ubezpieczenia wynikającego

Ewa Furtak

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia nam bezpłatne leczenie. Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu? Czy można się samemu ubezpieczyć?

Eurobank jednostronnie zmienił umowę, bo się... pomylił

Czy bank może jednostronnie obniżyć klientowi sumę ubezpieczenia wynikającego z polisy, którą sam dodał do kredytu? Takie zaskoczenie spotkało niektórych klientów Eurobanku. Czy bank nie złamał prawa?

KNF chce zakończyć prace nad interwencją produktową dot. UKF do II kw. 2020 r.

;Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że potwierdzenie istnienia poważnych obaw dotyczących ochrony inwestorów, wynikających z oferowania na rynku finansowym ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym charakteryzujących się powyżej wskazanymi cechami, skutkować może podjęciem decyzji o

Susza w tym roku jest już pewna. System ubezpieczeń dla rolników nie działa

Susza w tym roku jest już pewna. System ubezpieczeń dla rolników nie działa

i nawalnych deszczów po szkodach. Lepszy byłby powszechny system ubezpieczeń, żeby budżet państwa dopłacał do ubezpieczeń, a firmy ubezpieczeniowe wypłacały realne kwoty wynikające z sumy ubezpieczenia i poniesionych strat. Obecny system nie zachęca rolników do ubezpieczania upraw i zwierząt. W 2018

UKNF proponuje pakiet działań ograniczających wpływ pandemii na ubezpieczycieli

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przygotował pakiet działań mający na celu w szczególności zapewnienie ochrony klientów sektora ubezpieczeń oraz ograniczenie wpływu wahań rynkowych na ten sektor, podał Urząd. Pakiet Impulsów Nadzorczych

Work Service zawarł umowę ratalną z ZUS dot. zaległych składek na ubezpieczenia

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Work Service zawarł układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczący zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (w tym odnośnych odsetek) o wartości 60 793 747,64 zł, podała spółka

Spółki Uniqa w Polsce miały 63,9 mln zł zysku brutto, 1,26 mld zł składki w 2019

zł. Obie spółki pozyskały prawie 300 tys. nowych klientów. Przypis składki w obu spółkach zmniejszył się o 5% r/r. Wpływ na to miała mniejsza sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych wynikająca m.in. z wycofania się ze współpracy z przynoszącym straty kanałem dealerskim i

Art. 218 KK

Art. 218. § 1. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia

I SA/Gd 284/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw Hasła tematyczne: Ubezpieczenie społeczne Skarżony organ: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję Powołane przepisy: Dz.U. 2020 poz

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 14,5% r/r do 6,6 mld zł w 2018 r.

ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 459,2 mln zł wobec 474,5 mln zł zysku w roku poprzednim" - podał Urząd. Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 192

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Pytanie Czy zamawiający musi obowiązkowo zastosować wymagania wynikające z art. 29 pkt 3a oraz art. 36 pkt 8a ustawy Pzp dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego na okres 3 lat? Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy

PIU ma 14 rekomendacji, chroniących klientów i firmy przed skutkami COVID-19

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) opracowała 14 rekomendacji, które ochronią klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii. Rekomendacje te pozwolą też kontynuować działalność przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID

KNF dopuszcza wypłatę dywidendy równej całemu zyskowi ubezpieczycieli za 2019 r.

wyłącznie zakłady ubezpieczeń/reasekuracji, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: I. otrzymały w ramach BION za 2018 rok ocenę ryzyka dobrą lub zadowalającą; II. w poszczególnych kwartałach 2019 roku nie wykazały niedoboru środków własnych na

KUKE ubezpieczyła należności handlowe o wartości 43,5 mld zł w 2018 r.

podmiotów wynikający z rosnących kosztów operacyjnych, podano także. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

zatrudnione za granicą lub te, które utraciły prawo do zasiłku rehabilitacyjnego, posiadające luki w ubezpieczeniu. Osoby te nie będą mogły stanąć przed lekarzem orzecznikiem, zatem nie mogą okazać wymaganej dokumentacji. – Obowiązkiem ubezpieczyciela wynikającym z prawa ubezpieczeniowego jest ustalenie

