ubezpieczający

Piotr Miączyński

5 trików, na które się nadziejesz, ubezpieczając elektronikę

5 trików, na które się nadziejesz, ubezpieczając elektronikę

Ubezpieczanie elektroniki to częściej chwyt marketingowy niż realne zabezpieczenie. Najlepiej ubezpieczać nietypowy, drogi sprzęt i pogodzić się z tym, że raczej nie dostaniemy wielkiego odszkodowania, a w dodatku często nie będzie gotówką.

O. Rydzyk chce ponad 30 mln zł od państwowych spółek

Ponad 30 mln zł odszkodowania za rzekomo źle wykonane odwierty geotermalne domaga się fundacja o. Tadeusza Rydzyka od spółki należącej do PGNiG oraz ubezpieczającego ją PZU. W pierwszej instancji sąd nie przyznał jej racji, w piątek rusza sprawa apelacyjna.

Ubezpieczenia NNW w szkole. 200 mln zł składek nie zawsze trafia do najlepszych ubezpieczycieli

Stowarzyszenie Przywiązani do Polisy tym razem staje w obronie rodziców ubezpieczających swoje dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkołach. Stowarzyszenie napisało list do premier Beaty Szydło i wzywa, by szkolnym NNW zajęło się CBA.

Kuszą onkopolisą. Czy warto się ubezpieczyć od raka?

Kuszą onkopolisą. Czy warto się ubezpieczyć od raka?

Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej zaczynają zamieniać wielowariantowe pakiety ubezpieczeń w proste polisy chroniące tylko od jednego wybranego ryzyka. Takie polisy są krótkoterminowe i nie mają zbyt wielu wyłączeń. Przykładem są ubezpieczenia od now

FDIC: Potrzeba pilnych działań na rynku amerykańskiego długu

56-letnia Sheila Bair rzuciła swoją wypowiedzią rękawicę amerykańskiemu rządowi i bankowi Rezerw Federalnych. Bair nie zostawia suchej nitki na polityce finansowej Baracka Obamy. - Nawet jeśli doprowadzimy nasz system finansowy do porządku, a gospodark

W USA upadło 9 kolejnych banków. Od początku roku - 115

9 zamkniętych banków należało do prywatnego holdingu FBOP Corp. Oprócz banku w Los Angeles na liście upadłych banków znalazły się też instytucje finansowe ze stanów Kalifornia, Illinois, Texas i Arizona: Bank USA z Phoenix, San Diego National Bank of San Diego, Pacific National

Odszkodowania po burzach i wichurach. Co się należy poszkodowanym?

Odszkodowania po burzach i wichurach. Co się należy poszkodowanym?

zaistnienie zrodzi obowiązek wypłaty odszkodowania – mówi mec. Justyna Matuszak-Leśny, właścicielka kancelarii esb Adwokaci i Radcowie Prawni. Ubezpieczający – czyli osoba fizyczna lub prawna (spółka, fundacja) zawierająca umowę – powinien zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, który

Zator tankowców z rosyjską ropą przed Bosforem. Efekt restrykcji Zachodu

Zator tankowców z rosyjską ropą przed Bosforem. Efekt restrykcji Zachodu

; Rosjanie próbowali rozwiązać ten problem, ubezpieczając statki we własnych firmach ubezpieczeniowych. Na dodatek syndykat londyńskiego giganta ubezpieczeniowego Lloyd's uznał wody Rosji za strefę ryzyk wojennych i nie zgadza się na reasekurowanie tankowców z ropą i paliwami z Rosji. Moskwa próbowała

Uważasz się za dobrego kierowcę? Możesz się zdziwić. Oto co firmy ubezpieczeniowe teraz o nas wiedzą

Uważasz się za dobrego kierowcę? Możesz się zdziwić. Oto co firmy ubezpieczeniowe teraz o nas wiedzą

być dla ubezpieczyciela bardziej atrakcyjnym kierowcą od kogoś ocenionego na 3 w innej grupie. Ocena eSCOR może być ogólna lub szczegółowa. Na ocenę ogólną wpływają wiek ubezpieczającego, miejsce zamieszkania, przebieg ubezpieczenia i historia szkód. W ocenie szczegółowej system bierze pod uwagę także

KE wzywa Polskę do pełnej transpozycji przepisów dyrektywy Wypłacalność II

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę do dokonania prawidłowej transpozycji dyrektywy Wypłacalność II, które - w ocenie KE - mają istotne znaczenie dla ochrony ubezpieczających i funkcjonowania jednolitego rynku produktów ubezpieczeniowych

KNF chce zakończyć prace nad interwencją produktową dot. UKF do II kw. 2020 r.

