ubezpieczenia przedmiotu

Andrzej Łukaszewicz

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp zamawiający może w postępowaniu ustanowić warunek dotyczący sytuacji finansowej, na potwierdzenie którego wykonawcy składają odpowiedni dokument. W myśl § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów będzie to dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Wybór brokera ubezpieczeniowego

Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie mienia należy rozważyć zaangażowanie brokera ubezpieczeniowego do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy ubezpieczeniowej.

Jak kupić dobre ubezpieczenie na życie

W czasie pandemii ubezpieczyciele odnotowali większe zainteresowanie polisami na życie. Najpopularniejsze są polisy o charakterze czysto ochronnym, niezwiązane z inwestowaniem pieniędzy.

Ubezpieczenie dla dziecka w szkole? To najgorsza opcja

Ubezpieczenie dla dziecka w szkole? To najgorsza opcja

uszkodzonych zębów i zakup przedmiotów ortopedycznych po wypadku. Dobrą ofertę ma też towarzystwo ubezpieczeniowe Generali, które w ramach swojego ubezpieczenia NNW oferuje m.in. wypłatę za pobyt w szpitalu zatrucia pokarmowego, odszkodowanie za pogryzienie przez zwierzęta, pokrycie kosztów odbudowy

KNF podtrzymała 560 tys. zł kary dla Generali TU za nieprawidłowe składki

ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 13 marca 2018 r. w przedmiocie nałożenia na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 560 000 zł, za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o

KNF podtrzymała karę wysokości 240 tys. zł dla Gothaer TU

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję z 20 lutego 2018 r. w przedmiocie nałożenia na Gothaer (obecnie: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group) kary pieniężnej w wysokości 240 000 zł, podała

Europa Ubezpieczenia wprowadza ubezpieczenia dla graczy pod marką Gshield.gg

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Europa Ubezpieczenia we współpracy z agencją gamingową Fantasyexpo i startupem Protect.me wprowadza na rynek nowe ubezpieczenia dla miłośników gier, które chroni sprzęt gamingowy, konta w grach cyfrowych oraz wirtualne przedmioty. Produkt będzie

V SA/Wa 1611/21 - Wyrok WSA w Warszawie

(spr.), , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 czerwca 2021 r. sprawy ze skargi W. K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r. uchyla zaskarżoną decyzję.

InterRisk TU złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad TUW

. Podstawowym przedmiotem działalności InterRisk TU jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgłaszający jest uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia w grupach 1-4 oraz 6-18 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

lub na czas nieokreślony. 3. Jaka praca Praca nakładcza potocznie nazywana jest chałupnictwem, ponieważ najczęściej odbywa się w domu wykonawcy. Przedmiotem umowy może być wykonywanie czynności polegających na szyciu, montowaniu, wykańczaniu, składaniu, klejeniu, naprawianiu itp. Efektem są zazwyczaj

Poradnik. Jak najkorzystniej wziąć w leasing maszyny i sprzęt

Poradnik. Jak najkorzystniej wziąć w leasing maszyny i sprzęt

, które szczegółowo określają zasady współpracy. Należy pamiętać o tym, że w umowie leasingu właścicielem przedmiotu jest leasingodawca. Wszystkie czynności związane z ubezpieczeniem, likwidacją szkód czy zbyciem przedmiotu leasingu muszą być konsultowane ze spółką leasingową. Zwróćmy uwagę, aby np. przy

Odszkodowania po burzach i wichurach. Co się należy poszkodowanym?

Odszkodowania po burzach i wichurach. Co się należy poszkodowanym?

wartości majątku. Najlepiej zrobić to w rozmowie z agentem, który pomoże dobrać odpowiednie wartości. Pamiętajmy, by polisą objąć cały nasz majątek, a więc nie tylko mury i elementy stałe. Dobre ubezpieczenie obejmuje też wyposażenie, sprzęty, przedmioty, które gromadzimy. 2. Zalany samochód Zalane

PIU: Udział składki w kanale bancassurance w składce ogółem TUnŻ spadł r/r

także z grupy 3-7 (casco i przedmioty w transporcie) - 19,1% wobec 11,9% rok wcześniej. Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie wyniosła 7,7 mln w I kw. 2018 r. wobec 8,6 mln rok i dwa lata wcześniej

Zalało mu magazyn, pomocy szukał u ubezpieczyciela. Na próżno

Zalało mu magazyn, pomocy szukał u ubezpieczyciela. Na próżno

nią towaru czy też sprzętu, ubezpieczony otrzyma odszkodowanie obliczone na podstawie proporcji sumy ubezpieczenia do wartości przedmiotu ubezpieczenia. W 2019 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok, zgodnie z którym takie klauzule muszą być zawarte w umowie, a nie tylko w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia

Dziś już nie rabuje się banków. Rabuje się ubezpieczycieli

Dziś już nie rabuje się banków. Rabuje się ubezpieczycieli

Pewien nieuczciwy mieszkaniec Mazowsza najpierw kupił kilka polis na życie, a później… upozorował swoją śmierć. Pod koniec października 2019 r. do zakładów ubezpieczeń w Polsce zgłosiła się jego matka, składając roszczenia o wypłatę świadczeń za śmierć syna. Według niej syn zginął w lipcu

Nationale-Nederlanden wprowadziło ubezpieczenie nieruchomości online

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Nationale-Nederlanden wprowadziło możliwość zakupu ubezpieczenia domu i mieszkania przez internet, podała spółka. Produkt dostępny jest zarówno dla nieruchomości zamieszkiwanej przez klienta, jak i wynajmowanej osobom trzecim

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

charakterze opiekunki do dziecka, można z nią podpisać umowę uaktywniającą. Jak wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, jest to korzystne nie tylko dla opiekunki, ale też dla rodziców. Dzięki zawartej umowie niania zyska ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a rodzic może

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Pytanie Czy zamawiający musi obowiązkowo zastosować wymagania wynikające z art. 29 pkt 3a oraz art. 36 pkt 8a ustawy Pzp dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego na okres 3 lat? Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy

KNF nałożyła 400 tys. zł kary na PZU i uchyliła karę w wysokości 900 tys. zł

. Jednocześnie, Komisja poinformowała o wydaniu ostatecznej decyzji uchylającej w całości decyzji z 11 czerwca 2019 r. w przedmiocie nałożenia na PZU kary pieniężnej w wysokości 900 tys.zł, w związku z naruszeniem przez PZU art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

I SA/Gd 284/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

przedmiocie odmowy prawa do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek należnych za miesiąc maj 2020 r. uchyla zaskarżoną decyzję. UZASADNIENIE W dniu 10 kwietnia 2021 r. P.Z. wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za miesiąc maj

PIU ma 14 rekomendacji, chroniących klientów i firmy przed skutkami COVID-19

dokumentów i uproszczone oględziny. Uproszczona będzie także analiza przedmiotu ubezpieczenia, co jest szczególnie istotne np. w przypadku małych firm, chcących przedłużyć ochronę ubezpieczeniową" - czytamy dalej. PIU - przy naprawach pojazdów - rekomenduje zakładom

Prezydent chciał pokazać zainteresowanie finansami zwykłych ludzi. Ale coś nie wyszło

Prezydent chciał pokazać zainteresowanie finansami zwykłych ludzi. Ale coś nie wyszło

Polisy na życie służą do zabezpieczenia bliskich po śmierci ubezpieczonego. Otrzymują wolną od podatku wypłatę z polisy. Pod jednym warunkiem: że o tej polisie wiedzą i zgłoszą się do ubezpieczyciela. Teoretycznie po to ludzie kupują polisy na życie, żeby ich bliscy pieniądze dostali, zatem nie

Prawo spadkowe. Po śmierci kredytobiorcy dług nie przepada

Prawo spadkowe. Po śmierci kredytobiorcy dług nie przepada

Z tego poradnika dowiesz się:  czy warto ubezpieczyć kredyt na wypadek śmierci co daje zrzeczenie się spadku jak negocjować z bankiem jakie ryzyko niesie poręczenie kredytu Pan Andrzej z Bielska-Białej zaciągnął kilkanaście lat temu kredyt na zakup mieszkania. Nim spłacił połowę, zmarł

Ubezpieczenie OC w zamówieniach publicznych

wymagano od wykonawcy posiadania ważnego ubezpieczenia od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł. Fakt ten miała potwierdzać opłacona polisa lub inny dokument. Wykonawca przedłożył polisę

Dwie polisy na jedno mieszkanie. Opłaca się?

. A z drugiej strony jest przecież najemca, który też chce chronić swój majątek. „Jeśli nie jesteś właścicielem lokalu, który zamieszkujesz, warto zapewnić sobie ochronę w razie różnych sytuacji losowych oraz ubezpieczyć przedmioty i ruchomości, które w nim posiadasz” – przekonuje

Zarabiają na Vinted 500 zł dziennie. A co z podatkiem? Uwaga, jest problem

, gdyż skarbówka ma pięć lat na skontrolowanie naszych rozliczeń. - Należy jednak rozróżnić dwie kwestie - zastrzega adwokat - Po pierwsze, sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z naszego majątku prywatnego, które nie zostały kupione w celu ich dalszej sprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej

KNF nałożyła 370 tys. zł kary na PZU i uchyliła karę w wysokości 400 tys. zł

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) karę pieniężną w wysokości 370 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Pytanie: Czy wybór wykonawcy na grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i ich rodzin o wartości powyżej 30.000 euro powinien być przeprowadzony w przetargu nieograniczonym

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania spółki

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zawarła z następującymi bankami: Bank Handlowy w Warszawie, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank, BNP Paribas Bank Polska oraz ubezpieczycielami: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, TUiR

PZU Zdrowie ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Falck Centra Medyczne

jest przedsiębiorcą dominującym dla części podmiotów z grupy PZU, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych (Grupa PZU Zdrowie). Grupa PZU prowadzi działalność w szczególności w sektorze ubezpieczeń poprzez oferowanie kompleksowej ochrony

AB Kauno Tiltai z Grupy Trakcja ma umowę za ok. 198,88 mln zł netto

PRKiI. "Prace będące przedmiotem umowy zostaną zrealizowane w ciągu 1 150 dni od daty rozpoczęcia robót. Data rozpoczęcia robót przypada w ciągu 14 dni po wejściu w życie umowy. Umowa wejdzie w życie z chwilą jej podpisania, złożenia gwarancji bankowej, ubezpieczenia i

Benefit Systems ma umowę z Pocztą Polską o wartości max. 51,1 mln zł

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Benefit Systems podpisał umowę z Pocztą Polską działającą w imieniu własnym oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie na okres 26 miesięcy od 10 listopada 2018 r., podała spółka. Maksymalne

Unibep wybuduje kompleks sportowy w Mińsku na Białorusi za 10,9 mln euro netto

środków własnych zamawiającego, a w 80% z kredytu po jego udzieleniu zamawiającemu przez bank polski z ubezpieczeniem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), podano także. Zamawiający zapłaci spółce zaliczki ze środków własnych na poczet realizacji prac projektowych

Darowizna - kto, komu, co i ile może darować. Praktyczne przykłady

Z tego poradnika dowiesz się: co może być przedmiotem darowizny, kto i komu może coś podarować, czy od każdej darowizny trzeba zapłacić podatek, czy darowiznę rozliczmy w PIT, jak odliczyć ulgę za darowiznę na cele charytatywne, czy darowane dobro możemy przekazać dalej. Dawanie &bdquo

PZU Zdrowie złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad spółką Tomma

, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych (Grupa PZU Zdrowie). Grupa PZU prowadzi działalność w szczególności w sektorze ubezpieczeń poprzez oferowanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. W

Samochód w spadku. Jakich formalności trzeba dopełnić?

współwłasność. Do tego potrzebny jest dział spadku. Są trzy sposoby podziału schedy po zmarłym.Pierwszy polega na przydzieleniu konkretnych przedmiotów określonym osobom, stosownie do ich udziałów.Przykład. Zmarły Jan zostawił spory majątek. Wdowa i dwaj synowie uzgodnili, że matce przypadnie dom, starszemu

Jeździsz bez autocasco? Jest oferta ubezpieczenia samochodu na dni lub ledwie godziny

Avivą zapewne pójdą kolejne towarzystwa. Ekonomia współdzielenia się upowszechnia i na znaczeniu zyskują polisy, zapewniając ochronę tylko wtedy, gdy jest ona potrzebna i nie tylko dla przedmiotów własnych, ale także pożyczonych. Coraz chętniej też kupujemy ubezpieczenia w aplikacjach mobilnych. Nowe

To już wojna. "Solidarność" pisze do Morawieckiego i żąda dymisji prezes ZUS. Strajk coraz bliżej

Informatyków ZUS, Związek Zawodowy Radców Prawnych ZUS, Ogólnopolski Związek Zawodowy "Alternatywa", KZZP ZUS "Niezależni", OZZZP ZUS "KADRA ZUS", ZZP ZUS "NOWOCZESNY ZUS" ----- Po publikacji tekstu rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski

Lux Med wnioskuje do UOKiK o przejęcie kontroli nad Centrum Medycznym Mavit

Med należy do międzynarodowej grupy kapitałowej BUPA, która prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej, prowadzenia domów opieki dla osób starszych, prowadzenia szpitali, przychodni zdrowia oraz świadczenia usług międzynarodowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Co powinniśmy wiedzieć, gdy wynajmujemy mieszkanie. 10 porad

zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lokalu przez członka spółdzielni miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, to członek powinien powiadomić o tym spółdzielnię na piśmie. W przypadku, gdy to najemca lokalu chciałby oddać przedmiot

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

, ponieważ córka miała ubezpieczenie grupowe. Okazało się, że nic z tego, bo ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje szkód rzeczowych. Kacper z szóstej klasy jest miłośnikiem piłki nożnej. Podczas zajęć w szkółce sportowej doznał poważnego urazu stawu skokowego. Jego rodzice myśleli

Ordo Iuris wojuje z ubezpieczycielami. Chodzi o odszkodowania za urodzenie martwego dziecka

Utrata ciąży to ogromny dramat dla kobiety, a zwykle również dla jej partnera. Trudno jest różnicować, czy cierpienie jest większe wtedy, gdy do poronienia doszło w 17 tygodniu ciąży, czy gdy martwe dziecko urodziło się w 23 tygodniu ciąży. W grupowych ubezpieczeniach na życie często jest zapis

MF: Mariusz Golecki powołany na stanowisko rzecznika finansowego

Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Instytucie Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych, kierownikiem Pracowni Badań Kognitywnych nad Prawem na WPiA UŁ. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Cambridge (1998). Od początku pracy naukowej przedmiotem jego badań były

Senat odesłał do Sejmu ustawę o przekształceniu OFE w IKE

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Rządowy projekt ustawy zakładający dla oszczędzających w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) wybór pomiędzy oszczędzaniem na emeryturę na nowym Indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub przeniesienie środków na konto w Zakładzie Ubezpieczeń

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

zobowiązań publicznoprawnych (podatki, opłaty, składki na ubezpieczenia społeczne), jak i prywatnych (w tym pensje pracowników). – W przypadku pozostałych przedsiębiorców zakończenie działalności wiąże się co do zasady z obowiązkiem przeprowadzenia procesu likwidacji, zgodnie z przepisami regulującymi

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przem. wzrósł do -10,5 w VII

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych formułują gorsze opinie (minus 2,8) w zakresie koniunktury niż jednostki, których przedmiotem działania są ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (plus 5,1). Badanie

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. wzrósł do -19,9 w VI

finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych formułują gorsze opinie (minus 15,9) w zakresie koniunktury niż jednostki, których przedmiotem działania są ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (plus 3

Zalało mu mieszkanie, stracił dobytek i jest na skraju bankructwa. Czy winny jest ubezpieczyciel?

uszkodzeniu tych rzeczy ani też nie wykonał żadnej dokumentacji fotograficznej, która pokazywałaby rozmiar zniszczeń. Poinformował jedynie w późniejszej korespondencji z ubezpieczycielem, że wyrzucił te przedmioty. Ubezpieczony twierdzi natomiast, że zgłaszał zniszczenie mebli. – Tak samo nie możemy też

Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) jednym z dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy jest polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wynajem długoterminowy samochodów. Poradnik

przyświeca przyszłemu użytkownikowi danego przedmiotu. W dużym uproszczeniu: jeżeli jego celem jest zakup przedmiotu po zakończeniu umowy, wówczas mamy do czynienia z leasingiem, w przeciwnym wypadku – z wynajmem. W jednym i drugim przypadku korzystający z przedmiotu nie jest jego właścicielem. Usługi

Santander BP zawiesił projekt utworzenia banku hipotecznego

Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego" - czytamy w komunikacie. W marcu 2018 r. bank (wówczas jako Bank Zachodni WBK) poinformował, że jego zarząd podjął

Ubezpieczyciele szukają sposobu na niefrasobliwość millenialsów. Idzie technologiczne trzęsienie ziemi

pytać klienta o część rzeczy związanych z ubezpieczeniem, lecz zaciągać informacje z zewnętrznych baz - podsumowuje Adam Uszpolewicz. Ubezpieczysz... konkretne przedmioty Ważnym trendem w ubezpieczeniach w najbliższych latach będzie oferowanie polis pozwalających ubezpieczyć nie tyle całe mieszkanie

Ubezpiecz skutecznie dom i mieszkanie. Uwaga na pułapki ubezpieczycieli

mała szkoda, wtedy bank może dać zgodę na wypłatę odszkodowania właścicielowi). Ubezpieczenie ruchomości, OC w życiu prywatnym, home assistance są dobrowolne. Wykupujemy je, gdy obawiamy się kradzieży, zalania mieszkania lub zatrzaśnięcia drzwi z kluczami w środku. Wybierając polisę, kierujemy się ceną

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. spadł do -34,9 w V

przed miesiącem (minus 18,2). Zajmujący się finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych formułują bardziej pesymistyczne opinie (minus 25,8) w zakresie koniunktury niż jednostki, których przedmiotem działania są ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne z

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

Twoja firma popadła w konflikt z innym przedsiębiorstwem? Mogą pomóc mediacje gospodarcze

uczestników mediacji w osiągnięciu porozumienia. To, czy w danym przypadku mediacja będzie dobrym rozwiązaniem, zależy przede wszystkim od nastawienia stron i przedmiotu sporu między nimi. W niektórych sprawach może okazać się wystarczające przeprowadzenie negocjacji przez same strony. Jeżeli temperatura

KNF nałożyła na PZU kary wysokości 1,94 mln zł i 350 tys. zł

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) cofnęła nałożoną karę pieniężną w wysokości 2,3 mln zł na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) uchylającą w całości decyzję Komisji z 17 października 2017 r., podał urząd. Jednocześnie KNF nałożyła na PZU dwie

Pozorują kolizje, zgony, zatajają choroby. Plaga lewych odszkodowań

pomysłowy ubezpieczony wpadł przez… dwie skrzynki z winem. To miało być wyłudzenie numer 36. Mężczyzna pozorował stłuczki. Woził swoje uszkodzone bmw na lawecie po całej Polsce. Laweta odjeżdżała, bmw zostawało na ulicy. Pojawiał się samochód ustawionego sprawcy. Na miejsce „zderzenia&rdquo

Wypadek przy pracy. Co robić, gdy już do niego dojdzie

pracy może także zostać potraktowane poronienie czy perforacja żołądka spowodowane podnoszeniem ciężkich przedmiotów. Stres, który jest codziennym towarzyszem wielu z nas, również w niektórych sytuacjach może zostać uznany za przyczynę wypadku przy pracy. Dotyczy to okoliczności, gdy jest on spowodowany

Uszkodzony dom po ulewie? Policz straty, zanim zgodzisz się na odszkodowanie

zawierają zapisy o uproszczeniach, które wdrażamy automatycznie, jak tylko pojawiają się szkody spowodowane anomaliami pogodowymi – dodaje Dawid Korszeń z Warty.  Nie czekaj z naprawami po nawałnicy Szybka i sprawna likwidacja szkody ma mnóstwo zalet dla ubezpieczonego, ale

Ubezpieczenie mieszkania i domu. Jak uniknąć haczyków?

elektrycznego likwidowało 3 proc. ubezpieczonych, a w wyniku wichury - 3 proc. Zwykle ubezpieczenia nie obejmują kradzieży takich przedmiotów, jak karty płatnicze, dokumenty, rękopisy. Niechętnie i nie do pełnej sumy wypłacają odszkodowania za zniszczoną biżuterię, sprzęt komputerowy, fotograficzny czy inne

Rząd chce wglądu w umowy o pracę i zlecenia. Jest projekt ustawy

przypadku tych pierwszych ich elementami będą: strony umowy, jej rodzaj, data zawarcia, rodzaj i miejsce wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, data jej rozpoczęcia oraz wynagrodzenie. Natomiast szablon umowy zlecenia ma zawierać: strony umowy, datę jej rozpoczęcia i wygaśnięcia, przedmiot zlecenia

PZU złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli m.in. nad Bankiem Pekao

, ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz reasekuracji. Podmioty z Grupy PZU świadczą również usługi bankowe, zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzania funduszami emerytalnymi. Podstawowym przedmiotem działalności Banku Pekao w Polsce jest działalność bankowa. W skład

Unibep zbuduje obiekt sportowo-rekreacyjny w Mińsku za ok. 32 mln zł netto

kredytu po jego udzieleniu zamawiającemu przez bank polski z ubezpieczeniem KUKE" - czytamy w komunikacie. Przedmiot umowy został podzielny na dwie części, tj. prace projektowe (część I) oraz prace budowlane (część II), podano także. "Umowa w

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

Komunikat zaczyna się górnolotnie: „Poczta Polska złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu publicznym na doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych w formie gotówkowej na wskazany adres, organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wartość umowy, wynikającej z

Kontrola w firmie. Kto i kiedy może kontrolować przedsiębiorców?

Kontrola ZUS Jedną z instytucji, która może przeprowadzać kontrole w firmach, jest ZUS. - Celem tej kontroli jest przede wszystkim ocena wywiązywania się przez płatników składek z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych - wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS w woj. śląskim. ZUS

FIPP FIZAN złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie PESA Holding

uzgodnieniu pakietu finansowego z bankami i zakładami ubezpieczeń. Przedmiotem faktycznie prowadzonej przez PESA Holding i jej spółki zależne działalności jest przede wszystkim produkcja, modernizacja, konserwacja i naprawa taboru szynowego. (ISBnews)

Sąd zarejestrował zmianę nazwy ABC Data na Vicis New Investments

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy zarejestrował zmiany statutu ABC Daty, które przewidują zmianę firmy spółki na Vicis New Investments oraz zmianę przedmiotu działalności spółki, podała spółka. Zgodnie z nowym statutem przedmiotem

Chcesz pójść z pracodawcą do sądu pracy? Oto jakie masz możliwości

powierzono sądom pracy. Wyodrębnienie to ma służyć przede wszystkim ułatwieniu dochodzenia roszczeń przez pracowników i ubezpieczonych, między innymi dzięki mniejszemu formalizmowi - wyjaśnia radca prawny Monika Hałuszczak. Warto jednak wiedzieć, że sąd pracy to nazwa potoczna. Same sądy pracy stanowią

W supermarkecie możesz już kupić ubezpieczenie... dla psa. Opłaca się?

transport powrotny – mówi Mikołaj Kozieł, dyrektor rozwoju sprzedaży B2B. Takie ubezpieczenia sprzedaje należące do PZU towarzystwo ubezpieczeniowe Link4. Polisy dla zwierząt możemy kupić od początku marca w supermarketach Tesco. Polisa zadziała, jeśli nasz pies czy kot wpadną pod nadjeżdżający

FIPP Fizan ma zgodę UOKiK na przejęcie Pesa Holding

zostanie sfinalizowana w połowie czerwca po uzgodnieniu pakietu finansowego z bankami i zakładami ubezpieczeń. IPP FIZAN działa na rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych i jest podmiotem zarządzanym w zakresie części portfela inwestycyjnego Funduszu przez Polski Fundusz

KNF chce, by TU przyjęły rekomendację dot. wypłaty odszkodowania do końca br.

kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, jak również odsetek za opóźnienie. Projekt rekomendacji był przedmiotem publicznych konsultacji. Komisja oczekuje, że zakłady ubezpieczeń zastosują się do rekomendacji do dnia 31 grudnia 2016 r. albo, stosownie do art. 365 ust. 5 ustawy

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

uprawnia pracownika do dodatku za przepracowane godziny nadliczbowe. W razie nieustalenia w umowie limitu godzin dodatek taki będzie przysługiwał co do zasady dopiero po przekroczeniu 8 godzin pracy w ciągu dnia. Jednak nawet pomimo braku stosownych postanowień umownych w tym przedmiocie pracownikowi

Wypadki przy pracy. Sprawdź, na co i kiedy możesz liczyć

; jako „wypadek przy pracy” – należy traktować poronienie czy perforację żołądka spowodowane podnoszeniem ciężkich przedmiotów. 917 zł - tyle według aktualnie obowiązujących stawek, należy się poszkodowanemu w pracy za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu W

Ubezpieczenie roweru. Ochrona bardzo często iluzoryczna

dostaniemy ok. 4 tys. zł. Jeśli stracimy wzrok - ok. 6 tys. zł. Problem: kradzież roweru Ochronę możemy rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu podróżnego i ubezpieczenie casco roweru. W pierwszym przypadku przedmiotem ubezpieczenia bagażu jest bagaż podróżny

Refundacja wyrobów medycznych. Kto może liczyć na dofinansowanie?

Informacji o wykazach refundowanych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środkach technicznych oraz limitach cen należy szukać w wojewódzkich oddziałach NFZ lub na stronie internetowej www.nfz.gov.pl. Kto może wystawić zlecenie na wyroby medyczne? Pierwszym krokiem jest

Konsorcjum Rafako ma warunkową umowę na bazę paliw w Mongolii za 47 mln euro

; 2. NTT Group wpłaci zaliczkę, która zostanie zaksięgowana na koncie bankowym konsorcjum 3. prace będące przedmiotem umowy finansowane będą przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. lub Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., na warunkach określonych w umowie

