ubezpieczenia rodzinne

Piotr Miączyński

Uwaga, bubel. Podatkowy cios w żony pracujące w firmach mężów. Rząd lekceważy problem

Uwaga, bubel. Podatkowy cios w żony pracujące w firmach mężów. Rząd lekceważy problem

PiS zlekceważył kobiety pomagające mężom w prowadzeniu firm rodzinnych. Wypycha je do szarej strefy. Nie będą nigdzie zgłoszone, przestaną być więc objęte systemem ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniem zdrowotnym.

Uparta Belferka. O rentę walczyła do śmierci i... dłużej

Najpierw walczyła o przywrócenie renty dla syna chorego na raka. Dziś o rentę rodzinną dla wnuczki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia jednego i drugiego. Wszystko dlatego, że 15 lat temu ZUS popełnił błąd i latami to ukrywał.

Konto osobiste z pakietem medycznym. Czy warto takie mieć?

Najtańsze ubezpieczenie zdrowotne można mieć już za 7 zł miesięcznie, najbardziej wypasione, rodzinne pakiety kosztują prawie 300 zł. Zanim kupisz, porównaj nie tylko cenę, ale też zakres usług, jakie daje taka polisa.

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

zdrowotnego: swoje dziecko, dziecko męża lub żony, dziecko przysposobione, swojego wnuka, dziecko obce, dla którego jest się opiekunem prawnym, dziecko obce, dla którego jest się rodziną zastępczą lub które przebywa w rodzinnym domu dziecka prowadzonym przez ubezpieczonego, swojego męża lub żonę, wstępnych

Podwójna emerytura w przypadku śmierci jednego z małżonków. "Sprawdzian dla PiS"

Zgodnie z prawem w przypadku śmierci jednego z małżonków wdowiec lub wdowa może zrezygnować ze swojej  emerytur y i wybrać rentę rodzinną po zmarłym (w wysokości do 85 proc. wyższego świadczenia emerytalnego). Nie może korzystać z obu świadczeń jednocześnie. Sejm od lipca pracuje nad

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

, renta rolnicza szkoleniowa i renta rodzinna. Emerytura rolnicza przysługuje rolnikowi i jego domownikom, którzy spełniają łącznie następujące warunki: * osiągnęli wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, * podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25

Egzekucja ze świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 roku

egzekucji dla tej części renty ustala się proporcjonalnie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.

Ograniczenia przy egzekucji z emerytur i rent. Czego nie może zająć komornik?

Ograniczenia przy egzekucji z emerytur i rent. Czego nie może zająć komornik?

Ograniczenia przy egzekucji z emerytur i rent zostały uregulowane w ustawie z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.), szczególnie w art. 140 i 141. Potrącenia ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu

II SA/Wa 62/21 - Wyrok WSA w Warszawie

Borowiecki (spr.), po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 czerwca 2021 r. sprawy ze skargi N. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku oddala skargę

Nie przepłacaj za podstawowe ubezpieczenie auta. Zobacz, gdzie najtaniej kupisz OC

Nie przepłacaj za podstawowe ubezpieczenie auta. Zobacz, gdzie najtaniej kupisz OC

Polisa OC – nie zwlekaj z jej zakupem Ubezpieczenie OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej to podstawowa, obligatoryjna polisa. Jest przypisana do samochodu, dlatego należy wykupić ją dla każdego z posiadanych pojazdów. Nad tym, żeby kierowcy opłacali tę składkę, czuwa Ubezpieczeniowy

Na emeryturę przechodzi znacznie więcej osób, niż się rodzi. Nowe dane ZUS niepokoją

Na emeryturę przechodzi znacznie więcej osób, niż się rodzi. Nowe dane ZUS niepokoją

W I półroczu na emerytury przeszło 163,9 tys. osób, czyli o 26,4 tys. więcej w porównaniu do I półrocza 2022 roku. W tym czasie liczba rent rodzinnych wyniosła 15,0 tys. (wzrost o 3,5 tys.) a rent z tytułu niezdolności do pracy 19,5 tys. (spadek o 0,3 tys.) - pisze PAP , który powołuje się na

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

, to zleceniodawcy zgłasza, że chce przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Zleceniodawca przekazuje za niego dokumenty do ZUS. Jeśli natomiast będzie prowadzić działalność gospodarczą, to sam musi się zgłosić do ubezpieczeń, w tym do chorobowego. Student w pracy. Renta dla studenta Renta rodzinna to

Senat przyjął bez poprawek nowelę o emeryturach i rentach z FUS dot. ur. w 1953

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Senatorowie przyjęli wczoraj wieczorem bez poprawek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), zakładających wyrównanie i podwyżki emerytur dla ubezpieczonych z rocznika 1953 (głównie kobiet

