord, i to zimą: bezrobocie w Polsce tylko 6,5 proc.

podstawie danych gromadzonych przez powiatowe urzędy pracy, w których ze względu na powiązanie rejestracji jako bezrobotnego z ubezpieczeniem społecznym ok. 30 proc. zgłoszonych bezrobotnych pracy wcale nie szuka.  Dane są niższe od przewidywań analityków, a także od opublikowanego niedawno

Rząd znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia

Doprecyzowano między innymi, w jakim okresie osoba posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej może jednocześnie posiadać status bezrobotnego. Uregulowano kwestie związane z ubezpieczeniem wypadkowym i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy to bezrobotnych

Pan Adam został zwolniony w wyniku likwidacji stanowiska. ZUS odmówił świadczenia przedemerytalnego. Wygrał dopiero przed Sądem Najwyższym

świadczenie przedemerytalne do urzędu pracy Świadczenia przedemerytalnego nie dostaniemy zaraz po zwolnieniu. Musimy się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy i przez co najmniej pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych. W tym czasie nie możemy odmawiać przyjęcia prac interwencyjnych i innych prac

Dodatek solidarnościowy nie dla tych, którzy odeszli za porozumieniem stron. Czy słusznie?

będzie rozpatrywał odwołanie Hornowskiej. - Prawomocny wyrok sądu jest wiążący dla stron postępowania oraz wszystkich organów i instytucji, w tym dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – poinformował resort. W kolejnym piśmie dodał, że rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oznacza, że zarówno

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm., „Ustawa COVID-19”); jeżeli nie pobiera Pani zasiłku dla bezrobotnych, to nie posiada także ubezpieczenia rentowego; ponieważ Pani mąż jest zatrudniony, to on podlega ubezpieczeniu rentowemu. Pytania

GUS: W lutym przybyło bezrobotnych. Ale stopa bezrobocia się nie zmieniła

pośredniaków to także ci, którzy nie są zainteresowani pracą lub pracują na czarno. Status bezrobotnego potrzebny jest im do ubezpieczenia zdrowotnego i do ubiegania się o pomoc społeczną (finansową i rzeczową). Szacuje się, że stopa bezrobocia rejestrowanego jest mniej więcej o jedną trzecią

Już w tym roku bezrobocie w Polsce w tysiącach, a nie w milionach osób? Stopa bezrobocia najniższa od 26 lat

uwagi na wciąż praktykowane w Polsce kłopotliwe powiązanie ubezpieczenia społecznego z powiatowymi urzędami pracy – pewna liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne wcale bezrobotnymi nie jest: rejestracja w urzędzie pracy jest im potrzebna wyłącznie ze względu na posiadanie ubezpieczenia

Tegoroczny szczyt bezrobocia już za nami. 9 proc. w grudniu?

zainteresowani pracą lub pracują na czarno. Status bezrobotnego potrzebny jest im do ubezpieczenia zdrowotnego i do ubiegania się o pomoc społeczną (finansową i rzeczową). Szacuje się, że stopa bezrobocia rejestrowanego jest z grubsza o jedną trzecią zawyżona. Lepiej sytuację na rynku

"Niedawno miałam asystenta, teraz jestem sekretarką". Koronawirus wywraca rynek pracy

Jimmy, bez pracy, mogą być wkrótce dziesiątki tysięcy pracowników w Polsce. Niektóre banki przewidują, że już w połowie wakacji przybędzie nam nawet milion bezrobotnych. Będą szukać zajęcia, w wielu przypadkach zagryzając zęby zejdą z klimatyzowanego biura do Żabki. Nie po hot doga, do pracy. Pierwszym

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

działalności mogę iść od lekarza z NFZ? Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny? Czytelnik będzie mógł skorzystać ze wsparcia postojowego, jeśli rozlicza się kartą podatkową oraz jest czynnym podatnikiem VAT. Nie może mieć jednak innego tytułu do ubezpieczenia społecznego oraz musi mieszkać na

Bez palców i odszkodowania. Próbowali wyłudzić 150 mln zł

, m.in. metodę na drwala. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej werbowali bezrobotnych, aby... amputować im kciuki. Żeby zarobić, te osoby musiały się wcześniej ubezpieczyć na wysokie kwoty w ramach polis NNW. W ubiegłym roku grupa oszustów również chciała w podobny

Bezrobocie w Polsce niższe, niż oczekiwano - w czerwcu tylko 7,1 proc.

. Trzeba też pamiętać, że bez prawa do zasiłku pozostaje 85,3 proc. zarejestrowanych bezrobotnych (zasiłek przysługuje maksymalnie przez rok i przy spełnieniu warunku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od otrzymywanego wcześniej wynagrodzenia w wysokości co najmniej płacy minimalnej przez co

Rząd ujawnia, kto zapłaci za 13. emeryturę. Pójdą na to składki pracujących Polaków i pieniądze na zwalczanie bezrobocia

. podstawy do ubezpieczeń społecznych. Przychody Funduszu co roku przekraczają 10 mld zł. Pieniądze te zgodnie z ustawą o finansach publicznych mają łagodzić skutki bezrobocia. Powinny być więc przeznaczane na zasiłki dla osób bezrobotnych, stypendia naukowe, szkolenia, przekwalifikowanie zawodowe. Dlaczego

