ubezpieczenia odpowiedzialności

Ewa Furtak

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Sprawdź, kiedy może się przydać

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Sprawdź, kiedy może się przydać

OC daje ochronę w sytuacji, jeśli przez przypadek ty lub twoi bliscy, a także twoje zwierzęta domowe wyrządzicie szkody innej osobie. Ubezpieczenie pomoże pokryć roszczenia finansowe poszkodowanych.

Związek Zawodowy Pracowników ZUS na liście ostrzeżeń KNF

Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych nadzoru finansowego. Chodzi o sprzedawane przez związkowców ubezpieczenia od odpowiedzialności urzędniczej. Sprawą zajmuje się teraz Prokuratura.

Kto wystąpił o postojowe, może być zmuszony oddać pieniądze z odsetkami. Kuriozalne stanowisko Ministerstwa Pracy

Stanowisko ministerstwa zrzuca odpowiedzialność na przedsiębiorców. To oni sami - nie wiadomo, na podstawie jakich kryteriów - mają ocenić, czy spełniają rządowe warunki do pomocy, czy nie - mówi specjalista od ubezpieczeń społecznych dr Łukasz Wacławik.

Bądź trendy, jeździj hulajnogą elektryczną. Ale w razie wypadku możesz zostać na lodzie

Bądź trendy, jeździj hulajnogą elektryczną. Ale w razie wypadku możesz zostać na lodzie

się problem, bo nie wiadomo, jak traktować te pojazdy. Jaka polisa na hulajnogę? Hulajnogi należące do wypożyczalni nie są ubezpieczone. - Właściciele wypożyczalni hulajnóg elektrycznych oraz innych podobnych urządzeń jak elektryczne deskorolki czy monocykle powinni tak samo jak firmy zajmujące się

Gdy pupila dopadnie choroba. Polisa pomoże?

cmentarzu. Tyle teorii. W praktyce lista wykluczeń odpowiedzialności w polisach dla psów jest dłuższa niż w ubezpieczeniach dla ludzi. Polisy są skierowane do psów w wieku od czterech miesięcy do siedmiu lat. Ubezpieczenie, owszem, może być przedłużone

Co to jest ubezpieczenie OC pojazdu i czy jest obowiązkowe?

Czym jest ubezpieczenie OC? Jest to ubezpieczenie obowiązkowe uregulowane przez ustawę. Brak takiego ubezpieczenia może Cię narazić na poważne konsekwencje (o tym poniżej). Zawierając umowę ubezpieczenia OC zwalniasz się z odpowiedzialności finansowej

Zamawiający nie może ograniczyć ilości polis jakie przedkłada wykonawca

spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może żądać opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Obowiązkowe OC dla rowerzystów? To się nie sprawdzi

Obowiązkowe OC dla rowerzystów? To się nie sprawdzi

oznaczać, że pieszych także należałoby objąć obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej? A i w tym przypadku ich odpowiedzialność byłaby oparta - jak w przypadku rowerzystów - na zasadzie winy. Bez wątpienia pomysł taki z miejsca należy uznać za nonsensowny. Skoro

UOKiK ukarał instytucje finansowe za IKE. Zapłacą 36 mln zł

UOKiK ukarał instytucje finansowe za IKE. Zapłacą 36 mln zł

. indywidualne konta emerytalne (IKE), klienci mogą dodatkowo oszczędzać na swoją przyszłą emeryturę. W zależności od wybranej formy oszczędzania stroną umowy o IKE może być m.in. biuro maklerskie, zakład ubezpieczeń, bank lub fundusz inwestycyjny. PKO BP i Millennium

Jak ustalać wysokość polisy?

Jak ustalać wysokość polisy?

nieuczciwej konkurencji. Problem dotyczy sumy ubezpieczenia. Zamawiający powinni pamiętać, że wymagania w tym zakresie nie mogą być nadmierne. Trudno jest z góry określić, na jakim poziomie powinna zostać określona suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Suma

Kilkaset złotych na konto za wypadek dziecka. Po co kupować szkolne ubezpieczenie NNW?

