ubezpieczenia uniqa

J. Machnik ma zgodę KNF na objęcie funkcji członka zarządu Uniqa TU i Uniqa TUnŻ

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jakuba Machnika na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń i Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A, podała

KNF nałożyła karę pieniężną na Uniqa TU

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie nałożyła na Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę

Uniqa przekaże wsparcie dla szpitala, laptopy dla dzieci z domu dziecka w Łodzi

Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - Uniqa Insurance Group AG. (ISBnews)

Spółki Uniqa w Polsce miały 63,9 mln zł zysku brutto, 1,26 mld zł składki w 2019

leasingowym oraz zmianą struktury portfela flotowych klientów, podano. Uniqa wzrosła w segmencie klientów z sektora mieszkalnictwa - Uniqa dla Mieszkalnictwa. Przypis zwiększył się w tym przypadku o 7% do 267,8 mln zł. Sprzedaż wzrosła zarówno z ubezpieczeń dla spółdzielni i

Uniqa wprowadziła samolikwidację szkód majątkowych 

komunikacie. Uniqa w Polsce reprezentują spółki Uniqa TU SA oraz Uniqa TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy

KE zatwierdziła przejęcie AXA w Polsce, Czechach i na Słowacji przez Uniqa

. AXA w Czechach, Słowacji i Polsce prowadziła działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, produktów emerytalnych i inwestycyjnych. Uniqa działa w branży ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej. "Komisja uznała, że planowana koncentracja nie wzbudzi obaw o

AXA sprzeda aktywa w Polsce, Czechach i Słowacji na rzecz Uniqa za 1 mld euro

TU, AXA?Ubezpieczenia TUiR, AXA?Polska, AXA?PTE oraz AXA?TFI. Uniqa w Polsce reprezentują spółki Uniqa TU SA oraz Uniqa TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Inwestorem

Uniqa w strategii do 2023r. chce utrzymać pozycję lidera na rynku mieszkalnictwa

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Uniqa Polska w zaprezentowanej dziś strategii na lata 2019-2023 zakłada m.in. utrzymanie pozycji lidera na rynku ubezpieczeń mieszkalnictwa i wzrost składki przypisanej brutto w tym segmencie o 50% w ciągu 5 lat, przy zachowaniu wysokiej

Spółki z Grupy Uniqa Polska zebrały ok. 1 mld zł składki w I-III kw. 2018 r.

małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrost sprzedaży i rentowności odnotowujemy także w ubezpieczeniach flot" - powiedział wiceprezes ds. sprzedaży Uniqa Polska Adam Łoziak, cytowany w komunikacie. Łączna składka przypisana brutto spółki majątkowej wyniosła 897,6 mln zł w

Spółki Uniqa w Polsce zebrały 1,32 mld zł składki w 2018 r.

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Spółki ubezpieczeniowe Uniqa w Polsce wypracowały 62,9 mln zł zysku brutto w 2018 r., zaś składka przypisana sięgnęła 1,32 mld zł. Największą część rocznej sprzedaży wys. 545 mln zł (wzrost o 9% r/r wzrost odnotowano w ubezpieczeniach dla dużego

Andrzej Jarczyk zrezygnował ze stanowiska prezesa Uniqa Polska

ubezpieczeniowej w Austrii i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, podwojenie liczby klientów oraz poprawa zysku. Uniqa w Polsce reprezentują spółki Uniqa TU SA oraz Uniqa TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak

Uniqa Polska podwoiła zysk brutto do 53,09 mln zł w 2017 r. 

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Wynik brutto Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń i Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 53,09 mln zł w 2017 roku wobec 26,66 mln zł rok wcześniej. Łącznie obie spółki - majątkowa i

Składka brutto spółek Uniqa w Polsce wzrosła o 52% r/r do 1,5 mld zł w I-III kw.

w I-III kw. 2017 r. Wartość składki przypisanej brutto zebranej przez Uniqa w Polsce wyniosła 832,4 mln zł w I-III kw. br., co oznacza wzrost o 0,8% r/r. W ubezpieczeniach mieszkaniowych przypis zwiększył się o 19,8% do 87,9 mln zł, co jest efektem zarówno rosnącej

Zysk brutto Uniqa Polska wzrósł o 46% do 15,6 mln zł w I kwartale

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Zysk brutto spółek Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń i Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie po I kw. 2018 r. wyniósł 15,6 mln zł i wzrósł o 46% r/r, podała spółka. Obie spółki zebrały przez trzy miesiące 382,4 mln zł składki (spadek o 26

Zysk netto spółek Uniqa wzrósł o 21% r/r do 23,6 mln zł w I poł. 2018 r.