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.  Renata Dzikowska  Więcej na  www.portalzp.pl

Coraz więcej ubezpieczeń turystycznych uwzględnia ochronę na wypadek koronawirusa

Coraz więcej ubezpieczeń turystycznych uwzględnia ochronę na wypadek koronawirusa

ostatnich dniach Nationale-Nederlanden zadeklarowało, że w ramach polisy turystycznej pokryje koszty pomocy medycznej w związku z COVID-19. Ochrona nie obejmuje jednak kosztów wynikających z działań wbrew miejscowemu prawu, zakazom i nakazom władz lokalnych czy wydatków związanych z pobytem na kwarantannie

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,3% r/r do 5,7 mld zł w I-III

. 2017 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 445,4 mln zł wobec 211,5 mln zł zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy dalej. GUS podał, że wynik techniczny (w

KUKE rozszerza do 100% zakres ochrony ubezpieczeniowej w eksporcie inwestycyjnym

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - W odpowiedzi na znaczne pogorszenie się sytuacji w handlu międzynarodowym i rosnące w wielu krajach ryzyko recesji w konsekwencji globalnej pandemii koronawirusa, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) rozszerza do 100% zakres

Lista złamanych przepisów przy uchwalaniu "Polskiego ładu" jest długa. Sądy miałyby pełne ręce roboty

Lista złamanych przepisów przy uchwalaniu "Polskiego ładu" jest długa. Sądy miałyby pełne ręce roboty

legis, a także zasada konieczności opublikowania zmian do 30 listopada, wynikająca z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego* - mówi adwokatka. Dlaczego zachowanie vacatio legis jest tak ważne? - Bo zbyt krótkie nie tylko może być niedogodne, ale niekiedy wręcz krzywdzące dla konkretnego podatnika, może

AXA liczy na zwiększenie skali biznesu w Polsce po przejęciu XL Group

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - AXA Ubezpieczenia liczy na zwiększenie skali biznesu ubezpieczeń majątkowych i OC dla firm w Polsce, po tym jak AXA Group ogłosiła 12 września br. finalizację przejęcia XL, jednego z największych na świecie ubezpieczycieli dużych i średnich firm

GUS: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł o 67,8% r/r do 3,79 mld zł w I półr.

cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych). "Składki te zwiększyły się o 32,9% i wyniosły 11 180,1 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

KNF pisze przepisy pod PZU? Pozwoli ubezpieczycielom ciąć odszkodowania

co do procesu likwidacji szkody, często ubezpieczyciel będzie wprowadzał go w błąd co do rzeczywistych uprawnień wynikających z przepisów prawa. Ubezpieczyciele: zmiany na korzyść kierowców Co innego twierdzi Polska Izba Ubezpieczeń, która - jako głos rynku - wspiera nadzór w tworzeniu nowych

Rząd przyjął projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

wykonywanie działalności w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji. "KNF będzie zobowiązana do sprawowania nadzoru nad wszystkimi dystrybutorami ubezpieczeń oraz spełniania innych dodatkowych obowiązków, wynikających z jej uprawnień. Nadzór nad agentami

Feerum ma umowę z Epicentr na budowę kompleksu silosów za 3,1 mln euro

320 700 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 listopada 2019 roku)" - czytamy w komunikacie. Umowa wejdzie w życie pod warunkiem podjęcia przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ostatecznej decyzji o ubezpieczeniu należności

S&P przyznał rating TUW PZUW na poziomie A-

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - S&P Global Ratings przyznał ocenę ratingową dla TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na poziomie A-, podało PZU. TUW PZUW jest pierwszym polskim TUW i drugą spółką z Grupy PZU z oceną ratingową. Ocena ratingowa

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

WEI i ZPP proponują podatek przychodowy 27% i emeryturę obywatelską

Ubezpieczeń Społecznych powinien być przekształcony w instytucję zbierającą podatki i daniny" - napisano dalej. Według autorów raportu, jeśli nie wprowadzimy nowego systemu, doprowadzi to w ciągu dwudziestu pięciu lat - przy obecnych wysokich obciążeniach wynikających z

