ubezpieczenia szpitali

Justyna Sobolak

Na leczenie zwierząt domowych wydajemy krocie. Rozwiązaniem mogą być polisy?

Na leczenie zwierząt domowych wydajemy krocie. Rozwiązaniem mogą być polisy?

Dzień pobytu w szpitalu - 350 zł, opakowanie leków - 900 zł, kroplówka - 800 zł. Leczenie zwierząt uderza po kieszeni, i to mocno. Wyjściem może być ubezpieczenie, ale nie wszystkie polisy obejmują koszty leczenia.

Szpitale masowo nie wykupują polis. Zapłacą za błędy?

Ponad 600 szpitali nie ma ubezpieczenia od zdarzeń medycznych - ustaliła ?Gazeta?. Poszkodowanym będą płacić same

Nie pytają o nic i płacą ci za szpital

Frma 4Life Direct reklamuje ostatnio ubezpieczenie szpitalne, w ramach którego firma zapłaci posiadaczowi polisy niemałe pieniądze za każdy dzień pobytu w szpitalu.

ROR z... polisą na życie, od pobytu w szpitalu i ciężkiej choroby. Hit czy kit?

się określoną kwotę w przypadku wykrycia nowotworu złośliwego, przebycia zawału serca, niewydolności nerek, konieczności przeszczepu jakiegoś organu, udaru mózgu, śpiączki, ślepoty) oraz ubezpieczenia od hospitalizacji (ubezpieczyciel wypłaca np. 100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu). Rzecz wygląda

Ukąsił cię wąż? Ciesz się, że nie mieszkasz w Stanach. Zapłaciłbyś za leczenie ponad 150 tys. dol.

Ukąsił cię wąż? Ciesz się, że nie mieszkasz w Stanach. Zapłaciłbyś za leczenie ponad 150 tys. dol.

dolarów. Na rekordową kwotę składają się m.in. koszty lekarstw (ponad 83 tys. dol.), usług laboratoryjnych (22 tys. dol.), pobytu w szpitalu (38 tys. dol.) oraz prawie tysiąc dolarów za usługi radiologiczne. Jak widzimy na rachunku, ubezpieczenie pacjenta nie

Coraz więcej nieubezpieczonych - z rejestru NFZ znikło ćwierć miliona osób. Gdy zachorują, może ich to słono kosztować

śmieciowe i od nich nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie. Wyrostek to 2440 zł Problem się zaczyna, kiedy zachorują i trafią do szpitala. Wycięcie wyrostka robaczkowego NFZ wycenił na 2440 zł, a leczenie zapalenia płuc - 1924 zł. Kilka tysięcy

Ubezpieczony w sieci NFZ

Ubezpieczony w sieci NFZ

Dziś, gdy pacjent idzie do lekarza albo do szpitala, musi przedstawić dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie (np. druk RMUA) oraz dowód osobisty. Przykład. Pani Kasia wybierała się w połowie października na planową operację do szpitala. W

Ubezpieczenie turystyczne - na co zwrócić uwagę?

Typowe ubezpieczenia turystyczne (w podróży zagranicą) dostępne na polskim rynku obejmują: koszty leczenia ambulatoryjnego (porady i proste zabiegi lekarskie, pielęgniarskie) i pobytu w szpitalu (łącznie z kosztami operacji i zabiegów) - związane z zachorowaniem i

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

lekarskie, zabiegi i pobyt w szpitalu, refundację recept i niektórych środków leczniczych. Warunkiem skorzystania z tych świadczeń jest posiadanie obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne Większość osób podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z

Niespłacone kredyty, należne podatki nie umierają. Jak zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci?

Niespłacone kredyty, należne podatki nie umierają. Jak zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci?

, uszczerbków na zdrowiu, pobytu w szpitalu, operacji i zabiegów, rehabilitacji czy zachorowań, takich jak nowotwory, udary mózgu czy zawały serca. W ramach takiego ubezpieczenia możemy objąć ochroną siebie, ale także naszych bliskich: dzieci, współmałżonków czy partnerów. Ubezpieczenia na życie dają także

Jak kupić dobre ubezpieczenie na życie

Jak kupić dobre ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia obejmuje zdarzenia, których się obawiam, np. pobyt w szpitalu z powodu koronawirusa, zachorowanie na nowotwór, niezdolność do pracy zarobkowej czy nieszczęśliwy wypadek dziecka? 3. Czy w danym ubezpieczeniu nie występują takie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, które spowodują, że w moim

Składki na ubezpieczenie na życie pracowników opłacane przez pracodawcę - czy są przychodem pracownika?