. "Poprawa wyniku finansowego jest efektem poprawy szkodowości w ubezpieczeniach grupowych pracowniczych, ścisłej kontroli poziomu ponoszonych kosztów oraz optymalizacji procesów biznesowych - dodała wiceprezes. Obie spółki Uniqa w Polsce utrzymują wysoki współczynnik

Przed wakacjami zrób test ciążowy. Pani Karolina twierdzi, że PZU dyskryminuje kobiety

Przed wakacjami zrób test ciążowy. Pani Karolina twierdzi, że PZU dyskryminuje kobiety

Rok temu, w styczniu 2022 roku, pani Karolina poleciała w odwiedziny do swojej siostry do USA. - Wykupiłam jak zawsze ubezpieczenie Wojażer w PZU, którego suma ubezpieczenia to kwota 250 tys. zł. W trakcie pobytu dostałam ostrego bólu brzucha i krwawienia. Postanowiliśmy pojechać do szpitala

Zysk netto spółek Uniqa wzrósł o 20% r/r do 20,7 mln zł w I półr. 

OC oraz kradzieży (wzrost o 155,4%)" - czytamy w komunikacie. Uniqa podała, że na łączny wzrost przypisu składki w spółce majątkowej w I połowie 2017 r. wpływ miała redukcja portfela komunikacyjnego, obejmująca nierentowne grupy ryzyk (głównie w ubezpieczeniach

Składka brutto spółek Uniqa w Polsce wzrosła o 62% r/r do 515,5 mld zł w I kw.

I kw. 2017 r., co oznacza 16-proc. spadek r/r, podała Uniqa. Wartość składki przypisanej brutto zebranej przez Uniqa w Polsce wyniosła 297,4 mln zł w I kw. br., co oznacza wzrost o 3% r/r. Znacznie spadło tempo wzrostu w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w których przypis

Ubezpieczyciel sprawdzi Cię w bazie kierowców. Łamiesz przepisy - składka OC będzie droższa

Ubezpieczyciel sprawdzi Cię w bazie kierowców. Łamiesz przepisy - składka OC będzie droższa

towarzystwa ubezpieczeniowego Uniqa. - Przy taryfikacji ubezpieczeń komunikacyjnych korzystamy z danych o wykroczeniach i przestępstwach drogowych. To rodzaj systemowego działania promującego bezpieczną jazdę. Nasz algorytm wysoko wycenia składki kierowcom, którzy świadomie, z premedytacją łamią przepisy i

Zysk spółek Uniqa wzrósł o 25% r/r, składka spadła o 9% r/r w I półr.

prezes Uniqa w Polsce Andrzej Jarczyk, cytowany w komunikacie. Składka przypisana brutto spółki majątkowej Uniqa wyniosła 546,5 mln zł za I półrocze br. i była niższa o 4,3% r/r. Spadek ten wynika przede wszystkim ze zmniejszenia sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, gdzie w

Uniqa zainwestuje w IT, w 2016 r. planuje ofensywę produktową

, ponieważ wiąże się to z wdrożeniem nowego modelu sprzedaży direct dla naszych agentów. Nie chcemy być też tylko sprzedawcą ubezpieczeń, ale opiekunem i doradcą klienta" - powiedziała wiceprezes Małgorzata Michalak-Bartkowiak. Jarczyk poinformował, że w tym roku Uniqa w

Trakcja PRKiL ma umowy ws. finansowania pomostowego

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń; - umowę o linię gwarancyjną na gwarancję należytego wykonania kontraktu Choszczno-Stargard lub kontraktu Stargard-Szczecin Dąbie w

Składka brutto spółek Uniqa w Polsce wzrosła o 25% r/r do 1,44 mld zł w ub. roku

poziom odszkodowań w ubezpieczeniach komunikacyjnych, podał spółka. Uniqa podkreśla, że przypis zwiększył się zarówno w spółce majątkowej, jak i życiowej. O wzroście zdecydowała głównie rosnąca sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych i na życie ze składką jednorazową

Zysk brutto Uniqa Polska wzrósł o 60% r/r do 67,2 mln zł w ub. r.

tym roku pomimo nowych obciążeń dla branży, poinformował prezes spółek Uniqa w Polsce Andrzej Jarczyk. Uniqa podała, że strategia rozwoju rentownych linii biznesowych w połączeniu ze zmianą struktury portfela (zmniejszenie udziału ubezpieczeń komunikacyjnych) oraz aktywnym

Mandaty odbiją się czkawką. Stawki OC będą atrakcyjne dla kierowców z czystym kontem

, członkini zarządu LINK4. UNIQA Ubezpieczyciel uważa, że podejmowanie ryzyka, które prowadzi do ukarania mandatem i punktami karnymi, niewątpliwie wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku. A to z kolei powinno być widoczne w składce za ubezpieczenia komunikacyjne. - Obecnie analizujemy

Zysk netto Uniqa w Polsce wzrósł r/r do 11 mln zł w I kw. 2015 r.

nierentownych ryzyk. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu wciąż systematycznie maleje - w I kw. 2015 r. wyniósł już tylko 38,7% wobec 45,7% rok wcześniej. "Uniqa skupia się na utrzymaniu wzrostu w liniach produktowych gwarantujących rentowność. I to się udaje. W dalszym

Podwyżki cen OC dla piratów drogowych. Będzie bezpieczniej na drogach?