. Komisja wśród nieakceptowalnych cech UFK wskazała: - brak realnych korzyści dla inwestorów (tu: ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia) z zakupu produktu z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mierzonych stopą zwrotu; lokowanie środków

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

nr 1 do umowy ubezpieczenia z grudnia 2018 roku. "Zgodnie z postanowieniami aneksu bank wstąpił do umowy ubezpieczenia w charakterze ubezpieczającego, zastępując jednocześnie dotychczasowego ubezpieczającego tj. emitenta. Bankowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki

Senat za wzmocnieniem nadzoru nad zagranicznymi ubezpieczycielami

zakładów ubezpieczeń z tytułu naruszenia terminu na wypłatę odszkodowania. Komisja Nadzoru Finansowego - w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszenia interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia - otrzymuje kompetencje do zastosowania

RM przyjęła projekt noweli, wzmacniającej nadzór KNF nad ubezpieczycielami zagr.

kraju zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji" ? podało CIR. Dotyczy to konieczności szybkiego usunięcia lub zapobieżenia naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia ? przez zastosowanie takich

FPP: MF potwierdza, że split payment nie dotyczy regresu ubezpieczeniowego

). Wyjaśnienie tej kwestii było istotne dla całej branży ubezpieczeniowej, podała Federacja. FPP zwróciła się do resortu o wyjaśnienie, czy działalność polegająca na ubezpieczaniu krótkoterminowych należności i wypłacie odszkodowań swoim ubezpieczającym, którzy nie otrzymali w terminie

Sejm za nowelizacją wzmacniającą nadzór nad zagranicznymi ubezpieczycielami

zakładów ubezpieczeń z tytułu naruszenia terminu na wypłatę odszkodowania. Komisja Nadzoru Finansowego - w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszenia interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia - otrzymuje kompetencje do zastosowania

Sztuczna inteligencja nie jest wolna od uprzedzeń. Polska badaczka chce zmienić rozumienie języka w AI

Sztuczna inteligencja nie jest wolna od uprzedzeń. Polska badaczka chce zmienić rozumienie języka w AI

laptopa? Albo dziecko z wyższym ubezpieczeniem auta? Okazuje się, że osoby ubezpieczające, a więc rodzice, bardzo często zgłaszają, że ich dziecko wylało wodę na komputer albo bawiąc się piłką, zarysowało samochód. Jest to wskazówka dla przedsiębiorcy, że warto przygotować dla rodziców specjalne oferty

Oszczędzanie dla dziecka. Jest nowe narzędzie, aby zabezpieczyć je finansowo na przyszłość

Oszczędzanie dla dziecka. Jest nowe narzędzie, aby zabezpieczyć je finansowo na przyszłość

dziecku wypłatę pieniędzy zgromadzonych na polisie, gdy jest już pełnoletnie. Oprócz funkcji oszczędnościowej polisa pełni funkcję ochronną. W przypadku śmierci rodzica (ubezpieczającego) dziecko otrzymuje rentę ustaloną w umowie polisy. Zwykle jest ona wielokrotnie wyższa od sumy wpłaconych przez rodzica

Przed wakacjami zrób test ciążowy. Pani Karolina twierdzi, że PZU dyskryminuje kobiety

Przed wakacjami zrób test ciążowy. Pani Karolina twierdzi, że PZU dyskryminuje kobiety

ubezpieczenia. Biuro prasowe ubezpieczalni podkreśla też, że informacje o wszelkich limitach stosowanych w ubezpieczeniu zostały wyszczególnione w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z którymi każdy ubezpieczający zapoznaje się przy zawarciu umowy, kwitując ten fakt stosownym oświadczeniem. - Warto pamiętać, że

Kongres USA uchwalił rozszerzenie sankcji na Nord Stream 2

Kongres USA uchwalił rozszerzenie sankcji na Nord Stream 2

Nachodka na Dalekim Wschodzie.  Przepisy uchwalone teraz przez Izbę Reprezentantów grozić będą sankcjami firmom pomagającym w dokończeniu gazociągu, czyli np. ubezpieczającym statki, które kontynuują układanie Nord Stream 2.  Czas na Senat Aby sankcje uchwalone przez Izbę Reprezentantów weszły w

FPP pyta MF, czy split payment obejmie też branżę ubezpieczeniową

wątpliwości firm ubezpieczeniowych, czy ich niektóre rozliczenia będą podlegały przepisom o podzielonej płatności. Chodzi w szczególności o wypłacane świadczenia ubezpieczającemu na podstawie regresu ubezpieczeniowego ujętego w art. 828 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W celu wyjaśnienia tej

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

ryzyka, które chcemy ubezpieczyć, zakres produktów ubezpieczeniowych jest bardzo szeroki. Ubezpieczając firmę, powinniśmy zadbać o ochronę budynków czy lokali od zdarzeń losowych czy kradzieży. Nie możemy zapomnieć o nakładach inwestycyjnych, jakie ponieśliśmy. Mienie ruchome jest również niezwykle ważne

Będzie bat na nieuczciwych zagranicznych ubezpieczycieli. KNF zyska nowe uprawnienia, a klienci wyższe odszkodowania

Będzie bat na nieuczciwych zagranicznych ubezpieczycieli. KNF zyska nowe uprawnienia, a klienci wyższe odszkodowania

lub zapobieżenia naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Dzięki temu polski nadzór miałby skuteczne narzędzie do egzekwowania przestrzegania przepisów przez podmioty, które mają siedzibę poza Polską. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane

Statki kończące Nord Stream 2 bez polisy. Sama groźba sankcji USA blokuje Gazprom

.  Szkopuł w tym, że sankcje USA obejmą także reasekuratora, czyli firmę ubezpieczającą ubezpieczycieli. A kwota ewentualnej odpowiedzialności reasekuracyjnej przy układaniu Nord Streamu 2 może być tak wysoka, że trudno będzie znaleźć firmy, które są w stanie sprostać wymogom finansowym takiej

