ubezpieczenia wypadkowe

Marcin Czyżewski

Stwierdzono u ciebie chorobę zawodową? Sprawdź, co ci się należy

Stwierdzono u ciebie chorobę zawodową? Sprawdź, co ci się należy

Jeśli zachorujemy na chorobę zawodową (lub ulegniemy wypadkowi przy pracy), możemy otrzymać z ZUS świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę wypadkową czy jednorazowe odszkodowanie.

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rolnicy i ich rodziny mają swój system ubezpieczenia społecznego, który jest obsługiwany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

Właściciele firm mogą ubezpieczyć nie tylko budynki, samochody i maszyny. Mogą także wykupić polisę obejmującą szkody wyrządzone przez pracownika.

Unum Group złożya do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Pramerica Życie

ubezpieczenie od inwalidztwa, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór, ubezpieczenie dentystyczne oraz ubezpieczenie na wypadek utraty wzroku, które zapewniają ochronę milionom pracowników oraz ich rodzin

Opolski ZUS wypłacił ponad 2,2 mln zł w ramach odszkodowań za wypadki przy pracy

Opolski ZUS wypłacił ponad 2,2 mln zł w ramach odszkodowań za wypadki przy pracy

odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej może ubiegać się osoba, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Oczywiście pod warunkiem, że od ich wynagrodzenia odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe. W pierwszym półroczu 2020 roku opolski ZUS wypłacił takie

OC, ubezpieczenie mieszkania i polisa na życie. Jak płacić za nie mniej w czasie kryzysu?

OC, ubezpieczenie mieszkania i polisa na życie. Jak płacić za nie mniej w czasie kryzysu?

koszt niektórych ubezpieczeń ponosimy tylko raz w roku, to tym bardziej jednorazowa płatność kilku tysięcy złotych potrafi mocno nadszarpnąć nasz budżet. Mowa oczywiście przede wszystkim o obowiązkowym dla kierowców ubezpieczeniu OC czy ewentualnie dodatkowej polisie autocasco. A ubezpieczenie OC jest

Ubezpieczyciele odkrywają karty: oto, jakie żniwo zebrała pandemia

Ubezpieczyciele odkrywają karty: oto, jakie żniwo zebrała pandemia

się też ubezpieczać na życie. W pierwszym kwartale 2021 r. wydaliśmy na takie ubezpieczenia 2,2 mld zł, czyli o 8,6 proc. więcej niż przed rokiem. - Wzrost sprzedaży widać także w ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych. Większym zainteresowaniem cieszyły się też polisy o charakterze

Czasowe wycofanie samochodu z ruchu będzie łatwiejsze? PiS przed wyborami przygotowuje ułatwienia dla kierowców

Czasowe wycofanie samochodu z ruchu będzie łatwiejsze? PiS przed wyborami przygotowuje ułatwienia dla kierowców

" podlegają samochody osobowe, które uległy wypadkowi lub te mocno nadgryzione przez korozję. Nie można czasowo wycofać z ruchu pojazdu, który traktujemy np. jako inwestycję. Albo dlatego, że mamy w garażu kilka aut, którymi jeździmy sezonowo, w zależności od pory roku czy kaprysu. Taki samochód

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

przebywa na zasiłku chorobowym albo opiekuńczym. W tym czasie nie musi płacić składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz na Fundusz Pracy. Taki okres nieskładkowy obniża jednak wysokość przyszłej emerytury. Podobnie jest z przerwami w prowadzeniu działalności. Gdy

Łatwiej przeżyć pandemię z polisą na życie w kieszeni? Polacy ruszyli po ubezpieczenia

Łatwiej przeżyć pandemię z polisą na życie w kieszeni? Polacy ruszyli po ubezpieczenia

życie i zdrowie z ochroną w sytuacji, gdy ulegnie wypadkowi. Co siódmy ankietowany w ogóle nie jest w stanie wskazać, co może dać ubezpieczenie na życie i zdrowie. Ile chcemy wydać na polisę na życie? Co piąty ankietowany mógłby przeznaczyć na ten cel do 50 zł rocznie, tyle samo osób wydałoby 50-100 zł

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Ponadto podlega też ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na cały etat nie może być niższe niż 2600 zł. Cudzoziemiec może założyć także własną firmę i świadczyć dla nas określoną pracę. Wówczas jako osoba prowadząca własną

Polski turysta w Izraelu trafił do szpitala z powodu zmęczenia. Na koniec zapłacił 130 tys. zł