, ceny polis pójdą w górę prawdopodobnie po wakacjach. Rozwiązanie dające ubezpieczycielom dostęp do mandatów i punktów karnych - o co od dawna zabiegała Polska Izba Ubezpieczeń - będzie miało wpływ przede wszystkim na większe zróżnicowanie cen. Kto zapłaci więcej za OC? - Jeżeli ktoś przejechał dwa razy

Uniqa spodziewa się wzrostu przypisu składki i poprawy wyników r/r w 2015 r.

Warszawa, 15.01.2015 (ISBnews) - Uniqa ocenia, że zysk wypracowany w 2014 roku będzie najlepszy w historii, a tegoroczne wyniki mają być jeszcze lepsze, poinformował prezes Andrzej Jarczyk. Składka przypisana brutto wzrośnie rok do roku ? w ubezpieczeniach majątkowych wzrost

Polski turysta w Izraelu trafił do szpitala z powodu zmęczenia. Na koniec zapłacił 130 tys. zł

. wizytę lekarską i opłaca jej koszty i zakup leków, po powrocie do kraju powinien wysłać dokumentację medyczną wraz z rachunkami za leczenie do ubezpieczyciela w celu refundacji kosztów - radzi Magdalena Oszczak, ekspert ds. produktu i oceny ryzyka w Uniqa. EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne Przed

Jak polisa, to w PZU? Nowe towarzystwa podgryzają hegemona

roku w ubezpieczeniach było przejęcie francuskiej Axy przez do niedawna jeszcze niewielką firmę ubezpieczeniową działającą w Polsce - Uniqa. Dzięki temu Uniqa awansowała na piąte miejsce wśród grup ubezpieczeniowych w Polsce pod względem udziału w rynku, a także wskakując do pierwszej piątki

Play uruchomił mobilny market ubezpieczeniowy

ubezpieczeniowe dostępne w markecie ubezpieczeniowym będą dostarczane przez największe działające w Polsce towarzystwa ubezpieczeń, jak: Allianz, BNP Paribas Cardif, Compensa, Gothaer, InterRisk, Nationale-Nederlanden, Oney, Uniqa. Partnerem technologiczno-wdrożeniowym Play Ubezpieczenia jest firma Protect.me

Jeździsz bez autocasco? Jest oferta ubezpieczenia samochodu na dni lub ledwie godziny

. To nowość. Choć dużo mówi się o sprzedaży ubezpieczeń tylko na czas, kiedy potrzebujemy ochrony, to takie rozwiązania dopiero nieśmiało wchodzą na polskim rynku. Pionierką była Uniqa z polisami dla użytkowników aplikacji SkyCash wykupujących usługi mobiParking lub Bilet przez aplikację mobilną

Ubezpieczyciele coraz chętniej płacą za leczenie narciarzy po alkoholu

zakres ochrony, tak jak sam chce, i u niektórych ubezpieczycieli wyjazd na narty mieści się w podstawowym zakresie ochrony, a u innych nie. W Warcie i PZU ochronę trzeba rozszerzyć, a to jest dodatkowy koszt. Z kolei Uniqa i TU Europa oferują ubezpieczenie narciarskie bez konieczności rozszerzania

Polacy ofiarami powodzi. Prezydent obiecuje zasiłki, a powinien zachęcać do polis

Anomalie pogodowe będą coraz częstsze. Jednym ze skutków zmian klimatu są przejścia od susz do powodzi i podtopień. Jak podaje raport Polskiej Izby Ubezpieczeń „Klimat ryzyka” z 2018 r., brak strategii zarządzania ryzykiem i brak odpowiedniego planowania przestrzennego sprawiają, że

Wyjazd na własną rękę poza Europę. Co też mnie podkusiło?

