ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Piotr Miączyński

Uwaga, bubel. Podatkowy cios w żony pracujące w firmach mężów. Rząd lekceważy problem

Uwaga, bubel. Podatkowy cios w żony pracujące w firmach mężów. Rząd lekceważy problem

PiS zlekceważył kobiety pomagające mężom w prowadzeniu firm rodzinnych. Wypycha je do szarej strefy. Nie będą nigdzie zgłoszone, przestaną być więc objęte systemem ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniem zdrowotnym.

Uwaga, zasadzka w składce zdrowotnej. Będzie bolało. Nie wiadomo też, co z poprawkami "Polskiego ładu"

Jeśli ktoś jest przedsiębiorcą i nadpłaci składkę zdrowotną, to będzie miał jeden miesiąc na jej odzyskanie. Jeśli zaniży wysokość składki, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma... pięć lat na jej odzyskanie. Tak wygląda sprawiedliwość podatkowa w "Polskim ładzie".

Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

ZUS Częstochowa. To ostatnie dni na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

ZUS Częstochowa. To ostatnie dni na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. Dzięki temu wsparciu zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia

ETS: Polska dyskryminuje swoich przedsiębiorców

odliczenia w Polsce zapłaconych w innych krajach UE i nieodliczonych tam składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jest sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej". W jego opinii, miejsce wykonywania pracy i opłacania składek nie jest wystarczającym uzasadnieniem do

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

Odpowiedź: Nie ma obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP od umowy zlecenia zawartej z byłą pracownicą, która pobiera zasiłek macierzyński. Obowiązkowo należy natomiast naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej. Składki pobierają Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przekazują je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej, m.in.: wizyty

Jak wyrobić kartę EKUZ? Gdzie i jak dlugo jest ważna?

Jak wyrobić kartę EKUZ? Gdzie i jak dlugo jest ważna?

Z tego poradnika dowiesz się: czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ, kto może z niej skorzystać, jak wyrobić kartę EKUZ dla siebie i dla dziecka, w jaki sposób można ją odebrać, jak długo jest ważna, do czego uprawnia karta EKUZ i czego niestety nie gwarantuje. Europejska Karta

ZUS zapewnia seniorów ws. 14. emerytury. "Wypłata jest kontynuowana". Uścińska mówi, kiedy kolejny przelew

ZUS zapewnia seniorów ws. 14. emerytury. "Wypłata jest kontynuowana". Uścińska mówi, kiedy kolejny przelew

- Wypłata 14. emerytury jest kontynuowana. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Po piątkowych przelewach kwota wypłaconych świadczeń wzrośnie do około 10,5 mld złotych - powiedziała prezeska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska w rozmowie z PAP. - Zgodnie z harmonogramem 15

Wykonawca może przedkładać zaświadczenie wydane przez e-Urząd Skarbowy

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w art. 109 ust. 1 pkt 1 przewidują możliwość wykluczenia wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990 r. wyróżnia dwa rodzaje ubezpieczenia - emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Przepisy przewidują też dwie formy objęcia ubezpieczeniem, czyli obowiązkową i dobrowolną

ZUS wysyła listy, chodzi o 14. emerytury. Seniorzy mają 30 dni na reakcję

seniorzy, którym w 2023 roku przysługuje 14. emerytura, otrzymają również ważny list. 14. emerytura. ZUS wysyła ważne listy, seniorzy powinni je przeczytać i schować Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła pisma, w których zawarta jest decyzja, na podstawie której wypłacono "czternastkę". Seniorzy

Spóźniła się ze składką jeden dzień. ZUS odmówił kobiecie po porodzie urlopu macierzyńskiego za cały rok

Spóźniła się ze składką jeden dzień. ZUS odmówił kobiecie po porodzie urlopu macierzyńskiego za cały rok

się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o urlop macierzyński. Wtedy spotkała ją niespodzianka: ZUS odmówił jego wypłaty. I to za cały, roczny okres. Jeden dzień opóźnienia "Zgodnie z przepisami zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i

Oto co Tusk proponuje przedsiębiorcom. Mniejszy ZUS, mniejszy VAT, płatny, finansowany przez państwo urlop

Oto co Tusk proponuje przedsiębiorcom. Mniejszy ZUS, mniejszy VAT, płatny, finansowany przez państwo urlop

