ubezpieczenia zawierana

-

Nie przepłacaj za podstawowe ubezpieczenie auta. Zobacz, gdzie najtaniej kupisz OC

Nie przepłacaj za podstawowe ubezpieczenie auta. Zobacz, gdzie najtaniej kupisz OC

Polisa OC to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, które należy corocznie opłacać. Bez niego nie można poruszać się po drodze, ponieważ jest to nie tylko ryzykowne, ale i obarczone wysokimi karami. Choć ustawa reguluje obowiązek posiadania OC, nie zawiera informacji o tym, ile powinno kosztować, a to daje ubezpieczycielom zupełną dowolność w ustalaniu jego cen. Gdzie szukać OC, by nie przepłacić?

Zawieramy coraz więcej ubezpieczeń przez internet

Przez pół roku Polacy kupili 2,9 mln polis przez internet czy telefon. Najchętniej w ten sposób kupujemy obowiązkowe OC i autocasco

Opłaciłeś wycieczkę, zabezpiecz się. Ile kosztuje i kiedy nie działa ubezpieczenie od rezygnacji z lotu lub podróży?

O tym, że przed wyjazdem zagranicznym warto wykupić polisę turystyczną, wie każdy. Ale mało popularne są inne ubezpieczenia - od rezygnacji z podróży. Jeszcze kilka lat temu były oferowane niemal wyłącznie jako element oferty biur podróży i zawierały mnóstwo wyłączeń. Teraz jednak można je kupić w firmach ubezpieczeniowych i zapewniają dużą ochronę.

Bez pośredników w szkołach jeszcze drożej

Bez pośredników w szkołach jeszcze drożej

odszkodowanie będzie wyższe. Po prostu zawieranie polisy jest pracochłonne, a co za tym idzie - kosztowne. Koszt ubezpieczenia całej szkoły jest znacznie niższy niż ubezpieczenia indywidualnego pojedynczych uczniów. Interwencyjna audycja TVN miała zapewne szlachetne

Czy zamawiając usługi brokerskie należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?

w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, polegające na: - zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, - wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz

Ubezpieczenia w ramach Towarzystw Wzajemnych. Czy uwzględnić je w sprawozdaniu z udzielonych zamówień za 2022 rok?

Odpowiedź W ocenie autora, w składanym Prezesowi UZP sprawozdaniu z udzielonych zamówień za 2022 rok, nie należy ujmować umów na ubezpieczenie oc zawartych w ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Wyjaśnienie Wyłączenie stosowania ustawy pzp w stosunku do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach

Ubezpieczenia do kredytu to pułapka dla klientów? KNF, banki i ubezpieczyciele szykują zmiany

Ubezpieczenia do kredytu to pułapka dla klientów? KNF, banki i ubezpieczyciele szykują zmiany

 mają zawierać rozwiązania zapewniające odpowiednią wymianę informacji pomiędzy ubezpieczycielami i dystrybutorami ubezpieczeń oraz weryfikację materiałów informacyjnych i marketingowych kierowanych do klienta.

Orlen sprzedaje PZU towarzystwa ubezpieczeniowe PGNiG

Orlen sprzedaje PZU towarzystwa ubezpieczeniowe PGNiG

W poniedziałek 4 czerwca PZU zawarło z Orlenem umowę na zakup wszystkich udziałów w towarzystwach ubezpieczeniowych Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie. Poinformowało o tym PZU w komunikacie prasowym .  Polski Gaz TUW zostało

Niespłacone kredyty, należne podatki nie umierają. Jak zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci?

Niespłacone kredyty, należne podatki nie umierają. Jak zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci?

czas (5, 10, 20 lat czy więcej). Jeśli w trakcie trwania umowy dojdzie do śmierci ubezpieczonego, uposażeni otrzymają świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia. Polisa bezterminowa jest natomiast zawierana na czas nieokreślony, co oznacza, że regularnie opłacając składki, jesteśmy chronieni dożywotnio

Kolizje z samochodami z Ukrainy

Kolizje z samochodami z Ukrainy

ubezpieczenie graniczne po upływie 30 dni trzeba przedłużyć. W tej chwili nie ma informacji, czy przedłużenie na kolejny okres również będzie bezpłatne, czy też kierowcy będą musieli za to zapłacić. Ubezpieczenie OC graniczne jest zawierane maksymalnie na 365 dni. Co robić, jeśli dojdzie do zdarzenia z udziałem

Przed wakacjami zrób test ciążowy. Pani Karolina twierdzi, że PZU dyskryminuje kobiety

Przed wakacjami zrób test ciążowy. Pani Karolina twierdzi, że PZU dyskryminuje kobiety

Rok temu, w styczniu 2022 roku, pani Karolina poleciała w odwiedziny do swojej siostry do USA. - Wykupiłam jak zawsze ubezpieczenie Wojażer w PZU, którego suma ubezpieczenia to kwota 250 tys. zł. W trakcie pobytu dostałam ostrego bólu brzucha i krwawienia. Postanowiliśmy pojechać do szpitala

