ubezpieczenie a umowa zlecenie

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Nowe składki zatrudnionych na zlecenie. ZUS odpowiada

Nowe składki zatrudnionych na zlecenie. ZUS odpowiada

Od stycznia 2016 r. zleceniodawcy muszą odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich umów-zleceń do osiągnięcia wysokości minimalnego wynagrodzenia - w tym roku 1850 zł brutto.

Śmieciowa walka z wiatrakami

Oskładkowanie umów-zleceń to krok milowy w walce z umowami śmieciowymi? Nie, to mały kroczek w łataniu coraz większej dziury w systemie ubezpieczeń społecznych. I będę zaskoczona, jeśli jeszcze nie pogorszy pozycji najsłabszych na rynku pracy.

Zamek kontra ZUS. Będzie proces w sprawie ubezpieczeń aktorów

Zamek zawierał z występującymi u nas aktorami i muzykami umowy o dzieło, a ZUS uważa, że powinny być to umowy-zlecenia. Chodzi o pieniądze na ubezpieczenie. Będzie ciekawy proces

"PB": Ozusowanie uderzy w pracowników

najczęstszą reakcją firm na wprowadzenie składek będzie po prostu redukcja zatrudnienia - firmy pożegnają się z częścią pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia i o dzieło. Odpowiada tak 46 proc. przebadanych przedsiębiorców. Trzecią reakcją jest przechodzenie do szarej strefy. Więcej na ten temat - w

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania tego zasiłku. Umowa zlecenia stanowi w takim przypadku tytuł do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a także do obowiązkowego ubezpieczenia

Refundacja wyrobów medycznych. Kto może liczyć na dofinansowanie?

Refundacja wyrobów medycznych. Kto może liczyć na dofinansowanie?

wizyta u lekarza posiadającego kontrakt z NFZ, który wystawi zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Nie zrobi tego każdy lekarz. W przypadku np. okularów taki dokument musi wystawić lekarz okulista, a na zakup wózka inwalidzkiego – m.in.: ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji

Formularz PIT-37

PIT-37 powinni też wypełnić podatnicy otrzymujący stypendia, przychody z działalności wykonywanej osobiście oraz uzyskujący przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, a także osoby otrzymujące należności z umowy aktywizacyjnej. Formularz

"Polski ład". Jak zarabiając milion złotych skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

"Polski ład". Jak zarabiając milion złotych skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

osób. Kolejny taki kwiatek jest w uldze dla klasy średniej.  Ulga dla klasy średniej, a umowy zlecenia czy umowy o dzieło Dzięki „Polskiemu ładowi" dowiedzieliśmy się, co to jest klasa średnia. Otóż jest to grupa osób zarabiających więcej niż 5,7 tys. zł brutto miesięcznie, czyli trochę

Oskładkowanie umów-zleceń w "Polskim ładzie". Nawet milion Polaków od stycznia dostanie niższe pensje

Oskładkowanie umów-zleceń w "Polskim ładzie". Nawet milion Polaków od stycznia dostanie niższe pensje

określane jako jedna z największych patologii na polskim rynku pracy. Niestety, po raz kolejny reformy PiS-u są pisane na kolanie, a co gorsza mogą okazać się kolejnym hamulcem dla wychodzącej z koronakryzysu gospodarki. Czy jest to nam w ogóle potrzebne? Już dzisiaj od umów-zleceń są odprowadzane składki

Formularz PIT-37

wykonywanej osobiście oraz uzyskujący przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, a także osoby otrzymujące należności z umowy aktywizacyjnej. Formularz PIT-37 nie jest przeznaczony dla osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne

Rząd oskładkuje umowy zlecenia. Nowe przepisy już w 2022 roku

Rząd oskładkuje umowy zlecenia. Nowe przepisy już w 2022 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zyskałby nawet 4 mld zł - to kwota, którą nieuczciwi pracodawcy "zaoszczędzają", zatrudniając na zleceniach zamiast na umowach o pracę. W efekcie prognozowane emerytury pracujących na śmieciówkach oscylują w okolicy płacy minimalnej, a wielu z nich prawa

1 stycznia wprowadzono nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne. Od 1 kwietnia będzie obowiązkowy

dłużej niż sprawdzenie przy okazji rejestrowania się do lekarza, czy mamy prawo do darmowej porady. Czyli sprawdzenie, czy jesteśmy w bazie ubezpieczonych e-WUŚ. Przy okazji Fundusz automatycznie nadaje zleceniu niepowtarzalny numer, który wpisywany jest na pierwszej stronie dokumentu. Zlecenie na

Rząd chce wglądu w umowy o pracę i zlecenia. Jest projekt ustawy

Rząd chce wglądu w umowy o pracę i zlecenia. Jest projekt ustawy

problemów, zwłaszcza osobom fizycznym zatrudniającym nianie, mikroprzedsiębiorcom i rolnikom. Przez te obciążenia, jak argumentuje resort, utrwala się w Polsce "niekorzystna struktura dominacji mikropodmiotów na rynku". Szablony umowy o pracę i umowy zlecenia będą dostępne w systemie, a w

Chorzy i niepełnosprawni łatwiej dostają zlecenie z NFZ na wyroby medyczne. Gdzie się zgłosić?

