ubezpieczenia dobrowolne

Anna Popiołek

Szansa na sprzeciwienie się lobbingowi Polskiej Izby Ubezpieczeń

Szansa na sprzeciwienie się lobbingowi Polskiej Izby Ubezpieczeń

Zamiast dyskusji o oszukańczych polisach inwestycyjnych tematem numer jeden w debacie sejmowej stało się utrzymanie obowiązkowej przynależności do Polskiej Izby Ubezpieczeń. Skoro PIU jest tak potrzebna, to ubezpieczalnie zostałyby w niej dobrowolnie.

Raty "zero procent" - nikłe szanse żeby z nich skorzystać

Sieciowe sklepy ze sprzętem RTV i AGD utrudniają klientom skorzystanie z rat "zero procent" - alarmują czytelnicy "Gazety". - Sprzedawca przez pół godziny wmawiał mi, że muszę dokupić obowiązkowe ubezpieczenie. Dopiero w domu przeczytałam, że ubezpieczenie było dobrowolne

Coraz więcej nieubezpieczonych - z rejestru NFZ znikło ćwierć miliona osób. Gdy zachorują, może ich to słono kosztować

W ciągu ostatniego roku prawie 250 tysięcy ubezpieczonych znikło z rejestru Narodowego Funduszu Zdrowia. Dopóki są zdrowi, jeszcze wszystko jest w porządku. Potężne problemy mogą się zacząć, gdy zachorują i trafią do szpitala. Bo z dobrowolnych ubezpieczeń w NFZ korzysta niewiele osób.

Więzienne polisy OC kosztują 30 razy więcej niż odszkodowania, od których mają ubezpieczać

Więzienne polisy OC kosztują 30 razy więcej niż odszkodowania, od których mają ubezpieczać

Do tej pory więzienne lecznice, podobnie jak wszystkie inne placówki medyczne i szpitale, musiały kupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Taka polisa chroni finansowo placówkę przed roszczeniami pacjentów za błędy medyczne. Pacjent może bowiem pozwać szpital

"GP": Banki zmuszają klientów do ubezpieczania się od utraty pracy

Tak jest np. w banku Millenium. Jeśli kredytobiorca ma wkład własny mniejszy niż 20 proc., musi wykupić ubezpieczenie. Podobnie jest w mBanku i MultiBanku. Oficjalnie ubezpieczenie jest dobrowolne. Jednak w praktyce, by otrzymać kredyt, trzeba się

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

lekarskie, zabiegi i pobyt w szpitalu, refundację recept i niektórych środków leczniczych. Warunkiem skorzystania z tych świadczeń jest posiadanie obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne Większość osób podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

, przystępując do umowy, szczególnie że ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczenia dobrowolne, więc ich zakres nie jest narzucony przez ustawodawcę, każda firma może dowolnie kształtować zakres w stosunku do ceny oferty - wyjaśnia Dawid Korszeń, rzecznik prasowy Warty, która oferuje

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990 r. wyróżnia dwa rodzaje ubezpieczenia - emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Przepisy przewidują też dwie formy objęcia ubezpieczeniem, czyli obowiązkową i dobrowolną

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej, m.in.: wizyty lekarskie, zabiegi i pobyt w szpitalu, refundację recept i niektórych środków leczniczych. Warunkiem skorzystania z tych świadczeń jest posiadanie obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Składki

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

obowiązkiem takich ubezpieczeń społecznych, jak emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Co jednak z osobami, które nie pracują na etacie czy umowie-zleceniu, a chcą

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

; urząd pracy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi sama zgłosić się do ubezpieczenia. Kto dobrowolnie płaci składki? Niektóre osoby, choć nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia, mogą dobrowolnie płacić składki. To np. zatrudnieni na umowę o dzieło czy pracownicy przebywający na urlopach

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

niezdolny do dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 7. Składki do ZUS - Osoba wykonująca pracę nakładczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, dobrowolnie chorobowemu, a wypadkowemu nie podlega. Obowiązek ubezpieczeń powstaje od dnia oznaczonego w

"Polski ład" przestraszył biura rachunkowe. Masowo wykupują polisy od odpowiedzialności karno-skarbowej

, której może dotyczyć, może ubezpieczyć się dobrowolnie – przypomina Tarczyński. Warto też kwestią ubezpieczenia zainteresować się już na etapie podejmowania współpracy z konkretnym biurem rachunkowym: - Obecnie nie istnieją żadne przepisy wymagające od biur rachunkowych posiadania