Dekady katastrof klimatycznych, a Polska w czołówce strat. Tym razem nie wystarczy się ubezpieczyć

Dekady katastrof klimatycznych, a Polska w czołówce strat. Tym razem nie wystarczy się ubezpieczyć

dokumencie proponuje się wzmocnienie unijnego systemu ubezpieczeń od katastrof, m.in. poprzez wykorzystanie rynków finansowych i uruchomienie specjalnych obligacji (catastrophe bonds), partnerstwa publiczno-prywatne zawierane w celu ograniczenia ryzyka czy też po prostu odkładanie większych rezerw w

Jak kupić dobre ubezpieczenie na życie

Jak kupić dobre ubezpieczenie na życie

zmieniła wymogów przy zawieraniu umowy. – W zasadzie procedury związane z zawarciem umowy ubezpieczenia nie zmieniły się w związku z koronawirusem – nie ma konieczności wykonywania dodatkowych badań, ale trzeba odpowiedzieć na dodatkowe pytania w związku z wystąpieniem pandemii. Istotne

Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

Pytanie: W postępowaniu przetargowym w trybie krajowym wykonawca złożył dokument z urzędu skarbowego , który zawiera informacje, że nie zawiera zaległości podatkowych . Jednak na drugiej stronie tego zaświadczenia jest adnotacja, że kwota xxx zł została odroczona do ... (tutaj jest data sprzed

Rząd przyjął projekt ustawy zabezpieczającej kredyty kupieckie

finansowej, a w dalszej konsekwencji na spadek wpływów do budżetu państwa. Równolegle trwają prace nad rządowym programem wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych, który zawierać będzie szczegółowe warunki realizacji instrumentów wsparcia, podano także

InterRisk TU złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad TUW

. Podstawowym przedmiotem działalności InterRisk TU jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgłaszający jest uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia w grupach 1-4 oraz 6-18 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i

Susza w tym roku jest już pewna. System ubezpieczeń dla rolników nie działa

Susza w tym roku jest już pewna. System ubezpieczeń dla rolników nie działa

nasilać i susza będzie coraz większym problemem. - System ubezpieczeń powinien się zmienić. Nie można ubezpieczyć tego, co jest w ponad 90 proc. pewne, a tak jest z suszą. A jeśli jest pewne 50 proc. albo więcej, to albo polisy są bardzo drogie, albo zawierają kruczki, takie że nikt z tego ubezpieczenia w

Polski turysta w Izraelu trafił do szpitala z powodu zmęczenia. Na koniec zapłacił 130 tys. zł

Polski turysta w Izraelu trafił do szpitala z powodu zmęczenia. Na koniec zapłacił 130 tys. zł

nieszczęście zakazić się wirusem akurat w trakcie pobytu w USA. Transport ambulansem oraz pobyt w szpitalu kosztowały łącznie 140 tys. zł. Ubezpieczenie turystyczne. Jaka suma ubezpieczenia Przy zakupie polisy turystycznej najważniejsza jest suma ubezpieczenia kosztów leczenia, gdyż to jest największy wydatek

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Rząd chce umożliwić scedowanie przez zakłady ubezpieczeń części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie odpowiedniej części składki ubezpieczeniowej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

UKNF proponuje pakiet działań ograniczających wpływ pandemii na ubezpieczycieli

. UKNF dopuszcza przeprowadzenie całego procesu zawierania umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną (telefonicznie, drogą mailową lub przez internet), po uzyskaniu na to zgody klienta. "UKNF obniży wymóg kapitałowy przez stworzenie możliwości wyznaczania kwartalnego wymogu

UOKiK: PZU zmieni zasady, gdy klient będzie wypowiadał umowę komunikacyjnego OC

zawierana jest na rok. Ubezpieczyciele przed końcem umowy pisemnie informują o ubezpieczeniu na następne 12 miesięcy. Jeżeli konsument nie wypowie umowy najpóźniej na jeden dzień przed jej końcem, to automatycznie przedłuża się na kolejny rok. Przedłużoną automatycznie umowę można wypowiedzieć, jeżeli w tym

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

miesięcznego przychodu za okres 12 miesięcy kalendarzowych przed porodem. Wysokość składki jest dobrowolna, jednak w tym przypadku przepisy zawierają limit: maksymalna wysokość podstawy składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2020

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych" m.in. „dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę

Europa Ubezpieczenia wprowadza ubezpieczenia dla graczy pod marką Gshield.gg

w grach i zawierane w związku z nimi transakcje (np. zakupu kodów do gry), a także kupione za ich pośrednictwem wirtualne przedmioty (np. waluta in-game czy popularne "skórki"). Ubezpieczony będzie musiał jedynie udokumentować swoją wirtualną własność. Natomiast w przypadku Gshield

Fotowoltaika i ognisty podmuch. Straż radzi: kup porządną gaśnicę

W Polsce jest 1,2 mln instalacji fotowoltaicznych. Przy takiej liczbie prawa statystyki są nieubłagane - pożarów paneli może być coraz więcej. Ale czy ryzyko jest większe niż w przypadku innych urządzeń elektrycznych? Co robić, gdy już wybuchnie pożar? I jak dobrze ubezpieczyć instalację PV? Pożary

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

charakterze opiekunki do dziecka, można z nią podpisać umowę uaktywniającą. Jak wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, jest to korzystne nie tylko dla opiekunki, ale też dla rodziców. Dzięki zawartej umowie niania zyska ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a rodzic może

Wciskają Ci polisę szkolną NNW? Nie kupuj. "35 zł odszkodowania za złamany ząb"

pełnoletności. Czyli NNW zadziała w tym przypadku jak klasyczne ubezpieczenie na życie (które też warto mieć, aby lepiej zabezpieczyć dziecko na wszelki wypadek). - Rodzice powinni ponadto pamiętać, że ubezpieczenia nie trzeba zawierać w szkole. Dostępne dziś na rynku ubezpieczenia szkolne NNW można bez trudu

Zysk operacyjny spółek Aviva TU wzrósł o 9% r/r do 509 mln zł w I poł. 2020 r.

zeszłorocznych. Od marca do maja społeczna kwarantanna utrudniła zawieranie nowych ubezpieczeń na życie, wymagające na ogół bezpośredniego spotkania. Efektem tego okresu jest o 14% niższa wartość nowego biznesu w I półroczu. W czerwcu widzimy już odbicie w sprzedaży, które powinno się utrzymać w kolejnych

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

podstawowych warunków, w tym przede wszystkim rodzaju pracy i terminu jej rozpoczęcia oraz zasad wynagradzania. W umowie wykonawca sam ustala czas pracy oraz sposób jej świadczenia. Umowę zawiera się na okres próbny, który nie może przekraczać 3 miesięcy, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy

Rolnik ubezpieczony, ale bez odszkodowania. Triki ubezpieczycieli

ubezpieczenia, nawet te, które są dla nich obowiązkowe. Ceny polis są wysokie, a możliwość skorzystania z nich obwarowana warunkami. Do tego, jak pokazują informacje zgromadzone przez rzecznika finansowego, o odszkodowanie nie jest łatwo. Rzecznik przeanalizował ponad 2 tys. skarg dotyczących upraw i budynków

Nationale-Nederlanden wprowadziło ubezpieczenie nieruchomości online

, które można zawierać zdalnie, dołącza ochrona nieruchomości. Wprowadziliśmy produkt, który udowadnia, że ubezpieczenie sprzedawane w internecie może być z jednej strony proste, a z drugiej oferować szeroki wachlarz możliwości. Z dostępnych elementów klient może samodzielnie skomponować zakres ochrony

Uwaga, pułapka przy kupnie wycieczki. Czytelniczka straciła 13,5 tys. zł

wielu ubezpieczycieli, co więcej, niektórzy zapisują w takim przypadku wymóg hospitalizacji nawet do 7 dni!  Axa? Ubezpieczyciel uważa, że wszystko jest OK.   - Chcielibyśmy podkreślić, iż proces zawierania umowy ubezpieczenia jest tak skonstruowany, aby klient mógł

PZU rozszerzył możliwość zdalnego korzystania ze swoich usług

zwolnienie lekarskie. TFI PZU wprowadziło możliwość telefonicznego zawierania umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. "Dla bezpieczeństwa i wygody klientów PZU zrezygnował z wykonywania oględzin przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Dokumenty i zdjęcia można

Rząd przyjął nowelę ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

innych zakładów, a obowiązujący dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego dla wewnętrznego zakładu reasekuracji będzie niższy niż w przypadku innych zakładów reasekuracji); - zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na

AAA Auto na celowniku UOKiK. Diler miał stosować nieuczciwe praktyki

samochodów używanych po otrzymaniu sygnałów od niezadowolonych klientów, którzy informowali, że sprzedaż samochodów odbywała się na niezrozumiałych zasadach. To zaś mogło wprowadzać w błąd w momencie podejmowania decyzji o zakupie auta i zawieraniu umowy. Dodatkowa opłata zaskoczyła kupujących Na stronach

Jak Media Markt z Saturnem nabijały klientów w 50 rat 0 proc.

Santander 0 zł"  Na banerach informujących o akcjach promocyjnych, dostępnych na stronie mediamarkt.pl, zamieszczana była informacja: „RRSO dla kredytu/pożyczki spłacanych w 50 równych ratach miesięcznych w opcji bez ubezpieczenia wynosi 0 proc.". Tyle że reklama sobie, a życie sobie

Renta, emerytura, zasiłek. Jak ponaglić ZUS, gdy zwleka z wypłatą pieniędzy?

Z tego poradnika dowiesz się: czym są bezczynność i przewlekłość ZUS, w jakim terminie ZUS musi wydać decyzję, jak napisać ponaglenie, co musi zawierać pismo do ZUS, jak i kiedy można złożyć skargę, kiedy sprawa trafia do sądu. ZUS kolejny raz przeprasza i zapewnia, że sprawa zostanie wkrótce

PZU nie ma ekspozycji z tytułu ubezpieczeń BI oraz gwarancji dla touroperatorów 

; - powiedział. Surówka podkreślił, że polisy na życie klientów PZU nie zawierają klauzul, wykluczających otrzymanie odszkodowania w sytuacji wystąpienia pandemii. "Nasze ubezpieczenia życiowe wchodzą z życie jeśli dojdzie do zgonów. W naszym OWU (ogólne

PIU: Ubezpieczyciele wypłacili klientom 19,7 mld zł odszkodowań w I półr.

zawierają jeszcze odszkodowań za ostatnie nawałnice. Ich koszt szacuje się dziś na około 400 mln zł, co będzie widoczne we wzroście wypłat w kolejnych kwartałach" - wyjaśnił wiceprezes Andrzej Maciążek. Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 12,2 mld zł

Trzęsienie ziemi w Turcji. Czy trzeba lecieć na wykupioną wycieczkę? Pani Anna prosi o pomoc

, transfery i hotel. Nie ma ubezpieczenia od trzęsienia ziemi Ale co w przypadku trzęsienia ziemi? Co do zasady, ocena tego, czy można realizować imprezę turystyczną, należy do biura podróży, a nie do klienta. To biuro może w wyniku - jak to zostało ujęte w regulaminie TUI -  „nadzwyczajnych i

Przedsiębiorcy proszą o odroczenie składek z powodu epidemii koronawirusa. Do ZUS wpłynęło prawie 1,3 tys. wniosków

Zgodnie z pakietem antykryzysowym przedsiębiorcy mają możliwość odroczenia o trzy miesiące terminu płatności składek i zawieszenie spłaty należności objętych zawartymi wcześniej umowami. Uproszczony wniosek zawiera jedną stronę, na której przedsiębiorca wskazuje, jak epidemia wpłynęła na jego

Odszkodowania po burzach i wichurach. Co się należy poszkodowanym?

W ostatnim czasie coraz częściej gwałtowne zjawiska pogodowe powodują wiele zniszczeń. Warto wiedzieć, że ochrona przed zdarzeniami pogodowymi to standard w przypadku ubezpieczeń mieszkań, jak i pełnych pakietów autocasco. 1. Ważny jest zakres ubezpieczenia Zgodnie kodeksem cywilnym w umowie

BOŚ Bank rozpoczął współpracę z Nationale-Nederlanden

zawieraniu polis na okres 15 i 20 lat, na koniec zadeklarowanego okresu ubezpieczenia przysługuje zwrot 100% wpłaconych przez okres ubezpieczenia składek, podano także. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również

Jak nie odziedziczyć długów w spadku?

Z tego poradnika dowiesz się: czy warto ubezpieczyć kredyt na wypadek śmierci, co daje zrzeczenie się spadku, jak negocjować z bankiem, jakie ryzyko niesie poręczenie kredytu. Pan Andrzej z Bielska-Białej zaciągnął kilkanaście lat temu kredyt na zakup mieszkania. Nim spłacił połowę, zmarł

PIU ma 14 rekomendacji, chroniących klientów i firmy przed skutkami COVID-19

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) opracowała 14 rekomendacji, które ochronią klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii. Rekomendacje te pozwolą też kontynuować działalność przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID

Rząd przyjął projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Warszawa, 25.07.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt zawiera rozwiązania zwiększające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia poprzez m.in. wzmocnienie przepisów

Jak nie dostać groszy za złamaną nogę? Trudny wybór ubezpieczenia NNW dla dziecka

mniej Co daje szkolne ubezpieczenie NNW? Oferta dla uczniów może zawierać rozmaite usługi z zakresu assistance, takie jak: wizyta lekarza, transport do placówki medycznej czy nawet korepetycje, jeśli dziecko po wypadku przebywa w szpitalu, a także zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia dodatkowe

Uśpione polisy czeka regulacja. Bliscy zmarłych ubezpieczonych z szansą na pieniądze

rodzaju spraw będzie przybywać, ponieważ zaczynają umierać osoby, które zawierały umowy ubezpieczenia na życie na początku lat 90., kiedy po zmianie ustroju firmy ubezpieczeniowe wprowadziły na polski rynek takie polisy. Centralny rejestr umów ubezpieczenia To sprawiło, że w 2017 r. Rzecznik Finansowy