Odprawa pośmiertna dla rodziny pracownika. Komu i kiedy się należy

całkowicie niezależnym od innych ewentualnych należności przysługujących rodzinie zmarłego - zaznacza mec. Justyna Matuszak-Leśny. W sytuacji gdy pracownik zmarł w wyniku wypadku przy pracy, członkom jego rodziny może przysługiwać wypłata świadczenia wynikającego z Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu

Umowy Feerum na Ukrainie o wartości łącznie 48,9 mln euro weszły w życie

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Feerum otrzymało od Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ostateczne i wiążące decyzje o ubezpieczeniu należności wynikających z umów o wartości 35,6 mln euro i 13,3 mln euro z ukraińską Epicentr K LLC, w związku z czym spełniły

TXM wypełnił obowiązki wynikające z aneksów zawartych z PKO BP i ING BSK

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - TXM wypełnił obowiązki wynikające z zawartych w sierpniu 2018 roku aneksów do dokumentacji kredytowej zwartych z PKO Bankiem Polskim oraz z ING Bankiem Śląskim, podała spółka. "Zarząd TXM [...] niniejszym

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,2% r/r do 3,8 mld zł w I poł.

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 38,5% "W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 338,3 mln zł wobec 139,4 mln zł zysku w I półroczu 2017 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych

Rząd chce, by ARP, PAIH, KUKE i PFR przeszły pod nadzór premiera

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Planowane jest przejęcie nadzoru prezesa Rady Ministrów nad Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), Korporacją Kredytów Ubezpieczeń Eksportowych (KUKE), Polską Agencją Handlu i Inwestycji (PAIH) oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), wynika z wykazu

MF wydłużyło termin poboru zaliczek na podatek za marzec, kwiecień i maj 2020

października 2020 r. Natomiast w przypadku zaliczek na podatek od wypłat lub świadczeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat lub

Uniqa Polska podwoiła zysk brutto do 53,09 mln zł w 2017 r. 

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Wynik brutto Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń i Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 53,09 mln zł w 2017 roku wobec 26,66 mln zł rok wcześniej. Łącznie obie spółki - majątkowa i

Młodzi bogowie skąpią na polisy i nie myślą o bliskich? To wina agentów?

Zaledwie 4 na 100 ankietowanych Polaków w wieku 25-45 lat (przyjmijmy, że to nasi młodzi bogowie) uważa, że ubezpieczenie na życie nie jest im w ogóle potrzebne. Tylko jedna piąta postrzega polisy na życie jako przywilej zamożnych. Zaledwie co ósmy nie zdaje sobie sprawy, że ubezpieczenie w pracy

UKNF: Nowa metodyka BION nie wpłynie na politykę dywidendową ubezpieczycieli 

Sopot, 09.05.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dokona oceny ryzyka (BION) zakładów ubezpieczeń za 2018 rok według nowej metodyki. Prace nad nową metodyką są obecnie finalizowane. Nie wpłynie ona na założenia polityki dywidendowej ubezpieczycieli, poinformowała

GUS: Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 1,9% r/r do 1,06 mld zł w I kw

mechanicznych 37,8%. "W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 145,2 mln zł wobec 33,1 mln zł zysku w I kwartale 2017 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 39% r/r do 5,7 mld zł w 2017 r.

lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 440,8 mln zł wobec 32,8 mln zł zysku w 2016 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 482,6 mln zł (1 084,5 mln zł straty w poprzednim roku). W ubezpieczeniach szkód

Akcjonariusze PZU zdecydują 24 V o wypłacie 2,8 zł dywiendy na akcję

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakład Ubezpieczeń (PZU) zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 2 417 mln zł, tj. 2,8 zł na akcję z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne, zaplanowane na 24 maja

GUS: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł o 63% r/r do 4,84 mld zł w I-III kw.

zł "W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 315,8 mln zł wobec 25,5 mln zł zysku w trzech kwartałach 2016 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na

