ubezpieczenia działalności gospodarczej

Waldemar Paś, Piotr Winnicki

Komu przysługuje świadczenie postojowe? Prawnicy czytelnikom, odc. 29.

Komu przysługuje świadczenie postojowe? Prawnicy czytelnikom, odc. 29.

Czy osobie prowadzącej działalność gospodarczą i mającej osobę współpracującą (zgłoszoną do pełnych ubezpieczeń społecznych) przysługuje świadczenie postojowe? Dla każdego z osobna?

ZUS podsumował rynek pracy. W Podlaskiem pracuje legalnie ponad 15 tys. obcokrajowców

To głównie obywatele Białorusi i Ukrainy, z przewagą mężczyzn. Największą grupę spośród ubezpieczonych cudzoziemców stanowią pracownicy - w regionie jest ich obecnie nieco ponad 8 tys. Z kolei działalność gospodarczą w województwie podlaskim prowadzi jedynie 581 przedsiębiorców.

Jestem na emeryturze i prowadzę firmę. Odmówiono mi postojowego. Płacę podwójne ubezpieczenie zdrowotne. Gdzie ta pomoc? Prawnicy Czytelnikom, odc. 31

Jestem na emeryturze, ale prowadzę również jednoosobową działalność gospodarczą - doradztwo, szkolenie - ze względu na niską emeryturę. Odmówiono mi zapłaty tzw. postojowego. Złożyłam wniosek o pożyczkę 5 tys. zł - bez odpowiedzi. Cały czas płacę podwójnie ubezpieczenie zdrowotne (od emerytury i działalności gospodarczej). Gdzie ta rządowa pomoc?

Przyjdź na bezpłatne szkolenie do... ZUS

dokumenty wymagane przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz przedstawiony będzie program "Płatnik" wersja 8.01.001. Ponadto w ramach prowadzonych wykładów przedstawione będą zasady postępowania, jakimi kieruje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielając pomocy w

Polisa OC musi być aktualna na dzień składania ofert

Polisa OC musi być aktualna na dzień składania ofert

usług, zamawiający jako jeden z warunków udziału w postępowaniu określają konieczność posiadania przez wykonawcę polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo zamawiający precyzując warunki udziału w przetargu ustalają również wysokość sumy ubezpieczenia na jaką musi opiewać

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

do ubezpieczenia musi zgłosić płatnik składki, to np. szkoła w przypadku ucznia, pracodawca w przypadku osoby zatrudnionej, urząd pracy, jeśli dotyczy to bezrobotnego. Niektórzy muszą zgłosić się do ubezpieczenia sami, dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą. Kto nie dopełni obowiązku

Umorzenie składek na ubezpieczenie

Kto nie złoży wniosku będzie musiał zapłacić składki - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o umorzenie należności można składać do 1 września przyszłego roku. Umorzenie składek będzie natomiast możliwe dopiero po złożeniu dokumentów ubezpieczeniowych.

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

również szkody wyrządzone przez pracownika, jeśli miały one związek z wykonywaną pracą. - Składka z tytułu ubezpieczenia OC działalności gospodarczej jest oczywiście wydatkiem. Większym wydatkiem może okazać się jednak konieczność pokrycia szkody wyrządzonej przedsiębiorcy lub przez przedsiębiorcę innym

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

gospodarczej, może nadal być w KRUS, jeśli: * podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie nieprzerwanie przez 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, * złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w ciągu 14 dni od uruchomienia firmy, * nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku

PFRON uruchomił call-center w sprawie refundacji składek

telefonu: 0-801-233-554 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00). Ponadto Fundusz przyjmuje zgłoszenia od osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą związane z wypłatą refundacji składek. Numery telefonów: (22) 65 424 20; (22) 50 55 240(22) 50 55 342

Płacę składki na ubezpieczenie w KRUS. Czy mam prawo do postojowego? Prawnicy Czytelnikom, odc. 74.

Płacę składki na ubezpieczenie w KRUS. Czy mam prawo do postojowego? Prawnicy Czytelnikom, odc. 74.

został art. 15zq ust. 1 ustawy o COVID, będący podstawą do ubiegania się o wypłatę świadczenia postojowego. Przed zmianą osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoba wykonująca umowę cywilnoprawną mogły otrzymać świadczenie postojowe, jeżeli nie podlegały ubezpieczeniom społecznym z

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

wniosku o emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza emeryturę. - Wysokość powszechnej emerytury dla pracownika, jak i dla osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą wyliczana jest tak samo, według tego samego wzoru. Wysokość tzw. nowej emerytury oblicza się przez podzielenie zgromadzonej na

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

chorobowym nie przekroczyła okresu 30 dni. W przypadku pań objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, np. prowadzących własną działalność gospodarczą, warunkiem jest 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. W jakiej wysokości jest wypłacany zasiłek? Zasiłek chorobowy w ciąży wynosi 100 proc. podstawy

Koronawirus. Przedsiębiorco, zgłoś się po wsparcie do Miejskiego Urzędu Pracy

Koronawirus. Przedsiębiorco, zgłoś się po wsparcie do Miejskiego Urzędu Pracy

pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń przez trzy miesiące – dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw; wysokość dofinansowania uzależniona jest od poziomu spadku obrotów, -- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Rząd przyjął projekt ustawy zabezpieczającej kredyty kupieckie

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Przyjęty przez rząd projekt ustawy o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 zakłada możliwość ubezpieczania przez polskie firmy należności z kredytu

Jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca? Co zrobić, by była jak najwyższa?

Jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca? Co zrobić, by była jak najwyższa?

każdej zapłaconej składki emerytalnej, po osiągnięciu wieku emerytalnego przez daną osobę i złożeniu wniosku o emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza emeryturę. Wysokość powszechnej emerytury dla pracownika, jak i dla osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą, wyliczana jest tak samo

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

potrzebujemy dodatkowych zezwoleń do prowadzenia firmy. Ulga na start w ZUS Osoba zakładająca własną działalność gospodarczą staje się płatnikiem składek do ZUS i sama musi odprowadzać za siebie składki. Obowiązkowe są ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Natomiast chorobowe jest

Zarabiają na Vinted 500 zł dziennie. A co z podatkiem? Uwaga, jest problem

Zarabiają na Vinted 500 zł dziennie. A co z podatkiem? Uwaga, jest problem

, gdyż skarbówka ma pięć lat na skontrolowanie naszych rozliczeń. - Należy jednak rozróżnić dwie kwestie - zastrzega adwokat - Po pierwsze, sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z naszego majątku prywatnego, które nie zostały kupione w celu ich dalszej sprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej

Emerytura dla przedsiębiorcy. Jak się ją wylicza i co wpływa na jej wysokość?

Emerytura dla przedsiębiorcy. Jak się ją wylicza i co wpływa na jej wysokość?

. Wysokość powszechnej emerytury zarówno dla pracownika, jak i dla osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą wyliczana jest tak samo, tzn. według tego samego wzoru. Wysokość nowej emerytury oblicza się przez podzielenie zgromadzonej na koncie ubezpieczonego kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego

Założyłem działalność 01.03.2020, czy należy mi się postojowe? Prawnicy Czytelnikom, odc. 70.

Założyłem działalność 01.03.2020, czy należy mi się postojowe? Prawnicy Czytelnikom, odc. 70.

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.; 3) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Katarzyna Magnuska, radca prawny Praktyka prawa pracy

PZU miało 116 mln zł zysku netto, 656 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

obejmują: odpis z tytułu utraty wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku (516 mln zł) oraz efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P. "Pogarszające się perspektywy gospodarcze oraz obniżka stóp

Zwolnienie ze składki ZUS, postojowe i dotacja. Nowa tarcza dla przedsiębiorców od 1 stycznia

Zwolnienie ze składki ZUS, postojowe i dotacja. Nowa tarcza dla przedsiębiorców od 1 stycznia

proc. w stosunku do okresu porównawczego.  O jednokrotną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie 5000 zł – w przypadku gdy przychód uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy (w związku z pandemią) co najmniej o 40 proc. w

"Polski ład". Firmy zaczynają wyć. Wyższą składkę będą płacić nawet ci, którzy mają straty

"Polski ład". Firmy zaczynają wyć. Wyższą składkę będą płacić nawet ci, którzy mają straty

podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne, którego nie będzie). Osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze będące na podatku liniowym zapłacą wiec 17 mld zł więcej danin, co daje wzrost o 53 proc. Co te zmiany oznaczają w praktyce? Hinc uważa, że jeszcze większe obciążenie dla

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

indywidualnym koncie ubezpieczonego. Czytaj też: Jak wyjechać do sanatorium z NFZ? Nowe przepisy Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne Większość osób podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu m.in.: zatrudnienia, prowadzenia gospodarstwa rolnego czy pozarolniczej działalności gospodarczej, renty

Pracuję na etacie. Działalność zawiesiłem. Czy należy mi się jakaś pomoc? Prawnicy Czytelnikom odc. 50

działalność została zawieszona. Ponadto z treści pytania wynika, iż Czytelnik poza prowadzeniem działalności gospodarczej jest zatrudniony na etacie, czyli ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie z płacenia składek ZUS za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. przysługuje osobie, która wykonywała

Firma w spadku. Jak zamknąć firmę po śmierci właściciela?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to bardzo popularna forma prowadzenia firm w Polsce. Wiele z nich to przedsiębiorstwa rodzinne. Jeszcze niedawno, gdy zmarła osoba prowadząca taką firmę, nie było praktycznie żadnych możliwości prawnych, aby przejęli ją spadkobiercy przedsiębiorcy. Śmierć takiej

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

działalność gospodarczą stanie się płatnikiem składek i sam będzie odprowadzał za siebie składki. Dla osoby prowadzącej własną firmę obowiązkowymi ubezpieczeniamiubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym

Co się należy pracującym studentom?

ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Natomiast ubezpieczenie chorobowe to ubezpieczenie społeczne, które zapewnia prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie chorobowe może być obowiązkowe, m.in. z umowy o pracę, albo dobrowolne, m.in. z umowy-zlecenia, działalności gospodarczej. Jeśli osoba

KNF oczekuje od banków i ubezpieczycieli zatrzymania zysków z lat poprzednich

przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski. "Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu oczekujemy, że banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość

MR: Działalność zawiesiło 23,9 tys. firm w kwietniu, spadek o 50% m/m

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - W kwietniu decyzję o zawieszeniu bądź likwidacji działalności gospodarczej podjęło znacznie mniej przedsiębiorców niż w marcu - wynika z najnowszych danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Decyzję o

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

Zniesienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r. - to jeden z najważniejszych elementów tzw. tarczy antykryzysowej. Abolicja składkowa w ZUS jest przewidziana dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

MRPiPS: W ramach tarczy antykryzysowej do przedsiębiorców trafiło ok 10,5 mld zł

działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Do tej pory Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłacił 628 tys. świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych i zleceniobiorców w łącznej wysokości ponad 1,2 mld zł. Z kolei

Zalało mu magazyn, pomocy szukał u ubezpieczyciela. Na próżno

prowadzeniu działalności gospodarczej) czy upadłości firm. Najbardziej ucierpiała sprzedaż polis assistance czy turystycznych, ale także ubezpieczeń majątkowych. Z raportu KNF wynika, że zysk netto krajowych ubezpieczycieli za pierwsze półrocze 2020 roku był niższy o 6,9 proc. niż w analogicznym okresie

Przedsiębiorca pyta, kancelarie odpowiadają

, który uzyskała pani w miesiącu poprzedzającym, lub rozpoczęła pani prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020, ale ją zawiesiła po 31 stycznia 2020; * nie ma pani innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (prawo do renty nie jest tytułem do ubezpieczenia społecznego); * mieszka pani na

Zwycięstwo nad fiskusem. Przełomowy wyrok NSA w sprawie najmu mieszkań zaczyna przynosić sute plony

sądy administracyjne w kraju i organy podatkowe wszystkich instancji. Jaki podatek od najmu mieszkania? O co chodzi? Najprościej rzecz biorąc, osoby uzyskujące przychody z najmu mogą się rozliczać jako osoba fizyczna (najem prywatny) albo w ramach działalności gospodarczej. Przy najmie prywatnym są

Prezes GUS: Zwolnienie mikrofim z odprowadzania składek to koszt 14 mld zł

;. "Również to rozwiązanie jest dedykowane dla samozatrudnionych, którzy prowadzą działalność gospodarczą . Oni będą mogli korzystać ze zwolnienia w opłacaniu składki na własne ubezpieczenie. Tutaj jest jeden warunek, że przychód w marcu nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodznnia to jest 15 681 zł

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

działalności gospodarczej, zaczniemy podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu oraz rentowemu i musimy być z tego tytułu zgłoszeni do ubezpieczeń. Dlatego od dnia powstania tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń – np. rozpoczęcia pracy na etat, nie mamy już prawa do objęcia ubezpieczeniami

Jednoosobowe firmy zwijają żagle. Blisko 400 likwidacji dziennie

firmę. Likwidacja firm. Efekt pandemii Nie jest odosobniony. Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że w pierwszym półroczu jednoosobowe firmy złożyły 82,9 tys. wniosków o likwidację działalności. Rok temu było to 70,2 tys. Różnica wynosi więc ponad 12 tys. Ale w tym roku

Na chorobowym i rencie. Poradnik przedsiębiorcy

wnioskowania o zasiłek. Do okresu 90 dni wliczane są poprzednie okresy ubezpieczenia, o ile przerwa między poprzednim ubezpieczeniem a ubezpieczeniem z tytułu działalności gospodarczej nie jest dłuższa niż 30 dni - informuje ZUS. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego bez okresu wyczekiwania przysługuje

Prezydent podpisał nowelę ustawy rozszerzającą zakres tzw. Małego ZUS-u

uprawnień do korzystania przez ubezpieczonego z ?Małego ZUS-u" na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nałożono obowiązek przekazywania informacji na temat kwoty rocznego przychodu i rocznego dochodu z działalności gospodarczej, a także informacji o zmianie formy opodatkowania lub zmianie kwot

Urlop za granicą. Nie zapomnij karty EKUZ

działalność gospodarczą, otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, 18 miesięcy – dla rencistów mających więcej niż 18 lat, osób ubezpieczonych jako członkowie rodziny mających więcej niż 18 lat, osób ubezpieczonych jako studenci, uczniów mających więcej niż 18 lat i własny tytuł do

Mam firmę i pracuję na 1/3 etatu, ale obecnie na urlopie bezpłatnym. Czy przysługuje mi postojowe? Prawnicy Czytelnikom odc. 46

niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż prowadzona działalność gospodarcza. Jednocześnie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby będące pracownikami. Należy

Emilewicz: Niższe składki ZUS dla małych firm wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r

Warszawa, 28.12.2018 (ISBnews) - Tzw. "Mały ZUS", czyli ustawa wprowadzająca niższe składki ZUS dla najdrobniejszych przedsiębiorców wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Dzięki niej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których roczne przychody nie

"Polski ład" bolesny dla 2,5 mln prowadzących własną firmę. Ponad połowa straci. I to sporo

. Żaden poseł prawdopodobnie nie przeczyta tej ustawy w całości. Biznes dostanie po grzbiecie Co to wszystko jednak znaczy dla osób prowadzących firmy? Zmiany dotkną 2,5 mln osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Cel zmian? "Poprawa rzetelności w prowadzeniu działalności". Nie, to

Niższy ZUS dla wybranych. Czas na decyzję do 8 stycznia

-u o zmianie tytułu ubezpieczenia twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, czyli 63 tys. zł Przykład

Wraca nauka zdalna. Kto dostanie zasiłek opiekuńczy?

funkcjonowania w związku z COVID-19. Zasiłek przysługuje rodzicom ubezpieczonym w ZUS. Jego wysokość wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, jak i np. prowadzące działalność gospodarczą i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe

Przedsiębiorca pyta, kancelarie odpowiadają

działalność gospodarczą i opłacał składki wyłącznie na własne ubezpieczenia) oraz: * przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł., tj. 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r. albo * przychód z działalności w

Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł

trzydziestokrotność prognozowanego wynagrodzenia. Może się zatem okazać, że chęć uniknięcia opłacania składki od całości wysokich zarobków skłoni pracodawców i pracowników do szukania sposobów obejścia proponowanych regulacji poprzez inne formy zatrudnienia (np. zakładanie działalności gospodarczej). Z drugiej strony

PIU ma 14 rekomendacji, chroniących klientów i firmy przed skutkami COVID-19

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) opracowała 14 rekomendacji, które ochronią klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii. Rekomendacje te pozwolą też kontynuować działalność przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID

Masz firmę? Tych kilka rzeczy o składce zdrowotnej musisz koniecznie wiedzieć jeszcze przed końcem tego roku

naprawdę dla osób prowadzących działalność gospodarczą styczeń to swego rodzaju szara strefa, miesiąc zerowy, w którym obowiązują zasady totalnie przejściowe. O co chodzi? Ustawodawca uznał, że będzie coś takiego jak rok składkowy, niepokrywający się z rokiem kalendarzowym. Co za tym idzie - podstawa

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

rodzicielskiego). Przy dwójce dzieci jest to już 65 tygodni. – Kobieta prowadząca działalność ma prawo do zasiłku pod warunkiem, że podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Konieczne też jest, by terminowo opłacała dobrowolną składkę chorobową. Opłacanie po terminie może spowodować odmowę wypłaty

W Lubuskiem liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych spadła o ok. 5 tysięcy

lubuskiego oddziału ZUS. – Pandemia spowodowała, że wiele osób zatrudnionych na etatach, pracujących w ramach umów cywilnoprawnych czy prowadzących działalność gospodarczą, musiało znacznie ograniczyć swoją aktywność zawodową, a nawet ją przerwać. Na koniec kwietnia zgłoszonych do ubezpieczeń

Prezydent podpisał ustawę ws. niższych składek ZUS dla małych firm

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, podała Kancelaria Prezydenta

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

Nawet kilkanaście tysięcy przedsiębiorców złożyło już do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej. Wielu też decyduje się działalność po prostu zamknąć. Zawieszenie działalności gospodarczej w związku z pandemią koronawirusa Jak

"Tarcze antykryzysowe". Jak mogą pomóc? Prawnicy czytelnikom, odc. 85

roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, wynikające z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Podobnie, aby składki na ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej działalność gospodarczą mogły stanowić koszt

VWFS wprowadza ofertę finansową, m.in. bezpłatne ubezpieczenie od utraty pracy

Audi klientom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oferuje ubezpieczenie od utraty pracy. "Takie ubezpieczenie wprowadzamy także przy leasingu osobowych i dostawczych Volkswagenów. W razie utraty pracy klientowi zostanie wypłacone świadczenie równe racie

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

ubezpieczeniową. Zdarzały się też oferty ubezpieczeń dla osób, które nie zaciągały kredytów – ale głównie dla pracowników zatrudnionych na etacie i drobnych przedsiębiorców. Oferta ubezpieczenia od utraty dochodu w PZU została przygotowana z myślą o osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

2020 r. łącznie przedsiębiorcy będą musieli wpłacać do ZUS 1435,42 zł miesięcznie, a więc aż o 118,45 zł więcej niż obecnie. Tyle zapłacą osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, ale również twórcy, artyści, osoby wykonujące wolne zawody na podstawie przepisów o ryczałtach podatkowych

PKN Orlen i PZU mają zgodę UOKiK na utworzenia wspólnego przedsiębiorcy

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - PKN Orlen oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) uzyskali zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy Sigma BIS, podał Urząd. Spółka ma w planach negocjowanie i zakup czasu oraz przestrzeni

VWFS wprowadza ofertę leasingu i kredytu na auta używane pn. Autonomia

podpisywaniu umowy wpłacą 10% wartości pojazdu, to będą mogły zapłacić o dwie miesięczne raty mniej. Ciekawą propozycją i swoistą 'poduszką bezpieczeństwa' w tych niepewnych czasach jest ubezpieczenie od utraty pracy. Będą nim objęci ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz urzędu skarbowego. Taka decyzja nie oznacza umorzenia zobowiązań. Dotyczy to zarówno zobowiązań publicznoprawnych (podatki, opłaty, składki na ubezpieczenia społeczne), jak i prywatnych (w tym pensje pracowników). W przypadku

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

. Zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym przez FPP, w warunkach 2019 r. dzięki wprowadzeniu proporcjonalności składek niższe obciążenia - w porównaniu z obecnym stanem rzeczy - mieliby przedsiębiorcy uzyskujący dochód netto poniżej 5 718 zł miesięcznie. Aż 1,2 mln osób prowadzących działalność gospodarczą w

Składki na ZUS w górę. Wzrost pensji minimalnej to wzrost o 300 zł składek dla nowych przedsiębiorców. A co z pozostałymi firmami?

kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej. Muszą też spełnić drugi warunek: nie mogą wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku pracowali. Uzależnienie od dochodów Na konwencji

Koronawirus. Już blisko pół tysiąca opolskich przedsiębiorców poprosiło ZUS o pomoc

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne. Każdy z nich powinien się zastanowić, z jakiej pomocy chce skorzystać. Możliwości jest wiele i wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Chodzi o elementy tzw. tarczy antykryzysowej. Ważną

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne? Jak się o nie starać?

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, np. pracujące na umowie-zleceniu bądź prowadzące własną działalność gospodarczą, do ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie. Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia - po upływie 30 dni

Prezes KUKE: Wartość dodana branży ubezpieczeń wyniesie ok. 2% PKB w 2018 r.

. Działalność branży wpływa na bezpieczeństwo Polaków oraz wzrost gospodarczy i standard życia, podkreśliła Korporacja. "Widoczne tendencje dotyczące ubezpieczeń wskazują, że ich udział w kształtowaniu i stabilizowaniu gospodarki będzie się zwiększał wraz ze wzrostem świadomości

Rząd chce oskładkować każdą złotówkę. Więcej zapłacą przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, a nawet emeryci

ubezpieczeniem społecznym wszystkich świadczących  lub wykonujących pracę oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą proporcjonalnie takimi samymi obciążeniami składkowymi". Składki od każdego i od wszystkiego Już tydzień temu pisaliśmy, że w poszukiwaniu pieniędzy rząd  zamierza

Ważne zmiany dla pracujących emerytów. Jaka pomoc z "tarcz" się należy? Czy muszą się zwolnić?

składek ZUS: Emeryt prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do odprowadzania składek wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne (składki na ubezpieczenie społeczne nie są odprowadzane). Jeśli chce uzyskać zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, konieczne jest złożenie wniosku w

Przedsiębiorcy pytają, odpowiadają kancelarie prawne

. Dwa lata temu przeszłam na emeryturę, głównie z KRUS. Nadal prowadzę działalność gospodarczą. Czy mam prawo do skorzystania z „tarczy antykryzysowej", np. postojowego? (…) Od miesiąca salon nie przynosi dochodu, a koszty związane z jego prowadzeniem nadal są. Marek Kanczew* i Piotr

Bank Pocztowy ma umowę z Lechpolem dot. preferencyjnych kredytów dla rolników

terenie całego kraju. "Nowe produkty Banku Pocztowego skierowane są przede wszystkim do właścicieli małych i średnich gospodarstw rolnych, a także rolników prowadzących działalność gospodarczą. Na ofertę składają się między innymi kredyty do 2 mln zł - inwestycyjne

Play rozszerzył ofertę Play Ubezpieczenia o produkty dla klientów biznesowych

, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i będących jej właścicielem" - powiedział Rafał Bednarski z Play Ubezpieczenia, cytowany w komunikacie. Operator udostępnił swoim klientom aplikację na smartfony z systemem android i iOS, za której pośrednictwem klient może w

"Polski ład" zdrowo zamiesza. Kto nie zapłaci składki zdrowotnej w ogóle, a kto dużo więcej niż obecnie?

. Jak ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne? ZUS: Składka powinna być obliczona i odprowadzona odrębnie od każdej formy opodatkowania. 2. Jeśli w działalności gospodarczej jest strata, a w spółce dochód, to czy w podstawie liczonej od łącznego dochodu możemy uwzględnić stratę z

PGNiG OD uruchomił ofertę porad prawnych dla klientów indywidualnych i firm

. Nowy produkt PGNiG będzie dostępny w dwóch wersjach: "Doradca prawny dla Ciebie" - dla klientów indywidualnych, oraz "Doradca prawny dla Firmy" - tj. osób prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników spółek cywilnych. Ubezpieczenie zagwarantuje zarówno pomoc, jak i poradę

Składki do ZUS tylko dla chętnych? Znamy założenia projektu rzecznika przedsiębiorców. Zakład straci 6 mld zł

osoby mieszkające w Niemczech, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, jednak prowadzący działalność gospodarczą mogą zrezygnować z ubezpieczenia publicznego. Samozatrudnieni w systemie niemieckim nie podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia oraz ubezpieczeniu

Pomoc z Tarczy 7.0. Jak starać się o wsparcie swojego biznesu w związku z pandemią

złożone przez PUE ZUS. W treści oświadczenia zawarte powinny być informacje o: * nieposiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i z działalności gospodarczej, * prowadzeniu na dzień 30 listopada 2020 roku działalności gospodarczej

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień. Zasiłek przysługuje po 90 dniach od rejestracji w PUP. Gdy rejestruje się po zlikwidowaniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej dodatkowo trzeba przedłożyć zaświadczenie z ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz

PZU Zdrowie ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Falck Centra Medyczne

jest przedsiębiorcą dominującym dla części podmiotów z grupy PZU, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych (Grupa PZU Zdrowie). Grupa PZU prowadzi działalność w szczególności w sektorze ubezpieczeń poprzez oferowanie kompleksowej ochrony

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

obszarach: Zwolnienie ze składek ZUS: jako emeryt prowadzący działalność gospodarczą jest pan zobowiązany do odprowadzania składek wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne (składki na ubezpieczenie społeczne nie są odprowadzane). Jeśli chce pan uzyskać zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Lewiatan: 65 organizacji pracodawców apeluje o utrzymanie limitu składek na ZUS

na rozwijanie działalności gospodarczej w Polsce, podano również. (ISBnews)

Sejm za dodatkowym postojowym i zwolnieniem z ZUS dla niektórych branż

. Zgodnie z nowelizacją, osobie prowadzącej działalność gospodarczą, która skorzystała już ze świadczenia postojowego, przysługiwać ma prawo do świadczenia dodatkowego, o ile jej przychód spadł o co najmniej 80% w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

nieopłaconych składek ZUS od 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r. Zwolnienie to przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą przed 01.04.2020 r. opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem zwolnienia jest wykazanie, iż przychód w pierwszym miesiącu, za

FPP, CALPE krytycznie o likwidacji limitu w składkach na ubezpieczenie społeczne

ekonomista FPP, ekspert CALPE Łukasz Kozłowski, cytowany w komunikacie. Propozycja FPP obejmuje uporządkowanie polskiego systemu ubezpieczeń społecznych - czyli modyfikację zasad płacenia składek przez prowadzących działalność gospodarczą oraz powiązanie podstawy ich wymiaru z

MR: Do 'Małego ZUS-u+' zgłosiło się ponad 35 tys. przedsiębiorców

ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla "Małego ZUS": 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

I SA/Gd 284/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

odmiennego zdania. W myśl art. 31 zo ustawy COVID-19 prawo do zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek przysługuje osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, podmiotom zatrudniającym nie więcej niż 49 ubezpieczonych, duchownym oraz spółdzielniom socjalnym. Art. 31 zq ust. 1, 2 i 3

Bezrobocie w powiecie opolskim szybko rośnie. PUP wstrzymuje dotacje

; dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych i dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także dla organizacji

ZUS w Częstochowie wypłacił ponad 75 mln zł świadczenia postojowego

ponad 75 mln zł. Środki trafiły do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Wypłaty realizowane są na bieżąco. – Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Świadczenie

Kontrola w firmie. Kto i kiedy może kontrolować przedsiębiorców?

ich charakter, trzeba przesłuchać w charakterze świadka byłego pracownika, jeśli właściciel firmy nie zgłosił do ZUS zmiany jej adresu lub nie wykreślił albo nie zmienił adresu siedziby firmy w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, a nie prowadzi działalności pod adresem tam zapisanym. Kontrola

W ciągu dwóch tygodni rząd przedstawi projekt nowych składek na ZUS. Oto, co w nim będzie

obciążenia dodatkową składką ludzi łączących etat z umową zlecenia albo działalność gospodarczą z umową zlecenia. Ale stawiają warunek. - Zgadzamy się na dodatkowe składki, ale pod warunkiem, że nie zwiększy to kosztów pracy. Stanie się tak, gdy rząd, zwiększając składki jednocześnie zmniejszy podatki. Na

MPiT: Mikrofirmy do 8 stycznia mogą składać wnioski w ramach tzw. 'Małego ZUS-u'

dla najdrobniejszych przedsiębiorców wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. a, dzięki niej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia będą mogły płacić proporcjonalną do przychodów składkę na ubezpieczenie

Od nowego roku zmiany w karcie podatkowej dla fryzjerów, rzemieślników, taksówkarzy. Najbardziej boją się lekarze

wulkanizatorskie - od 512 zł. Usługi taksówkowe w mieście powyżej 500 tys. osób - od 275 zł. itp. itd. Dodatkowo podatek można obniżyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek o kartę składa się do 20 stycznia roku podatkowego, a jeśli rozpoczyna się działalność gospodarczą - to przed jej rozpoczęciem

PZU Zdrowie złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad spółką Tomma

, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych (Grupa PZU Zdrowie). Grupa PZU prowadzi działalność w szczególności w sektorze ubezpieczeń poprzez oferowanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. W

WEI i ZPP proponują podatek przychodowy 27% i emeryturę obywatelską

wszystkich form działalności gospodarczej, podatku CIT, wszystkich składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, składek na Narodowy Fundusz Zdrowia oraz do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pozostałe składniki finansów

Koronawirus. Jak zdobyć świadczenie postojowe z ZUS?

prowadzącym działalność gospodarczą i tych pracujących na umowach cywilnoprawnych. Oddział ZUS w Bydgoszczy wypłacił blisko 51,5 tys. świadczeń na kwotę niemal 101 mln zł, a Oddział ZUS w Toruniu 51,6 tys. świadczeń na kwotę ponad 101,1 mln zł. Najwięcej trafiło do województw: mazowieckiego (352,6 tys. na

Kto w 2018 r. zapłaci wyższe składki na ZUS, kto będzie z nich zwolniony przez pół roku, a kto nie zapłaci wcale? Mamy wyliczenia

działalność gospodarczą, ale również twórcy, artyści, osoby wykonujące wolne zawody na podstawie przepisów o ryczałtach podatkowych, m.in. lekarze, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele udzielający lekcji na godziny. Czytaj też: Własna firma. Jaka forma opodatkowania

FPP i CALPE: Składki przedsiębiorców na ZUS wzrosną do 1431,48 zł w tym roku

;Rozwiązanie to wiąże podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z 50% dochodów uzyskanych w poprzednim roku przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Jego mankamentem są jednak liczne warunki wyłączające stosowanie tej reguły - maksymalna kwota przychodu odpowiadająca 10 tys. zł miesięcznie

Głodowe emerytury gwiazd. PiS chciał im pomóc, ale wystraszył się elektoratu

z ok. 67 tys. twórców i artystów w Polsce 13,9 proc. jest zatrudnionych na umowy o pracę na czas nieokreślony, a 3,8 proc. na czas określony, 14 proc. prowadzi działalność gospodarczą, a 12 proc. utrzymuje się z umów-zleceń. Oznacza to, że artystów opłacających składki jest obecnie 43,7 proc

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. spadł do -34,9 w V

przed miesiącem (minus 18,2). Zajmujący się finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych formułują bardziej pesymistyczne opinie (minus 25,8) w zakresie koniunktury niż jednostki, których przedmiotem działania są ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne z

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

wysłał nam wyjaśnienie, że składki na kosiniakowym jednak płacić trzeba. „Prowadząca działalność musi w dalszym ciągu opłacać składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o ile nie zawiesiła jej wykonywania” - zapewnia państwowy ubezpieczyciel

PZU chce kontynuować politykę dywidendy, oczekuje niższej dynamiki sprzedaży

instytucjonalni, mogą przez pewien okres przechodzić przez spowolnienie gospodarcze, problemy płynnościowe lub wstrzymanie działalności, co przełożyć się może na popyt zgłaszany na produkty ubezpieczeniowe. Występuje dość duże sprzężenie zwrotne pomiędzy PKB i rozwojem rynku ubezpieczeń, więc w zależności od

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i korzystam z ulgi na start. Złożyłam wniosek o zwolnienie ze składek na ubezpieczenie ZUS w marcu, nie dostałam jeszcze odpowiedzi. Nie opłaciłam składek w marcu. Dziś przeczytałam, że zwolnienie nie przysługuje osobom korzystającym z ulgi na start. Co należy