Prezydent chciał pokazać zainteresowanie finansami zwykłych ludzi. Ale coś nie wyszło

osoby, które zawierały umowy ubezpieczenia na życie na początku lat 90. XX w., kiedy upowszechniły się takie polisy. Coraz częściej na tamten świat przenoszą się też posiadacze tzw. uefek (polis z Ubezpieczeniowym Funduszem, Kapitałowym) popularnych kilkanaście lat temu. Teraz, gdy zaczynamy odczuwać

Sejm przyjął nowelizację zakładający zniesienie górnego limitu składek na ZUS

ubezpieczony wykonuje kilka rodzajów pracy. Podczas debaty sejmowej posłowie z opozycji zwrócili uwagę, że projekt nie zawiera wyliczeń dotyczących tego, ile w przyszłości będą kosztowały emerytury i jak wpłynie to na płynność finansową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS

PZU liczy na kolejne umowy TUW PZUW ze spółkami SP i podmiotami państwowymi

wyłącznie swoich członków, na zasadzie wzajemności. Członkowie TUW są jednocześnie jego właścicielami. Ubezpieczenia wzajemne umożliwiają lepsze zarządzanie ryzykiem, zmniejszenie kosztów kontraktów oraz skrócenie czasu zawierania umów ubezpieczenia. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń

Rząd chce zwiększenia uprawnień KNF w zw. z dyrektywą wypłacalności II

II). Projekt zawiera także propozycje zwiększania uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących m.in. możliwości wydawania rekomendacji oraz kontroli działalności oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń i zagranicznego zakładu reasekuracji z Unii Europejskiej, podało Centrum Informacyjne Rządu

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Pytanie: Czy wybór wykonawcy na grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i ich rodzin o wartości powyżej 30.000 euro powinien być przeprowadzony w przetargu nieograniczonym

TUW PZUW będzie ubezpieczycielem miasta Łodzi w latach 2018-2020

Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy PZU na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi, które umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem, optymalizację kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia dla podmiotów korporacyjnych, szpitali i samorządów

Enea przystąpiła do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW

. Podpisanie deklaracji oznacza, że Enea skorzysta z możliwości zawarcia umowy z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, którego stała się członkiem, co pozwoli uzyskać jej korzystne warunki i skrócić proces zawierania ubezpieczenia, wyjaśniono w materiale. TUW PZUW ubezpiecza wyłącznie

Co zrobić z pieniędzmi z programu 500 plus? Dzień Dziecka to dobry moment na decyzję

posagowa. Jest to ubezpieczenie, które zawiera na rzecz dziecka jedno z rodziców. Działa w ten sposób, że dziecko dostaje określoną sumę, jeśli dożyje jakiegoś wieku, np. 20 lat. Wysokość wypłaty zależy od składek, które można wpłacać regularnie albo jednorazowo. Im wcześniej zaczniesz wpłacać pieniądze

Aviva: Ponad 80% osób wyjeżdzających zimą za granicę posiada polisę turystyczną 

zawierał: ubezpieczenie kosztów leczenia zagranicą wraz z assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz OC w życiu prywatnym. Dodatkowo zakres ochrony należy rozszerzyć o uprawianie sportów zimowych. W ofertach ubezpieczycieli dostępne są też inne dodatki, jak np. ubezpieczenie sprzętu sportowego

Senat przyjął projekt dot. zwolnień i pożyczek dla organizacji pozarządowych

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakładający zwolnienie organizacji pożytku publicznego ze składek na ubezpieczenia społeczne od marca do

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

pracodawcy i pracownika na podstawie różnych rodzajów umów najlepiej pokazują poniższe przykłady. Piotr Marczyk opracował je dla miesięcznego wynagrodzenia 5 tys. zł brutto. W przypadku umowy o pracę wygląda to następująco. Koszty pracodawcy: ** kwota brutto 5 000 zł ** ubezpieczenie emerytalne 488 zł

S&P przyznał rating TUW PZUW na poziomie A-

, optymalizacji kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia dla podmiotów korporacyjnych i szpitali. Zgodnie z założeniami strategii, w pierwszej fazie działalności TUW PZUW skupił się na trzech segmentach rynku: podmiotach szpitalnych, klientach korporacyjnych oraz

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 19 kwietnia 2022 r. (sygn. akt: KIO 907/22) podniosła, że użyte przez ustawodawcę w art. 109 ust. 3 Prawa zamówień publicznych określenie

Jak ubiegać się o odszkodowanie za opóźnienie pociagu?