Credit Agricole umożliwia odroczenie spłaty rat kredytów do 6 miesięcy

finansowymi wynikającymi z epidemii, nie wymagamy dołączania dokumentów poświadczających trudną sytuację finansową. Prosimy jedynie o podanie krótkiej informacji, w jaki sposób epidemia wpłynęła na sytuację klienta" - powiedziała dyrektor Pionu Windykacji i Zarządzania Wierzytelnościami w Credit Agricole

Wakacje 2021. Jak zorganizować bezpieczny urlop za granicą i w Polsce

-inclusive, w mniejszych kurortach, czy aktywnie, na zwiedzaniu – mówi Agata Biernat, specjalista ds. komunikacji w Wakacje.pl. Aby zachęcić do podróżowania, biura podróży starają się dodatkowo zabezpieczać interesy klientów. – To już nie tylko zniżki i rabaty wynikające z wcześniejszej

GUS: Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 67,5% r/r do 1 mld zł w I kw.

53,6 mln zł zysku w I kwartale 2016 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 87,7 mln zł (342,1 mln zł straty w analogicznym kwartale poprzedniego roku). W ubezpieczeniach szkód rzeczowych wystąpił zysk techniczny

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Sejm przyjął w głosowaniu rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń . Ustawa trafi teraz do Senatu. " Ustawa dotyczy ustanowienia nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

, że ubezpieczenie NNW obejmuje wszystkie aktywności dziecka. Niestety, okazało się, że nie dotyczy zajęć sportowych poza szkołą, dlatego chłopiec nie dostał ani złotówki. Rodzice Mateusza nie chcieli, aby chłopiec miał zaległości wynikające z dłuższej nieobecności po urazie w szkole. Załatwili mu

mBank rozpoczyna ugody z frankowiczami. Ale czy to opłacalne?

zobowiązuje się ponadto pomniejszyć saldo kredytu o wpłaty na ubezpieczenie niskiego składu własnego lub gdy klient wybrał taką formę zabezpieczenia umowy, o wartość podwyższonego oprocentowania zobowiązania. Po ugodzie kredytobiorca będzie spłacać kredyt w złotych. Będzie mieć do wyboru dwie opcje

Grupa TU Europa zebrała 782 mln zł składki przypisanej brutto w I półr.

Ubezpieczeń Europa wypracowało 176 mln zł składki przypisanej brutto (wg MSR i PSR) oraz osiągnęło 35 mln zł zysku, tj. o 15% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. (wynik netto bez uwzględnienia otrzymanej dywidendy), podano w komunikacie. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa

Od dziś zasiłki opiekuńcze dla rodziców. Kto będzie mógł skorzystać?

rodzicom, identyczna jak na wiosnę. Dlatego Ministerstwo Rodziny i Opieki Społecznej ogłosiło właśnie, że wracają dodatkowe zasiłki opiekuńcze. - Trudna sytuacja epidemiczna, duży wzrost zachorowań i wynikające z tego nowe obostrzenia oznaczają, że wiele dzieci – zamiast iść do szkoły czy przedszkola

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca o min. 70 zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym od marca 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24% i waloryzacja emerytur

Comarch zawarł porozumienie z ZUS w sprawie zawarcia 8 XI ugody

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Comarch zawarł porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dotyczące zobowiązania się stron do zawarcia 8 listopada 2019 roku ugody w ramach postępowanie pojednawczego, podała spółka. "W ramach

Prezydent podpisał nowelizację ustaw tworzących tarczę antykryzysową 3.0

zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Nowelizacja zawiera zapis, dotyczący skrócenia kadencji obecnego prezesa UKE (kadencja ta przypada na lata 2016-2021), oraz zmian proceduralnych w zakresie

KNF chce, by ubezpieczyciele ograniczyli wypłatę dywidendy do 75% zysku

ubezpieczeń/reasekuracji spełniające powyższe kryteria, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, którego dotyczy decyzja o wypłacie dywidendy, wynikające m.in

PKO Ubezpieczenia zebrały łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto w 2017 r

