ubezpieczenia postanowienia

wat, ISBnews

Pozew zbiorowy przeciw Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie "Europa" będzie rozpatrzony

Pozew zbiorowy przeciw Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie "Europa" będzie rozpatrzony

Warszawski Sąd Apelacyjny w całości uwzględnił zażalenie powoda i prawomocnie postanowił, że pozew zbiorowy przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie "Europa" będzie rozpoznawany w postępowaniu sądowym.

Ubezpieczenie zagranicznych wojaży, czyli bez polisy zostań w domu [Pieniądze Ekstra]

Zachorowania albo wypadki za granicą mogą nie tylko popsuć urlop, ale także zrujnować osoby, które zapomniały o ubezpieczeniu albo postanowiły zaoszczędzić na polisie turystycznej.

Starsza pani i kredyt z wkładką

Polisa do kredytu dla 78-latki. I informacja: "wypłaty nie będzie". Na pewno? Czy osobie w tak podeszłym wieku należało oferować tego typu ubezpieczenie? Ekipa Samcika postanowiła to sprawdzić.

Nici z elektronicznych kart na zdrowie. Ministerstwo Zdrowia wycofuje się z obawy przed PiS

Nici z elektronicznych kart na zdrowie. Ministerstwo Zdrowia wycofuje się z obawy przed PiS

Dlaczego? W obawie o oskarżenia opozycji z PiS o rzekome przekręty i przedwyborczą gorączkę? Historia jest długa. Karty ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ) - potwierdzające prawo do bezpłatnego leczenia - mają obywatele wszystkich państw UE, w których tak

Najpierw frankowicze, teraz WIBOR-owa bomba. Katowicki sąd daje szansę na odwiborowanie kredytu hipotecznego

Najpierw frankowicze, teraz WIBOR-owa bomba. Katowicki sąd daje szansę na odwiborowanie kredytu hipotecznego

oprocentowanie kredytu oparte na marży banku, a w konsekwencji rata spadła z 6,7 do 1,7 tys. zł. Choć to dopiero postanowienie zabezpieczające na czas procesu, to jak pisaliśmy w „Wyborczej" – to pierwsze takie postanowienie sądu w sporze o wskaźnik WIBOR wykorzystywany do ustalania

Rewolucja w przepisach. ZUS nie będzie mógł zabierać zasiłków przedsiębiorcom i kobietom w ciąży

Rewolucja w przepisach. ZUS nie będzie mógł zabierać zasiłków przedsiębiorcom i kobietom w ciąży

. Po zmianie przepisów, gdy Zakład będzie chciał podważyć daną umowę, będzie musiał zwrócić się do sądu. I to sąd będzie uprawniony do wydania ostatecznej decyzji o zasiłku. To ZUS będzie musiał udowodnić winę - Obecnie ZUS nie ma podstawy prawnej, aby kwestionować zasady zatrudniania czy postanowienia

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

do rejestru na dzień składania ofert – 27 listopada 2020 r. O taki wpis ubiegał się od 4 grudnia 2020 r. składając wniosek do gminy. Przedstawiona w odwołaniu wykładnia art. 9c ust. 1 UCPG nie jest zgodna z postanowieniami punktu 5.1. SIWZ. Ponadto ani ze wskazanego przepisu ani z

Orlen sprzedaje PZU towarzystwa ubezpieczeniowe PGNiG

Orlen sprzedaje PZU towarzystwa ubezpieczeniowe PGNiG

W poniedziałek 4 czerwca PZU zawarło z Orlenem umowę na zakup wszystkich udziałów w towarzystwach ubezpieczeniowych Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie. Poinformowało o tym PZU w komunikacie prasowym .  Polski Gaz TUW zostało

Przed wakacjami zrób test ciążowy. Pani Karolina twierdzi, że PZU dyskryminuje kobiety

Przed wakacjami zrób test ciążowy. Pani Karolina twierdzi, że PZU dyskryminuje kobiety

Rok temu, w styczniu 2022 roku, pani Karolina poleciała w odwiedziny do swojej siostry do USA. - Wykupiłam jak zawsze ubezpieczenie Wojażer w PZU, którego suma ubezpieczenia to kwota 250 tys. zł. W trakcie pobytu dostałam ostrego bólu brzucha i krwawienia. Postanowiliśmy pojechać do szpitala

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

procentowej wskazanej w umowie, wskazano także. Wierzytelności są ubezpieczone przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) na podstawie umowy ubezpieczenia. Zgodnie z postanowieniami umowy, spółka jest zobowiązana do przeniesienia na bank polisy ubezpieczeniowej

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

wypłaty odszkodowania na skutek rozmrożenia towaru. Opcji takiej nie potrzebuje np. gabinet dentystyczny, który z kolei ma zupełnie inne ryzyka, związane z możliwością wyrządzenia szkody osobom trzecim. 9. Jak wykupić ubezpieczenie Jeśli postanowiliśmy ubezpieczyć firmę, warto wycenić posiadany majątek i

Ubezpiecz się od raka, ale najpierw... zainwestuj. Prześwietlamy!

Ubezpieczenie jest reklamowane bardzo solidnie - ma nawet specjalną stronę internetową www.rakowiwspak.pl, na której można w graficznej formie skonfigurować sobie składkę. Wygląda to bardzo przyjaźnie i sympatycznie, ale niestety są też minusy. Ubezpieczenie przeciwko rakowi

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

pogorszenia się koniunktury gospodarczej. Skarb Państwa będzie miał natomiast możliwość, poprzez odpowiednie postanowienia umów reasekuracyjnych, wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń, dzięki czemu zreasekurowanie portfela może zostać uzależnione od utrzymania przyznawanych limitów

Co to jest egzekucja sądowa? Co to jest egzekucja administracyjna?

Co to jest egzekucja sądowa? Co to jest egzekucja administracyjna?

administracji rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji i postanowień z zakresu administracji publicznej wydawanych przez samorządowe jednostki organizacyjne, 3) kierownik wojewódzkiej służby, inspekcji lub straży w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w imieniu własnym lub wojewody decyzji

Sąd ustanowił radę wierzycieli spółek Komputronik i Komputronik Biznes

. "Zgodnie z treścią postanowienia w skład rady wierzycieli powołani zostali: Bank Millenium S.A. w Warszawie, Dell Sp. z o.o. w Warszawie, Incom Group S.A. we Wrocławiu

Jak nie odziedziczyć długów w spadku?

Jak nie odziedziczyć długów w spadku?

kredytowej. Może to zrobić dopiero po okazaniu przez siostrzenicę pana Andrzeja prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia albo na wezwanie sądu prowadzącego postępowanie spadkowe. Zawsze najlepiej dojść do porozumienia z bankiem. Bank po otrzymaniu

Elektrobudowa uzgodniła z Bankiem Handlowym przesunięcie spłaty kredytu do 30 X

współpracy z bankiem do aktualnie obowiązujących postanowień umowy w sprawie finansowania, podano także. Kilka dni wcześniej spółka podała, że banki i ubezpieczyciele podpisali umowę zmieniającą i ujednolicającą do umowy w sprawie finansowania działalności Elektrobudowy z 28 maja

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania spółki

, C. dotychczasowe postanowienia odnoszące się do okresu obowiązywania oświadczenia złożonego przez Bank PKO BP S.A. zostały zaktualizowane o wskazaną powyżej datę, jak również przedmiotowe oświadczenie zostało uzupełnione o zapis, iż jeżeli do dnia 7 sierpnia 2019 r. Bank PKO BP nie przystąpi do

Głodowe emerytury stażowe? Emeryci guzik dostaną [WYLICZENIA]

podał jednak wszystkich informacji, a dopiero w programie partyjnym zobaczyliśmy, że reforma miałaby wejść w życie w 2027 roku. Emerytury stażowe - ile wyniosą? Instytut Ekonomiczny przedstawił wyliczenia Tymczasem Instytut Ekonomiczny już teraz postanowił obliczyć, jakie kwoty będą wypłacane emerytom w

Wcielenia doradców restrukturyzacyjnych

Wcielenia doradców restrukturyzacyjnych

upadłościowych nie jest syndykiem. W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że syndykiem jest podmiot wyznaczony przez Sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości niewypłacalnego dłużnika. Syndyk działa w imieniu własnym, ale na rachunek upadłego, co oznacza, że zaciągając jakiekolwiek zobowiązania na

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

postanowieniami umowy o finansowanie złożone zostaną oświadczenia o jej wypowiedzeniu. "Wraz z zawarciem umowy ujednolicającej strony tej umowy przyjęły ujednolicony tekst zmienionej umowy o finansowanie. Zgodnie ze zmienioną umową o finansowanie, nieprzystąpienie w charakterze

Polska emerytura dla Ukraińców już po tygodniu pracy? Wyjaśniamy, czy to możliwe

Polska emerytura dla Ukraińców już po tygodniu pracy? Wyjaśniamy, czy to możliwe

nabył prawo do emerytury na Ukrainie i pracował w Polsce, to będzie miał prawo do minimalnej emerytury w Polsce, analogicznie jak Polak w Niemczech czy innych państwach. W tej umowie międzynarodowej są także zwarte postanowienia o innych świadczeniach, np. rentowych" - ocenia dr Marcin Wojewódka

Jak oszczędzać i ułatwić dziecku start w dorosłość. Ubezpieczenie, posag, oszczędności

Jak oszczędzać i ułatwić dziecku start w dorosłość. Ubezpieczenie, posag, oszczędności

). Ubezpieczyciele w różny sposób kształtują swoje oferty. Np. ubezpieczyciel może zapisać postanowienie o tym, że wypłacona kwota może być wyższa od tej zapisanej w polisie ze względu na to, że dzieli się z klientem ewentualnym zyskiem z lokat. Część ubezpieczeń posagowych zapewnia wypłatę umówionej kwoty na koniec

Petrolinvest uregulował zobowiązania wobec ZUS

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Petrolinvest uregulował zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zaskarżył postanowienie sądu upadłościowego oddalające wniosek ZUS o ogłoszenie upadłości spółki, podała firma. "Zarząd

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiających do określenia w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień dotyczących zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany[1]: stawki podatku od towarów i usług, wysokości

Senator Kwiatkowski o kontroli NIK blokowanej przez Orlen: "Obajtek nie przeczytał Konstytucji"

odmówiła wszczęcia dochodzenia.  - Do tej sprawy będzie można wrócić w przyszłości. A na razie mogę doradzić prezesowi Banasiowi, aby złożył do sądu skargę na postanowienie prokuratury. Sąd może polecić prokuraturze, aby wszczęła dochodzenie z zawiadomień NIK.  Czytaj także: Orlen bije rekordy

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

przedsiębiorcy zależy od kwoty comiesięcznych składek emerytalno-rentowych wpłaconych przez niego do ZUS w całym okresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wieku, w jakim postanowi zakończyć swoją aktywność zawodową. Przedsiębiorcy płacą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne według innych zasad

Uniqa wprowadziła umowy samoodnawialne do ubezpieczenia domu lub mieszkania 

postanowienia - może to zrobić ze swoim agentem. Stosowne przypomnienie o wystawionej polisie Uniqa wyśle również SMS-em, a w razie braku płatności - przypomni o tym jej call center. Wystarczy, że klient opłaci składkę za kolejny okres ochrony, aby przesłana polisa stała się aktywna. Dodatkowo, na życzenie

Generali wprowadza ubezpieczenie na wypadek zarażenia się SARS-CoV-2

dotykają ich realne problemy. Generali udostępnia produkt, dzięki którym firmy mogą udzielić rzeczywistego wsparcia swoim pracownikom. Dodatkowo, postanowiliśmy maksymalnie uprościć formalności i umożliwiliśmy zawarcie tego ubezpieczenia zdalnie. Obecna sytuacja może być trudna dla pracodawców pod wieloma

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą w sprawie finansowania spółki

konsekwentnej realizacji przez zarząd spółki postanowień umowy o finansowanie, której celem jest uzgodnienie z instytucjami finansowymi zasad finansowania spółki w perspektywie krótko i długoterminowej" - czytamy dalej. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano

Cube.ITG złożył w sądzie propozycje układowe dot. restrukturyzacji zobowiązań

osobnym komunikacie poinformowano, że zarząd spółki złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego spółki. "Propozycje układowe przewidują zaspokojenie wierzycieli w ramach układu z uwzględnieniem II

Na leczenie zwierząt domowych wydajemy krocie. Rozwiązaniem mogą być polisy?

nowotworu czuł się świetnie, postanowiliśmy go leczyć. Powiem tak: trudno mi przeliczać te darowane psu 18 miesięcy życia na pieniądze. Ale spróbuję – mówi. Najpierw była chemia w tabletkach. Taki sam lek, jaki podaje się kobietom przy nowotworze piersi. Opakowanie kosztowało kilkanaście złotych. Ale

Renta, emerytura, zasiłek. Jak ponaglić ZUS, gdy zwleka z wypłatą pieniędzy?

zignorować. Kodeks postępowania administracyjnego nakazuje, by było rozpatrzone w ciągu tygodnia. Po tym terminie ZUS musi wydać postanowienie, w którym wskaże, czy urzędnik dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Stwierdzi, czy miało miejsce rażące naruszenie prawa, czy też nie

Comarch zawarł porozumienie z ZUS w sprawie zawarcia 8 XI ugody

porozumienia strony ustaliły, że ugoda będzie zawierała m.in.: - postanowienie, zgodnie z którym Comarch i ZUS - pomimo, że pozostają na sprzecznych stanowiskach co do tego, czy zaistniały okoliczności uzasadniające częściowe rozwiązanie umowy - w celu uchylenia sporu potwierdzają

Rankomat uparcie próbował ubezpieczyć auto, którego klient nie miał

w celu zapewnienia pełnej zgodności z postanowieniami RODO. Jednocześnie analizując ten przypadek brzegowy, stwierdziliśmy, że mogło to nastąpić w sytuacji, gdy dokonywane były kalkulacje dla dwóch różnych użytkowników z tego samego urządzenia (dane dotyczące Citroena pochodzą z 2014 r.) &ndash

Sąd Okręgowy w Warszawie dopuścił pozew zbiorowy ws. OFE

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie wydał dziś postanowienie o dopuszczalności postępowania grupowego zainicjowanego pozwem grupowym przeciwko m.in. Skarbowi Państwa oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, poinformował adwokat Paweł Kowalczyk

Metrostav żąda od Vistalu wypłaty gwarancji na kwotę 4,99 mln zł

ubezpieczeniowa została ustanowiona zgodnie z postanowieniami umowy zawartej w kwietniu 2016 r., na wykonanie przez Vistal 16 obiektów mostowych w ciągu S7 za 49,9 mln zł brutto, wynika z komunikatu. Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych

ZUS wnioskuje o upadłość Petrolinvestu

, a 4 maja Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowił o zabezpieczeniu majątku Petrolinvestu poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. To postanowienie gdańskiego sądu zostało przekazane spółce. Petrolinvest zakomunikował, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami

Jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca? Co zrobić, by była jak najwyższa?

kwoty comiesięcznych składek na ubezpieczenie emerytalne, wpłacone przez niego do ZUS w całym okresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wieku, w jakim postanowi zakończyć swoją aktywność zawodową. Przedsiębiorcy płacą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne według innych zasad niż

Inflacja bije nas po kieszeniach. Sprawdzamy, jak zaplanować domowy budżet

pozoru proste (np. mniej jedzenia na mieście, kupowanie mniejszych porcji, żeby nie wyrzucać i nie marnować żywności), ale sukcesem będzie dopiero skuteczna realizacja tych postanowień. Co jeszcze? Możemy ograniczyć liczbę prań czy częstotliwość włączania zmywarki. Możemy też jednocześnie przesiąść się z

Sąd zatwierdził układ TXM przyjęty w przyspieszonym postępowaniu układowego

: - 14 mln zł stanowią zobowiązania finansowe spółki wobec banków finansujących - 1,9 mln zł stanowią zobowiązania wobec podmiotów powiązanych, podano także. "Po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, postępowanie

PZU pracuje nad dostosowaniem wynagrodzeń zarządu do ustawy

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) prowadzi prace nad przyjęciem uchwały dostosowującej zasady wynagrodzenia członków zarządu do postanowień ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, a p.o. prezesa Marcin

Samochód w spadku. Jakich formalności trzeba dopełnić?

oświadczeń o kręgu spadkobierców lub pozostawionych przez spadkodawcę testamentach; gdy spadkodawca był cudzoziemcem; gdy w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub nieruchomości położone za granicą. Dział spadku W sądowym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym poświadczeniu dziedziczenia

Prywatni właściciele mieszkań boją się wynajmować lokale uchodźcom. Rząd nie pomaga

jej postanowienia. W praktyce umowy najmu z cudzoziemcami zawierane są zazwyczaj w języku polskim, z adnotacją o zrozumieniu przez cudzoziemca jej postanowień. Biorąc pod uwagę okoliczności, w których umowy najmu są teraz zawierane, uważam, że taki zapis może być uznany w ewentualnym sporze sądowym za

ZUS złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Petrolinvestu

postanowienie sądu z dnia 4 maja 2016 roku o zabezpieczeniu majątku spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, które w ocenie zarządu spółki doprowadzą do pozyskania środków w pełni zabezpieczających spłatę wymagalnych zobowiązań wobec ZUS

Sygnalista sypie na WIBOR. Mógł być manipulowany przez banki od lat [TYLKO U NAS]

Lotem błyskawicy Polskę obiegła wiadomość o tym, że katowicki sąd zdecydował wyciąć z umowy kredytowej WIBOR na czas trwania procesu. Choć to na razie tylko jedno postanowienie zabezpieczające, to rozpaliło wyobraźnię milionów kredytobiorców, którzy mają na karku kredyt w złotych i rosnące raty

14. emerytura będzie mniejsza, niż obiecał Jarosław Kaczyński. Oto dokładne wyliczenia

czternastka jest opodatkowana i objęta składką na ubezpieczenie zdrowotne, wypłata będzie w rożnej wysokości, zależnej od wartości podstawowego świadczenia - mówi dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego. Tylko nieliczni dostaną pełną 14. emeryturę 14. emerytura będzie mniejsza, bo zsumuje się z

Bank Millennium wycofuje się z zabezpieczeń kredytów w CHF w postaci UNWW

zabezpieczyli kredyt w inny sposób. Proponował im albo podwyższenie marży kredytu o 0,5 pkt proc., albo miesięczną prowizję za zwiększone ryzyko banku. "Taka praktyka banku niwelowała skutki prawomocnych wyroków. Sądy uznawały, że postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego

UOKiK wszczął dwa postępowania dot. Idea Banku, który nie zgadza się z zarzutami

Inwestycyjnych S.A. (dawniej Trigon TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w postanowieniach, postępowania mogą zakończyć się wydaniem: 1) decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i

Likwidować czy zawiesić firmę? I kiedy zdecydować się na taki krok?

Krajowego Rejestru Sądowego likwidacja działalności wiąże się najczęściej również z zakończeniem bytu prawnego danego podmiotu (np. spółki, spółdzielni). W takich przypadkach stosuje się procedury określone w odpowiednich ustawach oraz postanowieniach wewnętrznych danego podmiotu, mające na celu ustalenie

Rewolucja w zwolnieniach L-4. Oto 6 zmian

Nowe prawo to projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wejdą w życie od stycznia.  Zmiana 1. Krócej na L-4 Najważniejsza zmiana wiąże się ze skróceniem prawa do zasiłku. Dziś na zasiłku chorobowym pracownik może być 182 dni (6

Gdy smartfon wpadnie do zupy. Ochrona kosztuje słono, a pułapek jest dużo

klienta, a niektóre towarzystwa w takich przypadkach nie wypłacają odszkodowania. W szeregu umów ubezpieczenia spotkać można postanowienia przewidujące obowiązek (niezależnie od opłaconej składki) sfinansowania kosztów transportu urządzenia do/z serwisu lub kosztów czynności serwisanta. Taka praktyka nie

Ubezpiecz skutecznie dom i mieszkanie. Uwaga na pułapki ubezpieczycieli

domaga się przywrócenia stanu poprzedniego, czy wypłaty odpowiedniej kwoty. Sąd przypomniał też, że umowa ubezpieczenia należy do umów szczególnego zaufania, w której działania kontrahentów powinny być lojalne, a postanowienia umowy jasne i jednoznaczne. Nie może być tak, że ubezpieczający dopiero po

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

wakacje kredytowe. Pomocne mogą być np. postanowienia dotyczące odroczenia kredytu w przypadku utraty pracy, zmniejszenia dochodów itd. lub postanowienia dotyczące ubezpieczenia kredytu. - W razie oddalenia wniosku o wakacje kredytowe przez bank kredytobiorca ma dodatkowy mechanizm prawny wynikający z

Emerytura dla przedsiębiorcy. Jak się ją wylicza i co wpływa na jej wysokość?

comiesięcznych składek emerytalno-rentowych wpłaconych przez niego do ZUS w całym okresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wieku, w jakim postanowi zakończyć swoją aktywność zawodową. Przedsiębiorcy płacą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne według innych zasad niż pracownicy zatrudnieni na

Twoja firma popadła w konflikt z innym przedsiębiorstwem? Mogą pomóc mediacje gospodarcze

biznesowych – przekonuje mec. Giermak. Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustala terminy i miejsce spotkania, objaśnia zasady i cele postępowania. Przebieg postępowania ustalają jego uczestnicy razem z mediatorem. Za utartą już praktykę można uznać przeprowadzenie

Kierowcy polskiej firmy strajkują w Niemczech i nadal czekają na wynagrodzenie. Konsorcjum twierdzi, że zapłaciło

Firma AGMAZ postanowiła ustosunkować się do pytań o zasadność oskarżeń strajkujących w Gräfenhausen od końca marca kierowców dopiero po publikacji, w której opisaliśmy całą sytuację .  Przypomnijmy: pracownicy z Gruzji i Uzbekistanu, którzy pracują dla polskiego

Sąd odrzucił wniosek ZUS o upadłość Petrolinvestu z powodu braku środków

) o ogłoszenie upadłości spółki - o doręczeniu temu pełnomocnikowi postanowienia sądu z dnia 19 czerwca 2017 roku o oddaleniu wniosku złożonego przez ZUS. W uzasadnieniu sąd uznał, że spółka nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte koszty postępowania upadłościowego"

KNF: Sąd odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie Lynx

- Śródmieścia w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia" ? podano. Na początku kwietnia KNF informowała, że LYNX został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych w rubryce "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 i art. 48

Jak wypłacić pieniądze z konta osoby zmarłej. Kto i kiedy może to zrobić?

. Żądanie od banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku wymaga udowodnienia, że wnioskująca osoba jest spadkobiercą po posiadaczu rachunku. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do spadku jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub

Szefowa PZU w personalnej więzi z Orlenem. "Nie identyfikujemy konfliktu interesów"

Na początku września PZU zawarło umowę zakupu od Orlenu wszystkich udziałów firmy Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (Polski Gaz TUW) i jej spółki Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie. Orlen przejął te firmy ubezpieczeniowe wraz z majątkiem PGNiG. A gazowy koncern

Prezydent podpisał ustawę o systemie instytucji rozwoju

. Zgodnie z postanowieniami ustawy, PFR ma prowadzić działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej dążąc w długim okresie do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału m.in. poprzez udzielanie finansowego wsparcia przedsiębiorstwom

Ubezpiecz się, mówili. Oto, jak wyrzuciłam pieniądze w błoto

, spowodowało, że zdecydowałam się na to ubezpieczenie. Dlatego postanowiłam zapytać w obu firmach, czy tak opisana oferta nie wprowadza klientów w błąd. AXA Assistance uważa, że nie. Ubezpieczyciel zasugerował, że mogłam wnikliwej przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia i ewentualnie nie decydować się na

JSW przedłużyła umowę o współpracy z obligatariuszami do 29 lipca br.

przedłużający termin zawarcia umowy restrukturyzacyjne do 29 lipca br., podała spółka. "Zgodnie z postanowieniami aneksu, do 29 lipca 2016 roku przedłużony został okres na uzgodnienie przez JSW oraz obligatariuszy warunków restrukturyzacji i zawarcie umowy restrukturyzacyjnej, a

Bez odszkodowania po śmierci syna. Firma ustąpi po interwencji Rzecznika Finansowego?

to prowadzić klienta do konkluzji, że wypłata świadczenia nie jest obwarowana dodatkowymi warunkami wiekowymi". Z kolei art. 385 par. 2 kodeksu cywilnego mówi, że wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść

PiS walczy o elektorat. Wypłaci 300 zł dodatku do emerytury sołtysom

objęcia ubezpieczeniem społecznym, a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia. Tym samym wysiłek włożony przez sołtysów na rzecz społeczności wiejskiej nie jest w odpowiedni sposób wynagrodzony" – pisze Rada Ministrów. Dr Łukasz Wacławik z Wydziału Zarządzania

Jak wyprowadzić w pole ubezpieczyciela? Oszuści szukają nowych metod

fikcyjnej nieopłaconej faktury. Należność pokrywa ubezpieczyciel. Z pomocą innych Wdzięcznym obszarem dla oszustów są ubezpieczenia na życie i NNW. Przewidujący pan X miał ciężko chorego brata i postanowił zarobić na jego spodziewanej śmierci – podrobił podpis brata pod wnioskiem o ubezpieczenie

PZU ubezpiecza sprzęt RTV i AGD kupującym na Allegro.pl

-mail z polisą osobie, która dokonała zakupu na Allegro.pl. "Postanowiliśmy rozszerzyć ofertę o dodatkową ochronę w postaci ubezpieczenia sprzętu RTV i AGD. To produkty, które najchętniej obejmowane są dodatkową ochroną przez konsumentów. Planujemy stopniowo rozszerzać

Prezydent chciał pokazać zainteresowanie finansami zwykłych ludzi. Ale coś nie wyszło

Polisy na życie służą do zabezpieczenia bliskich po śmierci ubezpieczonego. Otrzymują wolną od podatku wypłatę z polisy. Pod jednym warunkiem: że o tej polisie wiedzą i zgłoszą się do ubezpieczyciela. Teoretycznie po to ludzie kupują polisy na życie, żeby ich bliscy pieniądze dostali, zatem nie

Kredyt hipoteczny i pozew o WIBOR. Pytamy prawników, ile to kosztuje i kiedy warto pozwać bank

, poskładanych do sądów w całej Polsce. To trochę takie testowanie, w którym regionie kraju znajdą się sędziowie, podzielający wątpliwości kredytobiorców i premiera. I dlatego taki rozgłos zyskało pierwsze wstępne postanowienie sądu w takiej sprawie. Mało tego - teraz wszyscy kredytobiorcy zaczęli się

Vienna Insurance Group ma zgodę KNF na połączenie Compensa TU i Benefia TU

Warszawa, 04.08.2015 (ISBnews) ? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) postanowiła nie wyrażać sprzeciwu wobec planowanego połączenia Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń i Benefia Towarzystwa Ubezpieczeń, wchodzących w skład Vienna Insurance Group, podała Komisja

Frankowicze idą z bankami do sądu. Nie chcą płacić za ubezpieczenie

kredytobiorcom - mówi Maciej Mężyński, rzecznik Millenium. Mecenas Wojciech Rudzki z kancelarii Eliasz - Suliński w pozwach do sądu powołuje się na postanowienia umowy zawieranej z konsumentem. - Postanowienia nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i

14. emerytura na stałe - zdecydował rząd

Przed jesiennymi wyborami do parlamentu rząd PiS postanowił zaskarbić sobie głosy wśród starszych wiekiem wyborców.  We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, który zakłada wypłatę 14. emerytury jako świadczenia stałego

Wyjdziesz po zakupy? Stracisz zasiłek chorobowy

Nowe prawo to projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. "Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie

Rząd chce wglądu w umowy o pracę i zlecenia. Jest projekt ustawy

umowę nietypową, zawierającą różnego rodzaju szczególne postanowienia, ale w takich sytuacjach zwykle zwraca się do prawnika. – Takie szczególnie skomplikowane umowy nadal będą jednak wychodziły poza gotowy, zestandaryzowany szablon i w dalszym ciągu konieczne będzie przy ich przygotowywaniu

Rząd dał ZUS-owi nowe, potężne narzędzie do kontroli Polaków

Nowe prawo to nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów wejdzie w życie od stycznia 2022 r., część jednak obowiązuje już od 18 września. ZUS. Wzywamy świadka Najważniejsza zmiana wiąże się z art 84 ustawy o ubezpieczeniach społecznych

MPiT zapowiada nowelizację ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń w tych sprawach. Prawo do występowania w sprawach przedsiębiorców jedynie przed sądami administracyjnymi, a nie także powszechnymi, znacząco ogranicza możliwości podejmowanych przez Biuro Rzecznika interwencji i efektywność stania na straży kluczowych postanowień

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Komputronika i jego spółki zależnej

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienia o otwarciu wobec Komputronika i Komputronik Biznes postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo

Europa wprowadza ubezpieczenia online dla wynajmujących i najemców mieszkań

. "Mimo szybkiego rozwoju rynku najmu, dostępna w internecie oferta ubezpieczeń, przeznaczonych dla wynajmujących i najemców, jest bardzo skromna. Postanowiła to zmienić Grupa Ubezpieczeniowa Europa, która wprowadza do sprzedaży cztery nowe polisy mieszkaniowe dostępne on-line na stronie tueuropa.pl

KE zdecydowała o usunięciu państw z listy państw o ryzyku zbywalnym do 2020 r.

kryzysu oczekuje się znacznego wzrostu popytu na ubezpieczenia. Dlatego też na podstawie wyników konsultacji publicznych oraz odpowiednich wskaźników ekonomicznych, Komisja postanowiła tymczasowo uznać wszystkie państwa wymienione w załączniku za państwa o ryzyku niezbywalnym oraz usunąć wszystkie państwa

Parszywe uefki. Szansa na wygraną dla posiadaczy toksycznych polis

rzecznika finansowego wyrok jest przełomowy głównie dlatego, że dotychczasowe orzecznictwo w sprawach ubezpieczeń inwestycyjnych w zdecydowanej większości zasadzało się na kwestiach postanowień niedozwolonych dotyczących opłat likwidacyjnych oraz analizy i wykładni samej tylko części inwestycyjnej umowy

Przegląd informacji ze spółek

Bułgarii. W ramach współpracy dystrybutor będzie dostarczał urządzenie MED Recorder oraz licencję systemu telemedycznego Osascan placówkom medycznym. Umowa została podpisana na 2 lata, podał Infoscan. Sędzia - komisarz wydał postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu w

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

sądu. Dopiero w momencie, gdy wydane przez sąd postanowienie o wykreśleniu spółki z KRS uprawomocni się, spółka przestaje istnieć. Informacja ta jest automatycznie przesyłana do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), rejestru REGON a także do ZUS. W przypadku

ZUS chce wypłaty gwarancji ws. KSI od Comarch na kwotę 24,2 mln zł

udzielona ZUS na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska SA zgodnie z postanowieniami umowy KSI ZUS, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 2 marca 2018 roku. Termin wypłaty z gwarancji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez bank żądania wypłaty. W związku z

Akcjonariusze JSW zdecydują o przekazaniu KWK Krupiński do SRK na walnym 29 XI

Programem Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej JSW na lata 2016 ? 2025 [...] oraz postanowieniami punktów 4.1.6 i 4.3 Umowy Restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 29.08.2016 r. pomiędzy JSW S.A. a obligatariuszami, tj.: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Play uruchomił mobilny market ubezpieczeniowy

-cenowych), związanych z konkretnymi zdarzeniami z życia. "Sama idea stworzenia Play Ubezpieczenia jest bardzo prosta. Bazując na doświadczeniu w oferowaniu usług telekomunikacyjnych, postanowiliśmy wykorzystać naszą umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby klientów i we

Coraz więcej ubezpieczeń turystycznych uwzględnia ochronę na wypadek koronawirusa

. Ubezpieczenie w razie zachorowania na COVID-19, w zakresie kosztów leczenia i usług assistance oferuje też Generali. Wprawdzie zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia epidemia nie jest objęta ochroną, ale ubezpieczyciel postanowił o włączeniu zachorowania na COVID-19, jeśli chodzi o koszty leczenia i usługę

