ubezpieczenia pomostowego

mam

ZUS Częstochowa. To ostatnie dni na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

ZUS Częstochowa. To ostatnie dni na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

30 czerwca upływa ważny termin dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia ze składek w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Wniosek może obejmować umorzenia za trzy miesiące - marzec, kwiecień i maj.

Czy warto ubezpieczyć kredyt hipoteczny?

Pomostowe, niskiego wkładu własnego, nieruchomości, na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków i utraty pracy - biorąc kredyt hipoteczny, trzeba skorzystać z kilku różnych ubezpieczeń.

Ponad ćwierć miliarda strat. Sądy paraliżują kupujących mieszkania. Tak działa "deforma" Ziobry

Ponad ćwierć miliarda strat. Sądy paraliżują kupujących mieszkania. Tak działa "deforma" Ziobry

hipoteki w księdze wieczystej na rzecz banku bank wymaga wyższego oprocentowania kredytu hipotecznego w postaci ubezpieczenia pomostowego. Może to podnieść ratę kredytu nawet o 20 proc. – komentuje Sebastian Juszczak, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jak wyjaśnia, ubezpieczenie

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

? Składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Co zrobić, żeby być zwolnionym z opłacania składek? Wystarczy złożyć wypełniony

Kto ma prawo do emerytury pomostowej?

przy ocenie, czy ubezpieczony nabył prawo do emerytury pomostowej. Wyrok sądu powoduje, że tysiące Polaków, którym wcześniej ZUS odmówił przyznania pomostówek z powodu nieuwzględnienia okresów pracy za granicą, może ponownie złożyć wniosek o świadczenie. ZUS będzie uwzględniał okresy pracy za granicą w

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Kiedy można ją dostać?

, byli zatrudnieni w szkole na co najmniej pół etatu. Nauczyciele mogli też skorzystać z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Dotyczyło to osób, które do końca 2008 r. ukończyły 55/60 lat (kobiety/mężczyźni) i udowodniły 20 lat stażu pracy, w tym 15 w oświacie

Przedsiębiorcy proszą o odroczenie składek z powodu epidemii koronawirusa. Do ZUS wpłynęło prawie 1,3 tys. wniosków

Przedsiębiorcy proszą o odroczenie składek z powodu epidemii koronawirusa. Do ZUS wpłynęło prawie 1,3 tys. wniosków

składek lub układów ratalnych, może liczyć na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł

zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych. Według projektu, ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zapisano w

MRPiPS: W ramach tarczy antykryzysowej do przedsiębiorców trafiło ok 10,5 mld zł

wartość udzielonego wsparcia w ramach zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych to ok. 1,8 mld zł. Tarcza

Koronawirus. Już blisko pół tysiąca opolskich przedsiębiorców poprosiło ZUS o pomoc

Koronawirus. Już blisko pół tysiąca opolskich przedsiębiorców poprosiło ZUS o pomoc

wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, a zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Więcej osób z prawem do pomostówek. Sprawdź, kto może dostać tę emeryturę

Więcej osób z prawem do pomostówek. Sprawdź, kto może dostać tę emeryturę

organu rentowego w przedmiocie możliwości uwzględnienia przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej zagranicznych okresów ubezpieczenia”. Powołał się przy tym na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 maja 2018 r., który uznał, że również zagraniczne okresy ubezpieczenia z innych

Kiedy można stracić emeryturę? Ile można dorobić? Uwaga na limity i nowe przepisy

Kiedy można stracić emeryturę? Ile można dorobić? Uwaga na limity i nowe przepisy

dodatkowy przychód, po którego przekroczeniu możemy stracić świadczenie? Znaczenie ma, jak to określa ZUS, „przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu". Mówiąc prościej, emeryturę możemy mieć zmniejszoną lub zawieszoną, jeżeli od naszego dodatkowego

Senat przyjął projekt dot. zwolnień i pożyczek dla organizacji pozarządowych

opłacenia nieopłaconych należności (z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych). W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu zaznaczono

