ubezpieczenia postanowienia

wat, ISBnews

Pozew zbiorowy przeciw Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie "Europa" będzie rozpatrzony

Pozew zbiorowy przeciw Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie "Europa" będzie rozpatrzony

Warszawski Sąd Apelacyjny w całości uwzględnił zażalenie powoda i prawomocnie postanowił, że pozew zbiorowy przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie "Europa" będzie rozpoznawany w postępowaniu sądowym.

Opolanin wygrał z ZUSem. Dla zasady

Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił odebrać przedsiębiorcy 72 złote, bo nie udowodnił, że przez dwa dni był chory. Sprawa zakończyła się w sądzie i ZUS przegrał. Będzie to kosztowało znacznie więcej

Ubezpieczenie zagranicznych wojaży, czyli bez polisy zostań w domu [Pieniądze Ekstra]

Zachorowania albo wypadki za granicą mogą nie tylko popsuć urlop, ale także zrujnować osoby, które zapomniały o ubezpieczeniu albo postanowiły zaoszczędzić na polisie turystycznej.

Starsza pani i kredyt z wkładką

Starsza pani i kredyt z wkładką

Ubezpieczenia kredytów bywały w przeszłości ukrytymi prowizjami. Chodziło w nich o to, żeby klient zapłacił dodatkowo składkę (poza oprocentowaniem i prowizją kredytową), a nie trzeba było z takiej polisy nigdy wypłacić żadnego odszkodowania. Nie byłoby problemu, gdyby klienci

Nici z elektronicznych kart na zdrowie. Ministerstwo Zdrowia wycofuje się z obawy przed PiS

Nici z elektronicznych kart na zdrowie. Ministerstwo Zdrowia wycofuje się z obawy przed PiS

Dlaczego? W obawie o oskarżenia opozycji z PiS o rzekome przekręty i przedwyborczą gorączkę? Historia jest długa. Karty ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ) - potwierdzające prawo do bezpłatnego leczenia - mają obywatele wszystkich państw UE, w których tak

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

wypłaty odszkodowania na skutek rozmrożenia towaru. Opcji takiej nie potrzebuje np. gabinet dentystyczny, który z kolei ma zupełnie inne ryzyka, związane z możliwością wyrządzenia szkody osobom trzecim. 9. Jak wykupić ubezpieczenie Jeśli postanowiliśmy ubezpieczyć firmę, warto wycenić posiadany majątek i

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

pogorszenia się koniunktury gospodarczej. Skarb Państwa będzie miał natomiast możliwość, poprzez odpowiednie postanowienia umów reasekuracyjnych, wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń, dzięki czemu zreasekurowanie portfela może zostać uzależnione od utrzymania przyznawanych limitów

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

procentowej wskazanej w umowie, wskazano także. Wierzytelności są ubezpieczone przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) na podstawie umowy ubezpieczenia. Zgodnie z postanowieniami umowy, spółka jest zobowiązana do przeniesienia na bank polisy ubezpieczeniowej

Sąd ustanowił radę wierzycieli spółek Komputronik i Komputronik Biznes

. "Zgodnie z treścią postanowienia w skład rady wierzycieli powołani zostali: Bank Millenium S.A. w Warszawie, Dell Sp. z o.o. w Warszawie, Incom Group S.A. we Wrocławiu

Prawo spadkowe. Po śmierci kredytobiorcy dług nie przepada

Prawo spadkowe. Po śmierci kredytobiorcy dług nie przepada

kredytowej. Może to zrobić dopiero po okazaniu przez siostrzenicę pana Andrzeja prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia albo na wezwanie sądu prowadzącego postępowanie spadkowe. Zawsze najlepiej dojść do porozumienia z bankiem. Bank po otrzymaniu

Ubezpiecz się od raka, ale najpierw... zainwestuj. Prześwietlamy!

Ubezpieczenie jest reklamowane bardzo solidnie - ma nawet specjalną stronę internetową www.rakowiwspak.pl, na której można w graficznej formie skonfigurować sobie składkę. Wygląda to bardzo przyjaźnie i sympatycznie, ale niestety są też minusy. Ubezpieczenie przeciwko rakowi

Wcielenia doradców restrukturyzacyjnych

Wcielenia doradców restrukturyzacyjnych

upadłościowych nie jest syndykiem. W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że syndykiem jest podmiot wyznaczony przez Sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości niewypłacalnego dłużnika. Syndyk działa w imieniu własnym, ale na rachunek upadłego, co oznacza, że zaciągając jakiekolwiek zobowiązania na

Elektrobudowa uzgodniła z Bankiem Handlowym przesunięcie spłaty kredytu do 30 X

współpracy z bankiem do aktualnie obowiązujących postanowień umowy w sprawie finansowania, podano także. Kilka dni wcześniej spółka podała, że banki i ubezpieczyciele podpisali umowę zmieniającą i ujednolicającą do umowy w sprawie finansowania działalności Elektrobudowy z 28 maja

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania spółki

, C. dotychczasowe postanowienia odnoszące się do okresu obowiązywania oświadczenia złożonego przez Bank PKO BP S.A. zostały zaktualizowane o wskazaną powyżej datę, jak również przedmiotowe oświadczenie zostało uzupełnione o zapis, iż jeżeli do dnia 7 sierpnia 2019 r. Bank PKO BP nie przystąpi do

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

przedsiębiorcy zależy od kwoty comiesięcznych składek emerytalno-rentowych wpłaconych przez niego do ZUS w całym okresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wieku, w jakim postanowi zakończyć swoją aktywność zawodową. Przedsiębiorcy płacą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne według innych zasad

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

postanowieniami umowy o finansowanie złożone zostaną oświadczenia o jej wypowiedzeniu. "Wraz z zawarciem umowy ujednolicającej strony tej umowy przyjęły ujednolicony tekst zmienionej umowy o finansowanie. Zgodnie ze zmienioną umową o finansowanie, nieprzystąpienie w charakterze

Jak oszczędzać i ułatwić dziecku start w dorosłość. Ubezpieczenie, posag, oszczędności

Jak oszczędzać i ułatwić dziecku start w dorosłość. Ubezpieczenie, posag, oszczędności

). Ubezpieczyciele w różny sposób kształtują swoje oferty. Np. ubezpieczyciel może zapisać postanowienie o tym, że wypłacona kwota może być wyższa od tej zapisanej w polisie ze względu na to, że dzieli się z klientem ewentualnym zyskiem z lokat. Część ubezpieczeń posagowych zapewnia wypłatę umówionej kwoty na koniec

Rankomat uparcie próbował ubezpieczyć auto, którego klient nie miał

Rankomat uparcie próbował ubezpieczyć auto, którego klient nie miał

w celu zapewnienia pełnej zgodności z postanowieniami RODO. Jednocześnie analizując ten przypadek brzegowy, stwierdziliśmy, że mogło to nastąpić w sytuacji, gdy dokonywane były kalkulacje dla dwóch różnych użytkowników z tego samego urządzenia (dane dotyczące Citroena pochodzą z 2014 r.) &ndash

Na leczenie zwierząt domowych wydajemy krocie. Rozwiązaniem mogą być polisy?

Na leczenie zwierząt domowych wydajemy krocie. Rozwiązaniem mogą być polisy?

nowotworu czuł się świetnie, postanowiliśmy go leczyć. Powiem tak: trudno mi przeliczać te darowane psu 18 miesięcy życia na pieniądze. Ale spróbuję – mówi. Najpierw była chemia w tabletkach. Taki sam lek, jaki podaje się kobietom przy nowotworze piersi. Opakowanie kosztowało kilkanaście złotych. Ale

Co zrobić, gdy ZUS opóźnia załatwienie sprawy

Co zrobić, gdy ZUS opóźnia załatwienie sprawy

. Na końcu należy złożyć własnoręcznie podpis. Ponaglenia pisemnego ZUS nie może zignorować. Kodeks postępowania administracyjnego nakazuje, by było rozpatrzone w ciągu tygodnia. Po tym terminie ZUS musi wydać postanowienie, w którym wskaże, czy urzędnik dopuścił się bezczynności lub przewlekłego

Generali wprowadza ubezpieczenie na wypadek zarażenia się SARS-CoV-2

dotykają ich realne problemy. Generali udostępnia produkt, dzięki którym firmy mogą udzielić rzeczywistego wsparcia swoim pracownikom. Dodatkowo, postanowiliśmy maksymalnie uprościć formalności i umożliwiliśmy zawarcie tego ubezpieczenia zdalnie. Obecna sytuacja może być trudna dla pracodawców pod wieloma

Jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca? Co zrobić, by była jak najwyższa?

Jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca? Co zrobić, by była jak najwyższa?

kwoty comiesięcznych składek na ubezpieczenie emerytalne, wpłacone przez niego do ZUS w całym okresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wieku, w jakim postanowi zakończyć swoją aktywność zawodową. Przedsiębiorcy płacą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne według innych zasad niż

Twoja firma popadła w konflikt z innym przedsiębiorstwem? Mogą pomóc mediacje gospodarcze

Twoja firma popadła w konflikt z innym przedsiębiorstwem? Mogą pomóc mediacje gospodarcze

biznesowych – przekonuje mec. Giermak. Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustala terminy i miejsce spotkania, objaśnia zasady i cele postępowania. Przebieg postępowania ustalają jego uczestnicy razem z mediatorem. Za utartą już praktykę można uznać przeprowadzenie

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiających do określenia w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień dotyczących zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany[1]: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2

Uniqa wprowadziła umowy samoodnawialne do ubezpieczenia domu lub mieszkania 

postanowienia - może to zrobić ze swoim agentem. Stosowne przypomnienie o wystawionej polisie Uniqa wyśle również SMS-em, a w razie braku płatności - przypomni o tym jej call center. Wystarczy, że klient opłaci składkę za kolejny okres ochrony, aby przesłana polisa stała się aktywna. Dodatkowo, na życzenie

Petrolinvest uregulował zobowiązania wobec ZUS

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Petrolinvest uregulował zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zaskarżył postanowienie sądu upadłościowego oddalające wniosek ZUS o ogłoszenie upadłości spółki, podała firma. "Zarząd

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą w sprawie finansowania spółki

konsekwentnej realizacji przez zarząd spółki postanowień umowy o finansowanie, której celem jest uzgodnienie z instytucjami finansowymi zasad finansowania spółki w perspektywie krótko i długoterminowej" - czytamy dalej. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano

Rewolucja w zwolnieniach L-4. Oto 6 zmian

Nowe prawo to projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wejdą w życie od stycznia.  Zmiana 1. Krócej na L-4 Najważniejsza zmiana wiąże się ze skróceniem prawa do zasiłku. Dziś na zasiłku chorobowym pracownik może być 182 dni (6

Comarch zawarł porozumienie z ZUS w sprawie zawarcia 8 XI ugody

porozumienia strony ustaliły, że ugoda będzie zawierała m.in.: - postanowienie, zgodnie z którym Comarch i ZUS - pomimo, że pozostają na sprzecznych stanowiskach co do tego, czy zaistniały okoliczności uzasadniające częściowe rozwiązanie umowy - w celu uchylenia sporu potwierdzają

Sąd zatwierdził układ TXM przyjęty w przyspieszonym postępowaniu układowego

: - 14 mln zł stanowią zobowiązania finansowe spółki wobec banków finansujących - 1,9 mln zł stanowią zobowiązania wobec podmiotów powiązanych, podano także. "Po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, postępowanie

Cube.ITG złożył w sądzie propozycje układowe dot. restrukturyzacji zobowiązań

osobnym komunikacie poinformowano, że zarząd spółki złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego spółki. "Propozycje układowe przewidują zaspokojenie wierzycieli w ramach układu z uwzględnieniem II

Emerytura dla przedsiębiorcy. Jak się ją wylicza i co wpływa na jej wysokość?

comiesięcznych składek emerytalno-rentowych wpłaconych przez niego do ZUS w całym okresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wieku, w jakim postanowi zakończyć swoją aktywność zawodową. Przedsiębiorcy płacą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne według innych zasad niż pracownicy zatrudnieni na

Metrostav żąda od Vistalu wypłaty gwarancji na kwotę 4,99 mln zł

ubezpieczeniowa została ustanowiona zgodnie z postanowieniami umowy zawartej w kwietniu 2016 r., na wykonanie przez Vistal 16 obiektów mostowych w ciągu S7 za 49,9 mln zł brutto, wynika z komunikatu. Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych

UOKiK wszczął dwa postępowania dot. Idea Banku, który nie zgadza się z zarzutami

Inwestycyjnych S.A. (dawniej Trigon TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w postanowieniach, postępowania mogą zakończyć się wydaniem: 1) decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

wakacje kredytowe. Pomocne mogą być np. postanowienia dotyczące odroczenia kredytu w przypadku utraty pracy, zmniejszenia dochodów itd. lub postanowienia dotyczące ubezpieczenia kredytu. - W razie oddalenia wniosku o wakacje kredytowe przez bank kredytobiorca ma dodatkowy mechanizm prawny wynikający z

Rząd dał ZUS-owi nowe, potężne narzędzie do kontroli Polaków

Nowe prawo to nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów wejdzie w życie od stycznia 2022 r., część jednak obowiązuje już od 18 września. ZUS. Wzywamy świadka Najważniejsza zmiana wiąże się z art 84 ustawy o ubezpieczeniach społecznych

Wyjdziesz po zakupy? Stracisz zasiłek chorobowy

Nowe prawo to projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. "Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie

Konto po zmarłym. Kiedy możemy wypłacić pieniądze, kiedy musimy spłacić kartę?

, okazując akt zgonu. Żądanie od banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku wymaga udowodnienia, że wnioskująca osoba jest spadkobiercą po posiadaczu rachunku. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do spadku jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia

PZU pracuje nad dostosowaniem wynagrodzeń zarządu do ustawy

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) prowadzi prace nad przyjęciem uchwały dostosowującej zasady wynagrodzenia członków zarządu do postanowień ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, a p.o. prezesa Marcin

ZUS wnioskuje o upadłość Petrolinvestu

, a 4 maja Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowił o zabezpieczeniu majątku Petrolinvestu poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. To postanowienie gdańskiego sądu zostało przekazane spółce. Petrolinvest zakomunikował, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami

Sąd Okręgowy w Warszawie dopuścił pozew zbiorowy ws. OFE

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie wydał dziś postanowienie o dopuszczalności postępowania grupowego zainicjowanego pozwem grupowym przeciwko m.in. Skarbowi Państwa oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, poinformował adwokat Paweł Kowalczyk

Jak wyprowadzić w pole ubezpieczyciela? Oszuści szukają nowych metod

fikcyjnej nieopłaconej faktury. Należność pokrywa ubezpieczyciel. Z pomocą innych Wdzięcznym obszarem dla oszustów są ubezpieczenia na życie i NNW. Przewidujący pan X miał ciężko chorego brata i postanowił zarobić na jego spodziewanej śmierci – podrobił podpis brata pod wnioskiem o ubezpieczenie

Rewolucyjna nowelizacja przepisów o zwolnieniach i zasiłku chorobowym. Siedem nowych regulacji, które każdy powinien znać

zasiłek. ZUS dostał bowiem nowe narzędzia do kontroli obywateli przebywających na zwolnieniach lekarskich. Zostały też wprowadzone nowe przepisy o wysokości zasiłku.  1. Prawo do wezwania świadka Najważniejsza zmiana wiąże się z art. 84 ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Ten przepis daje nowe

Bank Millennium wycofuje się z zabezpieczeń kredytów w CHF w postaci UNWW

zabezpieczyli kredyt w inny sposób. Proponował im albo podwyższenie marży kredytu o 0,5 pkt proc., albo miesięczną prowizję za zwiększone ryzyko banku. "Taka praktyka banku niwelowała skutki prawomocnych wyroków. Sądy uznawały, że postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego

Rząd chce wglądu w umowy o pracę i zlecenia. Jest projekt ustawy

umowę nietypową, zawierającą różnego rodzaju szczególne postanowienia, ale w takich sytuacjach zwykle zwraca się do prawnika. – Takie szczególnie skomplikowane umowy nadal będą jednak wychodziły poza gotowy, zestandaryzowany szablon i w dalszym ciągu konieczne będzie przy ich przygotowywaniu

Ubezpiecz skutecznie dom i mieszkanie. Uwaga na pułapki ubezpieczycieli

domaga się przywrócenia stanu poprzedniego, czy wypłaty odpowiedniej kwoty. Sąd przypomniał też, że umowa ubezpieczenia należy do umów szczególnego zaufania, w której działania kontrahentów powinny być lojalne, a postanowienia umowy jasne i jednoznaczne. Nie może być tak, że ubezpieczający dopiero po

Gdy smartfon wpadnie do zupy. Ochrona kosztuje słono, a pułapek jest dużo

klienta, a niektóre towarzystwa w takich przypadkach nie wypłacają odszkodowania. W szeregu umów ubezpieczenia spotkać można postanowienia przewidujące obowiązek (niezależnie od opłaconej składki) sfinansowania kosztów transportu urządzenia do/z serwisu lub kosztów czynności serwisanta. Taka praktyka nie

Prezydent chciał pokazać zainteresowanie finansami zwykłych ludzi. Ale coś nie wyszło

Polisy na życie służą do zabezpieczenia bliskich po śmierci ubezpieczonego. Otrzymują wolną od podatku wypłatę z polisy. Pod jednym warunkiem: że o tej polisie wiedzą i zgłoszą się do ubezpieczyciela. Teoretycznie po to ludzie kupują polisy na życie, żeby ich bliscy pieniądze dostali, zatem nie

Prezydent podpisał ustawę o systemie instytucji rozwoju

. Zgodnie z postanowieniami ustawy, PFR ma prowadzić działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej dążąc w długim okresie do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału m.in. poprzez udzielanie finansowego wsparcia przedsiębiorstwom

ZUS złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Petrolinvestu

postanowienie sądu z dnia 4 maja 2016 roku o zabezpieczeniu majątku spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, które w ocenie zarządu spółki doprowadzą do pozyskania środków w pełni zabezpieczających spłatę wymagalnych zobowiązań wobec ZUS

Ubezpiecz się, mówili. Oto, jak wyrzuciłam pieniądze w błoto

, spowodowało, że zdecydowałam się na to ubezpieczenie. Dlatego postanowiłam zapytać w obu firmach, czy tak opisana oferta nie wprowadza klientów w błąd. AXA Assistance uważa, że nie. Ubezpieczyciel zasugerował, że mogłam wnikliwej przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia i ewentualnie nie decydować się na

Sąd odrzucił wniosek ZUS o upadłość Petrolinvestu z powodu braku środków

) o ogłoszenie upadłości spółki - o doręczeniu temu pełnomocnikowi postanowienia sądu z dnia 19 czerwca 2017 roku o oddaleniu wniosku złożonego przez ZUS. W uzasadnieniu sąd uznał, że spółka nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte koszty postępowania upadłościowego"

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Komputronika i jego spółki zależnej

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienia o otwarciu wobec Komputronika i Komputronik Biznes postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo

Coraz więcej ubezpieczeń turystycznych uwzględnia ochronę na wypadek koronawirusa

. Ubezpieczenie w razie zachorowania na COVID-19, w zakresie kosztów leczenia i usług assistance oferuje też Generali. Wprawdzie zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia epidemia nie jest objęta ochroną, ale ubezpieczyciel postanowił o włączeniu zachorowania na COVID-19, jeśli chodzi o koszty leczenia i usługę

KE zdecydowała o usunięciu państw z listy państw o ryzyku zbywalnym do 2020 r.

kryzysu oczekuje się znacznego wzrostu popytu na ubezpieczenia. Dlatego też na podstawie wyników konsultacji publicznych oraz odpowiednich wskaźników ekonomicznych, Komisja postanowiła tymczasowo uznać wszystkie państwa wymienione w załączniku za państwa o ryzyku niezbywalnym oraz usunąć wszystkie państwa

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

sądu. Dopiero w momencie, gdy wydane przez sąd postanowienie o wykreśleniu spółki z KRS uprawomocni się, spółka przestaje istnieć. Informacja ta jest automatycznie przesyłana do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), rejestru REGON a także do ZUS. W przypadku

Przegląd informacji ze spółek

Bułgarii. W ramach współpracy dystrybutor będzie dostarczał urządzenie MED Recorder oraz licencję systemu telemedycznego Osascan placówkom medycznym. Umowa została podpisana na 2 lata, podał Infoscan. Sędzia - komisarz wydał postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu w

PZU ubezpiecza sprzęt RTV i AGD kupującym na Allegro.pl

-mail z polisą osobie, która dokonała zakupu na Allegro.pl. "Postanowiliśmy rozszerzyć ofertę o dodatkową ochronę w postaci ubezpieczenia sprzętu RTV i AGD. To produkty, które najchętniej obejmowane są dodatkową ochroną przez konsumentów. Planujemy stopniowo rozszerzać

MPiT zapowiada nowelizację ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń w tych sprawach. Prawo do występowania w sprawach przedsiębiorców jedynie przed sądami administracyjnymi, a nie także powszechnymi, znacząco ogranicza możliwości podejmowanych przez Biuro Rzecznika interwencji i efektywność stania na straży kluczowych postanowień

KNF: Sąd odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie Lynx

- Śródmieścia w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia" ? podano. Na początku kwietnia KNF informowała, że LYNX został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych w rubryce "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 i art. 48

JSW przedłużyła umowę o współpracy z obligatariuszami do 29 lipca br.

przedłużający termin zawarcia umowy restrukturyzacyjne do 29 lipca br., podała spółka. "Zgodnie z postanowieniami aneksu, do 29 lipca 2016 roku przedłużony został okres na uzgodnienie przez JSW oraz obligatariuszy warunków restrukturyzacji i zawarcie umowy restrukturyzacyjnej, a

Parszywe uefki. Szansa na wygraną dla posiadaczy toksycznych polis

rzecznika finansowego wyrok jest przełomowy głównie dlatego, że dotychczasowe orzecznictwo w sprawach ubezpieczeń inwestycyjnych w zdecydowanej większości zasadzało się na kwestiach postanowień niedozwolonych dotyczących opłat likwidacyjnych oraz analizy i wykładni samej tylko części inwestycyjnej umowy

Kontrola w firmie. Kto i kiedy może kontrolować przedsiębiorców?

wyda postanowienie o odstąpieniu od czynności bądź ich kontynuowaniu. Ustalenia kontroli inspektor opisze w protokole. Na złożenie pisemnych zastrzeżeń i wskazanie dowodów płatnik składek ma 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, w ciągu 30 dni musi dostarczyć ZUS dokumenty korygujące. W przeciwnym wypadku ZUS

Bez odszkodowania po śmierci syna. Firma ustąpi po interwencji Rzecznika Finansowego?

to prowadzić klienta do konkluzji, że wypłata świadczenia nie jest obwarowana dodatkowymi warunkami wiekowymi". Z kolei art. 385 par. 2 kodeksu cywilnego mówi, że wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść

PZU rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r., podał ubezpieczyciel. "Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje, że [...] postanowił

ZUS chce wypłaty gwarancji ws. KSI od Comarch na kwotę 24,2 mln zł

udzielona ZUS na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska SA zgodnie z postanowieniami umowy KSI ZUS, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 2 marca 2018 roku. Termin wypłaty z gwarancji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez bank żądania wypłaty. W związku z

Podlaskie. 120 osób straciło prawo do chorobowego. Po kontroli ZUS

do zasiłku chorobowego. – Mimo COVID-19 i utrudnionych kontroli w II kwartale, które nie były już przeprowadzane w sposób bezpośredni, sprawdziliśmy tylko 141 osób, ale 40 proc., czyli dokładnie 57 ubezpieczonych, straciło prawo do świadczenia. Wiąże się to oczywiście ze skutkami finansowymi

Europa wprowadza ubezpieczenia online dla wynajmujących i najemców mieszkań

. "Mimo szybkiego rozwoju rynku najmu, dostępna w internecie oferta ubezpieczeń, przeznaczonych dla wynajmujących i najemców, jest bardzo skromna. Postanowiła to zmienić Grupa Ubezpieczeniowa Europa, która wprowadza do sprzedaży cztery nowe polisy mieszkaniowe dostępne on-line na stronie tueuropa.pl

Rewolucja w zasiłkach. Jeden z zapisów skraca możliwość przebywania na chorobowym aż o... połowę

wieku emerytalnego, postanowiło zaoszczędzić na osobach, które zachorują. Część zmian jest bowiem dla nich bardzo niekorzystna – mówi dr Łukasz Wacławik z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Rząd tłumaczy to inaczej: "Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń

Frankowicze idą z bankami do sądu. Nie chcą płacić za ubezpieczenie

kredytobiorcom - mówi Maciej Mężyński, rzecznik Millenium. Mecenas Wojciech Rudzki z kancelarii Eliasz - Suliński w pozwach do sądu powołuje się na postanowienia umowy zawieranej z konsumentem. - Postanowienia nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i

Odszkodowania i zasiłki po burzach. Komu i za co przysługują?

poszkodowany posiadający ubezpieczenie dokładnie wie, co w takiej sytuacji powinien zrobić, kiedy może się spodziewać środków z odszkodowania i w jaki sposób wystąpić o ich wypłatę do ubezpieczyciela. Potwierdza to Biuro Rzecznika Finansowego, które otrzymuje wiele zapytań i telefonów od osób

Vienna Insurance Group ma zgodę KNF na połączenie Compensa TU i Benefia TU

Warszawa, 04.08.2015 (ISBnews) ? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) postanowiła nie wyrażać sprzeciwu wobec planowanego połączenia Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń i Benefia Towarzystwa Ubezpieczeń, wchodzących w skład Vienna Insurance Group, podała Komisja

Mediacje gospodarcze. Czy mogą pomóc twojej firmie? [PORADNIK]

, że statystyki dotyczące spraw kierowanych do mediacji w sprawach gospodarczych z roku na rok rosną. Od 2006 roku wyniki wzrosły niemal dwudziestokrotnie. - Tylko w pierwszym półroczu 2019 roku liczba spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu, przekroczyła 2,5 tys

Sprawy frankowe ofiarą domykania kontroli nad Sądem Najwyższym [OPINIA]

;Niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez Sąd Najwyższy lub inny organ władzy zgodności z prawem powołania sędziego […]”). Skład Izby Karnej SN trafnie uznał w postanowieniu z 25.06.2020 r. (IKZP 1/20), że uchwała połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

nieprecyzyjna i istnieje wiele interpretacji jej postanowień. Nie można wykluczyć takiej, że targowisko nie jest obiektem handlowym w rozumieniu ustawy bądź że najemca powinien płacić za korzystanie z lokalu (przechowywanie rzeczy) w okresie zakazu. Niezależnie od przepisów "tarczy antykryzysowej"

Do zakończenia stanu epidemii komornik nie będzie mógł zająć konta firmowego, pensji i emerytury

wstrzymanie postępowania powoduje, że wszelkie czynności przeciwegzekucyjne, które chciałaby podjąć osoba prywatna bądź firma, w tym zarzuty przeciw egzekucji, skargi na czynności egzekucyjne lub zażalenia na wydane w toku egzekucji postanowienia, nie zostaną teraz rozpatrzone i będą rozpoznane dopiero po

Play uruchomił mobilny market ubezpieczeniowy

-cenowych), związanych z konkretnymi zdarzeniami z życia. "Sama idea stworzenia Play Ubezpieczenia jest bardzo prosta. Bazując na doświadczeniu w oferowaniu usług telekomunikacyjnych, postanowiliśmy wykorzystać naszą umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby klientów i we

To już wojna. "Solidarność" pisze do Morawieckiego i żąda dymisji prezes ZUS. Strajk coraz bliżej

wynagrodzeń na dany rok oraz widełki wynagrodzeń dla poszczególnych grup zawodowych. Zatem ww. żądanie podwyżek nie może stać się przedmiotem sporu zbiorowego, gdyż naruszałoby postanowienia już uzgodnione w ramach UZP, w tym z organizacją wszczynającą aktualnie spór. Oczywiście Zarząd Zakładu będzie

Po decyzji sądu PKN Orlen podtrzymuje plany dotyczące przejęcia Ruchu

. "Projekt ma uzasadnienie biznesowe, jest również istotne z punktu widzenia wielu naszych klientów, którzy powinni mieć jak najszerszy dostęp do informacji, co zapewnia im m.in. spółka Ruch poprzez kolportaż prasy. Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie jest dla nas

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy. Osoba, która ma w ręku prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, składa wniosek w dowolnym, wybranym przez siebie banku lub SKOK-u (nie musi być jego klientem). Bank lub SKOK po

Akcjonariusze JSW zdecydują o przekazaniu KWK Krupiński do SRK na walnym 29 XI

Programem Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej JSW na lata 2016 ? 2025 [...] oraz postanowieniami punktów 4.1.6 i 4.3 Umowy Restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 29.08.2016 r. pomiędzy JSW S.A. a obligatariuszami, tj.: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Stracili urlop, bo zasiłek na dziecko nie przysługuje

, którzy musieli sami zapewnić dzieciom opiekę w domu? ZUS powołuje się na istniejące przepisy. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu

Zaniżył wartość ubezpieczanego majątku. Sąd: I tak należy mu się pełne odszkodowanie

zaniżyli jego wartość prawie o połowę, ubezpieczając go zaledwie na niecałe 420 tys. zł. W rzeczywistości był wart 750 tys. zł. Sąd Najwyższy: Nie może zaniżać należnego odszkodowania Mimo to Sąd Najwyższy stwierdził, że postanowienia umowne zawierające

Ekologia. Bój o Las Solnicki po drugiej decyzji miasta o wycince drzew

wydał białostocki magistrat. Już po raz drugi. Pierwsze postanowienie zaskarżyły Lasy Państwowe, zaś Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało rację leśnikom. Drugie postanowienie o wycince również zostało zaskarżone. Protest do SKO złożyło Nadleśnictwo Dojlidy. – Będą wycinane kolejne drzewa na

7 problemów finansowych, które trzeba załatwić po śmierci bliskiego

raty, określić terminy płatności, wysokość oprocentowania. Niekiedy spadkobierca przejmuje dotychczasową umowę kredytową i spłaca zobowiązanie zgodnie z harmonogramem, który bank ustalił wcześniej ze spadkodawcą. Potrzebne jest tylko postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczający

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

uprawnia pracownika do dodatku za przepracowane godziny nadliczbowe. W razie nieustalenia w umowie limitu godzin dodatek taki będzie przysługiwał co do zasady dopiero po przekroczeniu 8 godzin pracy w ciągu dnia. Jednak nawet pomimo braku stosownych postanowień umownych w tym przedmiocie pracownikowi

Wraca wojna o polisy inwestycyjne. Nadzieja dla naciągniętych przez bankowców i ubezpieczycieli

, które pozwoli na uwolnienie się osób, które takowe toksyczne umowy zawarły, od nieuczciwych towarzystw ubezpieczeniowych, skoro stosowane przez nie zapisy w zakresie wartości wykupu stanowią niedozwolone postanowienia umowne, które jako nieważne nie wiążą konsumenta. Z tego względu konieczne

UOKiK wydał 4 decyzje dot. praktyk rynkowych Idea Banku, nałożył 2 kary

" - czytamy dalej. UOKiK wydał też decyzję w sprawie o uznanie postanowień wzorców umów stosowanych przez Idea Bank za niedozwolone, w której prezes Urzędu zakwestionował klauzule modyfikacyjne dotyczące możliwości zmian wzorców regulaminów i umów stosowanych przez bank w

ZUS chce odstąpić od części umowy z Comarchem

ZUS" - czytamy także. "W opinii zarządu Comarch S.A. nie zaistniały przesłanki do odstąpienia od jakiejkolwiek części umowy lub jej częściowego wypowiedzenia. Ponadto, naliczając karę umowną ZUS powołuje się na postanowienia umowy nie mające zastosowania do

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

? Wskazana powyżej pożyczka, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (“Ustawa Covid-19”), spłacana jest - co do

Sejm przyjął ustawę dot. promowania polskiej gospodarki przez PAIH

projektu podkreślali, że ustawowe określenie zadań Agencji stanowi wykonanie postanowień "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)". SOR zakłada koncentrację instytucji wsparcia przedsiębiorczości i handlu zagranicznego w

Masz kredyt i ubezpieczenie od śmierci lub utraty pracy? Ważne orzeczenie sądu

postanowienia OWU. Sęk w tym, że firmy ubezpieczeniowe teraz odmawiają wypłaty odszkodowań klientom po ciężkich wypadkach lub ich spadkobiercom, uzasadniając, że klienci chorowali już przed zawarciem umowy. Kiedy pan Mariusz, syn pani Marii, dostał odmowę od towarzystwa

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

pełnych składek, które obecnie razem ze składką zdrowotną wynoszą 1316 zł miesięcznie (od przyszłego roku wzrosną do ok. 1435 zł). - Postanowiłam więc, że przynajmniej nie będę płacić 70 zł dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe. Dla mnie liczy się bowiem każda złotówka  - mówi pani Barbara

TUiR Warta zwiększyło składkę przypisaną do 4,12 mld zł w 2016 r.

ubezpieczeń na życie uległ istotnym przeobrażeniom, co było efektem m.in. wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Widząc jednocześnie rosnące zainteresowanie klientów indywidualnymi produktami ochronnymi ze składką regularną oraz produktami grupowymi, postanowiliśmy wprowadzić modyfikacje w podejściu Warty do

Klienci wygrali spór z bankiem o ubezpieczenie niskiego wkładu

kredytobiorców postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 6 sierpnia 2009 r. (sygn. XVII AmC 624/09) , z którego wynika, że ponoszenie przez klientów kosztów polisy w sytuacji, kiedy ktoś inny osiąga z jej opłacenia korzyści, jest klauzulą niedozwoloną. Pewnie nic by z tą świadomością nie zrobili

Prorządowa "Solidarność" wyliczyła, że pieniędzy na pensje z funduszu gwarancyjnego wystarczy tylko dla 140 tys. zatrudnionych

zdecyduje pracodawca. - Zaproponowany dwudniowy termin jest skandalicznie krótki, nieadekwatny do wagi postanowień, które mają zostać uregulowane. NSZZ "Solidarność" oczekuje, że termin ten nie będzie krótszy niż siedem dni oraz że zapewniona będzie konieczność zawarcia uzgodnień - pisze "S

Grupa Credit Agricole sfinansuje zakup 42 pomp infuzyjnych dla WSP we Wrocławiu

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Grupa Credit Agricole w Polsce dołącza do akcji #graMydlaKOSZAROWEJ. Bank Credit Agicole, wspólnie ze spółkami EFL, CA Ubezpieczenia oraz Amundi Polska sfinansują zakup 42 pomp infuzyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul

Kupowanie ruchomości od syndyka

). Przy braku sprzeciwu od proponowanego sposobu likwidacji lub przy braku postanowienia sądowego zakazującego likwidacji w wybrany sposób, syndyk może sprzedawać składniki masy bez żadnych dodatkowych zgód. Warto także wiedzieć, że w pewnych wypadkach, syndyk może powierzyć likwidację ruchomości masy

Rząd przyjął nowelę podwyższającą rentę socjalną do 1029,8 zł brutto

wzrost na poziomie ponad 19%" - podano także. Podwyżka renty socjalnej jest realizacją jednego z postanowień porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych, które 24 kwietnia br. zawarli strona rządowa i przedstawiciele części środowiska osób niepełnosprawnych

Comarch nie zgadza się z decyzją ZUS ws. umowy na utrzymanie KSI

uniemożliwiło Comarch możliwości wykazania bezpośrednio do ZUS swoich kompetencji w pozostałych 5% zakresu. W opinii zarządu Comarch działania podjęte przez ZUS stanowią naruszenie warunków umowy i prawa, w związku z tym Comarch wezwie ZUS do respektowania jej zapisów. Comarch realizuje postanowienia umowy i