Polskiej i Zielonych, to przeniesienie wypłat świadczenia chorobowego na ZUS. Do tej pory w przypadku choroby pracownika, która zwalniała go z pracy, wynagrodzenie za czas nieobecności do 33. dnia choroby pokrywał przedsiębiorca. Jeśli w danym roku kalendarzowym pracownik z powodów zdrowotnych był

Przedsiębiorców zaboli jak nigdy. Podwyżka do nawet 2,5 tys. zł składki na ZUS

Przedsiębiorców zaboli jak nigdy. Podwyżka do nawet 2,5 tys. zł składki na ZUS

. Dzięki temu mogłyby nastąpić daleko idące "uproszczenie i harmonizacja rozliczeń podatkowo-składkowych". – Przedsiębiorcy płaciliby składki tylko od tego, co zarobią, dzięki czemu obowiązek ubezpieczenia społecznego nigdy nie stanowiłby obciążenia zagrażającego dalszemu istnieniu

Rozliczenie składki zdrowotnej. Parodia i chaos. Infolinia ZUS zablokowana. Urzędnicy nic nie wiedzą, księgowi wściekli

Rozliczenie składki zdrowotnej. Parodia i chaos. Infolinia ZUS zablokowana. Urzędnicy nic nie wiedzą, księgowi wściekli

poradniki. Ale? – Zawarte tam pytania i odpowiedzi są banalne i dotyczą spraw właściwie jasnych i niebudzących wątpliwości. Prawdziwy diabeł tkwi w szczegółach, którymi jest najeżone rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale ZUS zadaje się gardzić szczegółami, a na pewno uchyla się

Blisko 30 tys. zł będą musieli zapłacić w przyszłym roku przedsiębiorcy na ZUS

Blisko 30 tys. zł będą musieli zapłacić w przyszłym roku przedsiębiorcy na ZUS

; trzy miesiące musi pracować na same składki.   Koniec z obowiązkowymi składkami  Przedsiębiorcy od lat narzekają na obowiązkowy ZUS. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, domaga się zlikwidowania obowiązkowych składek społecznych. Według niego płacenie przez

Oto kolejny szwindel Morawieckiego. Przedsiębiorcy muszą oddawać państwu 50 proc. dochodu

Oto kolejny szwindel Morawieckiego. Przedsiębiorcy muszą oddawać państwu 50 proc. dochodu

chwali się, że na każdym kroku pomaga seniorom i wypłaca im 13. i 14. emeryturę. Jak ta pomoc premiera konkretnie wygląda, emeryt pokazał na przykładzie kogoś, kto pobiera 4000 zł brutto emerytury. Zakaz odliczania składki zdrowotnej, który wprowadził rząd PiS, powoduje, że taki emeryt traci na tym 4320

KO ogłasza ukłon w stronę przedsiębiorców i samozatrudnionych. "Wszyscy oni odczują uprawnioną ulgę"

KO ogłasza ukłon w stronę przedsiębiorców i samozatrudnionych. "Wszyscy oni odczują uprawnioną ulgę"

dni wprowadzimy tak upragnione prawo do urlopu dla drobnego przedsiębiorcy czy samozatrudnionego - ogłosił Tusk.  Izabela Leszczyna występująca po Tusku wyjaśniła, że ma to być jeden miesiąc w roku bez płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, ale za to "ze świadczeniem w wysokości połowy

"Polski ład", czyli podatek od podatku i brak kwoty wolnej

"Polski ład", czyli podatek od podatku i brak kwoty wolnej

przepisów podatkowych pracownicy i przedsiębiorcy muszą także czuwać nad zmianami w obszarze składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, a także chociażby na nowelizacje w obszarze programów emerytalnych, które także obciążają wysokość wypłacanego wynagrodzenia netto. Celem tzw

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Obowiązkowa jest też składka na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca w ciągu 7 dni musi zgłosić nowo zatrudnionego pracownika do ZUS. O tym, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i z jakim dniem to nastąpiło – możemy sprawdzić na swoim

Już 38,5 mld zł długów mają przedsiębiorcy wobec ZUS. Kaczyński: Nie stać cię na składkę? Nie prowadź firmy

Już 38,5 mld zł długów mają przedsiębiorcy wobec ZUS. Kaczyński: Nie stać cię na składkę? Nie prowadź firmy

jest korzystne zarówno dla finansów publicznych, jak i dla samych przedsiębiorców. Oznacza istotnie mniejsze wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy równoczesnym braku zabezpieczenia emerytalnego dla takich osób – co przekłada się w przyszłości na dodatkowe obciążenia państwowego systemu