Ubezpiecz dom lub mieszkanie

Kupując polisę mieszkaniową za dodatkową opłatą, możesz ubezpieczyć również piwnicę, garaż, anteny satelitarne oraz tzw. małą architekturę, czyli chodnik, podjazd, altanę, kort tenisowy, oświetlenie twojej posesji, huśtawki, drabinki, piaskownicę. Ubezpieczenie nie obejmuje przedmiotów, które mają tzw

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

. Co robić? Bardzo uciążliwy dla ubezpieczonych problem opóźnień w wypłacie zasiłków chorobowych dostrzegł Rzecznik Praw Obywatelskich w kontekście prowadzonych długotrwałych kontroli przez ZUS ubezpieczonych i płatników składek. Niestety w omawianym wyżej stanie faktycznym należy podkreślić, że za

Unibep ma umowę na budowę centrum logistycznego na Białorusi za 54,25 mln zł

. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksu logistyczno-przemysłowego wraz z obiektami infrastruktury inżynieryjnej i transportowej. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w III kw. 2017 r., a zakończenie w IV kw. 2018 r., podano także. "Umowa

Aktualna łączna kwota roszczeń PFRON wobec Grupy Impel wynosi 34,4 mln zł

2017 roku. Jako podstawę wezwania PFRON wskazał uzyskaną informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o nieterminowej wpłacie składek na ubezpieczenia społeczne. PFRON wskazał, że niewypełnienie obowiązku zwrotu pobranego dofinansowania w terminie trzech miesięcy od otrzymania wezwania skutkować

Firma w spadku. Jak zamknąć firmę po śmierci właściciela?

dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a zatem odpowiada za długi spadkowe tylko do wartości stanu czynnego spadku. Co ważne, ograniczenie dotyczy wartości, a nie przedmiotów spadku, a zatem jeżeli np. w skład spadku wchodził budynek z działką o wartości 2 mln zł, to spadkobierca będzie odpowiadał

Nawałnice pustoszą Polskę, niszczą dorobek życia. Jak ubezpieczyć dom? Uwaga na haczyki i zaniżanie odszkodowań

. miedziane albo kute z żelaza. Zwykle ubezpieczenia nie obejmują też kradzieży takich przedmiotów jak karty płatnicze, dokumenty, rękopisy. Niechętnie i nie do pełnej sumy wypłacają odszkodowania za zniszczoną biżuterię, sprzęt komputerowy, fotograficzny czy inne rzadkie, wartościowe przedmioty. Aby objąć je

Siedmiu akcjonariuszy Polnordu zawarło porozumienie ws. zbywania akcji

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polnordu: PKO Bank Polski, Neptun FIZAN, Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU FIO Parasolowy, PZU FIO Globalnych Inwestycji, PZU Specjalistyczny FIO Universum oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie zawarli porozumienie ws

Sprawdź, czy masz chorobę zawodową

zawodzie, + renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, + dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej, + dodatek pielęgnacyjny, + pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie

Spiszesz się szybko, możesz dostać Toyotę. Dlaczego Narodowy Spis Powszechny promuje tę markę?

nagroda główna dla każdego województwa. Wartość tych aut oszacowano na 65 749 zł z podatkiem VAT za sztukę, plus pełne ubezpieczenie o wartości 3,1 tys. zł z VAT oraz 7650 zł na poczet podatku PIT dla zwycięzcy. Łączna wartość takiej nagrody wynosi zatem 76 499 zł.  Tajemniczy wybór Dlaczego GUS na

Miało być lepiej, a będzie jak zwykle. Nowelizacja przepisów antylichwiarskich jest dziurawa

klientem kryją się one pod nazwą „opłata za przechowywanie" pozostawionego przedmiotu.   Zaś RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania (w tym wskaźniku kryją się i oprocentowanie kredytu, i wszelkie opłaty, marże, prowizje, a także ubezpieczenie), w przypadku pożyczek branych w

Wakacje bez stresu? Już teraz zadbaj o tych pięć rzeczy

1. Sprawdzamy ubezpieczenie mieszkania Ponad połowa Polaków ma ubezpieczenie mieszkania – jest to jedyny rodzaj nieobowiązkowych ubezpieczeń, których nie trzeba nam wciskać. Właśnie w czasie wakacji takie ubezpieczenia przeżywają swój najważniejszy „stress-test” (albo inaczej

PZU będzie kontynuować negocjacje z Grupą Skanska ws. najmu biur na centralę

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podjął decyzję o kontynuacji negocjacji, dotyczących określenia finalnych warunków umowy najmu powierzchni biurowej, handlowo-usługowej, magazynowej oraz miejsc parkingowych pomiędzy PZU SA i PZU Życie SA a

Comarch zawarł umowę z ZUS na wsparcie i obsługę systemu IT za max. 242 mln zł

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Konsorcjum firm Comarch Polska i Comarch zawarło z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania kompleksowego systemu informatycznego KSI ZUS z wynagrodzeniem, które nie przekroczy 242 mln zł

Protektor wynajmnie halę w mieleckiej SSE w Lublinie za 17 mln zł

, opłaty za użytkowanie wieczyste, ubezpieczenie przedmiotu najmu oraz innych opłat publicznoprawnych związanych z przedmiotem najmu, kaucja gwarancyjna oraz gwarancja bankowa). Po wybudowaniu przedmiotu najmu zgodnie z projektem techniczno? technologicznym i uzyskanymi decyzjami

Korepetycje coraz droższe. Najwięcej kosztują korki z... aktorstwa

materiał, ale również poszerzyć swoją wiedzę poza ramy programowe. – Pojawia się sporo ogłoszeń uczniów, którzy szukają pomocy w przygotowaniu się do konkursów czy olimpiad. Sukcesywnie rośnie także liczba osób poszukujących korepetytorów z zajęć pozaszkolnych. Wśród oferowanych przedmiotów pojawia

Ochrona za kilkaset złotych - jak dobrze wybrać ubezpieczenie mieszkania

ich majątek. Z szacunków wynika, że w naszym kraju ubezpieczona jest zaledwie połowa domów i mieszkań. To i tak dużo, bo część z nich jest ubezpieczona tylko dlatego, że polisy żądał bank na kredytowaną nieruchomość. Jak wybrać polisę i... Decyzji

PZU ma list intencyjny z Grupą Skanska dot. najmu siedziby centrali 

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) dokonał wyboru oferty w postępowaniu na najem siedziby centrali PZU i podpisał list intencyjny z Bitra Enterprise 1 sp. z o.o., spółką z Grupy Skanska, podał PZU. Kilka tysięcy pracowników PZU

Ubezpieczyciele nie mogą obniżać odszkodowań o wysokość pomocy państwa

mieszkańcy. Ludzie zbijali tratwy, aby ocalić najcenniejsze przedmioty. Potrzebna była pomoc, bo mieszkańcy potracili cały swój majątek. Podobnie jak przy okazji innych katastrof naturalnych i tym razem poszkodowani zostali wsparci przez państwo. Zwykle zasiłki od państwa

J. Krzyżanowska i P. Jakubowski powołani do zarządu Copernicus Securities

sprzedażowych i klientów. Doświadczenie zdobywała m.in. w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A, czy Aegon TU na Życie. "Transakcje przeprowadzone w ostatnich miesiącach w ramach Grupy potwierdziły potrzebę

Polisy inwestycyjne to nie ubezpieczenia. Dajemy się na to nabrać

dożycie. Więc element ryzyka de facto nie występuje, jeśli klient - nieważne, czy umrze, czy będzie żył - pieniądze i tak dostanie. - Takie określenie przedmiotu umowy skutkuje ustaleniem ryzyka na poziomie 100 proc., gdyż w ustalonym okresie czasu ubezpieczony z pewnością bądź

FPP apeluje do Rady Dialogu Społecznego o ocenę skutków epidemii koronawirusa

- jego wyniki będą przedmiotem rozmów ze stroną rządową na temat ograniczenia negatywnych konsekwencji dla gospodarki, przedsiębiorców oraz zatrudnionych. Wyniki monitoringu zostaną opublikowane" - czytamy w komunikacie. Federacja zwróciła już uwagę rządu na konieczność

Ubezpieczenie, które nim nie jest?

generalnej, którą bank zawarł z towarzystwem ubezpieczeniowym Allianz, której przedmiotem są kredyty klientów, a nie ryzyko banku wynikające z niskiego wkładu własnego w niektórych kredytach. Wynika z tego, że bank w prosty sposób przenosi na klienta składkę ubezpieczeniową, która wiąże się z ubezpieczeniem

JSW podpisała z Famurem umowy na najem kombajnów za 133 mln zł

serwisowanie oraz ubezpieczenie urządzeń w całym okresie najmu" - czytamy w komunikacie. Wydanie przedmiotów przetargu zamawiającemu powinno następować sukcesywnie od 4 do 44 tygodni od daty zawarcia umów. Okres realizacji umów wyniesie 1 080 dni kalendarzowych dla każdego