GUS: Bezrobocie w kwietniu wzrosło po raz pierwszy od 2013 roku

bezrobocie czeka Polskę na koniec roku.  Według GUS na bezrobociu w kwietniu było 965 tysięcy osób. W porównaniu z marcem tego roku przybyło 56,4 tys. bezrobotnych, a w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku – 27,5 tysiąca. Najgorzej w warmińsko-mazurskim Najniższe bezrobocie znów odnotowała

Świadczenia przedemerytalne. Zmieniły się przepisy, zasady wypłat i terminy. Kiedy można dorobić?

najmniej pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Dopiero po tym czasie urząd pracy wydaje zaświadczenie, które razem z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne trzeba było złożyć w oddziale ZUS w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentu. Obecna sytuacji wymusiła jednak zmiany. Rząd doszedł do wniosku, że

Oprogramowanie dziurawe jak ser szwajcarski. Analitycy policzyli luki

wczesną wiosną i wykorzystał system zasiłków dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Oszuści opracowali nowe ataki na dane potrzebne do ubiegania się o zasiłek - numer prawa jazdy. Wykorzystywali do tego powszechnie stosowaną praktykę w kilku stanach. Formuła do tworzenia numerów prawa jazdy opiera

GUS podał wysokość stopy bezrobocia w grudniu. Rozpiętość od 1,4 proc. do ponad 25 proc.

pracy bezrobotnych jest zaledwie 1,4 proc., w Tychach - 2,7 proc. Na drugim biegunie znajdują się cztery powiaty, w których bezrobocie przekracza 20 proc., to m.in. Braniewo (22,2 proc.) i Szydłowiec (25,8 proc.). W podziale na województwa liderem jest wielkopolskie (3,7 proc.). Wyniki poniżej średniej

Raport CBOS: Polak jest bezrobotny z wyboru?

Według GUS stopa bezrobocia wyniosła w marcu 13,5 proc., a w urzędach pracy zarejestrowanych było blisko 2,2 mln osób. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc., nie miała prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W rejestrze mogą tkwić latami. W tym czasie przysługuje im bezpłatne

Szukasz pracy? Headhunterzy już na ciebie polują. Jak szukać pracy online? Jak stworzyć dobry profil w serwisach

Poziom bezrobocia w Polsce jest rekordowo niski. Nadal jednak blisko milion bezrobotnych jest zarejestrowanych w urzędach pracy, a wielu z tych, którzy mają zajęcie, narzeka na zbyt niskie płace i brak możliwości awansu. Jeśli masz unikalne kompetencje albo potrafisz się dobrze „sprzedać

Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych podczas rekordowej inflacji. PiS realizuje swój plan, zasłaniając się KE

i pracodawcą gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalno-rentowe. Jeżeli zleceniobiorca - tak jak etatowiec - zdecyduje się opłacać również składkę chorobową w wysokości 2,45 proc. wynagrodzenia, nabywa prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego itd

Dane GUS o bezrobociu mogą mylić. Szczyt dopiero przed nami

W marcu bezrobocie rejestrowane według GUS wyniosło 5,4 proc., co oznacza, że w kraju jest 909 tys. osób bezrobotnych. To spadek w porównaniu zarówno z lutym br., jak i z poprzednim rokiem. Nie oznacza to jednak, że na rynku pracy wszystko zostało po staremu i nie grożą mu zmiany na

Rząd wkrótce ogłosi nową "tarczę antykryzysową" dla przedsiębiorców i pracowników. Wiemy, co w niej będzie

firma mogła skorzystać ze zwolnienia, jej obroty muszą się zmniejszyć o 50 proc. w stosunku do tego samego miesiąca rok wcześniej - mówi nam nasz informator. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno

Nie będzie składek ubezpieczeniowych za bezrobotnych

dotknąć bezpośrednio bezrobotnych. Oznacza to, że te osoby nie będą miały problemów ze skorzystaniem z bezpłatnej pomocy medycznej. Wojewoda podkarpacki Mirosław Karapyta zwrócił się z prośbą do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie o odroczenie terminu płatności składek za bezrobotnych z

PiS chce ściągnąć do kraju Polaków pracujących za granicą. Ustawa o rynku pracy coraz bliżej

, ewentualnie była tam ubezpieczona przez co najmniej 6 miesięcy. Ustawa o rynku pracy. Dofinansowanie do własnej firmy Dofinansowanie nie przekroczy wysokości maksymalnie sześciu przeciętnych wynagrodzeń. Środki będą pochodziły z Funduszu Pracy. Według GUS w Wielkiej Brytanii przebywa obecnie ok. 500-600 tys

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

zobowiązań publicznoprawnych (podatki, opłaty, składki na ubezpieczenia społeczne), jak i prywatnych (w tym pensje pracowników). – W przypadku pozostałych przedsiębiorców zakończenie działalności wiąże się co do zasady z obowiązkiem przeprowadzenia procesu likwidacji, zgodnie z przepisami regulującymi

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

. Bronisław Komorowski podpisał we wtorek nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przygotowane przez resort pracy przepisy wprowadzają zmiany w sposobie obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku, gdy osoba prowadząca działalność