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej, m.in.: wizyty lekarskie, zabiegi i pobyt w szpitalu, refundację recept i niektórych środków leczniczych. Warunkiem skorzystania z tych świadczeń jest posiadanie obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Składki

PiS nie odpuści Lewicy pomysłu na zmiany w rencie rodzinnej. Szuka pieniędzy na "wdowi" bonus

PiS nie odpuści Lewicy pomysłu na zmiany w rencie rodzinnej. Szuka pieniędzy na "wdowi" bonus

wysokości danego świadczenia z sumą składek". Renta rodzinna (zwana też rentą wdowią) to dziś średnio ok. 3000 zł brutto miesięcznie. Świadczenie należy się wdowie, jeśli w chwili śmierci męża miała co najmniej 45 lat. Pieniądze wypłacane są od momentu, kiedy ukończy 50 lat. Dożywotnio. Dostać je może

Rewolucja w emeryturach. Wdowa będzie mogła dostać swoje świadczenie i połowę emerytury męża

Rewolucja w emeryturach. Wdowa będzie mogła dostać swoje świadczenie i połowę emerytury męża

razem ze związkowcami z OPZZ właśnie rozpoczęli zbieranie podpisów pod projektem obywatelskim wprowadzającym spore zmiany emerytalne. Renta rodzinna (zwana też rentą wdowią) – dziś to średnio ok. 2500 zł brutto miesięcznie – należy się wdowie, jeśli w chwili śmierci męża miała co najmniej 45

PGNiG OD uruchomił ofertę porad prawnych dla klientów indywidualnych i firm

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny i Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - spółki zależne Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) uruchomiły ofertę doradztwa prawnego dla swoich klientów indywidualnych i firm, podała grupa

Oszczędzanie dla dziecka. Jest nowe narzędzie, aby zabezpieczyć je finansowo na przyszłość

Oszczędzanie dla dziecka. Jest nowe narzędzie, aby zabezpieczyć je finansowo na przyszłość

zagranicznych studiów. Możemy wybrać konto oszczędnościowe albo ubezpieczenie, które będzie zabezpieczeniem na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku dziecka albo w przypadku śmierci rodzica. I jeszcze jedno pytanie: jaką mamy gwarancję, że dziecko będzie potrafiło skorzystać z potencjału, który w niego

Kobiety dostaną 25 proc. emerytury zmarłego męża. Nowy pomysł na reformę systemu

Kobiety dostaną 25 proc. emerytury zmarłego męża. Nowy pomysł na reformę systemu

zmarłym rolniku (emerycie/renciście lub ubezpieczonym, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury lub renty rolniczej), ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnia jeden z warunków: w chwili śmierci męża osiągnęła 50 lat, była niezdolna do pracy (całkowicie niezdolna do pracy w

W ZUS szykuje się rewolucja. Nie wszystkie zmiany wyjdą ubezpieczonym na dobre

W ZUS szykuje się rewolucja. Nie wszystkie zmiany wyjdą ubezpieczonym na dobre

W ZUS szykuje się rewolucja. Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy porządkującej system ubezpieczeń społecznych. - Opiniowaną ustawę można nazwać "porządkującą", tzn. eliminującą pewne palące problemy, które od lat wymagały interwencji. Przede wszystkim należy pochwalić taką

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

rodzicielskiego). Przy dwójce dzieci jest to już 65 tygodni. – Kobieta prowadząca działalność ma prawo do zasiłku pod warunkiem, że podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Konieczne też jest, by terminowo opłacała dobrowolną składkę chorobową. Opłacanie po terminie może spowodować odmowę wypłaty

Uśpione polisy czeka regulacja. Bliscy zmarłych ubezpieczonych z szansą na pieniądze

Uśpione polisy czeka regulacja. Bliscy zmarłych ubezpieczonych z szansą na pieniądze

umowa była zawarta, nie znają też jej szczegółów. Wiedzą tylko, że prawdopodobnie są uprawnieni do świadczeń z takiej umowy, ale polisa przepadła. Czasem nawet nie orientują się, czy zmarły był ubezpieczony, i chcieliby to jakoś sprawdzić. Zdarzają się też skomplikowane sytuacje rodzinne, gdy uprawniony

Co zrobić z pieniędzmi z programu 500 plus? Dzień Dziecka to dobry moment na decyzję

Co zrobić z pieniędzmi z programu 500 plus? Dzień Dziecka to dobry moment na decyzję

Jednym z rozwiązań są obligacje skarbowe, gdzie jest specjalna oferta wyłącznie dla beneficjentów programu 500+. Z dniem 1 czerwca 2020 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji rodzinnych obligacji: rodzinnych oszczędnościowych sześcioletnich i dwunastoletnich obligacji skarbowych. Cena sprzedaży