Przedsiębiorca pyta, kancelarie odpowiadają

Przedsiębiorca pyta, kancelarie odpowiadają

tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych

Emeryturę można zwiększyć nawet o 400 zł. Pokazujemy nowe przepisy

Emeryturę można zwiększyć nawet o 400 zł. Pokazujemy nowe przepisy

Nowe prawo to projekt o "zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw". Firmuje je Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wprowadza on duże zmiany w przeliczaniu emerytur. Jak podwyższyć emeryturę. Wniosek do ZUS Emeryturę mogą podwyższyć osoby

Rząd przyjął projekt zakładający zniesienie górnego limitu składek na ZUS

będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych, podano także

MRPiPS: Koszt Emerytury+ to 10,7 mld zł rocznie, finansowanie zapewnione

. "Świadczenie zostanie sfinansowane m.in. w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy" - powiedziała Rafalska, cytowana w komunikacie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do

ZUS odmawia emerytom rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach. Dlaczego?

ZUS odmawia emerytom rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach. Dlaczego?

Przy takiej interpretacji i – jak się okazuje – także nieprecyzyjnych przepisach: o emeryturach, rentach i emeryturach pomostowych niektórym osobom nie udaje się uzbierać 15 lat pracy w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze. Nie mają więc prawa do rekompensaty

ZUS rozwiązał układ ratalny z Work Service dot. spłat zaległych składek

jej spółek zależnych wskazał, że w przypadku zrealizowania transakcji, uregulowanie zaległych zobowiązań podatkowych i zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych byłoby priorytetem. "Dodatkowo, inwestor poinformował, że rozważa potencjalne transakcje pomostowe i

Emeryturę można zwiększyć o 200-300 zł. Wystarczy złożyć wniosek do ZUS

Emeryturę można zwiększyć o 200-300 zł. Wystarczy złożyć wniosek do ZUS

ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, czyli po zakończeniu pracy na emeryturze. Gdy występują o nie po raz kolejny, mogą to zrobić w następnym roku kalendarzowym. Jeśli ktoś wystąpił o przeliczenie, np. w listopadzie, to o kolejne może wystąpić już w styczniu – po dwóch miesiącach, ale w następnym roku

Przez zaległości w sądach nabywcy mieszkań stracili przed rokiem ponad 360 mln zł

Przez zaległości w sądach nabywcy mieszkań stracili przed rokiem ponad 360 mln zł

nie jest aktualny, to bank pozbawiony jest skutecznego zabezpieczenia kredytu, czyli grozi mu wyższe ryzyko finansowe. Wobec tego stosuje tzw. ubezpieczenie pomostowe. Do czasu aktualnego wpisu w księdze wieczystej banki podnoszą oprocentowanie pożyczki przynajmniej o jeden punkt procentowy. To zaś

Jak dostać emeryturę, nawet jeśli nigdy się nie pracowało?

Jak dostać emeryturę, nawet jeśli nigdy się nie pracowało?

Po obniżeniu wieku emerytalnego na emeryturę możemy przejść w wieku 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Świadczenie będzie wyliczane na podstawie składek, które odłożyliśmy w czasie całej kariery zawodowej. Oprócz ustawowej emerytury możemy też dostać emeryturę wcześniejszą czy pomostową

Dorabiasz na emeryturze? "Polski ład" mocno uderzy cię po kieszeni

nastąpią od nowego roku, wprowadziła ustawa z czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Pierwsza dotyczy rent socjalnych. Dziś te świadczenia są od razu zawieszane, jeżeli rencista zarobi więcej  niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia ( jaka to kwota podamy poniżej) już w

Rząd PiS planuje przywrócenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niej skorzystać?