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - PKO Ubezpieczenia zebrały łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto w 2017 r., w tym spółka życiowa - 471 mln zł, a spółka majątkowa - 451 mln zł. "Po dwunastu miesiącach 2017 r. obie spółki przekroczyły

mfind.pl: Średnia składka ubezpiecz. OC w Polsce to 106 euro, w Europie 230 euro

składek OC i AC, czyli wojna cenowa, którą prowadzą towarzystwa ubezpieczeniowe. We wrześniu 2015 roku szef Komisji Nadzoru Finansowego zaapelował do TU, aby podnieśli ceny ubezpieczeń komunikacyjnych, argumentując, że wysokość składki powinna być dostosowana do obciążeń wynikających ze świadczonych usług

Rewolucja w pobieraniu składek i przyznawaniu świadczeń przez ZUS

gabinetu, ma mieć już automatycznie przyznany zasiłek chorobowy. Pracownik nie będzie już musiał przedstawiać pracodawcy żadnych dokumentów od lekarza. – To nieunikniony trend wynikający z ciągłego rozwoju systemów informatycznych w administracji publicznej. A ZUS ma najnowocześniejszy system

KNF: Wynik finansowy ubezpieczycieli spadł o 23,8% r/r do 6,8 mld zł w ub.r

;Główną pozycję kosztów zakładów ubezpieczeń stanowiły koszty związane z wypłatą odszkodowań i świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia. W okresie czterech kwartałów 2014 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły w ujęciu brutto 34,17 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji

Uszkodzony dom po ulewie? Policz straty, zanim zgodzisz się na odszkodowanie

zawierają zapisy o uproszczeniach, które wdrażamy automatycznie, jak tylko pojawiają się szkody spowodowane anomaliami pogodowymi – dodaje Dawid Korszeń z Warty.  Nie czekaj z naprawami po nawałnicy Szybka i sprawna likwidacja szkody ma mnóstwo zalet dla ubezpieczonego, ale

MF planuje rozporządzenie, wydłużające termin wpłat zaliczek na podatek

ubezpieczenia społecznego oraz zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat lub świadczeń z działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich pobranych w maju 2020 r. termin ich wpłaty przedłuża się do 20 grudnia 2020 r. Według analizy

Coraz mniej pracujących, coraz więcej klientów ZUS. Wiek emerytalny w Polsce jest za niski

struktury ludności Polski będącej konsekwencją starzenia się społeczeństwa coraz więcej osób będzie uzyskiwać świadczenia, a coraz mniej osób będzie płacić składki. Łączna wartość zobowiązań Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynikających z odprowadzonych składek emerytalnych wynosi około 3 bln zł. Brak rąk

Gigantyczna podwyżka składek dla przedsiębiorców. "Rząd będzie miał z czego finansować wydatki"

niższa od 60 proc. średniego wynagrodzenia. W 2020 r. jest to 3136,20 zł. A to oznacza, że przedsiębiorcy muszą płacić w tym roku na ZUS:  612,19 zł zamiast 558,08 zł na ubezpieczenie emerytalne (wzrost o 54,11 zł),  250,90 zł zamiast 228,72 zł na ubezpieczenie rentowe (wzrost o 22,18 zł

Bumech ma umowę z ZUS w Chorzowie dot. regulacji należności

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Bumech w restrukturyzacji zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Oddział w Chorzowie, która rozkłada na 36 rat należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałe przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania

Aktualna łączna kwota roszczeń PFRON wobec Grupy Impel wynosi 34,4 mln zł

2017 roku. Jako podstawę wezwania PFRON wskazał uzyskaną informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o nieterminowej wpłacie składek na ubezpieczenia społeczne. PFRON wskazał, że niewypełnienie obowiązku zwrotu pobranego dofinansowania w terminie trzech miesięcy od otrzymania wezwania skutkować

Chiny i Rosja marzą, by podważyć globalny prymat dolara. Dlaczego banki centralne chcą mieć swojego bitcoina?