Chorzy i niepełnosprawni łatwiej dostają zlecenie z NFZ na wyroby medyczne. Gdzie się zgłosić?

medyczny Pierwszym krokiem jest wizyta u lekarza posiadającego kontrakt z NFZ, który wystawi zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Nie zrobi tego każdy lekarz. W przypadku np. okularów taki dokument musi wystawić lekarz okulista, a na zakup wózka inwalidzkiego m.in.: ortopeda, neurolog, chirurg

W ciągu dwóch tygodni rząd przedstawi projekt nowych składek na ZUS. Oto, co w nim będzie

W ciągu dwóch tygodni rząd przedstawi projekt nowych składek na ZUS. Oto, co w nim będzie

zwolnienia ze składek powodują, że pracodawcy wypychają pracownika z etatu na samozatrudnienie czy umowy-zlecenia. Dlatego w imię walki z dyskryminacją na rynku pracy trzeba oskładkować wszelkie formy zatrudnienia, w tym wszystkie umowy-zlecenia - mówi Koćwin i dodaje: - Na posiedzeniu Rady zaproponowałem

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

społecznej , przebywania na urlopie wychowawczym. Także zwarcie umowy zlecenia wiąże się z obowiązkiem opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają też dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, uczniowie i studenci, także studiów doktoranckich. Osobę uprawnioną

40-latkowie dostaną w przyszłości niższe emerytury. To skutek śmieciówek

40-latkowie dostaną w przyszłości niższe emerytury. To skutek śmieciówek

oskładkowania umów zlecenia byłby wzrost wpływów do FUS o około 4 mld zł rocznie. A jak to odczuliby ubezpieczeni i pracodawcy? Przy średnim wynagrodzeniu 7500 zł ubezpieczony zapłaciłby średnio 700 zł, a koszt po stronie pracodawcy wyniósłby 600 zł. Dziś korzyści, jutro straty Możliwość nieopłacania składek w

Umowy o dzieło coraz bardziej ryzykowne dla pracodawców. W kogo uderzy nowy rejestr w ZUS?

Umowy o dzieło coraz bardziej ryzykowne dla pracodawców. W kogo uderzy nowy rejestr w ZUS?

Sprzedawca fajerwerków na stoisku w centrum handlowym, pracownik call center, a nawet „osoba przechadzająca się w stroju bałwanka i rozdająca ulotki” – to przykłady ogłoszeń o pracę, w których pracodawcy oferują umowę o dzieło, choć powinni zawrzeć co najmniej umowę-zlecenie. I

Nowe "śmieciówki". Mimo lockdownu chętniej zakładamy firmy

Nowe "śmieciówki". Mimo lockdownu chętniej zakładamy firmy

cywilnoprawnej spadła o ok. 6-7 proc. Dla porównania liczba ubezpieczonych na umowie o pracę zmniejszyła się o 2 proc. Co to oznacza? Że z powodu pandemii najbardziej ucierpieli ci zatrudnieni, którzy nie są objęci prawem pracy. Ponieważ na umowie zlecenia czy dziele nie obowiązuje kodeks pracy, łatwiej było

Przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać do ZUS każdą umowę o dzieło. A później będzie kontrola

Przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać do ZUS każdą umowę o dzieło. A później będzie kontrola

 Rząd już oficjalnie przyznał, że chce oskładkować wszystkie umowy-zlecenia. Dziś składki przy takich umowach trzeba płacić przynajmniej do wysokości pensji minimalnej. Jeśli więc ktoś ma np. dwie umowy - jedną w wysokości pensji minimalnej, a drugą na np. 3 tys. zł, to płaci składki tylko od

Dorabiasz na emeryturze? "Polski ład" mocno uderzy cię po kieszeni

Dorabiasz na emeryturze? "Polski ład" mocno uderzy cię po kieszeni

przychodów, które mogą być powodem cięcia i zawieszania renty. Nie będą brane tutaj pod uwagę przychody z najmu, dzierżawy, a także części pracy zarobkowej. Wyłączone są przychody z umów-zleceń dla uczących się do 26. roku życia. Świadczenie nie jest też zmniejszane w związku z osiąganiem przychodów z

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

60 proc. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Umowa-zlecenie Z cudzoziemcem można też podpisać zwykłą umowę-zlecenie. Zleceniodawca jako płatnik składek musi zgłosić go w ZUS do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA (lub na druku ZUS ZZA w przypadku

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

nabiera praw do dłuższego okresu wypowiedzenia oraz odpraw. W świetle przepisów pracodawca powinien liczyć się z wpłatą podstawową, jeżeli pracownik przystąpił do Pracowniczych Planów Kapitałowych - podkreśla Marczyk. Dodaje, że najpopularniejszą umową cywilnoprawną jest umowa-zlecenie. Do jej atutów