Jak oszczędzać i ułatwić dziecku start w dorosłość. Ubezpieczenie, posag, oszczędności

albo ciężko zachorują. – Ubezpieczający ma jednak prawo do rozwiązania umowy ubezpieczenia w dowolnym momencie. Wówczas ubezpieczającemu zostanie wypłacona wartość wykupu. Wartość wykupu jest to iloczyn wartości polisy i wskaźnika wykupu zależnego od roku polisy, w którym dokonywany jest wykup

Senat USA uchwalił rozszerzenie sankcji wobec Nord Streamu 2

sprzedającym czy wynajmującym oraz ubezpieczającym statki używane do układania rosyjskiego gazociągu, a także świadczącym inne usługi tym statkom.  Rząd Trumpa też grozi sankcjami W zeszłym tygodniu także Departament Stanu USA ogłosił wytyczne w sprawie nakładania sankcji za pomoc w budowie Nord Stream 2

Rząd chce zwiększenia uprawnień KNF w zw. z dyrektywą wypłacalności II

reasekuracji z przepisami prawa, ograniczenia ryzyka występującego w działalności tych zakładów oraz zapobieżenia naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, umożliwienia kontroli działalności oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń i

W Senacie USA projekt blokujący ukończenie Nord Stream 2

zaangażowanych w układanie Nord Stream 2. A także w firmy ubezpieczające te statki, firmy udostępniające tym statkom usługi portowe i dostarczające zaopatrzenie.  Innymi słowy, statek układający Nord Stream 2 ma zakażać sankcjami wszystkich, którzy wejdą z nim w kontakt. A jakby tego było mało, to

W USA porozumienie o sankcjach wobec Nord Streamu 2. Ale Demokraci chronią Niemcy

ubezpieczającym statki zaangażowane w kończenie Nord Streamu 2, a także reasekuratorom tych towarzystw ubezpieczeniowych. A statki bez ubezpieczenia w praktyce nie mogą być obsługiwane w portach.  Sankcjami wobec ubezpieczycieli statków zaangażowanych w budowę Nord Streamu 2 już kilka tygodni temu zagroził

Pesa ma finansowanie Santandera i ubezpieczenie KUKE w białoruskim kontrakcie

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Grupa Santander i KUKE wspierają ekspansję Pesy na białoruskim rynku, udzielając finansowania i ubezpieczając kontrakt eksportowy, podał Santander. Pesa otrzyma za dostawę kolejnych trzech pociągów na Białoruś ponad 32 mln euro

KNF oczekuje, że ubezpieczyciele wdrożą rekomendacje dot. produktów do 1 lipca

przez zakłady ubezpieczeń regulacji zawartych w art. 21 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub

PIU: Liczba osób z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 26% do 2,1 mln

pracodawcę. Jednak najbardziej dynamicznie (o 58% r/r) rośnie liczba osób ubezpieczających się indywidualnie. Mimo gotowości do współpłacenia z usługi medyczne, większość środków wydajemy nieefektywnie, nierzadko na środki i procedury medyczne o nieudowodnionej skuteczności, podano

Szkolny haracz z polisą na dziecko

. Wymieniamy posadzki, bo są zniszczone i dziecko mogłoby się potknąć. To przekłada się przecież na ochronę uczniów. Przedstawiciele KNF zapewnili nas, że cały czas przeprowadzają inspekcje w towarzystwach ubezpieczeniowych: "Przy wyborze ubezpieczenia ubezpieczający powinien

MCI i TA Associates kupili lidera e-ubezpieczeń w Czechach i Słowacji Klik

struktury Grupy, zyska dodatkowy know-how. Wierzę, że międzynarodowe środowisko jakie tworzymy przyczyni się do dynamicznego rozwoju, dając coraz większą wartość naszym klientom: ubezpieczającym się i firmom ubezpieczeniowym" - powiedział partner MCI Krzysztof Konopiński, cytowany w komunikacie

Bibby MSP Index: Już 70% MŚP odczuło spadek wpływów w zw. z pandemią

faktoring. Rządowe programy pomocowe nie każdemu pasują, dlatego warto samemu poszukać na rynku instrumentów zabezpieczających płynność finansową i ubezpieczających od ryzyka niewypłacalności klientów. Bo wygra ten, kto będzie miał dostęp do kapitału obrotowego" - powiedział prezes Bibby Financial

AXA Ubezpieczenia ma zgodę UOKiK na przejęcie Liberty Ubezpieczenia

Ubezpieczenia TUiR m.in. praw, aktywów, pasywów i wszystkich polis zawartych przez ubezpieczających z Liberty Ubezpieczenia, stanowiących całość działalności ubezpieczeniowej Liberty Seguros w Polsce, dodano w komunikacie. "Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie

KUKE: RPA, Kenia i Nigeria wśród najlepszych rynków dla eksportu w Afryce

towarzyszy swoim klientom nawet na najtrudniejszych rynkach, ubezpieczając zarówno eksport dóbr, jak i projekty inwestycyjne - w tym przejęcia lokalnych spółek przez polskie firmy" - dodał. Prezes podkreślił, że KUKE ubezpieczyła m.in. wart 5 mln euro kontrakt w Nigerii w

Biden zwolnił z sankcji Nord Stream 2. W partii go krytykują, w Berlinie i Moskwie radość

Stanu USA nie nałożył też sankcji na firmy ubezpieczające rosyjskie statki wpisane na czarną listę. A to ułatwi im dalsze prace przy ukończeniu Nord Stream 2, bo sankcje tylko na statki Moskwa może ignorować.  Nie tkną spółki Gazpromu, by kontrować Rosję  Jak wynika z przesłanej do

PwC stworzyło w Polsce globalne centrum kompetencyjne przeznaczone dla dronów

przez dedykowaną aplikację znacząco zwiększa konkurencyjność zarówno w firmach realizujących zlecenia budowy lub utrzymania infrastruktury, ale stanowi też wiarygodne źródło dla firm finansujących czy ubezpieczających te inwestycje" - ocenił Mazur. PwC szacuje potencjał

Szef dyplomacji USA: "Nord Stream 2 zagraża Polsce". Ale kluczy w sprawie sankcji

Nord Stream 2 nie jest prosta, bo nie każda jednostka w rejonie budowy gazociągu musi być w nią zaangażowana.  O podobnych problemach swojego resortu Blinken mówił w przypadku sankcji na firmy ubezpieczające statki budujące Nord Stream 2. Kongresmen Kinzinger zasugerował, by w tych kwestiach

Wyrok TSUE ws. kredytów we frankach. Huśtając sektorem bankowym, możemy zafundować sobie kryzys. Rykoszetem dostanie kilka milionów ciułaczy

, np. ubezpieczając się. Mam żyłkę hazardzisty, też dobrze – kupuję instrumenty obarczone ryzykiem, a jeżeli mi się uda, cieszę się wyższym zyskiem. Jeżeli nie – tracę. Tymczasem klienci, którzy wzięli kredyty we frankach, zjedli ciastko i chcą znów mieć ciastko. A co najdziwniejsze

Zalało mu magazyn, pomocy szukał u ubezpieczyciela. Na próżno

wymagają zawarcia takich zapisów w umowie. To gwarantuje, że ubezpieczający jest świadom ryzyka – mówi adwokatka. Rynek ubezpieczeń, nie tylko polski, ale i światowy, odczuł konsekwencje pandemii. Jej wybuch przyczynił się do powstawania szkód ubezpieczeniowych (m.in. związanych z przerwami w

USA zatrzymają Nord Stream 2? Sankcje coraz bliżej

nałożyć sankcje na specjalistyczne statki zajmujące się układaniem dla Gazpromu gazociągów Nord Stream 2 przez Morze Bałtyckie i Turkish Stream przez Morze Czarne. Dodatkowo sankcje te mogą być nałożone na firmy ubezpieczające te statki. „Od lat Rosja starała się wykorzystać zależność naszych

Odszkodowania i zasiłki po burzach. Komu i za co przysługują?

poszkodowanych w czasie ostatnich porywistych burz. Postanowiło więc odpowiedzieć na najważniejsze kwestie związane z wypłatą środków od ubezpieczycieli.  Jak zabezpieczyć dom przed dalszym zniszczeniem Podstawową kwestią budzącą największe wątpliwości wśród ubezpieczających swoje domy jest to, czy

Nowa polisa dla kierowców łamiących przepisy. Ubezpieczyciel: "Spółka nie promuje niebezpiecznych zachowań kierowców"

. - Spółka nie promuje niebezpiecznych zachowań kierowców. Tak samo jak inne podmioty, np. ubezpieczające lekarzy na okoliczność ewentualnych błędów medycznych, nie zachęcają swoich klientów do ich popełniania – tłumaczą przedstawiciele EASYinsurance i wyjaśniają, że z biznesowego punktu widzenia, jako

NCBR: Alokacja w II konkursie INNOMOTO wynosi 300 mln zł

konkursie to szansa dla polskich przedsiębiorców - niezależnie od wielkości czy charakteru firmy - na zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej i dołączenie do grona firm wprowadzających pionierskie rozwiązania w branży motoryzacyjnej. Ubezpieczając ryzyko związane z realizacją prac badawczo-rozwojowych

Lepsze wyniki u doradców finansowych

Expandera. Lepsze wyniki to także skutek wprowadzenia do ofert pośredników nowych produktów takich jak produkty inwestycyjne czy ubezpieczające.

Samochód w spadku. Jakich formalności trzeba dopełnić?

OC może nas niemało kosztować. Co z ubezpieczeniem AC, NNW czy assistance, które zmarły właściciel wykupił dla pojazdu? Są to polisy dobrowolne, w zależności od warunków umowy mogą wygasać w chwili śmierci ubezpieczającego lub w umówionej dacie albo – jeśli tak stanowi umowa z ubezpieczycielem

Polacy ofiarami powodzi. Prezydent obiecuje zasiłki, a powinien zachęcać do polis

podstawie map powodziowych wypracowanych przez siebie lub korzystając z ogólnodostępnych źródeł. – Dla regionów kraju, gdzie to ryzyko jest wysokie, ubezpieczający muszą się liczyć z koniecznością opłaty wysokiej składki. Może się zdarzyć też sytuacja, w której ubezpieczyciel ograniczy swoją

Samochodziarze protestują przeciwko nowemu prawu o odszkodowaniach. Twierdzą, że zapłacimy więcej

nieopłacalne. Różnica zostanie w kieszeniach firm ubezpieczeniowych.  "Traktujemy proponowane zmiany jako oczywisty zamach na należne prawa klientów ubezpieczających samochody i uważamy, że sprawa wymaga podjęcia natychmiastowych działań" – czytamy w mailu nadesłanym do redakcji. Obawy