5-proc. roczną stopę wzrostu. O dziwo, ma on miejsce pomimo spadku udziału transakcji gotówkowych przeprowadzanych w strefie euro i ciągłego wzrostu liczby płatności elektronicznych. Wśród generujących go czynników zaznacza się nie tyle popyt wynikający z dokonywanych transakcji, ile kryzysowa

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

Komunikat zaczyna się górnolotnie: „Poczta Polska złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu publicznym na doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych w formie gotówkowej na wskazany adres, organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wartość umowy, wynikającej z

Państwowa spółka od PPK proponuje firmom odpłatne prowadzenie Facebooka. "I spróbuj odmówić"

Portal PPK - jak czytamy w ustawie należy m.in: - informowanie firm, na ich wniosek, o obowiązkach i uprawnieniach wynikających z funkcjonowania PPK; - informowanie uczestników PPK o wartości środków zgromadzonych na rachunkach PPK; - prezentowanie ofert instytucji finansowych, w tym warunków umów o

Strajk w fabryce Paroc. Pracownicy wygrali - stałe umowy i sute podwyżki. Wiemy dokładnie o ile

pracować przestają zaledwie raz na pięć lat. Łączne koszty strajku nie są znane, wiadomo za to, że przywrócenie zaledwie jednego pieca do pracy to 1,5 mln zł. Gigantyczne muszą być także straty wynikające z samego przestoju - Paroc pracuje bowiem przez całą dobę i cały rok - na trzy zmiany. Codziennie

Akcjonariusze PZU zdecydują 28 VI o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję 

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują 28 czerwca o wypłacie dywidendy w wysokości 2 158 mln zł, tj. 2,5 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał. "Dokonuje się podziału

Asseco Poland będzie rozwijać system do obsługi rolników w KRUS

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Asseco Poland podpisało umowę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na utrzymanie i rozwój systemu Workflow, który stanowi centralny komponent Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) do obsługi najważniejszych procesów

"Uważaj, o co (i jak) prosisz" - o rygorze odpowiedzialności karnej przy składaniu "tarczowych" wniosków o pomoc

, gdy mamy do czynienia z obiektywnymi danymi wynikającymi z innych dokumentów (np. wspomniana na początku wysokość przychodu). Jednak "tarcza''przewiduje także oświadczenia w sprawach, które nie są łatwe do zidentyfikowania w ciągu kilku minut. Do takich oświadczeń należy deklaracja wnioskodawcy o

KNF nałożyła kary na Eques TFI, Provide TFI, PZU, InterRisk, Time AM i Ganta

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła kary pieniężne na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance

Jak legalnie zatrudnić nianię

jest objęta składkami wynikającymi z umowy uaktywniającej. Ubezpieczenie chorobowe jest dla niani dobrowolne. Składkę na nie finansuje sama niania. Rodzic potrąca jej składkę z pensji i odprowadza do ZUS. Jak obliczyć dofinansowanie Przyjmijmy, że umówiliśmy się z nianią na najniższą pensję, czyli 2100

Poszkodowani turyści Neckermanna mogą zgłaszać się do ubezpieczyciela

ubezpieczyciel deklarujemy pełną współpracę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz z podległymi mu urzędnikami. Wywiążemy się ze wszystkich zobowiązań wynikających z udzielonej przez nas gwarancji ubezpieczeniowej” - podaje ubezpieczyciel w informacji. Pechowi turyści Neckermanna przebywający za

"Lex Uber" wchodzi w życie. Aplikacje jak taksówki. Czy wzrosną ceny za przejazdy?

podatki zgodnie z prowadzoną działalnością. Nowe prawo niweluje też różnice w cenach za przejazd. – W wyniku wykorzystania pojazdu jako taksówki wzrasta koszt ubezpieczenia i utrzymania (wynajmu lub amortyzacji) auta. Do tej pory kierowca świadczący usługi przewozu osób nie ponosił kosztów wyższego

Lewiatan: Związki zawodowe też są przeciw zniesieniu górnego limitu składek ZUS

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Siedem reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i pracodawców, w tym Konfederacja Lewiatan, sprzeciwia się zniesieniu górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podała Konfederacja. Związkowcy i pracodawcy ostrzegają

Klientka nie mogła się doprosić o swoje pieniądze. Celowy zabieg ubezpieczyciela czy zwykłe nieporozumienie?

Pani Hanna pod koniec listopada 2018 roku po 25 latach zrezygnowała z kontynuacji umowy ubezpieczenia w Nationale-Nederlanden połączonego z rachunkiem IKE. Przez swoją agentkę, która jest przedstawicielem ubezpieczyciela, została poinformowana, że środki, wynikające z umowy ubezpieczeniowej i z

Można jeździć nowym samochodem, nie wydając ani grosza na jego zakup

Rynek samochodów nowych i używanych jest obecnie bardzo trudny. Przerwane łańcuchy dostaw części i podzespołów wynikające z epidemii koronawirusa i kolejnych lockdownów spowodowały problemy z dostępnością nowych aut w salonach. Te, które się udało upolować w salonach, najczęściej są kupowane przez

Kłopotliwe hulajnogi elektryczne niedługo czeka regulacja

powinny być stosowane do UTO. Przekłada się to na brak odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. Regulaminy wypożyczalni z reguły przerzucają na użytkowników odpowiedzialność wynikającą z wypadków, a ubezpieczyciele deklarują, że szkody wyrządzone podczas poruszania się UTO objęte są ubezpieczeniem OC w

Comarch od lutego przejmuje kolejne usługi w ramach KSI ZUS

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Comarch od lutego przejmuje kolejne usługi w ramach KSI ZUS, podała spółka. ?Zgodnie z podpisaną 2 marca 2018 roku umową na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a

KNF nałożyła kary finansowe na ZM Invest, Generali TU i 2 biura usług płatn.

określonym w Rozporządzeniu ministra finansów ws. obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych. Natomiast 1100 zł KNF nałożyła na drugie biuro za naruszenie przepisów ustawy o usługach

Wakacje 2021. Czy już je planować i co zrobić, by nie stracić pieniędzy?

, specjalista ds. komunikacji w Wakacje.pl. Aby zachęcić do podróżowania, biura podróży starają się dodatkowo zabezpieczać interesy klientów. – To już nie tylko zniżki i rabaty wynikające z wcześniejszej rezerwacji wakacji, ale też wiele innych benefitów, na przykład możliwość nawet kilkukrotnej

Były szef Volkswagena Martin Winterkorn zapłaci 11,2 mln euro za spalinowy szwindel

nadzorczej były szef Volkswagena naruszył jednak swoje obowiązki wykazania należytej troski o interesy spółki, wynikające z przepisów niemieckiej ustawy o spółkach giełdowych. Winterkorn złamał te przepisy, gdyż od 27 lipca 2015 r. nie zajął się pełnym wyjaśnieniem okoliczności zainstalowania fałszerskiego

Idea Bank zamierza złożyć odwołanie od decyzji UOKiK 

trwających skutków. Są to decyzje: - z 10 lipca 2020 r. dotycząca działań związanych z oferowaniem ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi angażującymi środki w niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte

MF: Dług sektora general government wyniósł 1 045,12 mld zł na koniec 2019 r.

387,7 mln zł (+5,6%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 4 341,2 mln zł (+5,9%), - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 1,2 mln zł (-2,1%). Zmiana PDP w całym 2019 r. była wynikiem

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 28% r/r do 44 w październiku 2018 r.

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość wzrosła o 28% r/r do 44 w październiku br., podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Firma podtrzymała też prognozę, według której liczba upadłości i rozpoczętych postępowań

"Polski ład" zdrowo zamiesza. Kto nie zapłaci składki zdrowotnej w ogóle, a kto dużo więcej niż obecnie?

każdej umowy-zlecenia trzeba będzie płacić pełne składki. Ponadto zniknie odliczenie składki zdrowotnej od podatku. W wersji dłuższej. To pierwszy etap w rewolucji z umowami-zleceniami. Dzisiaj od umów-zleceń są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Ale są one pobierane tylko od wysokości

Kontrola w firmie. Kto i kiedy może kontrolować przedsiębiorców?