Na chorobowym i rencie. Poradnik przedsiębiorcy

Na chorobowym i rencie. Poradnik przedsiębiorcy

- Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z zasiłku chorobowego, musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, a ono dla przedsiębiorcy jest dobrowolne - mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS w woj. śląskim. Co ważne, składki trzeba opłacać w terminie, czyli do 10. dnia każdego miesiąca. Składka

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Natomiast ubezpieczenie chorobowe to ubezpieczenie społeczne, które zapewnia prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie chorobowe może być obowiązkowe, m.in. z umowy o pracę, albo dobrowolne, m.in. z umowy-zlecenia, działalności gospodarczej. Jeśli osoba

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

rodzicielskiego). Przy dwójce dzieci jest to już 65 tygodni. – Kobieta prowadząca działalność ma prawo do zasiłku pod warunkiem, że podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Konieczne też jest, by terminowo opłacała dobrowolną składkę chorobową. Opłacanie po terminie może spowodować odmowę wypłaty

KNF: Liczba IKE otwartych w wyniosła 102,37 tys., IKZE - 62,06 tys. w 2019 r.

inwestycyjnych (TFI) (63,76 tys.) oraz bankach (15,32 tys.) i w zakładach ubezpieczeń (14,51 tys.), zaś najmniej - w dobrowolnych funduszach emerytalnych (1,15 tys.). W przypadku IKZE najwięcej kont założono także w TFI (31,82 tys.) oraz w podmiotach prowadzących działalność maklerską

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

działalność gospodarczą stanie się płatnikiem składek i sam będzie odprowadzał za siebie składki. Dla osoby prowadzącej własną firmę obowiązkowymi ubezpieczeniamiubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym

KNF: Liczba IKE otwartych w I półroczu to 40,93 tys., IKZE - 20,66 tys.

opublikowanego dziś zestawienia wynika, że w I poł. 2019 r. najwięcej kont IKE zostało założonych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI) (24,58 tys.) oraz bankach (7,83 tys.) i w zakładach ubezpieczeń (6,41 tys.), zaś najmniej - w dobrowolnych funduszach emerytalnych (0,44 tys

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

dotyczą miesięcznego wynagrodzenia 5 tys. zł brutto. Koszty zleceniobiorcy (powyżej 26. roku życia, bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, umowa z osobą niebędącą nigdzie zatrudnioną i bez uczestnictwa w PKK). ** kwota brutto 5 000 zł ** ubezpieczenie emerytalne 488 zł ** ubezpieczenie rentowe 75 zł

Zalało mu magazyn, pomocy szukał u ubezpieczyciela. Na próżno

Zalało mu magazyn, pomocy szukał u ubezpieczyciela. Na próżno

. – Posiadana przez tego przedsiębiorcę polisa jest dobrowolnym ubezpieczeniem dla firm. Klient prowadząc swoją działalność, jest profesjonalistą, znał warunki ubezpieczenia. Ustalił sumę ubezpieczenia na 500 tys. zł i od tej wartości płacił składki. Po powstaniu szkody nie możemy pokryć strat

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne? Jak się o nie starać?

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne? Jak się o nie starać?

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, np. pracujące na umowie-zleceniu bądź prowadzące własną działalność gospodarczą, do ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie. Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia - po upływie 30 dni

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

części: Część 1 - ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od ryzyka - o wartości 50.000 zł; Część 2 - ubezpieczenie pojazdów o wartości 500.000 zł; Część 3 - obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie OC - o wartości 50.000 zł. Odpowiedź W przypadku zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia

Składki na ZUS w górę. Wzrost pensji minimalnej to wzrost o 300 zł składek dla nowych przedsiębiorców. A co z pozostałymi firmami?

(dobrowolne 2,45 proc.), - z 11,27 do 13,02 zł składki na ubezpieczenie wypadkowe (1,67). Początkujący przedsiębiorcy nie płacą składek na Fundusz Pracy przez dwa pierwsze lata prowadzenia firmy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama dla wszystkich przedsiębiorców i jej wysokość wynosi 342,32 zł

Wraca nauka zdalna. Kto dostanie zasiłek opiekuńczy?

funkcjonowania w związku z COVID-19. Zasiłek przysługuje rodzicom ubezpieczonym w ZUS. Jego wysokość wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, jak i np. prowadzące działalność gospodarczą i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe

Bank Pocztowy ma umowę z Lechpolem dot. preferencyjnych kredytów dla rolników

Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Są to ubezpieczenia majątku i OC gospodarstw rolnych dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, ubezpieczenia komunikacyjne z wyjątkową ofertą przygotowaną tylko dla rolników, ubezpieczenia maszyn rolniczych, a także ubezpieczenie dotowane "

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

zasiłek macierzyński przez 52 tygodnie (w tym 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego). Przy dwójce dzieci jest to już 65 tygodni. Kobieta, która prowadzi działalność, ma prawo do zasiłku pod warunkiem, że podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Konieczne też jest

KNF: Liczba IKE otwartych w I półroczu to 34,91 tys., IKZE - 27,05 tys.

opublikowanego dziś zestawienia wynika, że w I poł. 2018 r. najwięcej kont IKE zostało założonych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI) (19,51 tys.) oraz w zakładach ubezpieczeń (7,38 tys.), zaś najmniej - w dobrowolnych funduszach emerytalnych (0,51 tys.). W przypadku IKZE

Art. 298 KK

przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłacie odszkodowania. Art. 298. § 1. Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od

MR: Mały ZUS plus obejmuje już 240 tys. przedsiębiorców, tj. 2/3 uprawnionych

, wynika, że w lutym zgłosiło się 80 tys. osób, co wraz z tymi, którzy byli uprawnieni do Małego ZUS-u plus daje nam mniej więcej 240 tys. osób. Można się jeszcze spodziewać, że w najbliższych dniach się zgłosi kilkadziesiąt tysięcy osób. Należy jedna pamiętać, że jest to ulga dobrowolna i to

Odszkodowania i zasiłki po burzach. Komu i za co przysługują?

pierwsze, otrzymać tzw. bezsporną kwotę odszkodowania, a po drugie, otrzymać wyjaśnienia, jakie okoliczności stanęły na przeszkodzie w zakończeniu procesu likwidacji. Maksymalny termin oczekiwania na całość odszkodowania zależy od umowy, jaką zawarliśmy. W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń mieszkań i

KNF: Veit Stutz ma zgodę na stanowisko prezesa TUiR Allianz i TU Allianz Życie

Veita Stutza na stanowisko prezesa zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA" - głosi komunikat. Allianz jest obecny na polskim rynku od 1997 roku. Markę Allianz w Polsce tworzą cztery spółki

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

budżetowej przyjętej przez rząd - 3136,20 zł. Przy takim założeniu przedsiębiorcy będą musieli płacić w przyszłym roku na ZUS.  612,19 zł zamiast 558,08 zł na ubezpieczenie emerytalne (wzrost o 54,11 zł),  250,90 zł zamiast 228,72 zł na ubezpieczenie rentowe (wzrost o 22,18 zł),  76,84 zł

FPP, CALPE: Dzięki PPK i reformie OFE zmniejszy się uzależnienie emerytur od ZUS

wypłat w przyszłości" - powiedział przewodniczący FPP, prezes CALPE Marek Kowalski, cytowany w komunikacie. Tym, co może ubezpieczonym zapewnić efektywnie funkcjonujący filar kapitałowy w połączeniu z programami dobrowolnego oszczędzania, jest większa różnorodność

Bank Pocztowy wprowadza ofertę agro, uruchamia specjalne linie kredytowe

ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, ubezpieczenia komunikacyjne z wyjątkową ofertą przygotowaną tylko dla rolników, ubezpieczenia maszyn rolniczych, a także ubezpieczenie dotowane "Bezpieczne uprawy i zwierzęta". W 2019 r. Poczta pozyskała ponad 12 tys. polis, natomiast w 2020 roku podczas

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

składki na ubezpieczenie rentowe (z 16,54 zł do 18 zł składki na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) (z 11,27 do 12,27 zł na ubezpieczenie wypadkowe Przedsiębiorcy nie płacą składek na Fundusz Pracy przez pierwsze dwa lata. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama dla wszystkich prowadzących

Sejm za możliwością przeniesienia środków z OFE na IKE lub do ZUS

Indywidualne Kota Emerytalne (IKE) z możliwością ich dalszego dobrowolnego zasilania, a przejściem w całości do I filaru w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Głosowało za nią 232 posłów, 219 było przeciwnych, nie wstrzymał się od głosu. Nowelizacja zakłada

PIU: 2/3 pracowników dobrze ocenia Pracownicze Plany Kapitałowe

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Odsetek badanych pracowników, którzy dobrze oceniają Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wynosi 66%, a najwięcej badanych za instytucje godne zaufania przy prowadzeniu PPK wskazuje zakłady ubezpieczeń, wynika z badań CBM Indicator

Ubezpiecz skutecznie dom i mieszkanie. Uwaga na pułapki ubezpieczycieli

mała szkoda, wtedy bank może dać zgodę na wypłatę odszkodowania właścicielowi). Ubezpieczenie ruchomości, OC w życiu prywatnym, home assistance są dobrowolne. Wykupujemy je, gdy obawiamy się kradzieży, zalania mieszkania lub zatrzaśnięcia drzwi z kluczami w środku. Wybierając polisę, kierujemy się ceną

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

ubezpieczeniem dobrowolnym. - Osoba stawiająca pierwsze kroki w biznesie może liczyć na kilka preferencyjnych ulg. Na początek może skorzystać z ulgi na start. Zwalnia ona przez pierwsze sześć miesięcy od rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast

Rząd zajmie się w środę projektem ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE

danych podanych w maju br. - ok. 162 mld zł). Każdy ubezpieczony (tj. ok 15,7 mln członków OFE) będzie miał prawo wyboru - domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na w pełni prywatne IKE z możliwością jego dalszego zasilania, już zupełnie dobrowolnego (na IKE nie będzie trafiała żadna część

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

pełnych składek, które obecnie razem ze składką zdrowotną wynoszą 1316 zł miesięcznie (od przyszłego roku wzrosną do ok. 1435 zł). - Postanowiłam więc, że przynajmniej nie będę płacić 70 zł dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe. Dla mnie liczy się bowiem każda złotówka  - mówi pani Barbara

Rząd przyjął projekt ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE

). "Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) zostaną przekształcone tak, aby system emerytalny w najbliższych latach oparty był na filarach: - Indywidualne konta emerytalne (IKE) - nowe, dobrowolne, prywatne i kapitałowe; - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W reformie OFE pierwszą transzę opłaty przekształceniowej zwiększono do 70%

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) z wydzielonymi subfunduszami, który ma powstać w wyniku przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przekaże do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) środki odpowiadające wartości

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

przedsiębiorców, którzy płacą dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Teraz, gdy zachorują, muszą udowodnić, że w ciągu 90 ostatnich dni podlegali ubezpieczeniu. Po zmianach ich okres wyczekiwania na wypłatę zasiłku wydłuży się do 180 dni. Przykład. Pan Andrzej ma zarejestrowaną działalność gospodarczą

Składka przypisana brutto Liberty Ubezpieczenia spadła o 1,6% r/r w I półroczu

Warszawa, 21.08.2015 (ISBnews) - Liberty Ubezpieczenia zebrało w I półroczu br. 157,32 mln składki przypisanej brutto, co oznacza spadek o 1,6% r/r, podała spółka. "Firma kontynuuje wysoki wzrost w segmencie ubezpieczeń dobrowolnych - składka

Rząd wydał rozporządzenie wydłużające prawo do dodatkowego zasiłku do 14 VI

Ministerstwa Edukacji wynika, że szkoły pozostaną zamknięte do 7 czerwca, od 25 maja szkoły będą mogły prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z klas I-III. Będą one jednak dobrowolne. Od 6 maja istnieje możliwość stopniowego otwierania żłobków i przedszkoli. Decyzję w tej sprawie każdorazowo

Problem ze zgodą marketingową: Dobrowolna, ale jednak obowiązkowa?

okazji likwidacji szkody oraz komunikowania się z firmą poprzez formularz online może dobrowolnie zgodzić się na „przedstawienie oferty ubezpieczenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość”, ale jeśli takiej zgody nie udzieli – nie da się wysłać przez internet wiadomości

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

. Program zakłada wpływy z wzrostów dochodów i ograniczenia wydatków na poziomie 13,7 mld zł z tytułu: - wprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców proporcjonalnych do dochodu (+7,8 mld zł), - uporządkowania zbiegów tytułów do

Rząd chce wglądu w umowy o pracę i zlecenia. Jest projekt ustawy

, wynagrodzenie oraz informacje o tytule ubezpieczenia społecznego. – Nie będą to tzw. wzory urzędowe umowy o pracę. Jednocześnie system nie będzie przewidywał pełnej elastyczności w udostępnianych szablonach. Jeśli strony umowy zechcą zawrzeć dodatkowe elementy umowy, wówczas muszą zawrzeć umowę w formie

Antal: Branża SSC/BPO jedną z najbardziej zagrożonych odpływem pracowników

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Branża SSC/BPO jest jedną z najbardziej zagrożonych odpływem pracowników, wynika z II edycji raportu "Rotacja dobrowolna pracowników w Polsce", opracowanego przez Antal, Asseco Business Solutions i Grupę Nowy Styl. Jednocześnie z

Uszkodzony dom po ulewie? Policz straty, zanim zgodzisz się na odszkodowanie

zawierają zapisy o uproszczeniach, które wdrażamy automatycznie, jak tylko pojawiają się szkody spowodowane anomaliami pogodowymi – dodaje Dawid Korszeń z Warty.  Nie czekaj z naprawami po nawałnicy Szybka i sprawna likwidacja szkody ma mnóstwo zalet dla ubezpieczonego, ale

Jak legalnie zatrudnić nianię

jest objęta składkami wynikającymi z umowy uaktywniającej. Ubezpieczenie chorobowe jest dla niani dobrowolne. Składkę na nie finansuje sama niania. Rodzic potrąca jej składkę z pensji i odprowadza do ZUS. Jak obliczyć dofinansowanie Przyjmijmy, że umówiliśmy się z nianią na najniższą pensję, czyli 2100

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

Sejm uchwalił ważną zmianę dla przedsiębiorców. Chodzi o ustawę o ubezpieczeniach, która zakłada, że od stycznia 2018 r. firmy nie muszą już wysyłać do ZUS czterech przelewów na cztery różne rachunki: na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

Komunikat zaczyna się górnolotnie: „Poczta Polska złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu publicznym na doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych w formie gotówkowej na wskazany adres, organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wartość umowy, wynikającej z

Kwarantanna. Na jakie świadczenia można liczyć dla siebie i dziecka?

kwarantannie zasiłek chorobowy – przypomina dr Barbara Godlewska-Bujok. Należy pamiętać, że świadczenie mogą otrzymać wyłącznie osoby, które odprowadzają składkę na ubezpieczenie chorobowe! Dla części zleceniobiorców na przykład składka jest dobrowolna lub nie da się jej w ogóle odprowadzać. Dziecko na

PTE PZU ma zgodę KNF na przejęcie zarządzania Nordea DFE

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zezwolenie na przejęcie przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU zarządzania funduszem Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Nastąpi to 7 stycznia 2016 roku, poinformowało PTE PZU

Energa: 48% uprawnionych pracowników zdecydowało się na udział w PPK

. Programem długotrwałego oszczędzania na emeryturę zostali objęci wszyscy pracownicy i współpracownicy do 55 lat, którzy podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Do programu przystąpiło dobrowolnie też prawie 400 osób powyżej 55 roku życia, przypomniano. "

EKG: PPK są dobrym pomysłem, ale wpływy mogą okazać się nadal niewystarczające

. Podobnego zdania był członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Paweł Jaroszek, który podkreślił, że przyszły polski emeryt ma szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o przyszłą emeryturę. Poza składkami obowiązkowymi ma bowiem duży wybór produktów dobrowolnych. Ponadto każdy z przyszłych

TFI PZU zarejestrowało fundusz pod PPK

pracowników dobrowolny i prywatny program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK pieniądze mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa. Do 2021 roku każdy pracodawca w Polsce będzie musiał uruchomić dla swoich pracowników PPK. TFI PZU SA jest

Union Investment TFI poszerza ofertę o PPK

. Generali CEE Holding B.V. jest spółką należącą do grupy spółek kontrolowanych przez Assicurazioni Generali S..p.A. (Grupa Generali). Działalność Grupy Generali obejmuje ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia majątkowe, fundusze emerytalne oraz zarządzanie aktywami. Grupa Generali obecna jest w wielu krajach

Pozorują kolizje, zgony, zatajają choroby. Plaga lewych odszkodowań

jako sprawcy. Nie mając dobrowolnego ubezpieczenia autocasco, musieliby przeprowadzić naprawę ze swoich środków. Są to tak zwani oszuści sytuacyjni. Wówczas z grona znajomych typuje się drugiego uczestnika, który przyjmuje odpowiedzialność cywilną, określając siebie jako sprawcę zdarzenia. Z

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy. Jest tak również wtedy, gdy zawiesza działalność gospodarczą (ubezpieczenia emerytalne i rentowe są wtedy dobrowolne). A to oznacza, że im częściej chorujemy, zawieszamy działalność i nie płacimy za te okresy składek, tym mniejszą

Rząd PiS pokazuje szczegóły programu "Mały ZUS dla firm". 500 zł dla przedsiębiorców

Rząd w czwartek przyjął projekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki niemu firmy od stycznia 2020 r. mają płacić mniejsze składki na ZUS. Ulga dla małych firm Składki ZUS to dziś jeden z największych problemów firm. Przedsiębiorcy

W małych firmach z PPK wypisało się ponad 90 proc. pracowników. Rząd już znalazł winnego

przeprowadzono i zabrano Polakom 15 proc. oszczędności, to udział Polaków w PPK byłby jeszcze mniejszy - mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z krakowskiej AGH. Dobrowolne oszczędzanie wpisujemy do konstytucji Do braku zaufania do PPK przyczynił się w ubiegłym roku sam premier Mateusz

Work Service otrzyma 210 mln zł finansowania od Gi Group na pokrycie zobowiązań

mln zł. Finansowanie zostanie przekazane na pokrycie zobowiązań płatniczych spółki, w tym m.in. spłatę istniejącego zredukowanego zadłużenia wobec banków w kwotach wskazanych w harmonogramie spłat, a także spłatę istniejącego zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w maju. Jest to możliwe. "Dzwoniłam do ZUS, byłam 560. w kolejce"

.  Ile wynosi zasiłek dodatkowy na dziecko i jak go uzyskać?  O zasiłek opiekuńczy może wnioskować każdy, kto podlega ubezpieczeniu chorobowemu – obowiązkowo lub dobrowolnie.  Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika

W miejskiej dżungli wśród hulajnóg i rowerów. Możesz domagać się odszkodowania po potrąceniu

ubezpieczył, wszystko zależy od jego reakcji. Możliwe jest ustalenie przez uczestników wypadku kwoty odszkodowania i zasad jego wypłaty. Warto w tym zakresie spisać odpowiednie porozumienie. Jeśli rowerzysta nie chce dobrowolnie zapłacić, konieczne będzie wstąpienie na drogę sądową. Warto wtedy dołączyć do

Nowe "śmieciówki". Mimo lockdownu chętniej zakładamy firmy

emerytury. To koniec. Ubezpieczenie chorobowe, dzięki któremu możemy wybrać się do lekarza, jest już opłacane dobrowolnie. Płatnego urlopu, okresu wypowiedzenia, podania jakiejkolwiek przyczyny i odprawy – brak. Ile jest umów cywilnoprawnych, na których pracownicy i pracownice pracują jak na etacie

Co z likwidacją OFE? Niedługo czas decyzji

Morawieckiego zaprezentował plan przeniesienia oszczędności z OFE na nowe indywidualne konta emerytalne (IKE) lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przy wyborze tej pierwszej opcji zostanie naliczona 15-procentowa opłata, która trafi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dlaczego „opłata

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

Janusz nie ma już długu sprzed dwóch lat, ale ma za to dług bieżący – ze stycznia 2018 r. A zatem, gdyby np. w marcu zachorował i ubiegał się o zasiłek chorobowy, to go nie dostanie. Dlaczego? Bo ZUS uzna, że nie uregulował ostatniej dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe. Zmiana przepisów

Kary za brak polisy OC idą w górę. A wykrywanie nieubezpieczonych coraz lepsze

Kierowcy, którzy wypuszczą się na polskie drogi bez obowiązkowego ubezpieczenia, nie mogą liczyć na to, że im się upiecze. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) coraz skuteczniej wyłapuje takich kierowców, nawet bez pomocy policji, i nakłada kary. A jeśli osoba nieubezpieczona spowoduje wypadek

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Wstrzymuje wypłaty zasiłków

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, interweniował w sprawie wstrzymywania zasiłków jeszcze pod koniec 2019 r. W piśmie do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej zwracał uwagę na wstrzymywanie wypłat z ubezpieczenia chorobowego – zarówno tym, którzy podlegają mu obowiązkowo, jak i tym, którzy

KNF: W IKE zgromadzono 8,2 mld zł aktywów, w IKZE 1,9 mld zł na koniec czerwca

w dobrowolnych funduszach emerytalnych (0,5 tys. kont). Wpływy środków pieniężnych do IKZE w formie składki wyniosły 251,6 mln zł (o 31,8 mln zł więcej niż w I połowie 2017 r.). "Wpłaty netto na IKZE, czyli wpłaty nowych środków pomniejszone

"Polski ład" zdrowo zamiesza. Kto nie zapłaci składki zdrowotnej w ogóle, a kto dużo więcej niż obecnie?

na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą musiały za okres od stycznia 2022 r. co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS. Zwolnienie ze składania dokumentów będzie dotyczyło tylko: duchownych, osób składających dokumenty za nianie oraz osób, które podlegają dobrowolnie

Kobiety dostaną 25 proc. emerytury zmarłego męża. Nowy pomysł na reformę systemu

rencie, ale miał odpowiedni staż pracy i płacił składki na ubezpieczenie społeczne. Renta przysługuje także po osobie, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. A jak to wygląda w szczegółach? Otóż prawo do renty

Koronawirus. Rząd znowu zmienia zdanie. Nie będzie jednak zasiłku za opiekę nad starszymi dziećmi

80 proc. wynagrodzenia. Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo, jak i na przykład prowadzące działalność gospodarczą i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe. Zasiłek przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który

Czerwińska: Projekt ustawy o PPK zostaje skierowany do konsultacji społecznych

w systemie przewidziano "składka 2% z możliwością zadeklarowania do 2 pkt proc. dodatkowej dobrowolnej składki". Po stronie zatrudniającego: "składka 1,5% z możliwością zadeklarowania do 2,5 pkt proc. dodatkowej dobrowolnej składki. Możliwość różnicowania składki dodatkowej przez

Ubezpieczyciele zaniżają wypłaty ofiarom wypadków i ich bliskim

Tylko 3 proc. osób, które wystąpiły na drogę sądową przeciwko ubezpieczycielowi, dochodząc wyższego zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC, zostało odesłanych z kwitkiem. W pozostałych przypadkach sądy całkowicie lub częściowo uwzględniły ich żądania. Ubezpieczyciele zaniżają zadośćuczynienia po

Projekt ustawy o PPK pojawił się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów

założenia przedstawione w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie utworzenia dobrowolnych pracowniczych planów kapitałowych (PPK), która ma rozwiązywać m.in. następujące problemy: 1. niska stopa oszczędności i luka w poziomie dochodów pomiędzy okresem

IKE, IKZE? Ostatni moment na optymalizację podatkową w 2020 roku

Koniec roku to już ostatnia okazja, aby zmniejszyć wysokość podatków za 2020. Najprostszym do tego  narzędziem są obie formy dobrowolnych kont emerytalnych - IKE oraz IKZE.  Nie tylko emerytura  Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Co się zmieni w 2020 roku. Wyższa płaca minimalna, mały ZUS i trudniej o L4

zatrudnieni i ubezpieczeni. Związki krytykują pomysł rządu Zmiany obejmą nie tylko pracowników etatowych, ale też przedsiębiorców płacących dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Obecnie, gdy zachorują, to aby pobierać zasiłek z ZUS, muszą udowodnić, że w ciągu 90 ostatnich dni podlegali ubezpieczeniu

Od stycznia znów podwyżka składki na ZUS dla przedsiębiorców [WYLICZENIA]

zapłacić w przyszłym roku na ZUS: 616,40 zł zamiast 612,19 zł na ubezpieczenie emerytalne (wzrost o 4,21 zł), 252,62 zł zamiast 250,90 zł na ubezpieczenie rentowe (wzrost o 1,72 zł), 77,37 zł zamiast 76,84 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 0,53 zł), 77,37 zł zamiast 76,84 zł na Fundusz Pracy (wzrost

Rząd Bidena obiecuje dalsze kroki przeciw Nord Streamowi 2. Po fali krytyki

; Teraz, zgodnie z ustawą popieraną przez obie główne amerykańskie partie, do 16 lutego rząd Bidena był zobowiązany przekazać Kongresowi USA raport wskazujący statki i firmy, które powinny objąć dodatkowe sankcje za pomoc w budowie Nord Streamu 2, a także wykaz firm, które do końca stycznia dobrowolnie

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

towarzystwo wymienia w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) sytuacje, które wykluczają wypłatę. Z reguły są to przypadki, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła wskutek działań wojennych, zamieszek, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy (chyba że wynikało to z obowiązku służbowego, stanu

Rzecznik firm chce dobrowolności składek ZUS, powołując się na wzór Niemców. Ale oni... porzucają to rozwiązanie. "Nie sprawdza się"

rozwiązanie funkcjonuje od lat. - Skoro tam świetnie się sprawdza, dlaczego ma nie sprawdzić się u nas? - pytał retorycznie Abramowicz. Z wypowiedzi rzecznika przedsiębiorców wynika, iż jego zdaniem dobrowolne składki powinni płacić wszyscy mali i średni przedsiębiorcy. W Niemczech to oferta tylko dla

Ten sam wniosek, sprzeczne odpowiedzi urzędników. Tak ZUS traktuje przedsiębiorców

lekarskich (e-ZLA) z punktu widzenia osób prowadzących działalność gospodarczą niewiele zmieniło, ułatwiło natomiast ZUS-owi kontrolę przedsiębiorców.   Z bliżej nieznanych powodów nawet jednodniowe spóźnienie w opłaceniu składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe powoduje, że traci się

Trwa emerytalna łapanka - możesz dostać 1700 zł ulgi. Ale gdzie odłożymy więcej na emeryturę? Mamy wyliczenia

dobrowolnego oszczędzania na emeryturę może obejmować także klasyczne polisy na życie i dożycie. Polisa taka „zszyta” jest z dwóch części: ochrony dla bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego oraz wypłacie świadczenia po osiągnięciu przez ubezpieczonego wskazanego w umowie wieku. Klient

Repolonizacja w ubezpieczeniach, czyli monopol PZU

wstąpienie byłoby - przynajmniej teoretycznie - dobrowolne. To pracodawca opłaca składkę podstawową, której wysokość może wynosić maksymalnie do 7 proc. wynagrodzenia brutto pracownika i jest ona częścią wynagrodzenia, ale nie jest wliczana do podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Pracownik

Rząd i Senat konkurują, kto zaproponuje skuteczniejszy sposób walki z lichwą. Dotarliśmy do tajnego projektu

konsumenckiego to prowizje, marże, koszt przygotowania dokumentów, opłaty za przesunięcie terminu spłaty, a także ubezpieczenie kredytu. Z tych opłat żyją legalnie działające firmy pożyczkowe, ale niestety na ich rozbójniczym zawyżaniu zarabiają także lichwiarze. Obecnie polskie prawo pozwala, by koszty

Wczasy kupione, tylko miejsc w hotelu brak. Uwaga na celowy overbooking w turystyce

sposobem rezerwowania wakacji jest zrobienie tego u organizatora turystyki, którego działalność regulowana jest polską ustawą. - Klient ma wówczas pełne ubezpieczenie wycieczki, a gdy zabraknie miejsc w hotelu, musi zostać przeniesiony do innego o takim samym bądź wyższym standardzie. Swoich praw może

Ustawą dot. przekształcenia OFE w IKE rząd zajmie się w III kw. 2019 r.

Rady Ministrów. "Projektowana ustawa zakłada przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych w fundusze inwestycyjne zarządzające IKE zasilone aktywami zgromadzonymi w OFE (łącznie jest to ok. 162 mld zł). Każdy ubezpieczony (tj. ok 15,7 mln członków OFE) będzie miał

Bez odszkodowania po śmierci syna. Czytaj warunki ubezpieczenia

stanowi, że uprawnione jest "dziecko własne lub przysposobione, które nie osiągnęło 25. roku życia". - Grupowe ubezpieczenie na życie to produkt dobrowolny, w którym granice odpowiedzialności nie są regulowane prawem. Praktyka rynkowa wskazuje na to, że w tego typu

Twoja firma popadła w konflikt z innym przedsiębiorstwem? Mogą pomóc mediacje gospodarcze

nakazu) czy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (w praktyce dotyczy to sprawy z ZUS ). Ugoda nie będzie też możliwa w sprawach, gdzie brak jest jurysdykcji krajowej sądów polskich. Jak wygląda postępowanie mediacyjne? Mediacja może się odbyć w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym albo

Andrzej Duda zrobi wrzutkę z wcześniejszymi emeryturami, ale tak, by nie narazić się Morawieckiemu

obniżanie wieku to skazywanie kobiet na biedaemerytury - nie ma wątpliwości dr Łukasz Wacławik z krakowskiej AGH, ekspert od ubezpieczeń społecznych. I przypomina zasady wyliczania emerytur. W naszym systemie obowiązuje zasada: ile sobie odłożysz, tyle na starość dostaniesz. Polacy, przechodząc wcześniej na

KERM przyjął rekomendację przekazania 75% środków OFE na prywatne konta

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) zarekomendował przyjęcie Informacji Rady Ministrów dla Sejmu o skutkach obowiązywania ustaw dotyczących funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych wraz z propozycjami zmian. Zgodnie z rekomendacjami

MR: Wniosek o zarządcę sukcesyjnego złożyło ponad 12,5 tys. przedsiębiorców

zakładania takich fundacji ma wspierać wielopokoleniową sukcesję w polskich firmach i pomagać w akumulacji polskiego kapitału" - czytamy także. Pięć porad dla zarządcy sukcesyjnego: 1. Bycie zarządcą sukcesyjnym jest dobrowolne. Aby nim zostać

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

proc. średniego wynagrodzenia, czyli obecnie od 2557,80 zł. Jest to minimalna kwota, jaką w 2017 r. muszą zadeklarować jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość składek wynosi więc dla nich: – 499,28 zł – na ubezpieczenie emerytalne, – 204,62 zł – na

KNF: Liczba IKE wyniosła 824,5 tys., a IKZE - 528 tys. na koniec 2014 r.

bankach, 2.155 - w podmiotach prowadzących działalność maklerską, zaś 500 - w dobrowolnych funduszach emerytalnych zarządzanych przez PTE. Liczba IKZE otwartych w 2014 r. wyniosła 63.488, w tym 34.032 w zakładach ubezpieczeń, 9.514 w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

nie jest związane np. z podjęciem pracy na etacie, warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny. Okres zawieszenia działalności nie jest też liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury. Jeśli zawiesza się działalność