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej. Składki pobierają Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przekazują je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Składki na ubezpieczenie chorobowe pobiera KRUS lub ZUS i zapisuje je na

To miał być ostatni dzień, aby wystąpić o nadpłatę składki zdrowotnej. Ale ZUS zmienił zdanie

rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, w poczet należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej np. za kwiecień. Nadpłata taka może zostać zwrócona.   Czytaj także: W "lex Tusk" są zaszyte przepisy dotyczące firm i ich zarządów. Oto, kogo i jak mogą rzucić na

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

pobierają Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przekazują je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ubezpieczenie zdrowotne często bywa mylone z ubezpieczeniem chorobowym, które zapewnia pieniądze na czas niezdolności do pracy. – Przypominam, że ubezpieczenie

Masz firmę? Tych kilka rzeczy o składce zdrowotnej musisz koniecznie wiedzieć jeszcze przed końcem tego roku

, dokonując wpłaty, uwzględnił wszystkie należne składki, do których opłacania jest zobowiązany, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne". "Polski ład". Czy można nadpłacić składkę zdrowotną za cały rok 2022? PAP zapytał resort finansów, czy jest

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

wystąpić o ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Takiego zgłoszenia dokonujemy w ZUS na formularzu ZUS ZZA – jeśli podlegamy wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu lub ZUS ZUA, gdy podlegamy ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

charakterze opiekunki do dziecka, można z nią podpisać umowę uaktywniającą. Jak wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, jest to korzystne nie tylko dla opiekunki, ale też dla rodziców. Dzięki zawartej umowie niania zyska ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a rodzic może

Składki ZUS dla przedsiębiorców mają rosnąć. Za kilka lat wyniosą nawet 30 tys. zł rocznie [WYLICZENIA]

opisane zmiany przełożą się na wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców . Obecnie łączny koszt składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne to 1 732,58 zł. W przyszłym roku kwota ta wzrośnie o ponad 200 złotych. Z kolei w 2027 roku, czyli na koniec okresu uwzględnionego w rządowych prognozach, składki

PiS obiecuje emerytury stażowe. Szykuje się wielka wyborcza bujda i duże rozczarowanie po wyborach

ubezpieczenia jako domownika można zgłosić już 16-latka (i zwykle tak się dzieje, bo wówczas otrzymuje się uprawnienie np. do ubezpieczenia zdrowotnego), a na brak możliwości zweryfikowania czy ktoś rzeczywiście jest domownikiem, czy mieszka na drugim końcu wsi, zwraca od lat uwagę prof. Damian Walczak z

Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Prawnicy Czytelnikom, odc. 79

, począwszy od dnia nabycia prawa do tego dodatku. Powyższego warunku niepodlegania ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jednakże nie stosuje się do bezrobotnych. Natomiast warunku niepodlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie stosuje się do osób, które zostały

Ogromna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kaczyński: "Nie stać cię, to nie prowadź firmy"

na razie do swojego pomysłu przekonał trzy partie: Konfederację, PSL i Porozumienie Jarosława Gowina. Składka powiązana z dochodami Przeciwna pomysłowi Abramowicza jest Federacja Przedsiębiorców Polskich. - Takie rozwiązanie stanowiłoby zaprzeczenie fundamentalnej zasady ubezpieczeń społecznych, jaką

Ograniczenia przy egzekucji z emerytur i rent. Czego nie może zająć komornik?

Ograniczenia przy egzekucji z emerytur i rent zostały uregulowane w ustawie z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.), szczególnie w art. 140 i 141. Potrącenia ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu

MRPiPS: W ramach dodatku solidarnościowego wypłacono 110 mln zł dla 85 tys. osób

Społecznych (ZUS) od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Nie łączy się z zasiłkiem dla bezrobotnych. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

? Składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Co zrobić, żeby być zwolnionym z opłacania składek? Wystarczy złożyć wypełniony

Po wyborach ogromna podwyżka składek ZUS dla dwóch milionów przedsiębiorców

wprowadzić dobrowolność, byłoby podobnie - mówi Abramowicz. I dodaje: - Przedsiębiorcy płacą co roku około 13 mld zł w składkach. Gdy połowa z nich przestanie to robić, ubytek w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sięgnie 6,5 mld zł. Cały budżet, którym zarządza ZUS, to około 300 mld zł. Te 6,5 mld zł nie

Nawet 2 tys. zł będą musieli zapłacić przedsiębiorcy na składki do ZUS. To rekord

ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, która znajduje się w kompetencjach Ministra Rodziny i Polityki Społecznej" - odpisał nam resort finansów. Wysłaliśmy więc pytania do Ministerstwa Rodziny. Czekamy na odpowiedź.