Kontrola ZUS Jedną z instytucji, która może przeprowadzać kontrole w firmach, jest ZUS. - Celem tej kontroli jest przede wszystkim ocena wywiązywania się przez płatników składek z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych - wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS w woj. śląskim. ZUS

Jeździsz bezpiecznie? Z Yu! zapłacisz mniej za ubezpieczenie samochodu

Kilka miesięcy temu firma ubezpieczeniowa Link4 ogłosiła, że ma w bliskich planach wprowadzenie ubezpieczenia komunikacyjnego, którego cena ma zależeć od stylu jazdy kierowców. Klient, wsiadając do samochodu, uruchamiałby aplikację mobilną w smartfonie, a ta śledziłaby jego poczynania za kierownicą

Rzad przyjął propozycję dot. wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.

minimum, wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r." - czytamy w komunikacie. Przedstawiając tę propozycję wzięto pod uwagę: sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; ograniczone możliwości finansowe państwa

Wypadki przy pracy. Sprawdź, na co i kiedy możesz liczyć

przy pracy, otrzymuje zasiłek chorobowy. Przysługuje on z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Jest wypłacany w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Pobyt na zwolnieniu nie wiąże się więc z ograniczeniem dochodów poszkodowanego. Następnie pracownik otrzymuje świadczenie

Od początku sierpnia masowe zwalnianie pracowników budżetówki [TYLKO U NAS]

funduszach celowych; pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia. Czekamy na wybory Zwolnienia mają się odbywać na podstawie specjalnego rozporządzenia Rady Ministrów o redukcji etatów lub o zmniejszeniu pensji urzędnikom. Na razie

Firma w spadku. Jak zamknąć firmę po śmierci właściciela?

wygasną z mocy prawa z upływem określonego w ustawie okresu. Pozostałe umowy, np. najmu, co do zasady będą jednak nadal obowiązywać, a wynikające z nich prawa i obowiązki wejdą w skład masy spadkowej. Konieczne może zatem okazać się ich wypowiedzenie bądź też rozwiązanie za porozumieniem stron - podkreśla

Pomoc społeczna, NFZ, prywatne opiekunki. Jak zapewnić seniorowi opiekę w czasie pandemii?

, zmienią pościel, zrobią pranie, umówią i zaprowadzą do lekarza. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

zobowiązań publicznoprawnych (podatki, opłaty, składki na ubezpieczenia społeczne), jak i prywatnych (w tym pensje pracowników). – W przypadku pozostałych przedsiębiorców zakończenie działalności wiąże się co do zasady z obowiązkiem przeprowadzenia procesu likwidacji, zgodnie z przepisami regulującymi

Asseco Poland ma dwie umowy z ZUS na łączną kwotę ok. 374,5 mln zł brutto

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - Asseco Poland podpisało umowę ramową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na modyfikację i rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) o wartości niemal 350 mln zł brutto, podała spółka. Firma podpisała również umowę na modyfikację

Składka brutto spółek Uniqa w Polsce wzrosła o 62% r/r do 515,5 mld zł w I kw.

kolei w ubezpieczeniu AC widoczny był spadek na poziomie 12,1%, wynikający głównie z eliminacji z portfela wyselekcjonowanych nierentownych grup ryzyk - głównie w obszarze ubezpieczeń flotowych oraz części polis sprzedawanych za pośrednictwem firm leasingowych i dealerów samochodowych, podano także

KUKE: Liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o ok. 3% r/r do ok. 598 w 2018

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). "Wzrost gospodarczy w 2018 roku wpływa na wyższą dynamikę rejestracji nowych firm ? jednak liczba upadłości i poziom zatorów płatniczych utrzymuje się na poziomie podobnym do 2017 roku. Niestety wciąż ubezpieczenie obrotu gospodarczego

Miecz wisi nad głowami urzędników. "Tarcza 4.0" pozwoli na masowe cięcia etatów

Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; - Narodowy Fundusz Zdrowia.  Po tym zapisie widać, że zwolnienia mogą być na skalę wcześniej niespotykaną w administracji publicznej - mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy, członek zarządu PJH Doradztwo Gospodarcze Zwolnienia na

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1054,86 mld zł na koniec I kw.

konsolidacji o 21 367,1 mln zł (+2,4%), - spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 362,4 mln zł (-0,5%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 542,0 mln zł (-0,7%), - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 6,9