Polski turysta w Izraelu trafił do szpitala z powodu zmęczenia. Na koniec zapłacił 130 tys. zł

nieszczęście zakazić się wirusem akurat w trakcie pobytu w USA. Transport ambulansem oraz pobyt w szpitalu kosztowały łącznie 140 tys. zł. Ubezpieczenie turystyczne. Jaka suma ubezpieczenia Przy zakupie polisy turystycznej najważniejsza jest suma ubezpieczenia kosztów leczenia, gdyż to jest największy wydatek

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

? Składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Co zrobić, żeby być zwolnionym z opłacania składek? Wystarczy złożyć wypełniony

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

** ubezpieczenie rentowe 325 zł ** ubezpieczenie wypadkowe (jest składką ruchomą i jako jedyna może się zmienić w zależności od przedsiębiorstwa) 83,50 zł ** Fundusz Pracy 122,50 zł ** FGŚP 5 zł ** składka PPK (jeżeli pracownik przystąpił do programu, wpłata podstawowa wynosi 1,5 proc.) 75 zł ** koszty pracodawcy

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu oraz zdrowotnemu. Składki za takich pracowników odprowadza pracodawca. Podobnie jest w przypadku pracy na umowie-zleceniu. Zleceniobiorca jest objęty

Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł

rentowe, począwszy od 2020 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasadę tę proponuje się również wprowadzić przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników

Blisko 30 tys. zł będą musieli zapłacić w przyszłym roku przedsiębiorcy na ZUS

Blisko 30 tys. zł będą musieli zapłacić w przyszłym roku przedsiębiorcy na ZUS

, rentowa – wzrośnie z 332,88 zł do 374,11 zł, dobrowolna składka chorobowa – zamiast 101,94 zł będzie 114,57 zł, wypadkowa – pójdzie w górę z 69,49 zł do 78,10 zł, Fundusz Pracy – rośnie z 101,94 zł do 114,57 zł. Do tego składka zdrowotna Oznacza to, że przedsiębiorcy

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Obowiązkowa jest też składka na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca w ciągu 7 dni musi zgłosić nowo zatrudnionego pracownika do ZUS. O tym, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i z jakim dniem to nastąpiło – możemy sprawdzić na swoim

Przedsiębiorców zaboli jak nigdy. Podwyżka do nawet 2,5 tys. zł składki na ZUS

Przedsiębiorców zaboli jak nigdy. Podwyżka do nawet 2,5 tys. zł składki na ZUS

; wypadkowa – z 59,34 zł do 69,49 zł; Fundusz Pracy – z 87,05 zł do 101,94 zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą w 2023 roku miesięcznie 1418,48 zł, czyli o ponad 207 zł więcej niż dotąd. To rekordowa podwyżka - o 17 proc. Ile na składkę zdrowotną? Ostatnią niewiadomą stanowiła wysokość

Grupa Unum sfinalizowała zakup Pramerica Życie TUiR

ochronę finansową w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Portfel produktów oferowanych przez Unum Group obejmuje ubezpieczenie od inwalidztwa, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór

Na chorobowym i rencie. Poradnik przedsiębiorcy

Na chorobowym i rencie. Poradnik przedsiębiorcy

chorobowa wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W przypadku podlegania ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, czyli np. prowadzenia działalności, podstawa wymiaru składek

Na leczenie zwierząt domowych wydajemy krocie. Rozwiązaniem mogą być polisy?

Na leczenie zwierząt domowych wydajemy krocie. Rozwiązaniem mogą być polisy?

 czworonoga, gdy ten zachoruje lub ulegnie wypadkowi. Wszelkie koszty właściciel pokrywa w stu procentach z własnej kieszeni, a te są nierzadko bardzo wysokie, idące w tysiące złotych. Ktoś, kto doświadczył już bardzo kosztownego leczenia, wie, że takie ubezpieczenie jest bardzo przydatne. Pozwala

Rząd przyjął projekt zakładający zniesienie górnego limitu składek na ZUS

będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych, podano także

Już 38,5 mld zł długów mają przedsiębiorcy wobec ZUS. Kaczyński: Nie stać cię na składkę? Nie prowadź firmy

– wcześniej 693,58 zł, wzrosła do 812,23 zł; rentowa – z 284,26 zł do 332,88 zł; dobrowolna składka chorobowa – z 87,05 zł do 101,94 zł; wypadkowa – z 59,34 zł do 69,49 zł; Fundusz Pracy – z 87,05 zł do 101,94 zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie 1418,48 zł