pytania. Obecne przepisy o emeryturach dla nauczycieli Dziś nauczyciele, którzy do końca 2008 r. nie ukończyli 55/60 lat (kobiety/mężczyźni) i nie mogą udowodnić 20 lat stażu pracy, w tym 15 w oświacie, mają możliwość przejścia na emeryturę pomostową lub świadczenie kompensacyjne. Jeśli tego nie zrobią

Koszt netto '13' dla emerytów dla budżetu sięgnie 8,68 mld zł wg projektu ustawy

. "Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 - Obrona narodowa

Rząd ujawnia, kto zapłaci za 13. emeryturę. Pójdą na to składki pracujących Polaków i pieniądze na zwalczanie bezrobocia

: „Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych”. Oszczędności

ZUS boryka się z zaległościami w naliczaniu zasiłków. Ukrywa ten fakt, nie odpowiada na skargi i ponaglenia ubezpieczonych

Wygląda na to, że w tym roku lepiej nie jest. Ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyznaje się do kłopotów związanych z obsługą ubezpieczonych w pandemicznych czasach. Jedynie od czasu do czasu jakiś urzędnik ZUS dociskany przez osobę, która nie otrzymała świadczenia,  przyzna, chcąc

Sejm przyjął budżet. Nierealne założenia co do inflacji

także wydatki na wojsko - dobiją do poziomu 2,2 proc. PKB. Około 6,4 mld zł zarezerwowano na "tarczę antyinflacyjną".  Ponadto główne wydatki budżetu w przyszłym roku to dotacje na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz pensje

MRPiPS chce podwyższenia najniższych emerytur i rent

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów ma przyjąć w IV kw. br. projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. podwyższenie najniższych świadczeń, podano w wykazie prac

Pochówki w czasach pandemii. Komu się należy zasiłek pogrzebowy

czarno i nie był ubezpieczony. Dzieci nie mieli. Emerytka zorganizowała pochówek, a potem wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku. I dostała świadczenie, bo zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ogłoszenie przez sąd separacji nie oznacza ustania małżeństwa. Skoro więc trwa ono nadal, małżonkowie mają

Przedsiębiorcy pytają, odpowiadają kancelarie prawne

należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. za zgłoszonych ubezpieczonych. Warunkiem pełnego zwolnienia z tytułu ww

Maląg: Dziś rząd zajmie się tzw. 14. emeryturą, będzie wypłacona w 2021 roku

przypadku będzie próg dochodowy na poziomie 2 900 zł"- powiedziała Maląg w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia. Dodała również, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) gotowy jest ze swoimi świadczeniami do wypłaty w kwietniu br. tzw. 13. emerytury w wysokości

Rząd przyjął projekt o zmianie sposobu opłat składek ZUS przez przedsiębiorców

płatników składek. Jedna wpłata do ZUS zastąpi dotychczasowe składki na: ubezpieczenia społeczne,ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych" - czytamy w komunikacie. Zmiana ograniczy w skali roku

Ważne zmiany dla pracujących emerytów. Jaka pomoc z "tarcz" się należy? Czy muszą się zwolnić?

składek ZUS: Emeryt prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do odprowadzania składek wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne (składki na ubezpieczenie społeczne nie są odprowadzane). Jeśli chce uzyskać zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, konieczne jest złożenie wniosku w

Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

przyjęte przez Sejm poprawki zakładają m.in. poszerzenie kręgu uprawnionych do bezpłatnego uzyskania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie o prezesa Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnika prezesa Rady Ministrów

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

Sejm uchwalił ważną zmianę dla przedsiębiorców. Chodzi o ustawę o ubezpieczeniach, która zakłada, że od stycznia 2018 r. firmy nie muszą już wysyłać do ZUS czterech przelewów na cztery różne rachunki: na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Kobiety dostaną 25 proc. emerytury zmarłego męża. Nowy pomysł na reformę systemu

rodzinnej Renta rodzinna przysługuje wdowie/wdowcowi i dzieciom osoby, która w chwili śmierci pobierała lub miała ustalone prawo do emerytury, także do emerytury pomostowej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie należy się też po pracowniku, który w chwili śmierci nie był na emeryturze czy

Tarcza antykryzysowa. Przez trzy miesiące samozatrudnieni nie będą płacić składek ZUS

składek będzie można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), wrzucić do specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub przesłać e-mailem do oddziału ZUS. Jakie składki można będzie odroczyć lub ich nie płacić? Na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz

Mamy gotowy projekt ustawy o nowej "tarczy antykryzysowej". W zapisach perełka

nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w

Gdzie po najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy?