14. emerytura na stałe - zdecydował rząd

ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Nie będą też od niej odliczane potrącenia i egzekucje. Od tego dodatkowego świadczenia pobierane będą jednak składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. O ostatecznej formie

Senat za nowelą dot. świadczeń wyrównawczych dla opozycjonistów

%. Ponadto nowela przyznaje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie składek działaczom i osobom represjonowanym, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury albo renty. (ISBnews)

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

wniosku o emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza emeryturę. - Wysokość powszechnej emerytury dla pracownika, jak i dla osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą wyliczana jest tak samo, według tego samego wzoru. Wysokość tzw. nowej emerytury oblicza się przez podzielenie zgromadzonej na

Kiedy przysługuje zasiłek solidarnościowy z powodu utraty pracy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 66

2020 r. na skutek upływu czasu jej trwania). Niepodleganie ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji, kiedy dana osoba jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź jest zgłoszona do

Senat opowiedział się za zwiększeniem dodatku solidarnościowego do 1,5 tys. zł

jego przyznania, na rachunek płatniczy, prowadzony na terenie Polski. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać ma ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ma stanowić

Gigantyczna podwyżka składek dla przedsiębiorców. Oto czego rząd nie mówi [WYLICZENIA]

Przedsiębiorców Polskich. - Indywidualni przedsiębiorcy zapłacą więc o 135,60 zł więcej miesięcznie samych składek na ubezpieczenia społeczne. Ale to nie wszystko, bo do tego należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną. Według obowiązujących dziś przepisów ta składka wzrośnie o 25 zł, łącznie więc przedsiębiorcy

Podniesienie płacy minimalnej w 2021 roku to dla firm koszt ok. 3,87 mld zł

: - składki na ubezpieczenia społeczne osób duchownych (ok. 12,66 mln zł), - składki na ubezpieczenie emerytalne osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem (ok. 1,06 mln zł), - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na

MRPiPS: W ramach tarczy antykryzysowej do przedsiębiorców trafiło ok 10,5 mld zł

działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Do tej pory Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłacił 628 tys. świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych i zleceniobiorców w łącznej wysokości ponad 1,2 mld zł. Z kolei

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy. O 1400 zł

społecznych lub zdrowotnego w ZUS lub KRUS. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy osoba uprawniona jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium albo zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Co ważne, świadczenie przysługuje również bezrobotnym już

"Polski ład" zdrowo zamiesza. Kto nie zapłaci składki zdrowotnej w ogóle, a kto dużo więcej niż obecnie?

zdrowotnej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności nie będzie musiała opłacić osoba, która równocześnie pozostaje w stosunku pracy i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia nie będzie przekraczać minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowe warunki skorzystania przez

Koronawirus. Już blisko pół tysiąca opolskich przedsiębiorców poprosiło ZUS o pomoc

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne. Każdy z nich powinien się zastanowić, z jakiej pomocy chce skorzystać. Możliwości jest wiele i wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Chodzi o elementy tzw. tarczy antykryzysowej. Ważną

Jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca? Co zrobić, by była jak najwyższa?

każdej zapłaconej składki emerytalnej, po osiągnięciu wieku emerytalnego przez daną osobę i złożeniu wniosku o emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza emeryturę. Wysokość powszechnej emerytury dla pracownika, jak i dla osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą, wyliczana jest tak samo

Wolą płacić za studia, na które nawet nie chodzą, niż na ZUS. "Jestem o 8 tys. zł do przodu"

pracownikowi. Firma zatrudniająca osobę, która nie ukończyła 26 lat i jest studentem (lub po prostu jest zapisana na studia) , nie musi opłacać za nią składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Pracownik zaś dostaje większe wynagrodzenie - w takiej sytuacji pensja brutto staje się dla