Bank Pocztowy ma umowę z Lechpolem dot. preferencyjnych kredytów dla rolników

rozwój" - powiedział prezes spółki Lechpol Eugeniusz Taraska, cytowany w komunikacie. Lechpol to polska rodzinna firma z siedzibą w Szubinie (województwo kujawsko- pomorskie), która powstała w 1993 roku. Specjalizuje się w dostarczaniu materiału siewnego, nawozów i środków

Mandaty odbiją się czkawką. Stawki OC będą atrakcyjne dla kierowców z czystym kontem

również miejsce zamieszkania oraz sytuację rodzinną kierowcy (stan cywilny, liczbę dzieci), świadczące o niższym bądź wyższym ryzyku drogowym. Wysokość OC zależna była także od ubezpieczanego pojazdu. Pojemność silnika, wiek i przebieg auta, a także sposób użytkowania samochodu – to wszystko miało

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

również pamiętać, iż w przypadku egzekucji świadczeń niealimentacyjnych wypłacający (w tym przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych) zobowiązany jest dokonać potrącenia z zasiłków, stosując kwoty wolne od zajęcia. Od dnia 1 marca 2020 r. obowiązują nowe, wyższe kwoty chronione przed egzekucją prowadzoną z

Chcesz się leczyć prywatnie? Oprócz stawki za abonament szykuj tysiące złotych

. Na tym jednak nie koniec. Od dwóch lat dużo więcej osób chce korzystać z prywatnych abonamentów medycznych, bo jeszcze trudniej jest im się dostać na wizyty do państwowej służby zdrowia. Liczby? Abonamenty medyczne ma już ponad 3 mln osób, drugie tyle kupiło ubezpieczenia zdrowotne. Cała rzesza

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

zasiłek macierzyński przez 52 tygodnie (w tym 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego). Przy dwójce dzieci jest to już 65 tygodni. Kobieta, która prowadzi działalność, ma prawo do zasiłku pod warunkiem, że podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Konieczne też jest

Podatnicy dopłacą do likwidacji OFE. Z ustawy zniknął zapis o emeryturze minimalnej

osoby ubezpieczonej. W przypadku wyboru ZUS środki z OFE powiększą wpłaconą kwotę, która będzie miała wpływ na wysokość renty rodzinnej, ale pieniądze nie będą dziedziczone. - Wybór IKE z jednej strony przyniesie korzyści z tytułu dziedziczenia, a z drugiej ograniczy wysokość możliwej do uzyskania renty

Rząd szykuje specustawę: pobyt w Polsce "na pieczątkę". Co z 500+ dla ukraińskich dzieci?

- analogicznie jak przebywającym legalnie np. w Niemczech ubezpieczonym Polakom przysługuje świadczenie na dzieci Kindergeld obecnie świadczenia z programów Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy Rodzina 500+ mają prawo pobierać obywatele i obywatelki Ukrainy. Są jednak warunki: muszą mieszkać w Polsce na stałe i

Przedsiębiorco, zachorowałeś w trakcie dnia? ZUS może zabrać ci zasiłek

Pan Tomasz (imię zmienione) to lekarz, mający własną działalność gospodarczą i prowadzący prywatną praktykę. W czasie przyjmowania pacjentów zachorował (doznał ataku kamicy nerkowej) i dostał od lekarza rodzinnego 10 dni zwolnienia. Wydawało się, że wszystko przebiegło zgodnie z prawem i nie można

Jeździsz bez autocasco? Jest oferta ubezpieczenia samochodu na dni lub ledwie godziny

Niespełna co trzeci polski kierowca kupuje autocasco. Dlaczego nie kupujemy tych polis? Bo nasze auta są tanie, a ubezpieczenia relatywnie drogie i nie każdego stać na zakup polisy. Młodzi kierowcy, których stać jedynie na szroty z Niemiec, nie chcą płacić za polisę niewiele mniej, niż wart jest

Pochówki w czasach pandemii. Komu się należy zasiłek pogrzebowy

pogrzeb z ubezpieczenia grupowego. Od czasu wybuchu pandemii pochówki podzieliły się na covidowe i niecovidowe. Te pierwsze są dużo droższe, bo zakłady pogrzebowe i krematoria doliczają dodatkowe opłaty m.in. za dezynfekcję karawanów, kombinezony i rękawiczki gumowe dla pracowników. Od nowego roku

Na L4 katechetka niosła krzyż. Sąd: nie przemęczyła się. Co można robić na zwolnieniu lekarskim?

Wiejskich i przygotowywała palmy wielkanocne. Z procesji i warsztatów pojawiły się zdjęcia, które dotarły też do ZUS. Co więc zrobił Zakład? Odebrał kobiecie zasiłek chorobowy. Katechetka nie dała jednak za wygraną i odwołała się do sądu. Sąd dostał dwie opinie lekarskie. Pierwsza od lekarza rodzinnego

Ubezpieczyciele: odszkodowanie za zerwane więzi rodzinne dobrym rozwiązaniem, ale nieprecyzyjnym

zasady miałby obowiązywać w odniesieniu do bliskich osób poszkodowanych w wyniku błędów medycznych, np. tych popełnionych przy porodzie. Lekarze i szpitale są ubezpieczeni. Więź rodzinna to dobro osobiste Do niedawna wydawało się, że kwestia zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnych nie budzi już

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

cudem. Rząd szuka oszczędności na obietnice socjalne Uprawnieni do świadczenia rehabilitacyjnego  Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielczych kółek

PIU: Składka wzrosła o 1,9% r/r, odszkodowania sięgnęły 10,5 mld zł w I kw.

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Ubezpieczyciele zebrali 16,3 mld zł składek w I kw., o 1,9% więcej niż rok wcześniej, poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Poszkodowanym i klientom wypłacono 10,5 mld zł. Najwięcej odszkodowań oraz zlikwidowanych szkód dotyczyło

Jak dostać emeryturę, nawet jeśli nigdy się nie pracowało?

brutto, a od marca 1250 zł brutto) może przyznawać prezes ZUS. Finansuje je budżet państwa. Na wypłatę takich emerytur pozwala art. 83 par. 1 ustawy o emeryturach z FUS. Oto, jak brzmi dokładnie ten przepis: „Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych

Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze (tzw. „500+"

Kto może dostać rentę socjalną. Jak w tym roku zmieniły się przepisy?

każdym miesiącu. 3. Nowy katalog przychodów. Krótszy jest katalog przychodów, które wpływają na wysokość renty socjalnej. Na zmniejszenie albo zawieszenie renty socjalnej wpływa m.in. przychód osiągany z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, np. z pracy na podstawie umowy o

Miliony Polaków leczy się prywatnie. W czym nam może ulżyć polisa medyczna? Czym się różni ubezpieczenie od abonamentu?

zawodzi, gdy potrzeba szybkiej konsultacji ze specjalistą, a wszystkie badania diagnostyczne wymagają każdorazowego skierowania od lekarza rodzinnego. Dlatego nawet jeżeli w przypadku ubezpieczenia grupowego działającego w firmie pracownik musi partycypować w część kosztów ubezpieczenia, to i tak

"Polski ład": Kwota wolna od podatku nie dla wszystkich. Nie obejmie dużej grupy osób

przedsiębiorcom, którzy zarabiają dużo - uśredniając od 100 tys. zł rocznie. Nie mogą oni jednak rozliczać się z małżonkiem, a od dochodu odliczają głównie wartość składek ZUS (na ubezpieczenie społeczne), natomiast od podatku - składki zusowskie na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 proc. podstawy wymiaru). Nie każdy

Nowe świadczenie na dzieci w "Polskim ładzie". PiS walczy, aby rodziło się ich więcej

rodzinnego kapitału opiekuńczego i ich wypłatą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek i wszelkie załączniki do niego mają być składane wyłącznie w postaci elektronicznej. Za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, które obsługują wnioski o pieniądze z programu „Dobry start" i

Stracona kadencja dla polityki społecznej

". Można zatem stwierdzić, że zakres kompetencyjny Ministra jest bardzo szeroki, a jego odpowiedzialność rozciąga się od polityki rynku pracy przez wspieranie osób z niepełnosprawnościami, pomoc społeczną, po ubezpieczenia społeczne i politykę demograficzną. Współpraca na poziomie międzynarodowym

Zmiany w uldze na dziecko w PIT 2021. Kto i ile skorzysta, a kto straci? Oto szczegóły

;Dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci". Tam trzeba już samodzielnie wypełnić pole „Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne". Ulga na dziecko w PIT 2021. Kapitał opiekuńczy Warto też wiedzieć, że od tego roku obowiązuje rodzinny kapitał opiekuńczy. To nowe

Odszkodowania i zasiłki po burzach. Komu i za co przysługują?

ośrodki pomocy społecznej po oszacowaniu strat i na wniosek osoby uprawnionej. Podstawą do określenia wysokości przyznawanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy. Tak więc wysokość otrzymanego zasiłku jest zależna od statusu finansowego danej rodziny. Im jest on lepszy, tym wypłacany zasiłek będzie

Rewolucja w rentach rodzinnych. Jeszcze trudniej o świadczenie - nie wystarczy być małżeństwem

Rolnicy Wdowa po zmarłym rolniku (emerycie, renciście lub ubezpieczonym, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury lub renty rolniczej) ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnia jeden z warunków: w chwili śmierci męża osiągnęła 50 lat, była niezdolna do pracy (całkowicie niezdolna

Dorabiasz na emeryturze? "Polski ład" mocno uderzy cię po kieszeni

nastąpią od nowego roku, wprowadziła ustawa z czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Pierwsza dotyczy rent socjalnych. Dziś te świadczenia są od razu zawieszane, jeżeli rencista zarobi więcej  niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia ( jaka to kwota podamy poniżej) już w

Samochód? Tylko używam. Może warto rozważyć abonament na cztery koła?

dodatkowy pakiet. Podobnie jest z autem na abonament. Osoba za kółkiem takiego samochodu dostaje do dyspozycji wybrany model i ma zapewnione różne bonusy w pakiecie: serwis, naprawy, ubezpieczenie czy pulę kilometrów do przejechania. Gdy kierowca przekroczy ustalony limit, musi dopłacić za każdy dodatkowo

Jak zatrudnić nianię? Gdzie szukać profesjonalnej opiekunki i ile to kosztuje?

– biegunka. Na początku października Karolina zatrudniła nianię. – Nie było wyjścia. Nie mogliśmy ciągle brać wolnego. Nie mamy możliwości skorzystać z pomocy rodziców, mieszkamy 300 km od domów rodzinnych. Zdecydowaliśmy się na nianię – mówi. Zatrudnienie niani głównie na czarno. Co za

Już w sierpniu będą nowe urlopy. Opiekuńczy i od "siły wyższej"

ojcowie, bo ci dotąd bardzo rzadko korzystali z wolnego na dziecko. Druga zmiana dotyczy podlegania pod ubezpieczenie społeczne. Obecnie, żeby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, matka musi gdzieś pracować. Dzięki temu nabywa prawo do ubezpieczenia. Ten wymóg zostanie jednak usunięty. Urlop opiekuńczy

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

niektórych sektorów gospodarki, ograniczenia w handlu, przemieszczaniu się oraz rekreacji mają negatywny wpływ na poziom konsumpcji oraz na dochody podatników (firm i pracowników). Oznacza to mniejsze wpływy z podatków pośrednich, podatków od dochodów i składek na ubezpieczenia społeczne" - wskazano w

Dłuższe urlopy dla 14 mln Polaków. Oto wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

ubezpieczenie społeczne. Obecnie, żeby mieć do niego prawo w czasie urlopu rodzicielskiego, matka musi gdzieś pracować. Ten wymóg został usunięty. Zmieniono też zasadę finansowania urlopu rodzicielskiego (70 zamiast 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego). Urlop opiekuńczy Poza obecnie

Nie kupuj kota w worku. Do kogo po pakiet medyczny dla seniora, skąd polisa dla singla?

zdrowotnych. Drugie tyle korzysta z abonamentów. Cała rzesza pracowników korzysta bowiem z pakietów abonamentowych w firmach typu Lux Med, Medicover czy Enel-Med, coraz więcej osób decyduje się płacić za abonamenty z własnej kieszeni. Czy to ma sens? Prywatne ubezpieczenia dobrze sprawdzają się w skracaniu

Już w kwietniu dłuższy urlop rodzicielski, nowy urlop opiekuńczy i w przypadku "siły wyższej"

. Pojawił się jednak wymóg, że każdy z rodziców w ramach powyższych limitów musi wykorzystać co najmniej dziewięć tygodni. De facto więc zyskają najczęściej ojcowie, bo ci dotąd bardzo rzadko korzystali z dni wolnych na dziecko. Druga zmiana dotyczy podlegania pod ubezpieczenie społeczne. Obecnie, żeby

280 tys. zł za powrót z urlopu. Jaką polisę wybrać na zagraniczne wakacje?

W czasie rodzinnego wyjazdu na Majorkę ojciec dostał udaru mózgu. Po tygodniu jego stan umożliwiał transport do Polski przy użyciu lotniczej karetki pogotowia z asystą lekarza. Koszt takiego transportu, który wyniósł 280 tys. zł, i leczenia na wyspie – 160 tys. zł pokryła Warta, w której

Odprawa pośmiertna dla rodziny pracownika. Komu i kiedy się należy

- podkreśla mec. Justyna Matuszak-Leśny. Odprawa przysługuje jedynie małżonkowi oraz innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w myśl przepisów o emeryturach i rentach. W przypadku małżonka znaczenie ma jedynie formalne istnienie

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 3 października --09:00: Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: Prezentacja V edycji raportu "Polacy o firmach rodzinnych" --11:00: Konferencja British American Tobacco pt. "

Są spore zmiany w uldze na dzieci. Ile można rozliczyć w PIT? Uwaga, rozwodnicy na celowniku

otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną; na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy. A co, jeśli dziecko dorabia? To ulga nadal jest, ale jeśli dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych/ulgi na powrót, po ich zsumowaniu nie

Polityka wchodzi do mieszkań. 20 proc. Miasteczka Wilanów dla "biednych"? [ANALIZA]

, bo po 10 latach rata nie powinna wzrosnąć - w międzyczasie będziemy przecież spłacać kapitał, a więc procent, choć większy, będzie liczony od mniejszej kwoty. Ale do 2 proc. trzeba doliczyć marżę banku i koszty obowiązkowego ubezpieczenia - zarówno nieruchomości, jak i ubezpieczenia na życie - w

Samochód w spadku. Jakich formalności trzeba dopełnić?

sprzedaż wszystkiego, co należy do spadku i podział kwoty pomiędzy spadkobierców.Przykład. Zmarła Barbara zostawiła dom z ogrodem. Kobieta była wdową, osierociła dwoje dorosłych dzieci. Żadne z nich nie chce wracać do domu rodzinnego na wieś – mieszkają i pracują za granicą. Postanowili sprzedać

Jak się starać o renty rodzinne i socjalne

spowoduje, że otrzymanie renty inwalidzkiej, socjalnej i rodzinnej będzie trudniejsze. Ministerstwo Finansów w aktualizacji programu konwergencji na lata 2019-22 zapisało „ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (da to budżetowi dodatkowe 2,54 mld zł) oraz

Płaca minimalna wzrośnie do 4300 zł. A to oznacza większe składki dla przedsiębiorców

i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne; umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, rodziny pomocowej, rodzinnego domu dziecka; umowy dotyczące usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób w czasie wycieczek lub wypoczynku (o ile opieka trwa dłużej niż dobę

Lewiatan: Niższy ZUS dla małych firm bez istotnego wpływu na gospodarkę

. "Zmniejszenie obciążeń najmniejszych przedsiębiorców składkami na ubezpieczenia społeczne adresowane jest do osób, które nie mogą podjąć pracy na etacie ze względu na obowiązki rodzinne lub brak ofert pracy i zatrudnieni są dorywczo lub nieoficjalnie. Być może część z nich zdecyduje się na podjęcie

Dlaczego 14. emerytura jest niesprawiedliwa

1396 zł). Jednak czternastkę otrzyma 24-latek pobierający rentę rodzinną. - Podobnie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z osobą pobierającą najniższą emeryturę, ale utrzymującą się np. z wynajmu nieruchomości ( np. 10 tys. zł miesięcznie) – w takie sytuacji czternastkę zostanie przyznana w pełnej

Oto kolejny szwindel Morawieckiego. Przedsiębiorcy muszą oddawać państwu 50 proc. dochodu

Czytelniczka. I podaje szczegóły: „Pracuję na etacie jako główna księgowa w sporej spółce. z o.o. Oprócz tego prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i prowadzę »rodzinną« księgowość dla siostry męża, córki i zięcia jej wspólniczki, ciotecznej siostry

Wypadek przy pracy. Co robić, gdy już do niego dojdzie

orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Renta rodzinna jest dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby

Ponad ćwierć miliarda strat. Sądy paraliżują kupujących mieszkania. Tak działa "deforma" Ziobry

hipoteki w księdze wieczystej na rzecz banku bank wymaga wyższego oprocentowania kredytu hipotecznego w postaci ubezpieczenia pomostowego. Może to podnieść ratę kredytu nawet o 20 proc. – komentuje Sebastian Juszczak, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jak wyjaśnia, ubezpieczenie

Czy muszę pracować zdalnie w domu, czy mogę pojechać na działkę? Prawnicy Czytelnikom odc. 41

zasięg, czyli będę dostępna dla pracodawcy i klientów? I druga kwestia: co, jeśli w takim miejscu ulegnę wypadkowi podczas pracy? Czy nadal będę objęta ubezpieczeniem? Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Prawo

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

, żona musiała go pochować na swój koszt, bo mąż pracował na czarno i nie był ubezpieczony. Nie mieli dzieci. Wdowa zorganizowała pochówek, a potem wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku. Dostała świadczenie, bo zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ogłoszenie przez sąd separacji nie oznacza ustania

Szkolna polisa dla dziecka: jak nie dać się złapać w pułapkę?

drużyny piłkarskiej i startuje w zawodach, to najczęściej szkolna polisa grupowa nie obejmie wypadków, które zaszły w czasie treningów albo na turnieju. Sprawdźmy również, czy ubezpieczenie jest ograniczone terytorialnie. W przeciwnym wypadku rodzinny urlop lub wycieczka szkolna za granicę będą wymagały

"Polski ład". Firmy zaczynają wyć. Wyższą składkę będą płacić nawet ci, którzy mają straty

się boją. Słusznie? - Słusznie. Obecnie mamy dla przedsiębiorców zryczałtowaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 381,81 zł i w części jest odliczalna od zaliczki na podatek – twierdzi Anna Misiak, szefowa Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców w MDDP. Proponowane

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu dla niezdolnych do samodz. egzystencji

emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca o min. 70 zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym od marca 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24% i waloryzacja emerytur

Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach i rentach, min. podwyżka to 36 zł

Warszawa, 21.11.2014 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Dzięki noweli nastąpi jednorazowa zmiana reguł waloryzacji

Agrounia potwierdza pokazówkę Morawieckiego z ciągnikami. "Jak za Gierka"

wspaniałego polskiego eksportu i wielkich zakładów, ale sercem polskiego rolnictwa są małe, rodzinne gospodarstwa - mówił Morawiecki i dodał: Tutaj rolnik - pan Andrzej Zakrzewski - zbudował większe gospodarstwo. Chwała jemu, podziwiam naprawdę ten sprzęt, ten park maszynowy. To jest coś znakomitego Cała

Sejm przyjął ustawę zwiększającą emerytury i renty do 1000 zł od marca 2017 r.

Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), służb mundurowych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Resort podał wówczas, że emerytury, renty rodzinne oraz z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną do 1000 zł w przypadku ok. 0,8

Wsparcie na zakup wyprawki. Rusza nabór wniosków w programie "Dobry start"

Maląg na konferencji prasowej. Przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do kiedy wnioski o 300 plus? Wnioski w programie "Dobry start" można składać od 1 lipca do 30 listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę

Sprawdź, czy masz chorobę zawodową

zawodzie, + renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, + dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej, + dodatek pielęgnacyjny, + pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie

PZU i PGG mają umowę partnerską dot. programu PGG Family

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polska Grupa Górnicza (PGG) zawarły umowę partnerską w ramach programu PGG Family. Umowa dotyczy specjalnego systemu rabatowego oraz usług dodatkowych dla pracowników PGG oraz ich rodzin dzięki

Kto w 2018 r. zapłaci wyższe składki na ZUS, kto będzie z nich zwolniony przez pół roku, a kto nie zapłaci wcale? Mamy wyliczenia

60 proc. średniego wynagrodzenia, czyli obecnie od 2557,80 zł. Jest to minimalna kwota, jaką w 2017 r. muszą zadeklarować jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W 2018 roku ta podstawa wymiaru prawdopodobnie wzrośnie do 4443 zł (tak wynika z art. 26 rządowego projektu ustawy

Mieszkanie dla dziecka. Kto wybrał 5 lat temu to miasto, już zyskał nawet 190 tys. zł

zakupu dokonali w Rzeszowie. – Najpierw kupiliśmy mieszkanie w naszym rodzinnym mieście. To była kawalerka. Mieliśmy wolnych 80 tys. zł i stwierdziliśmy, że zainwestujemy. To było w 2017 r. Syn w 2022 r. dostał się na studia do Rzeszowa. Wynajął tam mieszkanie, ale było w fatalnym stanie. Poza tym

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

Remote Desk Service, przekazano łącznie 50 komputerów na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w ramach Programu ?SOS Rodzinie" realizowanego przez Stowarzyszenie w Biłgoraju, w Siedlcach i w Kraśniku oraz Fundacji Happy Kids prowadzącej rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim

Oto jak rząd goli przedsiębiorców i emerytów. Dwa szwindle Morawieckiego

seniorzy zapłacili w 2022 r. składkę zdrowotną od 12 emerytur, to jeszcze dodatkowo składka została pobrana od 13. i 14. emerytury. - Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, w wyniku których zlikwidowano prawo odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od PIT, a także waloryzacja świadczeń i wypłata

Najszybciej sprzedają się diesle, ale najwięcej transakcji dotyczy kilkuletnich benzyniaków

ceny paliw, ale także np. o koszty ubezpieczenia OC czy części zamiennych. Ubezpieczenie miejskiego auta z silnikiem benzynowym będzie tańsze niż rodzinnego samochodu z dwulitrowym dieslem, mimo że cena zakupu może być zbliżona. - Obecnie na wybór samochodu z silnikiem Diesla nie mają wpływu aktualne

Wypadki przy pracy. Sprawdź, na co i kiedy możesz liczyć

rodzinna jest dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Co ważne, jeżeli pracodawca ubezpieczył swoją załogę w ramach tzw. pracowniczego ubezpieczenia grupowego, ubezpieczyciel również wypłaci stosowne odszkodowanie, a

Rewolucyjny wyrok Sądu Najwyższego. Tysiące kobiet nie dostaną renty wdowiej po małżonku

. Dlaczego? Bo – jak uznał sąd – aby mieć prawo do wdowiej renty rodzinnej, „nie wystarcza samo występowanie zewnętrznych oznak w postaci istnienia małżeństwa potwierdzonego formalnym aktem małżeńskim, ale konieczne jest zachowanie do dnia śmierci ubezpieczonego realnych więzi

