ubezpieczenia pracownicze

Gabriela Łazarczyk

Czego oczekujemy od firmy, a co wciska nam dział HR? Benefity pracownicze do zmiany

Czego oczekujemy od firmy, a co wciska nam dział HR? Benefity pracownicze do zmiany

Pracownicy korporacji chcieliby dostać od firmy wczasy pod gruszą i dopłaty do biletów na komunikację miejską, ale ta uparcie wciska im ubezpieczenie na życie i samochód służbowy. Czy można się dogadać w sprawie benefitów pracowniczych?

Nowe ubezpieczenie dla firm. Od mobbingu

Firmy będą mogły się ubezpieczyć na wypadek pozwów związanych z molestowaniem seksualnym, mobbingiem i łamaniem praw pracowniczych. - To przyzwolenie na takie patologie - oceniają eksperci.

ZUS Częstochowa. To ostatnie dni na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

30 czerwca upływa ważny termin dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia ze składek w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Wniosek może obejmować umorzenia za trzy miesiące - marzec, kwiecień i maj.

Formularz PIT-37

PIT-37 powinni też wypełnić podatnicy otrzymujący stypendia, przychody z działalności wykonywanej osobiście oraz uzyskujący przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, a także osoby otrzymujące należności z umowy aktywizacyjnej. Formularz PI

Formularz PIT-37

To jest artykuł dotyczący formularza PIT 37 obowiązującego w 2012 roku. Artykuł poświęcony aktualnemu formularzowi PIT 37 za 2012 znajdziesz tu PIT-37 powinni też wypełnić podatnicy otrzymujący stypendia, przychody z działalności wykon

Rząd walczy o rolników. Zrównuje emerytury z KRUS i ZUS

Rząd walczy o rolników. Zrównuje emerytury z KRUS i ZUS

przed 2017 r. To wtedy PiS wprowadził niekorzystny dla rolników system waloryzacji świadczeń, w wyniku którego emerytury rolnicze rosły wolnej niż pracownicze. Czytaj też: Wiemy, którym rocznikom nauczycieli rząd chce przywrócić wcześniejsze emerytury Dotacje do KRUS Oskar Sobolewski, ekspert

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

Na mienie firmy składają się nie tylko samochody i budynki, ale także maszyny przemysłowe czy cały sprzęt biurowy – komputery, drukarki itp. - Ubezpieczenie mienia firmy powinno obejmować cały jej majątek i przede wszystkim powinno być zawarte na taką sumę, która odzwierciedla wartość tego

Polisa do kredytu to gigantyczny zarobek banku. Banki przejmują nawet 70 proc. składki ubezpieczeniowej

Polisa do kredytu to gigantyczny zarobek banku. Banki przejmują nawet 70 proc. składki ubezpieczeniowej

możliwość dla konsumenta wyboru produktu. I to pierwszy zarzut ubezpieczeniowego nadzorcy i nie dotyczy tylko Polski. Kilka dni temu EIOPA, czyli Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, pokazał swój najnowszy raport, w którym podkreśla, że nadal są poważne problemy

Rząd przyjął nowęlę dot. m.in. pracowniczych funduszy emerytalnych

reguluje również zagadnienie obowiązku dotrzymania tajemnicy zawodowej oraz nakłada na organ nadzoru nowe obowiązki związane z wymianą informacji między takim organem a Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Chodzi także o obowiązek publikowania określonych

Prezydent podpisał nowelę ustawy o funduszach i programach emerytalnych

zasad działalności transgranicznej oraz ułatwienie koordynacji praktyk nadzorczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych" - czytamy w informacji. Ustawa zawiera bardzo liczne zmiany do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu

MRPiPS: W ramach tarczy antykryzysowej do przedsiębiorców trafiło ok 10,5 mld zł

wartość udzielonego wsparcia w ramach zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych to ok. 1,8 mld zł. Tarcza

Oleszczuk-Zygmuntowska, 23-letnia kandydatka z listy KO: "Lewica nie wzięła mnie na listy. Moje priorytety to żłobki i prawa pracownicze"

Oleszczuk-Zygmuntowska, 23-letnia kandydatka z listy KO: "Lewica nie wzięła mnie na listy. Moje priorytety to żłobki i prawa pracownicze"

platformowym. Obecnie można dostrzec wiele podobieństw między relacjami pracowników platformowych a stosunkami panującymi z XIX wieku, zanim wywalczone zostały prawa pracownicze i socjalne. Pracownicy platformowi nie mają obecnie prawa do urlopu, ubezpieczeń społecznych, zwolnienia chorobowego, prawa do

Jak już zmieniać konstytucję, to na całego. PiS chce tam wpisać też swój program PPK

Jak już zmieniać konstytucję, to na całego. PiS chce tam wpisać też swój program PPK

się dowiadujemy ze źródeł w rządzie - dodania zapisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych. PPK Polacy mówią "dziękujemy" Pracownicze plany kapitałowe miały być jednym z wielkich sukcesów rządu PiS w polityce społecznej . Według planów rządu do programu miało przystąpić 75

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę w 2023 roku

zajęciu nawiązano z dłużnikiem nowy stosunek pracy lub zlecenia, albo choćby zakład pracy przeszedł na inną osobę, jeżeli osoba ta o zajęciu wiedziała. Zasady potrącania i kwoty wolne od zajęcia w egzekucji Wynagrodzenie podlega potrąceniu na poczet egzekucji, po odliczeniu składek na ubezpieczenia

Open Life TU Życie wypłaciło 8,7 mln zł świadczeń z ubezp. ochronnych w I półr.

rozwojem ochronnej oferty towarzystwa, podkreślono. "Uruchomiliśmy ofertę grupowych ubezpieczeń pracowniczych w 2013 roku, a na koniec ubiegłego roku ubezpieczaliśmy w jej ramach niemal 24 tys. osób. Dziś mocno przyspieszamy z rozwojem tego obszaru. Koncentrujemy się przede

Prezes ZUS o PPK i emeryturze obywatelskiej. "Zakład ma ponad 3 biliony zł zobowiązań"

Prezes ZUS o PPK i emeryturze obywatelskiej. "Zakład ma ponad 3 biliony zł zobowiązań"

Gertruda Uścińska, prezes ZUS , w wywiadzie z " Rzeczpospolitą ", przeprowadzonym z okazji 85-lecia powołania do życia Zakładu, omówiła kilka kwestii związanych z ubezpieczeniami. Odniosła się między innymi do kwestii emerytury obywatelskiej oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

zwane wykonawcami lub chałupnikami na rzecz osób zlecających wykonywanie pracy, czyli nakładców. - Praca nakładcza nie jest formą zatrudniania pracowniczego. Jest wykonywana na podstawie umowy o pracę nakładczą, która nie rodzi stosunku pracy. Podstawowym aktem jest tutaj rozporządzenie Rady Ministrów z

PZU uruchomił serwis dla pracowników do obsługi PPK

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) uruchomił bezpłatny internetowy serwis do obsługi pracowniczych planów kapitałowych przez pracowników. System umożliwia sprawdzanie stanu oszczędności, kontrolowanie wysokości wpłat odprowadzanych na rachunek

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

? Składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Co zrobić, żeby być zwolnionym z opłacania składek? Wystarczy złożyć wypełniony

TFI PZU zarejestrowało fundusz pod PPK

jednym z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Jest jednocześnie największym na rynku towarzystwem pod względem liczby prowadzonych Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - ograniczenia

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - ograniczenia

w przepisach Kodeksu pracy. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach

PFR: W ewidencji PPK znajduje się obecnie 17 podmiotów, głównie TFI

(PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE); zakład ubezpieczeń. PFR przypomina, że aby dana instytucja została wpisana do ewidencji PPK, musi spełnić szereg wymogów: posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu

Forte otrzymało z UP dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wys. 9,14 mln zł

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Fabryka Mebli Forte otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie dofinasowanie, zgodnie ze złożonymi wnioskami, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 9 138 683,86 zł do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem

Kierowcy żądają od pracodawcy zaległych pensji. Ten do rozbicia strajku wzywa... Patrol Rutkowskiego

w Gräfenhausen - tłumaczy Antoni Wiesztort z komisji Inicjatywy Pracowniczej w Poznaniu, która wspiera strajk. Tysiące euro niewypłaconych pensji Protestujący kierowcy pochodzą głównie z Gruzji i Uzbekistanu. Według Wiesztorta w żadnej z firm wchodzących w skład konsorcjum nie są 

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

weryfikacji. [1] Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215

KNF zakazał sprzedaży niektórych polis inwestycyjnych. Będzie rewolucja?

w pewnych przypadkach dochodzi do 100 proc. wpłaconych pieniędzy. To nie jest odosobniona historia. Wielokrotnie „Wyborcza" opisywała dramaty klientów, którzy zmanipulowani przez sprzedawców podpisywali umowy dotyczące produktów inwestycyjnych sprzedawanych w opakowaniu ubezpieczenia

Przedsiębiorców zaboli jak nigdy. Podwyżka do nawet 2,5 tys. zł składki na ZUS

składek zależna od wynagrodzeń pracowniczych w gospodarce, a nie od dochodu przedsiębiorcy – przekazał w rozmowie z Wyborcza.biz Wojciechowski. – Dlatego w reformie jednolitej daniny zaproponowałem obliczanie składki od dochodu, aby urealnić wysokość składek do zdolności płatniczej

ZUS przyznaje się do błędów. Aż 16 tys. Polaków zaniżył emerytury. Czy jesteś wśród nich?

wystąpiły więc z interpelacją do minister rodziny Marleny Maląg. W odpowiedzi na interpelację wiceminister rodziny Stanisław Szwed przyznał, że w latach 2016-22 ZUS pomylił się 17 tys. 145 razy w wyliczaniu świadczeń. Z tego 16 tys. razy na niekorzyść ubezpieczonych. - ZUS nie posiada natomiast danych o

Borys z PFR: Liczymy na nawet 60% uczestnictwa w PPK, oferty ok. 20 instytucji

środkami gromadzonymi w ramach PPK, są wyłącznie: fundusz inwestycyjny, zarządzany przez TFI; fundusz emerytalny, zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE); zakład ubezpieczeń. Pracownicze plany kapitałowe to

PZU TFI ma umowę na zarządzanie PPK w Polskim Radiu

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Polskie Radio podpisało umowę z PZU Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (PZU TFI) na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK), poinformowało ISBnews Polskie Radio. "Zarząd Polskiego Radia S.A

Koronawirus. Już blisko pół tysiąca opolskich przedsiębiorców poprosiło ZUS o pomoc

wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, a zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

TFI PZU będzie zarządzać PPK w Grupie Energa

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Grupa Energa wybrała Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, należące do Grupy PZU na spółkę zarządzającą pracowniczym planem kapitałowym (PPK), podała Grupa Energa. "Wybraliśmy najlepszą instytucję finansową do

Przedsiębiorcy proszą o odroczenie składek z powodu epidemii koronawirusa. Do ZUS wpłynęło prawie 1,3 tys. wniosków

składek lub układów ratalnych, może liczyć na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Maląg: Przekazaliśmy wypłaty na ochronę co najmniej 1 mln miejsc pracy

składek na ubezpieczenia społeczne. "Około 1 mln firm złożyło wnioski na zwolnienie ze składek ZUS. Świadczenie to cieszy się szerokim zainteresowaniem" - dodała minister. Podała też, że w ramach tzw. postojowego do przedsiębiorców trafiła

PZU TFI: PPK w PZU wybrało już 590 firm w Polsce

Rzeszów, 07.10.2019 (ISBnews) - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w PZU wybrało już 590 firm z całej Polski, zatrudniających łącznie ponad 300 tys. osób, poinformował wiceprezes PZU Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PZU TFI) Marcin Żółtek. "

TFI PZU wystąpiło do PFR o wpis do ewidencji PPK

towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Jest jednocześnie największym na rynku towarzystwem pod względem liczby prowadzonych Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w

Aegon PTE zostało zarejestrowane w ewidencji PPK

), pracownicze towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zakłady ubezpieczeń na życie, które spełniają odpowiednie kryteria, w tym w szczególności: mają odpowiednie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami, posiadają kapitał własny w wysokości co najmniej 25 mln zł oraz utworzą

Nowela dot. m.in. pracow. funduszy emerytalnych skierowana do sejmowej komisji

Robert Warwas podczas debaty Sejmowej powiedział m.in., że projekt zwiększa poziom bezpieczeństwa oszczędzających w tych programach, a także usprawnia przepływ informacji między Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE), Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) a Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń

Umowy o pracę. Na co warto uważać, podejmując zatrudnienie

pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę nawiązuje z pracodawcą stosunek pracy, a tym samym nabywa z jednej strony tzw. uprawnienia pracownicze – np. do urlopu wypoczynkowego, uprawnienia związane z rodzicielstwem, do okresu wypowiedzenia, prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach

Energa: 48% uprawnionych pracowników zdecydowało się na udział w PPK

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Spośród uprawnionych osób zatrudnionych w Grupie Energa, 48% zdecydowało się na dołącznie do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w I turze programu, w porównaniu do średniej krajowej, która wyniosła 39%, podała spółka

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 112,6 mld zł pomocy

- dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego, mikropożyczki dla przedsiębiorców; 57,32 mld zł - subwencje z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu

AXA TFI nawiązało z mBankiem współpracę dotyczącą oferty PPK

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (AXA TFI) nawiązało współpracę z mBankiem, dzięki któremu dotrze z ofertą Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) do największych klientów bankowości korporacyjnej banku, podało TFI

Morawiecki: Projekt ustawy o PPK w najbiższych miesiącach będzie rozpatrywany

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Rząd w najbliższych miesiącach wprowadzi na ścieżkę legislacyjną projekt ustawy dotyczący pracowniczych planów kapitałowych (PPK), wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. "Chcemy w najbliższym

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz szkolenia BHP. Co istotne, pracodawca powinien też liczyć się z możliwością wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz świadczenia chorobowego (do momentu przejęcia obowiązku przez ZUS). - Należy wspomnieć, że wraz z upływem stażu pracy pracownik

Benefit Systems ma umowę z Pocztą Polską o wartości max. 51,1 mln zł

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Benefit Systems podpisał umowę z Pocztą Polską działającą w imieniu własnym oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie na okres 26 miesięcy od 10 listopada 2018 r., podała spółka. Maksymalne

PIU: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł r/r przy wzroście odszkodowań w 2018 r.

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Zysk netto ubezpieczycieli życiowych w 2018 wyniósł 2,4 mld zł i był o 7,6% wyższy w skali roku. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli ubiegły rok z zyskiem wysokości 4,1 mld zł, co oznacza wzrost o 18,5% r/r, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU

Praca po 12 godzin 6 dni w tygodniu. Burza wokół oferty pracy w Maczfit

atmosfera, zniżki pracownicze na diety, prywatne ubezpieczenie zdrowotne, work-life balance.  Firma natomiast publikuje oferty na portalu Pracuj.pl. Tam wyglądają one zupełnie inaczej niż te, które pojawiły się w mediach społecznościowych. W ofercie dla specjalisty ds. utrzymania ruchu godziny pracy

Aviva będzie oferować PPK poprzez swoje TFI

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Grupa Aviva w Polsce będzie oferować pracownicze plany kapitałowe (PPK) poprzez swoje towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), a za dystrybucję będą odpowiadać regionalni menedżerowie PPK i agenci sprzedający ubezpieczenia grupowe

Przedsiębiorca pyta, kancelarie odpowiadają

tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych

Senat przyjął projekt dot. zwolnień i pożyczek dla organizacji pozarządowych

opłacenia nieopłaconych należności (z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych). W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu zaznaczono

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

materiale prasowym. Koszt realizacji programu gospodarczego wyniósłby 9,1 mld zł - przewiduje się wzrost wydatków z tytułu restytucji ubezpieczeń społecznych (0,2 mld zł), wprowadzenia zachęt dla uczestników proponowanych Pracowniczych Planów Zdrowotnych (2,4 mld zł) oraz

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 114,12 mld zł pomocy

- dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego, mikropożyczki dla przedsiębiorców; 57,79 mld zł - subwencje z tarczy finansowej Polskiego Funduszu

PIU: Zakłady ubezpieczeń na życie też powinny prowadzić PPK

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Zakłady ubezpieczeń na życie chcą również być uprawnione do prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), wynika z informacji opublikowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). 15 marca br. minął termin konsultacji społecznych dotyczących

MF przekazało projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowych do konsultacji

transgraniczną. Stąd projekt wprowadzenia mechanizmów przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państwa członkowskich i Europejskim Urzędem Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), a także utworzenie platform współpracy przez organy nadzorcze albo EIOPA

PwC: Odsetek pracowników posiadających udział w kapitale pracodawcy to 16,2%

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Odsetek pracowników w Polsce posiadających udział w kapitale pracodawcy to 16,2% wobec 21,7% średnio w krajach Unii Europejskiej, wynika z badania PwC "Pracownicze programy akcyjne - szansa dla firm, szansa dla Polski". Spośród grupy

Rząd planuje zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi

reasekuracji wykonuje działalność transgraniczną. Stąd projekt wprowadzenia mechanizmów przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państwa członkowskich i Europejskim Urzędem Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), a także utworzenie platform współpracy przez

PIU: 2/3 pracowników dobrze ocenia Pracownicze Plany Kapitałowe

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Odsetek badanych pracowników, którzy dobrze oceniają Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wynosi 66%, a najwięcej badanych za instytucje godne zaufania przy prowadzeniu PPK wskazuje zakłady ubezpieczeń, wynika z badań CBM Indicator

Uniqa Polska podwoiła zysk brutto do 53,09 mln zł w 2017 r. 

mln zł z 7,2 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 2,4 mln zł wobec 5,2 mln rok wcześniej. "Pogorszenie wyniku finansowego wynika z większej szkodowości w pracowniczych ubezpieczeniach na życie. Zaś na wzrost szkodowości wpływ miało zwiększenie się liczby urodzeń

Rząd przyjął nowelę m.in. skracającą okres przechowywania akt pracowniczych

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, dzięki któremu akta pracownicze będzie można przechowywać krócej i w formie elektronicznej, poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Okres przechowywania przez pracodawców akt pracowniczych został skrócony z 50

Paradoks PPK nr 2: Dzięki wypłatom pieniędzy będziemy mieć rekordową waloryzację emerytury

Nie tego spodziewał się PiS, tworząc pracownicze plany kapitałowe. Otóż być może przez pomyłkę rząd pozwolił wcześniej wypłacać pieniądze z PPK. A im częściej wypłacamy pieniądze, tym bardziej powiększamy naszą dożywotnią emeryturę w ZUS. Konstrukcja programu jest bowiem taka, że wypłacając

TFI PZU zostało wpisane do ewidencji PPK

Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) zostało wpisane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do ewidencji instytucji, które mogą oferować pracownicze plany kapitałowe (PPK), podało towarzystwo. "Działamy

PFR: Osiem firm zostało wpisanych do ewidencji PPK, wnioski złożyło 5 kolejnych

ramach PPK, to: fundusz inwestycyjny, zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI); fundusz emerytalny, zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE); Zakład Ubezpieczeń, podał PFR. Pracownicze plany

Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP, PRB, KIG apelują o 'Rok Regulacyjnego Spokoju'

2021 r. wprowadzenia: - obowiązku wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymanie obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych; - rozbudowanej struktury Jednolitego

Prezes PIU: Ubezpieczyciele mogliby zwiększyć atrakcyjność PPK i ich popularność

na udział w tym programie zakładów ubezpieczeń, poinformował ISBnews prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) Grzegorz Prądzyński. "Aktualnie zaprezentowany program nie uwzględnia ubezpieczycieli w fazie akumulacji, tzn. obecnie projekt przewiduje, że pracownicze plany

Spółki Uniqa w Polsce zebrały 1,32 mld zł składki w 2018 r.

składką regularną i na tym koncentrujemy się już od pewnego czasu" - podkreślił Machnik. Przypis ze sprzedaży indywidualnych produktów na życie zwiększył się o 15,2%, do 19,3 mln zł. W przypadku grupowych ubezpieczeń pracowniczych sprzedaż spadła

PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 0,3% r/r do 46 mld zł w I-III kw.

(wzrost o 5,1% r/r) "Znamy już kształt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Cele PPK będą realizowane z udziałem ubezpieczycieli. Część zakładów ubezpieczeń zdecyduje się na oferowanie PPK, część natomiast na pośredniczenie w oferowaniu planów, stworzonych w ramach

Do lekarza bez kolejki. Ile to kosztuje?

transport sanitarny. W ramach pakietu można korzystać także z leczenia szpitalnego. Ubezpieczenie grupowe Szukając ubezpieczenia dla seniora, warto rozważyć wybór ubezpieczenia grupowego. Wprawdzie ten rodzaj ubezpieczeń kojarzy się z ubezpieczeniami pracowniczymi – najczęściej zakład pracy oferuje je

Składka brutto spółek Uniqa w Polsce wzrosła o 52% r/r do 1,5 mld zł w I-III kw.

%). Uniqa podała, że Życiowe Towarzystwo Uniqa, zanotowało we wszystkich kluczowych liniach produktowych, w tym 16,1-% wzrosła składka z ubezpieczeń indywidualnych, a o 8,7% z grupowych ubezpieczeń pracowniczych. Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 549 mln zł przypisu wobec 57,5 mln zł w

WEI i ZPP proponują podatek przychodowy 27% i emeryturę obywatelską

wszystkich form działalności gospodarczej, podatku CIT, wszystkich składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, składek na Narodowy Fundusz Zdrowia oraz do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pozostałe składniki finansów

PZU rozszerzył możliwość zdalnego korzystania ze swoich usług

zwolnienie lekarskie. TFI PZU wprowadziło możliwość telefonicznego zawierania umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. "Dla bezpieczeństwa i wygody klientów PZU zrezygnował z wykonywania oględzin przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Dokumenty i zdjęcia można

Rusza wyścig o nasze pieniądze. Instytucje finansowe chcą zarządzać środkami z PPK

zawartość wygląda skromnie. Czytamy w nim m.in., że "nadzór nad PPK w zakresie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych sprawować będzie Komisja

Rząd chce zwiększenia uprawnień KNF w zw. z dyrektywą wypłacalności II

Nadzoru Finansowego, dotyczących m.in. : umożliwienia wydawania rekomendacji w zakresie niezbędnym do realizacji wytycznych i zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, a także w celu zapewnienia zgodności działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów

Nowak z MF: Wymogi związane z prowadzeniem PPK spełnia ok. 50 instytucji

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Wymogi związane z wdrożeniem projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) spełnia około 30 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), 11 powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) i kilkanaście zakładów ubezpieczeń w Polsce

Borys z PFR: System PPK spowoduje wzrost PKB o ok. 0,3-0,4% w dłuższym terminie

Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - System pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wzmocni polską gospodarkę i przełoży się na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego o ok. 0,3-0,4% PKB w perspektywie długoterminowej, uważa prezes Polskiego Fundnuszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys

Nationale-Nederlanden PTE złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne wystąpiło do Polskiego Funduszu Rozwoju z wnioskiem o rejestrację w ewidencji PPK - to ostatni, niezbędny warunek do oferowania Pracowniczych Planów Kapitałowych

Union Investment TFI poszerza ofertę o PPK

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Union Investment TFI zaoferuje pracodawcom i pracownikom pracownicze plany kapitałowe (PPK), podała spółka. "Wybór firmy prowadzącej PPK będzie dla przedsiębiorców bardzo poważnym zadaniem. Decydując się na

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

MF analizuje wniosek PIU dot. zwolnienia aktywów ubezpieczyli w PPK z podatku

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów otrzymało wniosek Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) o zwolnienie z podatku od aktywów środków, które będą gromadzone przez ubezpieczycieli w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) oraz nowych umów pracowniczych

Rząd przyjął projekt o zmianie sposobu opłat składek ZUS przez przedsiębiorców

płatników składek. Jedna wpłata do ZUS zastąpi dotychczasowe składki na: ubezpieczenia społeczne,ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych" - czytamy w komunikacie. Zmiana ograniczy w skali roku

PIU: PPK wykazują niskie ryzyko wykorzystania do uchylania się od opodatkowania

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) przychyliło się do stanowiska Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) w sprawie wyłączenia raportowania rachunków PPK z obowiązków określonych w ustawie CRS oraz FATCA. W ocenie MF, rachunki PPK cechuje niskie ryzyko

Chcesz pójść z pracodawcą do sądu pracy? Oto jakie masz możliwości

organizacyjnie wydziały w niektórych sądach rejonowych, sądach okręgowych oraz sądach apelacyjnych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 2. Zwolnienie, mobbing, brak wypłaty Jak podkreśla mec. Hałuszczak, do kategorii spraw pracowniczych rozpoznawanych przez sądy pracy należy

Morawiecki: Proponujemy przekazanie 100% środków z OFE na prywatne konta

;. Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania, poinformował też premier. Morawiecki wskazał, że system emerytalny ma być oparty o trzy filary: o Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), o pracownicze plany kapitałowe (PPK) i "takie

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 4 października --09:00: Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: Konferencja prasowa w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii nt. zmian w dokumentacji pracowniczej --11:00: Spotkanie

Zagrożonych jest 12 tysięcy miejsc pracy. Na ich ratowanie WUP przekaże 60 mln zł

Od miesiąca urząd przyjmuje i rozpatruje wnioski od przedsiębiorców z województwa opolskiego, którzy odczuli skutki pandemii koronawirusa. Są to wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy, a także na opłacanie składek na ubezpieczenia

Lewiatan: Nowy projekt ustawy o PPK wymaga dalszych prac, m.in. w kwestii PPE

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Nowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wprowadza część postulowanych wcześniej zmian mających ułatwić obsługiwanie PPK przez przedsiębiorców, ale szereg przepisów wymaga jednak dalszych prac, gdyż wciąż mogą utrudniać

PZU: PPK to dla nas produkt strategiczny, liczymy na znaczny udział w rynku

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to dla PZU produkt strategiczny. Ubezpieczyciel chce, aby jego udział w rynku PPK wynosił co najmniej tyle samo, co jego udział rynkowy, wynika ze słów prezesa Pawła Surówki. "

Compensa TU na Życie dodaje element ochronny do oferty PPK

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group została wpisana do ewidencji pracowniczych planów kapitałowych (PPK) prowadzonej przez Polski Funduszu Rozwoju (PFR). Dystrybucja oferty ma być prowadzona w oparciu o bliską

FPP, CALPE: Dzięki PPK i reformie OFE zmniejszy się uzależnienie emerytur od ZUS

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Dzięki wprowadzeniu pracowniczych planów kapitałowych (PPK), Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) - który obecnie pobiera 97% składek i wpłat emerytalnych - przestanie być instytucją, od składek na rzecz której niemal w całości zależy dochód

ZUS zastrasza związkowców. Ci chcą poprawy warunków pracy i mówią: możliwe wstrzymanie wypłaty emerytur

" ma zrobić, aby uniknąć sądu? Otóż ma napisać pismo do premiera Morawieckiego, że przeprasza za swoje wcześniejsze nieprawdziwe i zmanipulowane informacje "naruszające dobre imię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych". Co na to "Solidarność"? Związkowcy przepraszać nie zamierzają

AXA TFI zostało wpisane do ewidencji PPK

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - AXA Towarzystwo Funduszt Inwestycyjnych (AXA TFI) zostało wpisane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do ewidencji instytucji, które mogą oferować Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), podało towarzystwo. "Przed nami

Platforma do wynajmowania pracowników na godziny. Kolejny krok w stronę elastycznego zatrudnienia

przepracowane godziny oraz z urzędami. Tikrow rozlicza PIT-y, odprowadza za pracowników podatki oraz składki na ubezpieczenia do ZUS zgodnie ze statusem osoby zatrudnionej. Wszystkie osoby realizujące zlecenia za pośrednictwem naszej aplikacji są dodatkowo ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków

PZU podpisał kilkaset umów o PPK ze średnimi firmami w Polsce

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zawarł kilkaset umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) z pracodawcami zatrudniającymi powyżej 50 pracowników, których obowiązek wprowadzenia PPK objął 1 stycznia, podała spółka

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową

, -wydatków ponoszonych ze środków Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - przeznaczenia środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz

Ile tak naprawdę warte jest ubezpieczenie grupowe

Szczecinie, I sygnatura akt ACa 20/16), który daje nadzieję konsumentom - jeśli ubezpieczyciel nie przeprowadził ankiety medycznej, to żadne wyłączenia nie działają. Typem grupowych polis są też ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przy kredytach hipotecznych oraz pracownicze

Asseco Poland ma dwie umowy z ZUS na łączną kwotę ok. 374,5 mln zł brutto

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - Asseco Poland podpisało umowę ramową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na modyfikację i rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) o wartości niemal 350 mln zł brutto, podała spółka. Firma podpisała również umowę na modyfikację

PIU: TU zebrały 32,1 mld zł składek, wypłaciły 20,7 mld zł odszkodowań w I poł.

z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 10,8 mld zł (wzrost o 4,2% r/r) "W parlamencie rozpoczną się wkrótce prace nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Z jednej strony będzie to dla ubezpieczycieli nowy produkt, z drugiej jednak, zaprocentują lata

Borys z PFR: PPK mogą dać więcej niż 12 mld zł środków na rynku kapitał. rocznie

Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Po wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych na rynek kapitałowy może rocznie wpływać więcej niż zakładane w projekcie ustawy 12 mld zł, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Myślę, że

PKN Orlen wdroży PPK przy współpracy z Grupą PZU

Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - PKN Orlen zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK), podały obie spółki w osobnych komunikatach. To już kolejne pole współpracy między Grupą PZU a PKN

Tomasz Orlik powołany na stanowisko członka zarządu PFR TFI

Ubezpieczeń i Bankowości. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. W dotychczasowej karierze zawodowej odpowiadał przede wszystkim za projekty związane z zarządzaniem funduszami, aktywami i zarządzaniem ryzykiem, podano. Decyzja rady nadzorczej oznacza, że od 1 stycznia 2020

TFI PZU podpisało już kilkadziesiąt umów o zarządzanie PPK

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zawarło kilkadziesiąt umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK). Na współpracę z TFI PZU zdecydowali się najwięksi pracodawcy z całej Polski, reprezentujący m.in. branże budowlaną