Tak twierdzą specjaliści z Centrum Finansów Aviva po przeanalizowaniu kosztów kredytów mieszkaniowych w 30-letnim okresie kredytowania. Pod uwagę wzięli odsetki, prowizję, obowiązkowe ubezpieczenia, w tym pomostowe do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości

Ważne zmiany dla emerytów z kolejnych rządowych "tarcz antykryzysowych"

zasad ustalania wysokości emerytury w czerwcu 2020 r. w taki sam sposób jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju bieżącego roku, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Celem proponowanej regulacji jest, aby podstawa wymiaru emerytury ustalona na dzień 1 czerwca 2020 r. nie była niższa od

Tysiące Polaków mogą dostać podwyżkę emerytury. Ale wniosek trzeba złożyć do 11 stycznia

życie nowa ustawa "o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotycząca ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób z rocznika 1953". Na jej podstawie kobietom urodzonym w 1953 roku, które na skutek zmian prawnych miały obniżoną wysokość emerytury, świadczenie decyzją

Dorabianie do emerytury. Kiedy można stracić świadczenie z ZUS?

), przestaniemy dostawać emeryturę. Czytaj też: Kto ma prawo do emerytury pomostowej? Liczy się etat Jaka praca liczy się jako dodatkowy przychód, po którego przekroczeniu możemy stracić świadczenie? Znaczenie ma, jak to określa ZUS, „przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu

Czy nauczyciele będą wcześniej kończyć pracę? PiS ma pomysł na ich emerytury

pomostową lub świadczenie kompensacyjne. Jeśli tego nie zrobią, muszą pracować do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Świadczenia kompensacyjne Prawo do świadczeń kompensacyjnych mają nauczyciele, wychowawcy oraz psychologowie, bibliotekarze

Rząd planuje przyjąć nowele ws. 'czternastki' i waloryzacji rent i emerytur

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów jeszcze w tym kwartale ma przyjąć nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw mający na celu podwyższenie najniższych świadczeń rentowych i emerytalnych, a także

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

. mały ZUS) jak również mikrofirmy. O pomoc mogą wystąpić osoby, które miały przestój z powodu epidemii i nie mają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, np. emerytury czy renty. Trzeba też wykazać, że przychód uzyskany w poprzednim miesiącu był co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w

Pomoc z Tarczy 7.0. Jak starać się o wsparcie swojego biznesu w związku z pandemią

ZUS obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za te miesiące. Jeśli ktoś otrzymał już wcześniej jakąś pomoc, to teraz także może się o nią starać. - Nie ma w tym względzie

PiS liczy na Lewicę w sprawie ZUS

pomostowe czy problem minimalnych emerytur, które będzie dotykał coraz większej grupy Polaków. Zacznijmy więc rozmawiać o naprawie całego systemu, a nie tylko o jednym pomyśle, dzięki któremu rządzący chcą zdobyć więcej pieniędzy. Przeciwne pomysłowi są też "Solidarność" oraz 65 organizacji

Kredyt hipoteczny tylko z wkładką

prowizji i zakupu dodatkowych produktów. W Eurobanku udzielenie kredytu zależy od zapłacenia 7300 zł prowizji, opłacenia ubezpieczenia pomostowego, wykupienia w banku ubezpieczenia na życie, założenia konta z kartą debetową (załóżmy optymistycznie, że będzie za darmo) oraz karty kredytowej. Przy

Prawnicy czytelnikom, odc. 4. Czy studentowi również przysługuje postojowe?

marca br., przysługuje zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych należne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., po

Jak dostać rentę? Pandemia zmieniła zasady jej przyznawania

; Ubezpieczeni są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania przez oddział ZUS, który prowadzi postępowanie związane z wydaniem orzeczenia. Bezpośrednie badania lekarskie przywracamy etapowo z zachowaniem środków ostrożności dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej &ndash

Prezydent podpisał ustawę o jednorazowym dodatku pieniężnym

Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

sprawie „zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych”. Dziś często nawet księgowi w danym zakładzie nie wiedzą

Upadek Neckermanna. Co z polskimi turystami za granicą?

przebywający na wakacjach we względnym spokoju doczekają planowanego końca wakacji w kurortach - podał w czwartek Mazowiecki Urząd Wojewódzki (MUW). Marszałek województwa mazowieckiego uruchomił już także opiewającą na kwotę 25 mln zł gwarancję ubezpieczeniową - Neckermann był bowiem ubezpieczony w firmie

Nawet rok oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. Kredytobiorcy słono płacą za opóźnienia

muszą kredytobiorcy, są opłaty za ubezpieczenie pomostowe, czyli wyższe marże banków pobierane do czasu wpisania banku do hipoteki. To średnio 1,1 proc. dodatkowej marży. Przed laty oczekiwanie na wpis trwało ok. trzech miesięcy, a i kwoty kredytów były niższe. Więc dodatkowy koszt miał mniejszy ciężar

Zwolnienia ze składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców. Komu Zakład może odmówić?

), może zostać zwolniony ze składek ZUS na trzy miesiące. Dotyczy to okresu od marca do maja. Chodzi o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych

Rząd wkrótce ogłosi nową "tarczę antykryzysową" dla przedsiębiorców i pracowników. Wiemy, co w niej będzie

firma mogła skorzystać ze zwolnienia, jej obroty muszą się zmniejszyć o 50 proc. w stosunku do tego samego miesiąca rok wcześniej - mówi nam nasz informator. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno

Wiemy, co się znajdzie w rządowym pakiecie dla firm. Odroczenie składek ZUS, szybsze postojowe, konta czasu pracy

) , wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub przesłany e-mailem do oddziału ZUS. Jakie składki można będzie odroczyć? Na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Jak zapewnia Zakład

Chcesz złożyć wniosek do ZUS o odroczenie płacenia składek? "To mordęga, odechciewa się starania o jakąkolwiek pomoc"

przesłany e-mailem do oddziału ZUS. Jakie składki można będzie odroczyć? Na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Co na te skargi ZUS? Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przesłanej nam odpowiedzi

"Tarcza antykryzysowa" dla pracowników i firm. Jak skorzystać z pomocy?

musi udowodnić spadek obrotów o 50 proc. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za

Sezon na stypendia. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc się ubiegać o pomoc?

edukacji można znaleźć w serwisie www.mojestypendium – największej w Polsce bazie stypendiów dla uczniów i studentów. Dla maturzystów i studentów * Stypendia Pomostowe to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. Mogą się o nie ubiegać

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

(823,60 zł brutto) podwyższone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. Łącznie pomoc państwa wynosiłaby 1300 zł brutto dla każdego pracownika; – wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy o łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czyli, jeżeli firma ma przestój

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca 2019 r.

