ubezpieczaniem należności

KUKE: Zatory płatnicze mogą okazać się kłopotem, jeśli nastąpi spowolnione gosp.

Warszawa, 10.07.2018 (ISBnews) - Pomimo dobrej koniunktury w Polsce nadal zatory płatnicze i pula przeterminowanych należności nie zmniejszają się, co mieć negatywne konsekwencje w momencie nagłego pogorszenia się koniunktury gospodarczej, uważa wiceprezes Korporacji

KUKE: Firmy ubezpieczają ok. 15% eksportu na Białoruś i ponad 3% na Ukrainę

problemem płynności finansowej spowodowanym zatorami płatniczymi. Dlatego firmy coraz częściej sięgają po ubezpieczenia należności. Chronią one przed nieplanowanymi, nagłymi stratami, a także pozwalają skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym, jak i politycznym. W 2017 roku KUKE ubezpieczało niemal 6

Coface: Opóźnienia płatności za towary sięgają średnio ponad 57 dni

%). W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. Prowadzi monitoring i windykację należności B2B. (ISBnews)

Zarząd KUKE Finance z prezesem Konradem Klimkiem powołany na kolejną kadencję

, cytowany w komunikacie. Zapewnił, że spółce zależy również, aby w perspektywie kolejnych dwóch lat zwiększyć udział należności eksportowych w portfelu spółki. KUKE Finance została powołana do życia w 2014 roku. Oferuje wszystkie dostępne na rynku

Komputronik miał 37,61 mln zł straty netto, 27 mln zł EBITDA w r.obr. 2017/2018

B2B. Spadki sprzedaży grupa zanotowała w segmencie sprzedaży hurtowej do odbiorców krajowych. Przy ograniczonych możliwościach zwiększania limitów przyznawanych przez firmy ubezpieczeniowe, które ubezpieczają należności naszych dostawców, spółka zmuszona była do rezygnowania z najmniej marżowych

KUKE ma nowe ubezpieczenie dla eksporterów do UE i OECD na czas kryzysu

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) wprowadza nowe ubezpieczenie należności handlowych przy sprzedaży na rynki Unii Europejskiej i wybranych krajów OECD, pomimo wzrostu ryzyka i ograniczania ochrony przez innych ubezpieczycieli

PIU: Polskie firmy ubezpieczyły obroty warte 504,9 mld zł w 2018 r. 

związku z tym pojawił się popyt na te ubezpieczenia. Spadła z kolei wartość ubezpieczanych należności krajowych - do 101,7 mld zł w ub. roku wobec 105 mld zł w 2017 r. "Powodem spadku jest pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, mimo

KUKE uruchomiła ubezpieczenia kredytów eksportowych do Iranu

Warszawa, 04.03.2016 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) od marca br. umożliwiła polskim przedsiębiorcom możliwość ubezpieczania kredytów eksportowych do Iranu, podała Korporacja. Prezes KUKE w ramach rozpoznania możliwości ekspansji polskiego

Zarząd KUKE powołany w tym samym składzie na nową kadencję

ona na transformacji cyfrowej, optymalizacji procesów oraz dalszej poprawie jakości obsługi klientów, co w konsekwencji powinno ugruntować naszą pozycję wśród liderów ubezpieczeń należności handlowych i sprawić, że będziemy najczęściej polecanym przez przedsiębiorców towarzystwem ubezpieczeniowym w

KUKE ubezpieczyła należności handlowe o wartości 43,5 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpieczyła należności handlowe o wartości 43,5 mld zł w 2018 r., co oznacza wzrost o 20% r/r, poinformowała instytucja. KUKE przewiduje także wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji o 11

KUKE i BGK są gotowi wspierać zachodnich importerów polskich towarów

ubezpieczenie kredytu eksportowego w KUKE, podsumowano. KUKE od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4% r/r do 232 w I kw. 2020

). Transport na razie bez zmian, ale to cisza przed nadchodzącą burzą" - czytamy w raporcie. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata

Feerum: Ograniczenie ukraińskich projektów nie destabilizuje sytuacji spółki

. Obniżenie kwot kontraktów będzie wymagało wprowadzenia stosownych zmian do polis ubezpieczeniowych wystawionych przez KUKE (Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych), która ubezpiecza należności z wszystkich umów zawartych z Epicentr K. Dodatkowo, rozwiązanie kontraktu na 8,9 mln euro zostało

Famur ma umowę z KUKE Finance na zarządzanie wierzytelnościami

gwarantowanych przez Skarb Państwa. Ubezpieczane były dotychczas transakcje Famuru w Rosji, Białorusi, Meksyku, Bośni i Hercegowiny oraz Indonezji. KUKE Finance to firma faktoringowa należąca do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Zajmuje się przede wszystkim finansowaniem

Coface obniżył ocenę polskiego sektora motoryzacyjnego do 'ryzyko średnie'

% światowego PKB) obejmują czterostopniową skalę: ryzyko niskie, ryzyko średnie, ryzyko wysokie oraz ryzyko bardzo wysokie. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach

KUKE: Liczba upadłości firm spadła o 45,5% r/r do 30 w kwietniu

. "W KUKE widzimy w ostatnich tygodniach znaczący wzrost zapytań o możliwość ochrony należności w obrocie krajowym i zagranicznym. Odpowiadając na to zapotrzebowanie, obok innych działań, wprowadziliśmy na początku maja ubezpieczenie z gwarancją Skarbu Państwa dla firm eksportujących do krajów Unii

Prezes KUKE: Wartość dodana branży ubezpieczeń wyniesie ok. 2% PKB w 2018 r.

110 mld zł eksportowego - czyli równowartość jednej czwartej PKB Polski. "Obrazuje to jak istotną rolę i przełożenie na kondycję polskiej gospodarki mają ubezpieczenia należności. Trend ten powinien zostać utrzymany" - podkreślił prezes KUKE

Coface: Opóźnienia płatności za towary nadal sięgają średnio 2 miesięcy

płatności wśród firm w Polsce. Została ona przeprowadzona w grudniu 2018 roku wśród 293 przedsiębiorstw (duże firmy stanowiły 31,1%, średnie - 40,3%, małe - 24,2%, a mikro - 4,4%). W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje

Pekao i KUKE podpisały umowę ws. wspólnej oferty dla eksporterów

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Bank Pekao i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podpisały umowę ramową w zakresie wspólnej oferty dla eksporterów, poinformowała KUKE. KUKE udzieli gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności w ramach akredytyw otwieranych

FPP: MF potwierdza, że split payment nie dotyczy regresu ubezpieczeniowego

). Wyjaśnienie tej kwestii było istotne dla całej branży ubezpieczeniowej, podała Federacja. FPP zwróciła się do resortu o wyjaśnienie, czy działalność polegająca na ubezpieczaniu krótkoterminowych należności i wypłacie odszkodowań swoim ubezpieczającym, którzy nie otrzymali w terminie

KUKE: Wartość ubezpiecz. obrotu i gwarancji wzrosła o 20% do 48,9 mld zł w 2018

% wyższa niż rok wcześniej, podano także. "Wolumen objętych ochroną krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych wyniósł 45,8 mld zł (wzrost o 19% w skali roku), a wartość ubezpieczeń średnio- i długoterminowych sięgnęła 2,1 mld zł (wzrost o 58%)" - czytamy

KUKE: Wzrost eksportu spowolni w tym roku do 6-7%

;Wspieramy polskie firmy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami - niezależnie od kierunku eksportu. Ubezpieczamy zarówno krajowe należności handlowe, jak i zagraniczną ekspansję - także na rynki trudne czy egzotyczne" - dodał prezes. Małe i średnie przedsiębiorstwa w

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 50% r/r do 57 w czerwcu

zużycia energii względem roku ubiegłego. Cały czas obserwujemy w KUKE rosnące zainteresowanie ubezpieczeniem należności handlowych zarówno w obrocie krajowym, jak i eksporcie, w tym najnowszym rozwiązaniem z gwarancją Skarbu Państwa dla firm eksportujących do krajów Unii Europejskiej i OECD o nazwie GAP

Coface: Opóźnienia płatności o ponad 3 miesiące zgłasza 28% firm

eksportowych. Grupa, obecna w 100 krajach, wspierana przez 4 300 pracowników, osiągnęła w 2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 1 411 mln euro. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji spadła o 3% r/r do 452 w I poł. 2020

. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. (ISBnews)

Coface: Impas w relacjach Polska-UE najprawdopodobniej skończy się kompromisem

krajowych jak i eksportowych. Grupa, obecna w 100. krajach, wspierana przez 4 300 pracowników, osiągnęła w 2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 1 411 mln euro. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie

Sielewicz z Coface: Wzrost PKB Polski sięgnie 3,3% w 2020 r.

dosyć wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej Polski" ? podsumował Sielewicz. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce wzrośnie o 20,2% w 2018 r.

. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. (ISBnews)

Coface:Recesja dotknie 68 krajów, liczba upadłości firm wzrośnie o 25% r/r w br.

prezydencką w Stanach Zjednoczonych lub w przypadku nasilenia się protestów społecznych w jednym z tych dwóch krajów, podsumowano. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o

KUKE: Ekspansja zagraniczna może być szansą na rozwój MŚP

zapewnienie narzędzi wpływających korzystnie na bezpieczeństwo prowadzonej działalności, jak np. faktoring, ubezpieczenie należności czy gwarancje kontraktowe - pozwalające kompleksowo zabezpieczyć ich biznes w kraju oraz za granicą" - wskazała Kowalska. KUKE oferuje małym i

BIG InfoMonitor: 64% firm budowlanych ma problem z zatorami płatniczymi

. Warto zbierać przede wszystkim opinie od zaprzyjaźnionych firm (31,6%). Część firm uzupełnia te informacje również danymi z rejestrów dłużników (15,6%), wywiadowni gospodarczych (13%), a także z internetu (12%). Takie metody jak pobieranie zaliczek, przedpłat, ubezpieczanie należności, wstrzymywanie

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 5% r/r do 224 w I kw. 2019

układowej tylko wobec firmy faktycznie niewypłacalnej" - wskazano w materiale. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata

Sielewicz z Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrośnie o 13-14% w I kw.

. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. Renata Oljasz (ISBnews)

Sielewicz z Coface: PKB w Polsce wzrośnie o 4,3% w 2018 r.

2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 1 411 mln euro. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. Marek

KUKE: Handel z UK i Turcją musi 'toczyć się' dalej, niezależnie od problemów

znanych rynkach - można się uchronić dzięki ubezpieczeniu należności" - czytamy dalej. KUKE podkreśla, że zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do działalności na rynkach podwyższonego ryzyka. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 3,8% r/r do 55 w marcu

zlecenia do windykacji. Obecnie pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, zarówno dla eksporterów, jak i zapewniającymi dostęp do ochrony należności w obrocie krajowym. Eksporterzy będą mogli wkrótce skorzystać z nowych bądź zmodyfikowanych instrumentów, np. ubezpieczenia z gwarancjami Skarbu Państwa

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 21% r/r do 467 w I półr.

2017 r. skonsolidowane przychody na poziomie 1,4 mld euro. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. (ISBnews)

KUKE: Liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o ok. 3% r/r do ok. 598 w 2018

i należności jest zbyt rzadko stosowaną formą zabezpieczenia firmy przed nierzetelnym kontrahentem" - czytamy w komunikacie. Prognozy KUKE na 2018 rok : ? Liczba upadłości przedsiębiorstw: około 598 firm, czyli blisko 3% więcej niż w roku

KUKE: Eksport polskiego drobiu do Chin ma realne szanse wzrostu

, możliwe stało się wejście na rynek z blisko 1,4 mld potencjalnych konsumentów. Skuteczne i bezpieczne wejście do tego wymagającego kraju mogą ułatwić ubezpieczenia należności, które pozwalają na zabezpieczenie płatności od chińskiego kontrahenta. W 2017 r. z Polski

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

; - wskazał ekspert FPP Grzegorz Lang, cytowany w komunikacie. "Polskie firmy budowlane mają ogromny, namacalny wkład w rozwój polskiej gospodarki. KUKE wielu z nim udziela gwarancji ubezpieczeniowych oraz ubezpiecza należności handlowe sektora, zarówno w kraju jak i poza jego

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wyniosła 467 w I poł. 2019 r.

branży budowlanej widać już jednak pewne symptomy pogorszenia, spada nieco popyt na materiały budowlane, liczba rozpoczynanych inwestycji się zmniejsza" - skomentował Siwa. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje

Coface podtrzymał ocenę ryzyka Polski na poziomie A3

. Grupa, obecna w 100 krajach, wspierana przez 4 300 pracowników, osiągnęła w 2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 1 411 mln euro. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także

Sielewicz z Coface: Polska tylko 'otrze się' o próg 3% w relacji deficytu do PKB

Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. Renata Oljasz (ISBnews)

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 13% r/r do 213 w I kw.

wysokości 1 411 mln euro. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. (ISBnews)

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

podmiotów, dla których rosnące koszty działalności są znacznie bardziej dotkliwe niż dla dużych podmiotów działających na rynku" - ocenił Sielewicz. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji firm budowlanych będzie rosła

postępowań w tej branży, wskazał główny ekonomista. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. (ISBnews)

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 15% r/r do 728 w I-III kw.

po trzecim kw. 2018 r. Spadek odnotowano także w pozostałych formach ogółem, do których zaliczają się m.in. przedsiębiorstwa państwowe, stowarzyszenia, fundacje. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie

Więcej firm bankrutuje

wniosku o upadłość - wyjaśnia Tomasz Starus, analityk Euler Hermes, grupy zajmującej się ubezpieczaniem należności i windykacją. Upadli m.in. duzi producenci - Krośnieńskie Huty Szkła, Fabryka Elektrofiltrów Elwo, spółka z grupy Rafako. Kryzys nie

Polski eksport wzrósł aż o 10 proc.? Prognozy ubezpieczyciela

KUKE ubezpiecza od 1991 roku transakcje handlowe polskich przedsiębiorców - udziela gwarancji ubezpieczeniowych i sprzedaje między innymi ubezpieczenia należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Spółkę można więc traktować jako bardzo

Bank kusi: Zamień ubezpieczenie niskiego wkładu na prowizję. Okazja, czy...

należność na raty miesięczne - przez trzy lata po 185 zł. Pani Joanna, która z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego powinna zapłacić 15,1 tys. zł, otrzymała opcję zapłaty 12,5 tys. zł prowizji z góry albo płacenia jej w ratach przez trzy lata - w sumie 15 tys. zł

Kupujesz w sieci? Uważaj na nieuczciwych sprzedawców. Czy warto skorzystać z programów gwarancyjnych?

Gratka.pl czy Gumtree) czy za zakup złota. Allegro z kolei nie obejmuje programem ochrony tych kupujących, którzy mają nieopłacone należności wobec serwisu. Nie pomogą także, jeśli towar został uszkodzony z winy przewoźnika lub jeśli nie otrzymaliśmy od sprzedającego faktury, gwarancji lub paragonu &ndash

Przegląd prasy

--Oponeo chce wejść do USA i dynamicznie zwiększać sprzedaż zagraniczną w 2015 r. --Kupeg chce być liderem rynku ubezpieczania należności w Polsce --MFW przedłużył Polsce linię kredytową o 2 lata i zredukował ją do 23 mld USD

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował agencję ISBnews prezes Oponeo Dariusz Topolewski. Kupeg otworzył biuro w Warszawie i planuje w ciągu pięciu lat zostać liderem rynku ubezpieczania należności w Polsce, podała spółka. PCZ będzie starał się o wyznaczenie pierwszego dnia notowań

Jak radzą sobie firmy, czyli czy kryzys się wreszcie skończył

pierwszej połowie 2015 r. do polskich sądów wpłynęło 2189 wniosków o upadłość, czyli o 4 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r. Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce, firmy zajmującej się ubezpieczaniem należności, uważa jednak, że takie dane nie nastrajają

Praca w Uberze bez tajemnic

czy piątek (co innego np. w sylwestra - wtedy Uber może być droższy od zwykłych taksówek). To, ile zapłacę, wiem z aplikacji na smartfonie jeszcze przed kursem. No i sposób zapłaty. - Należność ściąga się z karty sama. Nie sięgam do portfela czy telefonu. Po prostu wysiadam

Odwrócona hipoteka - dla kogo i na jakich warunkach?

rent nie jest gwarantowane przez państwo ani jakąkolwiek inną instytucję. Pewnym zabezpieczeniem dla seniorów może być np. wpisywane do księgi wieczystej nieruchomości prawo zajmowania mieszkania do śmierci lub klauzula w umowie notarialnej, która ma umożliwić szybkie wyegzekwowanie należności, gdyby

Faktoring - bat na nierzetelne firmy

jakichś powodów nie zapłaciłby za fakturę, wówczas faktor miałby prawo zażądać pieniędzy od Elektronika. Opcja bez regresu oznacza święty spokój, a więc firmę Elektronik mniej powinno interesować, czy kontrahent zapłaci, czy nie. To już problem banku, a precyzyjniej mówiąc - firm, które ubezpieczają tego

Jak wkręcają nas ubezpieczyciele

jest to etyczne? Ryzyko choroby nowotworowej znacząco wzrasta w pewnym wieku. Kierując się takim rozumowaniem, najlepiej byłoby ubezpieczać tylko młodych, zdrowych i bogatych, a od pewnej granicy wieku w ogóle zawieszać ubezpieczenia na życie. Niestety, wiele towarzystw ubezpieczeniowych idzie

Atuty trudnych czasów

, że firmy mogą być mniej skłonne do ubezpieczania swojego majątku - mam na myśli dodatkowe, nie obowiązkowe, ubezpieczenia. Przedsiębiorcy będą skłonni przyjąć na siebie większe ryzyko. Spowolnienie gospodarcze spowoduje mniej inwestycji, a tym samym mniejszy popyt na ubezpieczenia związane z tego

Złota umowa Bartimpeksu

, ponieważ Gazprom uchyla się od jej finansowania. Z budową biurowca na Bielanach też są kłopoty. Wykonawca tej inwestycji - spółka Karpaty - na początku roku ogłaszała publicznie, że ma kłopoty finansowe i zamierza wyegzekwować należności od Bartimpeksu i EuRoPol Gazu. Te roszczenia były zaskakujące, gdyż

Towarzystwo niebezpieczeństw wzajemnych SKOK. Nowy biznesplan senatora Biereckiego

. Przez kilka miesięcy oszczędności klientów SKOK nie były więc w ogóle gwarantowane! Gdyby wówczas upadła któraś z Kas, jej klienci mogliby dochodzić należności wyłącznie od syndyka i nie wiadomo, czy w ogóle by je odzyskali. - Była to dla nas kryzysowa i stresująca sytuacja

Nieprzerwany wzrost liczby bankructw amerykańskich firm

nie przysparzający żadnych zmartwień. Obecnie śledzą oni z uwagą sygnały z rynku o kłopotach takich koncernów jak Ford, Chrysler czy właśnie General Motors. W chwili bieżącej nie ma już pewnych odbiorców - coraz powszechniej sprzedaż nawet do takich gigantów jest na bieżąco monitorowana i ubezpieczana.