Finansowane przez pracodawcę pracownikom składki na ubezpieczenie na życie oraz na wypadek pobytu w szpitalu są dla nich przychodem ze stosunku pracy, zatem podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ubezpieczenie dla dziecka w szkole? To najgorsza opcja

Ubezpieczenie dla dziecka w szkole? To najgorsza opcja

ubezpieczyć dziecko już np. na 80 tys. zł, to nawet za drobne zdarzenie ta wypłata będzie wyższa. Przykład: jeśli w OWU jest zapisane, że za każdy dzień pobytu w szpitalu wypłacany jest 1 proc. sumy ubezpieczenia, to w tym przypadku będzie to 800 zł dziennie. W szkołach każdego roku dochodzi do

Polski turysta w Izraelu trafił do szpitala z powodu zmęczenia. Na koniec zapłacił 130 tys. zł

Polski turysta w Izraelu trafił do szpitala z powodu zmęczenia. Na koniec zapłacił 130 tys. zł

nieszczęście zakazić się wirusem akurat w trakcie pobytu w USA. Transport ambulansem oraz pobyt w szpitalu kosztowały łącznie 140 tys. zł. Ubezpieczenie turystyczne. Jaka suma ubezpieczenia Przy zakupie polisy turystycznej najważniejsza jest suma ubezpieczenia kosztów leczenia, gdyż to jest największy wydatek

COVID na wakacjach - kto zapłaci, gdy zachorujemy? Polisa turystyczna i EKUZ

COVID na wakacjach - kto zapłaci, gdy zachorujemy? Polisa turystyczna i EKUZ

rozwiązania. -  To możliwość nawet kilkukrotnej bezpłatnej zmiany rezerwacji, pakiety ubezpieczeń rozszerzonych o ochronę na wypadek zachorowania na COVID-19 czy możliwość zmiany terminu wyjazdu w przypadku zakażenia koronawirusem przed wyjazdem na wakacje – wylicza Agat Biernat z wakacje.pl

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej, m.in.: wizyty lekarskie, zabiegi i pobyt w szpitalu, refundację recept i niektórych środków leczniczych. Warunkiem skorzystania z tych świadczeń jest posiadanie obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Składki

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

finansowanych przez NFZ mają także dzieci do 18 roku życia niezgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej lub niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu. Szpital nie może odmówić udzielenia pomocy

Łatwiej przeżyć pandemię z polisą na życie w kieszeni? Polacy ruszyli po ubezpieczenia

Łatwiej przeżyć pandemię z polisą na życie w kieszeni? Polacy ruszyli po ubezpieczenia

tytułu ciężkiej choroby – choroba ta nie jest w zakresie umowy ubezpieczenia. U innych ubezpieczalni zapewne byłoby identycznie. Co z polisami szpitalnymi? Świadczenie jest wypłacane w razie pobytu w szpitalu, niezależnie od powodu. Zwykle pieniądze wypłacane są od drugiej lub trzeciej doby pobytu

Wciskają Ci polisę szkolną NNW? Nie kupuj. "35 zł odszkodowania za złamany ząb"

Wciskają Ci polisę szkolną NNW? Nie kupuj. "35 zł odszkodowania za złamany ząb"

polisa działała przy każdej okazji, to za wypadek i tak dostaniemy grosze. Ale kiedy zdecydujemy się ubezpieczyć dziecko już np. na 80 tys. zł, to nawet za drobne zdarzenie ta wypłata będzie wyższa. Przykład: jeśli w OWU jest zapisane, że za każdy dzień pobytu w szpitalu wypłacany jest 1 proc. sumy

Bezpieczne wakacje. Sprawdź przed wyjazdem, czy masz odpowiednią polisę

Bezpieczne wakacje. Sprawdź przed wyjazdem, czy masz odpowiednią polisę

Turysta zachorował nagle podczas pobytu w Meksyku i trafił do szpitala z zatruciem pokarmowym i osłabieniem organizmu. Lekarze zdiagnozowali ostre zapalenie trzustki. Koszt leczenia szpitalnego osiągnął 195 tys. zł, leczenie ambulatoryjne kosztowało 1520 zł, a transport do Polski 16 tys. zł. Za

TUW PZUW miało 690 mln zł przypisu składki, 22,06 mln zł zysku netto w 2019 r.

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) osiągnęło przypis składki w wysokości blisko 690 mln zł w 2019 roku oraz ponad dwukrotnie wyższe r/r zysk netto i wynik techniczny - odpowiednio na poziomie 22,06

Rewolucja w zwolnieniach L-4. Oto 6 zmian

Rewolucja w zwolnieniach L-4. Oto 6 zmian

Nowe prawo to projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wejdą w życie od stycznia.  Zmiana 1. Krócej na L-4 Najważniejsza zmiana wiąże się ze skróceniem prawa do zasiłku. Dziś na zasiłku chorobowym pracownik może być 182 dni (6

Urlop za granicą. Nie zapomnij karty EKUZ

Urlop za granicą. Nie zapomnij karty EKUZ

Z tego poradnika dowiesz się: czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ kto może z niej skorzystać jak wyrobić kartę EKUZ dla siebie i dla dziecka w jaki sposób można ją odebrać jak długo jest ważna do czego uprawnia karta EKUZ i czego niestety nie gwarantuje Europejska Karta

