ubezpieczenia odpowiedzialności

Ewa Furtak

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Sprawdź, kiedy może się przydać

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Sprawdź, kiedy może się przydać

OC daje ochronę w sytuacji, jeśli przez przypadek ty lub twoi bliscy, a także twoje zwierzęta domowe wyrządzicie szkody innej osobie. Ubezpieczenie pomoże pokryć roszczenia finansowe poszkodowanych.

Kto wystąpił o postojowe, może być zmuszony oddać pieniądze z odsetkami. Kuriozalne stanowisko Ministerstwa Pracy

Stanowisko ministerstwa zrzuca odpowiedzialność na przedsiębiorców. To oni sami - nie wiadomo, na podstawie jakich kryteriów - mają ocenić, czy spełniają rządowe warunki do pomocy, czy nie - mówi specjalista od ubezpieczeń społecznych dr Łukasz Wacławik.

Związek Zawodowy Pracowników ZUS na liście ostrzeżeń KNF

Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych nadzoru finansowego. Chodzi o sprzedawane przez związkowców ubezpieczenia od odpowiedzialności urzędniczej. Sprawą zajmuje się teraz Prokuratura.

Bądź trendy, jeździj hulajnogą elektryczną. Ale w razie wypadku możesz zostać na lodzie

Bądź trendy, jeździj hulajnogą elektryczną. Ale w razie wypadku możesz zostać na lodzie

się problem, bo nie wiadomo, jak traktować te pojazdy. Jaka polisa na hulajnogę? Hulajnogi należące do wypożyczalni nie są ubezpieczone. - Właściciele wypożyczalni hulajnóg elektrycznych oraz innych podobnych urządzeń jak elektryczne deskorolki czy monocykle powinni tak samo jak firmy zajmujące się

Gdy pupila dopadnie choroba. Polisa pomoże?

cmentarzu. Tyle teorii. W praktyce lista wykluczeń odpowiedzialności w polisach dla psów jest dłuższa niż w ubezpieczeniach dla ludzi. Polisy są skierowane do psów w wieku od czterech miesięcy do siedmiu lat. Ubezpieczenie, owszem, może być przedłużone

Co to jest ubezpieczenie OC pojazdu i czy jest obowiązkowe?

Czym jest ubezpieczenie OC? Jest to ubezpieczenie obowiązkowe uregulowane przez ustawę. Brak takiego ubezpieczenia może Cię narazić na poważne konsekwencje (o tym poniżej). Zawierając umowę ubezpieczenia OC zwalniasz się z odpowiedzialności finansowej

Zamawiający nie może ograniczyć ilości polis jakie przedkłada wykonawca

spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może żądać opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Obowiązkowe OC dla rowerzystów? To się nie sprawdzi

Obowiązkowe OC dla rowerzystów? To się nie sprawdzi

oznaczać, że pieszych także należałoby objąć obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej? A i w tym przypadku ich odpowiedzialność byłaby oparta - jak w przypadku rowerzystów - na zasadzie winy. Bez wątpienia pomysł taki z miejsca należy uznać za nonsensowny. Skoro

Samobójstwo, wielki kredyt i bój o milion złotych

Samobójstwo, wielki kredyt i bój o milion złotych

trzecim roku obowiązywania polisy ubezpieczenia na życie. Automatyczne wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku samobójstwa działa tylko przez dwa lata (Art. 833 Kodeksu cywilnego: "Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia

"Puls Biznesu": Przedsiębiorcy kupują za niskie polisy

Gazeta dodaje, że w branży ubezpieczeniowej coraz głośniej mówi się, że niedawna katastrofa kolejowa w Szczekocinach może być kolejnym przypadkiem, w którym polisa odpowiedzialności cywilnej sprawcy nie wystarczy na pokrycie wszystkich szkód. To oznacza, że poszkodowani zostaną na lodzie i będą

UOKiK ukarał instytucje finansowe za IKE. Zapłacą 36 mln zł

. indywidualne konta emerytalne (IKE), klienci mogą dodatkowo oszczędzać na swoją przyszłą emeryturę. W zależności od wybranej formy oszczędzania stroną umowy o IKE może być m.in. biuro maklerskie, zakład ubezpieczeń, bank lub fundusz inwestycyjny. PKO BP i Millennium

Jak ustalać wysokość polisy?

