ubezpieczeniach upraw

Adriana Rozwadowska

Matko Boska Fatimska, módl się za jabłonkami. Sejm zajął się objawieniami, a nie ubezpieczeniem upraw rolnych od przymrozków

Matko Boska Fatimska, módl się za jabłonkami. Sejm zajął się objawieniami, a nie ubezpieczeniem upraw rolnych od przymrozków

Zimą nic nie rośnie, więc z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych Sejm i prezydent czekali na wiosnę, aż zakwitną drzewka owocowe, ziemniaki, buraki. Aż przyszły przymrozki.

Prezydent Duda do rolników: Przez problemy z ubezpieczeniami upraw potrzebny jest fundusz klęskowy

Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy "obecnie szukany jest każdy pretekst, aby odszkodowania nie wypłacić". I dlatego proponuje powołanie funduszu klęskowego, aby wesprzeć rolników.

Susza w tym roku jest już pewna. System ubezpieczeń dla rolników nie działa

Susza w tym roku jest już pewna. System ubezpieczeń dla rolników nie działa

mld zł. - Z ubezpieczenia upraw nie korzystam. Na dopłaty do nich ciężko się załapać, a ceny są wysokie, zwłaszcza polis suszowych - wyjaśnia rolniczka spod Łowicza. Mówi, że na szczęście szkody spowodowane suszą nigdy jeszcze nie przekroczyły 25 proc., a dopiero przy tym pułapie mogłaby liczyć na

Rolnik ubezpieczony, ale bez odszkodowania. Triki ubezpieczycieli

Rolnik ubezpieczony, ale bez odszkodowania. Triki ubezpieczycieli

ubezpieczenia, nawet te, które są dla nich obowiązkowe. Ceny polis są wysokie, a możliwość skorzystania z nich obwarowana warunkami. Do tego, jak pokazują informacje zgromadzone przez rzecznika finansowego, o odszkodowanie nie jest łatwo. Rzecznik przeanalizował ponad 2 tys. skarg dotyczących upraw i budynków

Rząd przeznaczy z budżetu na pomoc rolnikom i rybakom 799,5 mln zł w 2018 r.

rybackich będzie udzielania w 2018 r. w formie: - dotacji dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (dotacje będą

Dekady katastrof klimatycznych, a Polska w czołówce strat. Tym razem nie wystarczy się ubezpieczyć

Dekady katastrof klimatycznych, a Polska w czołówce strat. Tym razem nie wystarczy się ubezpieczyć

? Zmiany klimatyczne mogą sprowokować nową erę wojen handlowych Bogata Północ powinna ubezpieczyć ubogie Południe? Obowiązkowe ubezpieczenia to nie taki kontrowersyjny pomysł. Już teraz każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia upraw od powodzi czy suszy

Borówki i fotowoltaika - to może być udany związek. Ale na razie rolnicy czekają na pomoc rządu

Borówki i fotowoltaika - to może być udany związek. Ale na razie rolnicy czekają na pomoc rządu

można stawiać tylko na własnych gruntach klas IV-VI. - Zastanawiałem się nad tym. W przypadku agrowoltaiki borówka potrzebuje słońca. Gdy fragment naszych upraw jest w zacienionym miejscu, rośliny wykrzywiają się w stronę słońca. Ale panele chroniłyby przed deszczem, gradem i wichurami

MRiRW szacuje straty w uprawach rolnych spowodowane przez suszę na 1,09 mld zł

rozwoju wsi. "Według stanu na 31 lipca 2019 r. susza rolnicza w Polsce występuje we wszystkich monitorowanych uprawach. Dotyczy upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych

Możemy ubezpieczyć się przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Ale nie chcemy

Możemy ubezpieczyć się przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Ale nie chcemy

zwłaszcza wśród gospodarzy posiadających większe areały upraw, którzy ubezpieczenie traktują jako jedną z obowiązkowych pozycji w prowadzeniu gospodarstwa – podaje Grzegorz Goluch, prezes PZU Pomoc. W PZU największą popularnością cieszą się ubezpieczenia chroniące przed przymrozkami, gradem i

PTUW i Poczta Polska rozpoczęły sprzedaż ubezpieczeń rolnych z dopłatami

Warszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (PTUW) i Poczta Polska (PP) rozpoczęły dystrybucję ubezpieczeń rolnych w ramach pakietu Agro Ubezpieczenia. Celem jest wzrost powierzchni upraw objętych ubezpieczeniem do 70-80% w perspektywie 2021

Rolnicy zaczną się w końcu ubezpieczać? Do gry wkraczają politycy

Rolnicy zaczną się w końcu ubezpieczać? Do gry wkraczają politycy

państwowe dopłaty do końca roku rolnicy mają do wykorzystania pulę 300-500 mln zł. W ciągu najbliższych trzech lat dopłaty rządowe do ochrony upraw i hodowli mają wzrosnąć do 1,8 mld zł. Rząd liczy, że dzięki wyższym dotacjom i promowaniu polis rolnych wkrótce ubezpieczonych będzie już nawet 70-80 proc

