ubezpieczenia przedmiotu

Andrzej Łukaszewicz

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp zamawiający może w postępowaniu ustanowić warunek dotyczący sytuacji finansowej, na potwierdzenie którego wykonawcy składają odpowiedni dokument. W myśl § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów będzie to dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Wybór brokera ubezpieczeniowego

Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie mienia należy rozważyć zaangażowanie brokera ubezpieczeniowego do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia do kredytu to pułapka dla klientów? KNF, banki i ubezpieczyciele szykują zmiany

Najpierw europejski nadzór finansowy, a teraz także Komisja Nadzoru Finansowego wzięły pod lupę ubezpieczenia dołączane do kredytów. Czy są korzystne dla klientów? Okazało się, że jest jeszcze sporo do poprawy. Czeka nas rewolucja?

Orlen sprzedaje PZU towarzystwa ubezpieczeniowe PGNiG

Orlen sprzedaje PZU towarzystwa ubezpieczeniowe PGNiG

Gaz TUW oferował ubezpieczenia także swoim klientom. Dwa lata temu chwalił się , że sprzedał ubezpieczenia ochrony prawnej ponad 30 tys. swoich klientów. Od początku zeszłego roku Polski Gaz TUW klientom PGNiG oferował również ochronę ubezpieczeniową w zakresie kradzieży przedmiotów osobistych

Jak kupić dobre ubezpieczenie na życie

Jak kupić dobre ubezpieczenie na życie

, kupując ubezpieczenie na życie, warto zadać sobie kilka pytań, aby sprawdzić, czego faktycznie potrzebujemy i czy polisa, którą zamierzam kupić, spełnia moje potrzeby. Kluczowe pytania to: 1. Czy przedmiot ubezpieczenia obejmuje to, co chcę chronić (np. życie, zdrowie swoje lub bliskich)? 2. Czy zakres

Wyślę kuriera. Uwaga! Nowy sposób na oszukiwanie sprzedających

Wyślę kuriera. Uwaga! Nowy sposób na oszukiwanie sprzedających

: USA kontra Google. Proces "o przyszłość internetu" to powtórka sprawy z 1911 roku Pokazuje korespondencję z jedną z takich osób. Ta wyraża duże zainteresowanie sprzedawanym przedmiotem. „W jakim jest stanie?" – pyta. Oczekuje też zniżki, ale gdy spotyka się z odmową, wcale

Od zamontowanych okien po sprzęt AGD. Tak kradną na budowach

Od zamontowanych okien po sprzęt AGD. Tak kradną na budowach

być ubezpieczany na przykład na etapie fundamentów, a w trakcie okresu ubezpieczenia zostaje postawiona konstrukcja budynku i założone zostają instalacje: wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza lub elektryczna, czyli na początku okresu ubezpieczenia wartość przedmiotu ubezpieczenia ma zupełnie inną wartość

II SA/Wa 62/21 - Wyrok WSA w Warszawie

Borowiecki (spr.), po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 czerwca 2021 r. sprawy ze skargi N. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku oddala skargę

KNF podtrzymała karę wysokości 240 tys. zł dla Gothaer TU

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję z 20 lutego 2018 r. w przedmiocie nałożenia na Gothaer (obecnie: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group) kary pieniężnej w wysokości 240 000 zł, podała

KNF podtrzymała 560 tys. zł kary dla Generali TU za nieprawidłowe składki

ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 13 marca 2018 r. w przedmiocie nałożenia na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 560 000 zł, za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o

Ubezpieczenie dla dziecka w szkole? To najgorsza opcja

Ubezpieczenie dla dziecka w szkole? To najgorsza opcja

uszkodzonych zębów i zakup przedmiotów ortopedycznych po wypadku. Dobrą ofertę ma też towarzystwo ubezpieczeniowe Generali, które w ramach swojego ubezpieczenia NNW oferuje m.in. wypłatę za pobyt w szpitalu zatrucia pokarmowego, odszkodowanie za pogryzienie przez zwierzęta, pokrycie kosztów odbudowy

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ

Pytanie: Zapis SWZ w dziale Opis przedmiotu zamówienia: „16) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy: a) opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku braku

InterRisk TU złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad TUW

. Podstawowym przedmiotem działalności InterRisk TU jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgłaszający jest uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia w grupach 1-4 oraz 6-18 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i

Europa Ubezpieczenia wprowadza ubezpieczenia dla graczy pod marką Gshield.gg

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Europa Ubezpieczenia we współpracy z agencją gamingową Fantasyexpo i startupem Protect.me wprowadza na rynek nowe ubezpieczenia dla miłośników gier, które chroni sprzęt gamingowy, konta w grach cyfrowych oraz wirtualne przedmioty. Produkt będzie

To może być rewolucyjna zmiana w ubezpieczeniach. Firmy miałyby 90 dni na wypłatę odszkodowania po wypadku

To może być rewolucyjna zmiana w ubezpieczeniach. Firmy miałyby 90 dni na wypłatę odszkodowania po wypadku

wypadków komunikacyjnych dostęp do sądów, są wysokie opłaty sądowe, które w przypadku poważnych wypadków komunikacyjnych liczone są w dziesiątkach tysięcy złotych" – podkreślają senatorowie w wyjaśnieniu do projektu. Obecnie pobiera się opłatę w wysokości 5 proc. wartości przedmiotu sporu, nie

V SA/Wa 1611/21 - Wyrok WSA w Warszawie

V SA/Wa 1611/21 - Wyrok WSA w Warszawie

rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 czerwca 2021 r. sprawy ze skargi W. K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r. uchyla zaskarżoną decyzję.

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Stosownie do art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

zostały sprecyzowane, ponieważ mogą wynikać z różnych stosunków prawnych np. umownych: najmu, dzierżawy, zlecenia, dzieła, pożyczki, ubezpieczenia itd.5) Egzekucję z innych praw majątkowych. Przedmiotem egzekucji mogą być: prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa z zakresu własności przemysłowej, udziały

PIU: Udział składki w kanale bancassurance w składce ogółem TUnŻ spadł r/r

także z grupy 3-7 (casco i przedmioty w transporcie) - 19,1% wobec 11,9% rok wcześniej. Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie wyniosła 7,7 mln w I kw. 2018 r. wobec 8,6 mln rok i dwa lata wcześniej

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Pytanie Czy zamawiający musi obowiązkowo zastosować wymagania wynikające z art. 29 pkt 3a oraz art. 36 pkt 8a ustawy Pzp dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego na okres 3 lat? Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

lub na czas nieokreślony. 3. Jaka praca Praca nakładcza potocznie nazywana jest chałupnictwem, ponieważ najczęściej odbywa się w domu wykonawcy. Przedmiotem umowy może być wykonywanie czynności polegających na szyciu, montowaniu, wykańczaniu, składaniu, klejeniu, naprawianiu itp. Efektem są zazwyczaj

Nationale-Nederlanden wprowadziło ubezpieczenie nieruchomości online

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Nationale-Nederlanden wprowadziło możliwość zakupu ubezpieczenia domu i mieszkania przez internet, podała spółka. Produkt dostępny jest zarówno dla nieruchomości zamieszkiwanej przez klienta, jak i wynajmowanej osobom trzecim

Opis i oszacowanie zajętej przez komornika nieruchomości

pożytków. W oszacowaniu należy ująć wartość praw obciążających nieruchomość np. służebności. Oszacowaniem należy objąć z osobna każdą nieruchomość stanowiącą przedmiot egzekucji, jeżeli jest ona wpisana do odrębnej księgi wieczystej lub prowadzony jest dla niej odrębny zbiór dokumentów. Komornik sądowy

KNF nałożyła 400 tys. zł kary na PZU i uchyliła karę w wysokości 900 tys. zł

. Jednocześnie, Komisja poinformowała o wydaniu ostatecznej decyzji uchylającej w całości decyzji z 11 czerwca 2019 r. w przedmiocie nałożenia na PZU kary pieniężnej w wysokości 900 tys.zł, w związku z naruszeniem przez PZU art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

charakterze opiekunki do dziecka, można z nią podpisać umowę uaktywniającą. Jak wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, jest to korzystne nie tylko dla opiekunki, ale też dla rodziców. Dzięki zawartej umowie niania zyska ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a rodzic może

Zalało mu magazyn, pomocy szukał u ubezpieczyciela. Na próżno

nią towaru czy też sprzętu, ubezpieczony otrzyma odszkodowanie obliczone na podstawie proporcji sumy ubezpieczenia do wartości przedmiotu ubezpieczenia. W 2019 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok, zgodnie z którym takie klauzule muszą być zawarte w umowie, a nie tylko w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia

Dziś już nie rabuje się banków. Rabuje się ubezpieczycieli

Pewien nieuczciwy mieszkaniec Mazowsza najpierw kupił kilka polis na życie, a później… upozorował swoją śmierć. Pod koniec października 2019 r. do zakładów ubezpieczeń w Polsce zgłosiła się jego matka, składając roszczenia o wypłatę świadczeń za śmierć syna. Według niej syn zginął w lipcu

Odszkodowania po burzach i wichurach. Co się należy poszkodowanym?

wartości majątku. Najlepiej zrobić to w rozmowie z agentem, który pomoże dobrać odpowiednie wartości. Pamiętajmy, by polisą objąć cały nasz majątek, a więc nie tylko mury i elementy stałe. Dobre ubezpieczenie obejmuje też wyposażenie, sprzęty, przedmioty, które gromadzimy. 2. Zalany samochód Zalane

Poradnik. Jak najkorzystniej wziąć w leasing maszyny i sprzęt

, które szczegółowo określają zasady współpracy. Należy pamiętać o tym, że w umowie leasingu właścicielem przedmiotu jest leasingodawca. Wszystkie czynności związane z ubezpieczeniem, likwidacją szkód czy zbyciem przedmiotu leasingu muszą być konsultowane ze spółką leasingową. Zwróćmy uwagę, aby np. przy

Ubezpieczenie OC w zamówieniach publicznych

wymagano od wykonawcy posiadania ważnego ubezpieczenia od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł. Fakt ten miała potwierdzać opłacona polisa lub inny dokument. Wykonawca przedłożył polisę

Jak Media Markt z Saturnem nabijały klientów w 50 rat 0 proc.

Santander 0 zł"  Na banerach informujących o akcjach promocyjnych, dostępnych na stronie mediamarkt.pl, zamieszczana była informacja: „RRSO dla kredytu/pożyczki spłacanych w 50 równych ratach miesięcznych w opcji bez ubezpieczenia wynosi 0 proc.". Tyle że reklama sobie, a życie sobie

Co to jest egzekucja sądowa? Co to jest egzekucja administracyjna?

2021 r. poz. 1805 z późn. zm.)). Egzekucja sądowa może być egzekucją świadczeń pieniężnych lub egzekucją świadczeń niepieniężnych. Przedmiotem egzekucji w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych jest określone mienie dłużnika. W egzekucji świadczeń niepieniężnych przedmiotem egzekucji może być mienie

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

Pytanie Zamawiający w 2020 r. przeprowadzał przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu swojej Gminy w 2021 r. W projekcie umowy, który stanowił jeden z załączników do SWZ, zamawiający wprowadził zapis w brzmieniu „. Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu

Dwie polisy na jedno mieszkanie. Opłaca się?

. A z drugiej strony jest przecież najemca, który też chce chronić swój majątek. „Jeśli nie jesteś właścicielem lokalu, który zamieszkujesz, warto zapewnić sobie ochronę w razie różnych sytuacji losowych oraz ubezpieczyć przedmioty i ruchomości, które w nim posiadasz” – przekonuje

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Pytanie: Czy wybór wykonawcy na grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i ich rodzin o wartości powyżej 30.000 euro powinien być przeprowadzony w przetargu nieograniczonym

Pijany kierowca straci samochód. Kto zapłaci za parking i OC?

ogłoszenia ustawy. Okres ten pozwoli na dopracowanie wszystkich szczegółów technicznych. Przepadek pojazdu mechanicznego lub przepadek jego równowartości nie jest karą. Analogicznie jak przepadek narzędzia, czyli przedmiotu, który służył lub był przeznaczony do popełnienia przestępstwa - odpowiedział

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

powstania zarzutów naruszenia przez zamawiającego dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub

Jak nie odziedziczyć długów w spadku?

Z tego poradnika dowiesz się: czy warto ubezpieczyć kredyt na wypadek śmierci, co daje zrzeczenie się spadku, jak negocjować z bankiem, jakie ryzyko niesie poręczenie kredytu. Pan Andrzej z Bielska-Białej zaciągnął kilkanaście lat temu kredyt na zakup mieszkania. Nim spłacił połowę, zmarł

PIU ma 14 rekomendacji, chroniących klientów i firmy przed skutkami COVID-19

dokumentów i uproszczone oględziny. Uproszczona będzie także analiza przedmiotu ubezpieczenia, co jest szczególnie istotne np. w przypadku małych firm, chcących przedłużyć ochronę ubezpieczeniową" - czytamy dalej. PIU - przy naprawach pojazdów - rekomenduje zakładom

Notariusze wspomogą zaczopowane sądy wieczystoksięgowe. Nowy pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości

Dlaczego resort zajął się kupującymi nowe mieszkania? Bo oni obecnie nawet ponad rok, czekając na wpis do księgi wieczystej, muszą, jeśli biorą kredyt hipoteczny na mieszkanie, płacić bankom dodatkowe ubezpieczenia pomostowe.   Notariuszu ratuj Pomysłem na rozwiązanie problemu ma być

Prezydent chciał pokazać zainteresowanie finansami zwykłych ludzi. Ale coś nie wyszło

Polisy na życie służą do zabezpieczenia bliskich po śmierci ubezpieczonego. Otrzymują wolną od podatku wypłatę z polisy. Pod jednym warunkiem: że o tej polisie wiedzą i zgłoszą się do ubezpieczyciela. Teoretycznie po to ludzie kupują polisy na życie, żeby ich bliscy pieniądze dostali, zatem nie

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

Zamawiający w 2020r. przeprowadzał przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu swojej Gminy w 2021r. W projekcie umowy, który stanowił jeden z załączników do SWZ, zamawiający wprowadził zapis w brzmieniu:"...Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy

KNF nałożyła 370 tys. zł kary na PZU i uchyliła karę w wysokości 400 tys. zł

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) karę pieniężną w wysokości 370 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania spółki

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zawarła z następującymi bankami: Bank Handlowy w Warszawie, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank, BNP Paribas Bank Polska oraz ubezpieczycielami: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, TUiR

I SA/Gd 284/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

WSA Krzysztof Przasnyski, Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń (spr.), Sędzia NSA Alicja Stępień, , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 czerwca 2021 r. sprawy ze skargi P.Z, na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 grudnia 2020 r. nr [....] w przedmiocie odmowy

Darowizna - kto, komu, co i ile może darować. Praktyczne przykłady

Z tego poradnika dowiesz się: co może być przedmiotem darowizny, kto i komu może coś podarować, czy od każdej darowizny trzeba zapłacić podatek, czy darowiznę rozliczmy w PIT, jak odliczyć ulgę za darowiznę na cele charytatywne, czy darowane dobro możemy przekazać dalej. Dawanie &bdquo

PZU Zdrowie ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Falck Centra Medyczne

jest przedsiębiorcą dominującym dla części podmiotów z grupy PZU, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych (Grupa PZU Zdrowie). Grupa PZU prowadzi działalność w szczególności w sektorze ubezpieczeń poprzez oferowanie kompleksowej ochrony

Benefit Systems ma umowę z Pocztą Polską o wartości max. 51,1 mln zł

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Benefit Systems podpisał umowę z Pocztą Polską działającą w imieniu własnym oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie na okres 26 miesięcy od 10 listopada 2018 r., podała spółka. Maksymalne

Podatki, które PiS wprowadził lub podwyższył od 2015 roku. O tyle więcej płacimy [LISTA]

. Składki na ubezpieczenia społeczne są wyższe od poprzedniego roku o 207,20 zł i wynoszą łącznie 1418,48 zł. Wyższy abonament za miesięczne korzystanie z telewizji i radia w 2023 roku. Kwota za korzystanie z radioodbiornika wynosi 8,70 zł (w 2022 roku było to 7,50 zł). Natomiast używanie odbiornika

AB Kauno Tiltai z Grupy Trakcja ma umowę za ok. 198,88 mln zł netto

PRKiI. "Prace będące przedmiotem umowy zostaną zrealizowane w ciągu 1 150 dni od daty rozpoczęcia robót. Data rozpoczęcia robót przypada w ciągu 14 dni po wejściu w życie umowy. Umowa wejdzie w życie z chwilą jej podpisania, złożenia gwarancji bankowej, ubezpieczenia i

Jeździsz bez autocasco? Jest oferta ubezpieczenia samochodu na dni lub ledwie godziny

Avivą zapewne pójdą kolejne towarzystwa. Ekonomia współdzielenia się upowszechnia i na znaczeniu zyskują polisy, zapewniając ochronę tylko wtedy, gdy jest ona potrzebna i nie tylko dla przedmiotów własnych, ale także pożyczonych. Coraz chętniej też kupujemy ubezpieczenia w aplikacjach mobilnych. Nowe

Unibep wybuduje kompleks sportowy w Mińsku na Białorusi za 10,9 mln euro netto

środków własnych zamawiającego, a w 80% z kredytu po jego udzieleniu zamawiającemu przez bank polski z ubezpieczeniem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), podano także. Zamawiający zapłaci spółce zaliczki ze środków własnych na poczet realizacji prac projektowych

PZU Zdrowie złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad spółką Tomma

, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych (Grupa PZU Zdrowie). Grupa PZU prowadzi działalność w szczególności w sektorze ubezpieczeń poprzez oferowanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. W

Rozliczenia podatkowe 2022. Sprzedajesz na Vinted, OLX, Facebooku... Kiedy musisz zapłacić podatek? Czy przyjdzie skarbówka?

, sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z naszego majątku prywatnego, które nie zostały kupione w celu ich dalszej sprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej. W takim przypadku, jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie sześciu miesięcy od nabycia rzeczy, to to, co uzyskamy ze sprzedaży, nie będzie

Zarabiają na Vinted 500 zł dziennie. A co z podatkiem? Uwaga, jest problem

, gdyż skarbówka ma pięć lat na skontrolowanie naszych rozliczeń. - Należy jednak rozróżnić dwie kwestie - zastrzega adwokat - Po pierwsze, sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z naszego majątku prywatnego, które nie zostały kupione w celu ich dalszej sprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

, ponieważ córka miała ubezpieczenie grupowe. Okazało się, że nic z tego, bo ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje szkód rzeczowych. Kacper z szóstej klasy jest miłośnikiem piłki nożnej. Podczas zajęć w szkółce sportowej doznał poważnego urazu stawu skokowego. Jego rodzice myśleli

Pseudofachowcy od remontów w akcji. Odwrotnie założone okna, a w spłuczce ciepła woda

zabezpieczenia się przed nieuczciwym wykonawcą podstawą jest dobra umowa sporządzona na piśmie obejmująca w szczególności dokładny opis przedmiotu umowy, warunki wykonania i rozwiązania umowy, wykonawstwa zastępczego, rozliczeń, odbiorów, usuwania wad, gwarancji i rękojmi oraz zasady zlecania robót dodatkowych

Ubezpieczyciele szukają sposobu na niefrasobliwość millenialsów. Idzie technologiczne trzęsienie ziemi

pytać klienta o część rzeczy związanych z ubezpieczeniem, lecz zaciągać informacje z zewnętrznych baz - podsumowuje Adam Uszpolewicz. Ubezpieczysz... konkretne przedmioty Ważnym trendem w ubezpieczeniach w najbliższych latach będzie oferowanie polis pozwalających ubezpieczyć nie tyle całe mieszkanie

Kolejna luka w "Polskim ładzie". Przedsiębiorcy dwa razy odliczą składkę zdrowotną

drugiej zmiany nie zauważył rząd, poprawiając "Polski ład". Choć niektórzy eksperci sądzą, że świadomie wprowadził taką zmianę. - Nie uważam, że przepisy dotyczące odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy opodatkowania oraz zaliczania składek do kosztów uzyskania przychodu to

Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach

finansowej wykonawcy jest polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wysokość sumy ubezpieczenia na którą musi opiewać polisa określa zamawiający w treści warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.  Wysokość

Lux Med wnioskuje do UOKiK o przejęcie kontroli nad Centrum Medycznym Mavit

Med należy do międzynarodowej grupy kapitałowej BUPA, która prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej, prowadzenia domów opieki dla osób starszych, prowadzenia szpitali, przychodni zdrowia oraz świadczenia usług międzynarodowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczenie mieszkania i domu. Jak uniknąć haczyków?

elektrycznego likwidowało 3 proc. ubezpieczonych, a w wyniku wichury - 3 proc. Zwykle ubezpieczenia nie obejmują kradzieży takich przedmiotów, jak karty płatnicze, dokumenty, rękopisy. Niechętnie i nie do pełnej sumy wypłacają odszkodowania za zniszczoną biżuterię, sprzęt komputerowy, fotograficzny czy inne

MF: Mariusz Golecki powołany na stanowisko rzecznika finansowego

Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Instytucie Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych, kierownikiem Pracowni Badań Kognitywnych nad Prawem na WPiA UŁ. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Cambridge (1998). Od początku pracy naukowej przedmiotem jego badań były

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

Ubezpiecz skutecznie dom i mieszkanie. Uwaga na pułapki ubezpieczycieli

mała szkoda, wtedy bank może dać zgodę na wypłatę odszkodowania właścicielowi). Ubezpieczenie ruchomości, OC w życiu prywatnym, home assistance są dobrowolne. Wykupujemy je, gdy obawiamy się kradzieży, zalania mieszkania lub zatrzaśnięcia drzwi z kluczami w środku. Wybierając polisę, kierujemy się ceną

Samochód? Tylko używam. Może warto rozważyć abonament na cztery koła?

dodatkowy pakiet. Podobnie jest z autem na abonament. Osoba za kółkiem takiego samochodu dostaje do dyspozycji wybrany model i ma zapewnione różne bonusy w pakiecie: serwis, naprawy, ubezpieczenie czy pulę kilometrów do przejechania. Gdy kierowca przekroczy ustalony limit, musi dopłacić za każdy dodatkowo

Zalało mu mieszkanie, stracił dobytek i jest na skraju bankructwa. Czy winny jest ubezpieczyciel?

uszkodzeniu tych rzeczy ani też nie wykonał żadnej dokumentacji fotograficznej, która pokazywałaby rozmiar zniszczeń. Poinformował jedynie w późniejszej korespondencji z ubezpieczycielem, że wyrzucił te przedmioty. Ubezpieczony twierdzi natomiast, że zgłaszał zniszczenie mebli. – Tak samo nie możemy też

Senat odesłał do Sejmu ustawę o przekształceniu OFE w IKE

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Rządowy projekt ustawy zakładający dla oszczędzających w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) wybór pomiędzy oszczędzaniem na emeryturę na nowym Indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub przeniesienie środków na konto w Zakładzie Ubezpieczeń

PZU złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli m.in. nad Bankiem Pekao

, ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz reasekuracji. Podmioty z Grupy PZU świadczą również usługi bankowe, zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzania funduszami emerytalnymi. Podstawowym przedmiotem działalności Banku Pekao w Polsce jest działalność bankowa. W skład

Ordo Iuris wojuje z ubezpieczycielami. Chodzi o odszkodowania za urodzenie martwego dziecka

Utrata ciąży to ogromny dramat dla kobiety, a zwykle również dla jej partnera. Trudno jest różnicować, czy cierpienie jest większe wtedy, gdy do poronienia doszło w 17 tygodniu ciąży, czy gdy martwe dziecko urodziło się w 23 tygodniu ciąży. W grupowych ubezpieczeniach na życie często jest zapis

Włamanie, kradzież dowodu osobistego, napad rabunkowy. Jak wtedy postępować?

skradzione przedmioty miały numery seryjne czy jakieś szczególne oznaczenia, również warto takie informacje przekazać funkcjonariuszom. Należy też niezwłocznie zgłosić szkodę ubezpieczycielowi, jeśli nasze mieszkanie, dom czy altanka były ubezpieczone. Dobrym pomysłem jest wykonanie we własnym zakresie

Przełomowy wyrok dla wszystkich firm kontrolowanych przez ZUS

;określenie zakresu przedmiotowego kontroli przez ZUS". W ocenie NSA nieodzowne jest sprecyzowanie w zawiadomieniu o kontroli czasu objętego kontrolą (najczęściej okresów rozliczeniowych). Kontrolowany nie może się bowiem domyślać, co będzie przedmiotem kontroli (jaki okres będzie kontrolowany). A tak

Skarbówka chce pieniędzy za rozbieranie się w internecie. Zaskakująca interpretacja fiskusa

;– panowie wysyłają jej w prezencie ubrania. Mężczyźni również proszą podatniczkę o przesłanie danin, czyli jej butów, skarpetek, bielizny itp. Wysyła im do paczkomatu. – Przedmioty te nie mają dla nich wartości materialnej – zaznacza. Słownie też ich poniża, bo lubią i sprawia

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przem. wzrósł do -10,5 w VII

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych formułują gorsze opinie (minus 2,8) w zakresie koniunktury niż jednostki, których przedmiotem działania są ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (plus 5,1). Badanie

Liz Truss rezygnuje. Funt w dół, ale giełda niemal obojętna

wstrząsem. Praktycznie od początku jej rządów posunięcia gospodarcze były przedmiotem krytyki, podzieliły też Partię Konserwatywną. Liz Truss borykająca się z brakiem poparcia ustąpiła zaledwie sześć tygodni po mianowaniu. Jeśli chodzi o funta, to w polskich kantorach raczej ciężko na nim zarobić. Na

Pozorują kolizje, zgony, zatajają choroby. Plaga lewych odszkodowań

pomysłowy ubezpieczony wpadł przez… dwie skrzynki z winem. To miało być wyłudzenie numer 36. Mężczyzna pozorował stłuczki. Woził swoje uszkodzone bmw na lawecie po całej Polsce. Laweta odjeżdżała, bmw zostawało na ulicy. Pojawiał się samochód ustawionego sprawcy. Na miejsce „zderzenia&rdquo

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. wzrósł do -19,9 w VI

finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych formułują gorsze opinie (minus 15,9) w zakresie koniunktury niż jednostki, których przedmiotem działania są ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (plus 3

KNF nałożyła na PZU kary wysokości 1,94 mln zł i 350 tys. zł

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) cofnęła nałożoną karę pieniężną w wysokości 2,3 mln zł na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) uchylającą w całości decyzję Komisji z 17 października 2017 r., podał urząd. Jednocześnie KNF nałożyła na PZU dwie

Santander BP zawiesił projekt utworzenia banku hipotecznego

Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego" - czytamy w komunikacie. W marcu 2018 r. bank (wówczas jako Bank Zachodni WBK) poinformował, że jego zarząd podjął

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. spadł do -34,9 w V

przed miesiącem (minus 18,2). Zajmujący się finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych formułują bardziej pesymistyczne opinie (minus 25,8) w zakresie koniunktury niż jednostki, których przedmiotem działania są ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne z

To już wojna. "Solidarność" pisze do Morawieckiego i żąda dymisji prezes ZUS. Strajk coraz bliżej

Informatyków ZUS, Związek Zawodowy Radców Prawnych ZUS, Ogólnopolski Związek Zawodowy "Alternatywa", KZZP ZUS "Niezależni", OZZZP ZUS "KADRA ZUS", ZZP ZUS "NOWOCZESNY ZUS" ----- Po publikacji tekstu rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski

W supermarkecie możesz już kupić ubezpieczenie... dla psa. Opłaca się?

transport powrotny – mówi Mikołaj Kozieł, dyrektor rozwoju sprzedaży B2B. Takie ubezpieczenia sprzedaje należące do PZU towarzystwo ubezpieczeniowe Link4. Polisy dla zwierząt możemy kupić od początku marca w supermarketach Tesco. Polisa zadziała, jeśli nasz pies czy kot wpadną pod nadjeżdżający

"Mam 35 lat, jestem za stara na występy". Jak od nowa zarobić na emeryturę

studiach kolidowały z próbami w zespole, miałem ciągłe nieobecności, trudno było zaliczyć przedmioty; znów nic z tego nie wyszło. Nie mam wyuczonego zawodu – skończyłem tylko ogólniak i kurs instruktora tańca. Kiedy pożegnałem się ze sceną, stanąłem przed dylematem, co dalej – opowiada Maciej

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

zobowiązań publicznoprawnych (podatki, opłaty, składki na ubezpieczenia społeczne), jak i prywatnych (w tym pensje pracowników). – W przypadku pozostałych przedsiębiorców zakończenie działalności wiąże się co do zasady z obowiązkiem przeprowadzenia procesu likwidacji, zgodnie z przepisami regulującymi

KNF chce, by TU przyjęły rekomendację dot. wypłaty odszkodowania do końca br.

kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, jak również odsetek za opóźnienie. Projekt rekomendacji był przedmiotem publicznych konsultacji. Komisja oczekuje, że zakłady ubezpieczeń zastosują się do rekomendacji do dnia 31 grudnia 2016 r. albo, stosownie do art. 365 ust. 5 ustawy

Samochód w spadku. Jakich formalności trzeba dopełnić?

współwłasność. Do tego potrzebny jest dział spadku. Są trzy sposoby podziału schedy po zmarłym.Pierwszy polega na przydzieleniu konkretnych przedmiotów określonym osobom, stosownie do ich udziałów.Przykład. Zmarły Jan zostawił spory majątek. Wdowa i dwaj synowie uzgodnili, że matce przypadnie dom, starszemu

FIPP FIZAN złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie PESA Holding

uzgodnieniu pakietu finansowego z bankami i zakładami ubezpieczeń. Przedmiotem faktycznie prowadzonej przez PESA Holding i jej spółki zależne działalności jest przede wszystkim produkcja, modernizacja, konserwacja i naprawa taboru szynowego. (ISBnews)

Jak ZUS doprowadza do ruiny przedsiębiorcę. To może być absurd roku

Oddajmy głos przedsiębiorcy. To Jarosław Zysnarski, szef spółki Doradca: Czuję się, jakbym był przedmiotem polowania z nagonką. W roli polującego występuje ZUS. W roli zwierzyny łownej – ja, a konkretnie spółka Doradca z Gdyni, której kilka lat temu resort pracy – wtedy nazywał się

Chiny wyprowadziły czołgi na ulicę. Zadanie do wykonania? Powstrzymać ludzi przed wyciąganiem pieniędzy z banku

małym firmom), w ostatnim czasie ścigały się z większymi instytucjami, usiłując podebrać im klientów i oferując wyższe oprocentowanie.  Chińska komisja regulacyjna bankowości i ubezpieczeń poinformowała, że główny udziałowiec wiejskich banków – Henan New Fortune, jest przedmiotem dochodzenia

Unibep zbuduje obiekt sportowo-rekreacyjny w Mińsku za ok. 32 mln zł netto

kredytu po jego udzieleniu zamawiającemu przez bank polski z ubezpieczeniem KUKE" - czytamy w komunikacie. Przedmiot umowy został podzielny na dwie części, tj. prace projektowe (część I) oraz prace budowlane (część II), podano także. "Umowa w

Wynajem długoterminowy samochodów. Poradnik

przyświeca przyszłemu użytkownikowi danego przedmiotu. W dużym uproszczeniu: jeżeli jego celem jest zakup przedmiotu po zakończeniu umowy, wówczas mamy do czynienia z leasingiem, w przeciwnym wypadku – z wynajmem. W jednym i drugim przypadku korzystający z przedmiotu nie jest jego właścicielem. Usługi

Ubezpiecz dom lub mieszkanie

Kupując polisę mieszkaniową za dodatkową opłatą, możesz ubezpieczyć również piwnicę, garaż, anteny satelitarne oraz tzw. małą architekturę, czyli chodnik, podjazd, altanę, kort tenisowy, oświetlenie twojej posesji, huśtawki, drabinki, piaskownicę. Ubezpieczenie nie obejmuje przedmiotów, które mają tzw

Wypadek przy pracy. Co robić, gdy już do niego dojdzie

pracy może także zostać potraktowane poronienie czy perforacja żołądka spowodowane podnoszeniem ciężkich przedmiotów. Stres, który jest codziennym towarzyszem wielu z nas, również w niektórych sytuacjach może zostać uznany za przyczynę wypadku przy pracy. Dotyczy to okoliczności, gdy jest on spowodowany

Co powinniśmy wiedzieć, gdy wynajmujemy mieszkanie. 10 porad

zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lokalu przez członka spółdzielni miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, to członek powinien powiadomić o tym spółdzielnię na piśmie. W przypadku, gdy to najemca lokalu chciałby oddać przedmiot

Ubezpieczenie roweru. Ochrona bardzo często iluzoryczna

dostaniemy ok. 4 tys. zł. Jeśli stracimy wzrok - ok. 6 tys. zł. Problem: kradzież roweru Ochronę możemy rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu podróżnego i ubezpieczenie casco roweru. W pierwszym przypadku przedmiotem ubezpieczenia bagażu jest bagaż podróżny

FIPP Fizan ma zgodę UOKiK na przejęcie Pesa Holding

zostanie sfinalizowana w połowie czerwca po uzgodnieniu pakietu finansowego z bankami i zakładami ubezpieczeń. IPP FIZAN działa na rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych i jest podmiotem zarządzanym w zakresie części portfela inwestycyjnego Funduszu przez Polski Fundusz

Sąd zarejestrował zmianę nazwy ABC Data na Vicis New Investments

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy zarejestrował zmiany statutu ABC Daty, które przewidują zmianę firmy spółki na Vicis New Investments oraz zmianę przedmiotu działalności spółki, podała spółka. Zgodnie z nowym statutem przedmiotem

Umowy o pracę. Na co warto uważać, podejmując zatrudnienie

, że umowa zlecenie jest tzw. umową rezultatu, ma on obowiązek starannego wykonania czynności, które są przedmiotem zlecenia. Z kolei umowa o dzieło dotyczy wykonania konkretnego sprawdzalnego rezultatu. W ramach takiej umowy wykonawca jest zobligowany do wykonania dzieła, np. stworzenia projektu

Konsorcjum Rafako ma warunkową umowę na bazę paliw w Mongolii za 47 mln euro

; 2. NTT Group wpłaci zaliczkę, która zostanie zaksięgowana na koncie bankowym konsorcjum 3. prace będące przedmiotem umowy finansowane będą przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. lub Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., na warunkach określonych w umowie

Unibep ma umowę na budowę centrum logistycznego na Białorusi za 54,25 mln zł

. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksu logistyczno-przemysłowego wraz z obiektami infrastruktury inżynieryjnej i transportowej. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w III kw. 2017 r., a zakończenie w IV kw. 2018 r., podano także. "Umowa