Bankowcy mniej na nas zarabiają. Zamiast kredytów w bankach ubezpieczamy samochody

ubezpieczycielami była tak skonstruowana, że banki traciły na zgłaszaniu roszczeń do towarzystw ubezpieczeniowych. To był konflikt interesów: z jednej strony bank występował w roli ubezpieczającego, a z drugiej - dostawał prowizję za sprzedaż ubezpieczeń. W końcu Komisja Nadzoru Finansowego powiedziała „basta

Open Life wycofuje najbardziej agresywne polisy inwestycyjne

. "Ten przepis nie tylko legalizuje pobieranie opłat przez ubezpieczającego wbrew przepisom o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ale wręcz te opłaty uprzywilejowuje" - uważa KNF. - W nowym modelu nasi partnerzy - dotychczasowi ubezpieczający będą występowali w roli

Jest Rekomendacja U. Bankowcy szkolą się na agentów ubezpieczeniowych

i reprezentowały tych klientów wobec zakładu ubezpieczeń, z drugiej strony - za sprzedaż polis banki dostawały od zakładu ubezpieczeń prowizję. - Ów konflikt interesów był jeszcze bardziej widoczny w sytuacji, gdy wynagrodzenie ubezpieczającego było uzależnione od

Zaniżył wartość ubezpieczanego majątku. Sąd: I tak należy mu się pełne odszkodowanie

zaniżyli jego wartość prawie o połowę, ubezpieczając go zaledwie na niecałe 420 tys. zł. W rzeczywistości był wart 750 tys. zł. Sąd Najwyższy: Nie może zaniżać należnego odszkodowania Mimo to Sąd Najwyższy stwierdził, że postanowienia umowne zawierające

Kłopotliwy ubezpieczyciel zagrożony bankructwem. Nawet 100 tys. posiadaczy polis Gefiona może mieć kłopoty

ubezpieczających i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Z uwagi na powyższe nadzór zakazał ubezpieczycielowi rozszerzania zakresu działalności na kraje inne niż te, w których spółka prowadzi obecnie działalność oraz oferowania produktów ubezpieczeniowych innych niż produkty, które spółka posiada już w swoim portfelu

Brexit. Ubezpieczenie naszego długu skoczyło w górę

: CDS ubezpieczający od niewypłacalności rządu Niemiec kosztował w zeszłym tygodniu 0,2 proc. wartości obligacji, podobny instrument dotyczący papierów Francji - 0,4 proc., a np. w przypadku obligacji Portugalii było to prawie 3 proc., ale kilka lat temu o mało nie zbankrutowała

Szansa na sprzeciwienie się lobbingowi Polskiej Izby Ubezpieczeń

co PIU. Firmy ubezpieczające na życie mają inne postulaty niż sprzedające głównie polisy majątkowe. Jeszcze inne chciałyby się same regulować, inne wykorzystywać brak przepisów i naciągać klientów. A zaniechania PIU się do tego przyczyniają. Związek Banków Polskich

Do którego banku po pożyczkę? W najdroższym możemy zapłacić nawet 45 proc. prowizji!

bariery tysiąca złotych, bo za ubezpieczenie bank każe sobie płacić aż 97,49 zł miesięcznie! ING Bank Śląski promuje swoją pożyczkę z polisą tak bardzo, że jest ona tańsza niż wariant bez ubezpieczenia. A to dlatego, że ubezpieczając kredyt, dostajemy obniżkę oprocentowania z maksymalnego do 6,7 proc

Ubezpiecz skutecznie dom i mieszkanie. Uwaga na pułapki ubezpieczycieli

niedoubezpieczeniu, wymagają wyraźnego wskazania w umowie. W innym wyroku z 16 października 2014 r. (III CSK 302/13) SN powiedział, że to firma ubezpieczeniowa powinna dopilnować, by składka odpowiadała wartości rzeczy ubezpieczanej. Obowiązki ubezpieczającego Najważniejszy z nich to opłacanie składek w terminie

Chcę ubezpieczyć mieszkanie - na jaką wartość, od jakich szkód itd.?

. Jak ustalić sumy ubezpieczenia dla ryzyk ogniowych? Ubezpieczając dom jednorodzinny - ustal jego sumę ubezpieczenia jako kwotę potrzebną do odbudowy całego domu od podstaw (tzw. wartość odtworzeniowa nowa). Ubezpieczając mieszkanie - podaj wartość rynkową mieszkania. Dla

Zmiany w ZUS. Od stycznia przedsiębiorcy mogą zostać bez zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy ojcowskiego

przedsiębiorców. Listy trafią też do osób odprowadzających składki za nianię oraz do osób dobrowolnie się ubezpieczających – mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS. Wcześniej, bo w wakacje, Zakład wysłał już inne listy o nowych przepisach do 117 tys. przedsiębiorców, którzy płacą ubezpieczenie chorobowe i

Przegląd prasy

wyjeżdżają z Polski masowo, choć ich brak odbija się na sadownikach i branży budowlanej Puls Biznesu --MR: Niebawem projekt dot. wsparcia dla ubezpieczycieli zostanie poddany prekonsultacjom z zakładami ubezpieczającymi, a następnie skierowany do prac