Jak ustalać wysokość polisy?

nieuczciwej konkurencji. Problem dotyczy sumy ubezpieczenia. Zamawiający powinni pamiętać, że wymagania w tym zakresie nie mogą być nadmierne. Trudno jest z góry określić, na jakim poziomie powinna zostać określona suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Suma

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

, przystępując do umowy, szczególnie że ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczenia dobrowolne, więc ich zakres nie jest narzucony przez ustawodawcę, każda firma może dowolnie kształtować zakres w stosunku do ceny oferty - wyjaśnia Dawid Korszeń, rzecznik prasowy Warty, która oferuje

Niespłacone kredyty, należne podatki nie umierają. Jak zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci?

Niespłacone kredyty, należne podatki nie umierają. Jak zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci?

występują takie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, które spowodują, że w naszym konkretnym przypadku ubezpieczenie okaże się zupełnie nieprzydatne, a także czy – gdy zmienią się nasze potrzeby - będzie można dostosować do nich zakupione ubezpieczenie. Nie mniej ważna jest też odpowiednio

Jak kupić dobre ubezpieczenie na życie

Jak kupić dobre ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia obejmuje zdarzenia, których się obawiam, np. pobyt w szpitalu z powodu koronawirusa, zachorowanie na nowotwór, niezdolność do pracy zarobkowej czy nieszczęśliwy wypadek dziecka? 3. Czy w danym ubezpieczeniu nie występują takie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, które spowodują, że w moim

KNF zgodziła się na powołanie M. Baltina na prezesa spółek Allianz Polska

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Matthiasa Florianusa Paula Baltina na stanowisko prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska oraz prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska

Sejm za ustawą umożliwiajacą scedowanie części ryzyka ubezpieczeń na SP

ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy

"Polski ład" przestraszył biura rachunkowe. Masowo wykupują polisy od odpowiedzialności karno-skarbowej

- "Polski ład" spowodował, że zastanawiam się nad podwyższeniem sumy ubezpieczenia – mówi osoba prowadząca biuro rachunkowe w Lublinie. Wiele takich biur szuka polis od odpowiedzialności – karno- skarbowej lub dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej. Według eksperta firmy CUK

KNF zgodziła się na powołanie G. Krawca na członka zarządu spółek grupy Allianz

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Grzegorza Krawca na stanowisko członka zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, podała komisja

Prezydent podpisał ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP

handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375% składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r." - podano w

KNF podtrzymała 560 tys. zł kary dla Generali TU za nieprawidłowe składki

pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) w latach 2013 i 2015 oraz grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w latach 2011-2015 zgodnie z załącznikiem do

Rząd przyjął projekt ustawy zabezpieczającej kredyty kupieckie

w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy

Ubezpieczenie dla dziecka w szkole? To najgorsza opcja

Ubezpieczenie dla dziecka w szkole? To najgorsza opcja

rocznie - ma górną granicę odpowiedzialności ubezpieczalni ustaloną na 80 tys. zł w przypadku wypadku komunikacyjnego, a pozostałych - na 50 tys. zł. Wtedy też rosną odszkodowania za wszystkie potencjalne wypadki, bo zwykle są liczone jako określony procent sumy ubezpieczenia. Za dzień w szpitalu jest 100

KNF nałożyła na TUiR Warta 200 tys. zł kary za opóźnienia wypłat odszkodowań

ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. "Procesy likwidacji szkód objęte postępowaniem Komisji były prowadzone wyłącznie przez HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Komisja uwzględniła tę

KNF podtrzymała karę wysokości 240 tys. zł dla Gothaer TU

. oraz grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011-2015" - czytamy w komunikacie. (ISBnews)

Odszkodowania po burzach i wichurach. Co się należy poszkodowanym?

ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku. – Aby powstała odpowiedzialność ubezpieczyciela, musi zaistnieć wypadek opisany w umowie ubezpieczenia. Strony umowy obowiązane są wskazać precyzyjnie wszystkie zdarzenia, których

6 tys. zł za brak OC dla kierowców. Ale niektórzy zapłacą kilkadziesiąt tysięcy złotych

zapomniał przedłużyć polisę i jeździ bez ubezpieczenia mniej niż 4 dni, zapłaci 20 proc. pełnej kary, czyli 1200 zł. Obecnie kara za brak OC to dwukrotność płacy minimalnej, dlatego co roku rośnie wraz z nią. - Wysokość opłat za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC jest ściśle określona ustawowo

Senat poparł ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP bez poprawek

brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375% składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności

Łatwiej przeżyć pandemię z polisą na życie w kieszeni? Polacy ruszyli po ubezpieczenia

Pojawienie się nowego ryzyka zakażenia koronawirusem sprawiło, że wiele osób zaczęło szukać ofert ubezpieczeń na życie. Pozostali sprawdzają, jak zadziała w takiej sytuacji ich dotychczasowa polisa na życie. Sprawdzamy, co pandemia koronawirusa zrobiła z rynkiem ubezpieczeń na życie, czy zwiększyła

Generali: Z ubezpieczenia Covid-19 skorzystało już ponad 10 tys. osób

pracodawców zainteresowanych jest zapewnieniem ochrony dla swoich pracowników. To świadczy o ich odpowiedzialności i dbałości o zespół. Potwierdza to również, że ubezpieczenie może być benefitem, jaki firma może zapewnić swojej załodze. Chcemy być w tym partnerem dla pracodawców i dostarczać im odpowiednie

TUW PZUW miało 690 mln zł przypisu składki, 22,06 mln zł zysku netto w 2019 r.

, ubezpieczenie casco morskich jednostek pływających uprawiających żeglugę lub w budowie oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora, operatora morskich jednostek i operatora kopalni morskiej. TUW PZUW podało, że po czterech pełnych latach działalności operacyjnej stał się

Wciskają Ci polisę szkolną NNW? Nie kupuj. "35 zł odszkodowania za złamany ząb"

ubezpieczalnia nie ponosi odpowiedzialności. Zdarza się bowiem, że polisy przestają działać, kiedy dziecko opuści mury szkoły. A dobre indywidualne ubezpieczenia działają przez cały czas, 24 godziny na dobę, również podczas wakacji i zagranicznych wyjazdów. - Warto zweryfikować, jak procentowo towarzystwa

Na leczenie zwierząt domowych wydajemy krocie. Rozwiązaniem mogą być polisy?

dostanie biegunki w trakcie wyjazdu w góry –  koszty leczenia dotyczą zdarzeń, jakie wystąpiły niezależnie od miejsca na terenie Polski. Z kolei ubezpieczenie OC – odpowiedzialności cywilnej właściciela psa - działa w całej Europie. Jeżeli więc pies w trakcie zagranicznych wojaży kogoś

VWFS: OC pozostaje obowiązkowe podczas pandemii, można je wznowić online

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Bez względu na sytuację epidemiologiczną, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pozostaje obowiązkowe. Prawo określa również opłaty karne za brak ważnego OC. Z tego względu Volkswagen Financial Services (VWFS) zachęca do zdalnego

Zalało mu magazyn, pomocy szukał u ubezpieczyciela. Na próżno

. – W ubezpieczeniach majątkowych regułą powinno być świadczenie ubezpieczyciela w wysokości poniesionej szkody, a granicę odpowiedzialności powinna stanowić suma ubezpieczenia, odpowiadająca wysokości składki. Dlatego wszelkie klauzule ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela są wyjątkiem i

KNF nałożyła karę wysokości 560 tys. zł na TU Generali

ubezpieczeniowej w latach 2013 i 2015 oraz grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011-2015" - czytamy w komunikacie

Rolnik ubezpieczony, ale bez odszkodowania. Triki ubezpieczycieli

warunków umowy ubezpieczenia na niekorzyść rolników – przekonuje Mariusz Golecki, rzecznik finansowy. – Z kolei likwidacja szkód prowadzona jest tak, by wyłączyć odpowiedzialność lub wypłacić jak najniższe odszkodowanie, a jednocześnie ograniczyć rolnikom skuteczne dochodzenie roszczeń w

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 14,5% r/r do 6,6 mld zł w 2018 r.

. Składki te zwiększyły się o 4,5% i wyniosły 23 484,7 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,8%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 38,7%. Odszkodowania i świadczenia wypłacone

UOKiK: PZU zmieni zasady, gdy klient będzie wypowiadał umowę komunikacyjnego OC

zmiany zakwestionowanej praktyki. Postępowanie przeciwko PZU zostało wszczęte przez UOKiK we wrześniu 2017 r. po zawiadomieniu rzecznika finansowego. "Każdy, kto ma samochód, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Umowa

Prawo spadkowe. Po śmierci kredytobiorcy dług nie przepada

kredyt był ubezpieczony, po śmierci kredytobiorcy resztę długu spłaca ubezpieczyciel. Trzeba jednak dokładnie przeczytać umowę, bo stosowane są różne zapisy wyłączające odpowiedzialność np. w sytuacji, gdy przyczyną śmierci kredytobiorcy były działania wojenne czy też samobójstwo. Podobnie może się stać

Zderzenie z hulajnogą elektryczną? Lepiej wezwij policję, mimo że sprawca nie będzie chciał

znajdziemy się po tej drugiej stronie, czyli jeśli to my spowodujemy wypadek? Nawet jeśli nie uprawiamy sportów ekstremalnych, jadąc na hulajnodze, możemy zderzyć się z rowerzystą, potrącić pieszego czy zarysować komuś auto. W tych wszystkich przypadkach zadziała zwykłe ubezpieczenie odpowiedzialności

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

swojej odpowiedzialności za pomocą dostępnych sobie szerokich środków dowodowych, tymczasem ubezpieczyciel unika wywiązania się z ciążącego na nim obowiązku, przerzucając go na ubezpieczonego – podkreśla Krystyna Krawczyk. Kłopoty te dotyczą szczególnie wrażliwych sfer życia klientów, tj. sytuacji

KNF nałożyła kary na Gothaer TU, Generali TU oraz Pawła Paluchowskiego

działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) w 2015 r. oraz grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności

TUW PZUW przeznaczy 300 tys. zł dla szpitali z chorymi na COVID-19 (aktual.)

odpowiedzialności TUW PZUW w trudnym dla wszystkich Polaków momencie" - powiedział prezes TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Rafał Kiliński, cytowany w komunikacie. Do Policji i Straży Granicznej trafią kombinezony, maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne. Od początku marca

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,3% r/r do 5,7 mld zł w I-III

składkach działu II wyniósł 21,8%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 39,5%. "W grupie ubezpieczeń casco pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny w wysokości 594,2 mln zł wobec 310,8 mln zł zysku w okresie I-III kw

Jak nie dostać groszy za złamaną nogę? Trudny wybór ubezpieczenia NNW dla dziecka

, czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Polisa najczęściej działa nie tylko w szkole, ale też poza nią, i nie tylko w czasie roku szkolnego, ale też podczas ferii i wakacji. Najczęściej spotykanymi wyłączeniami z ochrony ubezpieczeniowej są następstwa wypadków powstałych po np.: spożyciu

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

wystawionej przez KUKE na podstawie umowy ubezpieczenia. "Emitent nie ponosi wobec banku odpowiedzialności za niedokonanie przez zamawiającego terminowej spłaty wierzytelności, z wyjątkiem sytuacji, gdy - z powodu naruszenia przez emitenta warunków umowy ubezpieczenia - KUKE

KNF nałożyła kary finansowe na Mebis TFI, PTUW i TUZ TUW

, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) i grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011-2015 i nałożyła na ww. podmiot karę

Rolnicy zaczną się w końcu ubezpieczać? Do gry wkraczają politycy

Wśród rolników najpopularniejsze są polisy chroniące budynki w gospodarstwach i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dziewięciu na dziesięciu rolników ma takie polisy. Ale tylko dlatego, że te ubezpieczenia są dla rolników obowiązkowe. Gorzej jest z innymi polisami. Mniej niż połowa rolników

Państwo dopłaci do 65% do składek na ubezpieczenia upraw dla rolników w PZU

skutków przezimowania. Pakiet ten dla rzepaku ozimego występuje w dwóch wariantach: z limitem odpowiedzialności za ryzyko ujemnych skutków przezimowania do 17% lub do 25%. Pojedyncze ryzyko ujemnych skutków przezimowania w rzepaku można kupić tylko w wariancie odpowiedzialności do 17%. W ubezpieczeniu

Co zrobić, gdy ZUS opóźnia załatwienie sprawy

Ubezpieczeń Społecznych powinien się trzymać. Jeśli tego nie zrobi, ustawa o ubezpieczeniu społecznym mówi: „Od decyzji organu rentowego przysługują osobie zainteresowanej środki odwoławcze określone w odrębnych przepisach". Oznacza to, że mamy prawo do wniesienia ponaglenia, skargi na bezczynność

GUS: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł o 67,8% r/r do 3,79 mld zł w I półr.

30,6% wartości składek przypisanych brutto tego działu" - czytamy dalej. W dziale II największą pozycję (62,3% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych i ubezpieczenia odpowiedzialności

Coraz więcej wypadków na hulajnogach. Polisa nie zawsze pomoże

sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jednak polisa im nie pomoże, jeśli do szkody dojdzie wtedy, gdy będą pijani, gdyż towarzystwa takie szkody wyłączają zwykle z zakresu odpowiedzialności. Ubezpieczenie na hulajnodze? Potrzebne są zmiany Rosnąca liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych

Polacy ofiarami powodzi. Prezydent obiecuje zasiłki, a powinien zachęcać do polis

Anomalie pogodowe będą coraz częstsze. Jednym ze skutków zmian klimatu są przejścia od susz do powodzi i podtopień. Jak podaje raport Polskiej Izby Ubezpieczeń „Klimat ryzyka” z 2018 r., brak strategii zarządzania ryzykiem i brak odpowiedniego planowania przestrzennego sprawiają, że

Ubezpieczenie OC w zamówieniach publicznych

zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia dokumentu, wcześniej może wyjaśnić jego treść. Warto w szczególności spytać oferenta, czy w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, suma gwarancyjna dla danego wykonawcy wynosi faktycznie 1.000.000 zł. Jeśli odpowiedź nie będzie pozytywna

Statki kończące Nord Stream 2 bez polisy. Sama groźba sankcji USA blokuje Gazprom

amerykańskich sankcji utrudnia Gazpromowi znalezienie statków, które dokończą Nord Stream 2. Bez ubezpieczenia poza redą Stowarzyszenie międzynarodowych klubów armatorów IG, które zajmuje się wzajemnym ubezpieczeniem swoich statków, ogłosiło właśnie okólnik ostrzegający przed ryzykiem ubezpieczenia statków

Ubezpieczenie z klauzulą alkoholową. Niewielkie spożycie trunków nie wyklucza wypłaty odszkodowania

za śmierć ubezpieczonego. – Nie rozważamy na razie rozszerzenia tego zakresu ochrony ubezpieczeniowej – mówi "Wyborczej" Leszczyńska. Alkohol przyczyną wypadku? Będzie odszkodowanie Niektórzy ubezpieczyciele są jednak bardziej liberalni i biorą na siebie odpowiedzialność za

Rząd przyjął projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Warszawa, 25.07.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt zawiera rozwiązania zwiększające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia poprzez m.in. wzmocnienie przepisów

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,2% r/r do 3,8 mld zł w I poł.

składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 6,5% i wyniosły 11 910,1 mln zł, podał także GUS. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,7%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności

To było kwestią czasu. Pojawiają się już sprawy o odszkodowanie za straty wyrządzone przez kierowców hulajnóg elektrycznych

wyrządzone przez współmałżonka, dzieci, osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym, pomoc domową itp. Jeśli zgodnie z prawem rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko, ubezpieczyciel również będzie ją ponosił, z zastrzeżeniem oczywiście ogólnych warunków ubezpieczenia &ndash

Poseł Liroy interweniuje w resorcie finansów: Ubezpieczenia sprzętu AGD/RTV to fikcyjna ochrona, sposób na wyciągnięcie pieniędzy

; pisze poseł Liroy-Marzec. I dodaje: „W warunkach zakupu dokonywanego w supermarkecie nie ma żadnej możliwości faktycznego zapoznania się z warunkami takiego ubezpieczenia. Ilość wyłączeń odpowiedzialności czyni rzekomą ochronę całkowicie fikcyjną. W praktyce rzekome przedłużenie gwarancji okazuje

Abc bankowego naciągactwa. Kiedy pytają cię, czy chcesz ubezpieczyć kredyt, wiedz, że coś się dzieje

ubezpieczeniowa. Klient rzadko kiedy może liczyć na wypłatę odszkodowania. Mimo że sprzedawcy twierdzą, że to „polisa od wszystkiego”, lista wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego jest bardzo długa. A przecież, jak wynika z kolejnych badań, ogólne warunki ubezpieczenia czytamy tak

GUS: Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 1,9% r/r do 1,06 mld zł w I kw

zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 8,8% i wyniosły 5 877 mln zł, podał także GUS. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 22,2%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 39% r/r do 5,7 mld zł w 2017 r.

zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. "Składki te zwiększyły się o 23,2% i wyniosły 22 462,9 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 40,4%" - czytamy w

Jak zatrudnić nianię? Gdzie szukać profesjonalnej opiekunki i ile to kosztuje?

Urzędu Skarbowego. Brak opłacania takich należności jest powiązany z odpowiedzialnością karną z tego tytułu oraz koniecznością uiszczania odsetek od takich należności – przypomina adwokat. Jak zatrudnić nianię? Umowa uaktywniająca Aby legalnie zatrudnić nianię, najlepiej podpisać z nią tzw. umowę

Emilewicz: Jest porozumienie ws. utrzymania limitu 30-krotności w składkach ZUS

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Wydaje się, że mamy porozumienie w kwestii utrzymania limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. "Z pełną

Warta stworzyła ofertę gwarancji środowiskowej dla małych i średnich firm

skutków w środowisku, a także po ewentualnej akcji gaśniczej. "Zabezpieczenie pokrywa koszt wykonania zastępczego, a wypłata świadczenia nie jest uzależniona od powstania szkody w środowisku. Dodatkowo pracujemy nad wprowadzeniem do oferty ubezpieczenia odpowiedzialności za

GUS: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł o 63% r/r do 4,84 mld zł w I-III kw.

wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 40,9%. GUS podał, że odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I-III kw. 2017 r. w dziale I wzrosły o 11,8% r/r do 15 101,5 mln zł, a w dziale II - o 5,2% r/r do

Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) jednym z dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy jest polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Do 2018 r. Polacy powodowali coraz więcej wypadków za granicą. A w zeszłym roku - niespodzianka

poza Polską naruszać przepisy bez konsekwencji. Nie zdają sobie sprawy z możliwości ścigania za granicą. Gdy jednak dochodzi do szkody, kierowcy wskazani jako sprawcy wypadków niezwykle rzadko kwestionują swoją odpowiedzialność za spowodowanie zdarzenia. Tradycyjnie najwięcej kolizji kierujący

Colonnade: Większość członków zarządów i RN nie zna ubezpieczeń D&O

samą spółkę przed finansowymi konsekwencjami decyzji podjętych przez członków jej władz. Polisa uruchomi się w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki" - wyjaśnia dyrektor działu ubezpieczeń finansowych oraz odpowiedzialności

GUS: Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 67,5% r/r do 1 mld zł w I kw.

. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 38,5%. "W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 33,1 mln zł wobec

Na dwóch kółkach ze wspomaganiem. Kiedy rower jest motorowerem?

mogą nie zadziałać. - Standardowym wyłączeniem w większości ogólnych warunków ubezpieczenia OC jest zapis mówiący o braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody, które powinny być pokryte w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych. W takiej sytuacji sprawca szkody – kierowca roweru

KNF nałożyła 100 tys. zł kary na InterRisk TU

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę wysokości 100 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

PZU to maszynka do zarabiania pieniędzy? Przez wpływy polityczne ubezpieczalnia ma dwa poważne problemy

wzrósł o 11,7 proc. rok do roku - czytamy w rocznym raporcie spółki. Wynik netto grupy PZU z wyłączeniem działalności bankowej wyniósł bowiem 3,1 mld zł. Polisy schodzą jak ciepłe bułeczki Nieźle szła sprzedaż polis, i to mimo zamknięcia w domu i ubiegłorocznych lockdownów. PZU sprzedał ubezpieczenia za

Młodzi bogowie skąpią na polisy i nie myślą o bliskich? To wina agentów?

Zaledwie 4 na 100 ankietowanych Polaków w wieku 25-45 lat (przyjmijmy, że to nasi młodzi bogowie) uważa, że ubezpieczenie na życie nie jest im w ogóle potrzebne. Tylko jedna piąta postrzega polisy na życie jako przywilej zamożnych. Zaledwie co ósmy nie zdaje sobie sprawy, że ubezpieczenie w pracy

"Polski ład" i domy do 70 m kw. Jak będą wyglądały formalności?

odpowiedzialność za budowę, w przypadku gdy nie zostanie wyznaczony kierownik budowy, przejmuje wnioskodawca. W przypadku katastrofy będzie odpowiadał przed sądem, również swoim majątkiem. Kierownicy budowlani posiadają stosowne ubezpieczenia – przypomina Bartłomiej Baranowski, analityk i redaktor internetu

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

pokrywają jego koszty. Należy przy tym pamiętać, że sytuacja, gdy suma zobowiązań pieniężnych jest większa niż wartość majątku przedsiębiorcy, jest podstawą do uznania przedsiębiorcy za niewypłacalnego. 7. Odpowiedzialność za długi Odpowiedzialność za długi jest w dużej mierze zależna od formy prawnej

"Uważaj, o co (i jak) prosisz" - o rygorze odpowiedzialności karnej przy składaniu "tarczowych" wniosków o pomoc

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – czyli kwoty 15.681,00 zł. Oświadczenie o wysokości przychodu jest jednym z tych, które będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oznacza to, że nieścisłości w złożonym oświadczeniu mogą nieść konsekwencje karne dla przedsiębiorcy

Ubezpiecz dziecko, jeśli jedziecie za granicę. 480 euro kosztuje wezwanie karetki w Hiszpanii.

nieszczęśliwych wypadków, zagwarantują jedynie wypłatę niewielkiej kwoty rekompensaty za poniesiony „uszczerbek na zdrowiu”. Zwykle to kilka procent sumy ubezpieczenia, czyli górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczalni. Za złamaną rękę dziecko dostanie od kilkuset złotych do kilku tysięcy (w

PIU: TU zebrały 32,1 mld zł składek, wypłaciły 20,7 mld zł odszkodowań w I poł.

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Ubezpieczyciele zebrali 32,1 mld zł składek - o 1,7% więcej r/r i wypłacili poszkodowanym i klientom 20,7 mld zł odszkodowań i świadczeń w I połowie 2018 roku, co oznacza wzrost o 5% w skali roku, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU

Przypisany zysk netto PZU to 3,21 mld zł w 2018, zysk netto ogółem: 5,37 mld zł

ubezpieczeń OC i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej; ? wzrost rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w efekcie stale rosnącego portfela ubezpieczeń, poprawy względem ubiegłego roku szkodowości produktów ochronnych oraz zmiany miksu w grupie

Co powinniśmy wiedzieć, gdy wynajmujemy mieszkanie. 10 porad

przypadki objęte ochroną ubezpieczeniową. Również i lokator powinien rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia wyposażenia na wypadek zdarzeń losowych czy kradzieży z włamaniem. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym jest równie istotne. Może bowiem dojść do pewnych

Ordo Iuris wojuje z ubezpieczycielami. Chodzi o odszkodowania za urodzenie martwego dziecka

rzecznika finansowego sprawia to, że w praktyce możliwość ubezpieczenia się na wypadek utraty ciąży często jest iluzoryczna, gdyż najczęściej dochodzi do tego w I trymestrze. - Rzecznik od lat wskazywał, niestety bez reakcji ze strony branży ubezpieczeniowej, że uzależnianie uznania odpowiedzialności od

Ubezpieczyciele coraz chętniej płacą za leczenie narciarzy po alkoholu

, jeśli ubezpieczony znajdował się pod wpływem alkoholu. Wprowadzona po raz pierwszy dwa lata temu klauzula alkoholowa zrobiła furorę wśród klientów biur podróży wybierających się na wczasy all inclusive. Jest szansa, że w tym sezonie rozwiązanie to docenią też narciarze. Piłeś? Możesz jechać Klauzula

Polisa na narty. Jak i za ile się ubezpieczyć?

zakresie OC (odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego). Czyli kiedy nasze dziecko wjedzie w innego narciarza, odszkodowanie zostanie wypłacone z takiej polisy. - Sugerowana wysokość sumy ubezpieczenia OC wynosi minimum 120 tys. zł - mówi Paweł Schön z Allianz Worldwide

Ubezpieczenie karty płatniczej. Niektóre banki oddadzą za zakupy lub skradziony telefon. Czy warto?

Możliwość ubezpieczenia karty płatniczej oferuje kilka banków w Polsce, m.in. ING Bank Śląski, Millennium Bank, Getin Noble Bank czy Santander Consumer Bank. Do sierpnia 2018 roku takie ubezpieczenie funkcjonowało także w ofercie mBanku – osoby, które je wykupiły, mogą nadal z niego korzystać

AXA TFI zostało wpisane do ewidencji PPK

teraz szereg spotkań z przedstawicielami firm, które mają obowiązek wprowadzić PPK. Mamy bardzo dobre relacje zarówno z firmami, jak i kluczowymi pośrednikami, szczególnie z brokerami, przez wzgląd na mocną pozycję AXA w ubezpieczeniach grupowych oraz majątkowych ubezpieczeniach dla firm. Nasi partnerzy

Ubezpiecz skutecznie dom i mieszkanie. Uwaga na pułapki ubezpieczycieli

) Sąd Najwyższy wskazał, że w ubezpieczeniach majątkowych regułą powinna być wypłata odszkodowania odpowiadającego w pełni wysokości szkody. Jedyną granicę powinna stanowić suma ubezpieczenia, bo ona odpowiada wysokości składki. Klauzule, ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, w tym o

Polisa NNW na dziecięce wypadki? Lepiej kup ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie? Jeśli coś mi się spodoba i to zrobię, i coś mi się stanie, to mama mówi, że dostanę pieniądze na moje leczenie. Nie chodzi tylko o pieniądze, będzie jeszcze pomoc korepetytora i rehabilitanta, jakby co – mówi kilkuletni chłopiec w najnowszej reklamie &bdquo

Generali i Concordia dofinansują zakup respiratorów do dwóch szpitali 

potrzeby służb medycznych, codziennie walczących o zdrowie i życie pacjentów. Chcemy pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa Polakom w momencie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Odpowiedzialność społeczna i wspieranie lokalnych społeczności należą do głównych wartości całej Grupy Generali. Dlatego w

RPO apeluje do Gowina w sprawie Ubera i innych aplikacji. "Taka praca ma charakter prekaryjny"

ubezpieczeń społecznych powodują, że taka praca ma charakter prekaryjny” - czytamy. Rzecznik Adam Bodnar przypomniał, że zawarta w art. 24. konstytucji zasada ochrony pracy jest obowiązkiem władzy publicznej i nie ogranicza się tylko do stosunków regulowanych kodeksem pracy - “obejmuje każdą pracę

Karm, głaszcz i wydawaj. Oferta dla opiekunów zwierząt jest skromna i droga

odpowiednika NFZ. Na Zachodzie popularne są ubezpieczenia weterynaryjne, kiedy to w ramach polisy ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia czworonoga w podobny sposób, jak to ma miejsce u nas w ubezpieczeniach zdrowotnych dla ludzi. Polisa dla psa i kota W Polsce oferta ubezpieczeniowa dla opiekunów zwierząt

Uber wprowadza bezpłatne ubezpieczenia dla swoich kierowców. Wymóg: własna działalność

czy urazy, ale też urlopy macierzyńskie lub ojcowskie, a także sprawy związane z postępowaniami sądowymi. Są jednak dodatkowe wymogi. Z ubezpieczenia będą mogli korzystać ci kierowcy, którzy w ciągu ostatnich ośmiu tygodni odbyli przynajmniej 150 kursów, oraz ci dostawcy Uber Eats, którzy w ostatnich

KNF nałożyła kary pieniężne na dziewięć podmiotów

samochodowych) i grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika), podano również. Ponadto Komisja jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta karę pieniężną w wysokości

KNF nałożyła kary na Bank Pekao, Ergo Hestię, Compensę i TUZ TUW

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych "Komisja jednogłośnie nałożyła na Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 70 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z

Arval z Grupy BNP Paribas bezpłatnie użycza 13 samochodów placówkom medycznym

wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia. Auta będą wykorzystywane do przewozu personelu i pacjentów, a także materiałów medycznych. Niebawem Arval przekaże na ten cel kolejne samochody. "W dobie epidemii odpowiedzialnością i solidarnością musi wykazywać się całe społeczeństwo

PKO Ubezpieczenia zebrały łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto w 2017 r

w materiale. Natomiast spółka życiowa w analogicznym okresie istotnie zmieniła model biznesowy, stawiając mocno na sprzedaż ubezpieczeń ochronnych i pozostawiając odpowiedzialność w obszarze produktów inwestycyjnych największemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych w Polsce

400 tys. zł odszkodowania za 89 stłuczek i tysiące za urazy po alkoholu. Wyłudzeń przybywa, a oszuści idą z duchem czasu

. Sfingowane stłuczki, fałszywe urazy  Oszuści ubezpieczeniowi upodobali sobie polisy komunikacyjne. Z opublikowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń „Analizy danych dotyczących przestępstw ubezpieczeniowych ujawnionych w 2018 r. wynika, że łączna wartość wyłudzeń związanych z polisami komunikacyjnymi

Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

przyjęte przez Sejm poprawki zakładają m.in. poszerzenie kręgu uprawnionych do bezpłatnego uzyskania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie o prezesa Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnika prezesa Rady Ministrów