FPP, CALPE: Emeryturę niższą niż minimalną pobierają już ponad 333 tysiące osób

ubezpieczenia społecznego przy umowach zlecenie - obecnie oskładkowanych do wysokości płacy minimalnej - które przyniosłoby do FUS dodatkowe wpływy na poziomie ok. 3 mld zł rocznie, a jednocześnie wyrównałoby warunki konkurencyjne dla przedsiębiorców" - zakończono w materiale

Jakie ulgi przewiduje "Polski ład". Praktyczny przewodnik

; Osobom na umowie o pracę. Przedsiębiorcom rozliczającym się na zasadach ogólnych. Nie skorzystają z niej osoby na emeryturze, umowie-zleceniu, na umowie o dzieło. Co, jeśli ktoś jest na etacie i dorobił na umowie-zleceniu? Ulga dla klasy średniej obejmie tylko przychody z etatu.  A co, jeśli

FPP: ZUS żąda prawie 19 mld zł składek od umów zleceń, potrzebna abolicja

Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Szacunki na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wskazują, że bezpośrednia skala rzekomych zobowiązań dla składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umów zleceń, bez ewentualnych odsetek narosłych od roku 2008

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

wykonania zlecenia, aby było ono zgodne z jego oczekiwaniami i wymaganiami - wyjaśnia PIP. Różni je natomiast to, iż praca nakładcza zazwyczaj wykonywana jest przez dłuższy czas i nosi cechy ciągłości, umowę o dzieło zaś charakteryzuje jednorazowość. Umowa powinna być zawarta na piśmie, z określeniem

Zmiany w oskładkowaniu umów-zleceń. Porozumienie w rządzie [TYLKO U NAS]

;zaoszczędzone" pieniądze rząd będzie mógł wydać na inne rzeczy. Plan był prosty – wprowadzamy pełne oskładkowanie umów-zleceń i o dzieło. Miało to dać rządowi już w przyszłym roku kilka dodatkowych miliardów złotych. Tyle że pojawił się problem – Jarosław Gowin. Oskładkowanie umowy o

FPP: To rząd a nie ZUS powinien rozwiązać kwestię ozusowania umów zleceń

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Kwestią naprawy błędów legislacyjnych przeszłości powinien zająć się rząd i to on powinien rozwiązać kwestię ozusowania umów zleceń, a nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), uważa przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) Marek

Firmy zatrudniające studentów wykluczone ze wsparcia "tarczy PFR"? Prawnicy czytelnikom odc. 54

). Jednakże warunkiem koniecznym do uznania danej osoby za pracownika jest również zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia w związku z ubieganiem się o udział w programie. W przypadku zawarcia umowy-zlecenia z osobą posiadającą status studenta (studiów inżynierskich

"Polski ład" zdrowo zamiesza. Kto nie zapłaci składki zdrowotnej w ogóle, a kto dużo więcej niż obecnie?

każdej umowy-zlecenia trzeba będzie płacić pełne składki. Ponadto zniknie odliczenie składki zdrowotnej od podatku. W wersji dłuższej. To pierwszy etap w rewolucji z umowami-zleceniami. Dzisiaj od umów-zleceń są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Ale są one pobierane tylko od wysokości

Komu przysługuje świadczenie postojowe? Prawnicy czytelnikom, odc. 29.

innego tytułu, oraz o kwocie przychodów z innych umów. Zgodnie z art. 15 zq „tarczy antykryzysowej” świadczenie postojowe przysługuje: osobie prowadzącej (pozarolniczą) działalność gospodarczą, a także wykonującej umowę agencyjną, umowę-zlecenie, inną umowę o świadczenie usług, do której

NSZZ Solidarność i FPP proponują zmiany prawne dające FUS 2,7 mld zł wpływów

zaksięgowanie składek na kontach tych osób oraz ustawowe zagwarantowanie zaniechania działań kontrolnych umów zleceń realizowanych w okresie od stycznia 2009 roku do dnia wejścia w życie postulowanego pakietu zmian. 3. Ujednolicenie zasad podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu

FPP,CALPE: Uchylenie Art. 9 ustawy o SUS wymusiłoby pełne ozusowanie wynagrodzeń

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Uchylenie art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (SUS) i pełne oskładkowanie umów zleceń przełożyłoby się na chęć polskich pracowników na przedłużenie swojej aktywności zawodowej, wskazują Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz

"Polski ład". Pułapka ze składką zdrowotną. To cię zaboli, nawet jeśli nie zarabiasz kokosów

na ubezpieczenie społeczne – aby finalnie w takich przypadkach składki były opłacane. Trzeba przypomnieć, że od stycznia tego roku zarówno płatnik składek, jak i osoba fizyczna w przypadku zlecenia dzieła zobowiązana jest poinformować ZUS o zawarciu każdej takiej umowy. ZUS za kilka

Rewolucja w zwolnieniach L-4. Oto 6 zmian

problemy z otrzymaniem zasiłku macierzyńskiego. Teraz to się zmieni i kobiety będą mogły korzystać z macierzyńskiego. Niestety, przepis przewiduje w takim wypadku prawo do zasiłku macierzyńskiego tylko w wypadku kobiet zatrudnionych na umowę o pracę, ale już nie na umowę-zlecenie czy współpracujących

Pierwsze "postojowe" wpłynie w środę na konta przedsiębiorców. Kto i ile otrzyma?

Obsługą zasiłku postojowego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.To on przyjmuje wnioski i wypłaca zapomogi skierowane do przedsiębiorców, którzy są na samozatrudnieniu lub są zleceniobiorcami - mają umowy cywilnoprawne, umowy-zlecenia, agencyjne i o dzieło, potocznie zwane śmieciowymi. Pomoc

Samozatrudnienie wypiera umowy-zlecenia. Polacy zakładają "firmy"

samozatrudnienia? To proste: to z miesiąca na miesiąc staje się nową umową-zleceniem. Obecnie wśród wszystkich pracujących Polek i Polaków (ponad 16 mln osób) na własny rachunek działa już ok. 20 proc. Należymy tym samym do europejskiej czołówki. Samozatrudnienie coraz bardziej atrakcyjne Rząd PiS dotąd nie

FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Konieczne jest pilne rozwiązanie problemu nieoskładkowanych umów zleceń i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które są zagrożone emeryturą niższą niż minimalna, a rozwiązaniem powinna być restytucja w ubezpieczeniach społecznych

FPP: Restytucja ozusowania umów zleceń zwiększyłaby wpływy FUS o 2,7 mld zł

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Postulowana przed FPP i NSZZ Solidarność restytucja ozusowania umów zleceń może znacząco przyczynić się do zmniejszenia liczby umów zleceń dzięki zrównaniu zasad ubezpieczeń z etatami. Z szacunkowej oceny skutków ekonomicznych proponowanych

Rząd chce oskładkować każdą złotówkę. Więcej zapłacą przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, a nawet emeryci

 w pełni oskładkować umowy-zlecenia. Dziś składki przy takich umowach trzeba płacić przynajmniej do wysokości pensji minimalnej. Jeśli więc ktoś ma np. dwie umowy - jedną w wysokości pensji minimalnej (2600 zł brutto, od nowego roku to 2800 zł brutto), a drugą na np. 3 tys. zł, to płaci składki

FPP proponuje jednolity system składek na ZUS powiązany z dochodem

uważamy, że system ubezpieczeń społecznych w Polsce wymaga pilnej restytucji - zwłaszcza w zakresie oskładkowania pozarolniczej działalności gospodarczej oraz umów zleceń. Oskładkowanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia, które weszło w życie 1 stycznia 2016, okazało się niewystarczające. Po okresowym

W górę płaca minimalna. Ale odprawy przy zwolnieniu z pracy w dół. Zobacz, o ile

przedsiębiorcą a samozatrudnionym na określone zlecenia i usługi (umowy o świadczenia) związane np. z działalnością firmy. Jeśli natomiast Kowalski niemający firmy dogada się z Nowakiem też niebędącym przedsiębiorcą na określony zakres prac, żadna minimalna stawka nie będzie miała znaczenia. Minimalne

Instytut Biznesu: Obciążenie umów cywilnoprawnych może osłabić potencjał firm

, niesie za sobą, mimo przekonania o korzyściach dla pracowników i budżetu ZUS niepokojące dla gospodarki konsekwencje, uważa Instytut Biznesu. Przedsiębiorcy musieliby odprowadzać składki od zatrudnionych na każdą umowę zlecenie i to w pełnej wysokości. Takie rozwiązanie będzie

Od marca na moje subkonto w ZUS nie płyną składki. Kto mi je zapłaci i kiedy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 75.

do zadanego pytania należy wskazać, że w przypadku współpracy z przedsiębiorcą na podstawie umowy-zlecenia składki ZUS, które byłyby należne do zapłaty, będą traktowane jako opłacone. Zgodnie z objaśnieniami ZUS składki te powinny być uwzględnione na kontach ubezpieczonych. Jednak w tym kontekście

FPP apeluje o wstrzymanie kontroli ZUS dot. ozusowania umów zleceń

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zaapelowała o wstrzymanie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczących ozusowania umów zleceń z lat 2009-2017. Apel jest związany z propozycją naprawienia błędów legislacyjnych z tego okresu

Dramatycznie przybywa biedaemerytur. Czy rząd wprowadzi równe dla wszystkich emerytury po 1500 zł?

kobiet, 25 lat dla mężczyzn. Tysiące Polaków mają z tym problem, bo latami pracowali na umowach o dzieło i umowach-zleceniach, od których albo nie odprowadza się składek i które nie liczą się do emerytury, albo składki są niewielkie.  Potwierdza to Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarch do 6 sierpnia

, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska, należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS w wysokości 24,2 mln zł. Spółka podawała, że utworzy rezerwę w wysokości 24,2 mln zł, która zostanie uwzględniona w

Spadła liczba umów cywilnoprawnych. Mniej niż milion zleceń

. - to właśnie w tamtym roku rząd PO-PSL przygotował ustawę w sprawie ozusowania umów zlecenia. Ostatecznie umowy te zostały objęte składkami na ubezpieczenie społeczne wraz z 1 stycznia 2016 roku, 1 stycznia 2017 roku zaś - już za rządów Prawa i Sprawiedliwości - stawką minimalną za godzinę pracy w

Czy pracodawca może obniżyć mi pensję, bo dostał wsparcie z urzędu pracy? Prawnicy czytelnikom, odc. 80

osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy o zleceniu. Dofinansowanie opisane w tym przepisie "tarczy antykryzysowej" w odróżnieniu od

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

pracy. FPP i CALPE uznały zapowiedź premiera nt. proporcjonalnych do dochodu składek ZUS dla przedsiębiorców oraz zrównania zasad podlegania ubezpieczeniom z tytułu umów zleceń z umowami o pracę za pozytywny sygnał dla przedsiębiorców i pracowników

FPP chce pilnego rozwiązania problemu nieoskładkowanych umów zleceń

Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że konieczne jest pilne rozwiązanie problemu nieoskładkowanych umów zleceń. "Zgodnie z art. 67. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę

Wzrosła liczba legalnie pracujących cudzoziemców w Polsce

Do Polski w celach zarobkowych przyjeżdżają obywatele ze 160 krajów. Ponad połowa ubezpieczonych cudzoziemców pracuje na umowę o pracę, a niewielka część z nich, bo zaledwie 3 proc. decyduje się na własny biznes. Pozostali są zgłoszeni w ZUS przede wszystkim z tytułu umów-zleceń. W województwie

Kto w praktyce wypełni sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w ubiegłym roku?

Pytanie: Czy w sprawozdaniu rocznym z udzielonych zamówień publicznych ujmujemy: dotacje, jakie gmina otrzymała, ekwiwalent strażaków, umowy zlecenia ze strażakami, ubezpieczenie aut strażackich, badania okresowe strażaków? Odpowiedź: Uwzględnienie pozycji ujętych w pytaniu w rocznym sprawozdaniu

Na przedsiębiorców korzystających z pomocy rządowej czekają pułapki, o których rząd nie mówi. Pokazujemy jakie

jednego, nie dostaniesz drugiego Specjalne postojowe w wysokości 2080 zł netto mają też dostać osoby samozatrudnione (a także te na umowach-zleceniach i umowach o dzieło, pod warunkiem że nie mają dodatkowo etatu). Ale tu jest warunek - dostaną postojowe, jeśli nie skorzystają z innej pomocy zapisanej w

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

Jasiewicz, adw. Magdalena Kalinowska oraz apl. radc. Adam Pawlak. 9. Jestem emerytem, mam podpisane umowy-zlecenia z firmami ochroniarskimi. W lutym miałem w ramach jednej umowy dochód na poziomie 400 zł, a w marcu 500 zł. W tych samych miesiącach w ramach drugiej umowy moje dochody to 300 zł i 200 zł

Zasiłek dla bezrobotnych. Kto może go otrzymać i jak go zdobyć. [PORADNIK]

podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku zalicza się również współpracę

W górę płaca minimalna i dodatki. Ale mniejsze odprawy dla zwalnianych. Ile i kto dostanie?

godzinowa obowiązuje od 2017 r. i stosuje się ją między osobą fizyczną a przedsiębiorcą albo między przedsiębiorcą a samozatrudnionym na określone zlecenia i usługi (umowy o świadczenia) związane np. z działalnością firmy. Jeśli natomiast Kowalski niemający firmy dogada się z Nowakiem też niebędącym

Podstawy geometrii dla pracodawców: ozusowane zlecenie to ciągle śmieciówka

: Praca sezonowa w gastronomii. 130 godzin pracy i 380 zł wynagrodzenia na umowie o dzieło? Czy też pani P. nie chciało się uczyć? Nie ma sprzedawców kurczaków na zlecenie Bo do ustaw o płacy minimalnej i o systemie ubezpieczeń społecznych trafia umowa-zlecenie. Następuje przesunięcie: teraz to dzieło

Jak zatrudnić nianię? Gdzie szukać profesjonalnej opiekunki i ile to kosztuje?

uaktywniającą. – Przepisy prawa, a konkretnie ustawy o opiece nad dziećmi, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Mogą oni bowiem zawrzeć umowę z nianią. Umowa ta, zwana uaktywniającą, jest formą umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – wyjaśnia mec

"Polski ład". Zarobią pracujący emeryci i rodziny wielodzietne. Co daje ulga dla klasy średniej?

wyższy próg podatkowy ma załatwione z automatu. Umowa-zlecenie? Owszem, zleceniobiorcy będą mogli skorzystać z 30 tys. kwoty wolnej od podatku oraz podwyższonego do 120 tys. progu podatkowego. Tyle że wpierw zapłacą wyższą składkę zdrowotną, a później, po rozliczeniu rocznym, dostaną wyższy niż do tej

Co się należy pracującym studentom?

czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Student w pracy. Umowa bez składek W większości praca podejmowana przez studentów wykonywana jest w ramach umowy-zlecenia. Jeżeli student nie ma ukończonych 26 lat, to w przypadku takiej umowy nie podlega w ogóle zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i

Prawnicy czytelnikom, odc. 4. Czy studentowi również przysługuje postojowe?

tym umowę-zlecenie) wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy. Zleceniodawca załącza do wniosku o świadczenie postojowe: 1) oświadczenie potwierdzające: a) niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w

Uniqa wprowadziła umowy samoodnawialne do ubezpieczenia domu lub mieszkania 

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Uniqa wdrożyła umowy samoodnawialne w ubezpieczeniu domu lub mieszkania Twój Dom Plus. Z badań przeprowadzonych na zlecenie ubezpieczyciela wynika, że 53% Polaków deklaruje, że interesuje ich roczne ubezpieczenie domu lub mieszkania, a 37% osób

Szefowa PIP: Kary dla pracodawców powinny być uzależnione od ich dochodów

;Dlatego proponujemy swój. Nie chciałabym odnosić się do tego, co premier miał, a czego nie miał na myśli, ale polityka rządu - choćby założenia "Polskiego ładu" - wskazują na to, że rząd te problemy widzi. Pytałam inspektorów pracy, czy wolno zatrudniać na zleceniach, czy nie wolno

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

obowiązkiem takich ubezpieczeń społecznych, jak emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Co jednak z osobami, które nie pracują na etacie czy umowie-zleceniu, a chcą

Łatwiej przeżyć pandemię z polisą na życie w kieszeni? Polacy ruszyli po ubezpieczenia

zapewnić nam tego typu polisy. Dwie trzecie badanych przez ARC Rynek i Opinie na zlecenie Ergo Hestii prawidłowo wskazuje, że ubezpieczenie na życie i zdrowie może zapewnić świadczenie rodzinie w przypadku śmierci osoby objętej ochroną. Jednak już nieco ponad połowa ankietowanych utożsamia ubezpieczenie na

Uwaga, bubel w "Polskim ładzie"! Pułapka na wspólnie rozliczających się małżonków

. Nie skorzystają z niej osoby na emeryturze, umowie-zleceniu, umowie o dzieło. Co jeśli ktoś jest na etacie i dorobił na umowie-zleceniu? Ulga dla klasy średniej obejmie tylko przychody z etatu. I tutaj ważna rada, na którą zwraca uwagę Samborska.  - Ulga naliczana jest w stosunku do przychodów

Wraca nauka zdalna. Kto dostanie zasiłek opiekuńczy?

placówki. Będzie także potrzebne zaświadczenie na druku Z-3 (w przypadku pracowników) lub Z-3a w przypadku pozostałych ubezpieczonych (np. wykonujących pracę na umowę-zlecenie) lub ZUS Z-3b – w przypadku osób prowadzących działalność. Zasiłek opiekuńczy a KRUS O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą

Opolski ZUS wypłacił ponad 2,2 mln zł w ramach odszkodowań za wypadki przy pracy

-zlecenie, agencyjną, czy uaktywniającą. Powinny ją też opłacać osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Nie jest ona z kolei wymagana, gdy zawierajmy umowę o dzieło, a to powoduje, że w sytuacji uszczerbku na zdrowiu po wypadku przy pracy nie ma podstaw, by oczekiwać od ZUS zadośćuczynienia

Głodowe emerytury gwiazd. PiS chciał im pomóc, ale wystraszył się elektoratu

z ok. 67 tys. twórców i artystów w Polsce 13,9 proc. jest zatrudnionych na umowy o pracę na czas nieokreślony, a 3,8 proc. na czas określony, 14 proc. prowadzi działalność gospodarczą, a 12 proc. utrzymuje się z umów-zleceń. Oznacza to, że artystów opłacających składki jest obecnie 43,7 proc

Hojne umowy-zlecenia ZUS. Na liście: doktorantki i współpracownicy prezes Uścińskiej z uczelni, obecni wiceprezesi ZUS

dziedzinie ubezpieczeń społecznych nie ma wielu na rynku, a Zakład, realizując politykę państwa w zakresie ubezpieczeń społecznych, stara się korzystać z wiedzy eksperckiej m.in. osób, które doktoryzują się w materii prawa o zabezpieczeniu społecznym” – odpowiedział ZUS. A dlaczego na zlecenia

FPP: W 2020 roku będzie 315 tys. osób z emeryturą poniżej minimalnego poziomu

prawa do najniższego świadczenia może sięgać 650 tysięcy. Według FPP, konieczne jest pilne wdrożenie restytucji w systemie ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń. Należy również zlikwidować

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 19 listopada

mln zł do 6 sierpnia 2019 roku, na czas prowadzenia rozmów ugodowych. W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska, należytego wykonania umowy na usługę wsparcia

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

zł. Rząd zamierza w pełni oskładkować umowy-zlecenia. Dziś składki trzeba płacić przynajmniej do wysokości pensji minimalnej. Jeśli ktoś ma dwie umowy u różnych pracodawców – jedną w wysokości pensji minimalnej (od 2020 r. to 2,6 tys. zł brutto), a drugą na np. 3 tys. zł – to płaci

Dla kogo emerytura minimalna. Jakie warunki trzeba spełnić?

samym staranie się o emeryturę minimalną) grozi zwłaszcza bezrobotnym i osobom, które często idą na chorobowe (za ten okres nie odprowadza się składek) oraz pracującym na umowę o dzieło (tu też nie ma składek). Od stycznia 2016 r. pracodawcy muszą odprowadzać składki do ZUS od wszystkich umów-zleceń do

Wyjdziesz po zakupy? Stracisz zasiłek chorobowy

pokrzywdzone, bo mają problemy z otrzymaniem zasiłku macierzyńskiego. Teraz to się zmieni i kobiety będą mogły korzystać z macierzyńskiego. Niestety, przepis przewiduje w takim wypadku prawo do zasiłku macierzyńskiego tylko w wypadku kobiet zatrudnionych na umowę o pracę, ale już nie na umowę-zlecenie czy

FPP: Klin podatkowy powinien być systematycznie w różnych formach zatrudnienia

kontrolnych. "W przypadku umowy podlegającej oskładkowaniu (umowa o pracę, umowa zlecenia oskładkowana) w skład klina podatkowego wchodzą podatki dochodowe od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie społeczne, a także składka na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w przypadku

MF wydłużyło termin poboru zaliczek na podatek za marzec, kwiecień i maj 2020

na podatek dochodowy pobranych przez płatników od wynagrodzeń wyniosła 53,37 mld zł, natomiast z tytułu działalności wykonywanej osobiście (w tym umowy zlecenia i o dzieło) 4,77 mld zł. Według OSR, przyjmując za podstawę powyższe wielkości przesunięcie terminu dokonywania

Wzrosną składki na ZUS, wzrosną stawki PIT. Tak wysokie mieliśmy ostatnio w 1996 roku

temat tego, ile umów o dzieło, na jakie prace i w jakich branżach jest zawieranych. A to pierwszy krok do podatku. Swoją drogą, oskładkowując umowy-zlecenia rząd mocno zaszkodzi m.in. pielęgniarkom, które w ten sposób często sobie dorabiają w przychodniach… Dla rolników "Polski ład" bez

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 16 sierpnia

sierpnia 2019 roku, na czas prowadzenia rozmów ugodowych. W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska, należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

obowiązkowo podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, np. pracujące na umowie zlecenie bądź prowadzące własną działalność gospodarczą, do ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie. Co warto wiedzieć o zasiłkach Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. W

Comarch ma umowę na budowę KSI ZUS 2.0 za max 38,1 mln zł

usługi wsparcia wdrożenia modyfikacji i szkoleń, podano także. "Zgodnie z zapisami umowy I etap będzie realizowany przez pierwsze trzy miesiące, a decyzję o zleceniu firmie Comarch realizacji II etapu ZUS podejmie w terminie do 12 miesięcy po odbiorze etapu I, w ramach

720 godzin pracy za 1 tys. euro. Tak pracują Polki w Niemczech

umowy-zlecenia - nie przysługuje nic. Umowy są nienegocjowalne: bierzesz, co dają, albo nie masz pracy. Ile zarabiają polskie opiekunki osób starszych w Niemczech? Zlecenia bywają różne - Jak opisałbym agencje? Kanciarze, złodzieje, manipulanci. Różnią się między sobą tylko nazwą - mówi Tomasz. Jest po

FPP/ CALPE: ZUS potrzebowałby ok. 400 lat na kontrole wszystkich płatników

społecznych i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" - czytamy w komunikacie. Liczba płatników składek

Prezes Pyszne.pl: Już niedługo w krajach UE pewne formy zatrudnienia będą niedozwolone

zatrudnia na zlecenia, a pracownicy są dzięki temu ubezpieczeni. Ale nie przesadzałabym z prawami pracowniczymi, bo jako że tutaj nie działa kodeks pracy, to praw pracowniczych de facto nie ma. – Zgadzam się, ale to jedyna umowa, którą możemy zaproponować, płacąc od tego pełne podatki, jeśli chcemy

FPP, CALPE krytycznie o likwidacji limitu w składkach na ubezpieczenie społeczne

ZUS w sprawie interpretacji niejasnych historycznych przepisów art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także likwidację zbiegów tytułów do ubezpieczeń przy umowach zlecenia. "Równocześnie rozwiązania te miałyby pozytywny wpływ na warunki prowadzenia

Rządowe "tarcze" to buble. Pierwsze wyroki sądów na korzyść przedsiębiorców

przez rząd na początku pandemii "tarcza antykryzysowa 2.0" pozwalała na wypłatę osobie na samozatrudnieniu, na umowie-zleceniu czy umowie o dzieło 2080 zł postojowego. Aby dostać wsparcie, przychody osób samozatrudnionych musiały spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca

ZUS chce wypłaty gwarancji ws. KSI od Comarch na kwotę 24,2 mln zł

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska, należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu

Comarch zawarł ugodę z ZUS-em ws. KSI ZUS

dnia 11 kwietnia 2019 r. o otrzymaniu od banku CaixaBank S.A., oddział w Polsce, informacji o wpłynięciu żądania ZUS dotyczącego wypłaty kwoty 24 203 300,4 zł z wystawionej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska S.A.gwarancji bankowej należytego wykonania umowy na usługę wsparcia

"Polski ład". Część zmian nie napotka nawet cienia oporu opozycji, biznes będzie łkać, a emerycki portfel spęcznieje

działalności powinni się bać? I osoby, które są zatrudnione na umowę-zlecenie i o dzieło? - Z tych zapowiedzi, które usłyszeliśmy, wynika, że oskładkowane będą wszystkie umowy, na podstawie których świadczona jest praca, wykonywane jest zlecenie czy dzieło. To oznacza, że rząd poszerzy bazę zobowiązanych do

Renta socjalna. Jak zmieniły się przepisy?

pracę, umowy zlecenia, z pozarolniczej działalności. – Od 1 stycznia 2022 r. na wysokość renty socjalnej nie wpływają przychody z umowy najmu , podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

ubezpieczonego). Rządowa specustawa przewiduje także dodatkowy zasiłek opiekuńczy związany z zamknięciem szkół i przedszkoli – (dodatkowe dni nie wliczają się one do ogólnego limitu). Zasiłek opiekuńczy to 80 proc. wynagrodzenia. 4. Pracownicy na umowie-zleceniu i o dzieło oraz samozatrudnieni Kodeksowe

Rząd przyjął projekt dot. działalności podmiotów finansowych w zw. z Brexitem

', krajowi uczestnicy systemów płatności podlegających prawu Wielkiej Brytanii nie będą mogli zapewnić skuteczności i wymagalności swoich zleceń transferu środków pieniężnych lub papierów wartościowych w przypadku ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Taka sytuacja mogłaby

"Tarcza antykryzysowa" dla pracowników i firm. Jak skorzystać z pomocy?

koronawirusa wpłynęła na jego sytuację finansową (a więc wykazać, że np. dalej nie może przedłużać umów-zleceń czy o dzieło). ZUS ma wypłacać pieniądze w ciągu 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Jeśli rozpatrzy go negatywnie, można odwołać się do sądu. 6. Zwolnienie ze składek ZUS Wszyscy

Sejm przegłosował "tarczę 2.0". Pokazujemy, jaką pomoc dostaną firmy i pracownicy

niższa. Wszyscy zwolnieni z pełnych płatności na ZUS będą też mieli zapewnione ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie ze składek ZUS obejmie też wszystkie spółdzielnie socjalne, bez względu na liczbę pracowników. Tu zwolnienie będzie w 100 proc. Samozatrudnieni i osoby na umowach-zleceniach Osoby na

Odprawa pośmiertna dla rodziny pracownika. Komu i kiedy się należy

obowiązek uzupełnić tę różnicę. Inne formy zatrudnienia Przepisy kodeksu pracy odnoszą się jedynie do stosunków prawnych powstałych na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że nie znajdą one zastosowania do umów o dzieło, zlecenia czy B2B (gdy ktoś świadczy usługi dla kogoś w ramach prowadzenia własnej firmy

Efekt rządów Tuska: w rok nawet 1 mld więcej dla ZUS z oskładkowania umów-zleceń

osiągnięto efekt, jakiego nie spodziewali się najwięksi optymiści. Jeszcze w listopadzie 2015 r., tuż przed zmianą przepisów, do ZUS wpłynęło 251,3 mln zł od umów-zleceń, w grudniu – 254,6 mln. A jak było po zmianie? ZUS otrzymuje z tego tytułu o 70-80 mln zł więcej. W listopadzie 2016 r. było to 329,1

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne? Jak się o nie starać?

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, np. pracujące na umowie-zleceniu bądź prowadzące własną działalność gospodarczą, do ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie. Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia - po upływie 30 dni

Branża taksówkowa leży. Czy się podniesie po koronawirusie?

koszty paliwa, napraw samochodu, ubezpieczenia oraz płacą korporacji taksówkarskiej za bazę i zlecenia.    W lepszej sytuacji są taksówkarze, którzy dorabiają do emerytury lub etatu. Odprowadzają jedynie składkę zdrowotną, dzięki czemu mają koszty własne niższe o kilkaset złotych miesięcznie. Z