Pojawiają się trzy pakiety do wyboru: jedne z sumą ubezpieczenia kosztów leczenia na 160 tys. zł, drugi na 180 tys. zł, trzeci na 200 tys. zł, ten ostatni rekomendowany. Na co wystarczy 200 tys. zł? Pomoże w razie zatrucia czy skręconej kostki. Na pewno nie wystarczy na leczenie udaru mózgu w

BCG: Po pandemii COVID-19 w sektorze ubezpieczeń przyspieszy cyfryzacja i fuzje

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Zmiany spowodowane pandemią COVID-19 sprawią, że nastąpi znaczące przyspieszenie cyfryzacji i wykorzystania zaawansowanych technologii w sektorze ubezpieczeń - rozwiązania, których wdrażanie zajęłoby kilka lat, pojawią się w ciągu kilku miesięcy

Przed wyjazdem autem na wakacje sprawdź przepisy i kup ubezpieczenie. Tylko jakie?

; wynika z danych Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych (PBUK). Dla porównania: pięć lat wcześniej doszło do „zaledwie" 46 tys. wypadków. Jak podaje Compensa, do największej liczby zdarzeń doszło w zeszłym roku na autostradach – podczas wyprzedzania lub włączania się do ruchu. Według

PIU: Łączna składka TU w kanale bancassurance wyniosła 7,55 mld zł w III kw.

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Składka pozyskana w kanale bancassurance przez ubezpieczycieli życiowych wyniosła 6,3 mld zł, zaś przez ubezpieczycieli majątkowych sięgnęła 1,25 mld zł w III kw. br., podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Według

280 tys. zł za powrót z urlopu. Jaką polisę wybrać na zagraniczne wakacje?

ubezpieczony był pechowy turysta. Towarzystwo pokryło również zakup biletów lotniczych dla rodziny w kwocie 9 tys. zł. Na Wyspach Kanaryjskich turysta podczas wychodzenia z basenu złamał kość udową. Hospitalizacja, operacja, rehabilitacja, transport do Polski kosztowały 250 tys. zł, koszty pokrył Mondial

Jak nie dostać groszy za złamaną nogę? Trudny wybór ubezpieczenia NNW dla dziecka

nadrabiania zajęć szkolnych. W takich przypadkach przydaje się polisa NNW, która zapewnia świadczenie w razie wypadku, o ile zakres ubezpieczenia jest dobrze dobrany, a suma ubezpieczenia nie jest za niska. Ubezpieczenia NNW można kupić indywidualne albo przystąpić do grupowego ubezpieczenia w szkole. Innym

Klienci chwalą ubezpieczycieli direct. Co w nich najlepsze?

, Uniqa, Warta. Badanie TNS Pentor przeprowadzono w marcu 2011 roku na grupie 1248 respondentów, którzy likwidowali szkodę z ubezpieczenia AC w jednym z 12 towarzystw ubezpieczeniowych (średnio 104 klientów pojedynczego ubezpieczyciela). Badani oceniali tylko tego

SN: Poszkodowany w stłuczce nie jest konsumentem

Uchwała Sądu Najwyższego to efekt działań towarzystwa ubezpieczeniowego Uniqa. Ubezpieczyciel odwoływał się do sądu apelacyjnego w sprawie zasądzonej przez UOKiK. Urząd stwierdził, że działanie towarzystwa ubezpieczeniowego Uniqa polegające na uzależnianiu wypłaty odszkodowania

Pompy ciepła nie tylko dla orłów. 7 dylematów i podpowiedzi u progu zimy

. Jest to o tyle istotne, że banki kredytujące takie inwestycje często wymagają wskazania na polisie oddzielnych sum ubezpieczenia dla tych instalacji - mówi nam Jacek Rink z firmy Uniqa. Ile pompa zużyje prądu? Według symulacji organizacji Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej

Rewolucja w ubezpieczeniach. Firmy zaczęły wypłacać pełne odszkodowania

dyrektora ds. likwidacji szkód komunikacyjnych w Ergo Hestii. Nad wprowadzeniem takiego udogodnienia pracuje też towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa. A także Allianz, który wprowadził taką opcję przy dodatkowych ubezpieczeniach autocasco, a wkrótce pojawi się ona również przy obowiązkowych polisach OC

Ubezpieczeniowa Uniqa zmienia skład zarządu

Dotychczasowy prezes Hans Christian Schwarz pozostanie w spółce. 1 stycznia zostanie zarekomendowany do rady nadzorczej Uniqi. Austriacka Uniqa ma 4-proc. udział w polskim rynku ubezpieczeniowym. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 r

Karm, głaszcz i wydawaj. Oferta dla opiekunów zwierząt jest skromna i droga

odpowiednika NFZ. Na Zachodzie popularne są ubezpieczenia weterynaryjne, kiedy to w ramach polisy ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia czworonoga w podobny sposób, jak to ma miejsce u nas w ubezpieczeniach zdrowotnych dla ludzi. Polisa dla psa i kota W Polsce oferta ubezpieczeniowa dla opiekunów zwierząt