Kilkaset złotych na konto za wypadek dziecka. Po co kupować szkolne ubezpieczenie NNW?

odpowiedzialności cywilnej, bo nic nie zwalnia jej z odpowiedzialności za dziecko. To szkoła jako instytucja powinna zadbać o to, żeby była ubezpieczona na okoliczności wypadków dzieci. Ubezpieczenie powinno opiewać na przynajmniej milion złotych, koszt polisy to ok. 1 tys. zł za rok na szkołę. Jeśli nie ma

Przed wakacjami zrób test ciążowy. Pani Karolina twierdzi, że PZU dyskryminuje kobiety

Przed wakacjami zrób test ciążowy. Pani Karolina twierdzi, że PZU dyskryminuje kobiety

ciężarnych. Sprawdziliśmy, co ubezpieczyciele oferują kobietom w ciąży. Co się okazało? PZU: „Limit odpowiedzialności z tytułu kosztów pomocy medycznej udzielanej z związku z ciążą i porodu wynosi 10 proc. sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 6 tys. zł". W Allianz w ubezpieczeniach

Niespłacone kredyty, należne podatki nie umierają. Jak zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci?

Niespłacone kredyty, należne podatki nie umierają. Jak zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci?

występują takie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, które spowodują, że w naszym konkretnym przypadku ubezpieczenie okaże się zupełnie nieprzydatne, a także czy – gdy zmienią się nasze potrzeby - będzie można dostosować do nich zakupione ubezpieczenie. Nie mniej ważna jest też odpowiednio

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

, przystępując do umowy, szczególnie że ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczenia dobrowolne, więc ich zakres nie jest narzucony przez ustawodawcę, każda firma może dowolnie kształtować zakres w stosunku do ceny oferty - wyjaśnia Dawid Korszeń, rzecznik prasowy Warty, która oferuje

KNF zgodziła się na powołanie M. Baltina na prezesa spółek Allianz Polska

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Matthiasa Florianusa Paula Baltina na stanowisko prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska oraz prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska

KNF zgodziła się na powołanie G. Krawca na członka zarządu spółek grupy Allianz

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Grzegorza Krawca na stanowisko członka zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, podała komisja

Sejm za ustawą umożliwiajacą scedowanie części ryzyka ubezpieczeń na SP

ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy

OC, ubezpieczenie mieszkania i polisa na życie. Jak płacić za nie mniej w czasie kryzysu?

OC, ubezpieczenie mieszkania i polisa na życie. Jak płacić za nie mniej w czasie kryzysu?

droższa. Największy problem mogą mieć właściciele starszych domów. Ich wartość rzeczywista jest niewielka, a za to odbudowa domu dużo droższa. Suma ubezpieczeniowa, na którą ubezpieczony jest dom, to górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wypłaca tę kwotę, kiedy nic nie ocalało. Dlatego suma

Jak kupić dobre ubezpieczenie na życie

Jak kupić dobre ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia obejmuje zdarzenia, których się obawiam, np. pobyt w szpitalu z powodu koronawirusa, zachorowanie na nowotwór, niezdolność do pracy zarobkowej czy nieszczęśliwy wypadek dziecka? 3. Czy w danym ubezpieczeniu nie występują takie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, które spowodują, że w moim

Prezydent podpisał ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP

handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375% składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r." - podano w

Przez rekordową inflację rośnie luka ubezpieczeniowa. Można stracić kilkadziesiąt tysięcy złotych [TYLKO U NAS]

Przez rekordową inflację rośnie luka ubezpieczeniowa. Można stracić kilkadziesiąt tysięcy złotych [TYLKO U NAS]

odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wypłaca tę kwotę, kiedy nic nie ocalało. I dlatego suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej mieszkania. W razie zniszczenia budynku, np. w wyniku pożaru albo eksplozji, w takim stopniu, że nie jest możliwa jego naprawa, właściciel otrzyma środki, które pozwolą mu

KNF podtrzymała 560 tys. zł kary dla Generali TU za nieprawidłowe składki

pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) w latach 2013 i 2015 oraz grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w latach 2011-2015 zgodnie z załącznikiem do

Rząd przyjął projekt ustawy zabezpieczającej kredyty kupieckie

w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy

Od zamontowanych okien po sprzęt AGD. Tak kradną na budowach

, że istotną kwestią w ubezpieczeniu domów w budowie jest aktualizacja sumy ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności. W przypadku budowy musimy brać pod uwagę dwa czynniki. Pierwszy to wzrost wartości mienia znajdującego się na placu budowy. –  Obiekt budowlany zaczyna

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych" m.in. „dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę

Wypadek na oblodzonym chodniku. Kiedy należy się odszkodowanie?

dostaniemy pieniądze, zależy od tego, czy administrator chodnika był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Zwykle firmy, wspólnoty, spółdzielnie i gminy mają takie ubezpieczenie. Osoby prywatne, które nie odśnieżyły chodnika przed swoim domem, już niekoniecznie. Wtedy z kolei może zadziałać

"Polski ład" przestraszył biura rachunkowe. Masowo wykupują polisy od odpowiedzialności karno-skarbowej

- "Polski ład" spowodował, że zastanawiam się nad podwyższeniem sumy ubezpieczenia – mówi osoba prowadząca biuro rachunkowe w Lublinie. Wiele takich biur szuka polis od odpowiedzialności – karno- skarbowej lub dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej. Według eksperta firmy CUK

Witaj szkoło! Zaczyna się polowanie na pieniądze rodziców. Jaką polisę wybrać?

, dziś może chodzić o zarysowanie hulajnogą samochodu), a o co realną, finansową pretensję będą mieć do nas poszkodowani. Polisa z ochroną OC może być częścią pakietu szkolnego, albo częścią polisy rodzica, który sam ma takie ubezpieczenie. Własne polisy od odpowiedzialności cywilnej mają też same

KNF podtrzymała karę wysokości 240 tys. zł dla Gothaer TU

. oraz grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011-2015" - czytamy w komunikacie. (ISBnews)

KNF nałożyła na TUiR Warta 200 tys. zł kary za opóźnienia wypłat odszkodowań

ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. "Procesy likwidacji szkód objęte postępowaniem Komisji były prowadzone wyłącznie przez HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Komisja uwzględniła tę

Nie przepłacaj za podstawowe ubezpieczenie auta. Zobacz, gdzie najtaniej kupisz OC

Polisa OC – nie zwlekaj z jej zakupem Ubezpieczenie OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej to podstawowa, obligatoryjna polisa. Jest przypisana do samochodu, dlatego należy wykupić ją dla każdego z posiadanych pojazdów. Nad tym, żeby kierowcy opłacali tę składkę, czuwa Ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie dla dziecka w szkole? To najgorsza opcja

rocznie - ma górną granicę odpowiedzialności ubezpieczalni ustaloną na 80 tys. zł w przypadku wypadku komunikacyjnego, a pozostałych - na 50 tys. zł. Wtedy też rosną odszkodowania za wszystkie potencjalne wypadki, bo zwykle są liczone jako określony procent sumy ubezpieczenia. Za dzień w szpitalu jest 100

Kampania wyborcza w ubezpieczeniach. Nie będzie kar za brak samochodowego OC?

Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) dotyczy właścicieli wszystkich pojazdów podlegających rejestracji niezależnie od tego, czy pojazd stoi w warsztacie, garażu, nie ma kół czy z innego powodu. Mimo to rzecznik finansowy skierował do ministra finansów propozycję zmiany ustawy

Senat poparł ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP bez poprawek

brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375% składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności

Łatwiej przeżyć pandemię z polisą na życie w kieszeni? Polacy ruszyli po ubezpieczenia

Pojawienie się nowego ryzyka zakażenia koronawirusem sprawiło, że wiele osób zaczęło szukać ofert ubezpieczeń na życie. Pozostali sprawdzają, jak zadziała w takiej sytuacji ich dotychczasowa polisa na życie. Sprawdzamy, co pandemia koronawirusa zrobiła z rynkiem ubezpieczeń na życie, czy zwiększyła

Komisja Nadzoru Finansowego kontra ubezpieczyciele. Takiego sporu jeszcze nie było

uwzględniać potrzeby klientów. Kiedy niektóre towarzystwa ubezpieczeniowego wypłacają odszkodowania, które nie są adekwatne do szkody, może się zmaterializować ryzyko dla całego sektora ubezpieczeniowego. Zadaniem organu nadzoru jest podjęcie działań, które mają na uwadze interesy ubezpieczonych - apelował

Generali: Z ubezpieczenia Covid-19 skorzystało już ponad 10 tys. osób

pracodawców zainteresowanych jest zapewnieniem ochrony dla swoich pracowników. To świadczy o ich odpowiedzialności i dbałości o zespół. Potwierdza to również, że ubezpieczenie może być benefitem, jaki firma może zapewnić swojej załodze. Chcemy być w tym partnerem dla pracodawców i dostarczać im odpowiednie

TUW PZUW miało 690 mln zł przypisu składki, 22,06 mln zł zysku netto w 2019 r.

, ubezpieczenie casco morskich jednostek pływających uprawiających żeglugę lub w budowie oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora, operatora morskich jednostek i operatora kopalni morskiej. TUW PZUW podało, że po czterech pełnych latach działalności operacyjnej stał się

Odszkodowania po burzach i wichurach. Co się należy poszkodowanym?

ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku. – Aby powstała odpowiedzialność ubezpieczyciela, musi zaistnieć wypadek opisany w umowie ubezpieczenia. Strony umowy obowiązane są wskazać precyzyjnie wszystkie zdarzenia, których

KNF nałożyła karę wysokości 560 tys. zł na TU Generali

ubezpieczeniowej w latach 2013 i 2015 oraz grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011-2015" - czytamy w komunikacie

Wciskają Ci polisę szkolną NNW? Nie kupuj. "35 zł odszkodowania za złamany ząb"

ubezpieczalnia nie ponosi odpowiedzialności. Zdarza się bowiem, że polisy przestają działać, kiedy dziecko opuści mury szkoły. A dobre indywidualne ubezpieczenia działają przez cały czas, 24 godziny na dobę, również podczas wakacji i zagranicznych wyjazdów. - Warto zweryfikować, jak procentowo towarzystwa

VWFS: OC pozostaje obowiązkowe podczas pandemii, można je wznowić online

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Bez względu na sytuację epidemiologiczną, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pozostaje obowiązkowe. Prawo określa również opłaty karne za brak ważnego OC. Z tego względu Volkswagen Financial Services (VWFS) zachęca do zdalnego

6 tys. zł za brak OC dla kierowców. Ale niektórzy zapłacą kilkadziesiąt tysięcy złotych

zapomniał przedłużyć polisę i jeździ bez ubezpieczenia mniej niż 4 dni, zapłaci 20 proc. pełnej kary, czyli 1200 zł. Obecnie kara za brak OC to dwukrotność płacy minimalnej, dlatego co roku rośnie wraz z nią. - Wysokość opłat za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC jest ściśle określona ustawowo

Pół miliona złotych za udar na wakacjach. 100 tys. zł za pogryzienie przez krokodyla

szpitala, a po tygodniu została przetransportowana na dalsze leczenie do Polski. Gdyby nie była ubezpieczona, musiałaby zapłacić za leczenie i transport do kraju 220 tys. zł. Na Wyspach Kanaryjskich turysta podczas wychodzenia z basenu złamał kość udową. Hospitalizacja, operacja, rehabilitacja, transport

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ

polisy innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na wartość nie mniejszą niż wybrana oferta w postępowaniu przetargowym, nr postępowania ZP.271.2.2021 9 b) opłaconej polisy

Na leczenie zwierząt domowych wydajemy krocie. Rozwiązaniem mogą być polisy?

dostanie biegunki w trakcie wyjazdu w góry –  koszty leczenia dotyczą zdarzeń, jakie wystąpiły niezależnie od miejsca na terenie Polski. Z kolei ubezpieczenie OC – odpowiedzialności cywilnej właściciela psa - działa w całej Europie. Jeżeli więc pies w trakcie zagranicznych wojaży kogoś

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 14,5% r/r do 6,6 mld zł w 2018 r.

. Składki te zwiększyły się o 4,5% i wyniosły 23 484,7 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,8%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 38,7%. Odszkodowania i świadczenia wypłacone

Zalało mu magazyn, pomocy szukał u ubezpieczyciela. Na próżno

. – W ubezpieczeniach majątkowych regułą powinno być świadczenie ubezpieczyciela w wysokości poniesionej szkody, a granicę odpowiedzialności powinna stanowić suma ubezpieczenia, odpowiadająca wysokości składki. Dlatego wszelkie klauzule ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela są wyjątkiem i

Jak Media Markt z Saturnem nabijały klientów w 50 rat 0 proc.

pokrętnie się przy tym tłumaczyła, stosując wszelkie sztuczki prawne, aby tylko uniknąć odpowiedzialności. I jak dzieliła się z bankami - są kwoty - w momencie, kiedy klient sklepu dał się namówić na kupno czegoś na kredyt.    Czytaj także: Skarbówka wchodzi na Allegro, Vinted, OLX, Booking

UOKiK: PZU zmieni zasady, gdy klient będzie wypowiadał umowę komunikacyjnego OC

zmiany zakwestionowanej praktyki. Postępowanie przeciwko PZU zostało wszczęte przez UOKiK we wrześniu 2017 r. po zawiadomieniu rzecznika finansowego. "Każdy, kto ma samochód, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Umowa

Rolnik ubezpieczony, ale bez odszkodowania. Triki ubezpieczycieli

warunków umowy ubezpieczenia na niekorzyść rolników – przekonuje Mariusz Golecki, rzecznik finansowy. – Z kolei likwidacja szkód prowadzona jest tak, by wyłączyć odpowiedzialność lub wypłacić jak najniższe odszkodowanie, a jednocześnie ograniczyć rolnikom skuteczne dochodzenie roszczeń w

Pijany kierowca straci samochód. Kto zapłaci za parking i OC?

- jak wyjaśnia ministerstwa - skarb państwa, ma obowiązek ubezpieczyć się w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Póki co przepisy nie przewidują w tej kwestii żadnych wyjątków, czyli za OC skonfiskowanych pijanym kierowcom aut zapłacimy wszyscy. Skarb państwa zapłaci, ale

Czasowe wycofanie samochodu z ruchu będzie łatwiejsze? PiS przed wyborami przygotowuje ułatwienia dla kierowców

będzie już musiał oświadczać - pod rygorem odpowiedzialności karnej - że samochód wymaga napraw. Nowe przepisy przewidują też, że każdy pojazd - czy to osobówka, czy ciężarówka, czy autobus - będzie można czasowo wycofać z ruchu na okres od dwóch miesięcy do dwóch lat. Okres ten będzie można 

KNF nałożyła kary na Gothaer TU, Generali TU oraz Pawła Paluchowskiego

działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) w 2015 r. oraz grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności

Jak nie odziedziczyć długów w spadku?

kredyt był ubezpieczony, po śmierci kredytobiorcy resztę długu spłaca ubezpieczyciel. Trzeba jednak dokładnie przeczytać umowę, bo stosowane są różne zapisy wyłączające odpowiedzialność np. w sytuacji, gdy przyczyną śmierci kredytobiorcy były działania wojenne czy też samobójstwo. Podobnie może się stać

Kierowcy polskiej firmy strajkują w Niemczech i nadal czekają na wynagrodzenie. Konsorcjum twierdzi, że zapłaciło

naprawy ciężarówek wynika z zawartej z nimi umowy zlecenie, a poza tym odpowiadają tylko za część kwoty, której nie obejmuje ubezpieczenie. "Firmy posiadają stosowne, szerokie ubezpieczenia powierzonego mienia. Stąd też, jeśli dochodzi do jakiś uszkodzeń, [kierowcy] ponoszą odpowiedzialność

AAA Auto na celowniku UOKiK. Diler miał stosować nieuczciwe praktyki

pojazdu". Zwrócono także uwagę na automatyczne uwzględnienie w cenie pojazdu kosztu produktu ubezpieczeniowego, którego nie zamierzano kupić. Ale i to nie wszystko. - Dodatkowo na stronie aaaauto.pl znaleźć można było ofertę ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia assistance, których ceny nie

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,3% r/r do 5,7 mld zł w I-III

składkach działu II wyniósł 21,8%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 39,5%. "W grupie ubezpieczeń casco pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny w wysokości 594,2 mln zł wobec 310,8 mln zł zysku w okresie I-III kw

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

swojej odpowiedzialności za pomocą dostępnych sobie szerokich środków dowodowych, tymczasem ubezpieczyciel unika wywiązania się z ciążącego na nim obowiązku, przerzucając go na ubezpieczonego – podkreśla Krystyna Krawczyk. Kłopoty te dotyczą szczególnie wrażliwych sfer życia klientów, tj. sytuacji

Nadużycia w państwowej spółce? Specustawa o Ukraińcach usuwa odpowiedzialność za takie przestępstwo

przeforsować przepisy zwalniające z odpowiedzialności za wybory kopertowe, już pisaliśmy . Znosi ona w pewnym zakresie odpowiedzialność urzędników za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. To jednak niejedyne, doniosłe zmiany, mające na celu uniknięcie odpowiedzialności za szkody w finansach państwa

Państwo dopłaci do 65% do składek na ubezpieczenia upraw dla rolników w PZU

skutków przezimowania. Pakiet ten dla rzepaku ozimego występuje w dwóch wariantach: z limitem odpowiedzialności za ryzyko ujemnych skutków przezimowania do 17% lub do 25%. Pojedyncze ryzyko ujemnych skutków przezimowania w rzepaku można kupić tylko w wariancie odpowiedzialności do 17%. W ubezpieczeniu

Warren Buffett chce kar dla dyrektorów banków. "Przepisy zachęcają do nadużyć. Totalne szaleństwo"

Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) ogłosiła, że SVB został zamknięty i objęty zarządem komisarycznym. Kilka dni później upadł Signature Bank, założony w 2001 roku przez byłych dyrektorów i pracowników Republic National Bank of New York. Jeszcze wcześniej działalność zakończył również

Sankcje USA na afrykańskie złoto i diamenty Jewgienija Prigożyna

Prigożyn z grupą najemników poleciał na Białoruś, uwolniony przez Putina od odpowiedzialności karnej za próbę puczu.  Sankcje na złoto i diamenty Prigożyna Wbrew zapowiedziom "WSJ" rząd USA nie zrezygnował z kolejnych sankcji przeciw Grupie Wagnera.  We wtorek nocą polskiego czasu

Rolnicy zaczną się w końcu ubezpieczać? Do gry wkraczają politycy

Wśród rolników najpopularniejsze są polisy chroniące budynki w gospodarstwach i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dziewięciu na dziesięciu rolników ma takie polisy. Ale tylko dlatego, że te ubezpieczenia są dla rolników obowiązkowe. Gorzej jest z innymi polisami. Mniej niż połowa rolników

TUW PZUW przeznaczy 300 tys. zł dla szpitali z chorymi na COVID-19 (aktual.)

odpowiedzialności TUW PZUW w trudnym dla wszystkich Polaków momencie" - powiedział prezes TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Rafał Kiliński, cytowany w komunikacie. Do Policji i Straży Granicznej trafią kombinezony, maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne. Od początku marca

GUS: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł o 67,8% r/r do 3,79 mld zł w I półr.

30,6% wartości składek przypisanych brutto tego działu" - czytamy dalej. W dziale II największą pozycję (62,3% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych i ubezpieczenia odpowiedzialności

KNF nałożyła kary finansowe na Mebis TFI, PTUW i TUZ TUW

, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) i grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011-2015 i nałożyła na ww. podmiot karę

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

wystawionej przez KUKE na podstawie umowy ubezpieczenia. "Emitent nie ponosi wobec banku odpowiedzialności za niedokonanie przez zamawiającego terminowej spłaty wierzytelności, z wyjątkiem sytuacji, gdy - z powodu naruszenia przez emitenta warunków umowy ubezpieczenia - KUKE

Kancelarie prawne tylko dla adwokatów i radców prawnych? Taki pomysł ma Naczelna Rada Adwokacka

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek wyrządzenia szkody przy udzielaniu pomocy prawnej". NRA chce, żeby było jak u notariuszy, syndyków czy doradców podatkowych. Prawo jasno określa, które czynności świadczone przez notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i doradców

Ubezpieczenie OC w zamówieniach publicznych

zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia dokumentu, wcześniej może wyjaśnić jego treść. Warto w szczególności spytać oferenta, czy w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, suma gwarancyjna dla danego wykonawcy wynosi faktycznie 1.000.000 zł. Jeśli odpowiedź nie będzie pozytywna

Ubezpieczenie z klauzulą alkoholową. Niewielkie spożycie trunków nie wyklucza wypłaty odszkodowania

za śmierć ubezpieczonego. – Nie rozważamy na razie rozszerzenia tego zakresu ochrony ubezpieczeniowej – mówi "Wyborczej" Leszczyńska. Alkohol przyczyną wypadku? Będzie odszkodowanie Niektórzy ubezpieczyciele są jednak bardziej liberalni i biorą na siebie odpowiedzialność za

Jak nie dostać groszy za złamaną nogę? Trudny wybór ubezpieczenia NNW dla dziecka

, czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Polisa najczęściej działa nie tylko w szkole, ale też poza nią, i nie tylko w czasie roku szkolnego, ale też podczas ferii i wakacji. Najczęściej spotykanymi wyłączeniami z ochrony ubezpieczeniowej są następstwa wypadków powstałych po np.: spożyciu

Rząd przyjął projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Warszawa, 25.07.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt zawiera rozwiązania zwiększające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia poprzez m.in. wzmocnienie przepisów

Idzie kryzys, a na karku kredyt gotówkowy i niespłacona karta kredytowa? Sprawdź, co z tym można zrobić

często bank zadaje nam pytanie: czy chcesz ubezpieczyć swoją pożyczkę? I w zamian za wzięcie drogiej polisy oferuje niższe oprocentowanie lub niższą prowizję. I dlatego problem z drogimi kredytami gotówkowymi czy wysokimi opłatami za karty kredytowe ma cała rzesza Polaków. Tę sytuację pogorszył fakt, że

Zderzenie z hulajnogą elektryczną? Lepiej wezwij policję, mimo że sprawca nie będzie chciał

znajdziemy się po tej drugiej stronie, czyli jeśli to my spowodujemy wypadek? Nawet jeśli nie uprawiamy sportów ekstremalnych, jadąc na hulajnodze, możemy zderzyć się z rowerzystą, potrącić pieszego czy zarysować komuś auto. W tych wszystkich przypadkach zadziała zwykłe ubezpieczenie odpowiedzialności

Poseł Liroy interweniuje w resorcie finansów: Ubezpieczenia sprzętu AGD/RTV to fikcyjna ochrona, sposób na wyciągnięcie pieniędzy

; pisze poseł Liroy-Marzec. I dodaje: „W warunkach zakupu dokonywanego w supermarkecie nie ma żadnej możliwości faktycznego zapoznania się z warunkami takiego ubezpieczenia. Ilość wyłączeń odpowiedzialności czyni rzekomą ochronę całkowicie fikcyjną. W praktyce rzekome przedłużenie gwarancji okazuje

Ogromna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kaczyński: "Nie stać cię, to nie prowadź firmy"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na temat składek ma jasne poglądy. Wyraził je dobitnie w 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej Tadeusza Rydzyka w trakcie konferencji gospodarczej "Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę". Stwierdził, że jeżeli przedsiębiorcy nie stać na

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,2% r/r do 3,8 mld zł w I poł.

składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 6,5% i wyniosły 11 910,1 mln zł, podał także GUS. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,7%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 39% r/r do 5,7 mld zł w 2017 r.

zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. "Składki te zwiększyły się o 23,2% i wyniosły 22 462,9 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 40,4%" - czytamy w

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W konsekwencji jeżeli Zamawiający wypłaci całość wynagrodzenia Wykonawcy, a ten nie przekaże należnej części zgłoszonym podwykonawcom, narazi się Zamawiający na odpowiedzialność wobec podwykonawców i ewentualnie powstania zasadnego zarzutu naruszenia

Abc bankowego naciągactwa. Kiedy pytają cię, czy chcesz ubezpieczyć kredyt, wiedz, że coś się dzieje

ubezpieczeniowa. Klient rzadko kiedy może liczyć na wypłatę odszkodowania. Mimo że sprzedawcy twierdzą, że to „polisa od wszystkiego”, lista wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego jest bardzo długa. A przecież, jak wynika z kolejnych badań, ogólne warunki ubezpieczenia czytamy tak

GUS: Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 1,9% r/r do 1,06 mld zł w I kw

zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 8,8% i wyniosły 5 877 mln zł, podał także GUS. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 22,2%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

GUS: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł o 63% r/r do 4,84 mld zł w I-III kw.

wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 40,9%. GUS podał, że odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I-III kw. 2017 r. w dziale I wzrosły o 11,8% r/r do 15 101,5 mln zł, a w dziale II - o 5,2% r/r do

Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach

finansowej wykonawcy jest polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wysokość sumy ubezpieczenia na którą musi opiewać polisa określa zamawiający w treści warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.  Wysokość

GUS: Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 67,5% r/r do 1 mld zł w I kw.

. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 38,5%. "W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 33,1 mln zł wobec

KNF nałożyła 100 tys. zł kary na InterRisk TU

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę wysokości 100 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

PiS, urządzając nagonkę na lekarzy, chce utwardzić swój elektorat. Doprowadzi tym system ochrony zdrowia do stanu "suwerenie, lecz się sam"

Jarosław Kaczyński nie miałby łaskawie nic przeciwko wysokim zarobkom lekarzy, gdyby system działał prawidłowo. Tylko że to PiS rządzi już od siedmiu lat i za ten system odpowiada. Tradycyjnie PiS umywa ręce od odpowiedzialności. Co złe, to nie PiS, to oni, to Platforma Obywatelska, Donald Tusk czy źli

Polacy ofiarami powodzi. Prezydent obiecuje zasiłki, a powinien zachęcać do polis

Anomalie pogodowe będą coraz częstsze. Jednym ze skutków zmian klimatu są przejścia od susz do powodzi i podtopień. Jak podaje raport Polskiej Izby Ubezpieczeń „Klimat ryzyka” z 2018 r., brak strategii zarządzania ryzykiem i brak odpowiedniego planowania przestrzennego sprawiają, że

Szkoła nie może nakazać czwartoklasistom przynoszenia laptopów. "Laptop dla ucznia" - pytania i odpowiedzi

następnego dnia. Jak długo potrwa naprawa gwarancyjna? Ustawa mówi, że dostawca ma naprawić sprzęt w ciągu 5 dni od zgłoszenia. Czy laptop jest ubezpieczony od kradzieży? Nie. Czy laptop będzie podłączony do internetu? Nie. Czy laptop można modyfikować? Możliwość modyfikacji laptopów w ogóle jest bardzo

Coraz więcej wypadków na hulajnogach. Polisa nie zawsze pomoże

sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jednak polisa im nie pomoże, jeśli do szkody dojdzie wtedy, gdy będą pijani, gdyż towarzystwa takie szkody wyłączają zwykle z zakresu odpowiedzialności. Ubezpieczenie na hulajnodze? Potrzebne są zmiany Rosnąca liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych

Jak ubiegać się o odszkodowanie za opóźnienie pociagu?

Z tego poradnika dowiesz się: jakie przepisy regulują sprawę odszkodowań, kiedy pasażer może dostać odszkodowanie za opóźnienie, jak starać się o odszkodowanie, kiedy możemy dochodzić odszkodowania w sądzie, czy można ubezpieczyć się od opóźnień. Do odwołania czy opóźnienia pociągu zwykle dochodzi

To było kwestią czasu. Pojawiają się już sprawy o odszkodowanie za straty wyrządzone przez kierowców hulajnóg elektrycznych

wyrządzone przez współmałżonka, dzieci, osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym, pomoc domową itp. Jeśli zgodnie z prawem rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko, ubezpieczyciel również będzie ją ponosił, z zastrzeżeniem oczywiście ogólnych warunków ubezpieczenia &ndash

Colonnade: Większość członków zarządów i RN nie zna ubezpieczeń D&O

samą spółkę przed finansowymi konsekwencjami decyzji podjętych przez członków jej władz. Polisa uruchomi się w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki" - wyjaśnia dyrektor działu ubezpieczeń finansowych oraz odpowiedzialności

Statki kończące Nord Stream 2 bez polisy. Sama groźba sankcji USA blokuje Gazprom

amerykańskich sankcji utrudnia Gazpromowi znalezienie statków, które dokończą Nord Stream 2. Bez ubezpieczenia poza redą Stowarzyszenie międzynarodowych klubów armatorów IG, które zajmuje się wzajemnym ubezpieczeniem swoich statków, ogłosiło właśnie okólnik ostrzegający przed ryzykiem ubezpieczenia statków

Młodzi bogowie skąpią na polisy i nie myślą o bliskich? To wina agentów?

Zaledwie 4 na 100 ankietowanych Polaków w wieku 25-45 lat (przyjmijmy, że to nasi młodzi bogowie) uważa, że ubezpieczenie na życie nie jest im w ogóle potrzebne. Tylko jedna piąta postrzega polisy na życie jako przywilej zamożnych. Zaledwie co ósmy nie zdaje sobie sprawy, że ubezpieczenie w pracy

Renta, emerytura, zasiłek. Jak ponaglić ZUS, gdy zwleka z wypłatą pieniędzy?

Ubezpieczeń Społecznych powinien się trzymać. Jeśli tego nie zrobi, ustawa o ubezpieczeniu społecznym mówi: „Od decyzji organu rentowego przysługują osobie zainteresowanej środki odwoławcze określone w odrębnych przepisach". Oznacza to, że mamy prawo do wniesienia ponaglenia, skargi na bezczynność

Polisa na narty. Jak i za ile się ubezpieczyć?

ubezpieczeniowego jest również ochrona w zakresie OC (odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego). Czyli kiedy nasze dziecko wjedzie w innego narciarza, odszkodowanie zostanie wypłacone z takiej polisy. - Sugerowana wysokość sumy ubezpieczenia OC wynosi minimum 120 tys. zł - mówi Paweł Sch

Emilewicz: Jest porozumienie ws. utrzymania limitu 30-krotności w składkach ZUS

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Wydaje się, że mamy porozumienie w kwestii utrzymania limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. "Z pełną

Ubezpiecz dziecko, jeśli jedziecie za granicę. 480 euro kosztuje wezwanie karetki w Hiszpanii.

nieszczęśliwych wypadków, zagwarantują jedynie wypłatę niewielkiej kwoty rekompensaty za poniesiony „uszczerbek na zdrowiu”. Zwykle to kilka procent sumy ubezpieczenia, czyli górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczalni. Za złamaną rękę dziecko dostanie od kilkuset złotych do kilku tysięcy (w

Po wyborach ogromna podwyżka składek ZUS dla dwóch milionów przedsiębiorców

wprowadzić dobrowolność, byłoby podobnie - mówi Abramowicz. I dodaje: - Przedsiębiorcy płacą co roku około 13 mld zł w składkach. Gdy połowa z nich przestanie to robić, ubytek w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sięgnie 6,5 mld zł. Cały budżet, którym zarządza ZUS, to około 300 mld zł. Te 6,5 mld zł nie