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a

OPZZ krytykuje pomysł PiS-u. Lewica nie poprze rządu?

dotyczących ubezpieczeń społecznych, pierwszy reguluje zniesienie limitu trzydziestokrotności, drugi utworzenie Funduszu Solidarnościowego. Jednocześnie zapowiedziano dwie kolejne zmiany – tzw. mały ZUS oraz likwidacja OFE. W ocenie OPZZ jednoznacznie świadczy to o braku koncepcji rządu na

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą świadczenia 'Emerytura+'

których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; - świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1?4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

małżeństwa. Ważne! Wypłatę świadczenia regulują przepisy zawarte w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy Świadczenie przysługuje po śmierci osoby, która:  pobierała emeryturę (także pomostową) lub rentę (lub spełniała warunki do uzyskania

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

Emerytur Pomostowych. Należy zaznaczyć, że z tego rozwiązania mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Rozmiar etatu nie ma znaczenia dla obliczenia powyższego limitu. Jeżeli zatem do ubezpieczeń społecznych płatnik zgłosił osoby zatrudnione

Zwolnienie z ZUS, postojowe 2080 zł, dopłata do pensji 2 tys. zł. Oto szczegóły nowej tarczy branżowej

;tarczy branżowej" - mają firmy cateringowe i przewozowe. Sejm zajmie się tarczą w tym tygodniu Jaką pomoc przewidziano w procedowanym projekcie? Zwolnienie z płacenia składki ZUS Ustawa wprowadza zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy

"Tarcze antykryzysowe". Jak mogą pomóc? Prawnicy czytelnikom, odc. 85

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub Fundusz Emerytur Pomostowych. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek, o których mowa powyżej nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku

"Solidarności" już się PiS nie podoba. Grozi protestami

służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie, chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem. Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych. Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych. Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o

Waloryzacja 2020. O ile wzrosną emerytury i renty? Więcej niż spodziewał się rząd

(2029 zł) wzrośnie do 2099 zł, średnia emerytura pomostowa (2816 zł) wzrośnie do 2886 zł. Kto dostanie z ZUS więcej niż 70 zł Osoby z wysokimi emeryturami straciłyby, gdyby wszystkich obowiązywała podwyżka o 70 zł. Bardziej im się opłaca waloryzacja procentowa (a więc podwyżka wyliczana na podstawie

MRPiPS: 6,5 mln emerytów i rencistów otrzyma do 400 zł dodatku

, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., podano także. "Wysokość dodatku będzie zależeć od kwoty świadczenia: - 400 zł przy

Podwyższ sobie emeryturę z ZUS o kilkaset złotych. Ile można dorobić? Jak wyliczyć kapitał początkowy? Kiedy przejść na emeryturę?

. Osoby z nowymi emeryturami mogą się starać o przeliczenie nie wcześniej niż po ustaniu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego , czyli po zakończeniu pracy na emeryturze. Gdy występują o nie po raz kolejny, mogą to zrobić w następnym roku kalendarzowym. Jeśli ktoś wystąpił o przeliczenie, np. w

Rewolucja w rentach rodzinnych. Jeszcze trudniej o świadczenie - nie wystarczy być małżeństwem

zewnętrznych oznak w postaci istnienia małżeństwa potwierdzonego formalnym aktem małżeńskim, ale konieczne jest zachowanie do dnia śmierci ubezpieczonego realnych więzi małżeńskich". W skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego pani Beata zapewniła, że spełnia wszystkie warunki do nabycia renty wdowiej, a to

Ile naprawdę wyniesie 13. emerytura? Od 1100 zł z ZUS będą odliczone podatek dochodowy i składka zdrowotna

Pieniądze ma dostać ponad 9 mln 720 tys. Polaków, w tym ok. 6,9 mln emerytów i 2,6 mln rencistów (w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Pieniądze dostaną też osoby na świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach przedemerytalnych, świadczeniach kompensacyjnych, emeryturach pomostowych. Koszt? Ponad

Wiemy, ile ostatecznie będzie wynosić marcowa waloryzacja emerytur. A kiedy emerytura obywatelska?

renta rodzinna – 2214 zł – wzrośnie do 2307,87 zł; średnia emerytura pomostowa – 3084 zł – wzrośnie do 3214,76 zł; przeciętne świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli – 2385 zł – wzrośnie do 2486,12 zł. Wszystkie kwoty w tekście brutto. Dodatki. Jaka waloryzacja w

Emerytura dla nauczyciela. Wybrać powszechną czy z Karty nauczyciela?

zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia (z poprzedniego roku) i wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Każda emerytura to: 24 proc. kwoty bazowej (tzw. część socjalna); 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych; 0,7 proc

Zmiany w ZUS. Od stycznia przedsiębiorcy mogą zostać bez zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy ojcowskiego

Wszystko za sprawą nowych przepisów, które obejmą 1,5 mln polskich przedsiębiorców.  Dziś osoby prowadzące biznes co miesiąc muszą dokonywać kilku przelewów na różne konta do ZUS – osobno na ubezpieczenie emerytalne, osobno zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe 

%) ubezpieczenia i gwarancje KUKE dla inwestycyjnych kredytów eksportowych. Ponadto firmy i jednostki samorządu terytorialnego (JST) będą mogły także uzyskać wsparcie w postaci: leasingu refinansującego leasing operacyjny i gwarancji Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) dla spłat rat

Ok. 300 tys. przedsiębiorców nie dostanie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego z ZUS. Przez długi i zmianę systemu księgowania składek

W 2017 r. roku Sejm uchwalił przepisy, które miały ułatwić życie tysiącom polskich przedsiębiorców w kontaktach z ZUS. Ustawa przewiduje, że od stycznia 2018 r. firmy nie muszą już wysyłać do ZUS przelewów na cztery różne rachunki: ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu

Specustawa o zapobieganiu epidemii. Podpowiedzieliśmy senatorom

specrozwiązania w kilku obszarach: służby zdrowia, pracy, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa.   Ustawa zakłada że: - Pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie, czyli z domu. Oczywiście to rozwiązanie nie obejmie

Jaka waloryzacja emerytur w 2021? Rząd wycofał się z obietnic

– wzrośnie o 85,01 zł; średnia emerytura pomostowa – 3084 zł – wzrośnie o 118,42 zł; przeciętne świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli – 2385 zł – wzrośnie o 91,58 zł. Wszystkie kwoty w tekście brutto. Dodatki. Jaka waloryzacja w 2021? Waloryzowane o 3,84 proc. będą

"Tarcza antykryzysowa" przyjęta przez Sejm. Najważniejsze punkty ustawy o pomocy dla firm i pracowników

proc. pensji minimalnej, podwyższone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. Łącznie pomoc państwa wynosiłaby więc 1533,09 zł brutto dla każdego pracownika; - Czyli, jeżeli firma ma przestój i pracownicy nie przychodzą do pracy, pracodawca musi im płacić zawsze pensję minimalną ale nie mniej niż 50

Nowe propozycje rządowe dla firm i pracowników. Jak skorzystać z "tarcz antykryzysowych"?

składać do 30 czerwca 2021 r. Co się znajduje w „tarczy branżowej”? Zwolnienie z płacenia składki ZUS Ustawa wprowadza zwolnienie z opłacania za listopad 2020 składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych

Absurdy w polskim systemie obowiązkowych składek

składkę rentową. Pytam się: po co? Przecież ja z renty już nie skorzystam. Mam emeryturę - żali się. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych składki emerytalne i rentowe muszą płacić wszyscy ubezpieczeni. Zarówno ci, którzy dorabiają na emeryturze, jak i ci, którzy

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r

"Tarcza antykryzysowa". Znamy szczegóły poprawionego pakietu pomocowego dla pracowników i firm

. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł brutto), podwyższone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. Łącznie pomoc państwa wyniosłaby więc 1,3 tys. zł brutto dla każdego pracownika, – wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy o łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za

ZUS mniej biurokratyczny. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami i 26 innych bez papierowego wniosku

składkami to niejedyny druk w ZUS, o wydanie którego nie będziemy musieli ubiegać się, wypełniając wnioski. W podobny sposób odbierzemy już 26 różnego rodzaju zaświadczeń, w tym np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zaświadczenie o okresach pracy w szczególnych warunkach lub

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na

Rząd przyjał nowelizację ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

obowiązkowych płatnościach na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, - przywracają obowiązek posiadania lokalu przez agencje zatrudnienia, w których będą one świadczyć swoje usługi. Rozwiązanie to

Bank nie chciał oddać pieniędzy za ubezpieczenie. Klient złożył pozew i...