Nie masz dzieci? Nie dostaniesz zniżki na OC. Ubezpieczenia samochodu tańsze, ale nie dla każdego

jednego ubezpieczyciela może być nawet o kilka tysięcy droższa niż u innego. - Panuje opinia, że na cenę ubezpieczenia OC wpływ ma przede wszystkim wysokość posiadanych zniżek. Tymczasem czynników kształtujących cenę jest wiele – tłumaczy Jerzy Visan, dyrektor zarządzający Uniqa dla Ciebie

UOKiK: Aegon, Compensa, Generali i Open Life obniżą opłaty likwidacyjne

(UOKiK), który zakończył kolejne postępowanie w tej sprawie. "UOKiK zarzucił siedemnastu towarzystwom ubezpieczeniowym, że stosując opłaty likwidacyjne, przerzucają na konsumentów koszty początkowe zawarcia ubezpieczenia. W ocenie urzędu, koszty te powinny być zaliczane do

UOKiK zobowiązał 3 TU do obniżenia opłat likwidacyjnych przy polisach UFK

zawarcia ubezpieczenia - głównie wynagrodzenie pośredników ubezpieczeniowych. "W ocenie Urzędu powinny one obciążać w głównej mierze ubezpieczycieli, a ich poniesienie stanowi zwyczajne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej" - czytamy w komunikacie

Play ubezpieczy torebkę i rower. I ciebie od kleszcza. Ale czy warto?

nieautoryzowanych połączeń telefonicznych” – czytamy w komunikacie sieci komórkowej Play. W nowym projekcie biorą udział m.in. towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa, Compensa, Cardif, Inter-Risk, Gothaer czy Nationale Nederlanden. Banki, elektromarkety, a teraz telekomy Sprzedaż ubezpieczeń przez sieć

Repolonizacja w ubezpieczeniach, czyli monopol PZU

Dziś w Ministerstwie Skarbu odbędzie się spotkanie przedstawicieli spółek kontrolowanych przez skarb państwa z Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych z grupy PZU. Tego samego dnia w PZU odbędzie się konferencja zatytułowana "Kapitał ma narodowość", której gościem

Wkrótce otworzą się "bramy piekielne" dla ubezpieczycieli

samochodu należy się auto zastępcze, nawet jeśli ma on dostęp do komunikacji miejskiej. Ubezpieczycielom niestraszne są interwencje Rzecznika Ubezpieczonych, który wciąż alarmuje o zaniżanych odszkodowaniach. Z drugiej strony kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Powód

UOKiK: Skandia obniża kary za zerwanie polisy inwestycyjnej

Od kilku miesięcy UOKiK, grożąc nałożeniem wysokich kar, negocjował z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które sprzedawały ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Takie umowy wiązały klienta na kilkanaście lat, a za wcześniejsze zerwanie polisy groziły opłaty

Zapisał się do PPK i wypłaca pieniądze co miesiąc. "Premia po 100 zł"

funduszu na inny.   Stąd jak mowa o funduszach, to jest np. Skarbiec PPK 2050, czyli dla osoby, która mniej więcej w 2050 roku...  - Osiągnie 60. rok życia. Tak samo inne: Uniqa Emerytura 2045, czyli dla osób wówczas mających 60 lat.   A kto decyduje o wyborze samej instytucji finansowej

Ubezpieczyciele dają auta zastępcze tylko na chwilę

Podobny problem dotknął naszą czytelniczkę, która miała stłuczkę swoim leasingowanym samochodem z kierowcą ubezpieczonym w Liberty Ubezpieczenia. Jej samochód po wypadku nadawał się do kasacji. Ubezpieczyciel uznał, że auto zastępcze należy jej się tylko do momentu wypłaty odszkodowania na rzecz firmy

Ubezpieczenie od kleszczy czy kradzieży torebki? Play ma sposób na wyższe rachunki telefoniczne

telefonicznych” – czytamy w komunikacie sieci komórkowej Play. W nowym projekcie biorą udział m.in. towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa, Compensa, Cardif, Inter-Risk, Gothaer czy Nationale Nederlanden. Banki, elektromarkety, a teraz telekomy Sprzedaż ubezpieczeń przez sieć komórkową Play to zapewne

Ubezpieczyciele szukają sposobu na niefrasobliwość millenialsów. Idzie technologiczne trzęsienie ziemi

poprzez banki, włożyć do smartfona albo oferować w internecie. Przykłady? Ubezpieczenia „antyrakowe” sprzedawane przez Avivę w BZ WBK i przez Axę w mBanku. Albo polisy turystyczne w aplikacji SkyCash, zaoferowane przez towarzystwo Uniqa. Albo polisa samochodowa w aplikacji mobilnej Banku

Przewróciłeś się na śliskim chodniku i złamałeś nogę? To twoja wina, bo powinieneś bardziej uważać