Zaniżył wartość ubezpieczanego majątku. Sąd: I tak należy mu się pełne odszkodowanie

zaniżyli jego wartość prawie o połowę, ubezpieczając go zaledwie na niecałe 420 tys. zł. W rzeczywistości był wart 750 tys. zł. Sąd Najwyższy: Nie może zaniżać należnego odszkodowania Mimo to Sąd Najwyższy stwierdził, że postanowienia umowne zawierające

Rewolucyjna nowelizacja przepisów o zwolnieniach i zasiłku chorobowym. Siedem nowych regulacji, które każdy powinien znać

zasiłek. ZUS dostał bowiem nowe narzędzia do kontroli obywateli przebywających na zwolnieniach lekarskich. Zostały też wprowadzone nowe przepisy o wysokości zasiłku.  1. Prawo do wezwania świadka Najważniejsza zmiana wiąże się z art. 84 ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Ten przepis daje nowe

Pracodawca nie płacił i zepchnął je do szarej strefy. "U lekarza usłyszłam, że nie jestem ubezpieczona"

Podpisana umowa nie musi oznaczać, że nie pracujemy w szarej strefie. Unikający płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych pracodawca bez naszej wiedzy może nas do niej zepchnąć. - Poszłam na badanie kontrolne. W gabinecie lekarskim usłyszałam, że nie jestem ubezpieczona. Poprosiłam ZUS o

Kryzys, inflacja i kredyt hipoteczny. Jak w ciężkich czasach udźwignąć ultrawysoką ratę?

. Co się na nią składa, czyli ile wynosi oprocentowanie kredytu, ile kapitału spłacamy w każdej racie, a jaki jest koszt dodatkowych ubezpieczeń - czy to polisy na życie, czy składki na ubezpieczenie mieszkania kupionego na kredyt. Czy zaciągając kredyt hipoteczny, zapłaciliśmy prowizję za jego

Co to są Ogólne Warunki Ubezpieczenia?

Co to są ogólne warunki ubezpieczenia? Jest to regulamin, który zawiera wszystkie istotne dla umowy ubezpieczenia postanowienia. Jest to inaczej mówiąc część umowy ubezpieczenia, którą podpisujesz z ubezpieczycielem. Umowa ubezpieczenia działa w

PZU rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r., podał ubezpieczyciel. "Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje, że [...] postanowił

Klienci wygrali spór z bankiem o ubezpieczenie niskiego wkładu

kredytobiorców postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 6 sierpnia 2009 r. (sygn. XVII AmC 624/09) , z którego wynika, że ponoszenie przez klientów kosztów polisy w sytuacji, kiedy ktoś inny osiąga z jej opłacenia korzyści, jest klauzulą niedozwoloną. Pewnie nic by z tą świadomością nie zrobili

Masz kredyt i ubezpieczenie od śmierci lub utraty pracy? Ważne orzeczenie sądu

postanowienia OWU. Sęk w tym, że firmy ubezpieczeniowe teraz odmawiają wypłaty odszkodowań klientom po ciężkich wypadkach lub ich spadkobiercom, uzasadniając, że klienci chorowali już przed zawarciem umowy. Kiedy pan Mariusz, syn pani Marii, dostał odmowę od towarzystwa

Po decyzji sądu PKN Orlen podtrzymuje plany dotyczące przejęcia Ruchu

. "Projekt ma uzasadnienie biznesowe, jest również istotne z punktu widzenia wielu naszych klientów, którzy powinni mieć jak najszerszy dostęp do informacji, co zapewnia im m.in. spółka Ruch poprzez kolportaż prasy. Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie jest dla nas

7 problemów finansowych, które trzeba załatwić po śmierci bliskiego

raty, określić terminy płatności, wysokość oprocentowania. Niekiedy spadkobierca przejmuje dotychczasową umowę kredytową i spłaca zobowiązanie zgodnie z harmonogramem, który bank ustalił wcześniej ze spadkodawcą. Potrzebne jest tylko postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczający

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy. Osoba, która ma w ręku prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, składa wniosek w dowolnym, wybranym przez siebie banku lub SKOK-u (nie musi być jego klientem). Bank lub SKOK po

Podlaskie. 120 osób straciło prawo do chorobowego. Po kontroli ZUS

do zasiłku chorobowego. – Mimo COVID-19 i utrudnionych kontroli w II kwartale, które nie były już przeprowadzane w sposób bezpośredni, sprawdziliśmy tylko 141 osób, ale 40 proc., czyli dokładnie 57 ubezpieczonych, straciło prawo do świadczenia. Wiąże się to oczywiście ze skutkami finansowymi

Sejm przyjął ustawę dot. promowania polskiej gospodarki przez PAIH

projektu podkreślali, że ustawowe określenie zadań Agencji stanowi wykonanie postanowień "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)". SOR zakłada koncentrację instytucji wsparcia przedsiębiorczości i handlu zagranicznego w