AXA Ubezpieczenia ma zgodę UOKiK na przejęcie Liberty Ubezpieczenia

doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Pod uwagę wzięto pozycje uczestników koncentracji zarówno na szeroko pojętym rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych, jak i w węższym ujęciu, biorąc pod uwagę konkretne grupy ubezpieczeń (m.in. chorobowych, wypadkowych czy komunikacyjnych: AC i OC)"

Wypadek autokaru w Chorwacji. Wiemy, gdzie ubezpieczony był polski autokar [TYLKO U NAS]

najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Właściciel firmy przewozowej zapewnia jednak, że autobus był sprawny, a kierowcy wypoczęci i doświadczeni. Informacje o stanie autokaru potwierdza Alvin Gajadhur, główny inspektor transportu drogowego: - Autokar, który uległ tragicznemu wypadkowi w Chorwacji

Jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca? Co zrobić, by była jak najwyższa?

np. czas, gdy przedsiębiorca przebywa na zasiłku chorobowym albo zasiłku opiekuńczym. W tym czasie nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ten okres nieskładkowy obniża wysokość przyszłej

Składki na ZUS w górę. Wzrost pensji minimalnej to wzrost o 300 zł składek dla nowych przedsiębiorców. A co z pozostałymi firmami?

(dobrowolne 2,45 proc.), - z 11,27 do 13,02 zł składki na ubezpieczenie wypadkowe (1,67). Początkujący przedsiębiorcy nie płacą składek na Fundusz Pracy przez dwa pierwsze lata prowadzenia firmy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama dla wszystkich przedsiębiorców i jej wysokość wynosi 342,32 zł

AXA sprzeda aktywa w Polsce, Czechach i Słowacji na rzecz Uniqa za 1 mld euro

ubezpieczeń życiowych, majątkowych i wypadkowych w Europie Środkowej i Wschodniej za całkowitą kwotę 1 002 mln euro w gotówce" - czytamy w komunikacie. Grupa zakłada, że do finalizacji transakcji dojdzie w IV kw. 2020 r., po uzyskaniu zgód regulacyjnych

EY: Prawie 2/3 firm uważa składkę wypadkową na ZUS za zbyt wysoką

przedsiębiorców uważa, że jest ona optymalna. "Pracodawcy są świadomi, że zwiększenie bezpieczeństwa pracy prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z wypadkami przy pracy. Składka wypadkowa, którą firmy odprowadzają co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest jednak zbyt

AXA i Comarch Healthcare chcą upowszechnić bransoletki ratujące życie

, inwestycyjne, wypadkowe, komunikacyjne, turystyczne, majątkowe, otwarty fundusz emerytalny oraz usługi zarządzania niemal 2,6 mln klientom oraz ubezpieczenia majątkowe dla firm, w tym międzynarodowych korporacji. (ISBnews)

Wypadek przy pracy. Co robić, gdy już do niego dojdzie

, czyli wyjaśnienia poszkodowanego, opinie lekarskie oraz innych specjalistów, zeznania świadków, nagrania lub zdjęcia z miejsca wypadku. Co się należy pracownikowi Pracownik, który doznał wypadku przy pracy, otrzymuje zasiłek chorobowy. Przysługuje on z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia

Ogromna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kaczyński: "Nie stać cię, to nie prowadź firmy"

chorobowa – z 87,05 zł do 101,94 zł; wypadkowa – z 59,34 zł do 69,49 zł; Fundusz Pracy – z 87,05 zł do 101,94 zł. Do tego składka zdrowotna Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie 1418,48 zł, czyli o ponad 207 zł miesięcznie więcej niż w tym roku. A trzeba pamiętać, że będą

Po wyborach ogromna podwyżka składek ZUS dla dwóch milionów przedsiębiorców

zł, rentowa – z 332,88 zł do 364,83 zł, dobrowolna składka chorobowa – z 101,94 zł do 111,73 zł, wypadkowa – z 69,49 zł do 76,16 zł, Fundusz Pracy – z 101,94 zł do 111,73 zł. Do tego składka zdrowotna Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie 1554,66 zł, czyli o ponad

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

niezdolny do dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 7. Składki do ZUS - Osoba wykonująca pracę nakładczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, dobrowolnie chorobowemu, a wypadkowemu nie podlega. Obowiązek ubezpieczeń powstaje od dnia oznaczonego w

Udział PZU w rynku ubezp. życiowych wzrósł do 33,7%, mająt. - do 33,3% w III kw.

wypadkowe i chorobowe (grupa 5), stanowiące 23,05% składki" - podała KNF. Na koniec III kwartałów 2016 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 17,81 mld zł i była niższa o 14,48% r/r. "W trzech kwartałach 2016 roku w