Rzecznik firm chce dobrowolności składek ZUS, powołując się na wzór Niemców. Ale oni... porzucają to rozwiązanie. "Nie sprawdza się"

na ubezpieczenie prywatne. W 2015 roku aż ok. 120 tys. niemieckich samozatrudnionych pobierało dodatkowo zasiłki zapewniające im minimum socjalne. Czytaj też: Firma nie musi umrzeć wraz ze śmiercią właściciela. Co zrobić, aby firma rodzinna przetrwała na rynku? Lepszy proporcjonalny ZUS Polscy

Rząd przyjął nowelę o waloryzacji wszystkich emerytur i rent

Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Od 1 marca 2017 r. najniższe emerytury, renty rodzinne i

Premier z emfazą mówi o nich "sól polskiej gospodarki". A oni opowiadają nam o gnębieniu i kłodach rzucanych pod nogi

płacić niższy podatek. Ale muszą uważać na jedną pułapkę Dalej premier zapewnia że "rodzinne biznesy to sól polskiej gospodarki" i "trudno sobie wyobrazić naszą rzeczywistość bez jakiejś cukierni za rogiem, bez sklepu na ulicy, do którego bardzo lubimy zachodzić". - Dla wszystkich

Zasiłek z pomocy społecznej. Na jakie pieniądze możesz liczyć?

powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, np. dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł, czy dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Aktualna kwota dodatku to 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci

Zmarł prezes Samsunga, twórca światowego giganta. Kazał spalić 150 tys. telefonów komórkowych

;małą firmę handlową swojego ojca w potęgę gospodarczą, inwestując w takich obszarach jak np. ubezpieczenia i żegluga. Za jego życia Samsung Electronics stał się jedną z największych firm technologicznych na świecie. Dołączył do rodzinnej firmy w 1968 roku, a stanowisko prezesa objął w 1987 roku

Prezeska Fundacji Firmy Rodzinne: Poziom zaufania przedsiębiorców do rządu sięgnął dna

- cała gospodarka. Bardzo trudno jest prognozować nawet w perspektywie kilku tygodni. Nie wiadomo, jaką strategię obrać. W żaden sposób nie można pandemii porównać do innych sytuacji losowych, od których firmy mogły się ubezpieczyć. Fundacja Firmy Rodzinne przeprowadziła badania, jakie oczekiwania

"500 plus dla seniora". Komu przysługuje takie wsparcie?

ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia nie jest wliczana do dochodu renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Ważne! 15 lutego weszła w życie zmiana dla osób

Rewolucja w kodeksie pracy. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego, nowy urlop opiekuńczy i "od siły wyższej"

; Druga zmiana dotyczy podlegania pod ubezpieczenie społeczne. Obecnie, żeby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, matka musi gdzieś pracować. Dzięki temu nabywa prawo do ubezpieczenia. Ten wymóg zostanie jednak usunięty.  Trzecia zmiana dotyczy wyceny urlopu ojcowskiego. Za czas spędzony z dzieckiem

Zostałem skierowany przez sanepid na kwarantannę. Co mi przysługuje? Czy muszę pracować, czy są jakieś zasiłki i ile? Prawnicy Czytelnikom odc.101

ubezpieczeniem chorobowym przysługują świadczenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Gdy czas trwania kwarantanny zalicza się do pierwszych 33 dni lub – w przypadku osób powyżej 50. roku

NFZ wystawia rachunki za leczenie. Myśleli, że są ubezpieczeni

, kto może nas podpiąć pod swoje ubezpieczenie. Problemu nie ma, kiedy zaległość dotyczy kwoty poniżej 100 zł odpowiadającej pojedynczej wizycie u lekarza rodzinnego czy specjalisty - o taką sumę NFZ się nie upomina. Kiedy jednak mieliśmy przeprowadzony drobny zabieg bądź wizyt było więcej, wtedy

Senat opowiedział się za waloryzacją emerytur i rent o nie mniej niż 70 zł

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), przewidującą od 1 marca 2020 roku waloryzację rent i emerytur o 3,24%, nie mniej niż o 70 zł brutto. Za

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

normy sanitarne Pomocnik rolnika W 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowelizacja wprowadza nowy typ umowy cywilnoprawnej: umowę o pomoc, którą można zawrzeć z osobą zatrudnioną do pomocy w gospodarstwie na 90 dni przy zbiorach owoców i warzyw

Rewolucja w Kodeksie pracy. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego, nowy urlop opiekuńczy i "od siły wyższej"

ubezpieczenie społeczne. Obecnie, żeby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, matka musi gdzieś pracować. Dzięki temu nabywa prawo do ubezpieczenia. Ten wymóg zostanie jednak usunięty. Zmieniona zostanie też zasada finansowania urlopu rodzicielskiego (70 proc. zamiast 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku