ubezpieczenia grupowe pracowników

Katarzyna Bełdowska

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Zamówienie grupowego ubezpieczenia pracowników podlega ustawie Pzp. W przypadku, gdy warto zamówienia przekroczy 30.000 euro należy przeprowadzić przetarg nieograniczony lub ograniczony.

Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia na zakup ubezpieczenia grupowego pracowników

Podstawą ustalenia wartości dla każdego zamówienia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, które masz obowiązek ustalić z należytą starannością. W przypadku zamówienia na usługę grupowego ubezpieczenia pracowników będzie to szacunkowa łączna wysokość składek, jakie w danym okresie zostaną odprowadzone przez pracodawcę z wynagrodzenia pracowników.

Zwolnienia grupowe. Jakie prawa ma pracownik?

Efektem kryzysu gospodarczego są zwolnienia grupowe w wielu zakładach pracy. Kogo nie mogą objąć takie zwolnienia? Jakie prawa mają pracownicy, których one dotkną?

PIU: Wydatki na ubezpieczenia zdrow. wzrosły o 9% r/r do 640 mln zł w I-III kw.

; - dodała Fal. Największy udział w rynku mają niezmiennie ubezpieczenia grupowe, finansowane lub współfinansowane przez pracodawców. Dla pracowników prywatna opieka medyczna to najbardziej pożądany benefit pozapłacowy. Z kolei pracodawcy są coraz bardziej świadomi tego, jak ważne

Generali: Z ubezpieczenia Covid-19 skorzystało już ponad 10 tys. osób

na Covid-19. Jest to odrębne ubezpieczenie grupowe oferowane przedsiębiorcom zatrudniającym minimum 10 osób. Klient sam decyduje, który z trzech pakietów chce sponsorować swoim pracownikom w ramach składki w wysokości 49,90 zł, 69,90 zł lub 89,90 zł za jedną osobę za rok. Pakiety te różnią się między

Unum Group złożya do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Pramerica Życie

ubezpieczenie od inwalidztwa, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór, ubezpieczenie dentystyczne oraz ubezpieczenie na wypadek utraty wzroku, które zapewniają ochronę milionom pracowników oraz ich rodzin

PIU: Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wzrosły o 12% r/r do 430 mln zł w I poł.

się coraz droższe. Jak wynika z cytowanych w materiale danych GUS, usługi lekarskie były w lipcu br. droższe niż rok wcześniej o 5,6%, a kolejki do specjalistów w wielu specjalnościach wciąż się wydłużają. "Rośnie także liczba osób objętych ubezpieczeniem grupowym

Ubezpieczyciele odkrywają karty: oto, jakie żniwo zebrała pandemia

Ubezpieczyciele odkrywają karty: oto, jakie żniwo zebrała pandemia

ponad 40 proc. społeczeństwa, to jednak nie wiadomo dokładnie, ile osób opłaca składkę z własnej, nieprzymuszonej woli. Większość robi to w ramach umowy dołączanej do kredytu czy ubezpieczenia grupowego oferowanego przez pracodawcę. Ubezpieczalnie zarabiają coraz więcej A wyniki finansowe ubezpieczalni

Generali wprowadza ubezpieczenie na wypadek zarażenia się SARS-CoV-2

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Generali wprowadza nowy produkt w ramach Grupowego Ubezpieczenia Covid-19. Pracodawca może ubezpieczyć całą załogę na wypadek zarażenia się wirusem SARS-CoV-2, podała spółka. "W ramach programu każdy pracownik ze

Grupa Unum sfinalizowała zakup Pramerica Życie TUiR

portfolio ochrony finansowej, wykorzystując wiedzę i praktyki Unum z innych rynków" - powiedział Peter O'Donnell. Unum nada nowy wymiar strategii aktualnie realizowanej przez Pramerica, inwestując m.in. w segment ubezpieczeń indywidualnych i grupowych. Spółka planuje z czasem

PIU: Składka z rynku ubezp. zdrowotnych wzrosła r/r do 263,5 mln zł w I półr.

grupowe, zazwyczaj kupowane przez pracodawców lub przez samych pracowników ? ich liczba sięga niemal 1,4 mln. Jednak to w ubezpieczeniach indywidualnych widać największy, bo aż 44-proc. wzrost liczby klientów. "Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne są w Polsce najczęściej

PIU: Polacy wydali na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 586 mln zł w I-III kw.

). W ciągu pierwszych trzech kwartałów Polacy wydali na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne 586 mln zł - to prawie 19% więcej niż rok wcześniej. "Z danych wynika, że poziom składki w ubezpieczeniach grupowych rośnie niewiele szybciej niż liczba ubezpieczonych. Pokazuje to

PIU: Z prywatnych polis zdrowotnych korzystało 2,27 mln Polaków na koniec ub.r. 

pracodawcy cierpią na brak rąk do pracy i rywalizują o pracowników. Tym samym rośnie wartość ubezpieczeń zdrowotnych, zarówno jako najbardziej pożądanego przez pracownika benefitu pozapłacowego, jak i narzędzia pozwalającego utrzymywać kadrę w dobrym zdrowiu. Oprócz polis grupowych

PIU: Liczba osób z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 14% do 2,3 mln

. "Stabilnie rośnie rynek ubezpieczeń grupowych, bo coraz więcej pracodawców widzi, jak dużą wartością jest zdrowy pracownik. Warto też zwrócić uwagę, że płacone składki rosną szybciej niż liczba ubezpieczonych. To może świadczyć o zainteresowaniu szerszymi pakietami zdrowotnymi" - powiedziała

Rozpoczynają się masowe zwolnienia urzędników. Kto straci pracę i co się zwolnionym należy?

Rozpoczynają się masowe zwolnienia urzędników. Kto straci pracę i co się zwolnionym należy?

budżetowych, państwowych funduszach celowych, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia. Zwolnienia grupowe Zwolnienia mogą ruszyć już pod koniec września. Większa fala wypowiedzeń - według naszych informacji - nadejdzie jednak w

PIU: Liczba osób z prywatną polisą zdrowotną wzrosła o 28% r/r do 1,76 mln

Ubezpieczeń (PIU). Izba podała, że najczęściej posiadanymi ubezpieczeniami (ponad 1,41 mln) są polisy grupowe, zazwyczaj kupowane przez pracodawców lub przez samych pracowników. "Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne są w Polsce najczęściej elementem

PIU: Polacy wydali 386,5 mln zł na zakup prywatnych polis zdrowotnych w I półr.

Izby Ubezpieczeń (PIU). Liczba polis prawdopodobnie będzie rosła, bowiem z badań PIU wynika, że zainteresowanych pakietem zdrowotnym jest aż 60% pracowników, podała Izba. "Stabilnie rośnie rynek ubezpieczeń grupowych, bo coraz więcej pracodawców widzi, jak dużą wartością

Zysk operacyjny spółek Aviva TU wzrósł o 9% r/r do 509 mln zł w I poł. 2020 r.

grupowego ubezpieczenia na życie, a także wdrażanie PPK w średnich i małych firmach"- stwierdził Uszpolewicz. Grupa Aviva w Polsce (do 2009 r. jako Commercial Union) działa od 1992 roku. Aviva w Polsce jest częścią międzynarodowej Grupy Aviva - szóstej instytucji

PIU: Liczba osób z prywatną polisą zdrowotną wzrosła o ok. 30% r/r do 1,86 mln

Ubezpieczeń (PIU). Izba podała, że najczęściej posiadanymi ubezpieczeniami (ponad 1,475 mln) są polisy grupowe, zazwyczaj kupowane przez pracodawców lub przez samych pracowników. Jednocześnie, to w grupie ubezpieczeń indywidualnych widoczny jest największy wzrost - o 42% r/r

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

, podczas stanu epidemicznego obowiązują wyłączenia. Oznacza to, że ubezpieczony nie otrzyma świadczenia np. za pobyt w szpitalu. Świadczenia za hospitalizację powyżej trzech-czterech dni w przypadku ubezpieczeń grupowych wypłacane będą jednak normalnie. Ukłonem w stronę osób, które ze względu na epidemię

AXA TFI zostało wpisane do ewidencji PPK

teraz szereg spotkań z przedstawicielami firm, które mają obowiązek wprowadzić PPK. Mamy bardzo dobre relacje zarówno z firmami, jak i kluczowymi pośrednikami, szczególnie z brokerami, przez wzgląd na mocną pozycję AXA w ubezpieczeniach grupowych oraz majątkowych ubezpieczeniach dla firm. Nasi partnerzy

AXA TFI nawiązało z mBankiem współpracę dotyczącą oferty PPK

. "W [ubezpieczeniach grupowych i majątkowych dla firm] biznes polega na budowaniu relacji z firmami i pośrednikami, w szczególności brokerami ubezpieczeniowymi. Możliwość skorzystania z podobnego kapitału zbudowanego przez mBank z klientami bankowości korporacyjnej zwiększa siłę naszej dystrybucji i

Pocztowe TUnŻ rozpocznie działalność od sprzedaży polis dla pracowników grupy PP

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie (TUnŻ) rozpocznie w tym miesiącu sprzedaż polis na życie. Na początku będą to ubezpieczenia grupowe dla ok. 80 tys. pracowników grupy Poczty Polskiej. Kolejny etap to produkty bancassurance dla klientów

Śmierć, choroba, utrata pracy i zmiany klimatyczne. Boimy się, ale nic z tym nie robimy [RAPORT]

, ile osób opłaca składkę z własnej nieprzymuszonej woli. Większość robi to w ramach umowy dołączanej do kredytu czy ubezpieczenia grupowego oferowanego przez pracodawcę. Omijamy kolejki w publicznej służbie zdrowia Co do zdrowia: na koniec ubiegłego roku takie ubezpieczenia miało 3,272 mln osób, a rok

PIU: Wydatki na prywatne ubezpieczenia zdrowotne wzrosły 18% r/r w I kw. 2016 r.

. PIU podała, że w Polsce prywatne ubezpieczenia zdrowotne kupowane są najczęściej przez pracodawców dla pracowników, lub opłacane są przez pracowników w ramach ubezpieczenia grupowego. "Jeśli chodzi o umowy indywidualne, znaczną część stanowią dodatkowe umowy do

Rząd postanowił: zwalniani pracownicy budżetówki dostaną niższe odprawy. "Ma być szybko i tanio"

wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Zwolnienia mają być przeprowadzane na podstawie przepisów o zwolnieniach grupowych. Ale tylko teoretycznie. W rzeczywistości urzędnicy mogą spodziewać się gorszych warunków

Urzędnicy będą mogli być zwalniani na wielką skalę. Grożą im też obniżki pensji

; - kryteriach doboru pracowników do zwolnienia; - kolejności dokonywania zwolnień; - propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych ze zwolnieniem. Porozumienie dotyczące zwolnień grupowych powinno zostać zawarte w ciągu 20 dni od złożenia przez pracodawcę zawiadomienia do związków. W końcu

OTTO: Prywatna opieka medyczna najbardziej motywuje pracowniików z Ukrainy

dofinansowanie do posiłków w pracy (53%)" - czytamy w komunikacie. Według OTTO Work Force Polska, na kolejnych miejscach pracownicy wymieniali: zniżki/rabaty do sklepów (44%), karty sportowe (wstęp do fitness klubów, siłowni itp.) (43%), ubezpieczenie grupowe (28%), bilety do kin

PZU SA i PZU Życie zwolnią maksymalnie 956 pracowników do 18 grudnia br. 

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU SA) oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA (PZU Życie) zawarły porozumienie ze związkami zawodowymi, określające warunki zwolnień grupowych w okresie od 24 marca do 18 grudnia 2017 r

PIU: 2/3 pracowników dobrze ocenia Pracownicze Plany Kapitałowe

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Odsetek badanych pracowników, którzy dobrze oceniają Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wynosi 66%, a najwięcej badanych za instytucje godne zaufania przy prowadzeniu PPK wskazuje zakłady ubezpieczeń, wynika z badań CBM Indicator

Pochówki w czasach pandemii. Komu się należy zasiłek pogrzebowy

pogrzeb z ubezpieczenia grupowego. Od czasu wybuchu pandemii pochówki podzieliły się na covidowe i niecovidowe. Te pierwsze są dużo droższe, bo zakłady pogrzebowe i krematoria doliczają dodatkowe opłaty m.in. za dezynfekcję karawanów, kombinezony i rękawiczki gumowe dla pracowników. Od nowego roku

Płaca minimalna wzrośnie do 4300 zł. A to oznacza większe składki dla przedsiębiorców

, członkom korpusu służby cywilnej – dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, nauczycielom – dodatek za wysługę lat, zaś pracownikom uczelni publicznych – dodatek za staż pracy. Nie tylko stażowe nie będzie wliczane do płacy minimalnej. Nie wliczają się w nią m.in.: nagrody

Miecz wisi nad głowami urzędników. "Tarcza 4.0" pozwoli na masowe cięcia etatów

, niż zapisano to w ustawie o zwolnieniach grupowych. Otóż jednomiesięczna odprawa będzie przysługiwać pracownikowi ze stażem nie do dwóch, ale do trzech lat, a trzymiesięczna będzie się należeć za staż nie powyżej 8 lat, ale powyżej 10 lat - dodaje Marcin Wojewódka.

Ubezpieczenia komplementarne: czy drogie leki i nowoczesne terapie staną się bardziej dostępne?

tylko takich zabiegów i terapii, których pacjent czy jego rodzina nie są w stanie sami opłacić. I mowa jest tu o kwotach sięgających miliona złotych lub kilka razy przekraczających tę kwotę. W zależności od pakietu koszt na pracownika to od 30 do 100 zł. Na pracownika - bo tych ubezpieczeń nie będzie

PIU: Liczba osób z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 26% do 2,1 mln

Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Liczba osób z polisą zdrowotną wzrosła o 26% do 2,1 mln po II kw. 2017 r., wynika z najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Zdecydowaną większość nadal stanowią osoby z ubezpieczeniem grupowym, najczęściej zapewnianym przez

Lidl i Kaufland wypłacą dodatki za pracę w niedziele. Dopóki PiS nie uszczelni zakazu handlu

pracę w niedziele zasili inne benefity oferowane przez sieć. Lidl przypomina, że oferuje pracownikom także: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport czy szkolenia oraz wyprawkę „dla maluszka" i pierwszoklasisty. Lidl chwali się także oferowanym wynagrodzeniem

PIU: Ponad 2 mln Polaków miało dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne na koniec I kw.

Izby Ubezpieczeń (PIU). Największą część rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych stanowią wciąż ubezpieczenia grupowe, z których na koniec marca br. korzystało już 1,558 mln ubezpieczonych. Kupowane są one zazwyczaj w formie bonusu pracowniczego, przynoszącego z jednej

PZU rozszerzył możliwość zdalnego korzystania ze swoich usług

kontynuowanie ubezpieczenia na korzystnych warunkach. Dotyczy to między innymi szczególnie dotkniętych kryzysem firm z branży transportowej, z których wiele musiało zawiesić działalność. Chcemy zaoferować przedsiębiorcom z tej branży, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, przesunięcie okresu

Koronawirus. W Opolu zaczyna rosnąć bezrobocie, przedsiębiorcy starają się o zawieszenie składek ZUS

pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (2), oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (3). Jak informuje opolski

Rynek pracy w Częstochowie na razie dość stabilny, ale prognozy są pesymistyczne

dla mikroprzedsiębiorców. Wypłacono już ponad 7 tys. wniosków na łączną kwotę 35 mln zł. Pracodawcy korzystali także z innych form wsparcia, jak dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne. Dla małych i średnich przedsiębiorców

PZU i PGG mają umowę partnerską dot. programu PGG Family

przynależności do Klubu PZU Pomoc w Życiu, podało PZU. "Od wielu lat pracownicy PGG są ubezpieczeni grupowo na życie w PZU. Bardzo cieszymy się, że dziś rozszerzamy naszą współpracę o Klub PZU Pomoc w Życiu. Uczestnicy Klubu otrzymują m.in. zniżki na ubezpieczenia, rabaty na

Wypadki przy pracy. Sprawdź, na co i kiedy możesz liczyć

przy pracy, otrzymuje zasiłek chorobowy. Przysługuje on z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Jest wypłacany w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Pobyt na zwolnieniu nie wiąże się więc z ograniczeniem dochodów poszkodowanego. Następnie pracownik otrzymuje świadczenie

Sonoco zatrudni 200 pracowników w swoich zakładach w woj. łódzkim

rozbudowany pakiet socjalny, zawierający prywatną opiekę medyczną, pakiety sportowe, ubezpieczenia grupowe, dopłaty do posiłków oraz bezpłatny dowóz pracowniczy" - czytamy w komunikacie. Sonoco to amerykański koncern założony w 1899 r., będący dostawcą opakowań, produktów

Rok bez naciągania na polisy w bankach

ubezpieczycieli współpracujących z poszczególnymi bankami i poprawy jakości obsługi klienta, także dzięki szkoleniom pracowników - mówi nam Andrzej Oślizło, wiceprezes Avivy. Pracownicy banków sprzedający ubezpieczenia musieli bowiem odbyć specjalne szkolenia agencyjne, żeby móc

Mamy gotowy projekt ustawy o nowej "tarczy antykryzysowej". W zapisach perełka

ubezpieczonych". Czyli pierwszych dziewięciu pracowników. Dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego taki zapis uważa za nieporozumienie: - Ktoś  mógłby uwierzyć, że to znacząca pomoc dla pracodawców zatrudniających do 49 osób. Tylko że to zwolnienie to raczej zabieg socjotechniczny, a nie prawdziwa

Compensa TU na Życie zaoferuje PPK od 1 lipca

know-how Compensy w obsłudze największych pracodawców w zakresie ubezpieczeń grupowych czy zdrowotnych, to dla klientów gwarancja skuteczności i argument za przystąpieniem do PPK. Ponadto dzięki części ochronnej zyskają oni dodatkowe wsparcie finansowe na wypadek niespodziewanych zdarzeń, takich jak

Miliony Polaków leczy się prywatnie. W czym nam może ulżyć polisa medyczna? Czym się różni ubezpieczenie od abonamentu?

zawodzi, gdy potrzeba szybkiej konsultacji ze specjalistą, a wszystkie badania diagnostyczne wymagają każdorazowego skierowania od lekarza rodzinnego. Dlatego nawet jeżeli w przypadku ubezpieczenia grupowego działającego w firmie pracownik musi partycypować w część kosztów ubezpieczenia, to i tak

Bez odszkodowania po śmierci syna. Czytaj warunki ubezpieczenia

;. Od pięciu lat jest technikiem w pracowni rentgenologicznej. Przychodnia ubezpieczyła (program "Certum Max") wszystkich swoich pracowników w firmie ubezpieczeniowej Generali Życie. To ubezpieczenie grupowe, a więc umowę zawiera pracodawca, a pracownicy jedynie

Bankowcy nie wiedzą, jakie polisy sprzedają

. Tajemniczy klient ujawnił niewiedzę Dlatego w ubiegłym roku weszły w życie rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, które miały uregulować rynek. Teraz aby bank mógł zarabiać na sprzedaży polis, muszą to być ubezpieczenia w firmie indywidualnej, a nie grupowej. A to daje klientowi

Plan rządu "urzędnik minus": Zwolnienia, zamrożenie płac oraz cięcie wypłat

oszczędnościowego to zwolnienia. Wypowiedzeń można się spodziewać w październiku. Pracę stracą pracownicy ministerstw, urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia. Zwolnienia mają być przeprowadzane na podstawie przepisów o

W górę płaca minimalna i wiele dodatków, ale też większa składka ZUS dla przedsiębiorców

wieloletnią pracę, członkom korpusu służby cywilnej – dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, nauczycielom – dodatek za wysługę lat, zaś pracownikom uczelni publicznych – dodatek za staż pracy. Nie tylko stażowe nie będzie wliczane do płacy minimalnej. Nie wliczają się w nią m.in

Od początku sierpnia masowe zwalnianie pracowników budżetówki [TYLKO U NAS]

funduszach celowych; pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia. Czekamy na wybory Zwolnienia mają się odbywać na podstawie specjalnego rozporządzenia Rady Ministrów o redukcji etatów lub o zmniejszeniu pensji urzędnikom. Na razie

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

, ponieważ córka miała ubezpieczenie grupowe. Okazało się, że nic z tego, bo ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje szkód rzeczowych. Kacper z szóstej klasy jest miłośnikiem piłki nożnej. Podczas zajęć w szkółce sportowej doznał poważnego urazu stawu skokowego. Jego rodzice myśleli

PZU miało 3 295 mln zł zysku netto, 7 084 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

poziomie 45,9%, a dla umów ochronnych wyniósł 62,4%, podano także w materiale. "Jesteśmy dumni, że mając tak wysokie udziały w rynku ubezpieczeń, PZU Życie stało się jednocześnie liderem nowej sprzedaży ubezpieczeń grupowych pracowniczych. Co więcej, notujemy bardzo wysokie

Krajobraz po repolonizacji. Kulisy zwolnień w Pekao SA

przewidujemy. Ostatni raz – na dzień przed wręczeniem zawiadomienia o zwolnieniach. Gorycz pracowników jest tym większa, że wraz z przejęciem Pekao przez Polski Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju od włoskiego Unicredit dla załogi Pekao miały nadejść nowe, lepsze czasy. – Zapowiedziano nam

PG Silesia: Większościowy udziałowiec jest gotów sprzedać swoje udziały

skutkowałoby natychmiastowymi, grupowymi zwolnieniami pracowników. PG Silesia zatrudnia obecnie ponad 1 700 osób i tworzy kolejne setki miejsc pracy w firmach wykonujących usługi na terenie kopalni. Generuje również wysokie przychody do Skarbu Państwa w postaci podatków, różnych

Wydłużają się kolejki do państwowych lekarzy. Polacy kupują prywatne polisy zdrowotne

. - Polacy coraz liczniej doceniają komfort, jaki oferuje posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Fakt ten podkreśla przede wszystkim dynamiczny wzrost polis indywidualnych. Na nie mniej dynamiczną zwyżkę liczby osób objętych ubezpieczeniami grupowymi wpływ ma przede wszystkim sektor małych i średnich

Uległeś wypadkowi podczas pracy? Sprawdź, na jaką pomoc ze strony pracodawcy możesz liczyć

. Przysługuje on z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Jest wypłacany w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Przebywanie na zwolnieniu nie jest więc związane z ograniczeniem dochodów poszkodowanego pracownika. Następnie pracownik otrzymuje świadczenie rehabilitacyjne. To pomoc dla

Powrót do biura na firmowym rowerze. Na rynku powstała nowa usługa dla firm

wybrała firmę Kross, bo ta jest największym producentem rowerów w Polsce. Usługa polega na wynajmie rowerów firmom na okres od roku do trzech lat. Przedsiębiorstwa udostępniają je swoim pracownikom, by ci dojeżdżali nimi do pracy. Do wyboru są jednoślady miejskie, trekkingowe (w tym elektryczne) i szosowe

Solaris chce zwolnić chorych pracowników, Poczta Polska ostrzega przed braniem L4

Ostrowska, specjalizująca się w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. – Sąd Najwyższy orzekł, że nieprzewidziane, długotrwałe i powtarzające się nieobecności pracownika w pracy, które wymagają podejmowania przez pracodawcę działań natury organizacyjnej, są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia

W górę płaca minimalna. Ale odprawy przy zwolnieniu z pracy w dół. Zobacz, o ile

korpusu służby cywilnej – dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, nauczycielom – dodatek za wysługę lat, zaś pracownikom uczelni publicznych – dodatek za staż pracy. Nie tylko stażowe nie będzie wliczane do płacy minimalnej. Nie wliczają się w nią m.in. - nagrody jubileuszowe

Koronawirus. Przedsiębiorcy chcą pieniędzy, żeby nie zwalniać. Czy ich wystarczy?

chęci do zwolnień grupowych. - Przedsiębiorcy za wszelką cenę chcą tego unikać. Boją się, że kiedy sytuacja ulegnie poprawie, nie znajdą już pracowników - wyjaśnia Miron Sycz. Władze województwa są jednak przekonane, że wzrostu bezrobocia nie uda się uniknąć. Na koniec marca ludzi bez pracy w całym

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

dla kamieniczników i drobnych wynajmujących. Nowe dopłaty do czynszów i cios w Airbnb Odszkodowanie z polisy Wiele osób wykupuje indywidualne polisy ubezpieczeniowe albo korzysta z ubezpieczeń grupowych w pracy, aby w razie śmierci zabezpieczyć materialnie najbliższych. Wystarczy, że uposażony, czyli

Esaliens TFI: PPK mogą okazać się cennym wsparciem polityki kadrowej firm

uczestnik PPK ponosi ciężar wpłat w wysokości 2% z własnego wynagrodzenia, wiele osób zacznie analizować zasadność uczestniczenia w ubezpieczeniu grupowym na swój koszt, gdzie największy ciężar składki ubezpieczeniowej przeznaczany jest na ryzyka, których wystąpienie nie powoduje zmiany statusu materialnego

Zmiany w ubezpieczeniach dołączanych do kredytów. Bank nie wciśnie niby-polisy

dostanie rzeczywistą, a nie tylko fikcyjną ochronę ubezpieczeniową. Banki nie zrezygnują z ubezpieczeń do kredytów, ale będą je oferowały na zupełnie innych zasadach niż dotychczas. Polisa indywidualna zamiast grupowej Do tej pory było tak: płacisz

Kolejne zwolnienia grupowe w Opolu. Pracę może stracić ponad 400 osób

tym przypadku wpłynęły 572 wnioski na łączną kwotę blisko 3 mln zł. Do tej pory podpisano 10 umów na 60 tys. zł. Czwartym instrumentem obsługiwanym przez PUP jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowej. Tu wpłynęło na

PIU wnioskuje do MF o zwolnienie ubezpieczycieli z podatku od aktywów PPK

, oferując ubezpieczenia grupowe, zdrowotne czy też PPE. Ubezpieczyciele mają też zbudowane solidne relacje partnerskie z pracownikami różnych przedsiębiorstw i instytucji, przede wszystkim dzięki współpracy ze związkami zawodowymi oraz bezpośrednio z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

Komunikat zaczyna się górnolotnie: „Poczta Polska złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu publicznym na doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych w formie gotówkowej na wskazany adres, organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wartość umowy, wynikającej z

W górę płaca minimalna i dodatki. Ale mniejsze odprawy dla zwalnianych. Ile i kto dostanie?

skarżyli się związkowcy, tłumacząc, że dochodzi do niesprawiedliwości, bo pracodawcy wliczali doświadczonym pracownikom z wieloletnim stażem dodatek do pensji minimalnej, przez co zarabiali oni tyle sami co nowo przyjęci do pracy, którym stażowe nie przysługuje. Dodatek stażowy dostaje tysiące Polaków

Grupa PZU planuje restrukturyzację zatrudnienia, zwolnienia obejmą do 956 osób

grupowych, chcemy także wypłacić dodatkową odprawę. Otrzymają ją ci pracownicy, którzy zawrą porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. To jednak nie wszystko. Każda osoba objęta procesem zwolnień grupowych będzie miała możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanego programu outplacement'owego. Wszystko

Starsza pani i kredyt z wkładką

prawdopodobne, że któraś z nich przyczyni się do jego śmierci. Po co więc proponować ubezpieczenie, skoro wiadomo, że raczej zadziała któreś z wyłączeń? W tym przypadku ubezpieczenie było dobrowolne i trudno powiedzieć, czy to pracownik Eurobanku je babci wcisnął, czy też pani Daniela sama stanowczo żądała

Masz kredyt i ubezpieczenie od śmierci lub utraty pracy? Ważne orzeczenie sądu

obciążeń klientów, gdyż banki traktowały je jako dodatkową "prowizję". Na domiar złego były to polisy grupowe, a więc klient - choć płacił bankowi składkę - nie miał wpływu na warunki ubezpieczenia. Klienci przed zawarciem umowy nie przechodzili też żadnych badań medycznych. Wystarczała zgoda na

Dane GUS o bezrobociu mogą mylić. Szczyt dopiero przed nami

więcej firm zgłosiło zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Łącznie w marcu takie deklaracje złożyły w urzędach pracy 184 spółki, które zamierzają zwolnić 18,7 tys. pracowników, z tego 1,4 tys. osób to pracownicy sektora publicznego. Dla porównania - w lutym zwolnienia grupowe zgłosiło 116 firm na

Biuro w domu na stałe? Firmy chętniej rekrutują do pracy zdalnej

możliwość pracy z domu. Wyjątkiem była w zasadzie tylko branża IT. Praca zdalna nie tylko dla informatyków - Do tej pory tylko w niektórych branżach - i to tylko raz na jakiś czas - pracownicy mogli korzystać z takiego przywileju. Barierami, które zniechęcały firmy do wprowadzenia pracy zdalnej były

Większa płaca minimalna i dodatki

do dodatku za staż pracy, czyli pracujących stosunkowo krótko, kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę i jest corocznie podwyższane. Jednocześnie pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym otrzymują wynagrodzenie w takiej samej wysokości, bo wliczają się do niego

Morawiecki wściekły na prezydenta Dudę. Chce, aby przestał składać obietnice, na które nie ma pieniędzy w budżecie

obowiązku płacenia składek na ZUS dla swoich pracowników przez okres trzech miesięcy, jako wsparcie dla nich w tym trudnym czasie, kiedy walczymy z kryzysem - oświadczył prezydent. Przedsiębiorcy poczuli się wniebowzięci. Uznali, że nowy pomysł, skoro ma akceptacje premiera, lada dzień stanie się

Osiem nowych oszustw. Uważaj, naciągacze bezlitośnie wykorzystują pandemię

renomowanych ubezpieczycieli Grupowe Ubezpieczenia COVID-19. Pracodawca może ubezpieczyć wszystkich pracowników na wypadek zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. Są również antycovidowe ubezpieczenia turystyczne. Ale wśród nich też trafiają się oszukańcze oferty. Warto pamiętać, że zazwyczaj ubezpieczyciele nie

Nie opłacili polisy i stracili wszystko. Przez karencję

Mąż pani Arlety, od kilku lat pracownik Poczty Polskiej, zmarł na nowotwór w marcu tego roku. - Mąż był objęty grupowym ubezpieczeniem na życie zawartym z jednym z towarzystw ubezpieczeniowych - opowiada czytelniczka. Gdy mąż pani Arlety przestał pracować na poczcie

Zakupy na raty z kredytem? Banki wciskają nielegalne ubezpieczenia

ubezpieczeniowy. Wówczas klient dostaje polisę indywidualną, a nie grupową. To oznacza, że to on jest stroną umowy ubezpieczenia, a bank go nie reprezentuje. Bank nie występuje więc w podwójnej roli - pośrednika w sprzedaży polisy i ubezpieczonego. Dzięki temu nie ma konfliktu interesów - odszkodowanie wypłacone

Kupiłeś polisę w katowickiej firmie? Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony

Metali Nieżelaznych Szopienice (w likwidacji) ktoś rozwiesił ulotki zachęcające do zawarcia grupowego ubezpieczenia o nazwie "Optymalny wariant". Ulotki opatrzone były logo towarzystwa ubezpieczeniowego AXA oraz katowickiej firmy Hermes, która zajmuje się pośrednictwem na rynku ubezpieczeń

PZU i PZU Życie mają porozumienie ze związkami zawodowymi ws. restrukturyzacji

własnej działalności gospodarczej. Udział w tym programie jest bezpłatny i dobrowolny. Do dyspozycji pracowników będą zewnętrzni eksperci specjalizujący się w działaniach wspierających pracowników dotkniętych zwolnieniami grupowymi. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu

Boisz się zwolnienia? To musisz wiedzieć. Wszystko o wypowiedzeniach i odprawach

usprawiedliwionej nieobecności, najczęściej spowodowanej chorobą.  Likwidacja stanowiska pracy  Ta forma rozstania się z pracownikiem wynika z ustawy o zwolnieniach grupowych i ma zastosowanie jedynie w firmach zatrudniających powyżej 20 pracowników. W tej sytuacji sama likwidacja stanowiska

Lidl zapowiada podwyżki pensji o 9% i utworzy kilkaset nowych miejsc pracy

warunkach do ubezpieczenia medycznego i grupowego wraz z całą rodziną. Do bogatego pakietu socjalnego dochodzą bony i paczki świąteczne oraz bony okolicznościowe. W październiku wszyscy pracownicy firmy otrzymali bony w wysokości 600 zł. W ten sposób firma świętowała otwarcie 600 placówki. W grudniu

Przegląd informacji ze spółek

określające zasady zwolnień grupowych z siedmioma działającymi w banku organizacjami związkowymi, w tym ze wszystkimi organizacjami reprezentatywnymi, podał bank. Zwolnienia grupowe obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 1 200 pracowników. Powszechny Zakład

Ubezpieczyciele walczą o przyszłych emerytów. Na drodze stoi im podatek bankowy

, chroniąc ich majątek, oferując ubezpieczenia grupowe, zdrowotne czy też pracownicze programy emerytalne. Poprzez relacje z pracodawcami ubezpieczyciele są też w stanie zapewnić oszczędzającym wsparcie edukacyjne, promując zalety długoterminowego oszczędzania za pomocą PPK - przekonywał Prądzyński. Na tym

Składka przypisana brutto VIG Polska wzrosła o 13,9% r/r w I poł. 2019 r.

w I poł. br. o 1,6% r/r do 561,6 mln zł oraz wzrost wyniku finansowego brutto o 60,1% r/r do 19,7 mln zł. "Pomimo trudnych warunków na rynku ubezpieczeń na życie, gdzie przypis składki w 1 kw. 2019 r. spadł o 8%, po 2 kw. sytuacja spółek życiowych VIG jest stabilna, a

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

Do umów cywilnoprawnych, czyli m.in. zleceń i o dzieło, przylgnęła łatka gorszych. Do najcięższych zarzutów należą: brak ubezpieczenia emerytalno-rentowego, zdrowotnego, niepodleganie kodeksowi pracy, czego konsekwencją jest brak możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem

Od nowego roku w górę płaca minimalna i dodatki. Ale mniejsze odprawy i odszkodowania

kodeksem pracy nie może dostawać mniej. Dochodziło więc do sytuacji, że wynagrodzenie zasadnicze osób nieuprawnionych do dodatku za staż pracy, czyli pracujących stosunkowo krótko, wynosiło tyle samo, ile pracowników z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Dodatek stażowy przestał więc pełnić funkcję

Jak się przebranżowić? Gdzie szukać pracy?

. Część pracowników będzie więc musiała się przebranżowić. Pieniądze na nowy start Jeżeli na skutek pandemii znaleźliśmy się bez pracy, możemy postarać się o dofinansowanie, które umożliwi nam przebranżowienie. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 18 stycznia 2021 r. podpisał rozporządzenie zmieniające

Koronawirus nie zdewastuje rynku pracy? Nastroje firm lepsze, ale pensje w dół

firma. Tam podjęto decyzję o nieprzedłużaniu zleceń osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą czasu pracy oraz pojedynczych, a nie jak zapowiadano grupowych, zwolnieniach pracowników etatowych. - Zdecydowana większość działań podejmowanych

Deputat piwny, rabat na opony. I takie bywają pakiety socjalne

(pracownicy sami decydują w głosowaniu co wolą dostać w danym roku) oraz możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach. O skutecznym motywowaniu pracowników przeczytaj też w książce Briana Tracy'ego » "Jak na technologiczną i internetową firmę przystało większość

Alior Bank oczekuje wzrostu kredytów, wyższego wskaźnika NPL w zw. z COVID-19

sytuacji klientów spowodowanym COVID-19, poinformowali przedstawiciele zarządu. Bank nie planuje zwolnień grupowych. "Spodziewamy się na dziś dodatniej sprzedaży, ale w innym miksie produktowym. Będzie mniej pożyczki gotówkowej ze względu na mniejszy popyt oraz mocne

Projekt ustawy o 13. emeryturze w Sejmie. Kto jeszcze, oprócz emerytów, dostanie w tym roku podwyżkę?

pracowników zarabiających najniższą krajową.To nie koniec. Od nowego roku do pensji minimalnej nie jest już wliczany dodatek stażowy. To oznacza większe podwyżki dla osób z najniższym wynagrodzeniem. Na zmianie prawa skorzystało ok. 60 tys. osób Wyższa pensja minimalna w 2020 to wyższe przestojowe Minimalne

Z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych korzysta w Polsce ok. 750 tys. osób

, rodzinne - do kilku osób. Ubezpieczenia grupowe dotyczą większych grup. Najczęściej swoim pracownikom wykupują je firmy. Jeśli nasz pracodawca podpisze odpowiednią umowę z ubezpieczycielem, leczenie może objąć też rodzinę pracownika. Im większa firma, tym koszt jednostkowy ubezpieczenia jest mniejszy, bo

Wielka zmiana dla pracowników i pracodawców. Za moment wchodzą PPK

przez fundusze zdefiniowanej daty i przy wyborze instytucji trzeba brać pod uwagę inne kryteria. – Z badania, które przeprowadziliśmy wśród naszych klientów grupowych ubezpieczeń na życie, wynika, że dla 62 proc. pracodawców łatwość wdrożenia będzie jednym z trzech kluczowych kryteriów wyboru

Nawet 5 tys. zł za zbieranie truskawek i ogórków. Gdzie i ile można dorobić w Łódzkiem?

. To dla niego oznacza, że na dwa miesiące traci pensję. CZYTAJ TEŻ: Zwolnienia grupowe w siedmiu łódzkich firmach. Pracę ma stracić prawie 600 osób - Chodzę do szkoły zawodowej. Uczę się na mechanika zawodowego. Na praktyki w wakacje nie będę chodził. Nie mam 18 lat, więc o umowę jest ciężko. A

InPost kończy obsługę przesyłek listowych tradycyjnych z początkiem sierpnia

realizacji umowy poprzez utrzymanie odpowiedniego stanu zatrudnienia oraz ryzyko nienależytego wykonywania usług ze względu na zwolnienia grupowe pracowników tej spółki, wskazano w informacji. Jednocześnie zarząd InPost podjął decyzję o bezpośrednim zatrudnieniu do 377 pracowników

Jak dostać pieniądze za to, że... straciłeś pracę?

wypłata świadczeń miesięcznych jest przerywana, gdy ubezpieczony znajdzie nową pracę. Dla kogo polisa? Zwykle tego rodzaju ubezpieczenia są kierowane do pracowników, czyli osób, które mają podpisaną umowę o pracę (etat). Niektórzy ubezpieczyciele

Przegląd prasy

na gwiazdkowe bony i karty podarunkowe dla pracowników --W 2020 roku może dojść do kilku wielkich przejęć na polskim rynku. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się firmy z branży IT i ochrony zdrowia Parkiet

Co się należy po zmarłym pracowniku

Odprawa pośmiertna to jednorazowe świadczenie pieniężne, które z reguły wypłaca pracodawca, chyba że z własnych środków wykupił pracownikowi polisę ubezpieczeniową. Wtedy odprawę pośmiertną wypłaca ubezpieczyciel. Uwaga! Jeżeli kwota z ubezpieczenia jest mniejsza niż wynika ze stażu pracy