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw.

mld zł do poziomu 6,13 mld zł. Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) - o 0,29 mld zł tj. o 7,17%, do wartości 4,41 mld zł" - czytamy dalej. Składka przypisana brutto z tytułu wpłat jednorazowych za 3 kwartały 2018 r

Nawet 2 tys. zł będą musieli zapłacić przedsiębiorcy na składki do ZUS. To rekord

wypadkowa – z 59,34 zł do 68,53 Fundusz Pracy – z 87,05 zł do 100,53 zł Trzy miesiące pracy Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie 1398,84 zł, czyli o ponad 187,56 zł miesięcznie więcej niż w tym roku. A trzeba pamiętać, że będą musieli zapłacić jeszcze składkę zdrowotną. Ile ona

Emerytura dla przedsiębiorcy. Jak się ją wylicza i co wpływa na jej wysokość?

zasiłku chorobowym albo zasiłku opiekuńczym. W tym czasie nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy. Ten okres nieskładkowy obniża wysokość przyszłej emerytury. Podobnie jest z przerwami w prowadzeniu działalności. Gdy biznesmen

UOKiK zgodził się na przejęcie Liberty Ubezpieczenia przez AXA

, biorąc pod uwagę konkretne grupy ubezpieczeń (m.in. chorobowych, wypadkowych czy komunikacyjnych: AC i OC)". Transakcja zakupu ubezpieczyciela opiewa na 92,3 mln zł. Liberty działa na polskim rynku od 8 lat, a w 2014 roku sprzedała polisy za 315 mln zł. Po zakupie Liberty

Podniesienie płacy minimalnej w 2021 roku to dla firm koszt ok. 3,87 mld zł

na ubezpieczenie zdrowotne za funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej (ok. 0,026 mln zł), - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umowy uaktywniającej (ok. 2,44 mln zł

Pracuję zdalnie. Czy dostanę odszkodowanie, jak ulegnę wypadkowi w domu? Prawnicy Czytelnikom odc. 42

ulegnę wypadkowi, to dostanę odszkodowanie? Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą. W takiej sytuacji pracownikowi przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Przepisy nie regulują jednoznacznie kwestii, czy zdarzenie

Składki do ZUS tylko dla chętnych? Znamy założenia projektu rzecznika przedsiębiorców. Zakład straci 6 mld zł

wypadkowemu. "Wyborcza" niedawno jednak cytowała dr. Ulfa Rinnera, ekonomistę i badacza rynku pracy Instytutu Ekonomii Pracy (IZA) , który zapewniał, że u naszego zachodniego sąsiada właśnie zaczynają się prace nad przywróceniem obowiązkowych ubezpieczeń dla samozatrudnionych. Chadecka CDU i

LW Bogdanka rozwiązał rezerwę na roszczenia ZUS w wys. 22,7 mln zł

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą odwołania Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) od decyzji ZUS w kwestii ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł) Oznacza to wzrost wszystkich składek o blisko 10 proc. Składka zdrowotna Niewiadomą pozostaje składka zdrowotna. Jest ona ustalana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego. GUS ostatecznie

Płaca minimalna wzrośnie do 4300 zł. A to oznacza większe składki dla przedsiębiorców

ubezpieczenia społeczne (czyli 13,71 proc.). Oczywiście osoby pracujące na część etatu mają proporcjonalnie niższą podstawę i otrzymają odpowiednio niższe świadczenie. Nowe firmy, większe składki na ZUS Więcej muszą płacić też nowi przedsiębiorcy, którzy zarejestrują firmę. Nowe firmy zgodnie z prawem nie muszą

Spółki Uniqa w Polsce zebrały 1,32 mld zł składki w 2018 r.

wypadkowych oraz assistance, ubezpieczeniach technicznych, produktach majątkowych związanych z sektorem mieszkalnictwa, gwarancjach finansowych, ubezpieczaniu dla małych i średnich przedsiębiorstw" - czytamy dalej. Zysk brutto - liczony według międzynarodowych standardów

Oto kolejny szwindel Morawieckiego. Przedsiębiorcy muszą oddawać państwu 50 proc. dochodu

zdrowie niż obiecane 9 proc. – Niestety, 9-proc. składka zdrowotna nie jest dla wszystkich. W wielu przypadkach faktyczna stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne jest znacznie wyższa. Opisany przez was przykład dobrze ilustruje, że mechanizm minimalnej składki sprawia, że wielu przedsiębiorców