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

pobytu w szpitalu. Towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą do tej kwestii w różny sposób, chociaż najczęstsza praktyka jest taka, że większość z nich wypłaca świadczenia za hospitalizację w przypadku polis na życie, ale w wypadku innych, dodatkowych ubezpieczeń już niekoniecznie. Aviva poinformowała, że w

Generali wprowadza ubezpieczenie na wypadek zarażenia się SARS-CoV-2

zdiagnozowaną w trakcie ochrony chorobą Covid-19, może liczyć na finansowe wsparcie w związku z pobytem w szpitalu wskutek tego zachorowania. Ubezpieczony otrzyma również świadczenie za pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej. Generali zapewni także praktyczne usługi assistance po hospitalizacji, takie

Compensa TU na Życie wprowadza ubezpieczenie połączone m.in. z inwestycją w UFK

rozszerzyć o kompleksową ochronę życia i zdrowia w ramach 17 opcji dodatkowych. Klienci mogą liczyć na świadczenia związane m.in. z poważnymi zachorowaniami, nieszczęśliwym wypadkiem, utratą zdolności wykonywania zawodu czy pobytem w szpitalu. Jedną z najważniejszych cech ubezpieczenia jest możliwość

TUW PZUW przeznaczy 300 tys. zł dla szpitali z chorymi na COVID-19 (aktual.)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy, że kwotę 300 tys. zł dla szpitali przeznaczy Grupa PZU, tymczasem jest to kwota, którą zadeklarował TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z grupy PZU. Zmianie ulega tylko tytuł depeszy

OnkoPlan od PKO Ubezpieczenia jest dostępny od dzisiaj w ofercie PKO BP

zakłada także weryfikację diagnozy, tzw. drugą opinię medyczną z przedstawieniem dostępnych możliwości leczenia. W wariantach Premium i Premium+ ubezpieczony może w ramach opcji PKO Opieka Medyczna za granicą podjąć leczenie w rekomendowanym szpitalu poza granicami kraju. Towarzystwo zorganizuje i pokryje

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne? Jak się o nie starać?

57-letni pan Janusz z Bielska-Białej przeszedł zawał serca. W porę znalazł się w szpitalu, udało się udrożnić tętnicę, nim doszło do nieodwracalnego uszkodzenia sera, ale przy okazji okazało się, że cierpi na różne inne dolegliwości, m.in. na cukrzycę. Był przez pół roku na zwolnieniu. - Nie

Generali i Concordia dofinansują zakup respiratorów do dwóch szpitali 

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Generali i Concordia dofinansują zakup respiratorów niezbędnych dla oddziałów intensywnej terapii. Respiratory otrzymają Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie oraz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z

Wyjdziesz po zakupy? Stracisz zasiłek chorobowy

Nowe prawo to projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. "Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie

Uwaga, pułapka przy kupnie wycieczki. Czytelniczka straciła 13,5 tys. zł

. zł.   - Skorzystałam z ich full wypasionego ubezpieczenia z firmy Axa – relacjonuje ponuro.   Choroba nie wystarczy Dzień przed wylotem córka pani Moniki się niestety bardzo mocno rozchorowała (obustronne zapalenie ucha i zatok). Ponieważ w grę

Jak nie dostać groszy za złamaną nogę? Trudny wybór ubezpieczenia NNW dla dziecka

mniej Co daje szkolne ubezpieczenie NNW? Oferta dla uczniów może zawierać rozmaite usługi z zakresu assistance, takie jak: wizyta lekarza, transport do placówki medycznej czy nawet korepetycje, jeśli dziecko po wypadku przebywa w szpitalu, a także zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia dodatkowe

"Pójdziesz na zakupy, stracisz zasiłek chorobowy". ZUS ma nowe narzędzie do kontroli L4

Nowe narzędzie ZUS dostał w ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 września 2021 r. Znalazł się tam nowy punkt. Chodzi o art. 84 ust. 2 pkt 3. Zgodnie z nim ZUS będzie mógł domagać się zwrotu zasiłku chorobowego, jeśli

Rewolucyjna nowelizacja przepisów o zwolnieniach i zasiłku chorobowym. Siedem nowych regulacji, które każdy powinien znać

zasiłek. ZUS dostał bowiem nowe narzędzia do kontroli obywateli przebywających na zwolnieniach lekarskich. Zostały też wprowadzone nowe przepisy o wysokości zasiłku.  1. Prawo do wezwania świadka Najważniejsza zmiana wiąże się z art. 84 ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Ten przepis daje nowe

Aviva bezpłatnie ubezpiecza życie pracowników służby zdrowia na 3 mies.

spółka. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób w wieku 18-60 lat, pracujących w szpitalu, przychodni, gabinecie lekarskim lub zespole ratownictwa medycznego. Może to być zarówno publiczny, jak i prywatny podmiot leczniczy na terenie naszego kraju. Aviva obejmie ochroną do 30

Grupa Credit Agricole sfinansuje zakup 42 pomp infuzyjnych dla WSP we Wrocławiu

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Grupa Credit Agricole w Polsce dołącza do akcji #graMydlaKOSZAROWEJ. Bank Credit Agicole, wspólnie ze spółkami EFL, CA Ubezpieczenia oraz Amundi Polska sfinansują zakup 42 pomp infuzyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul

Jak oszczędzać i ułatwić dziecku start w dorosłość. Ubezpieczenie, posag, oszczędności

polisa posagowa dla dziecka. Jest to ubezpieczenie na życie, które łączy w sobie trzy elementy: zabezpiecza finansowo dziecko na wypadek śmierci rodzica albo innego opiekuna, mobilizuje do regularnego, wieloletniego oszczędzania oraz zapewnia dziecku wypłatę pieniędzy zgromadzonych na polisie, gdy jest

Pochówki w czasach pandemii. Komu się należy zasiłek pogrzebowy

pogrzeb z ubezpieczenia grupowego. Od czasu wybuchu pandemii pochówki podzieliły się na covidowe i niecovidowe. Te pierwsze są dużo droższe, bo zakłady pogrzebowe i krematoria doliczają dodatkowe opłaty m.in. za dezynfekcję karawanów, kombinezony i rękawiczki gumowe dla pracowników. Od nowego roku

Zderzenie z hulajnogą elektryczną? Lepiej wezwij policję, mimo że sprawca nie będzie chciał

Brytyjczyk wjechał w czterolatka, który spacerował z rodzicami po krakowskich Plantach. Szpitalne oddziały ratunkowe donoszą o setkach rannych, którzy są ofiarami elektrycznych hulajnóg. Albo sami się poturbowali, albo wpadli na przechodnia, który musiał pojechać do szpitala. Jest też spora grupa osób, które

ZUS powalony przez koronawirusa. Lekarz czekał osiem miesięcy na pieniądze

Od stycznia do czerwca 2021 r. Polacy złożyli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ponad 3 mln wniosków o różnego rodzaju świadczenia, przede wszystkim o zasiłki związane z COVID-19. Dla porównania w tym samym okresie w 2019 r., a więc przed pandemią, wniosków było o połowę mniej- 1,6 mln. Nic

Do lekarza bez kolejki. Ile to kosztuje?

Na leczenie w prywatnych gabinetach, przychodniach i szpitalach Polacy wydają już ponad 40 mld zł rocznie. Rośnie także popularność prywatnych ubezpieczeń medycznych, którymi objętych jest już ponad 2,2 mln Polaków. W przypadku osób, które muszą regularnie konsultować się z lekarzami, takie

PZU liczy na kolejne umowy TUW PZUW ze spółkami SP i podmiotami państwowymi

Warszawa, 06.07.2016 (ISBnews) - PZU liczy, że Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) będzie podpisywać kolejne umowy ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz z podmiotami państwowymi, w tym szpitalami, wynika z wypowiedzi prezesa

18 prywatnych szpitali będzie służyć chorym na COVID-19. Co z klientami abonamentowymi?

klinik, którzy mają wykupione abonamenty medyczne i ubezpieczenia zdrowotne? Niektóre szpitale prywatne mają zostać w całości przeznaczone dla chorych na COVID-19, a niektóre z nich tylko częściowo. Nie wiadomo, ile osób do tej pory korzystało z usług prywatnych szpitali, bo część pacjentów miała takie

Rząd szykuje rewolucyjne zmiany w wypłacie zasiłków chorobowych

Nowe prawo to projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. "Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie

Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim przystąpił do TUW PZUW

placówek medycznych, którzy są mocno wspierani przez kancelarie odszkodowawcze. Wzajemność w ubezpieczeniach to jedyna szansa dla szpitali by utrzymać składki na obecnym poziomie. Ta długookresowa formuła współdziałania daje gwarancję zbudowania merytorycznej platformy współpracy na linii ubezpieczyciel

Uniqa przekaże wsparcie dla szpitala, laptopy dla dzieci z domu dziecka w Łodzi

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Uniqa Polska włącza się w walkę z epidemią COVID-19 i przekaże wsparcie finansowe w wysokości 100 tys. zł na zakup najpotrzebniejszych materiałów ochronnych dla szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi, podała spółka. Dodatkowo w ramach

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

nadużywają swobody kształtowania umowy i wprowadzają zapisy naruszające interesy ubezpieczonych. Przykład? Uznają, że są zobowiązani do wypłaty świadczeń tylko w okresie trwania umowy ubezpieczenia. Tymczasem dzienne świadczenie szpitalne może być wypłacane nawet do 180 dni pobytu w szpitalu, co w

Studencie, lecz się za darmo. Kiedy składkę zdrowotną opłaca uczelnia, a kiedy pracodawca?

rodziny pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Do kiedy płaci uczelnia, a kiedy pracodawca? Uczelnia opłaca za studenta składki aż do ukończenia edukacji. Z opieki medycznej w przychodniach i szpitalach student może korzystać natomiast jeszcze przez cztery

TUW PZUW będzie ubezpieczycielem miasta Łodzi w latach 2018-2020

Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy PZU na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi, które umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem, optymalizację kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia dla podmiotów korporacyjnych, szpitali i samorządów

Wzrost zakażeń COVID-19 i zapchana służba zdrowia. A potem? Eksperci kreślą scenariusze

– Dzienna liczba zakażeń wyniosła ponad 12 tys. Przed nami czas rozwoju trzeciej fali epidemii – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. W czwartek statystyki były niemal identyczne. Ponownie mamy rekordy zakażeń i przepełnione szpitale. Znów dochodzi do sytuacji

S&P przyznał rating TUW PZUW na poziomie A-

, optymalizacji kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia dla podmiotów korporacyjnych i szpitali. Zgodnie z założeniami strategii, w pierwszej fazie działalności TUW PZUW skupił się na trzech segmentach rynku: podmiotach szpitalnych, klientach korporacyjnych oraz

TUW PZUW skoncentruje się na ubezpieczeniach JST, zakłada większą nadwyżkę w br.

wskazał, że TUW PZUW dotychczas opierało się na trzech filarach: ubezpieczeniach dla szpitali, drugim strategicznym - ubezpieczeniach korporacyjnych (energetyka, kopalnictwo, produkcja) oraz trzecim - programach typu affinity. "Czwarty filar, za który wzięliśmy się na

ZUS rozpoczyna masowe kontrole zwolnień lekarskich. Będą też zmiany w prawie do zasiłków

Tylko w I kw. 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 80 tys. kontroli zwolnień lekarskich. W tym czasie wydał 3,7 tys. decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku chorobowego, co wiązało się z tym, że do Polaków na zwolnieniu nie trafiło ponad 3,5 mln zł. Dla porównania w II kw. 2020

Ubezpiecz dziecko, jeśli jedziecie za granicę. 480 euro kosztuje wezwanie karetki w Hiszpanii.

dziecko jedzie na zorganizowane kolonie w obrębie naszych granic. W razie nieszczęśliwego wypadku po dziecko przyjedzie karetka, która zwiezie je na SOR do publicznego szpitala. Tu i tak nie pomoże żadna prywatna polisa, bo prywatne kliniki nie podejmują się interwencji, kiedy w grę wchodzi ratowanie

PZU na plusie, ale gdyby nie przejęte banki, wynik byłby lepszy o miliard. A kadrowa karuzela wiruje

. Część z nich wróżyła nawet pierwszą w historii PZU stratę. Tak się jednak nie stało, bo PZU wybronił się, zwielokrotniając sprzedaż polis na życie i ubezpieczeń zdrowotnych. I tak, PZU udało się zwiększyć udział w rynku ubezpieczeń na życie do 41,8 proc. To duże osiągnięcie, a udało się je zrealizować

Byli ubezpieczeni, a nie dostali odszkodowania z polisy turystycznej. Bo diabeł tkwi w szczegółach

tętnicze, na które ubezpieczony leczony był w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą zawarcia ubezpieczenia. Klient nie rozszerzył polisy o leczenie choroby przewlekłej, ubezpieczył się jedynie na wypadek nagłego zachorowania.  Klientka ubezpieczalni zachorowała i trafiła do szpitala. Później

PZU wypracowało prawie 3/4 wzrostu rynku prywatnych ubezp. zdrowotnych w I półr.

uruchomiony w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach. Ma być rozszerzany o kolejne placówki publicznej służby zdrowia, zapowiedziało PZU. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne kupują miliony Polaków. Z powodu kolejek do państwowych lekarzy

: Projekt ustawy o sieci szpitali. Kopacz apeluje do Szydło Wydajemy miliony na prywatne polisy zdrowotne W sumie w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. z prywatnych polis zdrowotnych korzystało 1,76 mln Polaków – wynika z najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, która zrzesza wszystkie

PZU przekazał 0,5 mln sztuk rękawic nitrylowych placówkom medycznym

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) przekazał szpitalom zakaźnym, opiekującym się zarażonymi koronawirusem, a także innym placówkom medycznym w Polsce 0,5 mln sztuk nitrylowych rękawiczek o wartości ok. 1 mln zł, podał ubezpieczyciel

280 tys. zł za powrót z urlopu. Jaką polisę wybrać na zagraniczne wakacje?

pogryzieniach głowy i rąk, wizycie w szpitalu i wcześniejszym powrocie do Polski. Koszty tego nieszczęśliwego zdarzenia przekroczyły 100 tys. zł. – opowiada Tomasz Janas, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych i Gwarancji w Grupie Europa. Dość często zgłaszane są również urazy będące rezultatem

Arval z Grupy BNP Paribas bezpłatnie użycza 13 samochodów placówkom medycznym

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Arval Service Lease Polska z Grupy BNP Paribas bezpłatnie użycza placówkom medycznym 13 samochodów, które wspomogą je w walce z koronawirusem, podała spółka. Pojazdy VW Golf Variant (kombi) trafią do szpitali i zakładów opieki zdrowotnej

Ubezpiecz skutecznie dom i mieszkanie. Uwaga na pułapki ubezpieczycieli

. Jedynym usprawiedliwieniem mogą być poważne okoliczności, np. pobyt w szpitalu. Atestowany zamek Żeby dostać lepszą ofertę ubezpieczenia, przydadzą się dodatkowe zabezpieczenia: atestowane drzwi, zamki, rolety antywłamaniowe, alarm. Nie opłaca się jednak kłamać, bo jeśli dojdzie do włamania, a

Pozorują kolizje, zgony, zatajają choroby. Plaga lewych odszkodowań

dolegliwości. W 2017 roku ujawniono aż 399 takich przypadków. Ubezpieczeni symulują choroby trudne do zdiagnozowania i na kilka dni kładą się do szpitala. Dzięki temu udaje im się wyłudzić około tysiąca złotych. Granicą tylko wyobraźnia Praktyka pokazuje, że oszukać można niemalże na wszystko. &ndash

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

zł. Zwolnienie lekarskie. Wymiar zasiłku Gdy chorujemy, dostajemy 80 proc. pensji. 70 proc. – gdy jesteśmy w szpitalu. Pełna, 100-proc. pensja należy się nam, gdy cierpimy na chorobę zawodową, mieliśmy wypadek przy pracy, chorujemy w ciąży lub mamy zwolnienie na badania związane z oddaniem

Miliony Polaków leczy się prywatnie. W czym nam może ulżyć polisa medyczna? Czym się różni ubezpieczenie od abonamentu?

Z kwartału na kwartał przybywa osób, które mają dość czekania na wizytę czy zabieg w publicznej placówce . Jeśli prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego nie oferuje pracodawca, coraz chętniej Polacy sami wykupują polisy i płacą za nie z własnej kieszeni. – Wiedzą, że publiczna opieka zdrowotna

Warta stworzyła ofertę gwarancji środowiskowej dla małych i średnich firm

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta (TUiR Warta) wprowadziła pierwszą gwarancję środowiskową dla małych i średnich przedsiębiorstw, podała spółka. Nowy produkt wprowadzony przez TUiR Warta jest odpowiedzią na

Lux Med wnioskuje do UOKiK o przejęcie kontroli nad Centrum Medycznym Mavit

Med należy do międzynarodowej grupy kapitałowej BUPA, która prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej, prowadzenia domów opieki dla osób starszych, prowadzenia szpitali, przychodni zdrowia oraz świadczenia usług międzynarodowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Rewolucja w pobieraniu składek i przyznawaniu świadczeń przez ZUS

Teraz, by otrzymać zasiłek chorobowy, pracownik musi przedstawić przełożonemu zaświadczenie lekarskie o tymczasowej niezdolności do pracy. Powodem może być choroba lub pobyt w szpitalu. Zaświadczenie wypełnia lekarz, który stwierdził, że nie możemy pracować. A my w ciągu siedmiu dni od otrzymania

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

ubezpieczenia poważnego zachorowania to odpowiedź LINK4 na panującą w Polsce pandemię koronawirusa. Rodzice, których pociechy zostaną zarażone, otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 5 tys. zł oraz dodatkowo 100 zł za każdy dzień spędzony przez dziecko w szpitalu. Bez zmian pozostają dotychczasowe

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną szpitalom, laboratoriom, a także osobom prywatnym dotkniętym skutkami epidemii COVID-19. Poniżej przedstawiamy działania pomocowe z okresu

PZU Zdrowie uruchomiło pierwszą placówkę medyczną we Wrocławiu

diagnostyczne i wczesne wykrywanie chorób. Obszar ubezpieczeń zdrowotnych i opieki zdrowotnej rozwija się w PZU z olbrzymią dynamiką. Produkty zdrowotne PZU posiada już ponad 2,5 mln klientów w całej Polsce" - dodała członkini zarządu PZU oraz PZU Życie Aleksandra Agatowska. W

Dobra lokata bankowa? Teraz z polisą ubezpieczeniową

niezdolność do pracy oraz za inwalidztwo ubezpieczonego), na pakiet "Moje zdrowie" (płaci za ciężkie zachorowanie i pobyt w szpitalu oraz skromne assistance zdrowotne) lub na pakiet "Moje dziecko" (płaci za zgon rodzica lub rodziców, za ciężkie zachorowanie dziecka i ma assistance medyczne

PZU przekaże 200 aut służbom medycznym w związku z epidemią 

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) przekaże 200 samochodów służbom medycznym, które zajmują się chorymi podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Pierwsze trafiły już do Narodowego Instytutu Kardiologii, podała spółka

Kilkaset tysięcy złotych długu po wakacjach. A wystarczyło mieć polisę

Polka podróżująca po Australii źle się poczuła i wezwała karetkę. Okazało się, że akurat na wycieczce po raz pierwszy wystąpiły u niej problemy z sercem. Trafiła do szpitala, a po tygodniu została przetransportowana na dalsze leczenie do Polski. Gdyby nie była ubezpieczona, musiałaby zapłacić za

Lex Med planuje uruchamianie placówek w miastach średniej wielkości

międzynarodowej grupy kapitałowej BUPA, która prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej, prowadzenia domów opieki dla osób starszych, prowadzenia szpitali, przychodni zdrowia oraz świadczenia usług międzynarodowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego koszty opieki