Koniec zniżkowego oszukiwania przez kierowców

Każda firma ubezpieczeniowa daje kierowcom upusty na polisy OC i AC. Zniżki za kilka lat bezszkodowej jazdy mogą sięgać nawet 60 proc. całej polisy. Ubezpieczając np. pięcioletnią Toyotę Avensis, można oszczędzić prawie tysiąc złotych i zapłacić nieco ponad 1,5 tys. zł za

Kolejny amerykański bank-bankrut: największy upadek w tym roku

spółka zanotowała 606 mln dol. straty. Był to jednocześnie piąty z rzędu kwartał na minusie. Straty z części tzw. złych pożyczek, udzielonych przez Colonial Bank, wezmą na siebie BB&T i FDIC, rządowa agencja ubezpieczająca bankowe depozyty. Ta ostatnia na pokrycie strat

Ubezpieczenie karty płatniczej. Niektóre banki oddadzą za zakupy lub skradziony telefon. Czy warto?

na przykład otrzymamy towar wadliwy albo niezgodny z zamówieniem. W takim przypadku można liczyć nawet na 5 tys. zł odszkodowania. Ciekawą ofertę ma także Millennium Bank. Ubezpieczając kartę płatniczą, zyskuje się tu dodatkowo np. ubezpieczenie gwarancji niższej ceny. Na czym polega? Jeśli w okresie

Ok. 300 tys. przedsiębiorców nie dostanie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego z ZUS. Przez długi i zmianę systemu księgowania składek

. firm nieaktywnych, które zaprzestały lub zawiesiły działalność, oraz do osób odprowadzających składki za nianię oraz do Polaków dobrowolnie się ubezpieczających. Około 200 tys. przedsiębiorców listów z numerem rachunku składkowego jednak nie odebrało. – Są to głównie tzw. firmy nieaktywne

Dwie trzecie Polaków nie ufa swojemu ubezpieczycielowi

tym rynku staje się coraz bardziej konkurencyjna. Jednocześnie nasze badanie pokazuje, że klienci mają swoje ulubione kanały interakcji i jeśli preferowany kanał jest niedostępny u danego ubezpieczyciela, może to skutkować decyzją o zmianie firmy ubezpieczającej - mówi Bogdan Zborowski, dyrektor

Prześwietlamy reklamy. Link 4 wybacza nie dzwona, ale dzwoneczek

polisy (i dowodu rejestracyjnego) współwłaścicieli i głównego użytkownika (jeśli jest nim ktoś inny niż właściciel ubezpieczający auto). A więc z definicji wyłączeni są kierowcy młodzi, ci, którzy nie mają trzech lat bezszkodowej jazdy, oraz ci, którzy mieli przerwę w ubezpieczeniu AC (bądź wcześniej

Na katastrofach naturalnych świat stracił miliardy

Tylko od początku stycznia do końca czerwca doszło aż do 440 katastrof naturalnych. - Jak na pierwsze półrocze to bardzo dużo - mówi Torsten Jeworrek, prezes Munich Re, jednego z największych reasekuratorów (czyli firm ubezpieczających ubezpieczycieli) świata. Tak dużego

PGE ma umowę na ubezpieczenie 5 elektrowni w TUW PZUW

. "Po analizie ofert w przetargu okazało się, że oferta TUW jest lepsza. Ubezpieczając się w TUW mamy równie dobrą, jak nie większą transparentność. Nie bez znaczenia była też elastyczność w przygotowaniu oferty. Uważamy, że otrzymaliśmy lepszy produkt pod względem transparentności, tak samo dobry

Nadzorze, zacznij czytać nasze umowy!

wzorów umów ubezpieczenia, informacji o poszczególnych produktach oferowanych na podstawie indywidualnych negocjacji z ubezpieczającymi, wniosków o zawarcie ubezpieczenia, taryf składek ubezpieczeniowych i innych formularzy (...) stosowanych przez zakład ubezpieczeń przy zawieraniu umów"

Wracają problemy ze słynnymi polisami z UFK. Nadzór finansowy wkracza do akcji

partycypacji w świadczeniach dodatkowych otrzymywanych przez zakłady ubezpieczeń od TFI zarządzających funduszami, w które lokowane są aktywa UFK pochodzące ze środków wpłacanych przez ubezpieczających. Na czym polega problem z UFK? Problem jest wtedy, gdy klienci przeznaczają pieniądze na zakup UFK, a środki

A banki w USA dalej upadają. Od początku roku już 50

dolarów, które regulator będzie musiał wypłacić ze specjalnego funduszu ubezpieczającego depozyty klientów. Zgodnie z prawem wszystkie depozyty o wartości do 250 tys. dolarów są zabezpieczone przez FDIC. Najwięcej będą kosztowały odszkodowania dla klientów Riverside National Bank (491,8 mln dol.) i City

Zmiany w ubezpieczeniach dołączanych do kredytów. Bank nie wciśnie niby-polisy

składkę bankowi, a ten dorzuca cię do grupowej polisy, którą wykupił w firmie ubezpieczeniowej. Bank jednocześnie jest więc pośrednikiem, czyli brokerem ubezpieczeniowym dostającym prowizję od sprzedaży, i ubezpieczającym. Może mu więc zależeć, żeby z polisy było wypłacanych jak najmniej odszkodowań. Im

Fundusze dostaną odszkodowania za greckie obligacje

ISDA poinformowała, że zastosowanie przez Ateny klauzuli zmuszającej inwestorów, którzy nie zgodzili się na wymianę posiadanych greckich obligacji, do ich wymiany na nowe papiery jest niespłaceniem kredytu. Całkowite płatności wynikające z CDS ubezpieczających obligacje Grecji

Rok bez naciągania na polisy w bankach

. Bank był więc jednocześnie pośrednikiem dostającym prowizję od sprzedaży i ubezpieczającym. Mogło mu zatem zależeć, żeby z polisy było wypłacanych jak najmniej odszkodowań: im gorsza polisa dla klienta, tym lepiej dla banku. A kredytobiorca, który nie był formalnie stroną umowy, nie mógł się odwołać od

Bank CIT bankrutuje. Porażka rządowego planu pomocy

organizacja FDIC ubezpieczająca depozyty bankowe zdecydowała o zamknięciu dziewięciu banków, w tym dużego California National Bank of Los Angeles. Od początku roku na skutek kryzysu finansowego w USA upadło już 116 banków. Bankructwa sprawiły, że poważne problemy ma FDIC, którego

Zawziął się i odzyskał 550 zł z mBanku! Za "zły" zapis w polisie

ubezpieczeniowej, której art. 12 pkt 4 mówi, że postanowienia sformułowane niejednoznacznie interpretuje się na korzyść ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Ja bym się w tej sytuacji odwoływała do ubezpieczyciela, a nie do mBanku"

Ranking kredytów hipotecznych czerwiec 2015

informacje o ubezpieczeniu. Poza tym został wyeliminowany konflikt interesów. Wcześniej bank mógł występować w imieniu klienta jako pośrednik ubezpieczeniowy, a jednocześnie był ubezpieczającym, czyli mógł chronić interesy ubezpieczyciela. Dodatkowo rekomendacja stanowi, że jeśli bank jest ubezpieczającym

Przypisany zysk netto PZU to 2,91 mld zł w 2017, zysk netto ogółem: 4,23 mld zł

kompensowanego wyższymi kosztami w ubezpieczeniach bancassurance wskutek zmiany zasad wynagradzania ubezpieczających w umowach grupowych" - napisano w komunikacie. Koszty akwizycji w 2017 roku wzrosły o 288 mln zł r/r. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w

Rekordowa liczba katastrof zniechęci pasażerów do latania

lotniczej. Jak dodaje, poważnym problemem dla linii lotniczych będą też rosnące koszty składek ubezpieczeniowych na pasażerów i odszkodowań dla ofiar katastrof. Aon Corp. lider wśród ubezpieczycieli linii lotniczych podał w zeszłym tygodniu, że w czerwcu firmy ubezpieczające

Nowe rekomendacje dla banków i ubezpieczycieli. Lepsze dla kredytobiorców

tylko ubezpieczającym, mimo że pobiera za to wynagrodzenie. Jednak według prawników powinien być wyłącznie pośrednikiem. Powód? Klient ma ograniczane prawa. W razie wypadku odszkodowanie dostaje bank, a w razie problemów z wypłatą odszkodowania tylko bank może dochodzić swoich

W przyszłym roku trudniej o kredyt na mieszkanie

musiały za darmo dystrybuować polisy ubezpieczające niski wkład własny. Zakaz podwyższania marży Jeszcze innym powszechnie stosowanym przez banki sposobem zabezpieczenia brakującego wkładu własnego było podnoszenie marży kredytu. Wyższa marża, a więc

W 2016 r. wkład własny przy zakupie mieszkania wzrośnie do 15 proc.

musiały za darmo dystrybuować polisy ubezpieczające niski wkład własny. Zakaz podwyższania marży Jeszcze innym powszechnie stosowanym przez banki sposobem zabezpieczenia brakującego wkładu własnego było podnoszenie marży kredytu. Wyższa marża, a więc

Pozorują kolizje, zgony, zatajają choroby. Plaga lewych odszkodowań

brakuje też tych dotyczących mienia. Małgorzata Klemczak wyjaśnia, że ubezpieczyciel zazwyczaj nie sprawdza deklarowanego do polisy majątku. Ubezpieczający wpisuje więc, że ma drogi sprzęt elektroniczny i inne mienie znacznej wartości. – Po upływie jakiegoś czasu od zawarcia polisy ubezpieczony

700 tys. przedsiębiorców nie odbierało listów z ZUS. Skutek? Nie dostaną żadnych świadczeń i zasiłków

dobrowolnie się ubezpieczających. I co się okazało? Jak udało nam się ustalić, blisko 700 tys przedsiębiorców listów z numerem nie odebrało. - To olbrzymia liczba. Nie spodziewałem się, że skala będzie aż tak wielka - mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP. - To będzie poważny problem. Z końcem roku

Niech się ubezpiecza szkoła, a nie uczniowie

: zamiast szkoły, która jest ubezpieczającym, darowiznę może brać teraz rada rodziców, bo teoretycznie nie jest stroną umowy ubezpieczeniowej. I tak jak wcześniej te pieniądze trafiają do szkoły. Jednak najczęściej szkoła adaptuje się do nowych warunków. Nadal ubezpiecza dzieci

Polisa widmo, czyli na co poszło 200 tys. zł? Samcik na tropie

poinformowaniu go, jaka to miałaby być ochrona. Wiadomo tylko w zarysie, ile kasy klient zapłacił, ale tak naprawdę nie wie ani za co zapłacił, ani czy pieniądze rzeczywiście poszły na cel, na który zostały zadeklarowane. „Zarówno bank jako ubezpieczający, jak i ubezpieczyciel odmówili udostępnienia mojemu

Droższe ubezpieczenia OC. Koniec bardzo tanich polis

Rok temu 33-letni kierowca z Warszawy, właściciel pięcioletniego opla astry, mógł kupić OC za 399 zł. Obecnie najniższa stawka to 541 zł. Za obowiązkową polisę więcej zapłaci też 37-latek mieszkający w Lublinie, ubezpieczający swojego czteroletniego

Zbankrutowało warszawskie biuro podróży Selectours

towarzystwo Signal Iduna, ważnej do końca grudnia 2010 r. Jak można przeczytać, "przedmiotem gwarancji jest: pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju w przypadku gdy ubezpieczający wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu oraz pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów ubezpieczającego w razie

KNF: Wynik finansowy ubezpieczycieli spadł o 23,8% r/r do 6,8 mld zł w ub.r

ubezpieczających, w okresie czterech kwartałów 2014 r. wyniosły 11,94 mld zł, co stanowiło spadek o 15,98% (tj. o 2,27 mld zł) w porównaniu z rokiem ubiegłym Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w okresie czterech kwartałów 2014 r. wyniosły 64,76 mld zł. "

Rzecznik: Ubezpieczenia kredytu to tylko iluzoryczna ochrona

problemem sprzedaży polis przez banki w polskich realiach jest łączenie przez bank roli pośrednika ubezpieczeniowego i ubezpieczającego. - Nie jest bowiem do pogodzenia łączenie tych ról, gdy bank jako kontrahent i partner biznesowy zakładu ubezpieczeń zarabia tym więcej, im mniej na to ubezpieczenie wyda

Polisa dla osób po pięćdziesiątce. Czy ma szansę na sukces?

koniec odpowiedzialności towarzystwa), która daje możliwość otrzymywania comiesięcznych wypłat przez dziesięć lat. Pieniądze mogą pójść na zapewnienie opieki i dzięki temu ubezpieczający się klient ma pewność, że gdyby doszło do ciężkiego wypadku, to nie stanie się obciążeniem dla bliskich

UOKiK: Ubezpieczyciele stosują w umowach niedozwolone klauzule

Opublikowany w środę raport UOKiK wskazuje, że prawa konsumentów ubezpieczających się na życie nie zawsze są przestrzegane. Pod lupą urzędu znalazły się AXA Życie, Cardif Polska, Aviva, Compensa, Europa, HDI-Gerling Życie, PZU Życie, ING, Nordea Polska, Warta, Link4 Life

Jan Szyszko chce przewiercić Polskę w poszukiwaniu gorących źródeł

. Odwierty nie udały się za to w Toruniu. Tam fundacja Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka żąda w sądzie 30 mln zł odszkodowania za rzekomo źle wykonane odwierty geotermalne od spółki należącej do PGNiG oraz ubezpieczającego ją PZU. W pierwszej instancji w 2015 r. sąd oddalił powództwo fundacji, uznając, że

Ubezpiecz sobie... bilet lotniczy

;skutki chorób przewlekłych, ich zaostrzeń lub powikłań", "następstwa ciąży", "następstwa, powikłania, komplikacje lub pogorszenia stanów chorobowych, które zaistniały przed zawarciem ubezpieczenia". Jest i wyłączenie obejmujące "następstwa sytuacji, w której ubezpieczający w

Kontrrewolucja przeciw PZU za zbyt wysokie odszkodowania

. Agent PZU od razu zalecił panu Marcinowi, żeby zignorował ubezpieczalnię. Bo korzystając z usługi bezpośredniej likwidacji szkód nie musi się kontaktować z firmą ubezpieczającą sprawcę wypadku. Wszystkim miało się zająć PZU. W przypadku pana Marcina udało się i Compensa w

KNF na wojnie z oszustwami przy likwidacji szkód

wytyczne skierowane do ubezpieczycieli, dzięki którym kredytobiorcy będą lepiej chronieni. KNF zabroni bankom łączenia funkcji sprzedawcy i ubezpieczającego (bo wtedy nie mają interesu, by w razie konfliktu stanąć po stronie klienta) i zobowiąże je, żeby szybko cedowały na klientów uprawnienia z polisy, by

Koniec podwójnego ubezpieczenia OC dla wszystkich kierowców

Obowiązkowe ubezpieczenie OC musi wykupić każdy, kto ma samochód. Do tej pory kierowcy, kupując nowe ubezpieczenie, często zapominali o wypowiedzeniu starej umowy. I wpadali w pułapkę. Najczęściej dotyczyło to osób kupujących używane auto. Ubezpieczając samochód, nie pamiętali

Niewielkie spadki na giełdzie w USA

ubezpieczających obligacje: Ambac Financial Group Inc. i MBIA Inc. Gdyby doniesienia te się potwierdziły, amerykańskie rynki finansowe mogą czekać poważne zawirowania. Niższa nota firmy ubezpieczeniowej przenosi się bowiem na ubezpieczane przez nią aktywa, co rzutuje na sytuację posiadających je instytucji