ubezpieczenia wypadkowego

Marcin Czyżewski

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rolnicy i ich rodziny mają swój system ubezpieczenia społecznego, który jest obsługiwany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

Właściciele firm mogą ubezpieczyć nie tylko budynki, samochody i maszyny. Mogą także wykupić polisę obejmującą szkody wyrządzone przez pracownika.

Opolski ZUS wypłacił ponad 2,2 mln zł w ramach odszkodowań za wypadki przy pracy

W całym kraju, od stycznia do końca lipca tego roku ZUS wypłacił 23,6 tys. jednorazowych odszkodowań wypadkowych o łącznej wartości 142,4 mln zł. Przeciętna wysokość przyznanego i wypłaconego świadczenia to około 6,1 tys. zł.

Ubezpieczyciele odkrywają karty: oto, jakie żniwo zebrała pandemia

Ubezpieczyciele odkrywają karty: oto, jakie żniwo zebrała pandemia

się też ubezpieczać na życie. W pierwszym kwartale 2021 r. wydaliśmy na takie ubezpieczenia 2,2 mld zł, czyli o 8,6 proc. więcej niż przed rokiem. - Wzrost sprzedaży widać także w ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych. Większym zainteresowaniem cieszyły się też polisy o charakterze

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

przebywa na zasiłku chorobowym albo opiekuńczym. W tym czasie nie musi płacić składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz na Fundusz Pracy. Taki okres nieskładkowy obniża jednak wysokość przyszłej emerytury. Podobnie jest z przerwami w prowadzeniu działalności. Gdy

Unum Group złożya do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Pramerica Życie

ubezpieczenie od inwalidztwa, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór, ubezpieczenie dentystyczne oraz ubezpieczenie na wypadek utraty wzroku, które zapewniają ochronę milionom pracowników oraz ich rodzin

Stwierdzono u ciebie chorobę zawodową? Sprawdź, co ci się należy

Stwierdzono u ciebie chorobę zawodową? Sprawdź, co ci się należy

pracodawca mogą złożyć skargę kasacyjną do naczelnego sądu administracyjnego. Zasiłek chorobowy Jeśli zachorujemy na chorobę zawodową (lub ulegniemy wypadkowi przy pracy), możemy otrzymać z ZUS świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę wypadkową czy

Łatwiej przeżyć pandemię z polisą na życie w kieszeni? Polacy ruszyli po ubezpieczenia

Łatwiej przeżyć pandemię z polisą na życie w kieszeni? Polacy ruszyli po ubezpieczenia

życie i zdrowie z ochroną w sytuacji, gdy ulegnie wypadkowi. Co siódmy ankietowany w ogóle nie jest w stanie wskazać, co może dać ubezpieczenie na życie i zdrowie. Ile chcemy wydać na polisę na życie? Co piąty ankietowany mógłby przeznaczyć na ten cel do 50 zł rocznie, tyle samo osób wydałoby 50-100 zł

Polski turysta w Izraelu trafił do szpitala z powodu zmęczenia. Na koniec zapłacił 130 tys. zł

Polski turysta w Izraelu trafił do szpitala z powodu zmęczenia. Na koniec zapłacił 130 tys. zł

nieszczęście zakazić się wirusem akurat w trakcie pobytu w USA. Transport ambulansem oraz pobyt w szpitalu kosztowały łącznie 140 tys. zł. Ubezpieczenie turystyczne. Jaka suma ubezpieczenia Przy zakupie polisy turystycznej najważniejsza jest suma ubezpieczenia kosztów leczenia, gdyż to jest największy wydatek

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Ponadto podlega też ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na cały etat nie może być niższe niż 2600 zł. Cudzoziemiec może założyć także własną firmę i świadczyć dla nas określoną pracę. Wówczas jako osoba prowadząca własną

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

** ubezpieczenie rentowe 325 zł ** ubezpieczenie wypadkowe (jest składką ruchomą i jako jedyna może się zmienić w zależności od przedsiębiorstwa) 83,50 zł ** Fundusz Pracy 122,50 zł ** FGŚP 5 zł ** składka PPK (jeżeli pracownik przystąpił do programu, wpłata podstawowa wynosi 1,5 proc.) 75 zł ** koszty pracodawcy

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

? Składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Co zrobić, żeby być zwolnionym z opłacania składek? Wystarczy złożyć wypełniony

Na leczenie zwierząt domowych wydajemy krocie. Rozwiązaniem mogą być polisy?

Na leczenie zwierząt domowych wydajemy krocie. Rozwiązaniem mogą być polisy?

 czworonoga, gdy ten zachoruje lub ulegnie wypadkowi. Wszelkie koszty właściciel pokrywa w stu procentach z własnej kieszeni, a te są nierzadko bardzo wysokie, idące w tysiące złotych. Ktoś, kto doświadczył już bardzo kosztownego leczenia, wie, że takie ubezpieczenie jest bardzo przydatne. Pozwala

Na chorobowym i rencie. Poradnik przedsiębiorcy

Na chorobowym i rencie. Poradnik przedsiębiorcy

chorobowa wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W przypadku podlegania ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, czyli np. prowadzenia działalności, podstawa wymiaru składek

Jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca? Co zrobić, by była jak najwyższa?

Jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca? Co zrobić, by była jak najwyższa?

np. czas, gdy przedsiębiorca przebywa na zasiłku chorobowym albo zasiłku opiekuńczym. W tym czasie nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ten okres nieskładkowy obniża wysokość przyszłej

Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł

rentowe, począwszy od 2020 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasadę tę proponuje się również wprowadzić przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Obowiązkowa jest też składka na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca w ciągu 7 dni musi zgłosić nowo zatrudnionego pracownika do ZUS. O tym, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i z jakim dniem to nastąpiło – możemy sprawdzić na swoim

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu oraz zdrowotnemu. Składki za takich pracowników odprowadza pracodawca. Podobnie jest w przypadku pracy na umowie-zleceniu. Zleceniobiorca jest objęty

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

niezdolny do dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 7. Składki do ZUS - Osoba wykonująca pracę nakładczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, dobrowolnie chorobowemu, a wypadkowemu nie podlega. Obowiązek ubezpieczeń powstaje od dnia oznaczonego w

Wypadek przy pracy. Co robić, gdy już do niego dojdzie

Wypadek przy pracy. Co robić, gdy już do niego dojdzie

, czyli wyjaśnienia poszkodowanego, opinie lekarskie oraz innych specjalistów, zeznania świadków, nagrania lub zdjęcia z miejsca wypadku. Co się należy pracownikowi Pracownik, który doznał wypadku przy pracy, otrzymuje zasiłek chorobowy. Przysługuje on z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia

Grupa Unum sfinalizowała zakup Pramerica Życie TUiR

ochronę finansową w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Portfel produktów oferowanych przez Unum Group obejmuje ubezpieczenie od inwalidztwa, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór

AXA i Comarch Healthcare chcą upowszechnić bransoletki ratujące życie

, inwestycyjne, wypadkowe, komunikacyjne, turystyczne, majątkowe, otwarty fundusz emerytalny oraz usługi zarządzania niemal 2,6 mln klientom oraz ubezpieczenia majątkowe dla firm, w tym międzynarodowych korporacji. (ISBnews)

AXA sprzeda aktywa w Polsce, Czechach i Słowacji na rzecz Uniqa za 1 mld euro

ubezpieczeń życiowych, majątkowych i wypadkowych w Europie Środkowej i Wschodniej za całkowitą kwotę 1 002 mln euro w gotówce" - czytamy w komunikacie. Grupa zakłada, że do finalizacji transakcji dojdzie w IV kw. 2020 r., po uzyskaniu zgód regulacyjnych

Składki na ZUS w górę. Wzrost pensji minimalnej to wzrost o 300 zł składek dla nowych przedsiębiorców. A co z pozostałymi firmami?

(dobrowolne 2,45 proc.), - z 11,27 do 13,02 zł składki na ubezpieczenie wypadkowe (1,67). Początkujący przedsiębiorcy nie płacą składek na Fundusz Pracy przez dwa pierwsze lata prowadzenia firmy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama dla wszystkich przedsiębiorców i jej wysokość wynosi 342,32 zł

Emerytura dla przedsiębiorcy. Jak się ją wylicza i co wpływa na jej wysokość?

zasiłku chorobowym albo zasiłku opiekuńczym. W tym czasie nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy. Ten okres nieskładkowy obniża wysokość przyszłej emerytury. Podobnie jest z przerwami w prowadzeniu działalności. Gdy biznesmen

Rząd przyjął projekt zakładający zniesienie górnego limitu składek na ZUS

będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych, podano także

Podniesienie płacy minimalnej w 2021 roku to dla firm koszt ok. 3,87 mld zł

na ubezpieczenie zdrowotne za funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej (ok. 0,026 mln zł), - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umowy uaktywniającej (ok. 2,44 mln zł

Pracuję zdalnie. Czy dostanę odszkodowanie, jak ulegnę wypadkowi w domu? Prawnicy Czytelnikom odc. 42

ulegnę wypadkowi, to dostanę odszkodowanie? Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą. W takiej sytuacji pracownikowi przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Przepisy nie regulują jednoznacznie kwestii, czy zdarzenie

AXA Ubezpieczenia ma zgodę UOKiK na przejęcie Liberty Ubezpieczenia

doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Pod uwagę wzięto pozycje uczestników koncentracji zarówno na szeroko pojętym rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych, jak i w węższym ujęciu, biorąc pod uwagę konkretne grupy ubezpieczeń (m.in. chorobowych, wypadkowych czy komunikacyjnych: AC i OC)"

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw.

mld zł do poziomu 6,13 mld zł. Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) - o 0,29 mld zł tj. o 7,17%, do wartości 4,41 mld zł" - czytamy dalej. Składka przypisana brutto z tytułu wpłat jednorazowych za 3 kwartały 2018 r

EY: Prawie 2/3 firm uważa składkę wypadkową na ZUS za zbyt wysoką

przedsiębiorców uważa, że jest ona optymalna. "Pracodawcy są świadomi, że zwiększenie bezpieczeństwa pracy prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z wypadkami przy pracy. Składka wypadkowa, którą firmy odprowadzają co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest jednak zbyt

Udział PZU w rynku ubezp. życiowych wzrósł do 33,7%, mająt. - do 33,3% w III kw.

wypadkowe i chorobowe (grupa 5), stanowiące 23,05% składki" - podała KNF. Na koniec III kwartałów 2016 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 17,81 mld zł i była niższa o 14,48% r/r. "W trzech kwartałach 2016 roku w

"Polski ład". Rząd przyznaje: od nowego roku tysiące Polaków będzie miało obniżoną emeryturę

wiceministra Sarnowski szczegółowo wylicza stratę przykładowego emeryta otrzymującego 5200 zł brutto miesięcznie i podaje, że "jest to wypadkowa: - po pierwsze, podwyższenia rocznej kwoty zmniejszającej podatek [w przypadku świadczenia] do wysokości 5100 zł, podatnik zyska rocznie 4574,88 zł (5100 zł

Składki do ZUS tylko dla chętnych? Znamy założenia projektu rzecznika przedsiębiorców. Zakład straci 6 mld zł

wypadkowemu. "Wyborcza" niedawno jednak cytowała dr. Ulfa Rinnera, ekonomistę i badacza rynku pracy Instytutu Ekonomii Pracy (IZA) , który zapewniał, że u naszego zachodniego sąsiada właśnie zaczynają się prace nad przywróceniem obowiązkowych ubezpieczeń dla samozatrudnionych. Chadecka CDU i

Jak zatrudnić nianię? Gdzie szukać profesjonalnej opiekunki i ile to kosztuje?

umowy nie przysługuje rodzicowi, który stracił pracę – przypomina adwokat. Zawierając umowę uaktywniającą z nianią, można liczyć na dofinansowanie. – Składki za nianię na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS finansuje te

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł) Oznacza to wzrost wszystkich składek o blisko 10 proc. Składka zdrowotna Niewiadomą pozostaje składka zdrowotna. Jest ona ustalana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego. GUS ostatecznie

LW Bogdanka rozwiązał rezerwę na roszczenia ZUS w wys. 22,7 mln zł

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą odwołania Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) od decyzji ZUS w kwestii ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie

Renta socjalna. Jak zmieniły się przepisy?

każdym miesiącu. 3. Nowy katalog przychodów. Krótszy jest katalog przychodów, które wpływają na wysokość renty socjalnej. Na zmniejszenie albo zawieszenie renty socjalnej wpływa m.in. przychód osiągany z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, np. z pracy na podstawie umowy o

Spółki Uniqa w Polsce zebrały 1,32 mld zł składki w 2018 r.

wypadkowych oraz assistance, ubezpieczeniach technicznych, produktach majątkowych związanych z sektorem mieszkalnictwa, gwarancjach finansowych, ubezpieczaniu dla małych i średnich przedsiębiorstw" - czytamy dalej. Zysk brutto - liczony według międzynarodowych standardów

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

: ubezpieczone, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, uprawnieni do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, pobierający rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokujący jednocześnie odzyskanie zdolności do

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1103,02 mld zł na koniec I kw.

) wyniósł 1045,47 mld zł i wzrósł o 5,5% od końca ub.r. "Zmiana PDP w I kwartale 2020 r. była wypadkową: - wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 55.218,7 mln zł (+6,1%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 55.081,1 mln zł

UOKiK zgodził się na przejęcie Liberty Ubezpieczenia przez AXA

, biorąc pod uwagę konkretne grupy ubezpieczeń (m.in. chorobowych, wypadkowych czy komunikacyjnych: AC i OC)". Transakcja zakupu ubezpieczyciela opiewa na 92,3 mln zł. Liberty działa na polskim rynku od 8 lat, a w 2014 roku sprzedała polisy za 315 mln zł. Po zakupie Liberty

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,67% r/r do 3,81 mld zł w I poł. 2018

mld zł, tj. o 23,50%, z poziomu 5,63 mld zł do poziomu 4,31 mld zł. Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) ? o 0,19 mld zł tj. o 7,13%, do wartości 2,92 mld zł" - czytamy dalej. Składka przypisana brutto z tytułu wpłat

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł),  76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł),  52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Składka zdrowotna Ostatnią niewiadomą pozostaje składka zdrowotna. Jest ona ustalana na

Od stycznia znów podwyżka składki na ZUS dla przedsiębiorców [WYLICZENIA]

o 0,53 zł), 52,74 zł zamiast 52,37 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 0,37 zł). Składka zdrowotna Do tego należy doliczyć składkę zdrowotną. Jest ona ustalana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego. – Należy się

Czy muszę pracować zdalnie w domu, czy mogę pojechać na działkę? Prawnicy Czytelnikom odc. 41

zasięg, czyli będę dostępna dla pracodawcy i klientów? I druga kwestia: co, jeśli w takim miejscu ulegnę wypadkowi podczas pracy? Czy nadal będę objęta ubezpieczeniem? Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Prawo

PZU na plusie, ale gdyby nie przejęte banki, wynik byłby lepszy o miliard. A kadrowa karuzela wiruje

przejętych banków - Pekao i Aliora. Gdyby ubezpieczyciel nie musiał uwzględnić 827 mln zł na ten cel, zysk przekroczyłby miliard złotych.  - Odpisy to wypadkowa kilku czynników, które istotnie wpłynęły na pogorszenie się warunków biznesowych dla sektora bankowego. Do najważniejszych należą skutki

Senat przyjął projekt dot. dodatk. świadczeń dla służby zdrowia wz. z COViD-19

finansowanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe dla personelu medycznego, mającego bezpośredni kontakt z zarażonymi z budżetu państwa. W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu zaznaczono, że "precyzyjne wskazanie kosztów wprowadzenia

Jak legalnie zatrudnić nianię

Dobra wiadomość jest taka, że państwo dopłaca do legalnie zatrudnionej niani. Zła – dofinansowanie jest o połowę mniejsze, niż było do niedawna. Do końca ubiegłego roku ZUS opłacał za nianię składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne do wysokości minimalnej pensji

Podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kto będzie mógł liczyć na ulgi?

o 22,18 zł), * 76,84 zł zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł), * 76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł), * 52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Czytaj też: Podatek estoński. "Gdyby obowiązywał wszystkich

Wypadki przy pracy. Sprawdź, na co i kiedy możesz liczyć

przy pracy, otrzymuje zasiłek chorobowy. Przysługuje on z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Jest wypłacany w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Pobyt na zwolnieniu nie wiąże się więc z ograniczeniem dochodów poszkodowanego. Następnie pracownik otrzymuje świadczenie

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

potrzebujemy dodatkowych zezwoleń do prowadzenia firmy. Ulga na start w ZUS Osoba zakładająca własną działalność gospodarczą staje się płatnikiem składek do ZUS i sama musi odprowadzać za siebie składki. Obowiązkowe są ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Natomiast chorobowe jest

Gigantyczna podwyżka składek dla przedsiębiorców. "Rząd będzie miał z czego finansować wydatki"

),  76,84 zł zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł),  76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł),  52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Składka zdrowotna Ostatnią niewiadomą pozostawała składka zdrowotna

Byli ubezpieczeni, a nie dostali odszkodowania z polisy turystycznej. Bo diabeł tkwi w szczegółach

polis zostało uzupełnionych o klauzulę dotyczącą skutków aktów terroru. Szacujemy też, że w tym roku prawie 25 proc. polis turystycznych zostanie rozszerzonych o klauzulę alkoholową - wylicza Andrzej Paduszyński z towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa. Ubezpieczenie turystyczne. Uważaj na niuanse! 

PIU: Zakłady ubezpieczeń na życie też powinny prowadzić PPK

, udział ubezpieczycieli umożliwiłby wiele prokonsumenckich rozwiązań, np. możliwość oferowania ubezpieczeń wypadkowych bądź chorobowych, związanych z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu oszczędzający mogliby otrzymywać dodatkowe pieniądze na wypadek poważnego zachorowania i nie musieliby korzystać z

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

, 65,31 zł – na Fundusz Pracy, 47,98 zł – na ubezpieczenie wypadkowe. Natomiast najniższa składka zdrowotna dla wszystkich przedsiębiorców wynosi 319,94 zł. Przedsiębiorcy płacą więc składki w łącznej wysokości 1232,16. Tyle muszą płacić osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

Uwaga, bubel w "Polskim ładzie"! Pułapka na wspólnie rozliczających się małżonków

tak, bo ulga nie jest rozliczana od podstawy opodatkowania, ale wcześniej, od dochodów podatników (podobnie jak składki na ubezpieczenie społeczne). W tym przykładzie pierwszy z małżonków nie nabędzie prawa do ulgi, bo zarobi „za dużo", a drugi - bo zarobi „za mało". Tylko jeśli

Jakie ulgi przewiduje "Polski ład". Praktyczny przewodnik

ktoś ma przychody na etacie z 50-proc. kosztami uzyskania przychodu (czyli tzw. autorskie)? Ulga w takim przypadku obowiązuje.  Tutaj ważna uwaga.  Ulga obejmuje przychody z pracy. Zasiłek chorobowy, macierzyński, wypadkowy, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne takimi nie są. To tzw

Wypadek w trakcie pracy zdalnej? I pracownik, i pracodawca mają kłopot. Kodeks pracy póki co "milczy"

. Karolina Główczyńska-Woelke, kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy Departamentu Nadzoru i Kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy. A co z należnymi świadczeniami? – W przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego płatny przez ZUS w wysokości

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

, że ma ona teraz dług w bieżących składkach. Pokażmy to na przykładzie. Przedsiębiorca Pan Janusz od 20 lat prowadzi jednoosobową działalność – usługi hydrauliczne. W styczniu zapłacił do ZUS wszystkie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe. Zapłacił też składkę zdrowotną i

Zysk brutto Uniqa Polska wzrósł o 46% do 15,6 mln zł w I kwartale

%), będący wynikiem zarówno rosnącej sprzedaży produktu Twój Dom Plus, jak i produktów skierowanych do sektora spółdzielczego, - wzrosty w ubezpieczeniach wypadkowych (32,3%) oraz assistance (30,5%), będące efektem dosprzedaży do rosnącej liczby polis komunikacyjnych

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1028 mld zł na koniec III kw.

ubezpieczeń nie posiadał zadłużenia" - czytamy w komunikacie. Zmiana długu EDP w III kwartale 2018 r. wynikała głównie ze zmian zadłużenia Skarbu Państwa. Ponadto innymi znaczącymi czynnikami były: - wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o

Rewolucja w prowadzeniu firmy. Od marca będzie można działać bez rejestracji i bez składek do ZUS

, dotyczy składki na ubezpieczenie wypadkowe. Do konsultacji społecznych już trafił  projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmniejszający jej wysokość. Zmniejszenie składki  wypadkowej ma nastąpić od 1 kwietnia  Niestety, obniżka nie będzie wielka, bo tylko

Składka ZUS w 2019 r. rośnie najszybciej od sześciu lat. Wiadomo już, ile będą płacić przedsiębiorcy

ubezpieczenie rentowe; 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe; 70,05 zł – na Fundusz Pracy; 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe. Ostatnią niewiadomą pozostawała składka zdrowotna. W piątek GUS podał ostatnie dane potrzebne do jej wyliczenia, gdyż jest ona ustalana na podstawie przeciętnego

Czy ubezpieczyciele szukają klientów na portalach ogłoszeniowych? Tak robi Prudential

numer z Otomoto. Nie chcę kupić od pani land rovera, tylko sprzedać ubezpieczenie. Może jakieś na życie czy takie wypadkowe. Spotkamy się? – odpowiada rezolutnie agentka. Na moje szczegółowe pytania agentka bez skrępowania wyjaśnia, że nie pracuje w żadnej multiagencji, tylko jest zatrudniona

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1054,86 mld zł na koniec I kw.

metodologii) wyniósł 1 005,26 mld zł, co oznacza wzrost o 2,1% w porównaniu z końcem 2018 r. "Zmiana PDP w I kw. 2019 r. była wypadkową: - wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 21 310,1 mln zł (+2,3%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po

Niższy ZUS dla wybranych. Czas na decyzję do 8 stycznia

: 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe 70,05 zł – na Fundusz Pracy 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie 974,65 zł, czyli o ponad 62 zł

Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach i rentach z FUS

uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, lub której ustalono prawo do emerytury (wyjątkiem są renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

ZUS właśnie podał na stronie internetowej ZUS , kto może ubiegać się o umorzenie składek. Chodzi o osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z

Kto w 2018 r. zapłaci wyższe składki na ZUS, kto będzie z nich zwolniony przez pół roku, a kto nie zapłaci wcale? Mamy wyliczenia

następująca: 520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne, 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe, 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe, 65,31 zł – na Fundusz Pracy 47,98 zł - na ubezpieczenie wypadkowe  Wysokość składki zdrowotnej, którą przedsiębiorcy będą płacili w przyszłym

Uległeś wypadkowi podczas pracy? Sprawdź, na jaką pomoc ze strony pracodawcy możesz liczyć

nagłe zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas m.in.: * uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe, * wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego

Zysk netto spółek Aviva TU wzrósł r/r do 338,7 mln zł w I poł. 2017 r.

ofercie firm, podatek od aktywów - te czynniki od kilku kwartałów przekształcają rynek ubezpieczeń na życie. Wielu ubezpieczycieli przesuwa uwagę ku polisom ochronnym (życiowym, zdrowotnym, wypadkowym) oraz ochronno-inwestycyjnym i wprowadza nowości. O ile w ubiegłym roku składka brutto branży spadła, w

Składki do ZUS dla przedsiębiorców rosną, a rząd zapewnia, że... spadają

– na ubezpieczenie rentowe 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe 70,05 zł – na Fundusz Pracy 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie 974,65 zł, czyli o ponad 62 zł miesięcznie więcej niż w tym roku. Składka zdrowotna też

Emerytura przedsiębiorcy jeszcze niższa od emerytury z ZUS. Przedsiębiorco, zacznij oszczędzać!

. Wysokość składek jest następująca: * 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne, * 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe, * 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe, * 70,05 zł – na Fundusz Pracy, * 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe. Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą

Samochodziarze protestują przeciwko nowemu prawu o odszkodowaniach. Twierdzą, że zapłacimy więcej

przyjmowały na siebie roszczenia klienta, którego auto uległo wypadkowi, i rozliczały się z naprawy z ubezpieczycielem. Zmiana prawa spowoduje, że to ubezpieczony samodzielnie będzie musiał walczyć z ubezpieczycielem o odszkodowanie, z którego pokryje koszty napraw. Według branży, jeśli proponowane

Pięć mitów o polisach OC. Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie samochodu

;basta” i zaczęły radykalnie podnosić stawki , żeby już nie dopłacać do OC. W ciągu ostatnich siedmiu lat zanotowały na sprzedaży tych polis 10 mld zł strat. Tylko w ciągu ubiegłego roku ceny poszły w górę o połowę. A ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i musi je mieć każdy właściciel samochodu

Sapiens z Grupy Asseco kupi StoneRiver za ok. 102 mln USD

. "Połączenie sił ze StoneRiver znacząco powiększa obecność i skalę działania Sapiens w północnoamerykańskim sektorze ubezpieczeniowym, w szczególności pomaga nam przyspieszyć wzrost w segmencie ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych" - powiedział prezes Sapiens Roni Al-Dor, cytowany w

Asseco uruchomiło platformę CUI.Ubezpieczenia do sprzedaży i obsługi ubezpieczeń

rozszerzeniem oferty ubezpieczeniowej. Obecnie w ofercie są ubezpieczenia do kredytów gotówkowych, ubezpieczenia na życie, wypadkowe oraz assistance medyczny i domowy. Platforma będzie rozwijana tak, aby były na niej dostępne też ubezpieczenia mieszkaniowe, komunikacyjne i podróżne. Docelowo na naszej

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

ubezpieczenie rentowe, – 62,67 zł – na ubezpieczenie chorobowe, – 297,28 zł – na ubezpieczenie zdrowotne (tu podstawa naliczenia składki wynosi 3303,13 zł), – 62,67 zł – na Fundusz Pracy i wypadkowe 46,04 zł. Przedsiębiorcy płacą do ZUS łącznie co najmniej 1172,56 zł. Taką

Na jesieni czeka nas masowy powrót do biur albo zmiana formy zatrudnienia. Praca zdalna na pełen etat traci ważność

, jeżeli będę tam miała dostęp do internetu i zasięg, czyli będę dostępna dla pracodawcy i klientów? I druga kwestia, co, jeśli w takim miejscu ulegnę wypadkowi podczas pracy, czy nadal będę objęta ubezpieczeniem? Na pytanie odpowiada radca prawny Jan Jarzyński – Partner w Kancelarii Prawnej

Jest wiele argumentów za bykowym. Już teraz w całej Europie bezdzietni płacą wyższe daniny

odciążenie rodziców. Tak - 1 stycznia 2005 roku - w życie weszło niemieckie bykowe, czyli dodatkowe 0,25 pkt proc. dochodu do składki pielęgnacyjnej - obok m.in. emerytalnej, wypadkowej czy chorobowej - jednej ze składowych ubezpieczenia odprowadzanego na wypadek, jeśli w przyszłości staniemy się niedołężni

Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

, + 59,61 zł - (2,45 proc.) - na Fundusz Pracy, + 43,79 zł - na ubezpieczenie wypadkowe. Natomiast najniższa składka zdrowotna dla wszystkich przedsiębiorców wynosi 288,95 zł. Przedsiębiorcy płacą więc składki w łącznej wysokości 1121,52 zł

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

czasu pracy i prawa do wypoczynku. Pomocnik rolnika nie jest też objęty pełnym ubezpieczeniem, a tylko wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim. Jest ono zryczałtowane: składka wynosi 100 zł za miesiąc, a więc maksymalnie 300 zł. Jeśli dojdzie do wypadku, pomocnikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie

MF: Dług sektora general government wyniósł 1 045,12 mld zł na koniec 2019 r.

. Zmiana PDP w IV kwartale 2019 r. była wypadkową: - spadku zadłużenia podsektora rządowego o 14 645,1 mln zł (-1,6%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 14 716,2 mln zł (-1,6%), - wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 4

W górę płaca minimalna. Ale odprawy przy zwolnieniu z pracy w dół. Zobacz, o ile

niższymi odprawami. Chorobowe a pensja minimalna Wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa też na wysokość zasiłku chorobowego. Podstawa wymiaru tego świadczenia nie może być bowiem niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (czyli 13,71 proc

Ofensywa programowa Platformy

nieustannych zmian w prawie, które często są źle przygotowane i zwiększają niepewność funkcjonowania firm. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają zachęcić osoby młode, do 24 lat, do tworzenia własnych

Wypadek przy pracy. I co dalej?

rencistom uprawnionym do renty z ubezpieczenia wypadkowego. Osoby te nabywają prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnią warunki określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, dodatek pielęgnacyjny przyznawany na zasadach i w wysokości określonej w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, dodatek do renty

Zysk netto Talanx wzrósł r/r do 238 mln euro w I kw. 2017 r.

gdy składka przypisana brutto wzrosła o 8,4% do 9,8 mld euro (wobec 9 mld euro; skorygowana o efekty kursowe +7,4%). Motorami wzrostu były międzynarodowa działalność detaliczna ze wzrostem składki o 29,2%, następnie reasekuracja majątkowa i wypadkowa ze wzrostem 12,5% i linie przemysłowe ze wzrostem

Składka brutto spółek Uniqa w Polsce wzrosła o 25% r/r do 1,44 mld zł w ub. roku

ubezpieczeń assistance (wzrost o 36,7%) oraz wypadkowych (wzrost o 6,7%). W ubezpieczeniach majątkowych - po słabym początku roku - w IV kw. Uniqa uzyskała wzrost na poziomie 7,4% "W dalszym ciągu Uniqa - podobnie jak cały rynek - musi mierzyć się z problemem rosnącego poziomu

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

wypadkowe i chorobowe, ile chce. Tu nie obowiązują limity ilościowe polis, ale każdy ubezpieczyciel ma prawo kwotowo ograniczyć wysokość ubezpieczenia, a tym samym kwoty wypłat za dane zdarzenie. Dla przykładu: jeżeli ubezpieczyciel X może zawrzeć ze mną umowę na wypłatę świadczenia z tytułu nowotworu na

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

antykryzysowej" (art. 31zo) zwalniają osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą z obowiązku uiszczania całości składek na ZUS (tj. na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r

Kierowcy z dużych miast mają gorzej. W Warszawie najtańsza polisa OC kosztuje 841 zł, w Opolu - 651 zł

Chłopik, analityczka Polskiej Izby Ubezpieczeń. – Ocena ryzyka wystąpienia kolizji lub wypadku opiera się głównie na danych dotyczących regionu, po którym faktycznie będzie poruszać się ubezpieczony pojazd. Ustalając swoje taryfy, ubezpieczyciele kierują się m.in. statystykami wypadkowymi w danym

Ubezpiecz się od raka, ale najpierw... zainwestuj. Prześwietlamy!

dzieci - to tzw. Pakiet Dziecięcy. Czas dojść do sedna, czyli umowy dodatkowej obejmującej zachorowanie na raka. Dokładamy je do podstawowej umowy ubezpieczenia na życie na takiej samej zasadzie, jak pakiet zdrowotny, wypadkowy lub dziecięcy. Ubezpieczenie antyrakowe występuje

Prawie 50 ułatwień dla firm w pakiecie MŚP. Zmiany w podatkach, rozliczeniach i zwolnienia ze szkoleń BHP

dla 5 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. - Propozycja ta zlikwiduje nadmiarowe obowiązki, jakie obecnie nakładane są na pracodawców, i w efekcie obniży ich koszty funkcjonowania - zapewnia resort. Projekt podnosi także próg, do którego pracodawcy z branż najmniej wypadkowych będą

Pracownicy zapłacą wyższe składki do ZUS. O ile?

składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalną, rentową, wypadkową, składkę na Fundusz Pracy (Fundusz Solidarnościowy) oraz składkę zdrowotną i dobrowolną chorobową, czyli blisko dwa razy mniej. Dodatkowo przy samozatrudnieniu pracodawca nie płaci na ZUS ani złotówki, w jego interesie będzie więc &bdquo

Podwyżka składek dla przedsiębiorców

Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł), 52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Oznacza to wzrost wszystkich składek o blisko 10 proc. Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym SKŁADKA ZDROWOTNA Ostatnią niewiadomą pozostaje składka zdrowotna

"Tarcze antykryzysowe". Jak mogą pomóc? Prawnicy czytelnikom, odc. 85

roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, wynikające z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Podobnie, aby składki na ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej działalność gospodarczą mogły stanowić koszt

Niech się ubezpiecza szkoła, a nie uczniowie

za wypadki. Rodzice o tym nie wiedzą, a szkoła nie chce mówić, że jeśli dziecko ulegnie wypadkowi w szkole, to najczęściej właśnie szkoła ponosi za to odpowiedzialność. A ubezpieczenie NNW jest szkole tak naprawdę niepotrzebne. Jest potrzebne dziecku i rodzicowi na leczenie i rehabilitację. Chodzi o

Polisy OC znów drożeją. Jedna stłuczka i płacisz dwa razy więcej

porównywarkę ubezpieczeniową Superpolisa dla „Wyborczej” wynika, że cena obowiązkowego ubezpieczenia OC już przy jednej stłuczce rośnie o 100 proc. A jeszcze rok temu ubezpieczalnie nie karały „wypadkowych” kierowców tak drastycznymi podwyżkami. Jedna stłuczka podwyższała cenę polisy

Niezbędnik przedsiębiorcy

ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie rentowe - 6 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do