Rok bez naciągania na polisy w bankach

Polisa od utraty pracy sprzedawana emerytowi albo osobie pracującej na śmieciówce? Jeszcze w ubiegłym roku banki wciskały takie ubezpieczenia razem z kredytem. Klient nie wiedział, co kupuje. Gdy tracił źródło zarobku i chciał, by w ramach polisy raty spłacał za niego

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

dochodu i nie trzeba od niego płacić podatku. Zasiłek pogrzebowy Wiele rodzin w ogóle nie stara się o świadczenie. Zleca organizację pochówku zakładowi pogrzebowemu, a ten tak kalkuluje koszty, by zmieścić się w kwocie zasiłku. Po wszystkim zakłady – pogrzebowy i Ubezpieczeń Społecznych &ndash

Więzienne polisy OC kosztują 30 razy więcej niż odszkodowania, od których mają ubezpieczać

Do tej pory więzienne lecznice, podobnie jak wszystkie inne placówki medyczne i szpitale, musiały kupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Taka polisa chroni finansowo placówkę przed roszczeniami pacjentów za błędy medyczne. Pacjent może bowiem pozwać szpital

E-skierowanie. Ułatwienie dla pacjentów i lekarzy, ale jak z nich skorzystać?

leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji” – głosi komunikat Ministerstwa Zdrowia. W praktyce oznacza to, że e-skierowania nie trzeba już będzie zanosić osobiście do poradni specjalistycznej, pracowni tomografii komputerowej czy szpitala. Skierowanie wystawione

Play ubezpieczy torebkę i rower. I ciebie od kleszcza. Ale czy warto?

się na nowinkach niedostępnych w tradycyjnych ofertach ubezpieczycieli. *Assistance rowerowy (Cardif, 3,99-5,99 zł miesięcznie): odszkodowanie zostanie wypłacone w razie pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (150-250 zł za dzień), suma ubezpieczenia: 13,5-22,5 tys. zł. Dodatkowo

Link4 wesprze mamy w sporze z ZUS i pracodawcą

– Do tej pory Link4 kojarzył się z polisami samochodowymi i ubezpieczeniami mieszkania. Dziś kierujemy ofertę do przyszłych i obecnych rodziców, bo wiemy, z jakimi obawami i wyzwaniami będą się mierzyć. W naszej firmie mamy cały pakiet wspierający rodziców i rodziny, a teraz chcemy wesprzeć

Ważne zmiany w kontroli zwolnień lekarskich

czasie dokonała się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz służbie zdrowia. Dzięki niej: * zamiast papierowych druków obowiązują e-zwolnienia; informacja o stanie pacjenta zawierająca m.in. okres niezdolności do pracy od razu trafia do ZUS i pracodawcy poprzez system komputerowy, * e-recepty ze

Szkolna polisa dla dziecka: jak nie dać się złapać w pułapkę?

. Nic dziwnego, że słysząc na zebraniu w szkole o możliwości ubezpieczenia dziecka od skutków tych wszystkich nieszczęść, rodzice nie zastanawiają się ani chwili, tylko przekazują pieniądze na polisę proponowaną przez wychowawcę lub dyrekcję. Z badań wynika, że polisy kupuje 80-90 proc. rodziców, co

Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup sprzętu do 8 szpitali

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup sprzętu medycznego do 8 szpitali tj. w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Puławach, Wrocławiu i Warszawie, podał bank. "Lekarze i personel medyczny potrzebują

Czy muszę płacić składki na ZUS? Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych? Jak działa tarcza antykryzysowa? Wyjaśniamy wątpliwości

ilu płatników? Jak to powinno w końcu być? Zgodnie z postanowieniami „tarczy antykryzysowej” na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się czasowo z obowiązku uiszczenia nieopłaconych należności z

Rząd oszczędza na tych, którzy walczą z COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie dla nich

drugoklasisty, pielęgniarka z jednego z jednoimiennych szpitali. Prosiła o anonimowość,  bo jej koleżanka z SOR o mało nie została zwolniona za rozmowę z dziennikarzem bez pozwolenia od rzecznika prasowego szpitala.  Tak jest Na pewno lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni nie mogą skorzystać z

Nie kupuj kota w worku. Do kogo po pakiet medyczny dla seniora, skąd polisa dla singla?

umożliwiają dostęp do prywatnej służby zdrowia. Wszystko zależy jednak od naszych wymagań. Do wyboru mamy abonament medyczny albo polisę zdrowotną. Czym się różnią? Polisy zapewniają szeroki wybór szpitali i klinik, w których chcemy się leczyć, ale po wykupieniu ubezpieczenia pacjent nie ma zagwarantowanego

Zmarł prezes Samsunga, twórca światowego giganta. Kazał spalić 150 tys. telefonów komórkowych