Z tego poradnika dowiesz się: jakie przepisy regulują sprawę odszkodowań, kiedy pasażer może dostać odszkodowanie za opóźnienie, jak starać się o odszkodowanie, kiedy możemy dochodzić odszkodowania w sądzie, czy można ubezpieczyć się od opóźnień. Do odwołania czy opóźnienia pociągu zwykle dochodzi

FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł

zlecenia są tak często proponowane i zawierane na rynku pracy w Polsce, wskazano także. "Rozwiązanie problemu będzie możliwe jedynie w przypadku wprowadzenia kompleksowego rozwiązania restytucji w ubezpieczeniach społecznych. Oznacza to zabezpieczenie przyszłych emerytów i

MR: Mały ZUS plus obejmuje już 268 tys. przedsiębiorców

). Do wyliczenia nowej podstawy wymiaru składek za luty służy przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego zawiera on dane potrzebne do obliczeń na Małym ZUS-ie po zmianach. (ISBnews)

MR: Z 'Małego ZUS Plus' korzysta już łącznie ponad 211 tys. osób

składek za luty pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego zawiera on dane potrzebne do obliczeń na 'Małym ZUS-ie' po zmianach" - poinformowano. Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z "Małego ZUS-u Plus

Jak kupić dobrą polisę dla dziecka na ferie, aby nie wyrzucić pieniędzy w błoto?

tanie, ale dają też bardzo niską ochronę. Wyjazd dobrze ubezpieczony Przy wyjazdach zorganizowanych o ubezpieczenie przeważnie stara się organizator (choć przy wyjazdach krajowych nie ma on takiego obowiązku), ale taka polisa podobnie jak polisy szkolne zawierana jest najczęściej na nieduże sumy

Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim przystąpił do TUW PZUW

takie same produkty, jak PZU SA. Zakład ubezpiecza wyłącznie swoich członków, na zasadzie wzajemności. Członkowie TUW są jednocześnie jego właścicielami. Ubezpieczenia wzajemne umożliwiają lepsze zarządzanie ryzykiem, zmniejszenie kosztów kontraktów oraz skrócenie czasu zawierania umów ubezpieczenia

PIU: Zakłady ubezpieczeń na życie też powinny prowadzić PPK

%. Oznacza to, że faktyczny limit kosztów i opłat dla zakładów ubezpieczeń, wyniesie mniej niż 0,08%, uważa PIU. "Zgodnie z obecnym projektem ustawy, zakłady ubezpieczeń będą de facto pozbawione możliwości zawierania nowych umów IKE, IKZE i PPE. Przy proponowanych limitach

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

ubezpieczenia wynosiła 10 tys. zł, dziewczynka, której uszczerbek określono na 1 proc., otrzymała zaledwie 100 zł. Trzeba pamiętać, że suma ubezpieczeniowa będzie wypłacona jedynie w przypadku 100-proc. uszczerbku na zdrowiu, lub w przypadku śmierci ubezpieczonego. Tymczasem rodzice, którzy przy zawieraniu

Ubezpiecz dziecko, jeśli jedziecie za granicę. 480 euro kosztuje wezwanie karetki w Hiszpanii.

organizowane w celach sportowych. Ubezpieczenie musi więc zawierać opcję ochrony dla osób uprawiających sport. Jeśli takiego zapisu w naszej polisie nie ma, to albo prosimy biuro podróży o opcję ubezpieczenia z takim rozszerzeniem, albo ubezpieczamy się indywidualnie poza biurem – mówi „Wyborczej

Piotr Walkowiak zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej PZU

Warszawa, 05.08.2016 (ISBnews) - Piotr Walkowiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) z dniem 4 sierpnia br., podała spółka. "Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej

Panika bankowa się rozszerza. Znika kolejny amerykański bank

- Aby chronić deponentów, zawieramy umowę zakupu i przejęcia z JPMorgan Chase Bank, National Association w Columbus, w stanie Ohio. Bank przejmie wszystkie depozyty i wszystkie aktywa First Republic Bank - poinformowała Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów, cytowana przez agencję AFP. A mowa

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS - zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

 ocenie ?− prawidłowy.  Wydruki dokumentów generowanych przez system informatyczny ZUS (np. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek) na mocy art. 50 ust. 4c o systemie ubezpieczeń społecznych?mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez ZUS, jeżeli zawierają dane, o

TUW PZUW skoncentruje się na ubezpieczeniach JST, zakłada większą nadwyżkę w br.

kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia dla podmiotów korporacyjnych, szpitali oraz JST. TUW jest formą wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, a przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia

Polisa NNW dla dziecka? Nie wykupuj jej w szkole, bo się nie opłaca

którą jest ubezpieczone dziecko. I to jest właśnie najsłabsza ze stron szkolnych NNW. Grosze za złamanie i stłuczoną nerkę Zbyt niskie sumy ubezpieczenia wpływają na groszowe wypłaty odszkodowań. – Przy zawieraniu umowy rodzice dostają informację, że suma ubezpieczenia wynosi np. 10 tys. zł. Po

Zarobią złomiarze i dilerzy. Ubezpieczyciele nadal będą bezkarnie ciąć odszkodowania

. W rozwiązaniu brak szacunków odnośnie do kosztów wprowadzenia proponowanych rozwiązań, co jest istotne z uwagi na inflację szkodową i stawki za ubezpieczenie. Propozycja nie zawiera również zapisów co do przepisów wykonawczych. Jeśli chodzi o konkretne zapisy regulacji, to zawierają one pomysły

Małgorzata Ślepowrońska została powołana na stanowisko prezesa UFG

ubezpieczeniach komunikacyjnych. Zawiera ona ponad 480 mln rekordów: o sprzedanych polisach komunikacyjnych OC i AC, jak również o wypłaconych z nich odszkodowaniach. Od początku istnienia bazy zadano do niej blisko trzy miliardy zapytań. Dzięki bazie możliwe jest ustalenie gdzie ubezpieczony jest dany pojazd w

Rząd ma projekt ws. zaliczania obligacji ubezpieczycieli do funduszy własnych

wyłączenia odnoszące się do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji" - czytamy w uzasadnieniu do projektu. Według resortu finansów, obecnie obowiązująca ustawa o obligacjach zawiera przepisy, których stosowanie nie zostało wyłączone w przypadku obligacji podporządkowanych

Gdy smartfon wpadnie do zupy. Ochrona kosztuje słono, a pułapek jest dużo

Rzecznika Finansowego sprzed dwóch lat ubezpieczyciele oferują coraz lepsze ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ale sieci sprzedaży poradziły sobie z omijaniem dobrych ofert. Przybywa problemów związanych z oferowanymi w niektórych sieciach handlowych ubezpieczeniami zagranicznych towarzystw oraz umowami

TSUE znów może namieszać bankom. Przed nami ważna decyzja w sprawie kredytów gotówkowych

kredytu, ale z ubezpieczeniem długu. Polisy nie musiał kupować w tym banku, w którym miał kredyt, ale była to najprostsza opcja. W takich przypadkach praktyka banków jest taka, że kredytują klientom prowizję, którą trzeba zapłacić za udzielenie kredytu. Często tak samo było w przypadku składek

PIU: 2/3 pracowników dobrze ocenia Pracownicze Plany Kapitałowe

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Odsetek badanych pracowników, którzy dobrze oceniają Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wynosi 66%, a najwięcej badanych za instytucje godne zaufania przy prowadzeniu PPK wskazuje zakłady ubezpieczeń, wynika z badań CBM Indicator

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

o skierowaniu na wyjazd pacjent otrzymuje w oddziale ZUS lub pocztą. Zawiera ono termin rehabilitacji, adres ośrodka oraz najważniejsze informacje dla ubezpieczonego dotyczące organizacji turnusu. Ile dni w sanatorium Pobyt w ośrodku trwa 24 dni i może być skrócony lub wydłużony na wniosek

Rolnicy nie mogą się ubezpieczyć. Dopłaty wyczerpały się po dwóch dniach

pierwszych dni zawierania umów ubezpieczenia. Obecnie prowadzimy weryfikacje tychże umów. Umowy, które nie zostaną opłacone w terminie, będą anulowane. Tym samym niewielka część pozostałego limitu trafi ponownie do obiegu, umożliwiając innym rolnikom zakup dofinansowanych ubezpieczeń

Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach

ubezpieczenia przez dany podmiot, to nie sposób czynić zarzutu sprzeczności z treścią warunku udziału w postępowaniu wobec złożonej w postępowaniu polisy, która takie klauzule zawiera. Podstawa prawna *1Tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579.

PGE ma umowę na ubezpieczenie 5 elektrowni w TUW PZUW

swoich członków, na zasadzie wzajemności. Członkowie TUW są jednocześnie jego właścicielami. Ubezpieczenia wzajemne umożliwiają lepsze zarządzanie ryzykiem, zmniejszenie kosztów kontraktów oraz skrócenie czasu zawierania umów ubezpieczenia. W tym tygodniu PZU poinformowało, że

Polski start-up podbija rynek. Zarabiają na... organizowaniu innym wyjazdów służbowych

biur podróży, które podrażają cenę usługi, bo np. oferowany klientowi ten sam hotel pochodzi od innego dostawcy. Aplikacja dokonuje automatycznego przeszukiwania bazy noclegowej, co wyklucza cenową spekulację. – Najmniej zarabiamy na lotach i transporcie kolejowym; najwięcej na ubezpieczeniach

I SA/Gd 284/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustawHasła tematyczne: Ubezpieczenie społeczneSkarżony organ: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUSTreść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzjęPowołane przepisy: Dz.U. 2020 poz. 374 art. 31 z

Prywatni właściciele mieszkań boją się wynajmować lokale uchodźcom. Rząd nie pomaga

jej postanowienia. W praktyce umowy najmu z cudzoziemcami zawierane są zazwyczaj w języku polskim, z adnotacją o zrozumieniu przez cudzoziemca jej postanowień. Biorąc pod uwagę okoliczności, w których umowy najmu są teraz zawierane, uważam, że taki zapis może być uznany w ewentualnym sporze sądowym za