Oleszczuk-Zygmuntowska, 23-letnia kandydatka z listy KO: "Lewica nie wzięła mnie na listy. Moje priorytety to żłobki i prawa pracownicze"

występował stosunek pracy, czyli określone miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa. Po drugie, smutna rzeczywistość jest taka, że studentom na nich bardziej opłaca się pracować. Wtedy otrzymuje się większe wynagrodzenie, bo nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne. Gdy jesteś

Kiedy przedsiębiorca może starać się o rentę

prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa śląskiego, najpierw trzeba sprawdzić, czy mamy prawo do takiej renty. I tak: * osoby, które częściowo lub całkowicie utraciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia, są niezdolne do pracy; * osoby, które utraciły zdolność

PZU wypracowało prawie 3/4 wzrostu rynku prywatnych ubezp. zdrowotnych w I półr.

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Prawie 3/4 wzrostu rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w I poł. 2019 r. to zasługa PZU, podał ubezpieczyciel, powołując się na dane Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Według PIU, wartość całego rynku

Przedsiębiorcy proszą o odroczenie składek z powodu epidemii koronawirusa. Do ZUS wpłynęło prawie 1,3 tys. wniosków

składek lub układów ratalnych, może liczyć na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

te pozostałyby w gestii przedsiębiorców i w zależności od ich decyzji mogłyby zostać przeznaczone na ubezpieczenia komercyjne, inwestycje czy bieżącą konsumpcję. Warto także podkreślić, że brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wiązałby się z brakiem świadczeń, np. emerytury. Oznacza

Składki do ZUS tylko dla chętnych? Znamy założenia projektu rzecznika przedsiębiorców. Zakład straci 6 mld zł

zrezygnowałaby z płacenia składek. - To oznacza, że do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływałoby co miesiąc 481 mln zł mniej, a w skali roku byłby to ubytek o 5,8 mld zł. Środki te pozostałyby w gestii przedsiębiorców i w zależności od ich decyzji mogłyby zostać przeznaczone na ubezpieczenia komercyjne

Koronawirus. Blisko 5 tys. opolan otrzymało dodatek solidarnościowy. To ostatnia szansa

tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku, a także brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego w ZUS czy KRUS. Mieszkańcy województwa opolskiego mogli składać wnioski o dodatek solidarnościowy od czerwca. Na razie opolskie placówki ZUS przelały na rachunki

Premier z emfazą mówi o nich "sól polskiej gospodarki". A oni opowiadają nam o gnębieniu i kłodach rzucanych pod nogi

nie mogą miesięcznie płacić na składkę zdrowotną mniej niż 270,90 zł czyli 3250,80 zł za rok. Pani Anna miała w 2022 r. 8327,69 zł dochodu i stąd tak drastycznie wysoka składka. - Jeśli dodamy do tego 12 proc. podatku dochodowego, to z mojej działalności oddaję państwu powyżej 50 proc. dochodu. I

Na chorobowym i rencie. Poradnik przedsiębiorcy

- 1125,79 zł. Prowadzenie firmy na rencie Jak wyjaśnia Beata Kopczyńska, osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy może dalej prowadzić działalność gospodarczą, ale musi odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy i jednoczesne

"Polski ład": Kwota wolna od podatku nie dla wszystkich. Nie obejmie dużej grupy osób

przedsiębiorcom, którzy zarabiają dużo - uśredniając od 100 tys. zł rocznie. Nie mogą oni jednak rozliczać się z małżonkiem, a od dochodu odliczają głównie wartość składek ZUS (na ubezpieczenie społeczne), natomiast od podatku - składki zusowskie na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 proc. podstawy wymiaru). Nie każdy

Służba zdrowia dla bogatych. Każdy z klasy średniej musi mieć znajomego lekarza

około 10 proc. ludności jest objęta jakąś formą dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Częścią tego zjawiska są prywatne ubezpieczenia, a częścią pakiety zdrowotne oferowane pracownikom przez większe i zamożne firmy. Jeśli masz szczęście pracować w korporacji w dużym mieście i nieźle zarabiać, to jest

Zmasakrowaliśmy Mentzena. Jego metoda na podatki rzadko kiedy się sprawdza

się w pierwszej setce polskich tiktokerów, brakuje mu choćby do braci Neffatibrothers (18,5 mln), ale wśród polityków to poziom gwiazdorski. Sam profil Konfederacji śledzi niespełna 105 tys. osób.  - Zwróćcie uwagę, że składka zdrowotna to nie ZUS i rzeczywiście lepiej ją płacić. Tylko