W niedzielę zmarł Lee Kun-hee - najbogatsza osoba w Korei Południowej i prezes Samsung Electronics. 78-latek zostawił majątek o wartości 21 mld dol. Ostatnie sześć lat spędził w szpitalu z powikłaniami po zawale serca. "Zmienimy wszystko oprócz żon i dzieci" Lee Kun-hee rozwinął 

NFZ wystawia rachunki za leczenie. Myśleli, że są ubezpieczeni

braku ubezpieczenia, przekonała się również 30--letnia Joanna, która pod koniec stycznia 2016 roku nieprzytomna została przywieziona karetką do jednego z warszawskich szpitali. Tego dnia jeszcze była w pracy, źle poczuła się dopiero wieczorem. Czwartej doby pobytu w szpitalu

Ubezpieczyciele: odszkodowanie za zerwane więzi rodzinne dobrym rozwiązaniem, ale nieprecyzyjnym

zasady miałby obowiązywać w odniesieniu do bliskich osób poszkodowanych w wyniku błędów medycznych, np. tych popełnionych przy porodzie. Lekarze i szpitaleubezpieczeni. Więź rodzinna to dobro osobiste Do niedawna wydawało się, że kwestia zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnych nie budzi już

Zapłacił 800 tys. zł za leczenie. Na ile się ubezpieczyć w podróży?

euro. Nie mniej kosztowna może się okazać wizyta w zagranicznym szpitalu, np. w Niemczech rachunek za trzydniowy pobyt i kilka podstawowych badań może wynieść ponad 700 euro. Podróżujący poza UE powinni już wybrać sumę ubezpieczenia na poziomie 200-250 tys. zł. Jeśli celem są

Ubezpieczenie od kleszczy czy kradzieży torebki? Play ma sposób na wyższe rachunki telefoniczne

): odszkodowanie zostanie wypłacone w razie pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (150-250 zł za dzień), suma ubezpieczenia: 13,5-22,5 tys. zł. Dodatkowo odszkodowanie za zniszczenie roweru (zwrot kosztów naprawy, a w przypadku całkowitego zniszczenia w 1. roku 50 proc. pierwotnej wartości roweru, w 8

Wakacje bez stresu? Już teraz zadbaj o tych pięć rzeczy

1. Sprawdzamy ubezpieczenie mieszkania Ponad połowa Polaków ma ubezpieczenie mieszkania – jest to jedyny rodzaj nieobowiązkowych ubezpieczeń, których nie trzeba nam wciskać. Właśnie w czasie wakacji takie ubezpieczenia przeżywają swój najważniejszy „stress-test” (albo inaczej

Koronawirus. W Częstochowie uruchomiono punkt bezpłatnych badań pracowników sezonowych z zagranicy

przypadek zakażenia, nie było też ozdrowieńców. Jak informuje sanepid, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie przy dawnym szpitalu hutniczym na Kucelinie uruchomił punkt pobrań, tzw. drive-thru, dla cudzoziemców będących pracownikami sezonowymi. Termin badania (wymaz z nosogardła) w kierunku

PZU Zdrowie przejęło SZOZ Multimed w Oświęcimiu

szczególności bezpieczeństwo procesu leczenia oraz sprawną pracą personelu medycznego. Podmiot świadczy usługi zarówno komercyjnie, jak i w ramach NFZ, obsługując pacjentów indywidualnych, przedsiębiorstwa i osoby posiadające ubezpieczenia zdrowotne, podano. "W ostatnim czasie

Repolonizacja w ubezpieczeniach, czyli monopol PZU

wzajemnych szpitali, ale teraz PZU zamierza rozszerzyć projekt na ubezpieczenia wzajemne wielkich przedsiębiorstw z udziałem skarbu państwa, w tym energetyki i górnictwa oraz samorządów i przedsiębiorstw komunalnych. PZUW już przejęło ubezpieczenie kopalni Bogdanka. W Europie

PZU Zdrowie oczekuje, że 1 mld zł przychodów osiągnie nie wcześniej niż w 2020

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) jest bardzo zadowolony z wyników PZU Zdrowie, które zwiększyło przychody do 575 mln zł, a liczbę klientów do 2,3 mln w 2018 roku, poinformował prezes PZU Życie Roman Pałac. Spółka ocenia, że jest na dobrej

PZU Zdrowie uruchomiło nową placówkę medyczną w Warszawie 

Zdrowie to część strategii Nowe PZU. Zakłada bliższy niż dotychczas kontakt z klientem, co w przypadku opieki medycznej ma szczególne znaczenie. Budujemy własną sieć placówek, aby zapewnić jak najlepszą jakość i dostępność usług medycznych pacjentom posiadającym nasze ubezpieczenia zdrowotne"

Turyści płacą za ubezpieczenia. Ale nie wiedzą, co zapewnia polisa

dolegliwości żołądkowe podczas pobytu w Wietnamie - jeśli będzie wymagany pobyt w szpitalu - mogą kosztować ponad 6 tys. zł. Trzy razy więcej (ok. 19 tys. zł) zapłacisz za pomoc kardiologiczną na Sri Lance. Mimo to nie wszyscy turyści wyjeżdżający za granicę kupują ubezpieczenie. Z