Aurelia wzięła wraz z mężem kredyt hipoteczny w banku ING. Zabezpieczeniem były dwie nieruchomości. Do czasu prawomocnego wpisu w hipotece bank miał pobierać ubezpieczenie pomostowe. "Kiedy w styczniu 2011 r. uprawomocnił się drugi wpis w hipotece, chcieliśmy rozliczenia pobieranych opłat. Bank

Wysoka rata to nie tylko oprocentowanie - rating kredytów hipotecznych

kredytodawców narzuca tę usługę swoim potencjalnym klientom. Może to kosztować nawet o 240 zł więcej niż wynosi średnia rynkowa (500 zł zamiast 259 zł). Kolejny aspekt kosztów kredytu to ubezpieczenia - pomostowe, niskiego wkładu, obowiązkowe ubezpieczenie na życie, bądź od utraty

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Tysiące Polaków mogą wnioskować o rekompensatę z ZUS

szczególnych warunkach”. SN się z tym jednak nie zgodził i kazał wypłacić kobiecie pieniądze.  Kto może dostać rekompensatę z ZUS? Zdaniem dr Łukasza Wacławika, specjalisty od ubezpieczeń społecznych, decyzja sądu oznacza, że o rekompensatę mogą ubiegać się osoby, które pracowały przy monitorach

Emerytury kobiet. Ważne zmiany w wieku emerytalnym i emeryturach pomostowych. Niekorzystna waloryzacja

pracę po 60. urodzinach, dostanie o 1500 zł brutto mniej. Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z krakowskiej AGH, szacuje, że jeśli wszystkie Polki będą odchodzić na emeryturę w wieku 60 lat, to aż jedna trzecia z nich będzie dostawać co najwyżej emeryturę minimalną. Jeśli kobieta w

700 tys. przedsiębiorców nie odbierało listów z ZUS. Skutek? Nie dostaną żadnych świadczeń i zasiłków

Prezydent w maju podpisał ustawę, która w założeniach miała ułatwić życie tysiącom polskich przedsiębiorców. Ustawa zakłada, że od stycznia 2018 r. firmy nie będą już musiały wysyłać do ZUS czterech przelewów na cztery różne rachunki: na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz

Czy warto ubezpieczyć kredyt?

. Ubezpieczenie hipoteki Z szeroką paletą produktów ubezpieczeniowych stykają się osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny. Standardowo banki wymagają wykupienia ubezpieczenia przejściowego, nazywanego też pomostowym. Płaci się go od momentu wypłaty kredytu do czasu prawomocnego wpisu

Ranking kredytów hipotecznych grudzień 2015

niejedyny koszt kredytu. Oprócz tego często naliczana jest też prowizja i wiele innych opłat. W przypadku zakupu mieszkania w budowie istotny jest np. koszt tzw. ubezpieczenia pomostowego. Jeśli z własnych środków finansujemy mniej niż 20 proc. wartości mieszkania, to często będziemy też ponosić koszt

Przegląd informacji ze spółek

pośredniczący. S&P Global Ratings podwyższył perspektywę ratingową Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) do pozytywnej ze stabilnej. Jednocześnie rating siły finansowej PZU pozostał na niezmienionym poziomie, tj. A-, podała spółka. PKN Orlen nie stwierdził

Emerytury pomostowe dla nielicznych

uznaje zeznań świadków. Ale znowu nie oznacza to, że jesteśmy skazani na przegraną. Możemy wystąpić przeciwko Zakładowi do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Tu już - co przyznaje nawet ZUS - zeznania świadków mogą być dowodem. A więc też świadkowie mogą przesądzić, że emeryturę pomostową dostaniemy