Nowy pomysł na 500 plus dla małżeństw. Trafił już do Sejmu

. Tymczasem w Polsce składki emerytalne zjadają nam aż 19,52 proc. wynagrodzenia. Słabo wygląda też sytuacja zdrowotna emerytów. Według badania GUS 32,9 proc. rencistów i 21,2 proc. emerytów postrzega swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły. A to oznacza dodatkowe wydatki na leki. Premia nie dla

Podatki, które PiS wprowadził lub podwyższył od 2015 roku. O tyle więcej płacimy [LISTA]

. Składki na ubezpieczenia społeczne są wyższe od poprzedniego roku o 207,20 zł i wynoszą łącznie 1418,48 zł. Wyższy abonament za miesięczne korzystanie z telewizji i radia w 2023 roku. Kwota za korzystanie z radioodbiornika wynosi 8,70 zł (w 2022 roku było to 7,50 zł). Natomiast używanie odbiornika

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

. Program zakłada wpływy z wzrostów dochodów i ograniczenia wydatków na poziomie 13,7 mld zł z tytułu: - wprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców proporcjonalnych do dochodu (+7,8 mld zł), - uporządkowania zbiegów tytułów do

Emerytura dla przedsiębiorcy. Jak się ją wylicza i co wpływa na jej wysokość?

Warunkiem nabycia prawa do emerytury jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). – Dziś z każdej wpłaconej składki po osiągnięciu wieku emerytalnego przez daną osobę i złożeniu wniosku o emeryturę Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza emeryturę

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

składek. Ale uwaga! Samodzielnie musimy wystąpić o ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Takiego zgłoszenia dokonujemy w ZUS na formularzu ZUS ZZA - jeśli podlegamy wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu lub ZUS ZUA, gdy podlegamy ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Musimy się też upewnić, że nie

FPP i CALPE: Składki przedsiębiorców na ZUS wzrosną do 1431,48 zł w tym roku

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców w 2020 roku w ujęciu kwotowym wzrosną najwięcej od 11 lat. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. 2019 r. - które pozwalają na obliczenie

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

wykluczenia jest ta wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp . Chodzi o sytuację wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał

Ustawa o dodatku solidarnościowym weszła w życie

uprawniona podlegać ma ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ma stanowić wypłacona kwota dodatku. Płatnikiem składek ma być Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązany do dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń, zgłoszeń

Senat przyjął projekt dot. zwolnień i pożyczek dla organizacji pozarządowych

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakładający zwolnienie organizacji pożytku publicznego ze składek na ubezpieczenia społeczne od marca do

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

ogłosi ją w styczniu 2020 r. Patrząc na dane w ostatnich miesiącach, można szacować, że składka zdrowotna wzrośnie o mniej więcej 7 proc. To oznaczałoby wzrost składki z 342,32 zł do 366,28 zł (o 23,96 zł) – mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. Jeśli tak się stanie, w

Przedsiębiorca pyta, kancelarie odpowiadają

tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych

Projekt dot. dodatku solidarnościowego i podwyższenia zasiłku już w Sejmie

wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania, na rachunek płatniczy, prowadzony na terenie Polski. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać ma ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru

Komu przysługuje świadczenie postojowe? Prawnicy czytelnikom, odc. 29.

, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Czy osobie prowadzącej działalność gospodarczą i mającej osobę współpracującą (zgłoszoną do pełnych ubezpieczeń społecznych) przysługuje świadczenie postojowe? Dla każdego z osobna? Dla każdej z osób osobno rozpatrujemy

Rekordowa podwyżka składki na ZUS. Poseł PiS: Nie ma w Polsce obowiązku prowadzenia firmy

przedsiębiorców z wielkością uzyskanego przez nich dochodu. Dzięki temu mogłyby nastąpić daleko idące "uproszczenie i harmonizacja rozliczeń podatkowo-składkowych". – Przedsiębiorcy płaciliby składki tylko od tego, co zarobią, dzięki czemu obowiązek ubezpieczenia społecznego nigdy nie stanowiłby