Wracają problemy ze słynnymi polisami z UFK. Nadzór finansowy wkracza do akcji

wyjście. Teraz problemy z tymi polisami pojawiają się na nowo. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski podczas majowego kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń zapowiedział, że Komisja Nadzoru Finansowego przyjrzy się polisom inwestycyjnym oferowanym przez ubezpieczycieli.  KNF

Opolski ZUS wypłacił ponad 2,2 mln zł w ramach odszkodowań za wypadki przy pracy

odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej może ubiegać się osoba, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Oczywiście pod warunkiem, że od ich wynagrodzenia odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe. W pierwszym półroczu 2020 roku opolski ZUS wypłacił takie

Prezydent podpisał nowelizację ustaw tworzących tarczę antykryzysową 3.0

zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Nowelizacja zawiera zapis, dotyczący skrócenia kadencji obecnego prezesa UKE (kadencja ta przypada na lata 2016-2021), oraz zmian proceduralnych w zakresie

Utrata wagi o 15 proc. Rewolucyjny lek dostępny w Polsce odchudza nie tylko ciało

.  Jedyne na co mogą więc liczyć potencjalni chętni to wspomniany import interwencyjny.  Dostępność to jedno. Lek jest też bardzo drogi. Jego cena waha się w zależności od rynku. W Stanach Zjednoczonych Wegovy kosztuje... 1349 dol. miesięcznie. Będąc ubezpieczonym, ma się 65 proc

PIU: Wartość składki przypisanej TU wzrosła o 15% r/r, odszkodowań o 8% w I poł.

% r/r), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,4 mld zł, wzrost o 15,9% r/r) oraz ubezpieczenia OC (1,1 mld zł, wzrost o 6,1% r/r). "O 17% wzrosły świadczenia związane z ogniem i innymi żywiołami, a trzeba podkreślić, że dane po I półroczu nie zawierają jeszcze

Ubezpieczyciele zarabiają na ubezpieczeniach OC. To już koniec podwyżek

, wśród kierowców dominuje niepewność co do ich ubezpieczeniowego jutra. Kierowcy, opłacając składki, porównują bieżącą cenę z kosztem polisy z poprzedniego roku. Nie ma się zatem co dziwić, że często kupowanie ubezpieczenia wiąże się z niemiłym rozczarowaniem. Kierowcy, którzy zawierali umowę w sierpniu

KNF nałożyła kary pieniężne na dziewięć podmiotów

Warszawa, 30.08.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła kary pieniężne na 9 podmiotów, m.in. na Uniqua Towarzystwo Ubezpieczeń, Archimedeo i Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, podała KNF. KNF nałożyła na Cash Flow karę

Kredyt z wkładką, czyli co zrobić, gdy w banku chcą nas "ubrać" zbyt grubo?

prowizją. Założyłem sztuczne wąsy i prześwietliłem go osobiście, nie dowierzając, że nie zawiera żadnych pułapek. I złożyłem Wam meldunek: „Jest czysto". Czytaj też: Rekordowo drogie kredyty gotówkowe. Jak banki starają się je optycznie "potanić"? Czytaj też: Uwaga, duże zmiany w

Samochód? Tylko używam. Może warto rozważyć abonament na cztery koła?

dodatkowy pakiet. Podobnie jest z autem na abonament. Osoba za kółkiem takiego samochodu dostaje do dyspozycji wybrany model i ma zapewnione różne bonusy w pakiecie: serwis, naprawy, ubezpieczenie czy pulę kilometrów do przejechania. Gdy kierowca przekroczy ustalony limit, musi dopłacić za każdy dodatkowo

Ubezpiecz skutecznie dom i mieszkanie. Uwaga na pułapki ubezpieczycieli

mała szkoda, wtedy bank może dać zgodę na wypłatę odszkodowania właścicielowi). Ubezpieczenie ruchomości, OC w życiu prywatnym, home assistance są dobrowolne. Wykupujemy je, gdy obawiamy się kradzieży, zalania mieszkania lub zatrzaśnięcia drzwi z kluczami w środku. Wybierając polisę, kierujemy się ceną

Rząd chce wglądu w umowy o pracę i zlecenia. Jest projekt ustawy

ułatwieniami dla osób, które legalnie zatrudniają pracowników na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenia, projekt ma na celu ułatwienie zawierania umów przez osoby, które do tej pory tego nie robiły i pracowały w tzw. szarej strefie" – czytamy w projekcie ustawy. Planowany termin jej przyjęcia to

Wyrok TSUE. Banki błagają o ugody. Radzimy, czy warto dać rękę na zgodę

namawiające do zawierania ugód. Po oficjalnym orzeczeniu TSUE prezesi polskich banków już jawnie, bardzo grzecznie i w błagalnym tonie apelują do klientów: "ugoda lepsza niż proces". Szef Związku Banków Polskich Tadeusz Białek przyznał wprost, że rusza duża kampania zachęcająca do zawierania ugód