, kto za to odpowiada. - Na poszkodowanym ciążyć będzie obowiązek wykazania, iż do zdarzenia doszło z winy osoby, w której dyspozycji znajduje się chodnik lub inne urządzenie służące do komunikacji pieszej – informuje Agnieszka Madziar z biura ubezpieczeń indywidualnych ERGO Hestii. Bywa, że

Udogodnienia dla kierowców: Łatwiej o godziwe odszkodowanie za stłuczkę

Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia (od 1 kwietnia), PZU, Uniqa, Warta (od 1 kwietnia), Aviva (od 1 lipca), Liberty Ubezpieczenia (od 1 lipca) i Gothaer (od 15 października) - te towarzystwa ubezpieczeniowe podpisały dziś rano umowę, przystępując do przygotowanego w Polskiej

Kierowcy, trzymajcie się za kieszenie. Dla tych, co powodują stłuczki, ubezpieczenie OC pójdzie w górę

Za obowiązkowe ubezpieczenia OC kierowcy płacą o połowę więcej niż jeszcze półtora roku temu. Podwyżki nie ominęły nikogo, bo wyższe stawki płacą zarówno bezpieczni kierowcy, którzy od lat nie spowodowali żadnej stłuczki, jak i ci młodzi i niedoświadczeni, którzy jeżdżą niebezpiecznie i co rusz

Polacy masowo rezygnują z dodatkowych polis AC

Blisko 40-letni pan Maciej w kwietniu przy przedłużaniu umowy ubezpieczenia jego auta powiedział: "Basta, w tym roku płacę tylko za OC". Przez lata kupował też autocasco, żeby móc liczyć na odszkodowanie, kiedy to on będzie sprawcą stłuczki. Nie chciał ryzykować, żeby

Wyższe odszkodowania o 20-25 proc. za niską cenę OC. Ale polisy już drożeją

cenach samochodowego OC i autocasco traci Uniqa. Mimo że ubezpieczycielowi w pierwszym półroczu udało się poprawić swój wynik finansowy i sprzedaż polis życiowych i majątkowych, to wartość sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych skurczyła się o 15,5 proc. Udział tych polis w składce spada: na koniec

Ubezpieczenie mieszkania i domu. Jak uniknąć haczyków?

- Trzeba się było ubezpieczyć - stwierdził premier Włodzimierz Cimoszewicz w 1997 r., zwracając się do powodzian, kiedy spora część Dolnego Śląska stała w wodzie. Straty oszacowano wówczas na blisko 12 mld zł. Obiektywnie rzecz biorąc, miał rację. Z

Kolejni ubezpieczyciele obniżają kary w polisach inwestycyjnych

Od kilku miesięcy UOKiK negocjuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które sprzedawały tzw. ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Takie umowy wiązały klienta na kilkanaście lat, a za wcześniejsze zerwanie polisy groziły tzw. opłaty likwidacyjne dochodzące

Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczaniu mieszkania?

poniesionych strat niezależnie od tego, czy to my jesteśmy sprawcą szkód, czy jest nim nasz sąsiad. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe - m.in. Link4, Uniqa czy Liberty Ubezpieczenia - gwarantują też rekompensaty szkód wyrządzonych w związku z eksploatacją urządzeń domowych oraz

Bancassurance coraz bardziej popularne

Ubezpieczenia Avivy będą oferowane w ponad 360 placówkach banku BGŻ oraz za pośrednictwem bankowości internetowej eBGŻ i telefonicznej TeleBGŻ. - Model współpracy banku i ubezpieczyciela jest najbardziej korzystny dla klientów, a także dla obu

Za takie OC chętnie więcej zapłacisz? Wprowadza je kolejna firma

To może być początek nowej ery w ubezpieczeniach komunikacyjnych. We wtorek o rozpoczęciu bezpośredniej likwidacji szkód poinformowało kolejne towarzystwo - Uniqa. Nowe procedury zaczną obowiązywać od czerwca. A ponieważ kilka miesięcy temu podobną ofertę (choć nie dla

Kierowcy zapłacą więcej za OC

. Wtóruje jej Krzysztof Skarbek z Uniqa: - Tegoroczne wyniki branży ubezpieczeniowej wyraźnie pokazują, że poziom cen ubezpieczeń komunikacyjnych proponowany w ostatnich kilkunastu miesiącach dalece odbiega od realnej wyceny ryzyka. Znaczące wzrosty cen w ostatnich tygodniach wskazują, że akcjonariusze

Jak i którzy ubezpieczyciele naciągają kierowców?

poszkodowanego podwyższyć wyliczoną wartość samochodu do 14,8 tys. zł. Przypadek? Z najnowszego raportu rzecznika ubezpieczonych wynika, że to najbardziej popularny trik towarzystw ubezpieczeniowych. Jeśli po stłuczce uszkodzenia auta są duże, ubezpieczyciel próbuje udowodnić, że

Przegląd informacji ze spółek

wobec 5,4 mln zł rok wcześniej, pomimo spadku sprzedaży. Łączna wartość składki przypisanej brutto wyniosła 337 mln zł, co oznacza spadek o 8% r/r, podała Uniqa. Przypis składki zmniejszył się w ubezpieczeniach majątkowych o 4,6%, a wzrósł w produktach życiowych ze składką regularną o 28,8

Ergo Hestia, Warta i Uniqa obniżają kary w polisach inwestycyjnych

umowy aż 100 proc. wpłaconych składek. A w trzecim - aż 90 proc. oszczędności klienta. Z kolei Uniqa umożliwi wycofanie się z mniejszymi opłatami z dwóch ubezpieczeń grupowych ze składką regularną. Maksymalna opłata likwidacyjna nie będzie wynosić więcej niż 27 proc

Gdzie kupisz najtańsze OC? Porównaj oferty ubezpieczenia w swoim mieście [RAPORT]

Z raportu mfind wynika, że za ubezpieczenie OC najwięcej płacą kierowcy w Warszawie (średnio 676 zł), Wrocławiu (675 zł) i Gdańsku (665 zł), gdzie na wysokość składki wpływa duża liczba samochodów, a co za tym idzie - również wypadków. Dużo płaci się również w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie. Na

Przegląd prasy

Polski o 0,314 pkt w 2020 --Akcjonariusze Pharmeny zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r. --Gabinet Cieni BCC: Rząd nie powinien zwiększać wydatków sztywnych w budżecie --Uniqa wprowadziła umowy samoodnawialne do

UOKiK: 4,6 mln zł kary dla ubezpieczycieli za wypłacanie odszkodowań bez VAT

zakładów ubezpieczeń zostało ukaranych za ten proceder. W 2006 roku prezes UOKiK wpisał taką praktykę do rejestru klauzul zabronionych. Wtedy ukarana została Uniqa, która pół roku później znów dostała karę za to samo przewinienie. Podobnie zapisy

Przegląd prasy

--EBC obniżył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2020 r. i 2021 r. --W wezwaniu na akcje PBKM zawarto transakcje na 643,9 tys. walorów --Spółki Uniqa w Polsce miały 63,9 mln zł zysku brutto, 1,26 mld zł składki w 2019

Towarzystwa ubezpieczeniowe nadal oszczędzają na kierowcach

W ośmioletnie audi pana Tomasza uderzył inny kierowca. Zależało mu na szybkiej wypłacie odszkodowania, więc poprosił ubezpieczyciela sprawcy o przelanie odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC na konto. Nie chciał zostawiać auta w warsztacie, który rozliczyłby się

Odszkodowanie z AC? Niektóre firmy ubezpieczeniowe łamią prawo

Dodatkowe ubezpieczenie autocasco chroni, kiedy to ty jesteś sprawcą wypadku. Taka polisa działa również w przypadku kradzieży lub zniszczenia, np. na parkingu. Na odszkodowanie z AC możesz liczyć również wtedy, kiedy na twój samochód przewróci się drzewo lub zostanie

UOKiK uwolnił z polis inwestycyjnych niektórych klientów ubezpieczalni

14 postępowań w sprawie ubezpieczeń inwestycyjnych wobec kolejnych instytucji, które oferowały te produkty. Są to: Aegon, AXA, Compensa, Generali, MetLife, Open Life, PKO Życie, PZU, Pramerica Życie, Skandia, Ergo Hestia, Europa, WARTA i UNIQA. - Mogą one zakończyć się

Nowości w ubezpieczeniach. Czy to się opłaca?

. PZU, Allianz, Warta, Uniqa czy Generali. Popularności takich ubezpieczeń sprzyjają wyższy koszty usług weterynaryjnych oraz zmiana podejścia Polaków do zwierząt. To, czy możliwe jest ubezpieczenie zwierzęcia, często zależy od jego stanu zdrowia i wieku. PZU oferuje ubezpieczenie dla psa

Brak polisy za granicą? Nawet 800 tys. zł długu

transportu medycznego zarówno w kraju, w którym doszło do wypadku, jak i transportu do Polski. A transport śmigłowcem poszkodowanego np. ze stoku narciarskiego do szpitala jest zazwyczaj najdroższy. To nie koniec. W większości państw, jeżeli nie mamy odpowiedniego ubezpieczenia

Operator telewizji cyfrowej oferuje ubezpieczenia mieszkania. Przez telewizor

ubezpieczeń przez telewizor może budzić zdziwienie. Jednak, według Kasińskiego, jest to działanie pionierskie i podobne zdziwienie musiało budzić kiedyś oferowanie usług przez telefon. Ubezpieczenie zamawiamy na specjalnym kanale telewizyjnym uruchomionym przez Multimedia Polska, a

UOKiK: AXA, TU Europa i Pramerica zmieniają opłaty w polisach inwestycyjnych

trwania polisy. Dodatkowo informacja o nowych warunkach zostanie umieszczona na stronie internetowej ubezpieczyciela. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa zobowiązało się do zmiany umów w oparciu o 46 zakwestionowanych w postępowaniu wzorców umów, dotyczących polis

Hipoteka bez prowizji w Raiffeisenie, w Millennium niższe marże

za udzielenie kredytu hipotecznego (w złotych lub euro), ale pod warunkiem, że klient skorzysta z polisy na życie (w TU Uniqa). Polisa to dodatkowe zabezpieczenie kredytu, które chroni w rzeczywistości nie klienta, a jego spadkobierców. W przypadku jego śmierci kredyt spłacony zostanie z

Polacy skarżą się najczęściej na OC i AC

Rzecznik Ubezpieczonych to państwowa instytucja, która chroni klientów firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych. W ubiegłym roku rząd chciał ją zlikwidować. Kompetencje Rzecznika miała przejąć powstająca wtedy Komisja Nadzoru Finansowego. Pomysł upadł, bo ostatecznie nie

Więcej składek, mniejsze zyski

antypodatkowych, czyli ubezpieczeń na życie udających lokaty. Dzięki opakowaniu w polisę klienci nie musieli płacić podatku Belki. Dzięki odnowionej współpracy z bankami samo PZU Życie zebrało ze składek ponad 13 mld zł - to o 80 proc. więcej niż przed rokiem. Jeszcze większymi, bo

Przegląd prasy

--Uniqa Polska: Na ubezpieczenie domu Polacy wydają do 500 zł rocznie --GUS: Produkcja gazu ziem spadła o 1,1% r/r, ropy naftowej spadła o 6,4% w IX --GUS: Produkcja węgla kam. wzrosła o 1,4% r/r, brunatnego wzrosła o 5,6% we IX

Przegląd prasy

--Uniqa TU odwołała się do KIO ws. decyzji PGE o zakupie ubezpieczenia w grupie PZU wg gazety Gazeta Wyborcza --Dzięki zamykaniu kolejnych kopalń węgla z rynku zniknie w sumie jakieś 15% krajowego wydobycia, czyli ok. 10 mln ton węgla

Przegląd informacji ze spółek

., najwyższe w jego historii, podał bank. W stosunku do 2013 r. obroty wzrosły o 10%. Uniqa ocenia, że zysk wypracowany w 2014 roku będzie najlepszy w historii, a tegoroczne wyniki mają być jeszcze lepsze, poinformował prezes Andrzej Jarczyk. Składka przypisana brutto wzrośnie rok do

Jak pozbyć się niechcianej polisy

wynosiła 25 proc. składki pierwszorocznej w przypadku umów ze składką regularną albo 7,5 proc. w przypadku umów ze składką jednorazową. W obu przypadkach maksymalna kwota pobieranej opłaty nie przekroczy 5 tys. zł. *PKO Życie obniży opłaty w przypadku ubezpieczeń ze składką

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Comarch, Zakład Ubezpieczeń Społecznych : Zawarły aneks do umowy na utrzymanie KSI regulujący kwestie tzw. Modelu Współdziałania w utrzymaniu KSI ZUS, podał Comarch. Model określa zasady współpracy podmiotów biorących udział w utrzymaniu KSI ZUS tj. Comarch, ZUS i Asseco. Źródło:ISBnews

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Comarch : Zakończył kolejne wdrożenie zintegrowanej aplikacji do obsługi klientów w contact center ? tym razem w Towarzystwie Ubezpieczeń UNIQA. Źródło: spółka Comarch : Dystrybutor produktów motoryzacyjnych i przemysłowych spółka BERDA zintegrował

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Wartość składki przypisanej brutto zebranej przez spółki Uniqa w Polsce wyniosła 1,44 mld zł w ub. roku wobec 1,15 mld zł rok wcześniej (wzrost o 25% r/r). Zysk finansowy brutto wyniósł 26,66 mln zł i był niższy o 60% r/r ze względu na rosnący poziom odszkodowań w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

wzrost zatrudnienia, poinformował prezes prof. Janusz Filipiak. Źródło: ISBnews Comarch zakończył projekt wdrożenia w grupie UNIQA Polska nowej odsłony platformy internetowej wspierającej sprzedaż ubezpieczeń oraz obsługę posprzedażową. Źródło: spółka Polcom : Polimex