ubezpieczenia majątkowego

Hestia zarobiła w 2009 r. 78,3 mln zł. Drugie miejsce wśród ubezpieczycieli

Sopocka grupa ubezpieczeniowa zebrała 2,64 mld zł składek z polis majątkowych i 501,63 mln zł z ubezpieczeń na życie.

Życiowa Hestia zdobywa rynek, majątkowa ciągle na minusie

Grupa Ergo Hestia w ubiegłym roku sprzedała polisy o wartości 3,7 mld zł, jej spółka życiowa zebrała 817 mln zł, majątkowa - 2,3 mld zł, a należące do Hestii MTU sprzedało ubezpieczenia majątkowe o wartości 545 mln zł.

Rozdział XXXVI - Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Art. 296 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVI Przestępstwa przeciwko... Art. 297 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVI Przestępstwa przeciwko...

"Polska": mimo kryzysu Polacy nie rezygnują z polis

Gazeta wyjaśnia, że widać spore ożywienie w sprzedaży polis ubezpieczeniowych na życie oraz ubezpieczeń zdrowotnych i od utraty pracy. Przedstawiciele największych towarzystw podkreślają, że sprzedaż polis, gdzie całość składki idzie na ochronę życia i zdrowia, oparła się

PIU: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł r/r w 2019 r.

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń na życie wzrósł do 2,6 mld zł w 2019 r. wobec 2,4 mld zł rok wcześniej, zaś wynik netto zakładów ubezpieczeń majątkowych wyniósł 4,6 mld zł wobec 4,2 mld zł rok wcześniej, podała Polska Izba Ubezpieczeń

Europa Ubezpieczenia uruchomiła sprzedaż polis przez telefon

najbliższym czasie oferta telefoniczna zostanie rozszerzona o ubezpieczenia sportowe, podano także. Europa Ubezpieczenia to dwa towarzystwa ubezpieczeniowe: majątkowe TU Europa i życiowe TUnŻ Europa. Strategia ubezpieczyciela koncentruje na rozwoju nowych kanałów sprzedaży z

KNF zgodziła się na powołanie M. Baltina na prezesa spółek Allianz Polska

, podała Komisja. W ofercie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska znajdują się ubezpieczenia majątkowe zarówno dla osób prywatnych, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, NNW, turystyczne, jak i ubezpieczenia dla małych i średnich firm oraz ubezpieczenia

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

wyboru oferty i procedur stosowanych przez dany zakład ubezpieczeń. W przypadku polis majątkowych, związanych z pożarami czy kradzieżami, w umowach mogą wystąpić zapisy dotyczące konieczności posiadania przez firmę określonych zabezpieczeń. - Nie ma konkretnych warunków, które muszą spełnić firmy

KNF zgodziła się na powołanie G. Krawca na członka zarządu spółek grupy Allianz

. W ofercie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska znajdują się ubezpieczenia majątkowe zarówno dla osób prywatnych, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, NNW, turystyczne, jak i ubezpieczenia dla małych i średnich firm oraz ubezpieczenia dużych przedsiębiorstw z różnych

Assicurazioni Generali ma zgodę UOKiK na przejęcie spółek Concordii

ubezpieczeń majątkowych. Spółki przejmowane prowadzą działalność w zakresie ubezpieczeń w Polsce. Grupa Generali prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń osobowych, ubezpieczeń majątkowych oraz dotyczącą funduszy emerytalnych. Obecna jest w wielu krajach na

Link4 i Orlen Usługi Finansowe rozpoczynają wspólną sprzedaż ubezpieczeń

; - powiedział członek zarządu Orlen Usługi Finansowe Wojciech Korenkiewicz, cytowany w komunikacie. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. rozpoczęło działalność operacyjną w 2003 roku. Specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych. Obecnie oferuje klientom indywidualnym

PIU: Składka przypisana w kanale bancassurance spadła do 1,52 mld zł w I kw. br.

inwestycyjnych wynosiła 0,51 mld w I kw. (spadek o 22,3% r/r). Składka przypisana z produktów ochronnych wynosiła 0,52 mld, co oznacza spadek o 5,2% w skali roku. PIU podała także, że w kanale bancassurance w dziale ubezpieczeń majątkowych składka przypisana brutto wynosiła 0,5 mld zł

PIU: Udział składki w kanale bancassurance w składce ogółem TUnŻ spadł r/r

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Składka przypisana brutto pozyskana w kanale bancassurance przez towarzystwa ubezpieczeń na życie wyniosła 1,7 mld zł, a przez towarzystwa majątkowe - 0,47 mld zł w I kw. 2018 r. Stanowiło to odpowiednio 29,3% i 4,4% składki pozyskanej ogółem w

GUS: Wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł o 8% r/r do 7,22 mld zł w 2019

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 7 224,1 mln zł w 2019 roku i był wyższy o 8% w skali roku. Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 2 584,2 mln zł (wzrost o 5,7% r/r), a towarzystwa majątkowe 4 639,9

Assicurazioni Generali złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia spółek Concordii

, ubezpieczeń majątkowych oraz dotyczącą funduszy emerytalnych. Grupa Generali obecna jest w wielu krajach na świecie np. we Włoszech, Niemczech, Francji, a także w Europie Wschodniej, Azji lub Ameryce Łacińskiej. Spółki przejmowane należą do grupy kapitałowej Concordia, która

Spółki z Grupy Uniqa Polska zebrały ok. 1 mld zł składki w I-III kw. 2018 r.

zwiększyła wynik finansowy netto o ponad jedną trzecią, do 34,1 mln zł. Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych wzrosła o 8% i wyniosła 897,6 mln zł. Towarzystwo życiowe poprawiło zysk netto o 38% do 3,5 mln zł. "Poprawa wyniku nastąpiła mimo 7-krotnego spadku

KNF podtrzymała 560 tys. zł kary dla Generali TU za nieprawidłowe składki

ustawy o działalności ubezpieczeniowej" - czytamy w komunikacie. Komisja utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję w całości, zaznaczono. Generali działa w Polsce od 1998 roku i zatrudnia 1600 pracowników. Oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe

PZU miało 116 mln zł zysku netto, 656 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

/r, a wynik na ubezpieczeniach majątkowych o 12%. "Pozycja stabilnego lidera rynku uodparnia PZU na nieprzewidziane zdarzenia. Daje to dobre perspektywy na przyszłość, o czym świadczy wysoka sprzedaż i rentowność ubezpieczeń. Towarzyszy temu znaczący przyrost marży w

Zysk operacyjny spółek Aviva TU wzrósł o 9% r/r do 509 mln zł w I poł. 2020 r.

odszkodowań: 186 mln zł z ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz 96 mln zł z polis majątkowych (łącznie Aviva i Santander Aviva)" - powiedział prezes Aviva w Polsce Adam Uszpolewicz, cytowany w komunikacie. Składka Aviva TU na Życie brutto wyniosła 952 mln zł w porównaniu z 941

Spółki Uniqa w Polsce miały 63,9 mln zł zysku brutto, 1,26 mld zł składki w 2019

skutkowały spadkiem sprzedaży w ubezpieczeniach komunikacyjnych o 15%, przy jednoczesnej poprawie wyniku technicznego. "Ponad 462 mln zł przypada na składkę zebraną z ubezpieczeń majątkowych i prawie 58 mln z grupowych ubezpieczeń życiowych. Jesteśmy zadowoleni z dynamiki

AXA przejęła Liberty Ubezpieczenia za ponad 100 mln zł

AXA przejęła Liberty Ubezpieczenia za ponad 100 mln zł

ubezpieczeń. Chodzi przede wszystkim o kanały sprzedaży Liberty przez internet i telefon. W wyniku przejęcia Liberty Ubezpieczenia AXA zwiększa udział w rynku ubezpieczeń majątkowych z 3 do 4,8 proc. i jest obecnie szóstym towarzystwem majątkowym w Polsce z łącznym przypisem składki

KNF wyraziła zgodę na powołanie Piotra Dzikiewicza na prezesa TUW Cuprum

ubezpieczeń osobowo-majątkowych. Należy do Grupy KGHM. (ISBnews)

Dziś już nie rabuje się banków. Rabuje się ubezpieczycieli

kwoty 42,8 mln zł dotyczyło polis na życie, a 351 mln zł - ubezpieczeń majątkowych. W sumie prób wyłudzeń było 17,1 tys.: 2,5 tys. z ubezpieczeń życiowych i 14,7 tys. z polis majątkowych. Tak wynika z najnowszego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, zrzeszającej i reprezentującej wszystkie towarzystwa

KNF nie sprzeciwia się przejęciu spółek Concordii przez Generali

ubezpieczeń osobowych, ubezpieczeń majątkowych oraz dotyczącą funduszy emerytalnych. Obecna jest w wielu krajach na świecie np. we Włoszech, Niemczech, Francji, a także w Europie Wschodniej, Azji lub Ameryce Łacińskiej. (ISBnews)

PIU: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł r/r przy wzroście odszkodowań w 2018 r.

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Zysk netto ubezpieczycieli życiowych w 2018 wyniósł 2,4 mld zł i był o 7,6% wyższy w skali roku. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli ubiegły rok z zyskiem wysokości 4,1 mld zł, co oznacza wzrost o 18,5% r/r, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU

PKO BP oferuje ubezpieczenia komunikacyjne, od I kw. 2019 zakup przez IKO i iPKO

klientów, dostarczając im wartościowe i kompleksowe rozwiązania, aby w jednym miejscu - wygodnie - mogli załatwić wszystkie swoje sprawy finansowe. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom wprowadzamy ubezpieczenia komunikacyjne, które są najczęściej kupowanymi ubezpieczeniami majątkowymi w Polsce. Myślę, że

KNF nie sprzeciwia się przejęciu AXA UTUiR przez Société Beaujon

zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał urząd. Grupa AXA prowadzi w Polsce działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń osobowych i majątkowych, reasekuracji, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz świadczenia pomocy assistance

Spółki Uniqa w Polsce zebrały 1,32 mld zł składki w 2018 r.

biznesu, podała Uniqa. "W towarzystwie życiowym wynik finansowy podwoił się w porównaniu z 2017 r. do 8,4 mln zł. Biznes ubezpieczeń majątkowych dał o 12% wyższy zysk brutto, który wyniósł 54,5 mln zł. Uniqa wzrosła w segmencie klientów korporacyjnych (Uniqa dla Biznesu

InterRisk TU złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad TUW

reasekuracyjnej oraz reasekuracji czynnej. Podstawowym przedmiotem działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (majątkowej i osobowej). Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" jest uprawnione do zawierania

AXA liczy na zwiększenie skali biznesu w Polsce po przejęciu XL Group

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - AXA Ubezpieczenia liczy na zwiększenie skali biznesu ubezpieczeń majątkowych i OC dla firm w Polsce, po tym jak AXA Group ogłosiła 12 września br. finalizację przejęcia XL, jednego z największych na świecie ubezpieczycieli dużych i średnich firm

PZU rozszerza ofertę pakietu ochrony dla MŚP o ubezpieczenie Cyber

się jednocześnie z zagrożeniami w postaci hakerskich ataków. Chcemy chronić przed nimi naszych klientów" - powiedział dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych PZU Paweł Żmudzki, cytowany w komunikacie. W przypadku cyberataku ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty

AXA złożyła do UOKiK wniosek o zgodę na nabycie Liberty Ubezpieczenia

Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Grupa AXA prowadzi w Polsce działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń osobowych i majątkowych, reasekuracji, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz świadczenia pomocy assistance. Grupa Liberty prowadzi

Zysk operacyjny spółek Aviva TU spadł o 4% r/r do 469 mln zł w I poł. 2019 r.

Aviva TU na Życie brutto wyniosła 941 mln zł w porównaniu z 920 mln zł rok wcześniej. W ubezpieczeniach majątkowych Aviva nastąpił wzrost składki przypisanej brutto do 232 mln zł w I półroczu br. wobec 218 mln zł rok wcześniej. Składka przypisana brutto Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń (łącznie

AXA przejęła Liberty Ubezpieczenia za ponad 100 mln zł

. AXA w 2015 roku przejęła BRE Ubezpieczenia TUiR (od 1 grudnia 2015 nazywa się AXA Ubezpieczenia TUiR) i podjęła decyzję o połączeniu AXA Direct, AXA Ubezpieczenia TUiR i AXA TUiR w jedną spółkę majątkową do końca 2017 roku. Dzięki kolejnej akwizycji AXA poszerzyła kanały sprzedaży i ofertę ubezpieczeń

PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 0,3% r/r do 46 mld zł w I-III kw.

; - czytamy w raporcie. Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach majątkowych wyniosła 29,89 mld zł na koniec III kw. i była wyższa o 7,32% w skali roku. Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 12,4 mld zł i była o

PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 1,5% r/r do 47 mld zł w I-III kw.

ubezpieczeń na życie wyniósł 2,5 mld zł i był o 5,6% wyższy niż rok wcześniej. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 2,1 mld zł i był o 10,7% niższy niż rok wcześniej, podano także. Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 13,4

Spółki Warty miały 692,2 mln zł zysku netto, 7 mld zł przypisu składki w 2019 r

stosunku do roku 2018 o 40,9%). To w efekcie przełożyło się m.in. na znacząco wyższy wskaźnik ROE w porównaniu do rynku ubezpieczeń majątkowych (26,9%)" - czytamy w komunikacie. Wynik techniczny spółki życiowej wyniósł 51,4 mln zł, co oznacza spadek o 1,2% r/r, a wynik netto

PIU: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 7,1% r/r do 4,1 mld zł w I poł. 2019 r.

Prądzyński, cytowany w komunikacie. Na ochronę mieszkań i firm przed ogniem i żywiołami Polacy wydali 1,8 mld zł w I poł. 2019 r., tj. o 5% więcej r/r. "Największą część rynku ubezpieczeń majątkowych stanowiły jednak jak co roku ubezpieczenia

Vienna Insurance Group ma umowę nabycia 100% w Gothaer TU

Warszawa, 07.06.2018 (ISBnews) - Vienna Insurance Group podpisała umowę nabycia 100% udziałów w towarzystwie ubezpieczeń majątkowych, spółce zależnej Gothaer Finanzholding AG, Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, podała spółka. Finalizacja tej transakcji przewidywana jest w

Grupa Ergo Hestia miała 384,57 mln zł zysku netto, 6,54 mld zł składki w 2018 r.

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia razem z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia osiągnęły wartość składki przypisanej brutto na poziomie 6,535 mld zł w 2018 r., a dynamika sprzedaży w przypadku ubezpieczeń majątkowych

Uniqa Polska podwoiła zysk brutto do 53,09 mln zł w 2017 r. 

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Wynik brutto Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń i Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 53,09 mln zł w 2017 roku wobec 26,66 mln zł rok wcześniej. Łącznie obie spółki - majątkowa i

KNF nałożyła na Pocztowe TUW karę 25 tys. zł za opóźnienia wypłat odszkodowań

stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania" - czytamy w komunikacie. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczęło sprzedaż produktów dla klientów indywidualnych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, osobowych i komunikacyjnych w 2006 r

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń chce być w czołówce firm w segmencie bancassurance

. Zgodę na powołanie ubezpieczeniowej spółki majątkowej PKO Towarzystwo Ubezpieczeń Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała w marcu ub. roku. Spółka majątkowa PKO TU zaoferuje ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe. Wspólnie z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń będą działać pod marką PKO

AXA Ubezpieczenia ma zgodę UOKiK na przejęcie Liberty Ubezpieczenia

. Uczestnicy koncentracji działają na rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Liberty Seguros prowadzi działalność w Polsce za pośrednictwem swojego oddziału, pod marką Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Liberty Direct), podano również. Koncentracja ma polegać na nabyciu przez AXA

PIU: Łączna składka TU w kanale bancassurance wyniosła 7,55 mld zł w III kw.

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Składka pozyskana w kanale bancassurance przez ubezpieczycieli życiowych wyniosła 6,3 mld zł, zaś przez ubezpieczycieli majątkowych sięgnęła 1,25 mld zł w III kw. br., podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Według

PZU: Poziomy szkodowości w ubezp. komunikac. wracają do stanu sprzed lockdownu

udziału w rynku. Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych wyniosła 3,42 mld zł w I kw. br. i była wyższa o 2% w skali roku. Składka z ubezpieczeń komunikacyjnych wyniosła 2,11 mld zł i była niższa o 3% r/r. Grupa

PKO BP: Ubezpieczenia komunikacyjne dostępne w aplikacji IKO oraz poprzez iPKO

serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO jest kolejnym elementem rozwoju oferty ubezpieczeniowej PKO Banku Polskiego niezwiązanym bezpośrednio z produktami bankowymi. Bank konsekwentnie rozwija ofertę produktów, które tworzą kompleksowy zestaw ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Od lipca tego

Składka przypisana brutto VIG Polska wzrosła o 1,2% r/r do 3,84 mld zł w 2018 r.

mln zł, o 13,9% więcej niż w 2017 roku. Dynamika spółek majątkowych VIG w Polsce była więc w 2018 roku ponad dwa razy wyższa niż rynku ubezpieczeń majątkowych (około 7%)" - czytamy w komunikacie. Wysoka rentowność portfela ubezpieczeń komunikacyjnych i pozostałych

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 14,5% r/r do 6,6 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 6 601,8 mln zł w 2018 roku i był wyższy o 14,5% w skali roku. Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 2 449,1 mln zł (wzrost o 7,5% r/r), a towarzystwa majątkowe 4 152,7

Udział PZU w rynku ubezp. życiowych wzrósł do 33,7%, mająt. - do 33,3% w III kw.

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - Udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń na życie wzrósł do 33,67% w III kw. 2016 r. z 29,14% rok wcześniej, zaś udział PZU w runku ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych zwiększył się odpowiednio do 33,3% z 31,18%, podała Komisja Nadzoru

KNF nałożyła karę pieniężną na Uniqa TU

obowiązków informacyjnych" - czytamy w komunikacie. Uniqa w Polsce reprezentują spółki Uniqa TU SA oraz Uniqa TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Inwestorem strategicznym

VIG sfinalizował przejęcie Gothaer TU w Polsce

w rynku ubezpieczeń majątkowych wzrośnie do ok. 9% "- czytamy w komunikacie. Transakcja została zamknięta 28 lutego. Pod koniec stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia akcji Gothaer Towarzystwa

Link4 zwróci klientom koszty zakupu polis turystycznych z ochroną po 13 marca

zdjęć z inspekcji bez udziału agenta" - podsumowano. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. rozpoczęło działalność operacyjną w 2003 roku. Specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych. Obecnie oferuje klientom indywidualnym ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe i

Europa Ubezpieczenia wprowadza ubezpieczenia dla graczy pod marką Gshield.gg

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Europa Ubezpieczenia we współpracy z agencją gamingową Fantasyexpo i startupem Protect.me wprowadza na rynek nowe ubezpieczenia dla miłośników gier, które chroni sprzęt gamingowy, konta w grach cyfrowych oraz wirtualne przedmioty. Produkt będzie

PIU: Zysk netto ubezpieczycieli spadł o ponad 7% r/r do ok. 1,1 mld zł w I kw.

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Polscy ubezpieczyciele wypracowali w I kw. 2020 r. ok. 1,1 mld zł zysku netto, co oznacza spadek o ponad 7% w skali roku, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). W I kw. 2020 r. Polacy otrzymali prawie 10,6 mld zł odszkodowań i świadczeń

Zysk netto spółek Uniqa wzrósł o 21% r/r do 23,6 mln zł w I poł. 2018 r.

ubezpieczeń majątkowych. Przypis składki wyniósł 648,8 mln zł i był o 11,3% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost dotyczył wszystkich istotnych linii biznesowych. Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych zwiększyła się o 12,3%, a głównym czynnikiem wpływającym na ten wynik było ubezpieczenie OC

Aviva będzie oferować PPK poprzez swoje TFI

przypisana brutto Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych wyniosła 443 mln zł w 2018 r. i była na tym samym poziomie, co rok wcześniej. Wynik finansowy netto wyniósł 27 mln zł wobec 46 mln zł rok wcześniej. "W ubezpieczeniach majątkowych utrzymujemy poziom składki, ale

S&P: Ryzyko polskiego sektora ubezpieczeniowego jest na umiarkowanym poziomie

Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Sektor ubezpieczeń oraz poziom ryzyka krajowego sektora ubezpieczeń na życie, majątkowych i NNW w Polsce jest umiarkowany, uważa uważa agencja S&P Global Ratings. "Nasza ocena umiarkowanego ryzyka krajowego

Zalało mu magazyn, pomocy szukał u ubezpieczyciela. Na próżno

. – W ubezpieczeniach majątkowych regułą powinno być świadczenie ubezpieczyciela w wysokości poniesionej szkody, a granicę odpowiedzialności powinna stanowić suma ubezpieczenia, odpowiadająca wysokości składki. Dlatego wszelkie klauzule ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela są wyjątkiem i

AXA i Comarch Healthcare chcą upowszechnić bransoletki ratujące życie

, inwestycyjne, wypadkowe, komunikacyjne, turystyczne, majątkowe, otwarty fundusz emerytalny oraz usługi zarządzania niemal 2,6 mln klientom oraz ubezpieczenia majątkowe dla firm, w tym międzynarodowych korporacji. (ISBnews)

AXA sprzeda aktywa w Polsce, Czechach i Słowacji na rzecz Uniqa za 1 mld euro

ubezpieczeń życiowych, majątkowych i wypadkowych w Europie Środkowej i Wschodniej za całkowitą kwotę 1 002 mln euro w gotówce" - czytamy w komunikacie. Grupa zakłada, że do finalizacji transakcji dojdzie w IV kw. 2020 r., po uzyskaniu zgód regulacyjnych

"The New York Times": ekstremalna pogoda i coraz wyższe składki ubezpieczeniowe bezlitośnie drenują kieszenie emerytów

kupowali nieruchomości na Florydzie, nieświadomi tego, jak wygląda tamtejszy rynek ubezpieczeniowy, i naprawdę byli zaszokowani – nie zdawali sobie sprawy, jak wysokie będą ich składki. Dochody emerytów dotknięte ryzykiem Diton powiedział, że rosnące koszty ubezpieczeń majątkowych – szczególnie

UOKiK zgodził się na przejęcie Liberty Ubezpieczenia przez AXA

"Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji" - poinformował UOKiK. "Pod uwagę wzięto pozycje uczestników koncentracji zarówno na szeroko pojętym rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych, jak i w węższym ujęciu

Jak nie odziedziczyć długów w spadku?

Z tego poradnika dowiesz się: czy warto ubezpieczyć kredyt na wypadek śmierci, co daje zrzeczenie się spadku, jak negocjować z bankiem, jakie ryzyko niesie poręczenie kredytu. Pan Andrzej z Bielska-Białej zaciągnął kilkanaście lat temu kredyt na zakup mieszkania. Nim spłacił połowę, zmarł

PIU: Wartość składki z bancassurance stanowiła 12,9% składki ogółem w I poł. br.

. Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w dziale II, tj. przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych wyniosła 960 mln zł w I-II kw. br. i stanowiła 4,6% składki ogółem zebranej w tym okresie (21 mld zł). Rok wcześniej składka z bancassurance wyniosła 850 mln zł i

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,3% r/r do 5,7 mld zł w I-III

. "Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w okresie trzech kwartałów 2018 r. wyniosły 5,7 mld zł. Wpłynęły na to wyższe wyniki zakładów ubezpieczeń na życie (dział I) oraz zakładów ubezpieczeń majątkowych (dział II), w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego)" - czytamy w

Na leczenie zwierząt domowych wydajemy krocie. Rozwiązaniem mogą być polisy?

zwierząt nie mamy do czynienia z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. – Każdy zakład leczniczo-weterynaryjny musi działać na podstawie rachunku ekonomicznego – twierdzi rzecznik prasowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Ubezpieczenie zwierząt Ceny usług leczenia zwierząt zależą nie tylko

UKNF: Ubezpieczycieli prognozują spadek przypisu składek, wzrost zysku w 2017 r.

. "Zdaniem zakładów działu II, w roku 2017 rynek ubezpieczeń majątkowych będzie charakteryzował się dość stabilną sytuacją. Tempo jego rozwoju jest oceniane przez zakłady na ok. 4-5%. Agregacja planów finansowych poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II wskazuje natomiast na wzrost w 2017 r

J. Machnik ma zgodę KNF na objęcie funkcji członka zarządu Uniqa TU i Uniqa TUnŻ

członka zarządu UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem" - czytamy w komunikacie. Uniqa w Polsce reprezentują spółki Uniqa TU SA oraz Uniqa TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla

Grupa Europa: Polacy wydają 100-200 zł rocznie na polisę chroniącą mieszkanie

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Zdecydowana większość Polaków (blisko 80%) kupuje ubezpieczenia nieruchomości. Na zakup polisy chroniącej dom lub mieszkanie wydają najczęściej między 100 a 200 zł rocznie, wynika z raportu Grupy Europa. Ubezpieczanie

PIU: Ubezpieczyciele wypłacili klientom 19,7 mld zł odszkodowań w I półr.

. Grzegorz Prądzyński, cytowany w materiale. Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 8,2 mld zł i była o 15,5% wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1,8 mld zł

PIU: Składka przyp. brutto wzrosła o 18,4% odszkodowania o 17,5% r/r w I kw.

ubezpieczeń na życie wypłacono 5,7 mld zł świadczeń, zaś z tytułu ubezpieczeń majątkowych była to kwota 4,8 mld zł w I kw. br. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 3,5 mld zł, co oznacza wzrost o 47,3% r/r. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła prawie

PKN Orlen i PZU mają zgodę UOKiK na utworzenia wspólnego przedsiębiorcy

ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń majątkowych, produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości. (ISBnews)

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw.

ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych zysk techniczny wyniósł 2,37 mld zł (wzrost o 57,07%, tj. o 0,86 mld zł w stosunku do III kw. 2017 r.). Wartość aktywów zakładów ubezpieczeń na koniec III kwartałów 2018 r. wyniosła 195,8 mld zł, w tym w dziale I: 99,12 mld zł, a w

J. Matusiewicz ma zgodę KNF na objęcie funkcji prezesa Uniqa TU i Uniqa TUnŻ

. Uniqa w Polsce reprezentują spółki Uniqa TU SA oraz Uniqa TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - Uniqa

PIU: Wartość składki z bancassurance spadła o 14% r/r do 3,55 mld zł w I półr.

% wobec 4% rok wcześniej. Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w dziale II, tj. przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych, wyniosła 1,04 mld zł w I-II kw. br. i stanowiła 4,8% składki ogółem zebranej w tym okresie (21,6 mld zł). Rok

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,67% r/r do 3,81 mld zł w I poł. 2018

dotychczasowej tendencji" - czytamy w "Raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po I poł. 2018 r." Wynik finansowy netto działu I (ubezpieczenia życiowe) wyniósł 1,29 mld zł i wzrósł o 8,01% r/r, tj. o 0,10 mld zł. Wynik finansowy netto działu II (ubezpieczenia majątkowe

PZU wprowadziło do sprzedaży dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - PZU wprowadziło do sprzedaży nowe, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, poinformował ubezpieczyciel. Można je dokupić do popularnych polis majątkowych PZU Auto, PZU Dom i PZU Wojażer. W zależności od rodzaju polisy dodatkowej dostęp do świadczeń

Rolnik ubezpieczony, ale bez odszkodowania. Triki ubezpieczycieli

ubezpieczenia, nawet te, które są dla nich obowiązkowe. Ceny polis są wysokie, a możliwość skorzystania z nich obwarowana warunkami. Do tego, jak pokazują informacje zgromadzone przez rzecznika finansowego, o odszkodowanie nie jest łatwo. Rzecznik przeanalizował ponad 2 tys. skarg dotyczących upraw i budynków

Spółki ubezpieczeniowe BZ WBK-Aviva poprawiły zysk netto o 14% r/r w 2017 r.

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Zysk netto BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych wzrósł do 72,78 mln zł w 2017 r. wobec 70 mln zł rok wcześniej, zaś zysk BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie zwiększył się do 51,1 mln zł w porównaniu z 39,1 mln zł rok wcześniej

Zysk operacyjny spółek Aviva TU wzrósł o 9% r/r do 489 mln zł w I poł. 2018 r.

wartości nowego biznesu, np. dla ubezpieczeń kredytów gotówkowych dystrybuowanych poprzez spółkę z Bankiem Zachodnim WBK dzięki odświeżeniu oferty produktowej w tym zakresie, dodał prezes. "W ubezpieczeniach majątkowych zwiększyliśmy składkę z ubezpieczeń dla firm do

Spółki Warty zebrały prawie 6,4 mld zł składki przypisanej brutto w 2018 r.

niemal 6,4 mld zł, a wartość odszkodowań i świadczeń osiągnęła prawie 4,3 mld zł. Spółka majątkowa Warty zebrała 5,6 mld zł składki przypisanej brutto, tj. o 9% więcej niż w 2017 r. Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych zebrały składkę o 8,9% wyższą w porównaniu do 2017 r

PIU: TU zebrały 32,1 mld zł składek, wypłaciły 20,7 mld zł odszkodowań w I poł.

ubezpieczycieli życiowych). Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 1,5 mld zł i był niższy o 1,2% r/r. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 1,3 mld zł i był o 18,3% wyższy r/r. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy na koniec II kw. 2018 r. r

PZU zarabia najwięcej od lat. Dzięki cięciu odszkodowań zysk będzie jeszcze większy?

6,2 mld zł, czyli o 11 proc. więcej niż przed rokiem. - Po stronie majątkowej składka zwiększyła się o 15,2 proc. rok do roku, głównie dzięki rosnącemu popytowi na produkty korporacyjne. W ubezpieczeniach na życie ten wzrost wyniósł 5 proc. rok do roku, przede wszystkim w wyniku wysokiej dynamiki

PIU: Wartość składki z bancassurance stanowiła 10,4% składki ogółem w I kw. 2019

mld zł wobec 0,07 mld zł rok wcześniej. Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w dziale II, tj. przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych wyniosła 0,5 mld zł w I kw. 2019 r. i stanowiła 4,5% składki ogółem zebranej w tym okresie (11,1

PKO BP: PKO Ubezpieczenia mają 1,1 mln klientów

ubezpieczeniowe obsługujące 1,1 mln klientów. Blisko 680 tysięcy stanowią klienci towarzystwa ubezpieczeń na życie - w I kwartale 2017 roku liczba polis wzrosła o 21% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z kolei spółka majątkowa po niespełna półtora roku od operacyjnego uruchomienia swojej

PKO Ubezpieczenia zebrały 535,5 mln zł składki przypisanej brutto w I półr.

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - PKO Ubezpieczenia zebrały łącznie 535,5 mln zł składki przypisanej brutto w I poł. 2018 r., w tym spółka życiowa - 253,7 mln zł, a spółka majątkowa - 281,8 mln zł. "Po sześciu miesiącach bieżącego roku PKO

Zysk brutto Uniqa Polska wzrósł o 46% do 15,6 mln zł w I kwartale

, podano również. "Jeżeli chodzi o linie majątkowe i osobowe, Uniqa osiągnęła w I kwartale 2018 roku wzrost na poziomie 12,5%. Na ten wskaźnik wzrostu główny wpływ miały: - utrzymujący się wysoki wzrost w ubezpieczeniach mieszkaniowych (11,4

Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA chce kupić Liberty Ubezpieczenia

- Liberty Ubezpieczenia świetnie pasuje do naszej strategii zyskownego rozwoju w Polsce. (...) Oferta ubezpieczeń majątkowych oraz kanały sprzedaży naszych firm doskonale się uzupełniają. Razem nie tylko zyskalibyśmy pozycję lidera na rynku ubezpieczeń direct, ale mielibyśmy

KNF chce, by TU przyjęły rekomendację dot. wypłaty odszkodowania do końca br.

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Komisja oczekuje, że

KNF przyjmie rekomendacje dla ubezpieczycieli ws. komunikacyjnego OC do 30 VI

Warszawa, 19.01.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wstępnie planuje przyjęcie rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Wioletta Macnar ma zgodę KNF na objęcie stanowiska prezesa Santander Aviva TU

brutto łącznie z ubezpieczeń na życie i majątkowych, wypracowując 120 mln zł zysku netto. (ISBnews)

KNF zgodziła się na powołanie A. Maliszewskiego na prezesa 2 spółek AXA

podawała, że Artur Maliszewski został mianowany na prezesa spółek AXA Ubezpieczenia TUiR oraz AXA Życie TU pod warunkiem uzyskania zgody KNF. AXA jest obecnie 6. towarzystwem na rynku majątkowym z 5-proc. udziałem oraz z łącznym przypisem składki brutto o wartości 1,6 mld zł na

PKO Ubezpieczenia zebrały łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto w 2017 r

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - PKO Ubezpieczenia zebrały łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto w 2017 r., w tym spółka życiowa - 471 mln zł, a spółka majątkowa - 451 mln zł. "Po dwunastu miesiącach 2017 r. obie spółki przekroczyły

KNF: Wynik finansowy netto ubezpieczycieli spadł r/r do 2,26 mld zł w I półr.

Finansowego (KNF). Wynik finansowy netto działu I (ubezpieczenia na życie) wyniósł 1,13 mld zł wobec 1,7 mld zł w roku poprzednim. W dziale II (ubezpieczenia osobowe i majątkowe) wynik finansowy netto osiągnął wartość 1,13 mld zł wobec 1,79 mld zł rok wcześniej, podano w zestawieniu

PIU: Kwota odszkodowań z tytułu OC pojazdów najwyższa w historii w 2015 r.

oraz 15,5 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych. Drastyczny wzrost wypłat w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych spowodował, że osiągnęły one najgorszy wynik w historii. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 8,2 mld zł (wzrost o 1% r/r), zaś

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,2% r/r do 3,8 mld zł w I poł.

. "Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I półroczu 2018 r. wyniosły 3,8 mld zł. Korzystniejsze wyniki finansowe, w porównaniu z I półroczem 2017 r., uzyskały zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), a wyniki techniczne zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II) )" - podał GUS

PIU: Składka wzrosła o 1,9% r/r, odszkodowania sięgnęły 10,5 mld zł w I kw.

Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie. Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 4,7 mld zł i była o 6,5% wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1 mld zł

Składka przypisana grupy Ergo Hestia wzrosła o 12,8% r/r do 5,85 mld zł w 2017

. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, które oferuje ubezpieczenia majątkowe, w 2017 roku zebrało 5,435 mld zł składki przypisanej brutto, tj. o 26,8% więcej niż w 2016 roku. Wyniki finansowy i techniczny za 2017 rok osiągnęły poziom odpowiednio 190,72 mln zł oraz 215,89 mln zł