"Polski ład". Pułapka na dorabiających emerytów. Dostaną niższe pensje

nie wszystko. Jest jeszcze składka zdrowotna. W "Polskim ładzie" rząd podniósł ją do 9 proc. A przepisy mówią, że trzeba ją płacić od każdego tytułu ubezpieczenia. To oznacza, że Polak pobierający emeryturę i pensję zapłaci dwie składki zdrowotne. Przy emeryturze podwyższenie składki

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

jest przez pełny miesiąc). Ponieważ w tym czasie nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności, trzeba się z nich – oraz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – wyrejestrować i zgłosić wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Rząd szykuje specustawę: pobyt w Polsce "na pieczątkę". Co z 500+ dla ukraińskich dzieci?

przygotowane na sytuacje i pokojowego, i kryzysowego funkcjonowania. Dostęp do różnych rozwiązań prawnych i socjalnych będzie zagwarantowany na zasadzie rozwiązań, które są już u nas utrwalone i sprawdzone - mówiła we wtorek prezes Zakładu Ubezpieczeń (ZUS) Społecznych Gertruda Uścińska. Przybywającym do

I SA/Gd 284/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustawHasła tematyczne: Ubezpieczenie społeczneSkarżony organ: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUSTreść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzjęPowołane przepisy: Dz.U. 2020 poz. 374 art. 31 z

MR: Liczba wniosków o zwolnienie z ZUS to średnio 1,7 mln/ mies. w III-V 2020

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Liczba wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wynosiła średnio 1,7 mln miesięcznie w okresie marzec-maj 2020 r., poinformowała wiceminister rozwoju Olga Semeniuk

Głodowe emerytury gwiazd. PiS chciał im pomóc, ale wystraszył się elektoratu

społecznego statusu artystów, w której zwrócił się do państw członkowskich o wdrożenie rozwiązań umożliwiających m.in. zabezpieczenie socjalne (w tym emerytalne) artystów i ich ubezpieczenie zdrowotne. Rząd PiS podjął rękawice... ale się wystraszył.  Artyści są przeciwko PiS W czasie ostatniej

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS - zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

;czy dokument można uznać za oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność przez wykonawcę .  Czy stosownie do art. 50 ust. 4a−4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wykonawca mógł bez tworzenia cyfrowego

Składki na ZUS w górę. Wzrost pensji minimalnej to wzrost o 300 zł składek dla nowych przedsiębiorców. A co z pozostałymi firmami?

(dobrowolne 2,45 proc.), - z 11,27 do 13,02 zł składki na ubezpieczenie wypadkowe (1,67). Początkujący przedsiębiorcy nie płacą składek na Fundusz Pracy przez dwa pierwsze lata prowadzenia firmy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama dla wszystkich przedsiębiorców i jej wysokość wynosi 342,32 zł

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

pracodawcy i pracownika na podstawie różnych rodzajów umów najlepiej pokazują poniższe przykłady. Piotr Marczyk opracował je dla miesięcznego wynagrodzenia 5 tys. zł brutto. W przypadku umowy o pracę wygląda to następująco. Koszty pracodawcy: ** kwota brutto 5 000 zł ** ubezpieczenie emerytalne 488 zł

"Polski ład". Zmiany w opodatkowaniu firm. Własna firma już się nie będzie opłacać?

. - Skoro bowiem wprowadzamy proporcjonalną składkę zdrowotną, to czy wprowadzimy też proporcjonalną w stosunku do dochodów składkę na ubezpieczenia społeczne na ZUS? Poza tym co z kilkuset tysiącami przedsiębiorców, którzy nie mają dziś określonego dochodu i są na ryczałcie. Jaką oni mają płacić składkę

"Polski ład". Emeryci, zamiast zyskać, mogą stracić na rządowych zmianach

zdał sobie sprawę, że obniżając w 2017 r. wiek emerytalny, doprowadził ubezpieczenia społeczne do ruiny. Na emerytury w ciągu pięciu lat według prognozy ZUS zabraknie ponad 300 mld zł. Do tego przy starzejącym się społeczeństwie taki pomysł oznacza brak rąk do pracy. - Oczywiście rząd nie chce

Są spore zmiany w uldze na dzieci. Ile można rozliczyć w PIT? Uwaga, rozwodnicy na celowniku

ubezpieczenie społeczne pobrane przez płatnika oraz pobrane przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne – informuje resort finansów w swoim podręczniku (tak, tak jest cały podręcznik „Niskie podatki" . Szkoda, że nie „Proste i niskie podatki").  Słowem na konto pani Ani