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,67% r/r do 3,81 mld zł w I poł. 2018

mld zł, tj. o 23,50%, z poziomu 5,63 mld zł do poziomu 4,31 mld zł. Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) ? o 0,19 mld zł tj. o 7,13%, do wartości 2,92 mld zł" - czytamy dalej. Składka przypisana brutto z tytułu wpłat

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

: ubezpieczone, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, uprawnieni do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, pobierający rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokujący jednocześnie odzyskanie zdolności do

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł),  76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł),  52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Składka zdrowotna Ostatnią niewiadomą pozostaje składka zdrowotna. Jest ona ustalana na

Oto jak rząd goli przedsiębiorców i emerytów. Dwa szwindle Morawieckiego

seniorzy zapłacili w 2022 r. składkę zdrowotną od 12 emerytur, to jeszcze dodatkowo składka została pobrana od 13. i 14. emerytury. - Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, w wyniku których zlikwidowano prawo odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od PIT, a także waloryzacja świadczeń i wypłata

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1103,02 mld zł na koniec I kw.

) wyniósł 1045,47 mld zł i wzrósł o 5,5% od końca ub.r. "Zmiana PDP w I kwartale 2020 r. była wypadkową: - wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 55.218,7 mln zł (+6,1%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 55.081,1 mln zł

Jak legalnie zatrudnić nianię

Dobra wiadomość jest taka, że państwo dopłaca do legalnie zatrudnionej niani. Zła – dofinansowanie jest o połowę mniejsze, niż było do niedawna. Do końca ubiegłego roku ZUS opłacał za nianię składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne do wysokości minimalnej pensji

Czy muszę pracować zdalnie w domu, czy mogę pojechać na działkę? Prawnicy Czytelnikom odc. 41

zasięg, czyli będę dostępna dla pracodawcy i klientów? I druga kwestia: co, jeśli w takim miejscu ulegnę wypadkowi podczas pracy? Czy nadal będę objęta ubezpieczeniem? Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Prawo

Od stycznia znów podwyżka składki na ZUS dla przedsiębiorców [WYLICZENIA]

o 0,53 zł), 52,74 zł zamiast 52,37 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 0,37 zł). Składka zdrowotna Do tego należy doliczyć składkę zdrowotną. Jest ona ustalana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego. – Należy się

PZU na plusie, ale gdyby nie przejęte banki, wynik byłby lepszy o miliard. A kadrowa karuzela wiruje

przejętych banków - Pekao i Aliora. Gdyby ubezpieczyciel nie musiał uwzględnić 827 mln zł na ten cel, zysk przekroczyłby miliard złotych.  - Odpisy to wypadkowa kilku czynników, które istotnie wpłynęły na pogorszenie się warunków biznesowych dla sektora bankowego. Do najważniejszych należą skutki

Senat przyjął projekt dot. dodatk. świadczeń dla służby zdrowia wz. z COViD-19

finansowanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe dla personelu medycznego, mającego bezpośredni kontakt z zarażonymi z budżetu państwa. W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu zaznaczono, że "precyzyjne wskazanie kosztów wprowadzenia

Byli ubezpieczeni, a nie dostali odszkodowania z polisy turystycznej. Bo diabeł tkwi w szczegółach

polis zostało uzupełnionych o klauzulę dotyczącą skutków aktów terroru. Szacujemy też, że w tym roku prawie 25 proc. polis turystycznych zostanie rozszerzonych o klauzulę alkoholową - wylicza Andrzej Paduszyński z towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa. Ubezpieczenie turystyczne. Uważaj na niuanse! 

PIU: Zakłady ubezpieczeń na życie też powinny prowadzić PPK

, udział ubezpieczycieli umożliwiłby wiele prokonsumenckich rozwiązań, np. możliwość oferowania ubezpieczeń wypadkowych bądź chorobowych, związanych z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu oszczędzający mogliby otrzymywać dodatkowe pieniądze na wypadek poważnego zachorowania i nie musieliby korzystać z

Jak zatrudnić nianię? Gdzie szukać profesjonalnej opiekunki i ile to kosztuje?

umowy nie przysługuje rodzicowi, który stracił pracę – przypomina adwokat. Zawierając umowę uaktywniającą z nianią, można liczyć na dofinansowanie. – Składki za nianię na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS finansuje te

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

, 65,31 zł – na Fundusz Pracy, 47,98 zł – na ubezpieczenie wypadkowe. Natomiast najniższa składka zdrowotna dla wszystkich przedsiębiorców wynosi 319,94 zł. Przedsiębiorcy płacą więc składki w łącznej wysokości 1232,16. Tyle muszą płacić osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

"Prędzej zobaczymy yeti niż rentę". Dlaczego dostanie świadczenia z ZUS graniczy z cudem?

razem odmawiał mi świadczenia - opowiada pani Maria. Kobieta wreszcie wygrała z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przed sądem. Ale prawo do renty dostała tylko do sierpnia 2022. - Później znów mam się stawić na komisję i znów pewnie powiedzą, że renta mi się nie należy. Będę więc musiała

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

ZUS właśnie podał na stronie internetowej ZUS , kto może ubiegać się o umorzenie składek. Chodzi o osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z

"Polski ład". Rząd przyznaje: od nowego roku tysiące Polaków będzie miało obniżoną emeryturę

wiceministra Sarnowski szczegółowo wylicza stratę przykładowego emeryta otrzymującego 5200 zł brutto miesięcznie i podaje, że "jest to wypadkowa: - po pierwsze, podwyższenia rocznej kwoty zmniejszającej podatek [w przypadku świadczenia] do wysokości 5100 zł, podatnik zyska rocznie 4574,88 zł (5100 zł

Wypadki przy pracy. Sprawdź, na co i kiedy możesz liczyć

przy pracy, otrzymuje zasiłek chorobowy. Przysługuje on z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Jest wypłacany w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Pobyt na zwolnieniu nie wiąże się więc z ograniczeniem dochodów poszkodowanego. Następnie pracownik otrzymuje świadczenie

Kto może dostać rentę socjalną. Jak w tym roku zmieniły się przepisy?

każdym miesiącu. 3. Nowy katalog przychodów. Krótszy jest katalog przychodów, które wpływają na wysokość renty socjalnej. Na zmniejszenie albo zawieszenie renty socjalnej wpływa m.in. przychód osiągany z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, np. z pracy na podstawie umowy o

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

, że ma ona teraz dług w bieżących składkach. Pokażmy to na przykładzie. Przedsiębiorca Pan Janusz od 20 lat prowadzi jednoosobową działalność – usługi hydrauliczne. W styczniu zapłacił do ZUS wszystkie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe. Zapłacił też składkę zdrowotną i

Umowy o pracę. Na co warto uważać, podejmując zatrudnienie

, rentowych, zdrowotnych, chorobowych i wypadkowych. Oczywiście wiąże się to zarówno dla pracodawcy jak i pracownika z ponoszeniem określonych kosztów, ale za to pracownik nabywa prawa np. do renty, bezpłatnej opieki lekarskiej lub emerytury po osiągnięciu odpowiedniego wieku. – Tym, co różni

Gigantyczna podwyżka składek dla przedsiębiorców. "Rząd będzie miał z czego finansować wydatki"

),  76,84 zł zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł),  76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł),  52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Składka zdrowotna Ostatnią niewiadomą pozostawała składka zdrowotna

Podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kto będzie mógł liczyć na ulgi?

o 22,18 zł), * 76,84 zł zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł), * 76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł), * 52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Czytaj też: Podatek estoński. "Gdyby obowiązywał wszystkich

Polityka wchodzi do mieszkań. 20 proc. Miasteczka Wilanów dla "biednych"? [ANALIZA]

, bo po 10 latach rata nie powinna wzrosnąć - w międzyczasie będziemy przecież spłacać kapitał, a więc procent, choć większy, będzie liczony od mniejszej kwoty. Ale do 2 proc. trzeba doliczyć marżę banku i koszty obowiązkowego ubezpieczenia - zarówno nieruchomości, jak i ubezpieczenia na życie - w

Zysk brutto Uniqa Polska wzrósł o 46% do 15,6 mln zł w I kwartale

%), będący wynikiem zarówno rosnącej sprzedaży produktu Twój Dom Plus, jak i produktów skierowanych do sektora spółdzielczego, - wzrosty w ubezpieczeniach wypadkowych (32,3%) oraz assistance (30,5%), będące efektem dosprzedaży do rosnącej liczby polis komunikacyjnych

Rewolucja w prowadzeniu firmy. Od marca będzie można działać bez rejestracji i bez składek do ZUS

, dotyczy składki na ubezpieczenie wypadkowe. Do konsultacji społecznych już trafił  projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmniejszający jej wysokość. Zmniejszenie składki  wypadkowej ma nastąpić od 1 kwietnia  Niestety, obniżka nie będzie wielka, bo tylko

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

potrzebujemy dodatkowych zezwoleń do prowadzenia firmy. Ulga na start w ZUS Osoba zakładająca własną działalność gospodarczą staje się płatnikiem składek do ZUS i sama musi odprowadzać za siebie składki. Obowiązkowe są ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Natomiast chorobowe jest

W górę płaca minimalna i wiele dodatków, ale też większa składka ZUS dla przedsiębiorców

wynagrodzenia minimalnego wpływa też na wysokość zasiłku chorobowego. Podstawa wymiaru tego świadczenia nie może być bowiem niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (czyli 13,71 proc.). Oczywiście osoby pracujące na część etatu mają proporcjonalnie niższą

Rekordowa podwyżka składki na ZUS. Poseł PiS: Nie ma w Polsce obowiązku prowadzenia firmy

. Uratowaliśmy to mieszkanie tylko dzięki ustawie abolicyjnej. Ale ten były przedsiębiorca do dziś z emerytury spłaca zaległe składki. Zaległe składki emerytalne spłaca ze swojej emerytury. Paranoja, prawda? Ale jest jeszcze lepsza rzecz. Byłem na forum gospodarczym w Krynicy. Na panelu o ubezpieczeniach

Czy ubezpieczyciele szukają klientów na portalach ogłoszeniowych? Tak robi Prudential

numer z Otomoto. Nie chcę kupić od pani land rovera, tylko sprzedać ubezpieczenie. Może jakieś na życie czy takie wypadkowe. Spotkamy się? – odpowiada rezolutnie agentka. Na moje szczegółowe pytania agentka bez skrępowania wyjaśnia, że nie pracuje w żadnej multiagencji, tylko jest zatrudniona

Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach i rentach z FUS

uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, lub której ustalono prawo do emerytury (wyjątkiem są renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Zysk netto spółek Aviva TU wzrósł r/r do 338,7 mln zł w I poł. 2017 r.

ofercie firm, podatek od aktywów - te czynniki od kilku kwartałów przekształcają rynek ubezpieczeń na życie. Wielu ubezpieczycieli przesuwa uwagę ku polisom ochronnym (życiowym, zdrowotnym, wypadkowym) oraz ochronno-inwestycyjnym i wprowadza nowości. O ile w ubiegłym roku składka brutto branży spadła, w

Kto w 2018 r. zapłaci wyższe składki na ZUS, kto będzie z nich zwolniony przez pół roku, a kto nie zapłaci wcale? Mamy wyliczenia

następująca: 520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne, 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe, 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe, 65,31 zł – na Fundusz Pracy 47,98 zł - na ubezpieczenie wypadkowe  Wysokość składki zdrowotnej, którą przedsiębiorcy będą płacili w przyszłym

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1028 mld zł na koniec III kw.

ubezpieczeń nie posiadał zadłużenia" - czytamy w komunikacie. Zmiana długu EDP w III kwartale 2018 r. wynikała głównie ze zmian zadłużenia Skarbu Państwa. Ponadto innymi znaczącymi czynnikami były: - wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o

Składka ZUS w 2019 r. rośnie najszybciej od sześciu lat. Wiadomo już, ile będą płacić przedsiębiorcy

ubezpieczenie rentowe; 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe; 70,05 zł – na Fundusz Pracy; 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe. Ostatnią niewiadomą pozostawała składka zdrowotna. W piątek GUS podał ostatnie dane potrzebne do jej wyliczenia, gdyż jest ona ustalana na podstawie przeciętnego

Niższy ZUS dla wybranych. Czas na decyzję do 8 stycznia

: 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe 70,05 zł – na Fundusz Pracy 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie 974,65 zł, czyli o ponad 62 zł

Pięć mitów o polisach OC. Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie samochodu

;basta” i zaczęły radykalnie podnosić stawki , żeby już nie dopłacać do OC. W ciągu ostatnich siedmiu lat zanotowały na sprzedaży tych polis 10 mld zł strat. Tylko w ciągu ubiegłego roku ceny poszły w górę o połowę. A ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i musi je mieć każdy właściciel samochodu

Uległeś wypadkowi podczas pracy? Sprawdź, na jaką pomoc ze strony pracodawcy możesz liczyć

nagłe zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas m.in.: * uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe, * wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1054,86 mld zł na koniec I kw.

metodologii) wyniósł 1 005,26 mld zł, co oznacza wzrost o 2,1% w porównaniu z końcem 2018 r. "Zmiana PDP w I kw. 2019 r. była wypadkową: - wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 21 310,1 mln zł (+2,3%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po

Fotowoltaika - rekordowe spadki cen w Chinach. Jak trafić w dołek cenowy w Polsce?

ceny instalacji wzrosły o 11 proc., a więc poniżej inflacji - głosi raport IEO. Jak odnotowuje IEO, ceny kompletnych instalacji wraz z montażem są wypadkową wielu czynników i różnią się znacznie w zależności od docelowej mocy instalacji oraz zmieniają się nawet w obrębie jednego roku. Na przykład: im

Sapiens z Grupy Asseco kupi StoneRiver za ok. 102 mln USD

. "Połączenie sił ze StoneRiver znacząco powiększa obecność i skalę działania Sapiens w północnoamerykańskim sektorze ubezpieczeniowym, w szczególności pomaga nam przyspieszyć wzrost w segmencie ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych" - powiedział prezes Sapiens Roni Al-Dor, cytowany w

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

ubezpieczenie rentowe, – 62,67 zł – na ubezpieczenie chorobowe, – 297,28 zł – na ubezpieczenie zdrowotne (tu podstawa naliczenia składki wynosi 3303,13 zł), – 62,67 zł – na Fundusz Pracy i wypadkowe 46,04 zł. Przedsiębiorcy płacą do ZUS łącznie co najmniej 1172,56 zł. Taką

Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych podczas rekordowej inflacji. PiS realizuje swój plan, zasłaniając się KE

i pracodawcą gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalno-rentowe. Jeżeli zleceniobiorca - tak jak etatowiec - zdecyduje się opłacać również składkę chorobową w wysokości 2,45 proc. wynagrodzenia, nabywa prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego itd

Wypadek w trakcie pracy zdalnej? I pracownik, i pracodawca mają kłopot. Kodeks pracy póki co "milczy"

. Karolina Główczyńska-Woelke, kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy Departamentu Nadzoru i Kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy. A co z należnymi świadczeniami? – W przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego płatny przez ZUS w wysokości

Składki do ZUS dla przedsiębiorców rosną, a rząd zapewnia, że... spadają

– na ubezpieczenie rentowe 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe 70,05 zł – na Fundusz Pracy 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie 974,65 zł, czyli o ponad 62 zł miesięcznie więcej niż w tym roku. Składka zdrowotna też

Emerytura przedsiębiorcy jeszcze niższa od emerytury z ZUS. Przedsiębiorco, zacznij oszczędzać!

. Wysokość składek jest następująca: * 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne, * 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe, * 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe, * 70,05 zł – na Fundusz Pracy, * 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe. Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą

Samochodziarze protestują przeciwko nowemu prawu o odszkodowaniach. Twierdzą, że zapłacimy więcej

przyjmowały na siebie roszczenia klienta, którego auto uległo wypadkowi, i rozliczały się z naprawy z ubezpieczycielem. Zmiana prawa spowoduje, że to ubezpieczony samodzielnie będzie musiał walczyć z ubezpieczycielem o odszkodowanie, z którego pokryje koszty napraw. Według branży, jeśli proponowane

Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

, + 59,61 zł - (2,45 proc.) - na Fundusz Pracy, + 43,79 zł - na ubezpieczenie wypadkowe. Natomiast najniższa składka zdrowotna dla wszystkich przedsiębiorców wynosi 288,95 zł. Przedsiębiorcy płacą więc składki w łącznej wysokości 1121,52 zł

Ubezpiecz się od raka, ale najpierw... zainwestuj. Prześwietlamy!

dzieci - to tzw. Pakiet Dziecięcy. Czas dojść do sedna, czyli umowy dodatkowej obejmującej zachorowanie na raka. Dokładamy je do podstawowej umowy ubezpieczenia na życie na takiej samej zasadzie, jak pakiet zdrowotny, wypadkowy lub dziecięcy. Ubezpieczenie antyrakowe występuje

Asseco uruchomiło platformę CUI.Ubezpieczenia do sprzedaży i obsługi ubezpieczeń

rozszerzeniem oferty ubezpieczeniowej. Obecnie w ofercie są ubezpieczenia do kredytów gotówkowych, ubezpieczenia na życie, wypadkowe oraz assistance medyczny i domowy. Platforma będzie rozwijana tak, aby były na niej dostępne też ubezpieczenia mieszkaniowe, komunikacyjne i podróżne. Docelowo na naszej

Czy kamper to tańsza alternatywa dla all-inclusive? Caravaning kochasz albo go nienawidzisz

osoby ciekawe świata, o usposobieniu obieżyświatów, traktujące komfort i wygodę w kategoriach względnych, o zdecydowanie niższym od potrzeby poznawania priorytecie. Bo komfort i wygoda w kamperze jest parametrem dość względnym, może być wypadkową zdobytego doświadczenia i indywidualnych potrzeb

Niezbędnik przedsiębiorcy

ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie rentowe - 6 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do