Rolnicy nie mogą się ubezpieczyć. Dopłaty wyczerpały się po dwóch dniach

Rolnicy nie mogą się ubezpieczyć. Dopłaty wyczerpały się po dwóch dniach

. Garstka rolników dostała więcej Ministerstwo Rolnictwa obiecywało rolnikom wyższe dopłaty do ubezpieczeń upraw. Podniosło nawet dofinansowanie z 50 do 65 proc. Jednak nie zwiększyło samej puli pieniędzy. Gdy limit się wyczerpał, rolnicy zostali z niczym. - Garstka rolników

PIU: Sektor ubezpieczeń tworzy 2% PKB i zapewnia 225 tys. miejsc pracy

. Ubezpieczeniami objęte jest 60% majątku polskich firm oraz 30% upraw rolnych w Polsce. PIU stwierdziło też w raporcie, że "Polska potrzebuje więcej oszczędności i inwestycji, by przyspieszyć wzrost gospodarczy" oraz "Średni niedobór oszczędności krajowych w ostatnich 25

Dopłaty tylko dla tych, którzy faktycznie uprawiają ziemię rolną? PiS i Kościół są przeciw

Dopłaty tylko dla tych, którzy faktycznie uprawiają ziemię rolną? PiS i Kościół są przeciw

„Można przyjąć, że na połowę uprawianych hektarów polski rolnik nie uzyskuje ani jednego euro dopłaty. Choć ponosi koszty i ryzyko upraw także na dzierżawionych gruntach, nie może ubezpieczyć znajdujących się na nich upraw, skorzystać z krajowych dopłat do paliwa rolniczego czy do materiału

Pozorują kolizje, zgony, zatajają choroby. Plaga lewych odszkodowań

Pozorują kolizje, zgony, zatajają choroby. Plaga lewych odszkodowań

upraw niskiej jakości. Rolnik zastosował środek na chwasty Roundup. Dokładne badanie wskazanej gleby potwierdziły zastosowanie roztworu chwastobójczego, niszczącego również uprawy – opowiada Małgorzata Klemczak.

Rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem dot. Funduszu Dróg Samorządowych

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, projektem ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a także Polityką Lekową

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. Czytaj także: Składka ZUS w 2019 r. rośnie najszybciej od sześciu lat. Wiadomo już, ile będą płacić przedsiębiorcy Dopłaty do ubezpieczenia Kolejna ustawa podpisana przez prezydenta pod koniec 2018 r. to „zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw

Plantator walczy z PZU o ponad 3 mln zł. "Od ćwierć wieku zajmuję się prawem, ale takie podejście to dla mnie nowość"

Plantator walczy z PZU o ponad 3 mln zł. "Od ćwierć wieku zajmuję się prawem, ale takie podejście to dla mnie nowość"

. Jaka część? Dużo więcej niż połowa. Ale to nie wszystko. Kilka dni później spadł też grad, który dokończył dzieło zniszczenia. Po tym Janusz Żak nie miał już ok. 80 proc. upraw, czyli ponad 600 ton przyszłego owocu. Szkodę zgłosił do PZU. Firma również zleciła oględziny ubezpieczonych plantacji. 15

Rząd przeznaczył 450 mln zł na pomoc dla rolników i producentów wz. z suszą

zł na 1 ha pozostałych upraw rolnych. Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50%, w przypadku gdy co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej - nie było w 2015 r. ubezpieczone od wystąpienia co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu

Zyski PZU znów rosną. Od stycznia sprzedało polisy za niemal 15 mld zł

Zyski PZU znów rosną. Od stycznia sprzedało polisy za niemal 15 mld zł

ofiar wypadków samochodowych i z ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych.

Więcej dopłat do rolniczych ubezpieczeń od klęsk żywiołowych?

W tym roku po raz pierwszy rolnicy, którzy ucierpieli przez powódź, poczuli, że nie warto oszczędzać na ubezpieczeniach upraw. Zwłaszcza że połowę składki płaci za nich budżet. Rząd zmienił zasady udzielania preferencyjnych kredytów. Dla nieubezpieczonych rolników

PZU: Kara KNF dotyczy 0,00047% spraw obsłużonych w latach 2008-2014

, - teledetekcja w oględzinach upraw rolnych, realizowana przy wykorzystaniu zdjęć z samolotów, z dronów, czy też obrazów satelitarnych, co daje możliwość analizy dużych powierzchni i dużej liczby działek w krótkim czasie, znacząco przyczyniając się do skrócenia czasu obsługi szkód, podkreślono także w materiale

Bank Pocztowy ma umowę z Lechpolem dot. preferencyjnych kredytów dla rolników

, udzielane na okres do 20 lat, i obrotowe, z okresem zapadalności do 48 miesięcy - preferencyjne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe czy ubezpieczenia rolnicze. "Oferta Banku Pocztowego pozwala na uzyskanie finansowania z przeznaczeniem m.in. na rozwój gospodarstwa

Zysk netto PZU spadł r/r do 1947 mln zł w 2016 r.

korporacyjnych jako efekt wzrostu szkodowości; * negatywne skutki przezimowań w ubezpieczeniach upraw rolnych; * znacząco niższy wynik z działalności lokacyjnej na portfelu głównym przede wszystkim z powodu przeceny pakietu akcji Grupy Azoty SA

Zysk netto PZU wzrósł r/r do 940 mln zł w I kw. 2017 r.

klienta masowego, w tym głównie ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych (w analogicznym okresie 2016 roku wystąpiły liczne szkody powodowane siłami natury)" - wyjaśnił ubezpieczyciel. W I kw. 2017 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 1 674 mln zł

PiS rozdał pieniądze, inne obietnice na razie na papierze

został Janusz Wojciechowski, były prezes PSL, obecnie działacz PiS. Dopłaty wyliczane są według algorytmu uwzględniającego wiele czynników, m.in. jakość gleb, rodzaj upraw i hodowli, i ten algorytm najbardziej sprzyja Grecji, a niespecjalnie Polsce. Żeby go zmienić, trzeba przekonać większość państw UE

Rząd przyjął budżet na 2017 rok. Więcej na obronność i program 500+

emerytów i rencistów, zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową, podwyższone świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne oraz progi dochodowe w świadczeniach rodzinnych, dofinansowanie do bezpłatnych leków dla seniorów oraz ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt

To nie truskawki drożeją najbardziej. Na razie prym wiodą ziemniaki, ale to się zmieni

zapowiada się bardzo słabo. Już wynosi 1,30 zł za kg, a pracownik dostaje 0,75 gr. A jeszcze trzeba zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Co roku jest coraz gorzej, więcej chorób, większy nakład, a cena wciąż ta sama. Jeśli cena przemysłowej truskawki spadnie poniżej 1,30 zł za kg, nie

Projekt ustawy o obligacjach, dot. zwiększenia kapitału Tier I - w konsultacjach

. Projekt nowelizacji ustawy o obligacjach: - określa katalog emitentów uprawionych do emisji obligacji kapitałowych (bank krajowy, dom maklerski, krajowy zakład ubezpieczeń, krajowy zakład reasekuracji); - wprowadza wymóg podjęcia przez walne

Nowela ustawy o obligacjach pozwoli na uzyskanie dodatk. kapitału regulacyjnego

wystąpienia określonego w warunkach emisji zdarzenia inicjującego, na zasadach określonych w rozporządzeniu CRR, - określenie katalogu emitentów uprawionych do emisji obligacji kapitałowych (bank krajowy, dom maklerski, krajowy zakład ubezpieczeń, krajowy zakład reasekuracji

Zysk netto PZU wzrósł r/r do 648,99 mln zł w III kw. 2016 r.

segmencie klienta masowego, w tym głównie ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych oraz wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych w segmencie klienta masowego, podano również. Koszty administracyjne Grupy po III kw. 2016 roku ukształtowały się na

Przegląd prasy

odstraszają kupujących -- Rząd drastycznie obciął budżet na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych Parkiet --Wysoki import prądu powinien utrzymać się w tym roku, a produkcja zielonej energii będzie dalej rosnąć, przewidują

Kalendarium ISBnews

--14:00: GUS poda szybki szacunek wskaźnika CPI za kwiecień --14:00: GUS poda wstępną ocenę przezimowania upraw w 2016 r. ŚRODA, 4 maja --11:00: Eurostat opublikuje dane o sprzedaży detalicznej za marzec

PIU: Składka ubezpieczycieli wzrosła o 1,7% r/r do 56 mld zł w 2016 r.

uprawami rolnymi. Dzięki ochronie ubezpieczeniowej, możliwe było zrekompensowanie strat w uprawach, wywołanych głównie przez niekorzystne warunki atmosferyczne" - powiedział wiceprezes PIU Andrzej Maciążek, cytowany w komunikacie. Składka z ubezpieczeń OC ppm wyniosła ponad

Rolnicy chętniej się ubezpieczają

jesiennego sezonu ubezpieczania upraw dopiero przed nami. - Zainteresowanie tego typu ubezpieczeniami rośnie z każdym rokiem - przyznaje Witold Jaworski, członek zarządu PZU. I dodaje: - Liczymy, że po sezonie jesiennym liczba ubezpieczeń upraw zawartych w tym roku znacząco

PIU: Ubezpieczyciele zebrali 40,7 mld zł składek w I-IX br., o 0,4% mniej r/r

), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,8 mld zł, wzrost o 6,2%) oraz ubezpieczenia OC ogólne (1,4 mld zł, spadek o 10,5% r/r). "Kluczowymi zdarzeniami w 2016 r. na rynku majątkowym były duże szkody związane z uprawami rolnymi. Wzrost wypłat w grupie tzw. pozostałych szkód

Polskie sady zmrożone na wiosnę. Owoce zdrożeją nawet o 100 proc. - jabłka, truskawki, czereśnie

tych owoców również będzie mniej na rynku. Ostateczna skala zniszczeń upraw zależy od fazy rozwoju kwiatów i owoców. W kwiatach mróz mógł uszkodzić słupki i zalążnie, przez co nie dojdzie do zapylenia i wzrostu owoców. – Organy kwiatów sczerniały tam, gdzie uderzył mróz. A jeśli zdążyły rozwinąć

Susza bije w polskich rolników

. Resort rolnictwa nie może oferować pomocy do czasu zakończenia prac specjalnych komisji powołanych przez wojewodów. Pierwsze raporty o stratach poznamy po 20 sierpnia. Kiedy straty w gospodarstwie rolnym wystąpią na co najmniej 70 proc. powierzchni upraw, możliwe jest uruchomienie specjalnej pomocy

Bank Pocztowy wprowadza ofertę agro, uruchamia specjalne linie kredytowe

ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, ubezpieczenia komunikacyjne z wyjątkową ofertą przygotowaną tylko dla rolników, ubezpieczenia maszyn rolniczych, a także ubezpieczenie dotowane "Bezpieczne uprawy i zwierzęta". W 2019 r. Poczta pozyskała ponad 12 tys. polis, natomiast w 2020 roku podczas

Miliony za wichurę. Łącznie. Ubezpieczyciele szacują, że średnie odszkodowanie nie przekroczy kilku tysięcy złotych

prawie 3 tys. budynków, w tym 2 tys. mieszkalnych. Zniszczeniom uległo 38 tys. ha lasów - podaje MSWiA. Gdyby do katastrofy doszło miesiąc wcześniej, ucierpiałyby również uprawy. Ile stracili ludzie? Strat jeszcze dokładnie nie oszacowano, ale mogą iść w miliardy. Według naszych nieoficjalnych informacji

Kalendarium ISBnews

strefy euro za I kw. --11:30: Konferencja GPW nt. wyników (ksiazeca) --14:00: GUS poda szybki szacunek wskaźnika CPI za kwiecień --14:00: GUS poda wstępną ocenę przezimowania upraw w 2016 r. ŚRODA

Kalendarium ISBnews

szacunek wskaźnika CPI za kwiecień --14:00: GUS poda wstępną ocenę przezimowania upraw w 2016 r.

Projekt budżetu MF: PKB wzrośnie o 3,6% w 2017, deficyt sektora publ. - 2,9% PKB

, - podwyższenie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, - dofinansowanie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia, - większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w celu szerszej dostępności do tych

PZU wypłaciło odszkodowania po nawałnicach już prawie 19 tys. klientów 

Warszawa, 25.08.2017 (ISBnews) - Po sierpniowych nawałnicach Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) wypłacił odszkodowanie lub zaliczkę prawie 19 tysiącom klientów spośród niemal 33 tysięcy zgłoszeń, podała spółka. Najwięcej zgłoszonych szkód dotyczy

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa rolnicza IMC zakończyła w ubiegłym tygodniu zbiory pszenicy ozimej. Wydajność osiągnęła poziom 6,3 t/ha, co jest najlepszym wynikiem w całej historii upraw tego zboża w gospodarstwach należących do spółki, podano w komunikacie. Comarch i Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Rolnicy się nie ubezpieczają, bo nie mają za co?

Marek Pyrka ma w Kozienicach 15-hektarowe gospodarstwo, na którym uprawia głównie ogórki. Mieszka niedaleko Wisły na terenach zalewowych, ale nie pali się do ubezpieczenia upraw. - Dla nas to ciągle nowość, każdy na razie się przygląda, jak to wszystko wygląda - mówi Pyrka

Rząd przyjął projekt budżetu na 2017r. z 3,6% wzrostu PKB, 59,3 mld zł deficytu

, ? dofinansowanie do bezpłatnych leków dla seniorów, ? większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich" - napisano także w materiale. CIR wskazało także, że realizacja programu rządu możliwa będzie m.in. dzięki trwającemu

Pielęgniarki, przedsiębiorcy, rolnicy, profesorowie wyższych uczelni. Kto może, odchodzi na emeryturę

Obniżenie wieku do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn wchodzi w życie 2 października. Ale już od 1 września można składać wnioski. I Polacy składają. T ylko do końca roku uprawienia emerytalne uzyska dodatkowych 330 tys. Polaków. Na razie o emeryturę wystąpiło około połowa z nich. Jak jednak

Sejm przesłał projekt budżetu 2017 do dalszych prac w komisjach po I czytaniu

osób, które ukończyły 75 lat oraz większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich" - czytamy dalej. Według wcześniej przedstawionego harmonogramu, drugie czytanie projektu w Sejmie przewidziano na 13 grudnia, na dzień następny - rozpatrzenie

Krzysztof Jurgiel - minister rolnictwa [SKŁAD RZĄDU PiS]

tego, że tylko rolnik indywidualny a nie spółka czy spółdzielnia będzie mógł kupować państwową ziemię. Maksymalna liczba posiadanych hektarów to 300. Drugą priorytetową sprawą dla nowego ministra będzie zmiana w ubezpieczeniach upraw rolnych, tak by rolników zachęcać do

Tylko co dwudziesty sadownik ubezpiecza swój sad. W tym roku czekają ich olbrzymie straty

; wychodziło po 400 zł na hektar upraw rolnych i po 800 na sady. To była realna pomoc. A pan się ubezpieczył? Nie. Uważam, że stawka jest zbyt wysoka, w moim przypadku to jest kilka tysięcy złotych za każdy hektar. Przecież rząd PiS podniósł dopłaty do tych ubezpieczeń! Już nie 50 proc. jak za rządów PO-PSL

Nawałnice pustoszą Polskę, niszczą dorobek życia. Jak ubezpieczyć dom? Uwaga na haczyki i zaniżanie odszkodowań

, ucierpiałyby również uprawy. Straty idą w miliardy złotych, choć dokładnych wyliczeń jeszcze nie ma. Mimo że na pokrycie strat po wichurach może w sumie liczyć ponad połowa poszkodowanych, to średnie odszkodowanie nie przekroczy kilku tysięcy złotych. Według naszych nieoficjalnych informacji zaledwie ok. 15

"The New York Times": Pandemiczne szczeniaczki są passé. Przedstawiamy inflacyjne nioski

gospodarstwa domowe próbują się ubezpieczyć przed gwałtownym wzrostem cen i ograniczoną dostępnością jaj. Czytaj także: Zakaz hodowli kur w klatkach to lobbing producentów wyposażenia kurników? "Jest to pewnego rodzaju hipokryzja" Wszyscy chcą mieć kurę - Kiedy się wyprzedamy, to już nie będziemy

KRUS wybrała IBM Cloud w celu modernizacji swej platformy e-learningowej

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wybrała IBM Cloud w celu modernizacji swojej platformy e-learningowej i wdrożenia strategii chmury hybrydowej, podał IBM. Rozszerzenie programów szkoleniowych przeznaczonych dla młodzieży szkolnej

Geotermia minus Rydzyk. Czy gorące źródła ogrzeją Polskę? I ile za to zapłacimy?

także [po raz pierwszy w Polsce] do produkcji energii elektrycznej, do rekreacji, w celach zdrowotnych, ale także do uprawy warzyw i owoców, ponieważ woda będzie także mogła ogrzewać grunt w szklarniach – mówił PAP wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński. Czemu miałoby się nie udać, skoro Podhale

Rolnicy z największych gospodarstw są przeciwni dotacjom unijnym

sektorze usług, na przykład budowlanych, prac leśnych, transporcie, a nawet ubezpieczeniach, czy handlu. Niektórzy rolnicy przyznają, że świadczą usługi swoimi traktorami na przykład firmom, które wygrały gminne przetargi na odśnieżanie. Część osób pozostaje w KRUS, ale dzierżawi nieformalnie swoje działki

Kolejna zgoda na budowę potężnego bloku węglowego w Ostrołęce. Walne zgromadzenie Enei akceptuje wartą co najmniej 6 mld zł inwestycję

PZU ubezpiecza zdrowie, a chce wesprzeć szkodzącą mu inwestycję Mimo ostrzeżeń ubezpieczenie inwestycji wstępnie zadeklarował PZU, co wywołało protesty społeczne. „PZU zarabia na naszych polisach na zdrowie, życie, turystycznych czy ubezpieczeniach rolniczych. Jednocześnie ubezpiecza elektrownię

"Karp droższy od łososia? I co z tego?!". Hodowca tłumaczy, co jest zdrowsze

na ogół nad morzem, oczyścić, zapakować, dowieźć do sklepu. To wszystko trwa. Dlaczego karp jest do kupienia praktycznie tylko przed Bożym Narodzeniem? To wynik technologii hodowli. Zboże siejemy jesienią lub wiosną, a zbieramy zawsze tylko w sierpniu, bo też taka jest technologia uprawy. Karp musi

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

odwołaniu danego stanu. Przyznał też starostom uprawienie do udzielania organizacjom pozarządowym pożyczki (umarzanej na wniosek) do wysokości 5 tys. zł (jeżeli ich dochody organizacji w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 100 tys. zł i jeżeli kontynuują działalność co

Rolnicy nie dostaną już wcześniejszych emerytur z KRUS. "Mieszkańcy wsi nie mogą uwierzyć, że PiS aż tak ich oszukało"

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) aby złożyć wniosek. - Urzędniczka oświadczyła mi jednak, że nic nie dostanę i muszę popracować jeszcze 5 lat. Gdy powiedziałem, że przecież mój sąsiad który 60 lat skończył rok temu emeryturę dostał, urzędniczka dodała że to było na podstawie  starych

Powódź podtapia rolników

. - Problemy dotyczą nie kilku gmin w Polsce, ale ponad 60 proc. upraw i to od północy kraju do południa, m.in. na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie. Do Żuław najwyższa fala dopiero dojdzie, a już na niektórych terenach stoi woda - martwi się Mładanowicz, który sam ma 70-ha

Prezydent podpisał ustawę budżetową na rok 2017

bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia; (8) dopłaty do ubezpieczeń dopłat upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz zwiększone dopłaty do paliwa rolniczego" - czytamy dalej

Szparagów i truskawek nie będzie? Kanclerz Scholz podnosi płacę minimalną do 12 euro. Skorzystają Polacy

Brandenburgii. Skontaktowałam się z nim po równym roku – okazało się, że wbrew zapowiedziom wciąż uprawiał ogórki. – Skutki są takie, że uprawy są mniejsze. Straciliśmy ok. 100 miejsc pracy sezonowej. Niektóre firmy w regionie zdecydowały się na przeniesienie do krajów, w których płacy minimalnej

W zeszłym roku polskie jabłka zbierało ponad pół miliona Ukraińców. "Zamknięte granice to dla nas koniec"

czy burze z gradem, które potrafią zniszczyć każdą uprawę. Tymczasem już na początku roku z jednym z podstawowych warunków jabłkowego urodzaju nie tylko na Powiślu zaczął być poważny problem. To susza. - Ostatni deszcz pamiętam na samym początku marca, kiedy ta cała pandemia dopiero się w Polsce

Inflacja bardziej straszna niż pandemia. Polacy obawiają się drożyzny

. W poniedziałek na antenach regionalnych stacji będzie można usłyszeć specjalne audycje dotyczące wzrostu cen żywności. Będzie ciekawie, ale i trochę przerażająco. - Ceny truskawek nareszcie spadają. Konsumenci się cieszą, ale rolnicy mają już dosyć. Uprawa daje im się coraz bardziej we znaki

Przegląd informacji ze spółek

postępowania upadłościowego spółki zależnej City Interactive Studio SRL z siedzibą w Bukareszcie, podało Ci Games. Grupa IMC zakończyła siew upraw jarych. W tym sezonie pod tego typu uprawy przeznaczyła ponad 108 tys. ha, poinformowała spółka. Największą część w areale zajęła

Zorganizowane gangi okradają rolników w Hiszpanii

gdy rabunki się powtarzają, ubezpieczyciele podnoszą im składki albo żądają dodatkowych środków bezpieczeństwa. - Jak mam zainstalować na polu system alarmowy? A jak o 3 nad ranem ptak mi go włączy? Tak się nie da - mówią rolnicy. Hiszpania ma 20 mln ha upraw, to prawie

Przegląd prasy

. emisji obligacji do 200 mln zł --Vantage Development sprzedał 172 lokale w III kw., wzrost o 40% r/r --Państwo dopłaci do 65% do składek na ubezpieczenia upraw dla rolników w PZU --LW Bogdanka nie zakłada odbicia cen w

Przegląd informacji ze spółek

warunkach pogodowych, ale w optymalnych terminach. W tym sezonie największy udział w strukturze upraw zajęła kukurydza - 67,4 tys. hektarów, podała spółka. Akcjonariusze Briju zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

może zniknąć nawet 30% sprzedawanych obecnie papierosów. "Likwidacja mentoli uderzy w polskich rolników. Wzrost szarej strefy oznaczać będzie mniejsze zapotrzebowanie na tytoń, co może doprowadzić do częściowej likwidacji upraw ze względu na niską ich opłacalność"

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

wykonuje bieżące, codzienne obowiązki w gospodarstwie rolnym bez wynagrodzenia. KRUS dla nierolnika? Kupię 2 hektary, będę kosił trawę. Mogę być w KRUS? Jaka uprawa umożliwia ubezpieczenie w KRUS? Zgodnie z przepisami ubezpieczeni w Kasie rolnicy

Tarot dla ciułaczy na ciężkie czasy. Na czym zarobimy, a na czym stracimy w 2019 r.?

ono o blisko 30 proc. Ale teraz areał upraw w Afryce Zachodniej rośnie. Na tak spektakularny skok wartości szanse są już więc raczej niewielkie. Na koniec powiedzmy o jeszcze jednym, prawdziwym hicie inwestycyjnym nad Wisłą w 2019 r. Niestety, dostępnym dla nielicznych. - Przekształcenie prawa

Przegląd informacji ze spółek

transakcji Polska stała się czwartym największym rynkiem w Europie w marketingu zapachowym obsługiwanym przez Rentokil Initial. Agrowill Group rozpoczyna wdrażanie strategii rolnictwa ekologicznego na całej powierzchni upraw i hodowli, podała spółka. W pełni ekologiczną produkcję

Jak posłowie pożyczają pieniądze od SKOK-ów i dla nich głosują

rolnictwa krytykują propozycję resortu, by rolnikom, którzy stracili uprawy w wyniku klęsk żywiołowych, przyznawać bezzwrotną pomoc na wznowienie produkcji. Bierecki i Cioch podkreślają, że przed stratami wywołanymi przez takie zjawiska rolnicy mogą się ubezpieczyć. I że państwo ma wspierać zawieranie

Uniwersalny czy spółdzielczy - który bank lepszy dla rolnika

ubezpieczeniowe. Wielu rolników wyciągnęło bowiem wnioski po niedawnych klęskach żywiołowych i dlatego coraz częściej decydują się na wykupienie ubezpieczenia upraw. - Taki trend widoczny jest szczególnie w przypadku monokulturowych gospodarstw towarowych - tłumaczy Piskorski. Blisko

Podwyższ sobie emeryturę z ZUS o kilkaset złotych. Ile można dorobić? Jak wyliczyć kapitał początkowy? Kiedy przejść na emeryturę?

. Osoby z nowymi emeryturami mogą się starać o przeliczenie nie wcześniej niż po ustaniu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego , czyli po zakończeniu pracy na emeryturze. Gdy występują o nie po raz kolejny, mogą to zrobić w następnym roku kalendarzowym. Jeśli ktoś wystąpił o przeliczenie, np. w

Zabraknie 3 mld zł na emerytów. Waloryzacja, obniżenie wieku i 500 zł premii będą kosztować więcej, więc rząd sięga do kieszeni podatników

; wylicza dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. – To oznacza, że rząd wyda na to o ok. 600 mln zł więcej. Zamiast przewidywanych 5,4 mld zł będzie to ponad 6 mld zł. Przy takich założeniach najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej

Rząd się pomylił w szacunkach. Prawie wszyscy uprawnieni Polacy odchodzą na emeryturę. Potrzebne dodatkowe miliardy

wieku emerytalnego. Jak się jednak okazało, po obniżeniu wieku na emeryturę odchodzi więcej osób. Może się więc okazać, że do końca roku liczba emerytów wzrośnie aż do 410 tys., czyli odejdą wszyscy uprawieni. CZYTAJ TEŻ: Dla jednych 1 tys. zł, dla innych 50 tys. Reforma emerytalna Morawieckiego - A to

Inflacja może spowolnić do poniżej 1,5% r/r na koniec roku wg analityków

przekroczyć 2 proc. Chociaż nie wiadomo jak na ceny żywności wpłynie susza, która rozprzestrzeniła się już na wszystkie województwa. Plony wielu upraw mogą być niższe nawet o 20 proc. Szczególnie zagrożone są zbiory zbóż, truskawek, krzewów owocowych, w mniejszym stopniu drzew owocowych" - ekspert

ZUS oblężony przez emerytów. Kto może, przechodzi na emeryturę. Dlaczego?

. Gdy wszyscy zdecydują się na ten krok w całym 2017 r., na świadczenia odejdzie aż 550 tys. osób (dotychczas co roku na emeryturę odchodziło 200-230 tys. Polaków). Zapewne większość uprawionych wnioski złoży. Z analiz ZUS wynika bowiem, że ok. 83 proc. osób odchodzi na emeryturę od razu, gdy tylko

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

. Kupię 2 hektary, będę kosił trawę. Mogę być w KRUS? Jaka uprawa umożliwia ubezpieczenie w KRUS? Zgodnie z przepisami ubezpieczeni w Kasie rolnicy prowadzą działalność w zakresie produkcji roślinnej albo zwierzęcej (np. bydła lub trzody chlewnej), w tym ogrodniczej

Po co mamy się ubezpieczać?

Polacy nie lubią się ubezpieczać. Z obowiązku opłacają OC samochodu. Bo muszą. Ci z kredytem hipotecznym dodatkowo kupują ubezpieczenie mieszkania. Bo tego wymaga bank. Jeszcze rolnicy - ubezpieczają uprawy. I też nie wszyscy, choć powinni, bo nakazuje im to ustawa

Rząd przyjął ponad 100 nowych przepisów w "tarczy 3.0". Dotarliśmy do nich. Oto cały pakiet

ograniczenie problemów przedsiębiorców związanych z pozyskaniem finansowania na realizację projektów inwestycyjnych, – rozszerzenie zwolnienia – umożliwienie skorzystania ze zwolnienia ze składek osobom opłacającym je na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300

Jeszcze ogórek spreewaldzki nie zginął. Jak Niemcy podnoszą płacę minimalną (i nie żałują)

Brandenburgii. Linkenheil zatrudniał przede wszystkim Polaków i Rumunów - za 4 do 5 euro za godzinę. Półtora roku później - gdy stawkę minimalną postanowiono podnieść do 8,84 euro, skontaktowałam się z Linkenheilem.  "Skutki są takie, że uprawy są mniejsze. Straciliśmy ok. 100 miejsc pracy

Znieście przywileje i zapomnijcie o euro

gospodarstw, zrównoważenie upraw itp. Przywileje najbardziej dokuczają starszym (77 proc. chce ich likwidacji w grupie po 45. roku życia i 51 wśród czytelników do 25. roku). I tym z wyższym wykształceniem - dokończenie reformy emerytalnej postuluje 74 proc. czytelników z wyższym

Deputat piwny, rabat na opony. I takie bywają pakiety socjalne

szkoleń zwiększających uprawienia, menedżerskich oraz z zakresu rozwoju kompetencji miękkich. Do tego dochodzi pracowniczy program emerytalny. Są też świadczenia pozafinansowe - możliwość wykupienia przez pracowników kart multisport, paczki świąteczne ze słodyczami i artykułami spożywczymi lub bony

ARiMR: Wielu rolników ucierpiało przez powódź

Wielu rolników przez powodzie i podtopienia poniosło duże straty. I to zarówno jeśli chodzi o uprawy, jak i sprzęt czy budynki służące do produkcji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy poszkodowani w wyniku klęski

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

, nawet bogatym, opieki zdrowotnej jest niekonstytucyjne, media i cześć ekspertów uznały, że to początek końca KRUS. - Wyrok Trybunału nie odnosi się wprost do KRUS i ubezpieczenia społecznego rolników. Przy reformie systemu ubezpieczenia zdrowotnego uznano, że osoby o

Przegląd prasy

punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej w celu wzmocnienia kontroli nad działalnością spółki, podano w komunikacie. --Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) po wprowadzeniu w życie Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) będzie posiadać w swojej ofercie zarówno

Przegląd informacji ze spółek

nadzwyczajnego walnego KGHM Polska Miedź, zwołanego na 15 marca, dodatkowego punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej w celu wzmocnienia kontroli nad działalnością spółki, podano w komunikacie. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) po wprowadzeniu w życie Pracowniczych

Mimo suszy szykują się rekordowe zbiory owoców. Sadownicy między młotem a kowadłem

swoje sady i plantacje (powoli staje się to standardem). Czytaj też: Obcokrajowcy ratują ZUS. Składki na ubezpieczenie społeczne płaci już 403 tys. Ukraińców. Pracują na polską emeryturę Dużo więcej owoców Owoców z drzew ma być w tym roku aż 4,2 mln ton (o 58 proc. więcej niż w 2017 roku), a

Przegląd prasy

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --P.o. prezesa Axa Polska: Po wchłonięciu BRE Ubezpieczenia i Liberty mieliśmy 2,7 mld zł składki w 2016 r

Niemcy podnoszą płacę minimalną. Plantatorzy ogórków spreewaldzkich narzekają

regionalny. Co o płacy minimalnej sądzi dziś? - Skutki są takie, że uprawy są mniejsze. Straciliśmy ok. 100 miejsc pracy sezonowej. Niektóre firmy w regionie zdecydowały się na przeniesienie do krajów, w których płacy minimalnej nie ma albo jest niższa. My musimy tu zostać, bo

Nie do sKRUSenia

wypadł on jednak z porządku obrad. Minister Sawicki wręcz zwiększa przywileje rolnikom, którym zamarzy się własny biznes niezwiązany z uprawą ziemi. Bo prowadzący działalność gospodarczą zachowają prawo do ubezpieczenia się w tanim KRUS, jeśli ich dochody nie przekroczą pewnej

Przegląd informacji ze spółek

ubezpieczyć uprawy ozime: zboże i rzepak, a państwo dopłaci do nich nawet do 65% składki, podał Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU). Dopłata ta jest realizowana w ramach limitu przyznanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Lubelski Węgiel Bogdanka nie zakłada, że

Absurdy w polskim systemie obowiązkowych składek

seriali. Uprawa działki, wędkowanie też nie dla mnie. Chcę nadal być aktywny. Dlatego dorabiam w zakładzie stolarskim. Dostałem etat i oprócz 2,5 tys. zł emerytury mam dodatkowe 2 tys. zł pensji. Gdy dostałem pierwszą wypłatę, nie mogłem uwierzyć. Okazało się, że od pensji państwo co miesiąc odciąga mi

Przegląd prasy

--KNF przedłużyła termin wejścia Raiffeisen Bank Polska na GPW do 31 grudnia br. --KNF odmówiła zgody na powołanie prezesa zarządu AXA TUiR, AXA Ubezpieczenia TUiR --PGE rekomenduje 0,92 zł dywidendy na akcję

Szpiedzy na niebie, czyli do czego służą drony

. Drugim najbardziej obiecującym dla dronów rynkiem jest rolnictwo. Gospodarz nie musi obchodzić całej swojej ziemi i kontrolować, czy uprawy dobrze się rozwijają. Ba, z pewnością nie dałby rady obejrzeć każdej rośliny oddzielnie. A dron jest to w stanie zrobić - zapisze wszystkie rośliny, posegreguje, a

Przegląd prasy

--Liczba producentów ekologicznych w 2014 r. zmniejszyła się o 1666 do 25 427, a rolników mających ekologiczne uprawy o 1769 do 24 829 Puls Biznesu --Od początku roku cena węgla spadła już o ponad 25%, a wczoraj przebiła psychologiczną barierę 50 USD za