Co PiS zrobi ze składką zdrowotną? Znamy pierwsze szczegóły. Polki i Polacy są zdecydowanie przeciw jej podnoszeniu

zdrowotnej o 0,25 pkt proc. rocznie przez okres czterech kolejnych lat. – Składka zdrowotna w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne nie ma charakteru ubezpieczeniowego, tylko ma charakter podatkowej opłaty na sfinansowanie NFZ. Jej podnoszenie jest korzystniejsze dla budżetu niż

Jak legalnie zatrudnić nianię

). Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Niania * została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; * jest osobą pełnoletnią; * nie jest rodzicem dziecka; * może być jego babcią lub ciocią. Co ciekawe, jedna niania może być zatrudniona na

Likwidować czy zawiesić firmę? I kiedy zdecydować się na taki krok?

postępowania restrukturyzacyjnego albo upadłościowego, co pozwoli na sprawiedliwe zaspokojenie jego wierzycieli. W przypadku przedsiębiorców indywidualnych taka decyzja często będzie wynikała z przychodów, które nie pozwalają na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne (w 2022 r. suma składek do zapłaty

Przysługuje mi 50 czy 100 proc. zwolnienia z ZUS? Prawnicy czytelnikom odc. 24

ubezpieczenia społeczne ważne jest, kiedy firma zgłosiła się jako płatnik składek ZUS po raz pierwszy (zgłoszenia dokonuje się w ciągu siedmiu dni od zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby). Jeżeli firma

Nationale-Nederlanden: Co trzeci Polak na urlopie za granicą bez ubezpieczenia

to awaria samochodu, choroba lub kradzież. Nierzadko zdarzają się także przypadki odwołanego lotu. Mimo to 34% nie zabezpiecza się przed tego rodzaju zdarzeniami. Jedynie 55% wykupuje polisę turystyczną, a 11% wyrabia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wskazano

Iluzoryczna troska o biednych plus fantazje PiS o sprawiedliwości społecznej. Kto zyska, a kto straci na "Polskim ładzie"?

. Absurdalnie niskie składki zdrowotne płacą dziś rolnicy, obecnie jest to np. 1 zł za każdą ubezpieczoną osobę od hektara przeliczeniowego. I co? Ich zmiany w ogóle nie będą dotyczyć. Rolnicy to bowiem ważna część elektoratu, bo m.in. na bazie wsi budowane są notowania PiS. Granicą bólu ma być według

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności, trzeba się z nich – oraz z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego – wyrejestrować i zgłosić wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Aby to zrobić, trzeba złożyć druk ZUS ZWUA oraz

Jedną ręką daje, drugą zabiera. Pułapka fiskusa na emerytów

jego emerytura wzrośnie do 1750 zł brutto. "Gwarantowana podwyżka o 250 zł obejmie ok. 34 proc. ogółu świadczeniobiorców, z tego około 1,95 mln świadczeniobiorców z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wszystkich świadczeniobiorców z KRUS oraz rencistów socjalnych i otrzymujących rodzicielskie

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Co za tym idzie, pobieranie tego świadczenia nie jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych wymienionym w art. 6 ust. 1 ustawy o s.u.s. Oznacza to, że w przypadku prowadzenia pozarolniczej

KIR udostępnił narzędzie 'e-składki KRUS' dla rolników

kwartalnie. Płatnicy będą mogli skorzystać z nowej opcji płatności już w najbliższym terminie odprowadzenia składki za II kwartał tj. do 30 kwietnia br. Poza składkami z tytułu ubezpieczenia społecznego, można będzie również dokonać płatności z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz uregulować ewentualne

Jak zatrudnić nianię? Gdzie szukać profesjonalnej opiekunki i ile to kosztuje?

jako osoby ubezpieczonej, jeżeli niania podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, to trzeba wypełnić formularz ZUS ZUA, gdy tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu – formularz ZUS ZZA. Trzeba następnie pamiętać o comiesięcznym rozliczaniu niani – przypomina mec. Kamil Bechta. Po wygaśnięciu

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

przez przedsiębiorcę ze zwolnienia w okresie marzec - maj 2020 r. z obowiązku opłacenia za zgłaszanych ubezpieczonych należności z tytułu składek: na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz